Hus i Skillingaryd med omland www.skillingaryd.nu
Till startsidan för hus i Skillingaryd

Södra Järnvägsgatan
Sidan är under konstruktion

Allmänt om Södra Järnvägsgatan
Flygbild finns HÄR!

Gatan har fått sitt namn av järnvägen som kom till Skillingaryd 1880 och sannolikt anlades gatan just detta år. De första tre husen på gatan började byggas kring detta år. Minst tre hus har försvunnit från gatan. Det handlar om Södra Järnvägsgatan 2 som brann kring 1970 och där det sedan byggdes en ny villa, en affär alldeles vid Järnvägen–Källeliden samt en skyttepaviljong som stod ungefär mitt emot dagens Södra Järnvägsgatan 10 – mot järnvägen.
Den södra delen av nuvarande delen av gatan, söder om Bäckstigen vid Smördalen, hette förr Hultgatan. Gatan bytte namn till Södra Järnvägsgatan kring 1990. Hultgatan kanske fick sitt namn av Sundbergshult, ett område ett stycke bort mot Folkets Park. Vi har en artikel om Smördalen där man får veta mer. Läs mer.

Klicka på bilderna för att se större bilder
Årets sista dag 2006. Inte en snöflinga. Foto : Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu Det är nyårsafton 2006 och fem, plusgrader men ved kan behövas ändå. Foto : Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Södra Järnvägsgatan en härlig vinterdag 2003. Huset till höger är Södra Järnvägsgatan 4.
Foto : Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Södra Järnvägsgatan 12 och uthuset till vänster på nummer 14.
Foto 2003: Per Bunnstad/ www.skillingaryd.nu
Järnvägen går intill Södra Järnvägsgatan och det är av järnvägen gatan fått sitt namn. Längst bort syns godsmagasinet, som ligger vid Västra Järnvägsgatan.
Foto 2004: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Skyttefest 1903 på ett vykort. Huset låg nära Södra Järnvägsgatan, men det är inte exakt klarlagt var.
. Foto 1/2 2004: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu Södra Järnvägsgatan med till höger Källeliden. Hus som ses närmast är nr 6,4 och 2.
Foto 28/8 2004: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Södra Järnvsäsgatan med husnummer 18, 16, 14, 12, 10, 8 och 6.
Foto 28/8 2004: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu

 

Huset till vänster är det vi kallar ”0” och som oftast gick under namnet filialen. Till höger gatuadress ”2”
Foto: Bertil Pettersson 1950
Skillingaryds med en detalj från ett flygfoto 1933 eller tidigare. Södra Järnvägsgatan går till höger i bild och vi ser adressen ”0” och till höger ”2” Elghammars.
Foto från Oscar Bladh
Ägare:
Huset är flyttat
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan ”0”
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
Före 1853

Historik
Huset finns medtaget på en karta upprättad 1853. Huset beboddes troligen av rallare, som byggde järnvägen fram till 1882.
1884 registrerade J.A. Modén affär i detta hus och 1894 övertogs denna av F.O. Pettersson.
1911 övertogs affären av Johan August Karlsson. Biträde hos J.A. Karlsson var Albert Johansson. Albert Johansson övertog affären 1944 och då började också Ingvar Ahlin i affären. Ingvar tog sedermera över rörelsen och flyttade den 1958 till torget, där han var kvar till 1 april 1973.. Bland övriga biträden märks Gunhild Dahlström, .... Henriksson och Ingvar Ahlin.
Affären låg strax intill järnvägen och Källeliden.
J.A. Karlsson handlade en tid med flösk, varför han ibland kallades för ”Fläskakarlsson”. J.A. Karlsson föddes den 2 mars 1876 i Sniparp i forserums församling. Han gifte sig den 26/12 1911 med Ingrid från Boarps i tofteryd och de fick barnen Britta 2/8 1914 och Karl-Fredrik 16/5 1917. Affären hette tidigare J.G. Petterssons Speceriaffär och var en filial till en affär i Jönköping.
1958 flyttades huset till gamla isbanan för att bli klubbstuga åt Skillingaryds IS. SIS behöll klubbstugan i många år trots att isbanan flyttades till Movalla men i slutet av 1970-talet hyrde SIS en klubblokal vid Skolgatan. Huset övertogs av Carl-Göran Johansson som flyttade den för att den skulle bli sommarstuga.
Man kallade ofta huset för ”filialen” eller ”fläskakarlssons”,


Huset till vänster är det vi kallar ”0” och som oftast gick under namnet filialen. Till höger gatuadress ”2”
Foto: Bertil Pettersson 1950
Klicka på bilderna för att se större bilder
   
Miljöhallen med adress Södra Järnvägsgatan 2.
Foto: Per Bunnstad
/www.skillingaryd.nu
   
Elghammars bostadshus som byggdes efter branden kring 1970.
Foto: Per Bunnstad
/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 2
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Se även under Källeliden 2


