Hus i Skillingaryd med omland www.skillingaryd.nu
Till startsidan för hus i Skillingaryd

Denna sida är under konstruktion

Storgatan

• Storgatan del 1: Artillerigatan-Sturegatan
• Storgatan del 2: Sturegatan-Fåglabäcksvägen
• Storgatan del 3: Fåglabäcksvägen-N Allégatan
• Storgatan del 4: N Allégatan-norrut

Allmänt om Storgatan

Varje ort med aktning har en storgata, så även Skillingaryd. Den har i folkmun haft flera olika namn som landsvägen, riksettan och E 4.an.
Gatan går i nästan helt rät linje genom hela Skillingaryd, Här har ”alltid” funnits näringsställen och butiker som vänt sig till inte bara de fast boende utan minst lika mycket till resenärerna.

Klicka på bilderna för att se större bilder
 
Vid månadsskiftet november –december 2006 sfalterades äntligen de många hålorna på Storgatan
Foto: Per Bunnstad/
www.skillingaryd.nu

Foto: Per Bunnstad/
www.skillingaryd.nu

Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare 2004:
A

Här byggdes 1936 lokaler för Skillingaryds mejeri.
Adress:
Storgatan 8
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Vi kommer senare med mycket om bland annat mejeriet
.Klicka på bilderna för att se större bilder

Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu

Till vänster baksidan av Storgatan 9 (030105) och till höger framsidan (040826).

Ägare 2004:
A

Byggherre: Gustaf Johansson
Affärs och bostadshus i två våningar, uppfört 1907med plankstomme. Fasad av gul stående och liggande fasspontpanel. Sadeltak med röd falsplåt. Mot gatan dekorerade gavelpartier samt indragen balkong (Kulturhistorisk utredning 1989)
Adress:
Storgatan 9
Fastighetsbeteckning:
Jupiter 9, stg 346
Byggnadsår:
1907

Historik (sammanställt 2004 av Ingrid Gunnarsson och Per Bunnstad)
Fastigheten Storgatan 9 torde ha uppförts i början av 1900-taletav Gustav Johansson. Han var född i Fåglabäck, Skillingaryd 1876 och dog 1958.
Gustav Johansson, som bodde i övervåningen tillsammans med brodern Karl, hade ”pigor”, systrarna Alva och Gertrud Andersson.

Café
I fastigheten har bland annat funnits caférörelse med Hildur Ståhl och Elin Almers som ägare. Detta var kring 1925. Exakt hur länge de hade caférörelsen är okänt.

Bok och Pappershandel
Ragnar Hansson f. d.
Förlovad 1931 och gift 1934 med Ingegärd f. Pettersson f. 1911.03.16 i Skillingaryd
Ingegerd och Ragnar Hansson hade först bokhandel i Ljungberghs fastighet, där tandläkare Gunnel Ljungbergh sedan hade sin praktik. Bokhandeln var först en filial till Vaggeryds Bokhandel.
1932 tog de över södra halvan av affärsdelen i fastigheten Storgatan 9. Nu hade de egen
affär under firmanamn Hanssons Bok- och Pappershandel.
1942 flyttades den då tvärs över gatan till Storgatan 10.

Centralaffären
1933 öppnades en manufakturaffär av Aina och David Johansson under namnet Centralaffären. Först användes endast norra delen av affärslokalerna, men efter bokhandels flyttning 1942 disponerade Centralaffären hela nedre planet till affärslokal med bostad bakom densamma.
1973 lades Centralaffären ner, till viss del beroende på att David Johansson avlidit i en trafikolycka.
Ägare: David och Aina Johansson
Anställd: Brita Hjelmer

Rolands Present
I dess ställe flyttade Rolands Present in. Ägare var Karin och Roland Bengtsson. De hade startat sin affärsbana 1965, då de övertog Helmers Bosättning. Fru Dagmar Forsberg var under flera år anställd i bosättningsaffären.
Från 1987 är det mor och dotter Majlis och Eva Jonsson som driver affären under samma firmanamn som tidigare.

Bertil minns
Skillingaryd 1996.09.12 berättar Bertil Pettersson, i ungdomen boende på Storgatan 10, om
Johanssons Möbelfabrik (Fåglabäckspojkarna)
– Gustav Johansson hade på västra sidan av fastigheten en möbelfabrik. Enligt historien låg den utmed Gropabäcken, som rann vid tomtgränsen mot ”Kurragatan”. (Detta namn har varit allmänt uttryck för den lilla gatan där polismakten hade en mindre byggnad som ”kurra” där man förvarade fyllerister med flera.)
Fabriksbyggnaden, som var i två våningar, var uppförd av trä. På bottenvåningen var poler-, bonar- och snickeriverkstad inrymda. Arbetarstammen bestod av 6-8 man och den huvudsakliga produktionen var fanerade sals- och sängkammarmöbler.
Gustav Johansson hade även försäljning av likkistor. Dessa förvarade han i bostadsfastighetens källare. Det lär finnas många, minst sagt egendomliga historier, om Gustav Johansson vid de tillfällen en anhörig skulle välja en kista.
Kistorna målades vita för kvinnor och svarta för män. Det var Alfred Sandberg, som målade dem. Vid ett tillfälle ,när Gustav Johansson hämtade kistor, lär han ha yttrat: Jag hoppas att jag får sälja några av de här!”
Nämnas kan att brodern Karl också hade en industri, hjul- och möbelfabrik, med huvudinriktning på hjultillverkning åt vagnfabrikerna på orten.
Efter Gustav Johanssons bortgång övertogs fastigheten Storgatan 9 av släkten i Fåglabäck. Artur Gustavsson med fru Astrid bodde i huset ett antal år.

Fågel Blå
Håkan Johansson och Birgitta Nilsson köpte fastigheten och slutligen var det Birgitta Nilsson som stod som ägare. Hon drev damfriseringen ”Fågel Blå” i detsamma.
Möbelfabriken kom att vara ett hinder för Birgitta Nilsson, som bland annat gärna ville ha bra parkeringsmöjligheter på gårdsplanen. Att riva den gamla fabriken visade sig vara en svår nöt att knäcka. Den förklarades som ”K-märkt”, det vill säga kulturhistoriskt värdefull, och fick inte rivas. Från en del håll framfördes önskemål (Erik Nykvist) om att bevara möbelfastigheten för att använda den som möbelmuseum. Birgitta Nilsson överklagade och efter många turer avgick hon med seger och erhöll rivningstillstånd.
Efter annonsering lyckades hon, med god hjälp av virkeshandlare Per-Olof Persson, få Sune Olofsson från Gyllebo, Österlen i Skåne, att i stället för rivning plocka ner huset bit för bit. Ett arbete som han utförde så väl att inte ens en liten skada kan ses på trädet intill västra gaveln på huset.
Onsdagen den 11 september 1996 kunde så Sune Olofsson lasta de sista plankorna och till Birgitta lämna över endast grundmuren och diverse skräp från det som en gång varit Gustav Johanssons möbelfabrik.
Nye ägaren av fastigheten, Eva Jonsson fick alltså en tomt för parkering . För boende på servicehuset Jupiter och övriga grannar blev det en vackrare utsikt än tidigare med den gamla möbelfabriken i blickfånget.

