Skillingaryds Mejeriförening www.Skillingaryd.Nu Till startsidan för företag

Skillingaryds Mejeriförening bildades på 1930-talet och ”mejeriet” låg i byggnaden som i dag (2006) är MC-Delar vid Storgatan.

Historik (inlagt i juni–juli 2006)