Skillingaryds uppslagsbok M www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 28 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
Macken Ett mål på skjutfältet, byggt en natt 1942 för att skoja med en något berusad målkapten.
Maddes Hästmassage En firma som startades av Madeleine Johansson från Kylås i september 2005. Madde har gått en utbildning till fysioterapeut i Kvänum. (inlagt 051204)
Maden (Tofteryd) I ett brev från 1268 talas om maden eller madin, en äng i Tofteryd. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. (kompletterat 031223)
Maden (Åker) Anges på kartan 1958 som betesmark i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Maderna Anges på kartan 1958 som åkermark i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040723)
Madudden Anges på kartan 1958 som terräng i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en udde. (inlagt 040723)
Maerssabyaerge Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Maersobiaerghum Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Magasinsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken och att det förr stod ett magasin på platsen. (inlagt 040723)
Magerhus Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax söder om Hestra.
Magoo Bowlingklubben Club Magoo startade 1977 och lades ned 1986.
Main Anges 1937 ligga i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Maja-Stines Maja-Stines blev det vanliga namnet på backstugan Skräddarebygget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 62)
Majaträdan Anges 1937 som en åker i Hult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Majbacken Anges på kartan 1958 som terräng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Majblommekommittén Startade 1911 i Skillingaryd och är verksam än i dag (2005). Det finns även en majblommekommitté i bland annat Åker. Den första kommittén i landet startade 1907.
Majebo Vid Kushults utmarker finns det lilla hemmanet Majebo. Där bodde Karl Johansson och hans familj. Karl började som många andra att snickra häckar och säten till åkvagnar. När sonen Gösta övertog verksamheten blev elström indraget. Några snickerimaskiner inköptes, men då var det sedan länge slut med häcktillverkningen. Gösta ägnade sig mest åt inredningssnickerier och en del möbeltillverkning. I dag (2005) är adressen Kushult Majebo.
Majros väg En gata på nya Sörgårdsområdet strax söder om Valdshultsvägen.
Malinavägen Anges 1937 som en väg i Älgebo i Åkers socken och att den är uppkallad efter en gumma som hette Malin. (inlagt 040723)
Malmamossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en utgrening av Dala mosse. (inlagt 040723)
Malmbron
Malmbrovägen
Malmgatan En gata i östvästlig riktning mellan Fabriksgatan–Storgatan strax söder om Krahners.
Malmahålet Låg vid backstugan Norrö under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 304. (inlagt 041229)
Malmkärret Ett torp under Jönshult i Hagshults socken. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106). Anges på kartan 1958 som åkermark i Jönshult. (kompletterat 040723)
Malmstigen En väg på skjutfältet. Den har sitt namn efter de malmtransporter som kördes där på 1600-, 1700- och 1800-talet.
Malmströms smedja Smedja på Kaffegatan 30, vilken byggdes av Frans Malmström (född 11/1 1876) omkring 1900. Den togs senare över av mågen Thure Andersson som dock inte var smed. Thure lät donera smedjan till kommunen. I många år har det bedrivits smideskurser i smedjan. I flera år var Gösta Åberg ansvarig. Numera (2005) är det Mikael Andersson som är kursledare.
Malmqvists Benämning på fastigheten på Södra Järnvägsgatan 6, ett tornhus. Bror Malmqvist, född 1865 – död 1938, hade i många år sin fotoateljé i huset. Huset är troligen uppfört kring 1881-82. Numera (2005) är det VSBo som äger huset och det finns i dag tre stora lägenheter och en ateljé som också ibland hyrts ut som bostad.
Mama Fiotis Denna affär startar 1992 på Kaffegatan 34 där Eriksson tidigare hade frisersalong.
Mandråpen Vid Linnesjöns sydspets. Här där den gamla vägen går över en bäck kan en man ha blivit dödad. Det finns dock inga kända uppgifter om detta. Anges på kartan 1958 som skogsmark i Starkeryd. (kompletterat 040723)
Mansbo Ett torp i norra delen av skjutfältet. Det var boställe för gratiolisten Mans, en avdankad soldat som i slutet av 1800-talet låg i vild fjed med kommunen för att få medel att flytta till Amerika. Mansbo har använts som målkuliss på skjutfältet.
Manskören Skillingaryds Manskör, bildad 1958.
