Arkeologi
Östbo Historiska Sällskap

Box 91 , 568 22 Skillingaryd.
E-post: info@skillingaryd.nu

 

••• Rapport från studiecirkeln våren 2003 finns här (uppdaterad 030628)

Intresserad av Arkeologi?
Vi här i ÖHS styrelse har under en längre tid talat om att sätta igång någon verksamhet med inriktning på arkeologi. På grund av tidsbrist hos undertecknad som lovat vara samordnare har det dröjt, men nu tänkte jag äntligen försöka komma till skott. Första steget blir att undersöka om det finns tillräckligt intresse inom och utom föreningen för att starta en studiecirkel i ämnet. Den tänkta inriktningen är i första hand arkeologi med lokal anknytning, men kan vi även lära oss lite om arkeologi generellt är ju inte detta helt fel. Gunnel Johansson på Vuxenskolan har lovat hjälpa oss med en blänkare i lokalpressen (kanske redan avklarat när du läser dessa rader). Får vi tillräckligt antal deltagare gör vi en mjukstart där vi bestämmer cirkelns upplägg mm.
Varför då arkeologi i ÖHS ? Föreningen har ägnat mycket tid och arbete när det gäller senare tiders historia, men har kanske inte varit lika aktiv när det gäller det riktigt långa perspektivet bakåt. Kan vi komplettera med detta har vi möjlighet att få en tidsmässigt heltäckande behandling av bygdens historia. Här finns åtskilligt som är sevärt när det gäller fornlämningar och som kan vara lämpliga för utflykter. Visserligen är vårt län ganska fattigt när det till exempel gäller förekomsten av runstenar, men å andra sidan har det landets förmodligen största antal “domarringar”; mer än 1000 styck av vilka vår egen kommun står för en betydande andel. ÖHS har redan nu en del dokumentation som kan vara lämplig att använda som underlag i en studiecirkel, t.ex. “Fasta fornlämningar i Tofteryds Sn, Småland”.
Är du intresserad att delta, eller känner någon som kan tänkas vara det, är du välkommen att höra av dig till mig på telefon 71408, eller till någon annan i styrelsen.

Nils Bondeson