Skillingaryds uppslagsbok N www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 28 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
Nain Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Nain.
Najen Torp i Tofteryd. Där bodde en familj till 1949. Huset hade byggts omkring 1735 och revs 1962.
Naturpasset En form av trimorientering av Skillingaryds FK och Skillingarydskorpen. 2003 och 2004 kunde naturpasset köpas för 40 kronor hos OK/Q8 och Sportringen.
Nedergård Ligger i Mässberg och har i dag (2005) adressen Mässeberg Nedergård.
Nedre Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Nedre Hallafors.
Nedre Mellangård Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Nedre Mellangård.
Nedre mosse Anges 1937 som en mosse i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nergården Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nergården Gård i Mässeberg.
Nerstu Anges 1930 ligga i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Netteborg Terräng i Tofteryd, nära Mörkhult. (inlagt 031223)
Nilsson och Petterssons snickeri Låg vid Valdshultsvägen och eldhärjades 1952.
Nissa Lycka Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den hette egentligen Lilla Lid. Den kallades även Slåtterannes. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Nissagärde Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissalid Anges 1937 som en backe på gamla häradsvägen vid Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissalid Anges 1937 som en backe i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissaskogen Anges 1937 som skogsmark i Häardsköp i Åkers socken och att den ligger vid Nissagärde. (inlagt 040724)
NO-institutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Nockebo En gård i Hagshult, i närheten av Kushult, som troligen försvann för flera hundra år sedan. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1995 sidan 48. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Näckebo nr 1 till Nockebo nr 1. (kompletterat 060723)
Nockebo källa (brunn) En murad vattenkälla mellan Kushult och Linnerydssjön. Kallas även Nockebo brunn, enligt Fritz Andersson 1937, (kompletterat 040724)
Nockebobrunnsängen Ligger öster om Kushult nära Linnesjön. Möjligen låg Nockebo här.
Norbaggarna Benämningen på ungdomar som bodde väster om Storgatan när de spelade boll med dem på andra sidan, Streetarna. Norbaggarna hade sitt högkvarter i Trolleberget.
Nordanskog En gammal bosättning i Fåglabäck. (inlagt 031225)
Nordanskogsträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nordbanken Ett tidigare namn på nuvarande Nordea. Se även Nordea.
Nordea Det nuvarande (2007) namnet på det som tidigare kallats Nordbanken och före dess Götabanken. Ännu tidigare Smålands Bank.
Nordskog Anges på kartan 1958 som terräng i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nordskogen Anges 1937 som skogsmark i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Allégatan En gata i östvästlig riktning från Fabriksgatan till Östra Allégatan. Gatan ligger alldeles norr om kyrkogården.
Norra Backe Ligger i Pålskog med i dag (2005) adressen Pålskog Norra Backe.
Norra Galtåås Anges 1686 och avser Norregård i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Grohult
Norra Gruvbäcken Ett torp i Östra Starrike i Hylteryds rote i Åkers socken.
Norra Gruvbäcken Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 256.
Norra Gruvebäck Anges 1930 som ett torp i Älghammmar i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Hagen Anges 1937 som en hage i Torp i Tofteryd. (inlagt 031225)
Norra Hjortåsen Torp under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan plockades ned 1938 för att bli virke till en sommarstuga vid Vidöstern. Det fanns också en backstuga här med namnet Hjortåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 244.
Norra Järnvägsgatan Gatan alldeles söder om Östra Fåglabäcksvägen närmast järnvägen.
Norra Jönshult Ryttartorp (nummer 66) i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Norra Lid En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Stugan låg något söder om torpet Kullen och kallades även Trelleborg.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 041229)
Norra Linneryd
Norra Lycka Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 186.
Norra Lycka Ett torp som låg under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 312. (inlagt 041229)
Norra Lycke Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det kallades ofta Purrabo och låg på Purrabo mosses västra sida. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Månsabo). Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207).
Norra Lycke Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det kallades ofta Månsabo. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Purrabo). Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Norra Lövfällorna
Norra Moliden Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Norra Nässia Stavning 1686 för Norra Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Nässja En by i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Rösberga En gård i Rösberga i Hagshults socken. 1464 stavat Norra Rösbergha. (inlagt 040724)
Norra Sjöaryd
Norra Trädgårdsgatan Den norra delen av Trädgårdsgatan - nordsydlig riktning norr om Sturegatan mellan Hembygdsgatan - Smedjegatan.
Norra Östbo Ekonomibyrå AB Företag som drevs av Bertil ”Vivo” Andersson omkring 1990.
