Skillingaryds uppslagsbok H www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 27 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

 

 

 

 Namn
Information
H & E Huskonsult AB Ett företag på Parkvägen 1. (inlagt 061227)
Hackan Kvartersnamn norr om kyrkogården och det sägs än i dag (2006) allmänt att man bor i dessa radhus på Hackan.
Hackespänger Anges 1937 som spänger över en sankmark i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hacket Anges 1937 som betesmark i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hacket Anges 1937 som betesmark i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hadorphs nesa Ett mål på skjutfältet uppkallat efter en kapten Hadorph.
Haga Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Haga Terräng i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Hagabäcken Anges 1930 som ett annat namn på Movadsbäcken i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Hagakärr Anges på kartan 1958 som åkermark i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hagakärrsgöl Anges på kartan 1958 som en göl i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hagaled Anges 1937 som en bosättning i Åker i Åkers socken och att den låg vid ett led. (inlagt 040311)
Hagaledet En backstuga i Hults rote i Åkers socken. Stugan var riven före 1930. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 50. (inlagt 040926)
Hagalund Gammal bebyggelse och åkermark strax söder om skjutfältet. (uppdaterat 040311)
Hagamaden Anges 1937 sosm en mad i en hage i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagamaden Anges 1937 som en mad i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagamadsgölen Anges 1937 som en göl vid Hagamaden i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagasjöbäcken Anges 1943 som en bäck i Hagshults socken. Kan vara samma ska Hagsjöböcken. (inlagt 040311)
Hagasjön Anges 1943 som en sjö i i Hagshults socken. Kan vara samma som Hagsjön. (inlagt 040311)
Hagaslätten Se Hagen i Åker. Anges även på kartan 1958 som terräng i Mässeberg i Åkers socken. (kompletterat 040311)
Hageliden Enges 1937 som en backe i Skog i Tofteryds socken och att den även kallas Krökelsboliden. (inlagt 040311)
Hagelund Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 129. Anges 1958 på kartan som terräng i Basseberg i Åkers socken. (kompletterat 040311)
Hagen (Skillingaryd) En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Hagen (Sandsholmen i Tofteryd) Ligger nära Sandsholmen söder om Tofteryds kyrkby. Adressen är i dag (20043) Tofteryd Hagen.
Hagen (Mässeberg i Åker) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Platsen för huset numera mest kallad Hagaslätten. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 61)
Hagen (Häradsköp i Åker) Backstuga under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Den låg på gränsen mellan Lilla Häradsköp och Grytås. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275. (inlagt 040926)
Hagen (Linnås i Åker) Backstuga under Linnås i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 173
Hagen (Uljeshult i Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har mest kallats Ängsstugan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Hagen (Häradsö i Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2003) adressen Häradsö Hagen. Den ligger nedanför det forna torpet Ekelund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 334. (kompletterat 040926)
Hagen (Ljungberg i Åker) Torp under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 197.
Haglunds Foto Sara Haglund hade verksamhet i Skillingaryd till 1957 då Sigvard Olsson tog över. Först hade hon sin ateljé vid Skolgatan, huset efter Antons Gustavssons och flyttade senare till Stora Hotellet på Stationsgatan. Bland anställda hos Sara märks Kerstin Pettersson. Sara hade tagit över efter BEPE-foto som ägde affären ett kort tag. Före dess hade en man som hette Lagergren eller Lagerman affären.
Hagshult Socken i kommunens sydöstra del. Se även andra stavningsformer: Hagsiohylta 1259, Haxiohult 1300, Hagsiohylto 1365, Haxhult 1367 och 1405, Hakzilto 1399, Haxhylta 1405, Haxhula 1417, Haxulta 1417, 1420, Haxhylto 1424, 1440, Haxylto 1424, Hagsiohylta 1500, Haxhulth 1544, Hargzhul 1606t, Hagzhulta 1667, Hag Hulta 1686, Hagshult 1770. (uppdaterat 050810)
Hagshultagölen En göl i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagshulta spänger Terräng i Hagshults socken. Se även Hagshults spänger. (inlagt 040311)
Hagshultporten Undergången E 4 vid Klevshult.
