Skillingaryds uppslagsbok J www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 16 juli 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

 

Namn
Information
Jacopsthorp I ett brev 1411 talas om Jacopsthorp ocvh 1420 om Jakobstorp i Åkers socken men det är oklart vad som avses. (inlagt 040406)
Jaktskyttebanan Skjutbana strax söder om köpingen, som drivs av Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Janna kvarn Anges 1937 som före detta kvarn i Torp i Hagshults socken och att den som byggde kvarnen hette Janne. (inlagt 040406)
Jaquardväveriet Företag som startades av Hugo Gabrielsson.
Jarnbothö Se Järnboda. (inlagt 040406)
Jasmine Salong Jasmine drivs av Ninni Hallinder och finns vid Centralplan (torget). Ninni startade verksamheten 1994 tre trappor upp vid Stationsgatan 4 (Beklädnadsaffären), men flyttade 1996 till de nuvarande (2006) lokalerna vid Centralplan. Hösten 2004 utvidgade hon med en del av Kupans gamla lokaler. (kompletterat 040926)
J B:s J B: Färgborttagning, företag som drivs av Jimmy Björk. Verksamheten finns vid gamla vägverket.
J S S Företag som finns i Ekholmen strax sydväst om Skillingaryd. Företaget startades 1986 av Johnny och Sigbritt Svensson som till en början drev företaget på egen hand. JSS Verktyg AB har under åren expanderat och har för närvarande (2004) åtta anställda. (kompletterat 040926)
J Svensson Persiska mattor Firma J Svensson Persiska mattor log vid Stationsplan 1 i ”Thulinshuset” och drevs av Jan-Erik Svensson.
Jannes MC Företag som startades av Karl-Erik Andersson under namnet MC-delar och som i dag drivs av sonen Jan. Verksamheten bedrivs i gamla mejeriet på Storgatan.
Janssons Möbelfabrik E Janssons Möbelfabrik startade omring 1939. Läs mer i boken Från klyvsåg till robotar.
Jernbo Soldattorp i Hagshult
Jernbodha Se Järnboda. (inlagt 04001)
JG Karlssons JG Karlssons Möbelverkstad började med att JG hade en egen verkstad på Molund, Bohult kring 1885-88. 1891-92 inrättade han en egen verkstad på Skolgatan. När Frälsningsarmén fick en ny lokal kring 1900 hyrde Karlsson den gamla lokalen. 1918 ändrades firmanamnet till JG Karlsson & Sönder Möbelfabrik 1935 flyttade man till Oscar Ljungberghs snickarverkstad vid korsningen Smedjegatan - Vasagatan...? 1982 såldes företaget. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
JLS Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons. Den lades ned 1966. Förde detta hette den O.V. Carlssons Charkuteriaffär (1933-55). Efter JLS tog dess föreståndare Göte Andersson över rörelsen.
Jnzlingabothom Anges 1360 men inte säkert att det handlar om Hagshults socken. (inlagt 040406)
Joarakre 1528 skrivs om Joarakre i Åkers socken men det är oklart vad som avses. (inlagt 040406)
Johan Ottossons verkstad En industri som startades i Boda i Hagshult i början av 1900-talet. Senare flyttade han verksamheten till Gräshult.
Johannesas Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken och att det invid förr bodde en snickare vid namn Johannes. (inlagt 040406)
Johannessons Konditori Ett konditori på Skolgatan som startades av en syster Johannessons på 1930-talet och sedan blev ytterligare två systrar delägare. I dag (2006) heter företaget Jonssons Kondiroti. (050810)
Johansbygget (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2006) adressen Järnboda Johansbygget.
Johansbygget (Åker) Backstuga i Wipparp i Åkers socken. Kallas även Litenas. Stugan är riven. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak sidan 76.
Johansbygget (Åker) Torp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Detta torp låg ungefär där lanthandeln i Nyholm byggdes i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 144.
Johansbygget (Åker) Backstuga under Pålskogs rote och by i Åkers socken. Den flyttades till granvik. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 168.