 

Klicka på bilderna för att se större bilder

Foto: Per Bunnstad/
www.skillingaryd.nu
 
Storgatan 10 i augusti 2004. Baksidan av Storgatan 10 i augusti 2004.   Uthuset till Storgatan 10 i augusti 2004.
   
Branden hos Radio & Foto 1977. Foto: Sven Storck    
Ägare 2004:
A

Storgatan 10 har alltid varit ett affärshus även om det stått tomt sedan i december 2003. Här har det varit charkuteributik, bokhandel, radioaffär, sportaffär, elaffär med mera. Det första huset byggdes omkring 1910 och förstördes av brand 1977 varefter ett nytt hus uppfördes.
Adress:
Storgatan 10
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Ur boken Larmet går sidan 49-50:
Radio och Foto brinner 1977
Måndagen den 3 januari 1977 eldhärjades en trevånings träfastighet i centrala Skillingaryd. I fastigheten fanns den välkända firman Radio och Foto som ägdes av Bertil Pettersson och Ingvar Sandblom.
Fastigheten blev totalförstörd och endast en liten del av firmans lager och inlämnade apparater för reparation kunde räddas. De två hyresgästerna Arvid Bringesjö och elektriken Jörgen Simonsson fick båda allt sitt lösöre förstört.
Radio och Foto hade sin verkstad för service och reparationer i källaren och här kunde man rädda en stor del av den värdefulla utrustningen.
Det var 13-årige Mikael Johansson som upptäckte branden. Han såg hur rök trängde ut från andra våningen och larmade Bertil Pettersson som med en handbrandsläckare försökte släcka branden. När Bertil öppnade dörren fick han de heta brandgaserna mot sig och han kunde inte tränga in i lägenheten som utgjorde ett förråd. Bertil såg att branden var koncentrerad till en kartong som stod framför en elspis.
Tre brandkårer Skillingaryd,Vaggeryd och Värnamo bekämpade branden som syntes vida omkring och lockade dit tusentals nyfikna åskådare. En besvärande rök låg över Skillingaryds centrala delar.
E 4 som vid den här tiden gick genom Skillingaryd spärrades av förbi brandplatsen för att brandmännen skulle kunna arbeta ostört. Långtradare och övrig E 4-trafik dirigerades genom Skillingaryds smågator.
Brandkåren hade ett svårt arbete att hejda branden när den kröp i väggar och trossbottnar och därför blev skadorna stora även av rök och vatten. En av VVGG-brandkårerna gemensamt ägd ledningsvagn rekvirerades från Gnosjö. Den kom även väl till pass för att serva rökdykarnas luftapparater vid den omfattande insatsen av rökdykare samt som värmestuga för frusna brandmän.
Hur branden uppstått blev aldrig klarlagt. Bertil Pettersson redogjorde för sin teori vid ”Gamla Skillingaryd” att branden skulle ha börjat i en kartong med en stereoapparat, men det har inte gått att bevisa.
Radio och Foto hade bygglov att renovera fastigheten och arbetet skulle påbörjats efter Trettondagen.


Ägare 2004:
VSBo

Byggherre: Tofteryds Sparbank
Affärs och bostadshus i två våningar, uppfört 1904 med plankstomme. Fasad av gråmålad fasspont- och locklistpanel. Byggnaden har en rikt utformad takarkitektur med kraftiga, nästan lökkupolliknande tornhuvar, vilka bärs av trekonsoler. Över mittaxeln är en lägre spetsig tornspira. Taket är täckt med röd falsplåt. (Kulturhistorisk utredning 1989)
Adress:
Storgatan 11 –
Tofteryds gamla sparbank
Fastighetsbeteckning:
Jupiter 8
Byggnadsår:
1904
Foto 26/8 2004: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Från slutet av 1920-talet eller början av 1930-talet. Inlagt 2/1 2021
 

Historik (sammanställd 2004 av Ingrid Gunnarsson och Per Bunnstad. Kompletterat 2020 av Per Bunnstad)
Tofteryds Sparbank 1905-1955
Anställda: Ordf. K G Toll (från och med mitten av 20-talet A J Friberg)
Räkenskapsförare Karl Hjertstedt
Kassör Johan August Bengtsson (säkert till 1933)
Kamrer Åke Jörnrot (Var tidigare anställd Smål Ensk. Bank 1931)
Fröken Hjertstedt

Landsfiskalkontor
Anställda: Kronolänsman Albert Fredrik Josua Lindqvist f. 1855 (förs.bok 1900)
Kronolänsman Johan Algot Vijkmark f. 1870 (Förs.bok 1910 och 1920)
Landsfiskal J A Vijkmark 1929 -
Landsfiskal Elmer Smith
Landsfiskal Gustaf Claesson
Landsfiskalbiträde Ekner
Fjärdingsman Einar Forsberg
Skrivbiträde: Iris

Bröderna Johanssons Möbelaffär till 1965
Petrus Erikssons Cykel- och Sportaffär från 1955
2004 finns 4 bostadslägenheter i stora fastigheten. Hyresgäster är Anna-Lisa Wiss, Anita Jigåker, Mona Åkesson och Anette Sandström.
I gårdshuset finns två lägenheter, som bebos av Elsa Jensen och Leif Andersson.

Lite förhistoria om Tofteryds sparbank
Lördagen den 16 dec 1876 fattades beslut av kommunalstämman om bildande av en sparbank. Kommunalstämmans ordförande Peter Sjödell var den drivande kraften bakom beslutet. Utom Sjödell torde de sju personer som vid nämnda kommunalstämma valdes till sparbankens styrelse få räknas till initiativtagarna. Dessa voro: säteriägaren Johan Jonasson på norra Sjöaryd, hemmansägaren Otto Jönsson i Ryd, Claes Carlsson, Boarp, Johan Nilsson, Tofteryd, August Bergström, Linneryd, Johan Petersson, Ekhult och f. kyrkovärden Joh:s Jonasson, Torp
Ur ” Tofteryds Sparbank kan i år fira 70-årsjubileum”. JP eller VN 1947
Den 18 dec. 1871 beslöts vid stämma med Tofteryds församling att anslå 2 öre per innevånare med undantag för fattighjon , till en fond att användas till insättning i någon lämplig livränteanstalt till förmån för nyfödda barn i församlingen.
Ändamålet med denna fond angavs: ”till befordran av håg för sparsamhet och omtanke för en kommande framtid.”

Peter Sjödell f. 1822.01.07 I Sjöbo, Tofteryds f.
g. 1847.03.10
d. 1909.05.29 i Nåthult Tofteryds f.
Lämnade sina befattningar I banken den 11 april 1891. Han hade då varit kamrer i 14 år,varit dessutom räkenskapsförare, tidvis styr. ordf.och bankens kassör.

