UPPFRIM 2013 – Tack för i natt – om litteratören Thure Sällberg
Sidan skapad 27 maj 2012 www.skillingaryd.nu
  Startsidan för frimärken/brev/vykort
  Startsidan för utställningar
  Kontakt: Per Bunnstad, Box 91, 568 22 Skillingaryd. 070-213 14 66

Tack för i natt – om litteratören Thure Sällberg
Inlagt 15 mars 2013 och kompletterat flera gånger
Ett vykort med den nya bokens omslag.

Här finns det slutliga exponatet. (131006)
Här finns Synopsis (130916)

Här finns ett första utkast på exponatet som just nu är ungefär halvfärdigt. (pdf 130629)

11–12 oktober 2013 arrangeras den regionala utställningen UPPFRIM 2013 i Uppsala.
Där ska jag ställa ut ett exponat baserat på en bok om Thure Sällberg som kom strax före jul 2012: Tack för i natt.
Sedan hoppas jag nå nationell nivå och därmed utställningen WERNAMO 2015 i Värnamo i april 2015. Då är den tänkt att bli en av de lokala attraktionerna.

Syftet med detta exponat är att ge en bild av Thure Sällbergs liv och jag gör det genom utdrag ur boken Tack för i natt, utgiven i december 2012. Den utmärkta boken på 175 sidor kom bara några månader efter det att jag bestämt mig för att göra ett vykortsexponat kring Thure Sällbergs Värnamo. Efter att ha läst boken valde jag att i stället följa boken och visa vykort som mycket väl skulle ha kunnat vara med i denna bok. Grundtanken var annars att visa kanske 100 vykort från Värnamo åren 1898–1920 cirka.

De flesta vykorten är från tiden fram till Thures bortgång 1908 men vissa kort är något yngre. Dessa kort anspelar dock på Thures liv eller händelser, berättelser och personer som spelade en roll i hans liv och leverne.

Ett stort tack till Ulf-Göran Helgesson som skrivit boken som ligger till grund för detta vykortsexponat samt för hans och Thoms Gustafssons välvilja med detta vykortsprojekt.

Även ett tack till Inge Bergström som hjälp till med att berätta var en hel del av nämnda personer bodde i stan så att jag kunnat leta fram lämpliga vykort.

I boken nämns ett stort antal platser och mitt mål är att under tiden mars-augusti hitta vykort från så många av dessa platser/händelse/människor som möjligt. Därefter sker ett urval av de viktigaste korten. Nu har jag valt ut kring 160 kort och behöver finna ytterligare ett tiotal kort.

 
Frimärkssamlarens Värnamo
Inlagt 2 oktober 2013
Här finns sidan 3 av de 32 (A3)
 
 
 De jag framför allt är på jakt efter syns i röd stil nedan

Preliminär förteckning följer nedan över det exponat som blir över 4 ramar = 32 A3-sidor med cirka 140 vykort

Sida med händelse/ort
Fet stil = kort finns redan i samlingen
Rött = det är jag speciellt på jakt efter
Inom parentes uppskattat antal vykort

RAM 1 (4)

9 Prolog (2)

9 Klevaliden (1) och nytryck boken

13 Introduktion (1)
13 1842 läsekonsten

---------


•••••15 Det rann upp en litteratör i Nydala, så började det!
(8)
15 Nydala - ett par bilder passar in
Ultuna lantbruksuniversitet
15 Värnamo marknad - ett par bilder passar in
15 Strömbergs herrgård i Ljungarum

15 Hubbestad
17 Otto von Bismarck

19 Borsna säteri. I Ryssby - möjligen allmän bild över Ryssby
19 Torps gård i Bankeryd
19 Målskogs säteri i Bankeryd
19 Jönköping högre elementarläroverk – blivande Rådhuset i rådhusparken

------------

BEHÖVS 1 KORT TILL - PÅ EN GÅRD VORE BRA TILL SIDAN 32

•••••20 I skolan i Jönköping (3)
20 Bankeryds kyrka
23 Bibelsprängd - gamla testamentet
23 Uppsala
23 Posten i Gränna

23 Posten i Marstrand

24 Kalabaliken i Stenstorp (2)
24 Stenstorps järnvägsstation
24 Kyrkoherden i Järstorp (prästgården går bra)
31 Kungliga Generalpoststyrelsen

32 Thure går under jorden (1)
34 på en gård. Kanske bild - oklart vilken gård det var

 

------------

DENNA SIDA HELT KLAR - 2 SIDOR

•••••35 I Vernamo 1881 med Bref till lokalposten (10)
35 Värnamo
36 Järnvägsstationen

36 Målare Stålbergs hus
36 Moses
36 Döda Havet
36 Järnväg
36 Dagens nyheter
36 Wernamo bangård
37 Nordenskjöld
37 Kronprinsen

38 Stata (Stadshotellet)
38 Tåget från Halmstad

38 Wernamo ångslupsaktiebolag
39 Värnamo-fruntimmer

39 Riksdagsmannen i Gripenberg

------------
LITE FRÅGOR:
• KARLSDAL, VILKEN DEL ÄR DET?
• LARSSONS HUS JÄRNVÄGSHOTELLET?
• SJUKSTUGAN I VÄRNAMO - VILKET HUS?
VY FRÅN GÄLLARYD OCH ÖLMESTAD BORDE GÅ ATT FINNA
LOGEN I VÄRNAMO FINNS ATT KOMPLETTERA MED