Hagshults församling Hagshult 066504  (från Riksskatteverket)
Pastoratskod: 060804 Pastorat: -1961 Fryele, 1962-1972 Åker. 1973- Tofteryd. Husförhörslängd: 1738-. Födelsebok: 1688 (inlagt 040926)
Hagshults skola Lades ned 1998
Hagshults Juniorförening En förening som fanns 1927-1972 och som sedan tillsammans med Hubbestads - Torarps Juniorföreningar slogs samman till Svenarums Juniorförening.
Hagshults lantmannaförening Bildades 1905 och avregistrerades formellt 1982. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 54.
Hagshults Missionsförsamling Startades redan 1876.
Hagshults Prästaggård Anges 1943 som komministerboställe i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagshults socken-förening av Bondeförbundet Bildad 1938 men lade ned redan i början av 1940-talet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 55.
Hagshults soldattorp Hagshults sockens soldattorp är dessa; Nr 58 Starkeryd, nr 59-60 Torp, nr 61 Packebo, nr 62 Väshult, nr 63 fagerhult, nr 64 Gräshult, nr 65 Torrmyra och nr 66-67 Jönshult . Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 13. (inlagt 040926)
Hagshults spänger Anges 1930 som en genväg över mossen öster om Hagshults kyrka i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagshult Stom nr 1 En jordbruksfatighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Hagshult Stom nr 1 till Hagshult.
Hagshultskonferensen En sedan början av 1930-talet religiös konferens vid missionshuset i Hagshult
Hagshultstaken En ljsustaket känd från 1700-talet och den har börjat nyproduceras av René Göth från Järnboda i Hagshult. (inlagt 051204)
Hagshultstemperatur Brukar man säga när det är riktigt kallt. (inlagt 051204)
Hagshultsvägen En väg i Klevshult.
Hagsjöbäcken Anges 1937 som en bäck från Hagsjön i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagsjöhult Anges av Allvin 1852, sidan 77, som ett äldre namn på Hagshults kyrka. (inlagt 040311)
Hagsjön En sjö i Torp och Torrmyra Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagstad Anges 1686 som en by i Åkers socken. Har också varit soldattorp (nummer 108). (kompletterat 040311)
Hagstads änggärde Ligger i Hagstad i Åkers socken. Anges år 1800 ha fynd av järnmalm.
Hagåker Anges 1937 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hagåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hakabygget Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2003) adressen Tofteryds-Torp Hakabygget.
Hakabyggeängen Anges 1937 som en äng vid Hakabygget i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Hakzilto Stavning för Hagshult år 1399. (inlagt 040311)
Hallaberget Ligger nära Linnesjöns östra strand.
Hallafors Backstuga i Ålaryd. Den flyttades till torpet Eriksbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 88.
Hallafors Anges 1930 som en industrianläggning i Linnås i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hallafors Hjulfabrik Verkstaden uppfördes 1907 och hjulfabriken var igång till omkring 1950. Fabriken brukas i dag av Hans Lindqvist med tillverkning av träslöjd i fur och björk. Fastigheten totalförstördes av en brand 1937. Läs mer i boken larmet går (sidan 28) och i Mellan Härån och Rasjön 1980 (sidan 20). .
Hallafors Snickeri
Hallamaden Ligger i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 91. Anges 1958 på kartan som betesmark i Ålaryd och 1937 som slåttermad. (kompletterat 040311)
Hallberg & Svensson Se Almers.
Hallchefen Chefen för Skillingaryds bowlinghall. Bland dem som varit hallchef märks Gösta Jönsson, Uno Hultgren, Börje Hultgren (slutade 1979) , Jan-Olof Olsson, Rickardt Andersen (efterträdde Jan-Olof hösten 1977), Stören Larsen (började 1980), Bengt-Åke Andersson, Leif Andersson och Christer Doolk. (kompletterat 040926)
Hallgrens Skor Tidigare Frimans skoaffär på Stationsgatan.