Carl Hjärtstedt f. 1857.11.27 i Gränna fs
1884.07.01 tillträdde Carl Hjärtstedt en lärartjänst vid kyrkskolan i Tofteryd.
H. Carolina Svensdotter f. 1860.12.09 i Gnosjö f. gården Hult
S. Oskar f. 1881.11.31
S. Herman f. 1884.02.07
D. Anna Carolina f. 1886.01.22 X se nedan
S. Sven Wilhelm f. 1888 (skriven som banktjänsteman)
D. Rut Maria f. 1890
D. Ester f 1893 gift m. Herman Carlström fr Tofteryd Järnv.kontorist
D. Elsa Hjärtstedt f. 1895 Bankkassörska fr. 1926 -
D. Alma Maria Elvira f. 1898 , gift med folkskollär Arthur Gustavsson
S. Karl Erik Bertil f. 1903

Åke Gustav Roland Jörnroth (född Jönsson)
f. 1903.08.09 Jönköping Sofia förs.
g. 1931.01.25
d. 1973.03.25 Storgatan 6 Skillingaryd, Tofteryds f.
Åke Jörnroth tjänstgjorde 37 år i Sparbanken
Gudrun Karin Elisabet Svensson
f. 1926.12.25 Skillingaryd Tofteryds f.
g. 1954.01.23
d. 1994.05.23
Gudrun Svensson tjänstgjorde 47 år


Klicka på bilderna för att se större bilder

Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu

Fram- respektive baksidan i augusti 2004.

Klicka på bilderna för att se större bilder

Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu

Förskolan Gullbäcken 030205 respektive 030925

Ägare 2004:
Proton AB

Adress:
Storgatan 12 –
Gullbäckens förskola
Fastighetsbeteckning:
Gästgivaren 5
Byggnadsår:
1920-22

Historik (sammanställt 2004 av Ingrid Gunnarsson och Per Bunnstad)
• Gullbäckens Förskola: Två artiklar finns HÄR!.

En Gästgivaregård på Skånska Landsvägen
Lagergrens anteckningar: ”Skillingaryd, en gästgivaregård på Skånska landsvägen mellan Jönköping och Värnamo är ett av de bästa bondehemman i Östbo härad och i anseende till den trafik, som där är rådande under mötestider och marknader, säkerligen det förnämsta i länet.
Gästgivaregården, som är avskild från byn, är skäligen väl bebyggd med tvenne tvåvåningshus, innehållande flera målade och passabla rum.
Folkmängden, som 1720 var 58 personer, utgjorde 1815 nära 100. ”
(Lagergren var präst i Tofteryd 1759-1833).

Gästgivare som funnits i Skillingaryd:
Thomas Persson gästgivare på 1690-talet på uppdrag av Erik Dahlberg
Josef Larsson f. 1707 d. 1778 och han hustru Maria f. 1700
Jonas Gabrielsson Höök f.1723 d. 1751. Hustru Elisabet Jonsdotter f.1720 d. 1798.
Peter Svensson f.1729 d. 1774 och Maria Christina Baas f. 1739 d. 1812. Vigda 29 okt 1769.
Gabriel Höök-Svanström f. 1748 d.1807. Vigd 1775 med ovanstående Maria Christina Baas.
Erik Gustaf Svanström f. 1778 d. 1822. Hans hustru var Christina Andreasdotter f. 1789 d.1873.
Johannes Jonsson f. 1794 d. 1866. Gift med ovanstående Christina Andreasdotter.
Till denna gästgivaregård hörde en stor ladugård, som låg norr om nuvarande Turisthotellet och Tofterydsvägen (Kaffegatan). Även den revs omkring 1921. Bo Karlsson har berättat att det brukade vara cirkusföreställningar ungefär där Frälsningsarmén nu ligger. Ett år måste länsmannen, av någon anledning, beslagta cirkusdjuren. De inhystes i Sundbergs lagård. Bo Karlsson minns hur hans far bar honom runt bland djuren. Det var nog mest hästar. Strax efteråt måste lagården rivits, för 1922 köpte Fräsningsarmén tomten och byggde sin lokal där.
1873 hade köpman Axel Sundberg och hans hustru Charlotta f. Mörck flyttat till Skillingaryd. Han övertog det Gästgiveriet. Tyvärr finns inga foton bevarade från den tiden. Man kan skymta det på ett foto från en marknad.
Gästgiveribyggnaderna var gamla. Därför flyttades gästgiverirörelsen över till ”Sundbergs Gästgiveri” vid gamla Tofterydsvägen, nuvarande Kungsgatan, med närhet till regementet. Äldsta dottern Ellen Sundberg är född i Gästgiveriet 1877
1878-79 byggdes den så kallade. Aronsonska fastigheten. Yngsta dottern Nanny är född 1879 i ”Aronsonska fastigheten”
Gamla Gästgiveriet hyrdes ut som bostad och för diverse andra ändamål.
1895 var änkan Johanna Gustava Jonasdotter bosatt här.
1901 bodde förutom änkan Johanna Gustava Jonasdotter även Karl Svensson,
Henning Gustav Laurén, Kurt Wilhelm Laurén,
Anna Gustava Gustavsdottersom var en hemmansägareänka med barn
Anders Gustav Eriksson, Skomakare Carl Göran Karlsson Lööv
Victor Pettersson hade sadelmakeri i fastigheten.
Axel Sundberg hade köpt mycket mark Skillingaryd och tänkt bygga en
gård i nordvästra delen av Skillingaryd. Han ångrade sig och sålde till Anders Gunnesson från Tofteryd.
Alfred Gunnesson var bosatt i det gamla huset medan gårdsfastigheten färdigställdes.
Byggnaden förföll alltmer och fick i folkmun det ironiska namnet ”Kristallpalatset”.
(Crystal Palace var en utställningshall uppförd i Hyde Park, London , till världsutställningen 1851.)

Nytt hus 1920-22
Slutligen revs byggnaden och C E Lindmark och hans hustru Nina Lindmark, född Sundberg, uppförde Turisthotellet 1920-22. Det blev en modern byggnad i tre våningar, som hade flera rum med vackra parkettgolv, badrum med vattentoalett och centralvärme som kom från en kökspanna.
C E Lindmark ägde flera fastigheter och en träullstillverkning. 1923 gjorde han konkurs och 3 april 1923 köpte Anders och Augusta Karlsson fastigheten.
Anders Karlsson var son till stationsmästare N J Karlsson. Han, gick elementarskola i Jönköping och teknisk elementarskola i Borås, emigrerade till USA men återkom 1904.
Anders Karlssons far N J Karlsson var Skillingaryds förste stationsinspektör. Han hade också grossiströrelse med allehanda varor bl a kolförsäljning. Han hade lånat pengar till ägaren av Nymans stolfabrik. När Nyman avled skulle hans hustru sköta affärerna. Det blev rättegång om lånet och N J Karlsson blev ägare till Stolfabriken. För att göra reklam för sin grossiströrelse satte han upp stora reklamaffischer på hela gaveln av fabriksbyggnaden, som vette mot järnvägen. N J Karlsson avled 1912, men hade redan tidigare överlämnat rörelsen till sin son Anders Karlsson..
Anders Karlsson sålde företaget till Nässjö Stolfabrik omkring 1917-18, men kvarstod som disponent till 1927.
Köpet av Turisthotellet 1923 visade sig inte vara någon särskilt givande affär. Det var depressionstid och folk reste inte så mycket och det var ont om matvaror. Matserveringen hade ett halvdussin abonnenter, som fick tre mål mat om dagen. Ett rum tjänstgjorde som kafé. Men det ordnades också roliga tillställningar som till exempel slädpartier, då man åkte slädskjuts och hade bloss i händerna. Efteråt var det dans.
Anders Karlsson var municipalsamhällets ordförande och hade mycket att bestyra. Därför blev det mest hustrun Augusta, som fick sköta gästgiveriet. Till sin hjälp i köket hade hon Helga Johansson medan Kerstin Blansch, Eva Svensson och Ruth Pettersson-Nyman var servitriser.
Våge Sandberg, Oscar Björk, Olof Svensson-Åkerstig, Hugo Grunditz och Sigge Jönsson är några av dem som arbetat som vaktmästare.
Vaktmästarna hade stiliga skärmmössor försedda med namnet ”Turisthotellet”.
En uppgift var att möta upp vid tågen och ta hand om hotellgästernas bagage.
De kallades ”hejs”.
1931-33 hyrdes hotellet ut det av en man vid namn Volfart och därefter innehades det av Engli Persson, som gifte sig med Gustaf Nyman.