Manöverprov MHF anordnade på 1950-talet så kallade manöverprov, bland annat på Slätten och vid Flyghangaren på Östra Lägret.
Maramö mosse Anges av Allvin 1852 som en mosse i Värnamo, Kärda, Kävsjö och Åkers socknar. (inlagt 040723)
Maratonvägen
Marielundsgatan En gata i nordsydlig riktning mellan Valdshultsvägen-Sturegatan.
Marielundsområdet Ett bostadsområde som började bebyggas 1969.
Marknaden Sedan 1842 finns det marknad i Skillingaryd. Sedan 1987 drivs den av Skillingaryds IS ishockeysektion.
Marknadsplatsen Det gängse namnet på den plats där marknaden brukar hållas.
Maskinpoolen Skillingaryd AB Ett företag som drivs av Sven Gustavsson, Ekhult, Tofteryd. (inlagt 041229)
Massa källa Anges 1937 som en källa i Basseberg i Åkers socken och att det invid bodde en gubbe Magnus, kallad Masse. (inlagt 040723)

Mastek, Mastec

Ett företag som 1985 köpte Swedform och Ire. Det var Åke Carlsson med sönerna Mats och Sten som köpte företagen. Mastec har i dag (2005) kontor i Huskvarna. Mastec är en förkortning för MAts, STEn Carlsson. (kompletterat 040723)
Mathallarna De mathallar som finns på Västra Lägret och som är ganska unika i Sverige.
Mathjulet Ett annat namn på skolmatsalen vid Fågelforsskolan.
Matsalen (skolan) Fågelforsskolans matsal som byggdes 1968.
Matsalen (militären) Militärens matsal på Västra Lägret.
Mattesgården Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Mattesgården.
Mattssons Livs Affär i Klevshult, som upphörde 1995. Den startade kring 1933. Läs mer HÄR!
Mattssons målarverkstad Denna låg i hörnet Fabriksgatan - Vasagatan med adress Fabriksgatan 8. Verkstaden ägdes av bildhuggare Gustav Ahlnér och inrymde Albert Matttons Måleriverkstad. Denna byggnad förstördes helt vid en brand 1947.
Mattssons måleri Firma som drevs av Sture Mattsson.
Mattssons smedja
MC-delar Företag som startades av Karl-Erik Andersson i gamla mejeriet. Läs mer under Jannes MC.
Medborgarhuset Det första namnet på Skillingehus, men det slog aldrig igenom.
Medelage Musikgrupp bildad 2002 och som planerade sin första spelning i Folkets Hus i Vaggeryd den 15 november 2003, men det blev inget framträdande. I gruppen ingår Marcus Bladh, Jonas Nilsson och Kim Söderstedt plus att även Robert Lagerkvist har ingått. (inlagt 031225)
Medelsrören Ett röse som ligger en bit öster om Linnesjöns strand. (kompletterat 031223)
Media Sverice Ett företag som drivs av Lars Göran Andersson i Hagshults–Torp. (inlagt 061228)
Medlem möter upp En studiecirkel inom Metalls avdelning 114 i Skillingaryd åren kring 1980.
Mejeriet Mejeri på Storgatan i Skillingaryd. Startade kring 1936 och lades ned 1969–70. Mer information kommer senare.
Mejseln En bostadsrättsförening som bildades 1956 (inlagt 041229)
Mekalsbo Se Mickelsbo. (inlagt 060723)
Mekaniska Bandväveriet Låg på Skolgatans östra sida. Väveriet startades 1925 av Olof Hellberg. 1928 övertog Gustav Elgehammar Väveriet. 1931 tog John Källberg och Josef Lundgren över och de drev väveriet tills de lade ned det 1979.
Mellan Härån och Rasjön Årligt skrift utgiven sedan 1978 av hembygdsföreningarna i Bondstorp, Svenarum, Tofteryd och Åker. Register till böckerna finns HÄR!
Mellanfällan 1937 noterad som skog i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Mellangatan Gatan som går vid Skillmech.
Mellangård Ligger i Häradsö med i dag (2005) adressen Häradsö Mellangård.
Mellangård Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Mellangård.
Mellangård Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Mellangård.
Mellangård Ligger i Äddebo med i dag (2005) adressen Äddebo Mellangård.
