J.G. Karlsson & Söner www.Skillingaryd.Nu Till startsidan för företag

På denna sida kommer så småningom historik om JG Karlsson.

Brand vid JG Karlsson och Automatplast 1980 (inlagt 030922, redigerat 050108)
1978 - artikel om JG Karlsson (inlagt 030923)