Johansbygget (Åker) Anges 1930 som en bosättning eller före detta sådan i Nässja i Åkers socken. Backstugan låg under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Stugan revs i början av 1900-talet. (inlagt 040406, kompletterat 040926)
Johansson & Jacobssons Möbelfabrik
Johansson och Nilsson Den firma som Lennart Johansson och Nils-Yngve Nilsson startade kring 1946. Se även Möbelsnitz. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd.
Johanssons skjutsstation
Johanssonska promenaden En skogspromenadstig väster om Västerån i Åkers socken upp mot torpet Hultskvarn. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 31. (inlagt 040926)
John Bengtssons John Bengtssons Speceri- och Diversehandel låg i Ljungberghs fastighet mot järnvägen och här fanns också ett tag en bokhandel.
John Gustavssons Affär på Skolgatan som ofta gick under namnen Bamm-Bamm och Pylle-John. Det startades 1922. Bröderna Sven-Erik och Roland Gustavsson tog över rörelsen efter sin far och drev den till 1983. Det var den sista livsmedelsaffären med manuell betjäning. Huset revs 1986. På andra våning hade ett tag skräddaren C.G. Högberg sin verksamhet.
John Jonssons smedja Låg vid Kaffegatan. John blev sedermera ägare till Stora Hotellet och en av de fem som startade biografrörelse i samhället.
John Remnemarks Byggnads AB Se Remnemarks
Jonassons gamla fastighet Ett hus som låg på Skolgatan mitt emot nuvarande (2006) Jupiter. Här hade NTO ofta sina möten innan man fick en egen lokal – den nuvarande – vid Kaffegatan – 1904.
Jonnys magasin Godsmagasinet som ett tag i slutet av 1990-talet drevssom restaurang av Jonny Pettersson.
Jonsbo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Var soldattorp nummer 103. Det finns kvar än i dag och ligger vid Vippsjöns sydvästra strand. Adressen är i dag (2006) Mässeberg Jonsbo.
Jonsbo Lilla (Soldatens undantag) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 60-61)
Jonsbosjön Anges 1930 som ett annat namn på Vippsjön i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jonsbygget Backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Det är inte känt var den exakt låg. (inlagt 040926)
Jonsgård Anges 1937 som en gård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonsgården En gård i Tofteryds socken som omtalas av Allvin 1852. (inlagt 040406)
Jonsgårds bok Anges 1937 som åker och slåtter vid Jonsgård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonsgårdsgärdet Anges som en åker vid Jonsgård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonssons (konditori) Konditori på Stationsgatan. 1971 drabbades det av en förödande brand. Då låg konditoriet på andra sidan gatan - vid utfarten från Skolgatan. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 45).
Jonssons såg 1914 startade Johan Jonsson en egen kvarn och såg. Den låg på en tomt i nuvarande kvarteret Uttern 10, där skolans fotbollsplan finns i dag (2005). 1942 såldes anläggningen till Karl Glad och den brann 1947. Mitt emot Elverket på Skolgatans västra sida startade Holger och Märta Jonsson sitt konditori. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 42.
Jordåsa kulle Anges 1937 som en kulle vid Jordåsen i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jor(d)åsen - backstuga Den låg mellan torpet Jordåsen och Lilla Trulsabo i Hults rote i Åkers socken. Den byggdes omkring 1800 och revs 100 år senare. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 39. (inlagt 040926)
Jordåsen - torp Anges 1930 som namnet på prästgården i Åker i Åkers socken. Är mer rätt ett torp under Åkers prästgård. Torpet revs i början av 1940-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (kompletterat 040406, 040926)
Joråsa kulle Åkers skjutbana anlades vid Joråsa kulle i Föreberg 1912 och invigdes året därpå. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 245. Anges 1957 på kartan som en kulle i Föreberg. Se även Jordåsa kulle. (kompletterat 040406)
Joråsen Se Lilla Joråsen och Stora Joråsen. (inlagt 040406)
Juddaträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. Berättas även att Judde är kortnamn för Johannes, en man som bodde i närheten. (inlagt 040406)
Julalyckan Anges 1957 på kartan som betesmark i Älgebo i Åkers socken. Anges 1937 som en åker i Häradsköp och att denna åker blev uppodlad i julveckan. (inlagt 040406)
Julbladet Ett annonsblad utgivet av klasserna 9 A-C vid Fågelforsskolan i mitten av december 2005. (inlagt 060716)
Julosten Anges 1957 på kartan som en sten i Mässeberg i Åkers socken. 1937 berättas att stenen är rund och ligger fritt på en stenhals. (inlagt 040406)
Junibacken Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Junibacken.
