Enkät kring handeln – Skillingaryds Intresseförening www.skillingaryd.nu
Till Intresseföreningens startsida

Flera överraskande enkätsvar
Inlagt 24/3 2009
Här finns en presentation i powerpoint – ganska tungt dokument

En stor enkät kring handel har gjorts och i dag presenterades resultaten. Det var flera lite överraskande resultat. Det tyckte inte minst företrädarna för handeln.

Det mest noterbara var att en så överväldigande majoritet av dem som svarade visade sig vara mycket nöjda med handen i kommunen. Det talas ju annars lite man och man emellan att det saknas en hel del utbudet och att många väljer att handel i Jönköping och Värnamo i stor utsträckning.

Redan frälsta...
Nu ska man inte dra för stora slutsatser av allt positivt. till viss del kan man säga att många som svarade tillhör den kategori som gärna handlar på hemmaplan. Enkäterna låg nämligen ute i butikerna och på det sättet var det ”de redan frälsta” man nådde. Men en del svar kom också via internet och där var det kanske en mer blandad sammanställning av befolkningen.

Hög svarsfrekvens
I enkäterna fanns 14–15 frågor inte mindre än 481 svar kom in. 250 inlämnades i butiker i Skillingaryd, 180 i Vaggerydsbutiker och ett 50-tal via internet.
– Det är en överraskande stor svarsfrekvens, dubbelt så mycket som vi förväntade oss.
Det säger Hans Nordberg som lärare vid Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd.

Elever medverkade
Eleverna i årskurs två på handelsprogrammet medverkade vid enkäten och de fick mycket jobb med att knappa in alla svar i datorn.
Annars var det kommunens näringslivsråd, kommunen, Handel & Service i Vaggeryd samt Skillingaryds Intresseförening som stod bakom själva enkäten.

Vara stolta
– I den här kommunen har man anledningen att vara stolt över att ha så fina butiker. Det märks att det finns en personlig service, säger Hans Nordberg.

Köper i annan kommun
I enkäten fick man skriva vilka varor som köps i butiker utanför kommunen. I topp hamnade kläder med 101 svar närmast följt av livsmedel 44, elektronik 13 och möbler 12.

Detta saknar man
Ett annat svar var vilka varugrupper som saknas eller inte finns i tillräcklig omfattning. Här toppade skor med 35 svar närmast följt av kläder/underkläder 34, barnkläder 29, bokhandel 29 och elektronik 12.

Orterna emellan
det var förvånansvärt små skillnader på svaren de två tätorterna emellan. I Vaggeryd var man dock något mer nöjd med utbudet av butiker än vad man är i Skillingaryd. i Vaggeryd tycker man också att det finns lite bättre parkeringsmöjligheter än vad de gör i Skillingaryd.

Per Bunnstad

Anna Estefalk och Matilda Holmström är ett par av Vaggerydstjejerna som sammanställt enkätsvaren.
I sammanställningen får man svar på vad många tycker om handeln i Skillingaryd och Vaggeryd. Här finns en presentation i powerpoint av hela underökningen – ganska tungt dokument.
Läraren Hans Nordberg presenterade sammanställningen om enkäten kring handeln.
Nästan 90 procent tycker inte att butiker som säljer annat än livsmedel ska ha söndagsöppet. Här finns en presentation i powerpoint av hela underökningen – ganska tungt dokument.
Till miniaulan på fenix kom elever, företrädare för handeln med flera. Här redovisades enkätsvaren och nu får företrädare för kommunen, handeln med flera suga åt sig berömmet och jobba vidare på att bli ännu lite bättre.

 

(Till sidans topp)