Skillingaryds uppslagsbok O www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 28 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
Odengatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Officersmässen Byggd 1837 vid ungefär nuvarande (2005) Systembolaget på torget. I början av 1850-talet flyttades huset till sin nuvarande plats på Västra Lägret. Kallas i vardagligt tal för mässen.
Olandsbo Uppges 1937 vara en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Olle och Nisse Olle och Nisse Johansson startade kring 1946 Johanssons Specerier, som numera heter Lagahallen.
Olle Fransons Se Fransons Bil.
Olle på hörnet Vardaglig benämning på Olle Åkerstigs fastighet och affär. Läs mer under Åkerstigs.
Olsbo Ligger i Ljungberg med i dag (2005) adressen Ljungberg Olsbo. Det har varit soldattorp med nummer 105. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 194.
Olsbo äng
Olsbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Rösberga, Packebo med flera i Hagshults socken och 1937 som ett tillflöde till Lagan i Väshult. (inlagt 040726)
Olssons Foto Sigvard Olsson tog över Sara Haglunds fotoateljé 1957 och han lade ned verksamheten den 31 december 2001. Sigge hade sin affär i före detta Stora Hotellet vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan där nu (2006) Jupiter ligger). När huset revs flyttade han till affären till torget där nu (2006) Munhålan finns.
Olssons verkstad Låg i Ålaryd och eldhärjades 1956.
Omhändertagen En skulptur skapad sommaren 2006 av Sven hectoroch som finns på Tallnäs. Skulpturerna visar ett par händer och har blivit en del i Tallnäs nya logotype. (inlagt 061228)
Ooknana Nämnt i skrift 1320, troligen i Tofteryds socken.
Open church Skolöppet i Missionskyrkan på fredagar och även andra församlingar medverkar. (inlagt 051204)
Ormakullen Berg i Tofteryds socken, beskrivet 1852 av Allvin, sidan 40. Kan vara samma som nedam Ormkullen. (inlagt 031223)
Ormkullen Bakom kyrkan eller prästgården i kyrkan.
Ormudden Ligger vid Mörkhultaviken intill Linnesjön i Hagshults socken och anges på kartan från 1958. Fritz Andersson skriver 1937 att här finns det gott om ormar. (kompletterat 040726).
Ormöa - Ormön Ligger vid Stora Hässlehult, Linneryds Norregård. Här fanns det gott om ormar. Det var bebott till cirka 1917.
Orrakullen En kulle nära backstugan Ängsstugan under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Orrakullen Anges 1937 som en kulle iÄlgebo i Åkers socken och att där finns skogsfårgel. (inlagt 040726)
Orrakällan En kvälla vid backstugan Ängsstugan under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Orraryd Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har mest kallats Rydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Orrahagsbäcken Bäck vid Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Osabäcken En bäck i Ryd i Åkers socken.
Osbäcks väg
Osbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oscar Värdshus vid södra infarten till Skillingaryd. Startade 1983.
Oscar Namn på NTO i Skillingaryd. Oscar var också namn på den bordtennisklubb som NTO hade med verksamhet främst på 1950- och 1960-talet.
Oset Backsstuga som låg under Ryd i Förebergs rote i Åkers socken. Namnet fick stugan av Osabäcken. Läs mer i boken Bak huggen knut och sten sidan 26.
Osgölen Anges på kartan 1958 som en göl - en del av Västerån – i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oskar Anderssons vagnfabrik
Oscar Bengtssons Affären som Bertil Magnusson äger vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan. Oscar Bengtsson började som biträde åt Anders Kristoffersson och tog senare över affären. Han drev den till sin död 1921. Troligen fortsatte sterbhuset med rörelsen till 1923 då den övertogs av Boberg & Bengtsson. Gösta Gustavsson hade senare en radio- och sportaffär i huset. Läs mer i boken Skillingarydsbygden i bild 1983 sidan 17.
Oscar Bengtssons smedja
Oscar Nilssons stall Låg på södra sidan av Fåglabäcksvägen där skolidrottsplatsen finns i dag (2005).
Oskar Svenssons Möbelfabrik Låg nära Mattssons Måleri – som låg på Fabriksgatan.
Oscaria (Källeliden) Edvin Andersson kom till Skillingaryd 1927 och startade Skomagasinet Oscaria i Källeliden, Omkring 1930 flyttade han till torget och den lokal som Kupan hade och där numera JIT Consulting finns (2006). Efter Edvin Andersson vid Källeliden flyttade Boberg & Bengtsson in. (kompletterat 060723)
Oscarssons Bil & Däckservice Företag på Fabriksgatan 20 som 2002 eller 2003 flyttade till en annan lokal mer norr ut på Fabriksgatan, vid korsningen med Industrigatan.
Oscarsstenen 1895 besökte Oscar II Skillingaryd och en sten restes till hans ära på Västra Lägret.
Ossingssjön Anges på kartan som en sjö i Torrmyra och Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040726)
Ossingsön Anges på kartan 1958 som en ö, Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040726)
Ottosson & Källgren
Ottosson & Källgren Eftr Målerifirma Företag som drevs av Arne Johansson på Logatan 4 (startade 1979 eller tidigare).
Ousbäcks skomakeri Johan Ousbäcks skomakeri låg på Kaffegatan och eldhärjades 1957. Läs mer i boken Larmet går (sidan 37).
Ousbäcks smedja Ousbäcks smedja på järnvägstomten vid Stationsgatan och Skolgatan var en av de äldre smedjorna i Skillingaryd
Ovdaskogsvägen Vägen som tar vid där Verkstadsgatan slutar vid järnvägen. Vägen går till Ovdaskog.
Oxaböstlet Anges 1937 som tt kärr i Nässja i Åkers socken och att den har formen av ett lårben, (inlagt 040726)
Oxaträdan, oxträa Den gamla marknadsplatsen. Den låg i kvarteret där kyrkan numera ligger. Hästmarknaden låg vid landsvägen och norr om Sturegatan.
Oxesten Anges på kartan 1958 som en sten (?) i Järnboda i Hagshults socken och 1937 som ett råmärke. (inlagt 040726)
Oxhagen Anges 1937 som en hage i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oxhagsbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Älgebo i Åkers socken. 1937 berättas att den rinner i nordsydlig riktning genom Oxhagen. (inlagt 040726)
Oxhudsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040726)