Norra Östbo Musiksällskap
Norragärde (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norragärde (Åker) Anges 1937 som en åker i Häraadsköp i Åkers socken och att den ligger norr om gården. (inlagt 040724)
Norragärdet En åker i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norralycke Anges 1930 ligga i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norratorp (Tofteryd) Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Norratorp.
Norratorp (Åker) Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Kallas i dagligt tal för Planen. Stugan revs omkring 1910. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040724)
Norratorpaträdan Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norratorpet Ett hus i Bockebo med i dag (2005) adressen Bockebo Norratorpet.
Norraträdan Anges 1937 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norre Hage Anges 1937 som en hage i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norre Hage Anges 1937 som en hage i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norra Molycketrädan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Åängen Anges 1930 ligga i Högabråten i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrefalle Anges på kartan 1957 som åkermark i Kushult, Nockebo i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Norregård.
Norregård (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2005) adressen Järnboda Norregård.
Norregård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Anges 1930 till Torp i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Anges 1930 till Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2005) adressen Föreberg Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2005) adressen Häradsö Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2005) adressen Uljeshult Norregård.
Norrgård (Åker) Ligger i Äddebo med i dag (2005) adressen Äddebo Norrgård.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Jönshult med i dag (2005) adressen Jönshult Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2005) adressen Rösberga Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2005) adressen Väshult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ett hus i Ekhult med i dag (2005) adressen Ekhult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Fryebo med i dag (2005) adressen Fryebo Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2005) adressen Hult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2005) adressen Nåthult Norrgården
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2005) adressen Sjöeryd Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Gimmarp Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Ryd Norrgården.
Norrgården (Åker) Anges 1937 ligga i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrgården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2005) adressen Linnås Norrgården.
Norrgården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Gimmarp Norrgården.
Norrkull Torp under Ugglekull i Kylås rote i Åkers socken. Det byggdes kring 1790 och revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 150. Anges på kartan 1958 som Norrkullen, ägomark. (kompletterat 040724)
Norrkullen Se Norrkull. (inlagt 040724)
Norrom En backstuga som låg under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 299. (inlagt 041229)
Norrskog Torp under Ålaryd. Det flyttades till Sjölund i Åsafors. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 106.
Norrstu Anges 1930 och 1937 till Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng Anges på kartan 1957 som åkermark i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng (Åker) Anges 1930 som en avstycka i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng (Åker) En backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Den låg där den norra gränsen av Åkers scoken når ner till Lagans vatten. Den låg något söder om Skillingaryds soptipp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 287. (inlagt 041229)
Norrängen (Tofteryd) Anges 1937 som en äng i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norrängen (Åker) Anges 1937 som en äng i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrängen (Åker) Anges på kartan 1957 som åkermark i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrö En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 041229)
NOV Nykterhetsorden Vedrandei som ofta kallades NOV och som hade verksamhet i Skillingaryd, bland annat på 1920-talet.
Novemberkåsan En nationell tävling i enduro som 1968 och 1994 arrangerats i Skillingaryd och som återkom 2005. Läs mer. (inlagt 04230, uppdaterat 061228)
NTO Den 1 december 1896 bildades nykterhetsföreningen NGTO Oscar. Numera kallas den för NTO. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 52.
NTO-lokalen

1904 byggde NTO sin lokal vid Kaffegatan. Före dess hade man varit på olika platser. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 52 . NTO-lokalen blev med tiden hela samhällets samlingslokal och kulturcentrum.

 

Nubbehammar Anges 1937 som förr ett tråddrageri i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nubbehammarstättan Anges 1937 som en gärdsgårdsstätta vid tråddrageriet Nubbehammar i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nutahult Se Nåthult.
Nya baracken En stor barack vid Västra Lägret. Den byggdes kring 1910 och flyttades 1914 till Karlskrona.
Nya Möbel- och Fåtöljindustrin Startades av Walter Pettersson och Gösta Nilsson, kanske på 1950-talet. När Walter gick i pension upphörde företaget.
Nya officersbyggnaden När den nya officersbyggnaden - underofficersmässen - byggdes kallades den just nya officersbyggnaden.
Nya Skomagasinet En affär som drevs av Carl Fridan. Annons finns i den lokala almanackan för 1938.