Mellangården (Hagshult Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Mellangården.
Mellangården (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2005) adressen Rösberga Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Boarp med i dag (2005) adressen Bopar Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2005) adressen Hult Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2005) adressen Nåthult Mellangården.
Mellangården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2005) adressen Linnås Mellangården.
Mellangården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Gimmarp Mellangården.
Mellanträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Hagshult) Anges 1935 som en åker i Torp i Hagshults socken och att den ligger innesluten av andra åkrar. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken som ligger mellan de andraåkrarna. (inlagt 031225)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Fryebo i Åkers socken som 1937 uppges ligga mellan andra åkrar. (inlagt 031225)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken och ligger mellan andra åkrar. (inlagt 040723)
Mellanåsen Anges 1937 som en ås i Frostås i Tofteryds socken som liugger mellan Norr- och Söråsen. (inlagt 031225)
Mellanängen Anges 1930 ligga i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mellby Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Mellby.
Mellgården Anges 1937 ligga i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040723)
Melläng Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det låg på norra gårdens marker i Mörkebo nära Fåglabäcks marker. Huset revs omkring 1830. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Merkurius Kvarteret i centrum mellan Storgatan - Stationsgatan - centralplan - Artillerigatan.
Merssoberge Stavning 1498 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Metall 1920 bildade metallarbetarna avdelning 263 som 1964 bytte namn till 114. Avdelningen upphörde 1981 för att gå upp i avdelningen i Värnamo. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 86.
Metallfabriken
Metria Tidigare Lantmäteriet. Flyttade hösten 1996 från Vaggeryd till HSB-huset vid torget.
MH-Salongen Damfrisering som startade 1977 eller tidigare.
Mickelsbo Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp. Har varit soldattorp. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Mekalsbo nr 1 till Mickelsbo nr 1. (kompletterat 060723)
Mikaelsbo Ryttartorp (nummer 63) i Musebo, Fagerhult i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Millionberget Anges 1937 som ett berg i Åkers socken och att man trott att det varit en skatt nedgrävd på platsen. (inlagt 040723)
Militärmuseet Startas 1994. Till en början verksamhet i vaktlokalen, senare i soldathemmet.
Miljöhallen Tidigare Elghammars. Verksamheten finns på Södra Järnvägsgatan 2.
Miljöhuset i Hult Naturskyddsföreningens lokal – en gammal skola – i Hult i Tofteryd. Har i dag (2005) adressen Hult Miljöhuset.
Miljöstipendium Kommunen har ett miljöstipendium som första gången delades ut 1988.
Millionberget Anges på kartan 1957 som ett berg i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Minigolfbanan Minigolfbanan ägdes av Inga Reén och Rune Swartzgård och den låg alldeles norr om deras kiosk vid Storgatan. Den var igång till omkring 1967-68 och det fordrades att man var 15 år för att man skulle få spela.
Minigolfklubben En minigolfklubb bildades när Inga och Rune hade startat sin minigolfbana invid kiosken på Storgatan.
Mini-orkestern En orkest hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Mini--UV Scoutverksamhet i Skillingaryds Missionsförsamling 2006 för ungdomar i åldern 6-9år. (inlagt 051204)
Minneslunden Minneslunden på Skillingaryds Skogskyrkogård, vilken invigdes deb 8 maj 1986.
Mirsch Företag i Skillingaryd som startade 1971.
Missionsgatan Gatan som går från Storgatan in till Missionskyrkan.
Missionskyrkan Skillingaryds Missionsförsamling grundad redan 1877. Den första kyrkan byggdes 1877. Den revs och en ny – den nuvarande – byggdes 1912. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år.
Mitt strå till stacken Rune Storcks andra bok, utgiven 1950. (inlagt 041229)
Miöämoo Stavning 1686 för terräng i Hagshults socken. (inlagt 040723)
M. Jo Byggservice Ett företag registrerat i början av 2006. Innehavare är Harald Göte Mathias Johansson. Verksamheten består av bygg, murning och service. (inlagt 061228)
Mjölkbilen
Mjölnarebostaden Vid Fågelfors.