Anders Karlssons familj:
Anders Karlsson f. 1873
Augusta Karlsson f. 1886
Barn:
Erik Karlsson f. 1915, d. 2003.11.25
Bo Karlsson f. 1916
Elsa Karlsson f. 1917
Brita Karlsson f. 1918
Eva Karlsson f. 1921

Ny ägare 1939
Anders Karlssons familj ägde hotellet till 1939, då de sålde till Elisabeth Gustafsson f. 1890.08.27 och Anna Persson f. 1892.
Det var mycket arbete eftersom de hade många fasta gäster, abonnenter.
Anna Doolk och Rut Lindros arbetade både i köket och som servitriser. Men när det var storhelger och många kalas fick ytterligare folk anställas.
Elisabeth och Annas systerdotter Inger har berättat om hur de vintertid hängde tvätt på den stora oinredda vinden och att de satte in en stor AGA-spis, som skulle matas med ved eller koks.
Elisabeths son Gustaf Axelsson (f. 1921.09.28, d. 1996.06.02) Gustaf på hotellet, gifte med Iris f. Högberg och övertog Turisthotellet

Inga Reén och Rune Svartsgård
Nya ägare blev Ingegerd (Inga) Reen och Rune Svartsgård.
Vid stora tillställningar hade de ofta hjälp av Ingas syster Lisa Reen, vilken var vida känd som skicklig kokerska. Otaliga är de begravnings- och högtidsmiddagar om anordnats på Turisthotellet.
Gästgiveriperioden som varat i flera hundra år var definitivt slut när
Turisthotellet såldes till företaget Proton, som inrättade sitt huvudkontor här.
Proton flyttade sitt huvudkontor till Värnamo den 1 oktober 1999, men fortsatte att äga huset.
Hösten 2003 gjordes en omfattande renovering för att anpassa byggnaden till förskolan Gullbäckens aktiviteter.


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare 2004:
A

F
Adress:
Storgatan 14
(Fribergs)
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
1926-27 cirka

Historik
Sammanställt september 2004 av Nils Bondeson
Enligt David Friberg byggdes fastigheten 1926-27. (Mellan Härån och Rasjön 1984). På tomten låg tidigare Sundbergs ladugård. Det var beläget i korsningen Storgatan/Kaffegatan.
Fastigheten har byggts om flera gånger.
Längst i norr låg Lisas kafé med uteservering, därefter fanns ett mejeri. Fribergs speceriaffär var belägen längst mot söder. De hade utlämning av Jönköpings-Posten till prenumeranterna. På affärens västra sida fanns en godisautomat och en bensinpump vid Storgatan.
På baksidan låg en magasinsbyggnad som inrymde dass, stall med 6 spiltor, saltlada, förråd och företaget Vulkan. Vulkans lokaler blev senare JP:s redaktion. Mot Erikssons fastighet var byggt en brandmur. Tack vare den kunde elden begränsas när magasinsbyggnaden brann den 10 juli 1950. Byggnaden återuppbyggdes inte.
1944 överlät Carl Friberg affären till Erik Andersson. Under Andersson tid arbetade Lasse Källgren där som springpojke. Nya ägare blev senare Olof och Nils Johansson, som drev affären till början av 60-talet då de lät uppföra Lagahallen och flytta verksamheten dit.
I södra delen var en tid telefonkiosk och pressbyrå. Sedan har där varit blomsterhandel med Gunilla Svanbergs firma “Blomstermakerskan”.
I norra delen driver Kjell Eriksson elfirman “El-Montage”. Både andra och tredje våningen innehåller bostadslägenheter.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare 2004:
Tomas Carlsson

F
Adress:
Storgatan 34 (Nannylund)
Fastighetsbeteckning:
Hyveln 5 stg 191 stg 289
Byggnadsår:
1882 cirka

Historik (Sammanställt i augsuti 2004 av Ingrid Gunanrsson och Per Bunnstad)
1833.10.24 köpte G.A. Andersson och h.h. Johanna Gustavsdotter Andersson en jordplan om 22.000 kvadratfot av Viktor Malmqvist och h.h. Charlotta Albertina Malmqvist och Wilhelm Malmqvist och h.h. Johanna Matilda Malmqvist
1884.03.07 köpte G.A. Andersson och h.h. Johanna Gustavsdotter Andersson 3/64 mtl av Gudmund Johannesson och h.h. Brita Christina Gabrielsdotter
1912 dog G.A. Andersson
1924.11.19 köpte Karl Georg Lundberg och h.h. Nanny Gustava Lundberg
(Nanny var dotter till GA och Johanna Andersson)
1939.08.28 blev Nanny Gustava Lundberg änka.
1968.04.16 överlämnade hon fastigheten genom ett gåvobrev till barnen Gertrud och Olof Lundberg
1970.01.15 köpte Sven Thage Carlsson fastigheten.
Hans son Tomas Carlsson köpte fastigheten vid arvskifte efter fadern 1983.12.27
Tomas Carlsson har hört 1888 som byggår, men bekräftande handlingarna saknas.
1927 byggdes en övervåning och samtidigt ändrades taket till brutet tak.
Ingvar Wickbom innehar kort, som visar att G.A. Anderssons smedja var placerad mitt på tomten där nu tre stora björkar står. Smedjan lär ha köps av byggmästare Almqvist, men var den sedan sattes pp är inte känt.

Hyresgäster 1888-1889
Från Moliden, Fastorp kom stenhuggaren Anders Jonsson f. 1854 i Villstad
H. Inga Lisa Carlsdotter f. 1859.06.02 på Moliden (dtr till C J Davidsson)
Vigda 1882.12.09
S. Carl Viktor f.1883.03.22 på Moliden
D. Anna Justina f. 1885.08.10 på Moliden gift Isaksson, Fastorp.
1889 flyttade de till L:a Häradsköp, strax söder om S. Lycke Stenvadet
(nuvarande ägare Christer Andersson)
En officersfamilj, med okänt namn var också hyresgäst.

Gårdshuset
Gårdshuset hos hovslagare Andersson kallat ”GLATZAS” ska enligt uppgift vara flyttat från Gratialistbostället LYCKAN, som låg i närheten av BJÄLKÖN och grenadiertorpet BACKGÅRDEN och var där bebott av gratialisten Johannes Gudmundsson-Glatz och hans hustru. F.d. grenadier Glatz avled 1893.12.21.
Stugan flyttades efter hans död.

1916-1917
Smeden Oscar Jonsson f. 1876.11.29 i Mölnarp Tofteryd
H. Gertrud f. 1890.11.27 i Fryeled
Vigda 1912.05.17
S. Holger Erik Emanuel f. 1912 i Värnamo
D. Hanna Helena Maria f. 1914.04.28 i kv. Västanå, Nannylund nr 5.
1917 bor de på BYLUND, Skillingaryd.
Fröken Ottilia von Friesen bodde senare i gårdshuset. Personhistorik Gustaf Alfred Andersson m. fl.

