Skillingaryds Manskör www.skillingaryd.nuTill startsidan för föreningar


Inför jubileum 2008 (inlagd 17 nov 2008)
Jubileum 2008 (inlagd 1 dec 2008)
Historik för 1958–1998 (inlagd 4 jul 2006, kompletterad 5 jul 2006)

Kontaktpersoner är Mats Ogell 0393–105 41, 070–871 07 35 och ordförande Ingmar Magnusson 0370–710 12, 070–636 18 83.

50-åringen uppmärksammas
Vid vägkorsningen Sturegatan-Nya Åkersvägen har tekniska kontoret gjort en fin plantering.
”Ja, må han leva...” Det är just denna melodi som syns på platsen.
Tekniska kontoret har i dagarna färdigställt en fin utsmyckning vid korsningen Sturegatan–Nya Åkersvägen.


Kommunen berättar på sin hemsida att det är Jörgen som jobbar på tekniska förvaltningen som fick i uppdrag att utforma arrangemanget. Jörgen är för övrigt i Skillingaryds Manskör som i år fyller 50.
Det kan noteras att manskören har sitt övningslokal alldeles mitt emot dekorationen, i källaren vid Vsbo:s fastighet vid Kvarngatan.

Per Bunnstad

 

Kören fyller 50 år
Inlagt 9 december 2007 – redigerat 24 februari 2008

Skillingaryds Manskör har i skrivande stund 27 medlemmar och man hoppas på fler under 2008. Kören fyller nämligen 50 nästa år och det händer då extra mycket.

Lite kort om jubileumsåret som är tänkt att gå i sångens tecken, och då framför allt i "Manskörsångens tecken"
Kören har planerat för två större framträdanden:
• En vårkonsert söndagen 11 maj kl. 18.00 som man tänker hålla i Vaggeryds Folkets Hus.
• En höstkonsert i Skillingehus. Troligen någon gång i september-oktober.
– Vi håller på att planera för att kunna engagera någon eller några kända artister till hösten, då manskören fyller 50. Beroende på när artisten kan komma, bestämmer vi datum. Till vårkonserten tänker vi hålla oss mer lokalt, vad beträffar ”kända förmågor”, och där är vi ännu inte klara. Planeringsarbetet pågår för fullt, berättar Benkt Johansson, som är en av medlemmarna i kören.
– Förutom detta kommer vi åter att arrangera vår populära och efterfrågade pubafton i Vaggeryds Folkets Hus. Datum är 2 februari kl. 19.00.