Hallåker Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hallön Anges 1958 på kartan som en mossholme i Häradsö i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hamborg En backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 85. (kompletterat 040926)
Hamlina såg Heter egentligen Skillingaryds Träförädlingsverk och ligger vid Fabriksgatan. Läs mer under Skillingaryds Träförädlingsverk och i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Hammarbäcken Anges 1937 som ett tillflöde norrifrån till Hagsjön i Hagshults socken och att bäcken har steniga stränder. (inlagt 040311)
Hampalandet Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att man förr odlade hampa där. (inlagt 040311)
Hanna Näsholms Hanna Näsholm hade pappers- tidnings- och godisaffär med en kiosk utanför vid nuvarande (2004) Rolands på Storgatan. Från våren 2005 har GIllsin sin verksamhet i före detta Rolands. (kompletterat 050810)
Hansa kärr Anges 1937 som ett kärr i Bockebo i Åkers socken. Se även Trängta kärr. (inlagt 040311)
Hansas Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Hanssons Bokhandel Skillingaryds Bok- & Pappershandel startades 1932 av Ingegärd och Ragnar Hansson i norra delen av Ljungberghs byggnad vid järnvägsstationen. Efter ett halvår flyttade man till Storgatan 9 och 1942 tvärsöver gatan till numera 10, som var Ingegärds föräldrahem. Bokhandeln lades ned i september 1971.
Hantverkare längs med Riksettan Några hantverkare i bygden började marknadsföra sig med detta namn och hade öppet under ngåra hegöler 2006. Det handlade om Träslöjden i Stråkeved, Skillinge Hemslöjd i Rösberga, Speltboden, Ateljé Ann Jansson i Harfall, Pålskog Smide, Röllekaboden i Snuddebo och Lamina Design i Häradsö. (inlagt 061227)
Hantverkaregatan Gata i nordsydlig riktning öster om Storgatan från Sturegatan till Östra Fåglabäcksvägen.
Hantverksgillet Skillingaryds Hantverksgille
Harahall Torp under Ljungberg Östergård (eller västergård?) i Bissefälls rote i Åkers socken. Stugan flyttades till Pålskog. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 197. Anges 1958 på kartan som terräng i Ljungberg i Åkers socken. (kompletterat 040311)
Harakullen Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040311)
Haraldsfåll Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040311)
Haraldsfållan Anges 1937 som en äng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040311)
Haraldzköp Anges 1400 för Häradsköp i Åkers sockne. (inlagt 040311)
Haraldzköpe Anges 1420 för Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040311)
Haralzköpe Anges 1404 för Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040311)
Harefall Stavning 1686 för Harfall i Åkers socken. (inlagt 040311)
Harfall Harfall ligger i rote 9 (Häradsköp) i Åkers socken. Under Harfall låg soldattorpet nr 99 Harfall samt torpet Stubben. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 272 och 279.
Harfalls soldattorp Är soldattorp nummer 99 och låg i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (inlagt 040926)
Hattakullen Anges 1958 på kartan som en kulle vid Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hattutaslätt Anges 1930 som en slåtteräng i Linneryd i Tofteryds pastorat samt att här tidigare låg ett torp (?) kallat Hattut. (inlagt 040311)
Hattutavad Anges 1930 som ett vadställe över Movadsbäcken i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Haxhult Stavning år 1367 för Hagshult. (inlagt 040311)
Haxiohult Stavning år 1300 för Hagshult. (inlagt 040311)
Hagsiohylto Stavning år 1365 för Hagshult. (inlagt 040311)
Hebe Se Snickerifirman Hebe.
Helmers fotbad Simhallen - efter Helmer Comstedt som var rektor för skolan när sporthallen och simhallen togs i bruk 1963
Heden Restaurang som startades 1948 i det nybyggda huset - Riksbyggen - vid Södra vägen. Heden har ibland också varit benämningen på Slätten. Verksamheten lades ned den 1 november 1978. Innehavare var då Beda Tengvall samt Arthur och Orla Johansson.
Hednamarken Ett område invid de resta bautastenarna i hembygdsparken i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 28. (inlagt 040926)
Hedvig Almqvist Ett bageri i källaren i nuvarande (2004) Rolands på Storgatan (2005 tog Gillsin över fastigheten). Senare hade Maria Claesson sitt bageri här innan hon flyttade till Sturegatan. (kompletterat 050810)
Heidan Torp under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 117.
Hejdabäcken Anges 1930 som ett tillflöde till Västerån i Åkers socken. (inlagt 040312)
Helena Janssons kafé Låg i Källedal.