Hovslagaren
Gustaf Alfred Andersson f. 1851.11.08 I Svenarum
d. 1912.04.04 (av äggvita)
Vigd 1:a ggn 1875.07.31 med Lena Cajsa Thelin f. 1846 i Åker
död 1877.03.20 (av njurinflammation) i Skillingaryd
D. Adelaide Alfrida f.1875.09.29, gift med smeden och hovslagaren Malmström, Skillingaryd
S. En gosse dödfödd f. 1877.07.16 (modern död 1877.03.20)
Vigd 2: ggn 1878.07.06 med
Johanna Gustava Gustafsdotter f. 1849.10.18 i Hult Tofteryd
D. Agda Hanna Batseba f. 1885.07.25 , d. 1885.09.01
D. Nanny Ellen Batseba f. 1887.12.19, d. 1888.07.25 i difteri
D. Nannie Gustava f. 1889.11.17
Postexpeditör
Karl Georg Lundahl f. 1877 i Vrigstad
H. Nannie Gustava f. 1889.11.17
Vigda 1922
D. Gertrud
S. Olof
Gustaf Alfred Andersson var 1872 smeddräng i Hult och sedan smed hos 2:a hustruns bror, smeden Johan Gabriel Gustafsson i Skillingaryd.
1884 begav han sig till Ultuna för att lära hovslageri. Därefter fick han anställning på Götaström (sid 337 A1:23, 1875 till sid. 190)
Han gifte sig med hemmavarande kopparslagardottern Lena Cajsa Thelin.
(Åker A1:13 sid. 242 står antecknat i marginalen att Lena Cajsa Thelin varit lärarinna vid en av småskolorna.)
Hovslagare Andersson och hustruns gravar med gravsten finns på Tofteryds kyrkogård
Gustava Gustavsdotter född i Hult 1849, var syster till Britta Christina Gustafsdotter född 1836 i Hult Tofteryd.
Brita Christinas dotter Amanda Viktoria Andersdotter – gift med smeden Johan Källgren, Skillingaryd.
Amanda Källgren var kusin med Nanny Andersson-Lundberg
S. Ivar Källgren var syssling med Nannys barn Gertrud och Olle.
Smeddrängar hos hovslagare Andersson
Carl Wilhelm Andersson f. 1858.03.05 från Andersbygget vid Stjärnebo, Skillingaryd
Carl Carlsson-Krut f. 1861.11.06, flyttade därefter till Stigamo.
Johan August Carlsson f. 1859.12.31 i Byarum, inflyttad från Svenarum, flyttar åter till Svenarum
inflyttad från Åker 1881.10.19,
Johan Viktor Källgren f. 1863.01.07 i Smedstorp, Äddebo, Åker
Källgren anställning hos smeden Sven Johan Andersson, Pålen,
Skillingaryd. Senare hade J.V. Källgren egen smedja på Kaffegatan.
Axel Wilhelm Kruth f. 1876.07.08 på Mofällan under Bohult, vid Bjälkön. Han var systerson till Carl Carlsson-Krut se ovan.
Han var smeddräng hos Per J. Gustafsson, Pottabo, någon tid, men flyttade tillbaka till Tofteryds församling 1895 och arbetade en tid som stenarbetare hos stenhuggare Jonsson.
Smeddrängen Gustaf Persson f. 1872.06.29 i Skillingaryd
Smeddrängen Karl Henrik Julius Henrikssonf. 1880 i Ödestugu
(Kalle Kittendorf) Församlingsboken sid.27 1900
Smeddrängen Adrian Nilsson f. 1877 i Kulltorp, senare hovslagarmästare med egen smedja Storgatan 33. ”Kalle Kittendorf” var hovslagaregesäll hos Adrian Nilsson, Han omkom genom drunkning på Fågelforsdammen 1912.08.04.
Hovslagare G.A. Andersson avled 1912. Verksamheten upphörde ev. tidigare.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare från 1 juni 2007:
Mikael och Jenny Johansson

Adress:
Storgatan 36 (Karlslund)
Blombergska tomten
Fastighetsbeteckning:
Hyveln 3 stg 189
Byggnadsår:
1882 cirka

Historik (sammanställt 2004 av Östbo Historiska Sällskap)
1881.07.27 köpte waktmästare J M Blomberg och hans hustru Annetta Sofia Svanström en jordplan om 19.000 qvadratfot av Viktor och Karolina Malmqvist och Wilhelm och Johanna Matilda Malmqvist.
Efter J M Blombergs död ärvde änkan Annetta Sofia Strömberg och dottern Elisa Blomberg jordplanen.
Elisa Blomberg var gift med N.J. Cederberg. 1885.03.10 sålde de lägenheten till Anders Johan Carlsson.
1887 sålde A.J. Carlssons sterbhus till hustrun Inga Maria Svensdotters och sönerna Gustaf, Sven, August, Peter Manfred, Frans Justus och David Vilhelm Carlsson.
Ny ägare blev 1887.10.13 stationsinspektor N. J. Karlsson.
En lägenhet om 3.800 kv.fot såldes också av Malmqvistarna 1888.04.11 till V. Bengtsson och A.F. Ekelund. Denna tycktes också ingå i N.J. Carlsson försäljning
1892.11.06 stod Alfred Osbäck och hans hustru Matilda Johansdotter som köpare av båda lägenheterna innehållande 3.800 kv.fot och 19.000 kv.fot.
Sönerna Anders och Gunnar erhöll fastigheterna vid arvskiftet 27 oktober 1945. Gunnar köpte Anders del 5 oktober 1968. Gunnar dog 1975 och fastigheten såldes den 30 september till Valborg Alfredsson (Elsa Gunnarssons mor)
Valborg Alfredssons Dödsbo sålde 16 januari 1980 till Anders Nilsson och Susanne Lööf. Samma år den 30 december blev Per och Inger Johansson ägare till fastigheten. Efter Pers bortgång är Inger Johansson ägare.

Byggnadshistorik
Enligt obekräftade uppgifter skall fastigheten bestå av två hus, ena placerat på det andra. Åtminstone det översta skulle vara flyttat från Norra eller Södra Skjutfältet. Kanske från Bohult eftersom Alfred Osbäcks hustru Matilda hade sitt hem där.
Bohult såldes till Kronan vid den tiden och husen flyttades.
När Per och Inger Johansson renoverade fastigheten på 1980-talet, fann de att första våningen höjts med ett par lager stockar.
Dessutom fanns tecken på att en dubbeldörr funnits på norra gaveln. Vilket kan tyda på att den våningen använts som verkstad, till exempel vagntillverkning.