Nya Stolfabriken Sjö & Co Stolfabrik som startades av sju arbetare i december 1925. Lokalen var Järven 7. I november 1929 upphörde verksamheten men två man övertog firman och drev den vidare i mycket liten skala. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Stolfabriken Sjö & Furukvist Fortsättning på Nya Stolfabriken Sjö & Co 1929-1935. Den fortsatte sedan i Nya Stol- & Möbelfabriken som gick i konkurs 1940 men firman avregistrerades inte förrän 1955. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Stol- & Möbelfabriken Fortsättning på Nya Stolfabriken Sjö & Furukvist från 1935, vilken drevs av Gustav Furukvist. Företaget gick i konkurs 1940 och avregistrerades 1955. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Sörgårdsskolan Den skola som 2004 byggdes vid Sörgårdsskolan och som togs i bruk för fritids den 9 augusti 2004 och för skolan den 18 augusti. Kostnaden för skolsatsningen var 24 miljoner kronor. (inlagt 041229)
Nya Åkersvägen Vägen från Åkersvägen ned till Sturegatan.
Nyagärde Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Nyagärde.
Nybron (Nyebro) Bro i Linneryd i Tofteryds socken, (inlagt 031225)
Nybron Anges 1930 som en bro över Movadsbäcken i Linneryd. 1937 anges att det över bron går en skogsväg från Hässlehult till Knuts i Paelås. (inlagt 031225)
Nybygget (Packebo i Hagshult) Ryttaretorp (hummer 61) i Packebo i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Nybygget (Järnboda i Hagshult) Anges 1937 som en bosättning i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Skillingaryd) Ett torp som låg strax utanför samhället. Numera heter det Uppåkra och huset är ombyggt.
Nybygget (Tofteryd) Torp i Tofteryd som numera är rivet. Kallades oftast Dolkens. Här bodde grenadjären Johan Gustavsson-Dolk och hans hustru.
Nybygget (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Nybygget.
Nybygget (Mörkebo i Åker) Backstuga under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 210). I dag (2005) är adressen Mörkebo Nybygget.
Nybygget (Häradsköp i Åker) Anges 1937 som en bosättning i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Mörkebo i Åker) Anges 1930 som en avstycka i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Nässja i Åker) En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Den låg söder om torpet Kullen. Stugan byggdes omkring 1860 och är sedan många år riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 321. (inlagt 041229)
Nybygget (Åker) Anges 1937 ligga i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Ålaryd) Anges på kartan 1958 som betesmark i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Åker) Ligger i Älgamo med i dag (2005) namnet Älgamo Nybygget.
Nybygget (Åker) Backstuga i Äddebo i Hylteryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 212.
Nyckelåker Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. Det noteras att åkern är smal på mitten och haar likhet med en nyckel. Figuren har även ansetts påminna om ett par glasögon varför åkern även kallas Glasögonaåker. (inlagt 040724)
Nycklabackarna Anges 1937 som vägbackar i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nydala Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 70)
Nydalabäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nye mossen Anges 1937 som en mosse i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nygardh Stavning 1686 för Nygård i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nygatan En gata i östvästlig riktning från Hantverkaregatan till Östra Allégatan norr om Sturegatan.
Nygård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Nygård.
Nygård (Åker) Ligger i Ljungberg i Åkers socken.
Nygårdsgärdet Anges 1937 som en åker i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nyhacket Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nyhagen Anges 1937 som en odling i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nyhem Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Nyhem.
Nyholm (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Nyholm.
Nyholm (Åker) En knutpunkt i Åkers socken som tidigare hette Rasten. I Nyholm har det funnits en affär, som på slutet av 1920-talet drevs av Algot och Agnes Lorentzon. I dag (2005) finns adresserna Nyholm följt av Anderstorp, Björkudden, Metallindustri, Solgläntan, Tallbacka och Åviken.
Nyholms Järn- & Metallvarufabrik
Nyholms Metall Företag startat 1937 av Arvid ”i Nyholm” Carlsson. Senare kom hans bröder Olle och Gunnar med i företaget. Som mest har antalet anställda uppgått till 25. Arvid sålde till Finnveden Invest. Numera (2005) ägs företaget av Christer och Bibbi Söderstedt.
Nylund Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Ryd Nylund.
Nylännet Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nylännsträdan Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nymans Stolfabrik som grundades 1876. 1917 byggdes en fabrik i kvarteret Haren 14 där det i dag (2005) fins barndaghem - Fågelfors dagis - och parkeringsplats till skolan och sporthallen. Fabriken lades ned 1970. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nynäs
Nyqvist & Co K Nyqvist & Co låg på Fabriksgatan 8 och startade 1977 eller tidigare.
