Föreningen Skillingaryds Militärmuseum

Bilder från Västra Lägret en härlig vinterdag (5/1 2003)

Del 2 av 2

Del 1 = gå vidare HÄR

Foto och copyright: Per Bunnstad 070-213 14 66

Matsalen fotograferad lite från nordväst.
Fortsatt vandring lite söderut på lägergatan där det finns tre baracker. Dessa uppfördes i början av 1940-talet.
Längst i söder på Västra Lägret ligger det gamla sjukhuset, som numera används för annat ändamål.
Vi beger oss nu lite åt nordväst. Här finns vi en av de vackraste byggnaderna på lägret, ett ammunitionsförråd som senare blev tvagningsrum.
Åt väster, en modern lagerlokal i plåt.
Genom skogen åt norr ser vi expeditionsbyggnaden, vilken byggdes 1863 och som till en början var sjukhus.
Öster om expeditionen finner vi ett varmgarage.
Den fina expeditionsbyggnaden, något av hjärtat på lägret.
Barack 104, en av två som är kvar sedan sekelskiftet kring 1900.
En liten proviantbod mellan Lägerhyddan och barack 104.
Lägerhyddan från 1903- med ett annat fotodatum - 3 februari 2003.
Underofficerspaviljongen genomgår just nu (årsskiftet 2002/2003) en renovering.

Kanonerna och en minnessten. Rakt åt väster byggnaderna i Skillingaryds köping.
Oscarsstenen från 1895, ett minne från besöket av Oscar II.
Officersmässen, lägrets förnämsta byggnad. Den uppfördes kring 1837 vid torget i Skillingaryd och flyttades efter cirka 15 år till sin nuvarande plats.
Vaktlokalen, byggd omkring 1903.