Personhistorik
Snickaren Anders Johan Carlsson f. 1834.05.19 i Torpet Besåsen, Bissefälll. Åker
H. Inga Maria Svensdotter f. 1838.12.24 i Glörnebo, Gislaköp, Åker
Vigda 1867.11.03.
Makarna flyttade 1873 till torpet Hultet i Fåglabäck i Tofteryd. De kom då från Åsthult i Byarum. Enligt husförhörslängden A1:23 sid. 93 var de ägare till det.
1879 flyttade de till Bjälkön och 1885.11.11 till Skillingaryd och bodde i f.d. Blombergs hus på Malmqvists ägor. (A1:23 sid 286) De ägde huset men inte tomten. De blev sedan ägare till en tomt på 19000 kvfot se Rum 101
AJ Carlsson avled 1886.08.08 i Skillingaryd
De hade inga barn
Arvingar blev hustrun samt makens bröder, giftorätt och arvskifte 10 juni 1887.
13 okt. 1887 blev det auktion. Säljare förutom änkan och Anders Johans bröder var också Wilhelm Bengtsson och A.F. Ekelund.
A.F.Ekelund var kommisionär och var vid denna tiden bosatt med sin familj i Skillingaryd, men flyttade 1891 till Solberga.
Wilhelm Bengtsson var troligen från Häradsköp, född i Skillingaryd 1841
Änkan Inga Maria Svensson flyttade till fattighuset Fridhem 1887-
Hon flyttade sedan till ålderdomshemmet Betania när det byggts. Där avled hon 1915.
I Anders Johan Carlssons hus hyrde två f.d. lärarinnor. De kom från sid. 291
A1:24 1888. De bodde kvar och hyrde av Alfred Osbäck.
F.d. lär. Selma Maria Svenonius f. 1849 i Filipstad
F.d. lär. Julia Sofia Svenonius f. 1834 i Lungsund
De flyttade 1894.09.23 till Jönköping
Smeden Alfred Osbäck f.1859.08.10 på Elghammar, Åker
1882-1889 bodde han i USA.(Se Mäster Olofs väg.)
1891.07.04 ingick han äktenskap med Matilda Johansdotter f. 1868.03.14 i Bohult Tofteryd. De hyrde först hos Bernhard Thelin (sid 345 A1:25)
1892 flyttade de till (sid. 300 A1:25) Karlslund 44 där de sedan var bosatta hela livet.
Karlslund nr 44 1895-1906
Ägare:
Smeden Alfred Osbäck f. 1859.0816 Åker
h. Matilda f. 1868.03.14 Tofteryd
s. Carl Johan Ture f. 1892.01.14 -”-
d. Ebba Wenny Karolina f. 1893.04.09 -”-
d. Signe Alfrida Viktoria f. 1895.05.25 -”-
d. Elsa Jenny Mathilda f. 1897.02.22 -“-
s. Bror Gustaf Olof f. 1899.03.24 -“-
s. Anders Sigfrid f. 1901.03.16 -”-
s. Gösta Oskar Gunnar f. 1904.02.02 -”-
d. Karin Maria Elisabeth f. 1904.02.02 -”-
s. Ernst Alfred f. 1905.12.23 -”-
s. Erik Folke Natanael f. 1908.12.22 -”-

Smeddrängar
Johan August Johansson f. 1873-03.19 I Lilla Mo, Åker. Han emigrerade till Amerika 1896.04.05
Per Fredrik Johannisson f. 1876.02.21 Värnamo, utflyttad till Hagshult 1897.
Klas Bror Leonard Osbäck f. 1884.07.28 Götaströms Bruk Tofteryd flyttade 1903 till Västerås, 1906 emigrerade till USA, han var systerson till Alfred Osbäck
Knut Theodor Persson Ljungblad f. 1850.02.27 Åker kom till Osbäck omkring 1900
flyttade till Borlänge
Gustaf Emil Gustafsson f. 1871.01.11 Tofteryd

Hyresgäster
1895 i maj inflyttade från Vissefjärda
Fru Elin Elisabet Ekegren f. 1858.06.06 i Nottebäck
gift 1882.04.09 med handl. Carl Per Ekegren, denne var sjuklig och vistades på Wexiö hospital.
Pigan Lydia Matilda Johansdotter f. 1868.02.25 i Nöbbeled, inflyttad från Vissefjärda 1895.
1895.10.10 flyttade fru Ekegren och pigan till Källedal Skillingaryd (s. 316 A1:25)
1896.04.20 flyttade f.d.fanjunkaren och svärdsmannnen Carl Johan Springer
med familj till Källedal
Pigan Brita Elise Johansdotter f. 1876.08.23 Åker
Pigan Alma Maria Isaksdotter f. 1878.02.03 Tofteryd
Smeddräng Johan August Johansson f. 1873.03.19 Åker utvandra till Amerika 1896.04.05
Smeddräng Klas Bror Leonard Osbäck f. 1884.07.28 Tofteryd utfl. t. Svedvi Västmanlandsl län 1903.04.23
Värnpliktsförhåll: Sjömanshus. Helsingborg
Förs.boken 1900 sid. 26
Smeddrängen Knut Theodor Ljungblad f. 1880 i Broddarp, Åker
Han flyttade sedan till Borlänge, hade bensinstationen ”Blå Pumpen”.(Se Åkerboken sid. 75)
Förs.boken 1906-1910
Ägare: fam. Alfred Osbäck
Hyresgäster
Johanna Maria Springer Hon flyttade 1923
Smeden Sven Oskar Malkolm Andersson f. 1877.07.09 Åker
h. Emma Augusta Johansdotter f. 1883.06.07 Valdshul
Vigda 1910.11.19
S. Erik Olof Wincent f. 1912.01.22 i Kalslund nr 4, 1912 hade de flyttat till kvarteret Skolan
Förs.boken 1911-1927
Ägare: Fam. Alfred Osbäck Alfred Osbäck död 1922.03.24
Selma Augusta Palm f. 1879.05.13 Svenarum
piga hos
F.d. hem.äg. Karl Oskar Osbäck f. 1849.07.23 Byarum änkling 1912.11.17
s. Frans Gustaf f. 1900.12.06 Tofteryd
d. Agnes Adelia f. 1904.02.15 -“-
K.O.Osbäck bodde hos sin bror mellan 1916-1919
1923-1932
Theodor Lind f. 1891 från Åsenhöga
Sömmerskan Elsa Lind f. 1891
D. Ingrid f. 1925
Helge Åberg f. 1886 i Byarum
H. Astrid Åberg,f. Wennblad f. 1898 i Åker
S. Josef Åberg f. 1914 i Byarum
Postiljon
Erik Ståhl f.
H. Margareta född Elg
D. Ann- Margret f. 1955
Åke Almers
Ulla f. Boberg Familjen Springer
Tofteryd A1:23 s. 333
Tofteryd A1:24 s. 8
Familjen Springer flyttade från Gällaryd socken till Appelås, Tofteryd 1870.04.09. Han var fanjunkare vid Smålands Grenadierer
Carl Johan Springer f. 1826.03.12 Gällaryd,
d. 1901.11.18 Karlslund Skillingaryd
H. Ulrika Johanna Ljungberg f. 1821.12.07 Fryeled
d. 1906.05.22 Karlslund 44 Skillingaryd
1821.12.07 föddes Ulrika Johanna och döptes den 9 dec. dotter till Prosten mm Ljungberg och Prostinnan Johanna
Helena född Bergwall.
Testes: Controlleur Forsander i St. Änga, Lektor Mag. Forsander, Pastorskan Johanna Stocke i
Mjöhult,
Demoiselle Beata Forsander,samt Demiselle Johanna M. Ljungberg i Prästegården.
Vigda i Fryele 1855.08.26
D. Johanna Maria f. 1858.05.04 Gällaryd
d. 1951.07.08 Kv. Merkurius, Centralplan Skillingaryd
1910 är Johanna Maria Springer skriven som yllestickerska.
1920------------------------”--------------------------pensionat
S. Theodor Carl Elof f. 1860.11.09 i Gällaryd
1882.08.25 flyttade studenten Theodor Carl Elof till Gustavi förs. Göteborg
Theodor Springer död 1935.06.11, ogift begr. i Tofteryd.
S. Ernst Nils Gustaf Petrus f. 1864.06.29 i Gällaryd
Student 1885, flyttade till Jönköping 1887.11.11
1891.08.21 flyttade f.d. fanjunkaren C.J. Springer med hustrun och dottern Johanna Maria till St. Elgebo i Åker
1896.04.20 flyttade f.d.fanjunkaren och svärdsmannnen Carl Johan Springer
med familj till Källedal och därefter till Karlslund nr 44.


