Skillingaryds uppslagsbok L www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 28 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
L & A Service Bud- och transportfirma i Ålaryd, vilken var verksam åren kring 1998-1999.
L O-Sektionen De fackligas centralorganisation som tidigare hette FCO.
L-P med Sten-kakor Bakom musikgruppen står skillingarydsborna Lars Pettersson och Sten Hallgren som underhöll på 1990-talet.
Ladgrenen Anges 1937 som en träda i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Ladåker Anges 1937 som en åker i Ekhult. (inlagt 031225)
Laekärrsbron En bro över Österån nära backstugan Rydet i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Lagan Södra Sveriges längsta flod som rinner strax öster om Skillingaryd och Klevshult.
Lagadalen En benämning på området kring Lagan. Används numera ganska sällan.
Lagagatan Gatan närmast Lagan norr om Kaffegatan.
Lagahallen Butik på Sturegatan. Läs mer. (kompletterat 041229)
Lagastigen Gick under slutet av 1500-talet främst öster om Lagan men i början av 1600-talet svängde den över Lagan till Klevshult och fortsatte på höjderna genom Harfall, Skillingaryd, Båramo. Det finns det som tyder på att de båda vägarna – en på vardera sidan om Lagan, användes parallellt under en längre tid. Lagastigen kom att kallas Stora landsvägen och senare Skånska landsvägen. Från 1690-talet har vägen genom våra socknar haft i stort sett den sträckning den haft ända fram till motorvägens byggande på 1980-talet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996.
Lagaån Ett annat, numera inte använt namn, på Lagan.
Lager 102 Byggnad 102 vid Västra Lägret. Det var 2006 som Skillingaryds IS och Lions Club började kalla sin loppis här för Lager 102, (inlagt 061228)
Laggagapet Anges 1937 som en gärdesgårdsgrind i Åkers socken och att gap betyder öppning i gärdesgård med i sidled skjutbara stänger. (inlagt 040718)
Laggaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040718)
Laggerna Anges 1937 som slåttermark i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lagmansrö Gränsmärke och där möts Åsenhöga, Stenhgårdshult och Åkers socknar samt Mo och Östbo härad. (inlagt 040718, kompletterat 041229)
Lagmansröör Stavning 1688 för Lagmansrö. (inlagt 040718)
Lagtrapcupen Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Laja berg Ett högt söndertrasat berg på Torps ägor i Tofteryd. Har fått sitt namn på grund av sitt fula utseende. I berget finns en grotta, som kallas Dunderåsens säng. Detta med anledning av att en sinnesslö dräng från torpet Dunderåsen år 1804 under några dagar höll sig gömd där. Beskrivning av Allvin 1852 sidan 43. (kompletterat 031223)
Lakagölen Anges 1958 på kartan som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lamina Design En fårfarm med försäjning av egen produktion. Drivs av Annica Helgesson i Häradsö. (inlagt 051204)
Lammakärret Anges 1937 som en damm i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lammatäppan Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lammåker Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Landsfiskalen Landsfiskalskontoret fanns i gamla Sparbankshuset på Storgatan, mitt emot Kaffegatan.
Landsvägen Namn på huvudgatan i Klevshult, tidigare E4:an.
Langafors Anges av 1846 – sidan 35 – av Wieselgren som ett namn på Bjöärkefors gård i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Langkildes Tandläkare Gunnel Langkilde hade sin praktik i Ljungberghs bostadshus.
Lanteryds backe Anges 1930 ligga på vägen mellan Hagshult – Klevshult i Hagshults socken och att här förr låg ett torp som kallades Lanteryd. (inlagt 040718)
Lantmannagatan En gata i östvästlig riktning i norra delen av Kyrkogårdsområdet mellan Verkstadsgatan – Målaregatan.
Lantmäteriet Heter numera Metria. Har i dag (2005) sin lokaler i HSB-huset vid torget.
Lappkåtan Byggdes 1987 vid Grönelund med Karl-Erik ”Charlie” Storck som initiativtagare. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 77.
Larssons Byggservice Byggföretag som drivs av Ingvar Larsson.
Lassa lycka Anges 1930 som en åker och förr en bebyggelse i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lassabo Bosättning i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lassabobäcken Anges 1937 som en bäck mellan Älgamo och Apelås i Tofteryds socken. Rinner förbi Lassabo I Frostås. (inlagt 031225)
Lassaboträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lassastugan Ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Torpet låg invid gården Sandholmen. Det kallades oftast Bergsdal. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. Mer text och bild HÄR! (inlagt 041229)
Lasse i Skillingaryd Det äldsta kända brevet där Skillingaryd anges är från 1415 och här talas om en Lasse och kronans gård i Scöfflingerydh.
Lastkajen Lastkajen vid godsmagasinet vid järnvägen.
Laurins
Lazzlo:s TV-service Ett företag registrerat 2006. Innehavare är Laszlo Tukarcsi i Klevshult. Verksamheten består av hemelektronisk verkstad, reparation och service av hemelektronik och datorprodukter samt försäljning av reservdelar och tillbehör. (inlagt 061228)
Leagårdens kennel En kennel som drivs av Christel Natzén, Mörkhult. (inlagt 041229)
Leander Johanssons såg Låg i kvarteret Björnen 3.
Leda berg Anges 1937 som ett berg i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Ledaträdan Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att det finns ett led – en grind – vid åkern. (inlagt 040718)
Ledet (Tofteryd) Backstuga under Hults Södergård i Tofteryd.
Ledet (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Ledet (Åker) Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Den kallades även för Mogrens. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 195.
Ledet (Åker) Backstuga under Lilla Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Ledet (Åker) En backstuga som ligger under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 317. (inlagt 041229)
Ledåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. Det berättas att det sedan gammalt finns ett led vid åkern. (inlagt 040718)
Ledås Anges 1686 som en gård i Åkers socken. (kompletterat 040718)
Leedåås Stavning 1868 för Ledås. (inlagt 040718)
Le-Jo Boning Företag som drivs av Leif Johansson. Numera (2005) har han sin verksamhet i Stensfors väster om Skillingaryd. (Kompletterat 041229)
Lekmännens dag En aktivitet som kyrkan hade för sina lekmän. Den firades bland annat 1970.
Lelles Gatukök Namnet på en kiosk och gatukök på Storgatan som startades av Inga Réen och Rune Swartzgård Lelles stod för Lennart Sonegren som drev rörelsen 1978.
Lennarts Lennarts Herrfrisering i källaren i Jonssons hus på Stationsgatan. Drivs i dag (2005) av Lennart Davidsson. Tidigare drevs den av Erik Djerf.
Lerhålorna

Anges 1937 att det förr fanns en odling i Mörkhult i Hagshults socken som kallades Lerhålorna. (inlagt 040718)

Leva med mål och mening En form av andlig resa i Skillingaryds Missionsförsamling i mars-april 2006, (inlagt 051204)
LG:s Färg Företag som startade 1977 eller tidigare
Lia i Pålskog
Liden (Hagshult) Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Liden.
Liden (Tofteryd) Anges 1937 som slåttermark i Fryebo. Ligger vid en vägbacke, (inlagt 031225)
Liden, Lia (Tofteryd) Ligger i Mölnarp och har i dag (2005) adressen Mölnarp Liden.
Liden (Åker) Backstuga under Bassebergs Lillegård i Kylås rote i Åkers socken. Den revs omkring 1915. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 126.
Liden (Åker) Torp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Torpet tillkom i slutet av 1700-talet men var rivet redan före den stora skogsbranden 1905. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 140. Anges på kartan 1958 som betesmark. (kompletterat 040718)
Liden (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Liden.
Liktåget Smeknamn i dag (2005) på oldboysspelarna hos Götaströms Golfklubb.
Lilla Aspön En backstuga under Hults rote i Åkers socken. Stugan är numera riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 34. (inlagt 041229)
Lilla Basseberg Gård under Kylås rote i Åkers socken. Under Lilla Basseberg finns torpen Österskog och Anderstorp samt backstugorna Liden och Kvarnabygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118.
Lilla Broddabo Se Broddabo.
Lilla Bygget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 60.
Lilla Elgebo Ligger i Åkers socken.
Lilla Förberg En gård i Åkers socken. Se även Föreberg. (inlagt 040718)
Lilla Förebärgh Stavning 1686 för Lilla Föreberg i Åkers socken. (040718)
Lilla Galtås Anges 1930 som en avstycka i Galtås i Åkers socken. Den ligger i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 307. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Lilla Hallafors.
Lilla Harfall Anges 1930 som en plats i Harfall i Åkers socken som vanligen kallas Stubben. (inlagt 040718)
Lilla Hult En backstuga vid torpen Hult i Hults rote i Åkers socken. Torpen och backstugan revs på 1960-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 351. (inlagt 041229)
Lilla Hult nr 1 Anges 1930 som ett torp i Hult i Åkers socken. Det kallades även för Lindgrenska torpet och det fanns här ett tag två torp med samma namn, Lilla Hult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 348. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Hult nr 2 Ett torp i Hult i Åker socken. Detta och det andra torpet med samma namn – Se Lilla Hult nr 2 – låg söder om militärbostället Hult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 349. (inlagt 041229)
Lilla Häradsköp Ligger mellan Stenvadet – Häradsköp.
Lilla Hässlehult Gård på skjutfältsområdet. Namnet hässle = hasselskog. På 1800-talet bestod Hässlehult av fyra gårdar. De två på södra benämndes Stora Hässlehult, de två på västsluttningen Lilla Hässlehult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 8.
Lilla Joråsen Anges 1957 på kartan som en ås i Åker i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Kringlemossen En mosse i Hagshults socken. (inlagt 040101)
Lilla Kärr Anges på kartan 1958 som åkermark i Gräshult i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Lassabo Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Lilla Lassabo.
Lilla Lid Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den flyttades till Lindhult i Stengårdshults socken. Stugan kallades även Nissa Lycka och Slåtterannesses. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Lilla Lövfällan Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Lilla Mo Anges på kartan 1957 som åkermark i Mo i Åkers socken. Torpet låg i Björnaryds rote i Åkers socken och revs omkring 1940. (inlagt 040718, kompletterat 041229))
Lilla Råmossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lilla Sjöbo Gård i södra änden av Långasjön i Åker. Har i dag (2005) adressen Åker Lilla Sjöbo.
Lilla Spännberget Ligger på skjutfältet.
Lilla Trulsabo Ligger i Mässberg och har i dag (2005) adressen Mässeberg Lilla Trulsabo. Anges 1930 även kallas för Täppan. Torpet började som en enkel backstuga och stod på Mässebergsåsens kant med åkertegarna ut mot Bastasjön. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 344. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Åboget Torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Gustavsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 113.
Lilla Ålaryd Parken Torp i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 89.
Lilla Älgebo Anges 1930 ligga i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Äng Anges 1930 vara en avstycka i Linnås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lillagärde Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillagärdet Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillasjön Den lilla sjön närmast Åker invid Långasjön.
Lille lund Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lillegård Anges 1930 som bosättning i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lillegård Ligger i Föreberg med i dag (2005) adressen Föreberg Lillegård.
Lilleholmen En holme vid Eckersö i Linnesjön.
Lillemossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lill-klockan En av klockorna i klockstapeln i Skillingaryds Skogskyrkogård.
Lill-Olles väg En gata på norra delen av Sörgårdsområdet.
Lillsjö En sjö i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillsjön Anges 1930 ligga i Åker i Åkers socken. Kan röra sig om Lillasjön. (inlagt 040718)
Lillträdan Ligger i Starkeryd med i dag (2005) adressen Starkeryd Lillträdan.
Lillån En å som rinner genom Mölnarp i Tofteryds socken.
Lillån (Hagshult) Anges på kartan 1957 som en å i Kushult och Nickebo i Hagshults socken. 1930 anges den som en biflod till Lagan. (inlagt 040718)
Lilläng Lilläng är en sommarstuga vid Långasjön i Åker och ägs av Gun Granstrand från Skillingaryd. För allmänheten är Lilläng mest känd som platsen för den årliga friluftsgudstjänsten. Denna har hållits varje år sedan mitten av 1960-talet och firas ännu (2003). Adressen är i dag (2005) Åker Lilläng. Anges på kartan 1957 som åkermark. (kompletterat 040718)
Lillängen (Åker) En backstuga som byggdes på Föreberg Lillegårds marker i Åkers socken. Det är den sommarstuga som nu kallas Lilläng. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (inlagt 041229)
Lillängen (Tofteryd) Torp under Tofteryds Smedsgård. Omnämns av Allvin 1852.
Lillö Anges 1937 som en ö i Store mosse i Åkers socken. (inlagt 040718)
Limugnsträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och att det förr fanns en limgugn på platsen. (inlagt 040718)
Lindahl & Johansson
Lindeberget Anges 1937 som ett berg i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindebo Anges 1937 som en odling i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindebo udde Anges 1937 som södra sluttningen vid Lindåsen i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindéns Möbelfabrik Erik Lindéns Möbelfabrik, Åkersvägen, Skillingaryd, startade 1943 och rörelsen drevs fram till 1965 då den lades ner. Läs mer i boken Från klyvsåg till robotar
Linderholmen Gammal bebyggelse i Nåthult, Tofteryd.
Lindekullen Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Lindekullen.
Lindgatan En liten gata som börjar vid Idrottsgatan och går norrut.
Lindhaga Ligger i Hallefors med i dag (2005) adressen Hallefors Lindhaga
Lindmarks (Åker) Soldattorp (nummer 100) i Åkers socken.
Lindmarks (Skillingaryd) Lindmark hade speceriaffär i Skillingaryd från cirka 1900.
Lindåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lindås
Lindåsa kulle Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindåsen Anges 1930 som en avstyckning i Torp i Hagshults socken och 1937 som en kulle där. (inlagt 040718)
Lindåsen Anges 1943 som ett grenadjärtorp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindåsens kulle Här sattes det 1934 upp en flygfyr. Den togs ned 1952.
Lindömossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Ljussegren i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lingonvägen
Linneberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Torrmyra i Hagshults socken. 1930 anges det som en kulle vid Möasjön. (inlagt 040718)
Linnebo (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2005) adressen Linneryd Linnebo. Noterad som skogsmark vid Sjöbo på den ekonomiska kartan. (uppdaterat 031223)
Linnebo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 132. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040718)
Linnebosjön
Linnégatan Gatan på Sörgårdsområdet i östvästlig riktning Rydbergsgatan till Åkersvägen. Delen Geijersgatan–Åkersvägen är numera avstängd för genomfartstrafik. Tidigare hette även en del av nuvarande Brunnsgatan Linnégatan. Tanken var förr att Linnégatan skulle byggas ihop.
Linneryd En by mellan Skillingaryd–Tofteryd. Ägdes av Nydala kloster och är känt i skrift från början av 1200-talet. Har också varit soldattorp (nummer 78). har bland annat stavats Lynandruth (1200-talet) och Linundarydh (??????). I dag (2005) finns adresserna Linneryd följt av Björkåsen, Dahlagård, Fridhem, Linnebo, Linnåsen, Molinne, Sjöholmen, Sjöhult, Sjöstorp, Slätteryd och Södergård.
Linneryds gästgivaregård Den gamla Lagastigen gick troligen genom Linneryd och sedan kanske vidare över nuvarande skjutfältet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 13.
Linneryds missionshus Ett litet missionshus i Linneryd, på norra sidan av vägen till Tofteryd. Har på senare år använts kanske endast en gång om året för sitt ändamål och från omkring 2000 används det inte alls.
Linnerydsrundan En motionsslinga på cykel.
Linnerydssjön Sjön vid Tofteryd. Heter egentligen Linnesjön men en del kallar den Linnerydssjön.
Linnesgölen Anges 1937 som en göl i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Linnesjöbadet Badplatsen i nordöstra delen av Linnesjön. Kommunal badplats sedan 1975.
Linnesjön Sjön öster om Skillingaryd i Tofteryds och Hagshults socknar. Belagt i skrift från 1686. (uppdaterat 031223)
Linnesjön runt Motionsrunda med tipsfrågor. Anordnades av Skillingaryds IS ishockeysektion på 1970-talet? Senare har LRF tagit över arrangemanget – åtminstone från omkring år 2000 och framåt. (kompletterat 070701)
Linnsjön Avser troligen Linnesjön. Noterad av Wieselgren 1846 sidan 25.
Linnås Gård under Pålskogs rote och by i Åkers socken. Under Linnås finns torpen Linnås och Pålskogs soldattorp nr 100 Trummebo (läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 81), Fällebo, Svensbygget och Ängfällan samt backstugan Hagen. Husbehovskvarn finns vid Uljeshult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 170. I dag (2005) finns adresserna Linnås följt av Fällebo, Mellangården, Norrgården och Sörgården.
Linnåsa kulla
Linnåsen (Hagshult) Ryttaretorp (hummer 60) i Södra Torp i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Linnåsen (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Linus Gourmetservice Namnet på det företag som Linus Persson drev på Götaströms Golfbana 1999.
Linåås 1667 berättas om en Måns Svenssö i Linåås. Avser troligen nuvarande Linnås i Åkers socken. (inlagt 040718)
LIO-Form Företag i Ljungafors startat 1977 av Lars Oskarsson. Se även Ljungafors Gjuteri.
Lisas café Lisas Café & Conditori fanns i norra delen av Fribergs affär vid Skolgatan–Kaffegatan där Elmontage är i dag (2005). Lisas Café var det sista (?) av flera tidigare caféer i lokalen.
Lisbeths källa Ligger i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 98.
Lisekulle Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken och att det intill bodde en gumma som hette Lisa. (inlagt 040718)
Litenas Backstuga i Wipparp i Åkers socken. Kallas även Johansbygget. Stugan är riven. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak sidan 76. Anges på kartan 1958 som åktermark, (kompletterat 040718)
Livets ord En religiös sekt som var verksam i Skillingaryd på 1980-talet.
Ljud Profilen Företag inom ljudbranschen som drivs av John Larsen.
Ljugarbänken Vedertaget uttryck på den bänk som fram till 1974 fanns i korsningen Storgatan–Sturegatan utanför Olles korvlåda och Nynäs bensinmack.
Ljungafors By väster om Skillingaryd där det tidigare fanns en skola. Ligger invid Österån och här har det länge funnits en kvarn. Här finns i dag (2005) adresserna Ljungafors Granfors och Ljungafors Kvarnön.
Ljungafors Badhusförening upa En förening som bildades 1939. (inlagt 041229)
Ljungafors Gjuteri August Johansson köpte 1879 Kvarnön i Österån i Ljungafors och startade ett gjuteri. På 1960-talet upphörde verksamheten helt. Lars Oscarsson, som tidigare köpt gården Stenshestra, köpte 1976 Kvarnön med industribyggnader samt villan vid ån. Här drev han företaget LIO-Form, som upphörde 1984. Då startade han i stället Stilkök. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 26.
Ljungafors skola Den gamla skolan i Ljungafors väster om Skillingaryd, som byggdes och invigdes 1911. Den eldhärjades 1954 varvid lärarinnan Alice Andersson innebrändes.
Ljungberg Gård under Bissefälls rote i Åkers socken. Har också varit soldattorp (nummer 105). Under Ljungberg Östergård har funnits torpen Olsbo, Karins-Kull och Änggärdet samt backstugorna Moen, Hägnen, Dagen och Nöthult. Under Ljungberg Västergård torpen Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendals, Ledet (Mogrens) och Hässlehult. Under Hagstads gårdar torpen 108 Klarebo (soldattorp nr 108), Dahlåsen, Norra Lycke, Södra Lycke och Norratorp samt backstugorna Västerås, Dahlskog och Söre Lycke. Under Bissefälls gårdar torpet Besåsen.
Här finns i dag (2005) adresserna Ljungberg följt av Backgården, Höjden, Kullen, Missionshuset, Olsbo, Rönnbacken, Södra Lycke, Torpagård, Västergård och Östergård.
Ljungberg Västergård Den ena av de två gårdarna i Ljungberg i Åkers socken. Torp under gården är Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendahls, Broddabo, Ledet
Ljungberg Östergård Den ena av de två gårdarna i Ljungberg i Åkers socken. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 62 och i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 181.
Ljungberghs Den allmänna benämningen på Ljungberghs Järnhandel, som hade startat 1882. Ofta också benämningen på Ljungbergs bostadshus, byggt samma år. Ljungbergs låg vid torget och mot Artillerigatan. Ett nybygge skedde 1953 och fastigheten revs kring 1975.
Ljungberghs kanna Vandringspris inom Skillingaryds Skyttegille från 1930.
Ljungberghs magasin Låg vid korsningen Källeliden–Brunnsgatan och flyttades 1983 till hembygdsparken där det numera är museum. Se även Ljungberghs magasin.
Ljungbergs Missionshus Missionshus i Ljungberg.
Ljungberghs Målarverkstad Låg på östra sidan av Brunnsgatan vid korsningen med Källeliden. Flyttades 1983 till hembygdsparken är i dag vagnsmuseum och hantverksmuseum.
Ljungberghsgatan Gatan från Sturegatan på östra sidan av järnvägen och rakt söderut längs med järnvägen. Namnet kommer av att familjen Ljungbergh hade sin bostad utmed denna gata, vid nuvarande Venus vid korsningen med Artillerigatan.
Ljungberghsvallen En ”idrottsplats” där Storckens ligger i dag (2005)
Ljungbergs göl Anges på kartan 1958 som en göl i Ljungberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Ljungbergs skola Den gamla skolan i Ljungberg.
Ljungblads Hus på sydvästra sidan av korsningen Åkersvägen - Valdshultsvägen. Huset byggdes 1915.
Ljungdala Ljungdala ligger nära Ljungberg väster om Skillingaryd. Kallas ibland också för Skräppa.
Ljungheden
Ljungkullen Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Ljungkullen.
Ljungqvists tapetserarverkstad Fanns i mitten av 1930-talet i det hus som Bertil Magnusson i dag (2005) har vid Källeliden–Västra Järnvägsgatan.
Ljungs Cykelverkstad Rolf Ljung reparerade och sålde cyklar på sin fritid i sin källare i korsningen Östra Fåglabäcksvägen–Östra Allégatan. Rörelsen upphörde i slutet av 1990-talet.
Ljungvägen En gata i Klevshult
Ljussegren Två gårdar under Kylås rote i Åkers socken. Torpen under Ljussegren är Högås och Brännåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 147.
Ljussegrenshuset, Ljussegrenska Huset på Skolgatans östra sida – strax söder om Sturegatan – ägdes av David Ljusegren som drev åkerirörelse med både taxi, buss och lastbil. Huset inrymde även Systrarna Rydéns Handarbets- och Sybehörsaffär. Senare hade Robert Andersson sin musik- och konsthandel här. Huset revs i början av 1960-talet.
Ljusstrålen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (051204)
LL-Reklam Företag bildat 1983 och som fram till slutet av 2003 fanns i JG Karlssons gamla fabrik på Smedjegatan. Verksamheten flyttades i slutet av 2003 till Sportringens källarlokal. (uppdaterat 040101)
Logatan En gata i nordsydlig riktning mellan Västra Fåglabäcksvägen–Norra Allégatan.
Logen 2411 Kamraterna Bildades i Tofteryd 1925, men blev nog inte särskilt långlivat.
Lomma göl Anges på kartan 1957 som en göl i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lomsjö Ligger i Åkers socken. 1810 stod Lomsjö masugn klar och 1812 började påblåsningen av masugnen.
Lomsjö masugn Läs Mellan Härån och Rasjön 1978, sidan 9.
Lomsjödammen
Lomsjön Anges på kartan 1958 som en sjö vid Basseberg och Ljussegren i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lomsjöån Anges på kartan som en å vid Ljussegren med flera i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lottakåren Bildades 1997.
LRF Lantbrukarnas Riksförbund som har avdelning i Tofteryd, Hagshult och Åker.
LRF-kommittén LRF i Tofteryd-Hagshult-Byarum-Svenarum sammankallade 1971 till ett möte och en kommitté bildades för att reagera på militärens planer att bygga ut skjutfältet 1974 bytte kommittén namn till Vår bygds framtid
LT Bygg & Inredning
Lubbes Stubbe En meterhög stubbe vid Lagan, rakt nedanför Sturegatan. Var en populär fågelskådningsplats på 1970-talet och namngivare var Lars-Gunnar ”Lubbe” Reén.
Ludvigsborg Åkermans fastighet på Åkersvägens östra sida.
Luftsens Bil o Däck Företag på Fabriksgatan 13. Det startade 1977 eller tidigare.
Lugnet Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 90.
Lugnet Torp under Lilla Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Lukasakulle Den lilla kullen där den södra pinnen sitter på krocketabanan invid Ågatan.
Lundakärret Anges 1937 som ett kärr i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lunden (Hagshult) Anges 1937 och på kartan 1958 som åkermark i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lunden (Tofteryd) Åkermark i Gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Lunden (Åker) Anges på kartan 1957 som skogsmark i Åker i Åkers socken. Det är namnet på en höjdformation från Åker ned mot allmänna vägen Åker-Skillingaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 40. (inlagt 040718, kompletterat 041229)
Lundholmen (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Lundholmen.
Lundholmen (Hagshult) Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Lundholmen.
Lundholmen (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Lundholmen.
Lundströms Cykelverkstad Pensionerade fanjunkaren Fritz Lundström reparerade cyklar som terapi på Kaffegatan. Verksamheten upphörde kring 1990.
Lunnamossen Mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Lunnavadet Ligger vid Österån i Åkers socken. Här anlades 1806 Stensö pappersbruk. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 26.
Lurka Anges 1937 som ett slåtterkärr i Dala mosse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Luruemurø Anges 1201 och 1223 som ett annat namn på Järnboda by i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Luringakullen Anges 1937 som en kulle i Apelås i Tofteryds socken. Det berättas att luring nog här betyder gammal hästkrake. Här var en fanjunkare som sköt sina gamla hästar och som utfodrade sina hundar med dessa. (inlagt 031225)
Lusa-Kajses Anges 1937 som ett vattenfall i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lutesten Sten i Tofteryds socken. Wieselgren skriver 1846 på sidan 24: ...en resesten, rätt öster om Fryebo hade, som kallades Lutesten... Allvin skriver 1852 (sidan 45) Lutesten, annat namn för Resesten. (inlagt 031223)
Lyckan (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Lyckan.
Lyckan (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Lyckan.
Lyckans Höjd Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Senare byggdes en ny backstuga här, Berget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040718)
Lyckekullen Anges på kartan 1958 som en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lyckorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet, vid Boglös i Tofteryds socken. (kompletterat 031223)
Lyckstugan Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 87.
Lyckås Ligger i Hultsgärde i Tofteryds socken. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1995 sidan 63. Adressen är i dag (2005) Tofteryd Lyckås. (kompletterat 031223)
Lyckås, Lyckåsen Torp under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 108. I dag (2005) finns adresserna Ålaryd Lyckås Björksäter och Ålaryd Lyckås Smedjebo.
Lüningaträdan Anges 1937 som en åker i Sjöaryd i Tofteryds socken. Den fick sitt namn efter en fanjunkare Lüning som ägde Sjöaryd. (inlagt 031225)
Lyran En musikkår i Skillingaryd bildad 1908? En annan uppgift säger 1933.
Långa syn, långa synen Den långa raksträckan mellan Skillingaryd-Vaggeryd - från nuvarande Kinnarps till den gamla rastplatsen i norr.
Långahyltet Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken och besgkivs 1937 som skogsmark. (inlagt 040718)
Långasiön Stavning 1770 för Långasjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långasjön Sjön i Åker där det vid sydöstra sidan finns en kommunal badplats.
Långbron Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Långbron
Långeveken (Hagshult) Anges på kartan 1957 som terräng i Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Långeveken (Hagshult) Anges på kartan 1958 som strandmark i Väshult i Hagshults socken och 1937 som betesmark vid Lagan. (inlagt 040718)
Långgatan Gata i nordsydlig riktning strax söder om gamla Uppåkra,
Långgölen En göl i Gimmarp i nordöstra delen av Tofteryds socken. (Kompletterat 031223)
Långh Siön En stavning 1686 på Långsjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långsjön En något äldre stavning på Långasjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långudden

Anges på kartan 1958 som terräng i Hagshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)

Långveken Anges 1937 som en slåtteräng i Norra Linneryd i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Långviken Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Långviken.
Långåker (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Långåker (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. Den är lång och smal till formen. (inlagt 031225)
Långåker (Åker) Anges 1937 som en åker i Fryebo i Åkers socken. Den har långsträckt form. (inlagt 031225)
Långö (Hagshult) Anges 1958 på kartan som en mossholme i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en ö. (inlagt 040718)
Långö (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Långö. Det är soldattorpet nummer 98 under Nässja. (kompletterat 041229)
Långö (Åker) Ett torp under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Torpet byggdes kring 1825 men är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 321. (inlagt 041229)
Låsekälla Anges 1937 som en källa i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lägerhyddan Den mest kända av barackerna på Västra Lägret. Den byggdes 1903. Den har inte minst varit känd för alla tillställningar som anordnades av Skillingaryds IS. Här har det spelats handboll, varit dans, boxning, friidrott med mera. På senare år har traditionen med dans återupptagits i samband med Hjulafton.
Lägerkvällar Sedan mitten av 1990-talet arrangerar Föreningen Skillingaryds Militärmuseum lägerkvällar vid lägret, på skjutfältet eller i samhället. Det brukar vara 6-7 lägerkvällar per sommar.
Lägervakten Vaktlokalen byggdes kring 1900-1905 och dess ursprungliga plats var på Västra Lägret. Byggnaden flyttades omkring 1914 till Östra Lägret men återbördades 1988.
Läkaregatan En gata i östvästlig riktning mellan Fabriksgatan–Skolgatan mellan Betaniagatan–Västra Vasagatan.
Läkarstationen Det gamla namnet på nuvarande vårdcentralen när den var belägen vid korsningen Källeliden - berggatan. I dag (2005) har Hälsan Småland sin verksamhet i lokalerna.
Lämmamossen Anges 1930 till Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Löfvings Verktyg Företag som drevs av Bengt Löfving och som startaade 1979 eller tidigare.
Lönneberg (Hagshult) Ligger i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 66. I dag är postadressen Hagshult Lönneberg.
Lönneberg (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Lönneberg.
Lönnebo Torp i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Läs mer under Lönnåsen.
Lönnkullen Ligger i Jönshult med i dag (2005) adressen Jönshult Lönnkullen.
Lönnåsen Torp i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Kallades i längderna för Lönnebo. Har i dag (2005) adressen Föreberg Skogslund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 228. Det var makarna Ingeborg och Gunnar Anderssons hem och brann ned till grunden 1950. Läs mer i boken Larmet går (sidan 34). Adressen är i dag (2005) Ålaryd Lönnåsen.
Lövfällan, Lövfällorna Torp i Tofteryds socken.
Lövrydet Ligger vid Linnesjöns västra strand. I dag (2005) är adressen Mölnarp Lövrydet.
Lövrydsbacken Anges 1937 som skogsmark i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lövrydsön En ö nära Lövrydet vid västra delen av Linnesjön.
Lövskiften Anges 1937 som skogsmark i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lövåsen Torp under Ugglekull i Kylås rote i Åkers socken. Det byggdes kring 1794 och revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 148. Anges på kartan 1958 som en ås. (kompletterat 040718)
Lövön (Tofteryd) Anges 1930 som en ö i Linnesjön vid Sjöeryd i Tofteryds socken. Den har åtminstone tidigare varit bevuxen med björkar. (inlagt 031223)