Nyströms Åkeri
Nytiadam Beskrivet 1320. Troligen i Byarums eller Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Nytorp Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Nytorp.
Nåckebo Äldre stavning på Nockebo i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nåthult Gård i Tofteryd. År 1238 skrivet Nutahult. I dag (2005) finns adresserna Nåthult följt av Gammelgården, Granliden, Mellangården, Norrgården, Rödjan, Skogslund och Sörgården.
Nåthulta rödjor Anges 1937 som en vägbacke i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nåthultsbäcken Anges 1937 som en å i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Näckebo Se Nockebo. (inlagt 060723)
Näckrosen Det sydligaste kvarteret väster om Järnvägen och söder om Bäckstigen i Smördalen.
Närlingsholm Vid Närlingsholm i Fastorp öster om Skillingaryd fanns förr en kvinna som hette Eleonora och som gjorde tavlor med ordspråk ut bibeln. Det var ett sätt för henne att försörja sig.
Näs Anges som en felskrivning eller gammalt namn för Nässja by i Åkers socken. (inlagt 040724)
Näsabackarna Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken. Noteras 1937 som backar vid Kringlesjön i Järnboda. (inlagt 040724)
Näset (Hagshult) Ligger i Torrmyra i Hagshult med i dag (2005) adressen Torrmyra Näset. Anges på kartan 1958 som ett näs och 1937 som ett näs i Ossingssjön. (kompletterat 040724)
Näset (Tofteryd) Näs i Mölnarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Nässbo Stavning 1770 för Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nässia Anges 1686 som stavning för Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nässja En by strax väster om Klevshult. Nässja i Åkers socken är belagt i skrift från 1365 under benämningen in naseeium. Betydelsen är helt enkelt ett antal näs, därav Nässja. Har också varit soldattorp (nummer 98). I dag (2005) finns adresserna Nässja följt av Ekeberg, Gamla Skolan,Gärdesbygget, Kröjsas, Kullen, Liden, Långö, Mellangård, Nyagärde, Torslund, Västergård och Östergård.
Nässja Mellangårdar Under Nässja Mellangårdar låg torpet Kullen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 11 av 13 i Åkers socken. Nässja rote har bestått av gårdarna Klevshults gårdar (gästgiveri), Nässja Södergård, Nässja Östergård och Nässja Västergård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 309. (inlagt 041229)
Nässja skola Nässja strax väster om Klevshult har haft en skola. Den eldhärjades 1956. Läs mer i boken Larmet går (sidan 38). Skolan hade startat 1925 och upphörde 1977. Adressen är i dag (2005) Nässja Gamla Skolan.
Nässja soldattorp nr 98 Långö Soldattorpet under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 320. (inlagt 041229)
Nässja Södergård Under Nässja Södergård låg ryttartorpet Nummer 52 Kärret och backstugorna Nybygget, Långö och Trälleborg. i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Södergårds ryttartorp Ryttartorp nummer 52 Kärret låg någon kilometer sydost om torpet Kulleni Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 041229)
Nässja Västergårdar Under Nässja Västergårdar låg torpen Svenskkullen, Karlsbygget, Gärdesbygget, Gärdesbygget nr 1, Gärdesbygget nr 2 och soldattorpet nr 99 Långö samt backstugorna Leder och Rydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Östergård Under Nässja Östergård låg torpen Norra Lycka, Södra Lycke och soldattorpet nummer 98 samt backstugan Johannesbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Östergårds soldattorp Soldattorpet revs omkriong 1900-1903. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 311. (inlagt 041229)
Nässjavägen Vägen från Klevshult till Nässja.
Näsudden (Hagshult) Anges på kartan 1958 som en udde i Linnesjön i Hagshults socken , nästan längst ned i sydost. Adressen är i dag (2005) Starkeryd Näsudden. (kompletterat 040724)
Näsudden (Hagshult) Anges på kartan 1958 som terräng i Väshult i Hagshults socken och 1937 som skogsmark som bildar en udde i en mosse. (inlagt 040724)
Nöjds Snickerifabrik Johan Nöjds Snickerifabrik startade omkring 1920. Omkring 1930 sålde han verksamhet och flyttade till Västra Stenvadet strax utanför Skillingaryd. Här startade han en mindre snickerifabrik. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nöjds Trä och Handel Kjell Nöjd övertog 1978 sin far Johans fabrik men ändrade inriktning och namn på den. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nöthult Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Bak huggen knut och torvat tak sidan 201.