Ur TofterydsHembygdsförenings Arkiv i Tofteryd.
Joel Anderssons intervju med Johanna Springer.
”1895 var jag husföreståndarinna hos Åkerlund (St. Elgebo, Åker). Sedan flyttade vi till Skillingaryd . Vi bodde ? år hos Osbäcks, sedan bodde (vi?) fr. Springer hos Charkuterist Pettersson, och sist hos urmakare Svensson.
Gunnar Osbäck fick `mammas flygel`, den kom sedan till Robert Andersson.”
Fanjunkare Springer och hustrun begravdes på Tofteryds kyrkogård. Deras gravsten, en liggande sten, var kvar på gravplatsen 1999, norr om kyrkan, nära kyrkoherde Rendahls grav.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare 2004:
Jan Pettersson

F
Adress:
Storgatan 53
Fastighetsbeteckning:
Mården 1
Foglabäck 1:14, Foglabäck 1:40
Byggnadsår:
19

Historik
Byggherre: Foglabäck 1:14 0,1.343 har avst fr. 3/64 mtl Foglabäck nr 1 i Tofteryds sn.
Karin o Karl Bengtsson fick lagfart 1919.08.28
Karta och handlingar rörande ägostyckning av 9/64mtl Foglabäck Nr 1 litt B fastställd den 29 dec. 1913.
Ursprunglig areal 25.4730 har.
Lägenheten Foglabäck 1:40 avstyckat från 3/64 mtl 0,1.343 har
Karl Bengtsson och h h Karin Bengtsson sålde 9 mars 1934 till
Erik Johansson och h. Axia Johansson
Fastigheten motsvarande Mården 1 fick efter reglering den 25 mars 1976.
En areal om 1.626 kvm.
1976.01.31 stod Anne Marie Rydén som ägare.
2000.03.31 sålde hon fastigheten till Jan Petersson

Personalia fam. Anders Jönsson
Inflyttad 1881.11.09 från Hult i Tofteryd
Änkl. Anders Jönsson f. 1827.01.18 i Södra Ryd, Tofteryd
d. 1908.11.26 på Norra Malm u. Fåglabäck
Dottrar i 1:a äkt.
IDA Helena f. 1859.10.06 i S. Ryd
d. 1924.06.30 på Norra Malm Fåglabäck
AMANDA Viktoria f. 1863.04.02 i S. Ryd
Dotter i 2:a äkt.
Kristina Ottilia f. 1869.08.15 i Hult
Ida Andersdotter bodde hos sin far med undantag av åren 1885.10.28-1888.11.19 då hon varit utflyttad till Hakarp i 3 år.
1900 är fadern änkling. Han och dottern Ida Helena var då bosatta i huset.
1908.11.26 avled Anders Jönsson
1910 var Ida Helena Jönsson skriven som hemmansdotter.
1920 var Ida Helena Jönsson skriven som hjälparbeterska
1924.06.30 avled Ida Helena Jönsson, tjänarinna, Norra Malm, Fåglabäck

Personalia fam. Erik Johansson
Familjen var först bosatt i Jönköping innan de flyttade och bodde en kort tid i Norra Unnaryd. Sedan begav de sig till Skillingaryd. Första tiden var de bosatta hos Viktor och Wilhelmina Johansson på Södra Slätthultet
1925 flyttade, enligt uppgift av Olle Johansson, Erik och Axia Johansson med familj in i Norra Malm. 1934 köpte Erik och Axia Johansson fastigheten.

Målare
Äg. ERIK Sven Johansson f. 1889.08.15 N. Unnaryd d. 1944.10.23
AXIA Judit Maria f. Andersson f. 1889.09.11 i Mjogaryd, Kävsjö
Vigda: 1915.08.15
S. ARNE Erik, Mål.arb. f. 1916.07.31 BB Sofia Jkp gift 1946.08.17
S. NILS Erik Aff.bitr. f. 1916.07.31 BB Sofia Jpp
fl t. Anderstorp 1944.10.23, kom tillbaka t. Sk-ryd
S. Lars OLOF Aff. Bitr. f. 1918.01.09 N Unnaryd
D. ANNA MARIA Hemhjälp f. 1920.06.28 BB Sofia Jkp

Personalia Harry Rydén
Harry Rydén f.1914.04.06i Reftele
d. 1994.09.21
Ann-Marie f. 1920.06.28 Jkp.
Vigda
D.Ing-Mari f. 1951.01.09
D. Kristina f. 1954.01.22
När Erik och Axia Johansson köpte fastigheten fanns 3 kakelugnar på 1:a våningen medan övervåningen var helt oinredd. Där fanns inte heller någon spis eller kakelugn.
När familjens fyra barn växte till blev det nödvändigt att inreda sovrum och badrum på övervåningen. Eftersom eldstäder saknades, satte man in elvärme, vilket även installerades på första våningen. Mellan bjälklagren fanns gamla tidningar instoppade som tätning. Inga av dessa är bevarade.
Anna Maria och Harry Rydén tog upp alla golven och isolerade bottenvåningen.
Källarvåning fanns inte. Däremot fanns en utmärkt jordkällare på husets baksida.

Hyresgäster:
Elisabeth Vilhelmina Jennerström (änka efter missionär Johan Vilhelm Jennerström)f. 1889.02.15 Holland Amsterdam, gift 1927.01.19, änka 1943.07.15inflyttadn från Batavia Java, 1946.02.08 utfl. till Huskvarna
D. Ingrid Elisabeth f.1927.11.02 Sourabaya Java
S. Sven Erik Vilhelm, stud. f. 1929.09.19 Ljungarum.

Personalia Anders Magnus Malmqvist
Snickaren Anders Magnus Malmqvist f. 1822.09.20 i Höreda (F)
d. 1903.04.03 i Norra Malm, Skillingaryd av lunginfl.
H. Gustava Johannesdotter f. 1830.03.25 i Barnarp (F)
d. 1877.09.26 på Fåglabäcks ägor, Skillingaryd
Vigda 1852.12.27 i Skillingaryd
Anders Magnus flyttade först till Eksjö och därefter till Jönköping. Till Skillingaryd kom han 1847 och bodde som ogift inhyses i Kronans Sjukhus.
Gustava kom från Jönköping till Skillingaryd och fick anställning som piga hos änkan Maria Catharina Svanström.
När de gifte sig flyttade de till egen bostad
1854 flyttade de till Johannes Jonassons gårdsdel i Fåglabäck.
Anders Magnus och Gustava hade eget hus på hemmansägare Bengt Johannessons ägor
Louise Charlotte von Seth hade inteckning i huset 1862.
Omkring 1883 kom A M Malmqvist i bättre ekonomiska förhållanden och löste inteckningen på 200 kronor.
I Församlingsboken 1901-1905 står enklingen och snickaren A.M. Malmqvist som ägare till huset, men jorden ägde Johan Bengtsson i Fåglabäck.
När de köpte det är inte känt. Bengt Johannesson dog 1876-06-16. Därefter är torpet skrivet på hemmansägare Johan Bengtssons ägor 1876-1903. Huset är antagligen rivet.