Mo Soldattorp (nummer 106) i Åkers socken. Mo är även en gård och en by i Björnaryds rote i Åkers socken Under Mo låg soldattorpet nummer 106 Tjurabo (Molund)m torpet Hopparp och Lilla Mo. Mo har i dag (2005) även adresserna Mo Molund och Mo Rosenberg. (kompletterat 040723, 041229)
Mo härads kompani Hette egentligen Överstelöjtnantens kompani av Mo härad - så från 1833, det regemente som var förlagt till Skillingaryd och som omfattade Mo, Svenarum, nydala, Bondstorp, Byarum, Tofteryd, Hagshult, Åker, Kävsjö med mera. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980.
Mo härads kompanis trossbod Trossboden var kompaniets magasin för den gemensamma utrustningen som vagnar, tält, och kokutrustning. Denna låg först i Byarum men flyttades senare till Åker. Numera (1980) står boden i Stadsparken i Jönköping.
Mo soldattorp Mo soldattorp nummer 106 i Björnaryds rote i Åkers socken hette Tjurabo och kallades senare Molund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 294. (inlagt 041229)
Moaträna I närheten av backstugan Moen i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185.
Mobergs Åkermark i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Mobygget Ligger två km söder om Skillingaryd och anges på kartan 1958 som skogsmark i Högabråten i Åkers socken. Här fanns en backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 286. (kompletterat 040723, 041229)
Mobygget Uppges år 1937 vara en träda i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Mocka-bank Kallas i dagligt tal vägbanken mellan Hagstad - Gisslaköp på vägen Skillingaryd - Nyholm.
Modalen En backstuga under Gråtås i Häradsköps rote i Åkers socken. Den låg där järnvägen senare drog fram. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 288 041229)
Moen (Tofteryd) Gimmarp Moen.
Moen (Åker) Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Bak huggen knut och torvat tak sidan 200.
Mofas Hus Handelsbolag Ett företag på Smedjegatan registrerat i Skillingaryd 2006. Bolagsmän: Anna Gustafsson, Skillingaryd; Elin Ljungqvist, Skillingaryd och Elisabeth Ljungqvist, Skillingaryd. Verksamhet: Handel med smycken, kläder, möbler och inredningsdetaljer. Namnet kommer av att Lars Ljungqvist som har en fabrik i en del av huset fick höra av barnbarn att de ska till ”Mofas Hus”. Här har Lasses hustru Elisabeth tillsammans med döttrarna Elin och Anna försäljning av framför allt från Asien importerade barnkläder samt en del möbler.(inlagt 061228)
Mogatan (Klevshult) En gata i Klevshult.
Mogatan (Skillingaryd) En gata i nordsydlig riktning som går intill Movalla.
Mogrens Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Det kallades officiellt för Ledet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 195.
Moliden (Tofteryd) Vid Hässlehultshöjden på skjutfältet. Finns både Norra och Södra Moliden. Vid Moliden fanns en raststation för munkarna från Nydala.
Moliden (Tofteryd) Prästen Lagergren skriver omkring 1825 om ”Torpen under Fastorp Hässlebo, eller som det äfven kallas Skanebro och Moliden”. (inlagt 031223)
Moliden (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 130. Anges på kartan 1958 som terräng. (kompletterat 040723)
Moliderna Anges 1937 som backar på vägen från Älgebo till Älghammar i Åkers socken. (inlagt 040723)
Molinne Ligger i Linneryd med i dag (2005) adressen Linneryd Molinne.
Molta Ligger i Väshult med i dag (2005) adressen Väshult Molta.
Molund Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax sydost om Hestra.
Molund Ägomark vid Bohult i Tofteryds socken. Troligen samma som ovan. (inlagt 031223)
Molund (Åker) Ligger i Åkers socken. Har i dag (2005) adressen Mo Molund. Torpet hette tidigare Tjurabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 296. (kompletterat 041229)
Molund (Åker) Ligger i Åker med i dag (2005) adressen Åker Molund
Molunden Ett företag som startades i Turisthotellet 2002 men som senare det år flyttade in i andra hyrda lokaler, gamla Hermes i Vaggeryd.
Molunnasmedjan Se Kalle på Molunds smedja
Molta Anges 1930 som en bosättning i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Moltan Torp under Väshult.
Molyckan Anges 1937 som en åker i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Molyckan Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det låg vid kanten av vägen Åker - Skillingaryd vid vägens norra sida mitt för vägskälet mitt emot Elgebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 255. Anges på kartan 1957 som åkermark. (kompletterat 040723)
Molyckemossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mor Annas väg Ligger på nya Sörgårdsområdet söder om Valdshultsvägen.