Jupiter (kvarter) Kvarteret i centrum mellan Skolgatan-Sturegatan-Storgatan-Stationsgatan.
Jupiter (hus) Servicehus som öppnade hösten 1982 vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan. Det har ett 20-tal lägenheter.
Jussö
Jussö Gård
Justusbo Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Justusbo.
Jutabo Åkermark i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jutabygget
Jägareträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken och att det invid förr bodde en jägare. (inlagt 040406)
Järn och metall
Järnbo Anges 1943 som en gård i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnbo skog Noterat 1745, troligen i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnboda En by i Hagshult. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. Norra Järnboda var i ett tag ägd av socknen 1940-cirka 1990. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1990 sidan 73. I Järnboda finns i dag (2006) även adresserna Järnboda följt av Björkhaga, Johansbygget, Norregård, Sjövik och Södergård. 1202 skrevs Jarnbothö. 1337 om Jernbodha, 1492 om Iaernboda. (uppdaterat 040406)
Järnboda Norregård Gård i Hagshult.
Järnboda Södergård Gård i Hagshult.
Järnbosjön Anges 1943 av Fingal Johansson i sina bygdeminnen som en sjö i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnvägshotellet Nuvarande (2006) restaurangrörelsen som drivs av Jonny och Inger Pettersson. Huset byggdes 1910 och till en början hade Carl och Frida Svensson färghandel och målarverkstad. Hotellet började 1915. Senare fanns här leksaksaffär. 1963-1968 hade Göte Sandberg tapetserarverkstad i huset. 1992 eldhärjades huset. Hösten 1993 renoverades Järnvägshotellet för att bli restaurang. Nuvarande ägarna Jonny och Inger Pettersson har fått kommunens byggnadsvårdspris för att de gjort en så fin renovering.
Järnvägsträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken och att den ligger vid järnvägen. (inlagt 040406)
Järstorp (Åker) Ligger i Gölgås med i dag (2006) adressen Gölgås Järstorp. Denna backstuga timrades omkring 1870.
Järstorp (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Järstorp.
Järven Radhus vid Fabriksgatan, som började byggas 1977.
Jättaberget Anges 1958 på kartan som ett berg i Vipparp i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jättasteget (Jättesteget) En fotliknande urgröpning i en sten på Tofteryds bys ägor. Beskrivning i Allvin 1852 sidan 46. (kompletterat 040406)
Jättastegskärret Anges 1937 som ett kärr vid Jättasteget i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jättastenen Anges 1937 som Drakahallen, en gränssten mellan 1-4 Ålaryd och 1 Vipparp i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jättastugan En stengrotta på Ekhults ägor i Tofteryd. Beskrivning i Wieselgren 1846 sidan 24. (kompletterat 040406)
Jättesteget Se Jättasteget. (inlagt 040406)
Jättestuvan Stubbe (?) i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jödda broar Anges 1937 som ett råmärke mot Nydala och Svenarums socknar i Hagshults socken samt att det inte längre går någon väg här. (inlagt 040406)
Jönköpings regemente
Jönköpingsträffen
Jönshult Ligger i Hagshult. I ett brev från Nydala 1440 talas bland annat om Jönshult. I Jönshult finns en stor domarring. Med postadress finns Jönshult följt av Lönnkullen, Norrgården, Skogsgläntan, Sörgården och Åstugan. 1288 talas om Gydinxhylt, 1311 om Gijdhingxhylta, 1320 om Gödinxhulta, 1361 och 1439 om Gydingxhylta, 1668 Jönshult. (kompletterat 040406)
Jönshult Norregård Gård i Hagshult.
Jönshult Södergård Gård i Hagshult.