Föreningen Skillingaryds Militärmuseum

Bilder från Västra Lägret en härlig vinterdag (5/1 2003)

Del 1 av 2

Del 2 = gå vidare HÄR

Foto och copyright: Per Bunnstad 070-213 14 66

Vi börjar vår vandring från Artillerigatan, fortsätter på Infanterigatan och går mot öster på Skillingaryds Västra Läger. Till höger ligger Slätten och till vänster (norrut) ligger ett par stora baracker närmast samhällets bebyggelse.
Det är en strålande vinterdag och en fröjd att vandra här bland de hus som alla är kulturmärkta. Hela Västra Lägret med Slätten är ett statligt byggnadsminne.
Strax dyker intendentbostaden upp på norra sidan. Den byggdes redan 1865 som bostad åt intendenten - lägrets administrationschef. Byggnaden fungerade som bostad till 1950-talets mitt. Därefter tjänstgjorde den som underbefälsmäss (mäss A). Under perioden 1970-1983 utnyttjade gästande väderradargrupper huset som arbetsplats. Sedan dess har huset som regel stått tomt. Ett tag var den dock upplag åt Röda Korset.
Byggnad 152: Bastionhuset. Huset byggdes 1885. Lägrets intendent bodde här omkring 1900. Därefter nyttjades byggnaden av militärmusiken samt till soldathem. Civila hyresgäster som residerade här lär ha flyttat på grund av att spöken störde friden. Under 1950- och 1960-talet tjänstgjorde huset som underofficersmäss (mäss B). Från 1988 och några år framöver användes byggnaden som soldathem. Numera har Föreningen Skillingaryds Militärmuseum övervåningen som utställningslokal.
Alldeles framför militärmuseet står en kanon, riktad mot norr!
Kanske knappast någon kulturminne - än så länge. Detta förråd blir nästa anhalt på vår vandring nu snett åt höger (åt söder).
Förråd för övningsmateriel - byggnad 136. Huset byggdes 1897 som kompaniförråd för åtta kompanier. Varje kompani hade en dörr fram och en på baksidan. En skylt angav varje kompanis nummer och färg. Byggnadens norra del nyttjades som skrädderi. Numera används byggnaden bland annat som skjutfältsexpedition.
Mitt emot byggnad 136 ligger 124 och 134, Det är två mathallar - en syns på bilden. De byggdes 1892 och inreddes med långbänkar och långbord. Golvet bestod av hårdtrampad jord. Proviantbod och kokhus förlades mellan hallarna. Kokhuset är numera rivet. Byggnaderna tjänstgör nu som förråd.
Underofficerspaviljongen genomgår just nu (årsskiftet 2002/2003) en renovering.
I byggnad 159 mot öster finns en byggnad som är förråd. Den uppfördes 1898 som stall för bland annat kompanichefernas hästar. Under 1930-talet inreddes huset som förråd.
Vi har mathallarna och kokhuset rakt åt öster, ganska nära motorvägen.
Proviantbod bakom mathallarna.
Ett litet mer modernt skjul nära mathallarna åt öster.
Matsalen fotograferad lite från nordost.
En gammal jordkällare nära matsalen.