Skillingaryds Manskör – historik
  www.skillingaryd.nu
  Till startsidan för föreningar
  Till startsidan för Manskören

Skillingaryds Manskör 40 år hösten – 98
Historik sammanställd av Ingvar Storck 1998
Texten något ändrad med främst mellanrubriker
Inlagd här 4 juli 2006, kompletterad med bild 5 juli 2006
En bild på tre som var veteraner redan vid 20–årsjubiléet i november 1978: Ingvar Storck, Åke Sköld och Paul Magnusson.
Foto: Per Bunnstad/Smålands Folkblad

När Skillingaryds Manskör bildades 1958 som sångcirkel i ABF, så var det väl inte så många som trodde att cirkelverksamheten skulle hålla på i 40 år senare. En framgångsrik verksamhet som blivit uppskattad både inom och utom Sveriges gränser.

Initiativtagare var Paul Magnusson och vid upptaktsmötet 30 oktober 1958 hade sex man kommit som var intresserade av manskörsång. Dessa voro förutom Paul Magnusson även Ingvar Stork, Åke Sköld, Per-Olof Åberg, Karl-Erik Doolk och Bror Windell. Kort därefter kom även Arne Nykvist, Curt Svenningson, Hugo Andersson, Stig Weijhed och Curt Elghag med i kören.
Körens förste ordförande blev Paul Magnusson, till sekreterare valdes Ingvar Storck och som kassör utsågs Karl-Erik Doolk.

Curt blev dirigent
Vid starten var det flera olika personer som övade med kören innan Curt Svenningson åtog sig uppdraget som körens musikaliske ledare och dirigent.
Denna syssla hade Curt för övrigt inte mindre än 30 år. Kören har för närvarande ett 25-tal sångare från Skillingaryd med omnejd. Bland annat kommer det 8-9 sångare från Vaggeryd. Ett mycket bra samarbete med stämningen i topp.

Första framträdandet
Körens första framträdande hölls i NTO lokalen våren 1959 vid ABF:s kursavslutning, Konsums årsmöte i soldathemmet, Metalls Jubileum, Fotoklubbens årsmöte och De äldres syföreningsauktion på Frälsningsarmen.

Första framträdandet
Manskörens första större framträdande hade man vid midsommarfesten på Grönelund 1960 där förutom kören även Max Hansen framträdde inför tusentalet åhörare.

Skaffade uniform
1961 skaffade sig kören sin första uniform. En anledning till detta var att kören blev inbjuden att sjunga på en kryssningstur med ”Prins Bertil”. En resa som gick med båt från Halmstad och ner mot danska kusten och åter till Halmstad.
Kavajernas färg blev blå och byxorna grå, samt silverfärgad slips till en vit skjorta.
Framträdandet på båten blev mycket lyckat och kören fick en förfrågan att sjunga vid en stor Aarhus-fest samt vid en kryssning till Tyskland. Tyvärr blev dessa framträdande inte av..

Firade med Lyran
1963 hade kören sitt femårsjubileum som firades tillsammans med musikkåren Lyran som var 30 år. Detta skedde i Sporthallen i Skillingaryd uti en fullsatt lokal.

Utlandsresa
1965 var det dags för körens första större framträdande i utlandet. Det skedde i Hamburgs Musikhall tillsammans med Huskvarna Hembygdskör och Schubertkören från Hamburg samt stor orkester. Konserten hölls inför 1500 begeistrade personer som inte gav sig förrän kören fick sjunga extranummer.
Som avslutning sjöng körerna Landkjendning av Edvard Grieg, tillsammans med Hamburger Statsoper orchester. Konserten gavs sedan i repris uti en fullsatt Skillingaryds Sporthall. Utan stor orkester men med pianoackompanjemang av Lars Pettersson och solosång av David Zimmergren i Landkjendning.

Ny resa till Tyskland
1968 hade kören en jubileumsresa till Hamburg och Lybeck. Där besöktes bland annat Hansateatern, Hagensbecks djurpark och Planten und Blohmen. Kören sjöng vid ett flertal tillfällen under resan bland annat i Vedel. Även körens fruar deltog i resan som skedde under fyra upplevelserika dagar 22-26 maj.

Sjöng för döva...
1969 sjöng kören för ett 25-tal dövblinda som var på kurs på Stiftsgården Tallnäs. En ganska säregen upplevelse tyckte vi som trodde att vi sjöng för döva öron. Kursledaren talade dock om att med morderna hjälpmedel kan de syn- och hörselskadade tillgodogöra sig sången genom att dels känna vissa vibrationer från densamma, dels att de kvinnliga kursledarena översatte sångerna för varandra med sitt speciella handspråk.

Invigning i Skillingehus 1971
Den 14 mars 1971 var kören med om att inviga teaterscenen på Skillingehus med en konsert tillsammans med Sångarbröderna från Jönköping. En fullsatt salong gav körerna sitt bifall.

Berlin 1973
Efter en lång rad av framträdande på hemmaplan hade kören även engagemang i utlandet bland annat i Berlin 1973 i Svenska Kyrkan samt gemensamma konserter med Huskvarna Hembygdskör i Hamburg. Samma år sjöng Skillingaryds Manskör i Värnamo sporthall inför ett par tusen åhörare där även välkände Gunnar Sträng talade och akrobatgruppen Snubblarna från Skillingaryd deltog.

Konsert i Finland
1976 framträdde manskören tillsammans med Huskvarna Hembygdskör vid en utomhuskonsert i Valkeakoski i Finland. Valkeakoski var för övrigt vänort till staden Huskvarna.

Samarbete med Huskvarna

Samarbetet med Huskvarnakören har varit stort under många år och ett flertal konserter har de båda körerna haft förutom de nämnda både i Sverige och utomlands. Kören firade sitt 20-årsjubileum tillsammans med Huskvarnakören med en konsert i Skillingehus år 1978.

Curt fick kulturpris

När Vaggeryds kommun delade ut kulturstipendie för första gången 1979 så var körens ledare Curt Svenningson en av stipendiaterna. De övriga var Nathan Boberg och Gustav Andersson från Vaggeryd. Tre mycket välmeriterade stipendiater som förutom äran även fick dela på stipendiesumman 10.000 kronor.

Allsångskvällar
I början av 80-talet arrangerade kören ett flertal populära allsångskvällar i Skillingehus och ett flertal av Skillingaryds församlingar och musikgrupper var inbjudna. Alla kvällarna var det fullsatt i lokalen. Även i Vaggeryd i Centrumlokalen har kören haft ett antal allsångskvällar som rönt ett stort intresse. I dessa medverkade bland andra Storbandet och Skolorkestern.

Taubekonserter 1988
I mars 1988 hade man uppskattade Taubekonserter både i Skillingaryd och Vaggeryd. Under hösten var det en stor 30-årshögtid som firades både i Skillingehus och i Centrumlokalen. Även 1990 hade man konserter med Taube-melodier med anledning av 100-årsminnet av Evert Taubes födelse.

Vid invigningar
Otaliga är de gånger som kören ställt upp vid invigningar av olka slag bland annat sporthallsinvigning, Musikestraden vid Götastrand, Skillingaryds torg, Skillingehus teatersalong, skulturavtäckningar med mera.

Curt avgick
När Curt Svenningson avgick som körledare efter 30 år, övertog Peter Wiberg från Norrahammar den ansvarsfulla sysslan. Han var även kantor i Bondstorp varför ett fint samarbete odlades med Bondstorp kykokör. Många fina framträdande hade körerna tillsammans och både Skillingaryds och Bondstorps kyrka brukade vara fullsatta vid dessa tillfällen.

Katarina – ny dirigent
Nästa dirigent var en kvinna och det var Katarina Svensson som då övertog denna syssla. Hon fick en riktig rivstart då hon tillträdde hösten 1991. Efter endast några dagars ledarskap fick hon dirigera kören vid IOGT/NTO:S jubileumshögtid i Centrumlokalen i Vaggeryd.

Resa till Berlin 1993
Efter ett tio-tal vårframträdanden gjorde kören en oförglömlig resa till Berlin 1993, där man höll konsert i Kaiser Wilhelms Kirke. Katarina hann även med att dirigera kören vid ett par konserter i Finland först i Jyväskylä och sedan i Åbo. Förutom dessa framträdarna i utlandet sjöng kören vid de traditionella konserterna som kören som vanligt ställde upp på.

Vid ett bröllop
Vad som inte var traditionellt var körens framträdande då Helena Friberg och Jerry Ericsson gifte sig i Tofteryds kyrka. Kören fick även sjunga när dirigenten Katarina Svensson och Lasse Lundgren vigdes i Byarums kyrka.

Jenny från Marås
En kort men populär sejour som dirigent hade Jenny Anne Svensson ifrån Marsås utanför Gnosjö. Vi hann under denna korta tid ha ett fint samarbete med kören i Marås.

Georg Almlöf
Näste dirigent i kören blev vice dirigenten Georg Almlöf som ställde sig i spetsen för kören 1996, då föregående dirigenten Jenny Anne hade fått anställning som kantor uppe i Junsele. Detta har han gjort med den äran och kören har haft många fina framträdande under Georgs tid som dirigent.

Besök i Polen
Hösten -97 var kören i Stettin i Polen och hade konserter i Chatedralen och på Hotell Radisson. En mycket fin och välupplagd resa. Senare på hösten framträdde kören tillsammans med Robert Wells och St. Olofs brass i ett mer än fullsatt Skilligehus.

Jubileumsåret
Nu planerar Manskören för ytterligare framträdande under jubileumsåret 1998. Närmast är det ett framträdande på Frälsningsarmen i Skillingaryd, två kyrkoframträdanden i Svenarum och Skillingaryd, förutom det ordinarie vårprogrammet i Skillingaryd och Vaggeryd samt vid Nationaldagen.

Med Robert Wells
Till hösten är det inplanerat ytterligare en konsert tillsammans med Robert Wells och St. Olofs brass i Skillingehus. Förutom detta skall kören ha en jubileumskonsert den 14 november med ett mycket omväxlande program.

Mats blev dirigent
Mats Ogell blev körens nye dirigent hösten 1998, då förre dirigenten Georg Almlöf inte kunde leda kören på grund av bristande tid. I och med Mats inträde som dirigent i kören har även vi kommit in i dataåldern. Han spelar in stämmor och arrangemang i sin dator för att kören lättare ska kunna öva in de olika stämmorna. Hans engagemang lovar mycket gott i framtiden.

Sjunger in våren
Skillingaryds Manskör har varje år villigt ställt upp vid Valborgsmässofirandet, 1:a maj och Nationaldagen den 6 juni. Vid 1: maj har kören sällskap av Frälsningsarmens Hornmusikkår och Missionsförsamlingens Blåsorkester. Då spelar man och sjunger man in våren på Skillingaryds torg. De senare brukar även medverka vid firandet av Nationaldagen i Hembygdsparken i Skillingaryd.

Nio framträdande
1992 hade kören inte mindre än nio framträdande i samband med Valborg och 1:a maj. Vid de senare tillfällena sjunger kören inte bara vid de offentliga arrangemangen utan även vid kommunens olika vårdinrättningar och instutioner.
Skillingaryds Manskör har för övrigt medverkat i Jönköpingsradion P 4 i olika radioprogram. Detta hat skett vid ett flertal tillfällen, både i och utanför studion i Jönköping.

20 gånger om året
Kören har i genomsnitt haft ett 20-tal framträdande per år. Sammanlagt har kören alltså haft cirka 800 framträdende sedan starten 1958. Inte illa av en studiecirkel som verkat som sådan i 40 år.

Två är ännu kvar som aktiva
Av de aktiva sångarna just nu är det endast Ingvar Storck och Åke Sköld som varit med sen den allra första starten, men Paul Magnusson och Curt Svenningson finns fortfarande med som hedersmedlemmar.

Styrelsen 1998
Körens nuvarande ordförande heter Carl-Ola Cademark, sekreterare är Ingmar Magnusson och kassör är Anders Andersson. Övriga i styrelsen är Mats Ogell, Jerry Ericsson och Jörgen Karlsson. Som redan nämnts är Mats Ogell en populär och duglig dirigent och han och körens sångare har haft ett stort program framför sig under jubileumsåret 1998.