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare 2009:
Per och Eva Pettersson
En för detta jordbruksfastighet. Bostadshus i en och en halv våning med frontespis, uppfört av timmer,. Fasad av gul locklistpanel. Sadeltak med röda betongplattor. Huvudfasad mot järnvägen med frontespis och rikt utsirad, öppen veranda. Bebehåller ursprunglig karaktär.
Till bostadshusen hör uthus med fasader av locklistpanel målade med faluröd eller ljus oljefärg. Taken är täckta av plåt, eternit eller tegel. Till Prästkragen 8 hör dessutom en öde ladugård, uppförd av timmer och regelverk med falurödmålad fasad av liggande timmer och stående bräder. Stora trädgårdar omger bebyggelsen.(Kulturhistorisk utredning 1989).
Adress:
Södra Järnvägsgatan 4
Fastighetsbeteckning:
Prästkragen 20
Byggnadsår:
1882-83

Historik (sammanställd 2004 av Ingrid Gunnarsson)

Gården har varit i Per Petterssons släkt sedan 1732. Det par som ägde gården hade inga barn. När mannen dog gifte änkan om sig med drängen, men äktenskapet blev kortvarigt då hustrun dog. Mannen gifte då om sig med pigan.
Drängen hette Gudmund Bengtsson f. 1778 (son till Bengt Gudmundsson f. 1737 i Bohult Tofteryd).
Ny ägare 1836 blev sonen Bengt Gudmundsson f. 1807.
Bengt Gudmundsson var gift med Märta Lena Svensdotter
De fick sönerna Carl, Sven Gustav och Wilhelm. Carl flyttade till Hässelby, men
återkom och bosatte sig i Åker. Wilhelm blev riksdagsman, bosatt i Häradsköp,
Sven Gustav Bengtsson gifte sig med Hedvig Johannesdotter från Fåglabäck. De övertog gården.
Efter Sven Gustav Bengtssons död gifte änkan om sig med drängen Jöns Jonasson.
Sven Gustav och Hedvig hade två barn, Viktor och Axel.
Axel fick anställning vid järnvägen, gifte sig med Wilhelm Malmqvists dotter och byggde fastigheten Källeliden 9.
1903 blev Viktor Bengtsson den femte ägaren av släktgården.
Hans dotter Svea, gift med Axel Johansson blev den sjätte ägaren 1939. De var också de sista mjölkbönderna på gården.
Deras dotter Irene, sjunde ägaren, brukade aldrig gården. Det har däremot hennes son Per gjort sedan 1986. Han blev den åttonde ägaren och flyttade in
1990. Per är gift med Eva. De har barnen Linnéa, Veronica, Angelica och Josef.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto (ej porträttbilden på Markus Klövstad):
Per Bunnstad/
www.skillingaryd.nu

Ägare 2009:
VSBo
Byggherre: Fotograf Robert Malmqvist

Bostadshus i två våningar, uppfört av timmer. Fasad av vit liggande fasspontpanel. Rött plåttak. Byggnaden är asymmetrisk med frontespis, hörntorn och balkonger. Bibehåller i huvudsak ursprunglig karaktär. (Kulturhistorisk utredning 1989)

Adress:
Södra Järnvägsgatan 6
Fastighetsbeteckning:
Prästkragen 5
Byggnadsår:
1880-81

Historik (sammanställd 2004 av Ingrid Gunnarsson)
Robert Malmqvist f. 1849 d. 1892
Bror Malmqvist f. 1865 i Darestorp, Skaraborgs län, d. 1937 i Skillingaryd
Troligen är det hovfotograf Robert Malmqvist, som byggt fastigheten med inspiration från Amerika.
Det lär finnas en tidningsartikel, som berättar om hur Robert Malmqvist från Skillingaryd avkonterfejade folk på Värnamo marknad 1882. Vid samma tillfälle passade hans far Sven Johan Malmqvist på att sälja rakknivar.
Robert Malmqvist fick inte lång glädje av sitt vackra hus. Han avled på Sabbatsbergs Sjukhem 1892.
Roberts bror, Bror Malmqvist, var i Amerika 1888 till ------.
Också han blev hovfotograf. Men inte bara kungligheter, utan en stor del av befolkningen i Skillingaryd med omnejd blev avporträtterad. Pojkar, som skulle göra sin värnplikt, familjer, föreningar och högtidsdagar blev minnen för eftervärlden.
Bror Malmqvists villa såldes till Marcus Klövstad 1944.03.16
Marcus Sinius Klövstad f. 1889.07.25 Sande 6 mil från Oslo, Norge
d. 1980.07.12 S. Järnvägsgatan 6, SkIllingaryd
H. Helga f. Tandberg f. 1887 Sande, Norge
d. 1944 i Skillingaryd
• Sonen Toralf f. 1914, d. 2001 i Järfälla
• Dottern Helene Linnéus f. 1916, är bosatt i Jönköping
Marcus Klövstad – föddes 1889 i Sande, som ligger cirka sex mil från Oslo – utbildade sig till elingenjör i Koskerund.
Han gifte sig med Helga Tandberg. Helga och Marcus Klövstad bosatte sig i Oslo. Där föddes Toralf (Tolle) 1914 och Helene (Giggi) 1916.
Hösten 1916 kom Marcus Klövstad till Sverige. AB Hörle Bruk hade 1912 fått norska ägare genom familjen Böhn. De uppförde Karlsfors och Hörle kraftstationer och behövde dra ledningar ut på landet.
Familjen flyttade till Skillingaryd 1922 då Marcus Klövstad erhållit arbete hos Skillingaryds Elektricitetsverk.
De bodde första tiden i vita villan på I 12, men flyttade till Skolgatan, där Skillingaryds Elektricitetsverk ägde en fastighet med bostadslägenhet på andra våningen.
Senare inköptes fotograf Malmqvists villa på Södra Järnvägsgatan.
Fru Klövstad blev endast 57 år, dog 1944.
Den 23 november 1946 gifte Marcus Klövstad om sig med Elida Isaksson f. 23 maj 1891, Horda, Rydaholm.
Elida Klövstad avled 16 oktober 1976 i Skillingaryd och är begravd i familjegraven på Rydaholms kyrkogård.
Marcus Klövstad avled 12 juli 1980 i Skillingaryd. Markus Klövstad fick inte uppleva sin 91 årsdag. Det skiljde 13 dagar
Familjen var kyrkligt engagerad och skänkte ett flertal inventarier till kyrkan.

