Ljungberghs • www.Skillingaryd.Nu Till startsidan för företag

På denna sida kommer vi att presentera en del om Ljungberghs Järmhandel med mera.
Här följer i korthet lite historia i årtalsform och i något fall en länk.

1882 Skillingaryds järnhandel startar (Ljungberghs)
1882 Bygger Ljungbergh bostadshus
1907 Oscar Ljungbergh övertar rörelsen efter August Ljungbergh
1922 Skillingaryds Åkdonsfabrik, Oscar Ljungberg, (inreg firmor)
1923 Skillingaryds Järnhandel, Oscar Ljungbergh. Upphört 1925. (inreg firmor)
1925 Oscar Ljungbergh. Upphört 1935. (inreg firmor)
1927 cirka Familjen Ljungbergh köper Tallnäs
1928 Skillingaryds Fjäderfabrik, Oscar Ljungbergh. (inreg firmor)
1930 Priset ”Ljungberghs kanna” instiftas
1944 Handelsfirman Miko, N Ljungbergh. (inreg firmor)
1953 Familjen Ljungbergh säljer Tallnäs till Växjö stift
1974 Ljungbergs säljs
1976 Ljungberghsgatan klar
1977 Ljungberghs rivs (uppdaterad 030417)
1983 Ljungberghs målarverkstad överlämnas till hembygdsparken