Morgonbadarna Ett gäng morgonpigga som allt sedan 1963 samlats för morgonbad.
Mormora kulle Anges 1937 som en kulle i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mormora kullen Anges 1937 som en kulle vid Algamo i Tofteryds socken. Det berättas att den fått namn av att en gumma bodde i en stuga vid kullen. (inlagt 031225)
Mormorakullen Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken och att den förr hörde till ett undantag. (inlagt 040723)
Mossaliden Anges 1937 som en vägbacke i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mossars Anges 1930 som en avstycka i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mossen Torp som ligger i Torp, Tofteryd.
Mossgatan
Mostera lid Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Motionsspåret Den 8 augusti 1998 invigdes ett nästan tre kilometer långt motionsspår i Klevshult.
Motocrossbanan Den motocrossbana som framför allt användes i slutet av 1960-talet och som SMK Värnamo då hade som sin hemmabana. Den låg strax söder om Skillingaryd.
Moto-Cross des Nations En av de stora motocrosstävlingarna som arrangerades åren kring 1950 på skjutfältet. Som mest besöktes tävlingarna av 50.000 personer.
Motorklubben Skillingaryds Motorklubb, SSMK, bildad 1970.
Motorvägen Det vardagliga namnet på motorvägen E 4.
Movadsbäcken En bäck på skjutfältet, en biflod till Lagan. Namnet betyder bäcken med vadstället och syftar på det vadställe över denna bäck på vägen Skillingaryd-Tofteryd – innan det byggdes en bro.
Movalla Idrottsplatsen i Skillingaryd, vilken stod klar 1935. Den har senare kompletterats med löparbanor, tennisbanor och konstfrusen isbana (1964), vilken överbyggdes med tak 1977.
Mr Cap Ett företag startat av Rickard Isaksson 1996.
Mr Ednob Trollkarl i Skillingaryd som hette Lennart Bondesson.
Mulleskolan En form av naturskola för barn. Den bedrevs under några år fram till 1970. Den återupptogs 1978. Senast Mulleskolan var i gång var i mitten av 1990-talet.
Munckahatt Stavning 1689 på Munkehatt i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mune Kahatt Stavning 1696 för Munkehatt i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munhålan Företag som drivs av Myrna Henriksson. 2002 flyttade företaget in i före detta Olssons Foto vid torget.
Municipalsamhället 1920 blev Skillingaryd municipalsamhälle men ingick fortfarande i Tofteryds kommun
Municipalfullmäktige Motsvarande dagens kommunfullmäktige. Fanns i Skillingaryd 1920-1951.
Munka musa Beteckning på ett hål i ett berg med egendomligt formad öppning på Klockaregårdens ägor i Tofteryd. Namnet har nog tillkommit för att förlöjliga munkarna för deras kyskhetslöfte och deras förment okyska leverne.
Munkabron En gammal bro över Härån.
Munkahall Fornläning i Tofteryds socken som är beskriven av Allvin 1852, sidan 46. (inlagt 031223)
Munkahatt (Munkehatt) En jordfast hög och rund sten på vilken en mindre stenhäll är upplagd. Den utgör råmärke mellan Tofteryds, Svenarums och Hagshults socknar och på samma gång mellan Östbo och Västra härad. Enligt sägnen skulle namnet bero på att munkar under sina vandringar mellan Nydala - Tofteryd brukade vila vid denna sten. Munkahatt är känt från åtminstone 1600-talet. Beskriven av Wieselgren 1846, sidan 26. (kompletterat 031223)
Munkahatt (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Har även kallats Ängen. Stugan är numera riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180. Anges på kartan 1958 som terräng. (kompletterat 040723)
Munkamusamossen Mosse i Tofteryds socken.(inlagt 031223)
Munkamusen Anges 1937 som en bergsskreva sydost om Tofteryds kyrka. (inlagt 031225)
Munkarna Anges 1930 som en kulle i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munkavägarna Eventuellt stigar, beskrivna av Wieselgren 1846, sidan 26. (inlagt 031223)
Munkavägen Anges 1937 som en gångstig förbi Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munkehatt Se Munkahatt. (inlagt 031225)
Musabod(h)a Anges 1367 som ett namn på Musebo, nuvarande Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musikcentralen Startades 1959 (datafil finns)
Musebo Anges 1365 som ett namn på nuvarande Fagerhult i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Musebo mosse Omnämns av Allvin 1852 (sidan 11) som en mosse i i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musebobäck Anges på kartan 1958 som en bäck i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musik i sommarkväll Musikandakter i Skillingaryds kyrka.
Musikkåren Militärens musikkår?
Musikskolan Startade 1968 gemensamt för Skillingaryds köping och Klevshults kommun. Numera (2005) är namnet kulturskolan.
Musiksällskapet Musiksällskapet Skillingaryd-Vaggeryd.
Myntgatan Gata i nordsydlig ritning alldeles väster om Vasaparken.
Myrebo Ryttartorp (nummer 65) i Torrmyran i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57. Har i dag (2005) adressen Torrmyra Myrebo. Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra och 1930 som en bostad. (kompletterat 040723)
Myrebo Torp i Tofteryds socken.
Myrebo Anges 1937 som skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Myrhagen Anges 1937 som en hage i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040723)
Måla backar Anges 1937 som vägbackar vid Målen i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Måla mosse Anges 1930 och 1937 ligga i Målen i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Målaregatan En gata i östvästlig riktning i norra delen av Kyrkogårdsområdet, mellan Snickaregatan - Lantmannagatan.
Målbråten Anges på kartan 1958 som terräng i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Måldasängen Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Målen Ligger i Hagshult med i dag (2005) postadressen Hagshults-Målen. Dokumenterad redan 1686. (kompletterad 040723)
Målta Anges 1943 som ett soldattorp i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Månsabo Gård som ligger alldeles väster om Skillingaryd på vägen mot Nyholm.
Månsabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det hette egentligen Norra Lycke. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Purrabo). Huset är numera rivet. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Månsabo Torp under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 104. Har i dag (2005) adressen Ålaryd Månsabo.
Månsabobacken Backen västerifrån upp mot Månsabo.
Månsabovägen Vägen upp till Månsabo, ligger alldeles norr om Valdshultsvägen.
Månsalid Anges 1937 som en landsvägsbacke söder om kyrkan i Hagshult. (inlagt 040723)
Mäldasängen Anges 1937 som en äng i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Märeta åkrar Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Märetas Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att den är uppkallad efter en gumma som hette Märeta. (inlagt 040723)
Märits åker En åker vid backstugan Hagen under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. I stugan bodde Märit Svensdotter till sin död 1794. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275.
Märkesbro, Märkes bro Ligger vid Jönshult. En ny Märkesbro togs i bruk 1998.
Märkessjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Torrnyra i Hagshults socken och 1937 att den ligger på gränsen till Svenarums socken. (inlagt 040723)
Märseberga Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Märta-Majsas Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91).
Mäss A En byggnad på Västra Lägret.
Mässeberg By i Åkers socken. En känd mässebergsbo var brobyggaren Viktor Granath. En annan var Gloria Swanson. Hennes föräldrar utvandrade från bygden och Gloria var för övrigt en gång på besök i fädernegården Lilla Trulsabo. Namnet är känt från 1365 och stavades så Maersobiaerghum. Man kan översätta det med gården som ligger på ett berg där det intill finns märsjöar, grumliga sjöar. Har också varit soldattorp (nummer 103). I dag (2005) finns här adresserna Mässeberg följt av Berget, Jonsbo, Lilla Trulsabo, Nedergård, Stenshult, Stora Trulsabo, Sävkärret, Sörgården, Trekanten, Tutan och Västra Gärde.
Mässeberg - Magnussons gård Sedan 1680-talet har Magnussons gård i Mässeberg utanför Skillingaryd ärvts från far till son. Man är nu inne på den 9:e generationen. Mycket har naturligtvis ändrat sig med åren, men mycket är också sig likt.
Mässebergs backstugor Backstugor under Mässeberg i Åkers socken var Björkåsen, Broddabo Lilla, Jonsbo Lilla, Bergsdalen, Carlsbygget, Sävkärret (Dunderhyttan), Säldeberget, Hagen (Hagaslätten), Skräddarebygget, trehörningen och Nydala. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 55. (kompletterat 041229)
Mässebergs rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 1 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 55. (kompletterat 041229)
Mässebergs torp Torp under Mässeberg var Håkansbygget (Ballabo), Sörskog, Pinekebo, Stenshult, Västragärde och soldattorpen nummer 103 Jonsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 55. (kompletterat 041229)
Mässebärgh Stavning 1686 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mässebergsåsen Åsen vid Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 041229)
Mässen Ett ofta använt namn på officersmässen på Västra Lägret. Det är den byggnad som har två flyglar och som är byggd kring 1837.
Möahult(et) Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156. På kartan 1958 är stavningen Möahultet och anges som betesmark. (kompletterat 040723)
Möasjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Torp och Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Möbelcentralen
Möbelsnitz Fabrik på Fabriksgatan som först hette Johansson och Nilsson, startad av Lennart Johansson och Nils-Yngve Nilsson. Efter några år bytte de namn på firman till Möbelsnitz. De började med att hyra ett vindsrum på Oscar Ljungberghs Möbellager i Källeliden. 1965 blev Nils-Yngve ensam ägare. Han byggde nytt vid södra infarten och kallade företaget Swed-Form. 1985 sålde han till mastek. Numera (2005) heter företaget AQ – i många år annars Flextronics – och 2002 flyttades all verksamhet till Vaggeryd. (kompletterat 050811)
Möldarns Anges 1937 som en bosättning med kvarn i Bockebo i Åkers socken. Möldare är ett annat namn för mjölnare. (inlagt 040723)
Möllefors Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Möllefors. Anges 1930 som Möllenfors (felstavat?) som en avstycka med kvarn och såg i Kushult i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Möllefors kvarn Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Möllefors Kvarn.
Möllesjön Anges 1930 som en sjö i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mölnarp (Möllnarp) By i Tofteryd. År 1307 skrivet Mölnatorp. Kan betyda kvarnagården. I dag (2005) finns Mölnarp följt av adresserna Enbacken, Fritidsby, Höjden, Kålviken, Liden, Lyckan, Lövrydet, Nyholm, Perstorp, Sjöberg och Sjöåkra.
Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Möllnarp nr 1 till Mölnarp nr 1. (kompletterat 060723)
Mölnarp Fritidsby Ligger i Mölnarp invid Linnesjön.
Mölnarps kanal Tillkom vid Linnesjöns reglering. Denna kanal rinner ut strax söder om Mölnarp och utmynnar i Lagan norr om Klevshult.
Mölnarps kvarn En kvarn i Mölnarp i Tofteryds socken.
Mölnarps såg
Mölnarpsnäsudden Ligger vid Linnesjön nära Mölnarp.
Mölnarpsån Å i Mölnarp i Tofteryds socken. Beskrivning av Allvin 1852, sidan 7. (inlagt 031223)
Mölnesjö Anges på kartan 1958 som en sjö i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mölnåsen Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 91.
Mönstring i Skillingaryd Mönstring har hållits i Skillingaryd 1815. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 55.
Mörkebo (Hagshult)
Mörkebo (Åker)

Här föddes omkring 860 ”Bojlunsen” eller som han egentligen hette, Gustaf Boge. Han var ett stort original i Skillingaryd åren kring 1900. I dag (2005) finns adresserna Mörkebo följt av Nybygget, Södra Lyckan och Östergård. Under Mörkebo har funnits torpen Mellanängen, Norra Lycka och Söra Lycka samt backstugorna Björkefällan, Berget, Nybygget och Norra Lycka (Månsabo). Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.

Mörkebo jaktlag Ett jaktlag bildat 1939 och som än i dag (2005) är verksamt).
Mörkebolia Backen upp från Skillingaryd på Ovdaskogsvägen.
Mörkeboo Stavning 1686 för Mörkebo gård i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mörkeborundan Cykelrundan på en mil från Skillingaryd runt Mörkebo och tillbaka.
Mörkhult Gård i norra delen av Hagshult. Med förleden Mörkhult finns i dag (2005) adresserna Ståhlastugan och Udden.
Mörkhultaviken Anges på kartan 1958 som en vik vid Mörkhult och Starkeryd i Linnesjön i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Möten med mysiga människor Rune Storcks 16:e bok och den elfte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2000. (Inlagt 041229)