•••••40 Nykterhetskämpen blir ” Wärdig öfverste templar”. Sällberg-epoken 1883–1887 (7)
40 Sprit Carlsdal
40 Sprit Vallerstad
40 Marknadsbodarna

40 Köpman Emanuel Larssons hus vid Järnvägshotellet
47 Soldattorp i Ljungarum
47 Jönköpings nya tändsticksfabrik

50 Loger i Gällaryd, Skillingaryd och Ölmestad
53 Mossle rote
54 Vesthorja
55 Vernamo sjukstuga

------------

••••HUSEN DÄR THURE BODDE - KOLLA MOT VÄRNAMOKORTEN

56 Thure blir äkta man (5)
60-61 Här bodde Thure
60 Vetlanda
60 Hjälmseryd
60 Asa
61 Hörnhuset Tånnögatan - Lagmansgatan
61 Huset vid nuvarande Stadshusets parkering


------------

62 Folkhögskoletiden (5)
62 Folkhögskolan
62 Kalabaliken i Bredaryd med Reftele tingshus
63 Ölmestads tingsplats
63 Gnosjö

RAM 2 (4)

HÄR KOMPLETTERA MED LITE VÄRNAMOKORT - KANSKE MED ANKNYTNING TILL TRÄDGÅRDAR

64 Fadern blev köpingens förste ”stadsträdgårdsmästare” (3)
64 Helmershus
65 Kärleksallén
65 Parken runt kyrkan
65 Bohrsgatan - Växjövägen

------------

KOLLA OM KORT HÅNGER ELLER TÅNNÖ

67 En tripp i Getapulien (10) – 2 SIDOR
67 Vidöstern
67 Enehagen
67 Skillingaryds telefonväxel
67 Vaggeryd
67 Ljungby

67 Hånger Tånnö järnväg
68 Voxtorp
68 Sven Hedin
69 Vittaryd
68 Toftaholm

------------

72 Nyhetskrönikören(5)
72 Järnvägen
73 Gnosjötunneln
73 Vällersten
74 Borås
74 Gnosjö

------------

KOLLA OM BREDARYD LUNDEN - VAD ÄR DET FÖR GÅRD?
STEN-STURE DÄ ELLER SKILLINGARYDSKORT

76 Hävdatecknaren (8) - 2 sidor
76 Rusken
76 Gustav 2 Adolf
76 Kristian Tyrann
76 Gustf II Adolf
76 Sten Sture den äldre (Fosheda insjuknade, eller dog i Skillingaryd.....)
76 Värnamo Prästgård
77 Drottning Kristina
77 Ölmestad

77 Bölaryds gästgivaregård
77 Bredaryd Lunden
77 Forsheda
78 Smålands Allehanda

------------

79 Thures skrivsätt (2)
79 Dödssynderna
Gamla Testamentet
Wilhelm von Braun
Tegnér
BRängesås utanför Mullsjö
79 Bibelsprängd
80 Smålandsposten
80 Alfred Hederstierna
August Strindberg
Gustaf Fröding
Albert Engström
80 Nya wexiöbladet

83 Bokutgivningen (3)
86 Fälts tryckeri
86 Hindsekinds park
86 Ryske tsaren
87 Lagans strand

------------

HÄR MÅSTE DET FINNAS FLER KORT - LAZARETTET I JÖNKÖPING FINNS JU, SEDAN ANTINGEN ULRICEHAMN ELLER ESKILSTUNA

88 Studentkamraterna, 25 år efteråt (4)
88 Stadsläkare i Jönköping
89 Ulricehamn borgmästare
89 Gränna-Visingsö

89 Eskilstuna häradshövding
90 Eksjö löjtnant
91 Vallerstad


RAM 3 (4)

ETT KORT TILL BEHÖVS - VÄRNAMOPOSTEN, VAR LÅG DEN?

93 Tvenne vernamoprofessorer (5)
93 Värnamo Allehanda
93 Smålands Allehanda
93 Jönköping
- flera bilder
93 Värnamoposten
100 Apladalen lycksalighetens ö

100 Apladalen sekar
100 Prestgårds skog

------------

VAR LÅG KARLSSONS HAGE ELLER LINDBERGS VERKSTAD ELLER BODILSHÖJD?

•••••102 Första maj i Vernamo med Kata Dahlström (4)
102 Kata Dahlström
102 Lagaån
102 Karldals hage
102 Näsbyholm
102 Östbo häradsrätt
103 Lundberg
103 VÄstergötland och Värmland
102 Fryeled
104 Alandsryds kullar

105 Lindbergs verkstad
106 Bodilshöjd (vita huset)
107 Ouchterlony

------------

HÄR BEHÖVS 3-4 KORT - KIEL, KÖPENHAMNSUTSTÄLLNINGEN, VÄSTRA SKOLAN FINNS NOG. ENEHAGEN, KAN DET VARA OK MED SKOLAN?