Anställda
Drängen Sven Johan Magnusson-Krantz f. 1841.09.27 i Båramo sold.torp
1859-1863 Snickerilärlingen Justus Pettersson f. 1843.10.12 på torpet Göransbo.
Han flyttade sedan hem till sina föräldrar i Pettersborg, Alshult.
Justus Pettersson blev en skicklig möbelsnickare eller ”Finsnickare” som man sa på den tiden.
Pigan Inga Stina Petersdotter f. 1835.08.19 på torpet Slätthultet , Skillingaryd. Hon flyttade hem 1861 på grund av sjukdom. Hon blev frisk, gifte sig och flyttade till Byarum
1868.03.22-1868.11.04 inneboende en kort tid,
Pigan Ida Matilda Johannesdotter f. 1845.10.14 i Jönköping.
Hennes son Jon Alexius f. 1867.05.(10) i Wexiö.
De flyttade till Jönköping.
Pigan Kristina Andersdotter f. 1845.07.11 på Björnön, Pukarp, Tofteryd
Efter A M Malmqvists död, emigrerade pigan Kristina Andersdotter 1903.09.07 till N. Amerika. Hon återvände 1905.07.05 till Skillingaryd och tog anställning som kasernstäderska vid Regementet.
Hon avled 73 år gammal i ålderdomshemmet Betania 1918.12.14.
1889.10.15-1891.03.25 inflyttade från Planen Pålen drängen Anders Albin Andersson f. 1873.03.01 på Pålen. Utflyttade till N.Amerika 1891.03.25. Han var son till Kristina Andersdotter som var anställd som piga hos Malmqvists. Se ovan.

Källor: HFL AI:18 sid. 53 1851-1855. AI:20 sid. 58 1855-1860
AI:22 sid. 89 1861-1866, AI:23 sid. 90 1866-1875
AI:24 sid. 90 1876-1885, AI:25 sid. 100 1886-1895
Församlingsboken 1901-1905

LÄRLINGSKONTRAKT
Jag underteknad har å däna dag öFwerens komet snekan a malqwest på normalm at min son Justus Petterson på PetterBorg skall gå i lära hos snekan uti 4 årstid Från den 5 setämb. 1859 at lära i snekare slöid som malqwest drifwer uti mäst möbele sneknig Emot at jag Betala nu Jenast 20 rd rexmynt i lärepängar oh då 3 år har gått oh För dätt 4 oh siste året Betala malqwest til lärepoiken Justus Petterson För sista året 30 rd rexmynt---------------- oh Til lärepoiken lämnas En Friveka på warie år
sålunda öFwerens Komet i Foglabäk den 5 settemb. 1859
Petter rutt och sonen
Justus Petter son på Petterborg
mäd Föregånd Kontrakt Förklara Jag meg nöid oh För Binder meg at Fuljöra met åtagand.
A Malmqvist
Til witne
Bengt Johanson Foglabäk
Johan Petter son nor malm
Ofwanstånde 20 rd rixmynt är til Fölo Betalt
Qweter aF noremalm den 2 april 1860
A Malmqvist
Til wetne
Bengt Johanson Foglabäk
om dödeligheten skule träfa malqwest under däsa 3 åra åter Betalar i mån som Fattas A Malmqvist

Källa: Bengt Johannessons efterlämnade handlingar ”Kontrakt” ÖHS arkiv.

HYRESGÄSTER HOS SNICKAREN ANDERS MAGNUS MALMQVIST
Inflyttad 1882.11.23 från Byarum (Boarp) till Fåglabäck. Tofteryds sn
Arbetaren, Snickaren Klaes Peter Johannesson f. 1856.01.21 i Svenarum H. Karolina Johannesdotter f. 1847.04.01 i Svenarum
Vigda 1880
D. Emma Theresia f. 1881.04,01 i Byarum
S. Carl Efraim f. 1883.08.19 i Tofteryd
1883.11.01 flyttar familjen till Sven Johan Johannessons gård i Fåglabäck
(HFL AI:24 sid. 88)
1889.10.15 flyttar familjen till Planen Byslätt nr 2 på Johan Johannessons ägor
i Fåglabäck (nuvarande Gustavssons gård)
(HFL AI:25 sid. 99)
1894 flyttade från Fågelfors Kvarn och Såg
Mjölnaren
Johannes Pettersson f. 1834.09.25 på t. Liden under Mölnarp, Tofteryd
d. 1896.03.18
H. Kristina Jonsdotter f. 1847.07.20 i Skatelöv, Kronobergs län
Hon inflyttade som tjänstepiga 1880.10.11 till Tofteryd
Vigda 1881.04.30 i Tofteryd.
Barn:
Ernst f. 1881.05.20 Blev byggmästare i Skillingaryd och antog namnet Almqvist
Ida Cecilia f. 1882.09.11
Johan Alfred f. 1885.03.28
Ellen Maria f. 1887.01.01
Efter makens död flyttade familjen. Änkan Kristina Jonsdotter flyttade 1896.11.30 (enligt församlingsboken sidan 201) till kvarteret Västanå och lägenheten Palmlund,
där hon ägde ett hus. Nuvarande Kaffegatan 18.
Efter Anders Magnus Malmqvists död är Johan Bengtsson ägare till både hus och tomt. Denna fastighet ingår i Mården 2 och 3.
Hyresgäster hos Johan Bengtsson
Helge Palmqvist var antagen som soldat för Båramo 1899-1901, tog avsked 1901.09.14.
Inflyttade hösten 1903 till Norre Malm.
Snickaren
Helge Alexius Palmqvist f. 1877.08.19
d. 1915.10.02 på N. Malm
H. Anna Maria Josefina Johansdotter f. 1873.07.21 i Gällaryd sn
Vigda 1901.11.29
Anna Maria Josefina hade varit piga hos järnhandl. August Ljungberg
Barn:
HUGO Valdemar f. 1902.01.29 Petersborg, Alshult
SARA Wilhelmina f. 1903.11.09 Norra Malm, Fåglabäck
NILS Olof f. 1904.11.28 “
Bror GÖSTA f. 1906.06.27 ”
Karl VÅGE f. 1908.10.03 ”
SVEA Maria f. 1910.09.28 ”
NINA Elisabet f. 1914.05.07 ”
Einar Leonard f. 1912.09.20 död 1912.11.18, Norra Malm
1918 flyttade familjen till annan fastighet i kvarteret Skolan.
1923 köpte änkan Hanna Palmkvist och sonen Hugo Palmkvist lägenheten JONSLUND.
Där bodde famlijen Palmqvist under många år. Nuvarande ägare är Hugo Palmqvists ättling Irma Ekström.


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare 2004:
A

F
Adress:
B
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu