SIK – Innebandygymnasium
www.skillingaryd.nu   www.vaggeryd.nu   Startsidan för SIK här   Startsidan för föreningar

Positivt om innebandygymnasium
Inlagt 2/4 2009

Under onsdagseftermiddagen den 1 april träffades Martin Alkemark, rektor ungdomsgymnasiet Fenix, Roger Ödebrink, ordförande Skillingaryds IK och Andreas Runnö sportchef Skillingaryds IK.

Fenix ställer sig mycket positiv till klubbens idé om ett innebandygymnasium på skolan och har givit SIK grönt ljus att gå vidare.

Därför gå vidare
SIK pekar på följande anledningar att gå vidare:
* Det finns 1.500 licencierade 15-åriga innebandyspelare i Småland
* Elever i år 9 inom kommunen har sökt sig till innebandygymnasium på andra orter. Det är viktigt att kunna behålla våra ”egna” ungdomar, speciellt då kompetensen finns tillgänglig i kommunen. Dessutom är det en ekonomisk fråga om flera elever skulle välja en skola i en annan kommun.
* Fenix och Skillingaryds IK är ense om att vi tillsammans kan erbjuda en mycket kvalitativ utbildning. Fenix beslutade utbyggnad, Vaggeryds Sporthall och Skillingaryds Arena gör att vi kan erbjuda mycket bra lokaler samt att vi har tillgång till mycket hög kompetens.
* Flera externa elever – elever från andra kommuner – förbättrar skolans ekonomi och ger möjlighet att förbättra studieresultaten jämfört med gymnasieskolor i andra kommuner
* God PR för kommunen, vi kan behålla elever och få nya till vår kommun. Sedan är det upp till oss och visa kvalitet.

Mål att nå
* Fenix Kunskapscentrum ska bli ett certifierat innebandygymnasium. Certifieringen innebär en kvalitetsäkring för de sökande. För att uppnå denna finns det många krav som SIBF – Svenska Innebandyförbundet – ställer. Certifieringen gör att vi når samma status som Sanda Idrottsgymnasium på innebandysidan samt att SIBF kommer att omnämna Fenix i all information som går ut från förbundet gällande rekommendationer att söka gymnasieutbildning för ungdomar.

Tidsplan
* De närmsta två veckorna kommer ett informationsmaterial skapas och avtal mellan kommuner granskas.
* Därefter kommer Skillingaryds Innebandyklubb ansvara för en kartläggning av intresset i och utanför kommunen.
* Kommunen undersöker de ekonomiska ramarna samt möjlighet för boende för externa elever, som har svårt med daglig kommunikation till och från Vaggeryd.