108 Världsutställningen i Vernamo 1903 (15) 3 sidor
108 Utställningen (5)
108 Postkontoret (1)

109 PARIS GISLAVED CHICAGO NÄSSJÖ HELSINGBORG MALMÖ BRÖSARP KÖPENHAMN
110 Helsingborg
(1)
110 Smålandsbanken Sparbanken (1)
111 Kiel FLOTTESKADER
110 Torp
110 ibsen

110 Vesthorja
110 Vällersten
110 Maramö
110 Osudden
110 Hörle (1)
110 Taberg (1)
112 Kejsare Wilhelm
(1)
113 Köpenhamn utställning 1904
115 Enehagen utställning 1913
115 Utställningen 1930 västra skolan

------------

116 Hemmet och familjen (4)
116 Gästgivaregården
116 Badhytt Prostsjön
118 Wernamo Privtata Elementarläroverk (vid nuvarande Kyrkogatan)
118 Tånnö komminister (vykort på prästgården i Tånnö)

------------

120 Eleonora Sällberg (5)
122 mfl Linköping
122 Augusta Johnsson raksalongsägare (Ouchterlonyhuset)

Lite vyer från Värnamo

------------

KOLL: ÖSTBO HÄRADSRÄTT, VAR LÅG SM ENSKILDA BANK? KOMMUNALSTÄMMAN I VILKET HUS?

125 Thure fyllde 50 år och blir satt under förmyndare (5)
125 Frälsningsarmén
125 Minneapolis - journalister

127 Co. ÅKERMAN
128 Östbo häradsrätt
130 Victor Westring, Fingal Carlsson, CE Liljander, CG Dahn
130 Smålands enskilda bank
130 Kommunalstämman
131 Jönköpings nya teater

 RAM 4 (4)

132 Svägerskans dotter blir piga hos Thure och hamnar i fängelse (10)
132 Ryssby
135 Poliskonstaplarna
136 Bor - övernattar i okänt hem
136 Alvesta tågresa

136 Hässleholm tågresa
136 Klippan tågresa
137 Ljungbyhed tågresa

137 Ängelholm
137 Läkaren Ajander (hus mittemot församlingshemmet)
137 Länsfängelset i Jönköping
138 Hovrätten (Jönköping)

138 Kriminalvårdsanstalten i Växjö
139 Gustav II Adolf
139 Värnamo prostgård

------------

•••••141 Thures vänner och kollegor (10)
141 Raksalong Augusta JOHNSSON I Ouchteyerlonyhyset
141 Nöbbeled Norregård
141 Ekefällan
141 Edhs gård
141 Moskva
142 Edla Carlsson

143 Elvira Madigan
143 Orfei Drängar

143 Christina Nilsson
143 Kafferepet

143 Lundholmens gård Vrigstad
143 Folkhögskolan
143 Sparbanken
144 Vallerstad Gård
145 Garveri Lundholmen som blev Lundbergs stolfabrik)

145 Vidöstern
145 Åkroken
147 Kyrkogården
147 Apoteket
147 Länsmanskontoret
148 Halmstad

------------

HÄR BEHÖVS TVÅ KORT - VÄXJÖ RÅDHUS BORDE JU FINNAS. UNIONSUPPLÖSNINGEN HAR JAG NOG

151 Sista striden, en seger för Thure S! (2)
151 Wexiöbladet och Smålandsposten
152 Växjö rådhusrätt (stadshotellet i dag)

152 Landsfaderns död, de sista dikterna (2)
152 Oscar II
152 Norge - unionsupplösningen

------------

HÄR BEHÖVS YTTERLIGARE ETT KORT - KANSKE GALGAMON. KOLLA VAD JAG HAR

•••••155 Den hvita krönikan (5)
156 Kulltorps tre kullar
156 Fryeleds åsar
156 Alandsryds höjder

156 Vidöstern
156 Strandbergs kulle

156 Galgamon(vid lokstallarna)
156 Kjellstorpsvägen
156 Gästgifvargårdens tak
156 Kyrkan

156 Begravningskapellet

------------

HÄR BEHÖVS YTTERLIGARE ETT KORT - EV ANVÄNDA TVÅ PÅ KYRKAN MEN RISK FÖR MÅNGA. KANSKE NÅGOT ALLMÄNT VÄRNAMOVYKORT

157 Yngste sonen drunknar i Munksjön (2)
157 Munksjön
157 Läroverket i Jönköping
158 Elementarskolan i Värnamo

160 Thure Sällberg avlider (2)
160 Värnamo kyrka

------------

HÄR BEHÖVS VERKLIGEN FLER KORT
- BORS GÄSTGIVAREGÅRD - VILKET HUS

164 Begravningen (5)
164 Värnamo kyrka
164 Thunander Svenarum Hagafors (ev Svenarums kyrka)
164 CO Åkerman
164 Bibeln
165 Borås Tidning
165 Smålandsposten
165 Göteborgs Aftonblad

170 Epilog (2)
170 Bor Gästgivaregård (vilken byggnad?)
170 En vurst fyrhjulsdrift vagn


  

a