Kompletterat av Per Bunnstad 040826:
Familjen Klövstad hade andravåningen uthyrd och i flera år bodde Simon och Berta Johansson här innan de kring 1965 flyttade tll en lägenhet på Brända tomten (Sturegatan)
1961 flyttade Ingrid Bunnstad med sonen Hans in i rummet alldeles under tornet och 1962 anslöt sig sonen Per. När Berta och Simon Johansson flyttade övertog familjen Bunnstad denna lägenhet. Hans flyttade i samband med giftermål 1967, Per 1979 och Ingrid 1980.
Huset stod efter Markus Klövstads frånfälle tomt i flera år och var 1986 till salu för 100.000 kronor. Huset köptes senare av det kommunala bostadsbolaget – som numera heter VSBo. Huset renoverades och invändigt skedde stora ingrepp så att inget är sig likt från förr. Däremot är exteriören inte förändrad. Huset har i dag tre lägenheter plus en liten lägenhet i den gamla fotoateljén.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstadwww.skillingaryd.nu
Ägare 2009:
Linnéa Remnemark och Tobias Andersson (fram till februari 2006 Fredrik och Charlotte Lönnblad)
Byggherre Gevärshantverkaren och sergeanten Carl August Källberg
Bostadshus i en och en halv våning av timmer. Fasad av liggande gul fasspontpanel. Sadeltak av tvåkupigt rött tegel. Frontespis.
(Kulturhistorisk utredning1989)
Adress:
Södra Järnvägsgatan 8
Fastighetsbeteckning:
Prästgatan 7
Byggnadsår:
1883

Historik (sammanställt 2004 av Ingrid Gunnarsson)
Tomten avstyckad från nuvarande Per Petterssons gård, dåvarande hem.äg. Sven Gustaf Bengtssons gård.
Carl August Kjellberg kom till Skillingaryd 1878 och bodde inneboende hos sadelmakare Klaes Magnus Johansson tills familjen 1882 flyttade till egen fastighet vid S. Järnvägsgatan.
Carl August Kjellberg f. 1851.02.02 i Hakarp, d. 1917.02.20 av maginfl.
H. Lowisa f. Sandblom f. 1849.10.20 i Ambjörnarp, d. 1910.07.08 av hjärtfel
S. Oscar Werner f. 1887.11.25 I Tofteryd d.

Folkskollärare Werner Kjellberg
H. Anna Erika f. Johannesson f. 1889.07.09 i Järna f Kopparbergs län
Vigda 1920 1/6 ?
Barn
• Inga-Britt f. 1920.05.06 i Kvarteret Klippan Skillingaryd
• Barbro Anna Lovisa f. 1924.06.10 i

Kyrkoherde Tyrgils Lindsten och hans hustru Linnéa inköpte fastigheten omkring 1972 då Tyrgils Lindsten slutade sin tjänst i Tofteryds församling. Tyrgils avled 1989.11.15. Linnéa avled 1998.03. Familjen Lindsten kom till Skillingaryd 1956.
Sonen Dag Lindsten sålde den 1998.06.08 till Fredrik och Charlotte Lönnblad.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 10
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 12
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 14
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 16
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 18
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 20
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 22
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


Den 17 maj 2007 började arbetet med att byta taktegel och en styrka på sex man jobbade intensivt trots regnvädret. (inlagt 17 maj 2007)

Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Familjen Joelsson
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 24
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
1955 cirka

Historik
Hu


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 26
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 28
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.Nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 30
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 32
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Bi
F
Adress:
Södra Järnvägsgatan 34
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu