Skillingaryds uppslagsbok K www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 27 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn
Information
KIP
K R Bult Ett företag som drivs av Karl-Inge Reinholdsson med verksamhet på Norra Trädgårdsgatan. 2006 sålde Karl–Inge företaget och emigrerade till Australien. (kompletterat 061227)
KSK Ofta den allmänna benämningen på Klevshults Sportklubb.
KW Industrial and Maritime Consulting Ett företag registrerat i november 2006. Innehavare är Karl Wischer i Ålaryd. Verksamheten består av nationell och internationell konsultverksamhet avseende alla förekommande avtornings-, fyrs- och likartade anläggningar till havs och land jämte därmed relaterad verksamhet. (inlagt 061227)
Kackö Ö i Tofteryds socken. 1686 stavat Kacköö. (inlagt 040409)
Kaer 1421 talas om Kaer som möjligen kan handla om bebyggelse i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kaffegatan Namnet kommer av att det under många år fanns kafé i vart och vartannat hus. Gatan hette förr Tofterydsvägen men nu är det officiella namnet Kaffegatan. Läs mer. (kompletterat 040926)
Kaffegategänget En gammal benämning för barn utmed Kaffegatan (troligen på 1920- och 1930-talet)
Kaffegatsungar En gammal benämning för barn utmed Kaffegatan (troligen på 1920- och 1930-talet)
Kajeboträdan Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalebs källare Kommunhuset i Klevshult byggt 1966.
Kallboträdan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalle Anka Barnskidskola Startades 1983 av Skillingaryds FK på Grönelund. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987.
Kalle Bengtssons mad Låg väster om Texaco (Norra Allégatan)
Kalle ”Hihi” Johanssons Hjulfabrik
Kalle på Molunds smedja Karl Johansson hade smedja och snickerifabrik. Låg nära järnvägen - östra sidan. Adress; Fabriksgatan 4 och 6. Den eldhärjades 1910 och gnistor flög över stolfabrikens papptak och antände Åkermans såg. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Kallery(d)et Anges 1937 som åkermark i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kallmaden Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes 1788. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 80.
Kalvafällan Anges 1937 som skogsmark i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalvagärdet Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken och att man förr hade kalvar på bete här. (inlagt 040409)
Kampen Anges 1937 som en åkler i Hagshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kamratföreningen Brandmännens kamratförening som bildades 1946.
Kamratstödjarna
Kanonrundan Ett motionslopp som arrangerades av Skillingaryds IS i flera år kring 1970.
Kanslichefen Benämning på kommunens högste tjänsteman. Har senare fått namnet kommundirektör. (kompletterat 040926)
Kantorsgatan En gata i östvästlig riktning från Östra Allégatan (norr kyrkogården) och österut.
Kapellet Kapellet på Tallnäs invigdes Annandag Pingst 1970 av biskop Olof Sundby. Arkitekt var Anders Berglund. Triumfkrucifixet är tillverkat av konstnärinnan Eva Spångberg. Kapellet rymmer 140 personer och har slinga och ljudanläggning. (Inlagt 061227)
Kapellgatan En gata i östvästlig riktning från Östra Allégatan (öster kyrkogården) och österut.
Kappen Backstuga i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Hade tre olika namn: Hyttebo, Emanuelas och Kappen. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 83. Anges 1958 på kartan som terräng i Gimmarp. (kompletterat 040409)
Kari hål En bottenlös skogskälla i Harfall i Åkers socken. Se även Karina hål. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (inlagt 040926)
Kariekullen Det vardagliga namnet på Karins Kulle. Läs mer under detta namn.
Karina hål Anges 1937 som ett kärr i Harfall i Åkers socken. Det berättas att Karin var en gumma som var gift med en knekt. En gång vill han inte hjälpa henne dra hem höet från en slåtteräng. I ilskan trampade Karin ner höet i detta kärr. (inlagt 040409)
Karins Kulle Torp under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. I dagligt tal kallades det Kariekullen. Det är det enda torpet i socknen som bär ett kvinnonamn. Torpet revs på 1930-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 199.
Karins kulle Ligger vid Stensö i Åkers socken. Hette senare Karjakullen. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 62.
Karjakullen Ligger vid Stensö i Åkers socken. Lär tidigare ha hetat Karins kulle. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 62.
Karl Doolks skrädderi Karl hade sitt skrädderi i bostadshuset vid Mogatan–Kaffegatan.
Karl Glads såg 1931 anlade Karl Glad en såg alldeles norr om Sturegatan och öster om Östra Allégatan på karl Perssons tomt. 1935 flyttade han sågen till strax söder om kyrkogården. 1943 gick han i kompanjonskap med Bertil Hamlin och de köpte Jonssons såg - kvarteret Uttern 10. Här fanns förutom såg även en träullsfabrik och benstamp. Andra våning hyrde man ut till möbelverkstad, 1947 – året då såg, träullsfabrik och benmjölskvarn brann – delade Karl och Bertil på sig. Läs mer i Trä i Skillingaryd del 1.
Karl-Otto Karlsson-Remnemark Karl-Otto startade ett snörmakeri i mindre skala.
Karl Svenssons hönseri. Karl Svensson hade sitt hönseri vid korsningen Hovslagaregatan - Östra Allégatan. Hönseriet drabbades av brand 1932. Läs mer i boken Larmet går (sidan 26).
Karlas Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183.
Karls vång Anges 1937 som en odling – förr hage – i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Karlsborg En av de gamla gästgiverierna i Klevshult. Mer text och bild HÄR!
Karlsborgsgatan En gata i Klevshult.
Karlsbygget (Hagshult) Ligger i Hagshult med i dag postadressen Hagshult Karlsbygget. Anges 1930 som en avstycka från Hagshults Stora Prästgården. Det ligger cirka 1500 meter söder om Hagshults kyrka och är numera friköpt från kyrkan. (kompletterat 040926)
Karlsbygget (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Karlsbygget.
Karlsbygget (Åker) Anges 1957 på kartan som terräng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040409)
Karlsbygget (Åker) Ett torp som låg under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 314. (inlagt 040926)
Karlsgård Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Karlsgård.
Karlssons charkuteri O.V. Karlsson hade charkuteri 1933-1955 i byggnaden intill Åkerstigs på Skolgatan. JLS tog över och drev butiken vidare till 1966. Sista året drevs den av föreståndaren Göte Andersson.
Karlssons Möbelfabrik P.R. Karlssons Möbelfabrik i Bergfors. Grundat 1946 av Paul Karlsson.
Karlsbygget Torp i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 18.
Karpamossen Mosse i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Karsö
Kassary(d(en Anges 1937 som terräng i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kattekro
Kattens Robert Andersson skriver så här om början av 1900-talet: En deputation kantar i hast landsvägen, planen framför Cuba Kaffemagasin intill Tofterydsvägens mynning, vid Kattens (där sparbanken residerar under sina lökkupoler).
Kattis Nails Ett företag som drivs (2005) av Katalin Takasc. (inlagt 041205)
Kavlabron Anges 1937 som en bro på en skgosväg i Basseberg i Åkers socken. Det berättas att med kavlabro menas att ett lager av kavlar - eller så kallad trindtrol - lades ut på sanka ställen av en väg. (inlagt 040409)
Kavlingabron Anges 1958 på kartan som en bro i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kayman Trä och Metall
KD:s Huset och affären som KD Johansson startade 1902 och som lades ned 1976. På Skolgatan där det i dag (2004) finns en liten livsmedelsbutik.
KD-Gatan Beteckningen på Skolgatan. Troligen var KD Johanssons affär den mest betydelsefulla eftersom den fick ge namn åt hela gatan.
KDS Skillingaryd
Kennel Mac Queens En hundkennel som i dag (2006) finns i Ledås, Klevshult. (inlagt 040926)
Kerstin Redovisare Företag som drivs av Kerstin Holmberg. Hon hade i många år sin verksamhet hos Holmbergs Rör men finns sedan hösten 2002 vid Storgatan 5 där tidigare Elkes hade sin verksamhet.
Kerstins fotvård Kerstins Fotvårdsklinik på Östra Allégatan, vilken drivs av Kerstin Pettersson. Hon startade den 1970 och driver den än i dag (2006) även om det numera är i liten omfattning. Kerstin hade arbetat hos Sara Haglund i 19 år och på tryckeriet i tolv år innan hon utbildade sig till fotterapeut.
Kiddarödjan Anges 1937 som en betesmark – förr åker – i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kiefer Möbler AB
Killgruppen Ett projekt för vänskap och förståelse vid Fågelforsskolan. Se även tjejgruppen
Kina Wok En restaurang som öppnade kring 1 november 2004 i ”Fribergshuset” vid Storgatan-Kaffegatan. (inlagt 061227)
Kinnebolaggarna Anges 1937 som terräng i Snuddebo i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Kiosk Peters Gatukök Efterträdaren till Reens kiosk på storgatan i mitten av 1970-talet: Peter var en tjeck som drev rörelsen under ett par år.
Kiropraktisk Center Företag som startades av Karsten Pedersen i början av 1990-talet med först verksamhet i Åker och sedan i Elghammar. Senare flyttade Karsten verksamheten till Värnamo och Jönköping.
Kisteryd(et) Soldattorp nr 101 i Åkers socken i rote nr 8, Elgebo. Det ligger på gränsen mot Härdsköp nära det forna torpet Pottabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 250.
Kiyllåås 1686 en stavning för Kylås i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kjellgrens Vagnfabrik Kjellgrens Vagnfabrik låg vid korsningen mellan Kaffegatan och Östra Allégatan.
Kjäftahall Ett gränsmärke, som i gamla tider var orsak till ständig oenighet, omtalad i domboken 1628. Enligt folksägnen luggades gubbarna under själva lantmäteriförrättningen.
Klackholmen En ö i Sjörydssjön i Tofteryds socken. Förklaring ges av Wieselgren 1846, sidan 25. (inlagt 040409)
Klaepsyohylto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klefsiohylta. (inlagt 040409)
Klafshylto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klefshulto. (inlagt 040409)
Klarebo Soldattorp nr 108 under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Troligen revs huset på 1870-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183.
Klassons Möbeltillverkning 1929 startade Klasson egen rörelse, som fick namnet Ernst T Klassons Möbeltillverkning.
Kleffzhult 1667 talas om en Abraham i Kleffzhult och med det avses Klevshjult i Åkers socken. (inlagt 040409)
Klefshult 1770 skrivs Klefshult. Det var också stavningen för ortens poststämpel till 1930. (inlagt 040409, kompletterat 040926)
Klefshulto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klafshylto. (inlagt 040409)
Klefsiohylta Stavning 1360 för Klevshult. På framsidan av brevet är stavningen Klaepsyohylto. (inlagt 040409)
Klevshult Har påträffats i skrift redan 1360 som Klaepsyohylto. Kläpp står för en bergsformation följt av sjö. Det finns också en liten, liten sjö (Klevshultagölen) som förr var större och det var säkert där namnet på det som skulle bli ett samhälle uppkom. Uttalet i dag varierar och egentligen borde det var Klävshult och inte Klevshult. Med förleden Klevshult finns i dag (2006) adresserna Alastugan, Barrstigen, Bergsdal, Kvarnaberget. Mogatan, Sanden, Smältverk, Ängaholm samt Klevshults Gård. Läs mer om Klevshult på www.klevshult.nu. (kompletterat 051204)
Klevshultagölen

Anges 1958 på kartan som en göl i Nässja och Klevshult i Åkers socken. Sven Pettersson från Nässja, numera Skillingaryd, berättar den 5 september 2005 att gölen har sitt tillflöde och utflöde i Grobäcken, som kommer frånHarfall och som mynnar i Lagan. Han berättar att han och sonen tagit stora gäddor i gölen på upp till fyra kilo och vattnet har alltid varit fint. (inlagt 040409, kompletterat 051204)

Klevshults Alliansförsamling
Klevshults by Byn låg under Nässja rote i Åkers socken. Under Klevshults gårdar låg torpen Sanden, Bergsdalen, Kvarnaberg och grenadjärtorpet nummer 53 Fridhem samt backstugorna Broen, Kungaholm, Snickarbygget, Sanden och Parken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 040926)
Klevshults Gård
Klevshults gästgivaregård 1615 utsågs Klevshult till gästgivaregård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 322. (kompletterat 040926)
Klevshults Hemvärn Ingår numera i Skillingaryds Hemvärn
Klevshults ryttartorp Klevshults ryttartorp nr 53 Fridhem låg under Nässja rote i Åkers socken och är sedan många år rivet. Det stod ett par hundra meter norr om torpet Sanden. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 325. (inlagt 040926)
Klevshults Samhällsförening En förening som bildades 1995 och som har som arbetar för samhällets bästa. Läs mer på desss egen hemsida www.klevshult.nu
Klevshults skola
Klevshults Smältverk Ligger strax öster om Klevshult.
Klevshults Sportklubb Förening bildad 1966. Läs mer under Om Skillingaryd, Klevshult och 1966.
Klevshults sågverk Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 98. Samma som ångsågen?
Klevshults Ångsåg Klevshults Ångsåg startade redan 1896 och blev ortens första industri. Ture Johansson övertog sågen 1955.
Klinkeledsträdan Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken och att det då fanns en grind (led) med järnklinka. (inlagt 040411)
Klockaregatan En gata strax söder om kyrkogården.
Klockaregården (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Klockaregården.
Klockaregården (Åker) Ligger vid prästgården i Åker med i dag (2006) adressen Åker Klockaregården. Den låg förr söder om kyrkan men flyttades före den nya kyrkans uppförande. Den placerades vid den gamla backstugan Korsgärdet norr om kyrkan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (kompletterat 040926)
Klockaregärdet Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åker Klockaregärdet. Det var från början en backstuga – byggd i slutet av 1700-talet – men byggdes om 1902-1903. Den har också kallats för Slätten. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (kompletterat 040926)
Klockarestycket Anges 1930 som en åker i Torp i i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Klockegöl Anges 1930 som en göl i Hagshults socken. Det anges då att en sägen berättar att kyrkklockarna en gång föll ned i denna göl utan att återfinnas. (inlagt 040409)
Klockemakarens Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 271.
Klockinsamlingen En insamling för en klockstapel på Tallnäs. Läs mer under Klockstapeln (Tallnäs). Inlagt 061227)
Klockorna En arbetsförening – en frivillig sammanslutning av kvinnor och män – som skulle arbeta för att anskaffa medel till begravningsplatsen på Skillingaryds Skogskyrkogård. 1930 invigdes klockstapeln.
Klockstapeln (Skillingaryd) Klockstapeln vid Skillingaryds Skogskyrkogård, vilken invigdes 1930. Klockorna kallas för Victoria-klockan och Lill-klockan. Läs mer. (kompletterat 040926)
Klockstapeln (Tallnäs) Söndagen den 18 november 1956 invigdes Tallnäs klockstapel. Stiftets ungdom hade samlat in omkring 5.000 kronor till klockan i en insamlingskampanj som kallades ”klockinsamlingen”. Det var under ett ungdomsarbetsläger som klockstapeln byggdes under sommaren 1956. Under ledning av ingenjör H. Wandt. Klockan kommer från Olssons klockgjuteri i Ystad och väger 110 kilo. Den är ”stämd i E" och har en diameter på 58 cm. (inlagt 061227)
Kloftehalla Terräng i Tofteryds socken, noterad 1686. (inlagt 040409)
Klondyke Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åker socken. Det berättas att åkern blev uppodlad somma år, 1896, som guldfälten i Klondyke upptäcktes. (inlagt 040409)
Klubbstugan Vanlig benämning på SIS klubbstuga som låg strax öster om nuvarande (2006) Hemköp. (050810)
Klykan Låg vid Alhålet i Lagan. Strax nedanför Movalla.
Kläfshylta Stavning 1365 för Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kläfzhult Stavning 1686 för Klevshult. (inlagt 040409)
Kläppåker Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040409)
Knappliderna Backar på en skogsväg i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Knektagravarna Ett större gravfält vid Grytås i Åker socken. Fältet består av tätt liggande jordhögar i ett lövhult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 288. (inlagt 040926)
Knektamossen Anges 1937 som en mosse invid Dala mosse i Järnboda Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knekten Namn på kaféet i militärmuseet.
Knekthemmet Anges 1937 som ett före detta soldattorp i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knektängen Anges 1957 på kartan som åkermark i Harfall i Åkers socken. 1937 anges den som odling – förr äng. (inlagt 040409)
Knirkö Anges 1937 som en ö i Dala mosse vid Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knuss Ett smeknamn på Almesäng mellan Skillngaryd - Klevshult.
Knussaboa Ett smeknamn på Skillingarydsbor. Motsatsen på Plättabor, de som kommer från Vaggeryd.
Knutas Anges 1937 till Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knutaträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knutsaliderna Anges 1937 som vägbackar vid Knuts i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Knutsdansen Dans på torget i januari varje år. Brukar även vara i Klebvshult.
Knutsmossen En mosse i Gräshult Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knäppas En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Den hette egentligen Björkebro. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040926)
Knäppens staket Knäppen låg på skjutfältet Det har fått namn efter en kapten Kettner, kallad Knäppen. En kväll var han berusad och cyklade iväg. Till slut fann man honopm sovande på ett staket.. Nästa dag bygde målkaptenen ett staket, placerade ut en docka och en cykel. Detta blev en målplats...
Knöppelängen Ligger vid Duveled
Kohagsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kokärret Anges 1937 som ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kolasjön Sjön som ligger vid Berghem.
Kolbryggan
Kolviken En vik i Linnesjön, sydvästra delen, i Hagshults socken.
Kommunal färdtjänst Färdtjänst för handikappade startade 1974.
Kommunalhuset Kommunalhuset i Klevshult byggdes 1966. I dag (2006) finnsbostadslägenheter i huset. Fram till början av 2006 fanns här även bibliotek och förskola men denna flyttades til den om- och tillbygda skolan som invigdes den 11 mars 2006. Fritidslokalerna i källaren kallas numera Kalebs källare. (kompletterat 060716)
Kommunalkontoret Den gamla benämningen på det som nu oftast kallas kommunkontoret eller kommunledningskontoret.
Kommundelning Har varit aktuell flera gånger. Senaste och sista (?) gången 1993 då kommunen sa nej till en utredning i frågan.
Kommunhuset Kommunhuset i Klevshult byggt 1966. Numera (2006) mest kallat Kalebs källare
Kommunledningskontoret Kommunens eget namn på det som förr kallades kommunkontoret. Kommunledningskontoret är själva kansliet i Skillingehus.
Kommunrevisionen Kommunrevisionens uppgift är att granska kommunens nämnder och styrelsen. Oppositionen har alltid majoritet i revisionen.
Kommunvapen Nya Vaggeryds kommun från 1971 tog över Vaggeryds köpings vapen. 1988 antogs ett nytt vapen, det nuvarande (2006). Gamla Skillingaryds köping hade också ett eget kommunvapen som i dag är officiellt vapen för Skillingaryds Intresseförening och för hemsidan Skillingaryd.Nu.
Komningsmaden Anges 1930 ligga mellan Hagstad och Ålaryd. (inlagt 040409)
Komodebo Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Kompassen Annonstidning som gavs ut av Rune Storck på 1970-talet.
Kompletteringstrafik Startade 1873.
Komvux Kommunala vuxenutbildningen.
Konstaffären Ett vanligt namn på Skillingaryds Konsthandel på Storgatan.
Konsum Konsum startade 1915 i ett källarutrymme i Hjärtstedts hus vid Sturegatan – Skolgatan. 1917 flyttade man in i en bättre lokal på samma tomt och 1921 övertog man Thulins affärslokal i ”Thulinahuset”. Einar Tilly anställdes som föreståndare och han startade senare eget. Ny föreståndare blev Filip Larsson, från 1923 till 1954. Julen 1935 flyttades Konsum till Storgatan 19. Man startade ytterligare en butik när man 1941 tog över CA Petterssons charkuteributik på Storgatan 10. Lilla Konsum öppnades på Trädgårdsgatan 10. Under kriget inredde man också en grönsaksaffär i källaren under huvudbutiken. Det egna hallbygget i korsningen Storgatan - Sturegatan blev klart 1963.
Konsumentgillet Det tidigare Kvinnogillet som fick sitt nya namn 1977.
Koolasiön Anges 1686 som en sjö och med det avses Kolasjön i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kooperativa Det tidiga gängse namnet på Konsum.
Kopparberget Ligger nära Rydstorpet och österut, Här finns Hålamossen. En ravin söderut Skams håla. Kopparberget ligger lite längre åt norr, Detta berättar Gunnar Svensson 050126. (inlagt 050810)
Korpa Bo Ryttaretorp (hummer 62) i Väshult i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Korpanäbben Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Korsbo (Tofteryd) Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen. Kallades även Skräddaretorp.
Korsbo (Åker) Övernattningsstugan Korsbo låg i Åker redan 1845. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 141. Läs också mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 28. (kompletterat 040926)
Korsbogärdet I Åkers kyrkby, platsen för nuvarande hembygdsgården.
Korpa mosse En mosse i Hagshults socken, omnämnd Av Allvin 1852 (sidan 11). (inlagt 040410)
Korpen Det vanliga namnet på Skillingarydskorpen, alltså Skillingaryds Korpförbund.
Korpudden Anges 1937 som skogsmark i Mörkhult i Hagshults socken och att den skjuter ut som en udde i en mosse. (inlagt 040410)
Korskärret Ligger vid Holma med i dag (2006) adressen Holma Korskärret.
Kraftstationen Kraftstationen vid Fågelforsdammen som togs i bruk 1911 och som är i bruk ännu (2006).
Krahner Företag startat av Anders Hagelberg 1981 och det övertogs 1985 av Rolf Krahner som var anställd. Rolf Krahner driver företaget som han kallar Anders Budservice men firmanamnet är egentligen Handelsbolaget R Krahner. (inlagt 040926)
Krahners Det företag som Anders Krahner startade 1936. Familjeföretaget såldes 1981 och ingår numera (2006) i Proton Group).
Krahners HB R Krahner, startat av Rolf Krahner 1981.
Krahners Bowlingklubb som startade 1965 och som på 1990-talet gick upp i Skillingaryds Bowlingklubb.
Krantzastugan Låg på norra sidan av Ovdaskogsvägen och här bodde Hanna Krantz. Läs mer i Skillingarydsbygden i bild 1986 sidan 6.
Kretsstämma Namn på centerns stora årsmöte. Centerns styrelse kallas kretsstyrelse. (inlagt 050810)
Kreutzas Anges 1930 som Södralyckan i Nässja i Åkers socken och att namnet kommer av att här förr bodde en knekt som hette Kreutz. (inlagt 040410)
Kringelmossen Mosse i Tofteryds socken. (inlagt 040410)
Kringlan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Kringlemossen Lilla och Stora Kringlemossen ligger i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kringlesjön Anges 1937 som en sjö vid Ossingesjön i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kristallen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (050810)
Kristallpalatset
Kristinagården 1988 Landets första behandlingshem mot inkontinens startar i Åker. Blir 1989 Kristinagården. Adressen är i dag (2006) Åker Kristinagården.
Kristna förskolan Startade i september 1971.
Krocketbanan Den krocketbana som ligger alldeles öster om Lagagatan.
Krokarna Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i Åkers socken och att åkrarna förr hade krokig form. (inlagt 040410)
Krokavadet
Kroken (Hagshult) Anges 1937 som en lång och krokig åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroken (Hagshult) Anges 1937 som en skogsmark som skjuter ut som en udde med krokig form i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroken (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Kroken.
Krokåker Anges 1937 som en krokig åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Krokliden Anges 1958 på kartan som terräng i Basseberg i Åkers socken. 1930 bemäns den som Kroklid. (inlagt 040410)
Kroklidmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kroksängen Anges 1937 som ett skogsskifte vid skolsmarken Kroken i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Krokåker Anges 1937 som en åker i Älgamo och att den förr hade en krokig form. (inlagt 040410)
Kronkvarnen i Hult En gammal kvarn i Åkers socken. Text och bild HÄR!
Kronan Ett ofta använt namn på Skillingaryds Läger.
Kronans sjukhus Kanske den första militära byggnaden i Skillingaryd. Den låg på nuvarande torget och fanns här 1832 eller tidigare.
Kronoparken
Kronåkern Åkermark i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroppshyddan Se sporthallen Tallnäs. (Inlagt 061227)
Krukviken Ligger i Linnesjön, på västra sidan vid Mölnarp.
Kruta kärr Anges 1937 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken och att Krut var en soldat i Starkeryd. (inlagt 040410)
Kruta träda Anges 1937 som en åker i Starkeryd i Hagshults socken och att Krut var en soldat i Starkeryd. (inlagt 040410)
Kräckelund Terräng i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kröjsas Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Kröjsas.
Krökeliden Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken och att backen går i en krök. (inlagt 040410)
Krökelsbo Boställe i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 040410)
Krökelsboliden Anges 1937 som en backe i Skog i Tofteryds socken och att den även kallas Hageliden. (inlagt 040410)
Kullagardh 1405 talas om detta som ett torp i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kullen (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Kullen.
Kullen (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2006) adressen Väshult Kullen. Anges 1930 att det också kallas Fällan. (uppdaterat 040410)
Kullen (Skillingaryd) En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Kullen (Skillingaryd) Den kulle som anlagts vid Fågelforsskolan, intill 1914 och 1952 års skola.
Kullen (Tofteryd) Torp i Tofteryd. Detta torp var en avstycka från Sjöeryd. Kullen är belagd från 1686.
Kullen (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2006) adressen Ljungberg Kullen.
Kullen (Åker) Torp under Nässja. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 59. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 313. Adressen är i dag (2006) Nässja Kullen.
Kullen (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 040926)
Kullen (Åker) Anges 1957 på kartan som terräng i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åkers-Ryd Kullen. Här stod förr en backstuga under Ryd, Förebergs Lillergårds rote. Den har senare flyttats ett stycke och står nu vid gården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 232.
Kullen (Åker) Anges 1958 på kartan som betesmark i Kåveryd i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Kullen.
Kullens Skeppstad Ligger strax söder om Tallnäs vid Linnesjön.
Kulleryhytt Ligger i Hagshult
Kullgatan
Kullåker (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullåker (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Fryebo i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullåker Norra (Hagshult) Anges 1937 som en åker som ligger vid en kulle i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kullåker Södra (Hagshult) Anges 1937 som en åker som ligger vid en kulle i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kulturhusens dag Ett arrangemang som i hela landet och i Skillingaryd av Östbo Histroiska Sällskap. Tema 2004 var Hus i goda händer. (inlagt 040926)
Kulturskolan Den gamla kulturskolan som i Skillingaryd och Klevshult har sitt ursprung i den 1968 bildade musikskolan.
Kulturstipendium Detta delas årligen ut från 1979.
Kulturåret 1998 var proklamerat som kulturåret och kommunen satsade kring 150.000 kronor på en rad aktiviteter.
Kungaholm Hus strax öster om Klevshult. Heter numera Ängaholm. Här bodde den kände målaren C.J Rolander ( född 1854). Det var en stuga som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 331. Text och bild även HÄR!
Kungsgatan En namngiven gata i Skillingaryd som aldrig byggdes ut och som man numera kan sägas ha blivit ersatt av Infanterigatan. (inlagt 040410)
Kungsstenen Den tidiga benämningen på nuvarande Oscarsstenen på Västra Lägret
Kungsvägen Från Hok i Svenarums socken till Hörle i Värnamo socken går den så kallade Kungsvägen utefter Härån. Vägen går även genom Hagshult. Större delen av vägen är numera inte allmän väg. Men förr var vägen så betydelsefull, att det fanns gästgiveri vid den vägen i Hemmershult i Fryele. Gustav III lär på sin franska resa ha färdats denna väg fram, och drottning Sofia använde vägen vid sina besök på Hok.
Kunskapslyftet
Kurragatan Gatan mellan Jonssons Konditori och Beklädnadsaffären som gick norrut - förr gick det att ta sig ända bort till Sturegatan. Gatan kallades så eftersom arresten invid isbanan flyttades hit, alltså kurran???????
Kurran Polisens kurra låg vid Kurragatan fram till l1970 då den flyttades till Berghem. Polisen har en arrest i sin lokal på Artillerigatan. ”Rulle bagare” bodde ganska nära arresten. Kurran hade byggts omkring 1900.
Kusholmen Anges 1930 som en avstycka från Kushult i Hagshults socken. (uppdaterat 040410)
Kushult En gård och by i Hagshults socken sydväst om Linnesjön. Har också varit soldattorp (nummer 96). I Kushult finns ett bronsåldersröse. I dag (2006) finns adresserna Kushult följt av Bengtsbo, Kvarnagärdet, Lundholmen, Majebo, Möllefors och Möllefors Kvarn. 1456, 1460 och 1462 talas i skrifterna om Kushulte och 1459 om Kushult. 1509 berättas om Koolsshulth men det kan möjligen gälla Kulhult i Byarums socken. 1686 är stavningen Kuushult. (kompletterat 040410)
Kvarnbacken Husbehovskvarn under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 263.
Kvarnaberget Bosättning i närheten av Klevshult med i dag (2006) adressen Klevshult Kvarnaberget. Det var en backstuga torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. (kompletterat 040926)
Kvarnabo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Den byggdes 1794. Den revs troligen redan i mitten av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 133.
Kvarnabo Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Den låg mitt emot husbehovskvarnen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 271.
Kvarnabäcken (Tofteryd) Anges 1937 som en bäck som även kallas Hålebäck i Hult i Tofteryds socken samt att det vid Ryd är en kvarn anlagd. (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Tofteryd) Bäck i bland annat Fryebo i Tofteryds socken. Även vid Hult (samma bäck?) (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Åker) Anges 1957 på kartan som en bland annat Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Åker) Anges på kartan 1957 som en bäck i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnafällorna Anges 1937 som skogsmark i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnagärdet Ligger i Kushult med i dag (2006) adressen Kushult Kvarnagärdet.
Kvarnahålet Anges 1937 som ett ställe vid bäcken i Älgamo i Tofteryds socken. Det berättas att hålet avser en sänka där det förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnalyckan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken och att det invid förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnamaden Anges 1937 som en mad i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnaryd Ett torp som låg under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Har också stavats Qvarnaryd. Torpet är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 301. (inlagt 040926)
Kvarnarydet Anges 1937 som en före detta bosättning i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnaträa Det är en åker nära Ålaryds kvarn på Bengt Dahlqvists ägor. Det berättar Gunnar Svensson 050126. (inlagt 050810)
Kvarnaveken Anges 1957 på kartan som åkermark i Bockebo i Åkers socken. 1937 noterat som slåtter och att här förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnen (Skillingaryd) Den fastighet som uppfördes 1911 och som varit kvarn sedan dess, men verksamheten lades ned med utgången av 2003. Ligger vid korsningen Kvarngatan - Västra Järnvägsgatan. Det var Gustav Svensson som byggde upp kvarn och såg. (kompletterat 040411)
Kvarnen (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2006) adressen Uljeshult Kvarnen.
Kvarnen (Åker) Anges 1937 som en bosättning med kvarn i Bockebo i Åkers socken och att den kallades Mäldarns. (inlagt 040411)
Kvarnen (Åker) Husbehovskvarnen i Galtås i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 040926)
Kvarngatan Gatan invid kvarnen. Man säger ofta att man bor vid Kvarngatan, då vet nog de flesta vilket område man avser.
Kvarn(a)rydet Torp i Hults by i Tofteryd. I dag (2006) är namnet Hult Kvarnarydet.
Kvanåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnåsen Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 145 samt i boken Mellan Härån 2002 sidan 16 där det berättas om August den blinde.
Kvarnåsen En backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Finns två backstugor med detta namn i Föreberg. Har i dag (2006) adressen Föreberg Kvarnåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 226.
Kvarnåsen En backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Finns två backstugor med detta namn i Föreberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 229.
Kvarnön En ö i Österån vid Ljungafors, som delade ån i två strömmar. Har i dag (2006) adressen Ljungafors Kvarnön. Anges 1958 på kartan som terräng i Stenshestra. (kompletterat 040411)
Kvartersfest På Fridhäll har man haft fest för de som bor i vissa kvarter. man hade det åminstone under 1990.
Kvicksåsen Anges 1937 som en skogsås i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvinnogillet Det tidigare namnet på det som 1977 blev Konsumentgillet.
Kvinnoklubben Den vardagliga namnet på Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Skillingaryd.
Kvists kiosk Vid Henning Svenssons vid korsningen Stationsgatan - Storgatan låg Kvists kiosk.
Kvällssyföreningen En syförening hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Kyllefors Anges 1930 som en industrianläggning i Kylås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kyllefors Snickerifabrik H & J Granstrand & Co. Ett snickeriföretag grundat av Herman Granstrand i Kyllefors, Åker, omkring 1900. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Kyllesjön Anges 1958 på kartan som en sjö i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kylsjön Anges 1955 som en sjö i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kylås, Kyllås By där det också sedan 1977 finns en skidbacke med lift. Under Kylås finns torpen Elmåsen, Heidan, Åboget, Åsen och Västerås (Amerika) samt backstugan Sånna. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 109. I dag (2006) finns adresserna Kyllås följt av Eksäter, Sjölund, Sörgården och Åbygget. (kompletterat 040926)
Kylås rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 3 av 13 i Åkers socken.
Under Kylås gårdar fanns backstugan Sånna samt torpen Elmåsen, Heidan, Åboget, Åsen och Västerås (Amerika).
Under Bassebergs gårdar fanns torpen Gustavsbo, Kvarnabo, Perstorp, Moliden, Linnebo, Sjöbo, Österskog och Anderstorp, backstugorna Planen, Hagelund, Backa, Liden och Kvarnabygget samt husbehovskvarn och såg vid Lomsjö.
Under Gisslaköps gårdar fanns torpen soldattorpet nr 107 Glörnebo, Petersborg, Valingsberg, Liden, Johansbygget och Nybygget samt backstugorna Gislabo. Skogsberg, Berget eller Lyckans Höjd, Kvarnåsen, Lilla Lid och Komodebo.
Under Kåveryds gård fanns torpen Andersbo och Säldehagen, under Ugglekulls gårdar torpen Lövåsen och Norrkull samt under Ljussegrens gårdar torpen Högås och Brännåsen.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 109. (inlagt 040926)
Kyrkan
Kyrkans barntimmar
Kyrkbacken
Kyrkberget Berg i Bohult på nuvarande sjutfältet.
Kyrkbäcken Bäck nära kyrkan i Tofteryd. Även kallad Torpabäcken. Kommer från Torp.
Kyrkekullen Vid kyrkan i Åker. Här lät scouterna i Falken uppföra en scoutstuga som man hade byggt i Gimmarp. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 35.
Kyrkeskiften Anges 1937 som en åker som ligger vid vägen till kyrkan i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kyrkliga syföreningen (Hagshult)
Kyrkobladet Tidning som ges ut av församlingarna i Tofteryd, Åker och Hagshult.
Kyrkogatan En gata som numera (2006) heter Marielundsgatan?
Kyrkobröderna
Kyrkogården Läs mer under Skillingaryds Skogskyrkogård.
Kyrkogårdsgatan Gatan som går alldeles söder om kyrkogården.
Kyrkogårdsområdet Området öster om kyrkogårdsområdet. Första villan här stod klar 1957. Här finns bland annat flera gator med namn med anknytning till kyrkan.
Kyrkoträdan (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds församling. (inlagt 040411)
Kyrkoträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kyrkparaden Söndagens kyrkbesök ingick för soldaterna från de olika soldattorpen som tjänst och ingick i den så kallade kyrkparaden. I Skillingaryd var det ofta kyrkparad på Slätten.
Kyrkstallarna (Åker) Ligger nära kyrkan i Åker. I slutet av 1800.talet börajde bönderna i Åker timra sig kyrkstallar De flesta av dem finns fortfarande kvar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 23. (kompletterat 040926)
Kyrkvägen En väg på skjutfältet.
Kyrkvägen (Åker) Ligger i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (inlagt 040926)
Kyrkängen Terräng vid Bohult på nuvarande skjutfältet. (inlagt 040411)
Kyrkväktaregatan En gata öster om kyrkogården.
Kålgården Anges 1937 som en ”förr trädgårdstäppa” i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kålgårdsliden Anges 1937 som en backe i Torp i Hagshults socken och att här förr fanns en trädgårdstäppa, en kålgård. (inlagt 040411)
Kålviken (Hagshult) Adressen är i dag (2006) Kusholmen Kålviken.
Kålviken (Tofteryd) Grenadjärtorp i Tofteryd. Ligger invid Linnesjöns västra strand. Ligger i Mölnarp med i dag (2006) adressen Mölnarp Kålviken.
Kåveryd Två gårdar under Kylås rote i Åkers socken. Torpen under Kåveryd är Andersbo och Säldehagen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 147.
Käcka-vägen Invid stugan Broholm mynnar en väg som en av Bockebo knektar anlade genom skogarna upp mot Lilla Elgebo. Denna väg kallas än i dag Käcka-vägen efter anläggaren. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 258.
Käftehalla (Käfttehalla) Gränspunkt mellan Svenarums socken i Västra härad och Tofteryds Socken i Östbo härad. Belagd i skrift 1689. (inlagt 040411)
Källan Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Källarekrok Anges 1937 som en äng i Älgebo i Åkers socken, Det noteras att anledningen till namnet anges vara ett källdrag, som går genom ängen i vindlingar. (inlagt 040411)
Källareträdan Anges 1937 som en åker i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040411)
Källaråkern Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Källedal Källedal var benämningen på området vid Källeliden.
Källekrog Förutom gästgivaregården har den funnits en Kattekrog och en Källekrog i Skillingaryd. Den senare var lika med den går i Skillingaryds by som på sin tid låg på den plats där järnvägens godsmagasin låg tills det brann 2004. (kompletterat 050810)
Källekärret (Hagshult) Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken och att det i kärret finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källekärret (Tofteryd) Anges 1937 som ett slåtterkärr med källa i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Källeliden, källelia Gata i Skillingaryd som förr hette Valdshultsvägen. Nu har delen från järnvägen till Åkersvägen fått namnet Källeliden. Text och bilder HÄR!
Källelidens dagcenter
Källemaden Anges 1937 som en mad i Basseberg i Åkers socken och att det invid finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källeträdan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Källeveken Anges 1937 som slåtter i Bocken i Åkers socken och att här finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källgrens
Källgrens smedja Källgrens smidesindustri låg på Kaffegatan.
Källgrens Vagnfabrik Grundad 1888.
Källrydet Terräng i Tofteryd och Sjöeryd i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Källåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att det invid finns en källa. (inlagt 040411)
Kär 1419 berättas om Kär (Kaer) i Tofteryds socken. Det är oklart vad som avses. (inlagt 040411)
Käringa fållan Anges 1937 som en åker med äng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringabacken Anges 1937 som en backe i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringaberget Anges 1958 på kartan som ett berg i Linnås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringabålet En plats vid Brändemo på vägen mellan Tofteryd - Skillingaryd. Här blev den 23/9 1764 Lisbet från Skillingaryd, 74, ihjälstångad av en bagge. Det blev sed att alla förbipasserande skulle lägga en riskvist här.
Käringalycka(n) Terräng och torp i Tofteryds socken.
Käringaträdan Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kärlekseken Anges 1937 som en ek i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kärlekskullen Anges 1937 som en kulle i Nässja i Åkers socken och att det är en mötesplats för ungdomen. (inlagt 040411)
Kärr En numera okänd gård i Tofteryd känd i skrift från 1419. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Kärraskogen Anges 1937 som en skog i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Kärrebrunnsveken Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Kärret Ryttartorp nummer 52. Det ligger under Södra Nässja. Torpet är rivet. Här rasade i början av 1900-talet en av socknens större bränder. Läs mer i Boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 53.
Kärrmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Ålaryd i i Åkers socken. (inlagt 040411)
Köpingen Den allmänna benämningen på Skillingaryds köping. Skillingaryd blev köping den 1 januari 1952. En del menar att Skillingaryd upphörde som köping när den nya storkommunen bildades 1971 medan andra menar att det för Skillingaryd gäller: en gång köping – alltid köping.
Köpmannaföreningen Den allmänna benämningen på Skillingaryds Köpmannaförening. Numera finns ingen köpmannaförening men väl en intresseförening.
Köpmansgården Ett möjligen påhittat namn kring 1980 i samband med protester om rivningsplanerna. Med Köpmansgården avses huset mellan Ljungberghs magasin och Boberg & Bengtssons vid Källelidens södra sida.
Köttkärret Anges 1937 som ett kärr i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040411)