Helgelsemöte En vanlig benämning på söndagens förmiddagsmöte hos Frälsningsarmén. (inlagt 050810)
Hell Drivers Kringresande stuntgrupp som krockar och kör med två hjul med bilar. De har ett flertal gånger varit på Movalla och Slätten.
Helmer Haraldssons Fiskaffär Fiskaffär på Skolgatan.
Helmer Sandberg & Son Måleri
Helmers Bosättning Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons. Affären låg ett tag på Centralplan...?
Helvetets portar Anges 1937 som ett skogsområde i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hembygdsfester Sådana ordnades ofta i hembygdsparken i Skillingaryd, inte minst på 1940-talet av Skillingaryds FK.
Hembygdsföreningen Tofteryds Sockens Hembygdsförening som bildades 1934. Läs mer HÄR!
Hembygdsparken (Skillingaryd) Invigdes 1936 och drivs av Tofteryds Sockens Hembygdsförening. Läs mer HÄR!
Hembygdsparken (Åker) Kallas även Gammelgården. Text och bilder HÄR!
Hembygdsrådet En sammanslutning av hembygdsföreningar i bygden och den startade troligen redan på 1950-talet. I dag ingår hembygdsföreningarna Bondstorp, Byarum, Tofteryd-Hagshult, Svenarum, Åker och Östbo Historiska Sällskap samt Waggeryds Museiförening. (inlagt 060601)
Hemförbundet En avdelning inom Frälsningsarmén. (inlagt 050810)
Hemkunskapen Hemkunskapen på Fågelforsskolan.
Hemobula Smeknamn på föreningen Hem och skola med anledning av att man arbetade för bulor på gatorna
Hemvärnet
Hemvärnsgården Ett hus som ligger på Östra Lägret i Skillingaryd och som i huvudsak används av hemvärnet (inlagt 040312)
Henning G Schenfeldt Kan vara Skillingaryds förste handlare. Han hade en affär 1848-50. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1991 sidan 40.
Henning Johanssons Den gamla affären i Åker som också var poststation. Kallades även för Åkers lanthandel.
Henning Svenssons Skillingaryds äldsta affär på Stationsgatan.
Henning Svenssons Träullsfabrik 1915 startade Henning en träullsfabrik där Åkermans såg hade legat, Läs mer i boken Trä i Skillingaryd. Osäkert om platsen stämmer. En uppgift säger att fabriken låg där det senare blev ett bryggeri och där Gösta Claesson sedan hade en plastindustri.
Henriksbo Gård nordväst om Skillingaryd. Ursprungligen Henriksboda. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Hindriksbo nr 1 till Henriksbo nr 1. (kompletterat 060716)
Henrikssons Galvano Företag som som drevs av Bengt Henriksson. Bengt berättar den 12 oktober 2006 att han startade 1964 och höll på till 1984. Han hade sin fabrik intill Autoservice på Fabriksgatan. 1984 sålde han fastigheten till just Autooservice. Bengt började då jobba på Skillingaryds Stålrör men var där bara ett kort tag. Han gick sedan vidare till Elghags. (kompletterat 061227)
Herlins I Klevshult, den såg som Ture Johansson köpte.
Herman Anderssons Herman Andersson var Skillingaryds siste häståkare. Han hade sitt stall i ett gårdshus på Boberg & Bengtssons tomt vid Källeliden. Han hade sitt åkeri 1916-1966.
Herman Claessons
Hermana floe Anges 1957 på kartan som en göl i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040312)
Herrakällan Anges 1937 som en källa i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040312)
Herre med kraft ifrån höjden En cd utgiven 2003 till minne av Lina Sandell. Strängmusikkåren i Skillingaryd hör till de medverkande.
Hessle göl Anges 1930 som en göl i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hessle lider Anges 1930 som backar i Tofteryds socken.(inlagt 040312)
Hiac Design
Hildur Ståhls Konditori Fanns troligen 1915-1923 i nuvarande (2005) Rolands (från 2005 Gillisins lokal) på västra sidan av Storgatan. Hildur tog 1923 över serveringen på Sommarhemmet Fridhäll, som då hade öppnat. (kompletterat 060716)
Hillekroksfällan Anges 1937 som ett skogsskifte i Starkeryd i Hagshults socken (inlagt 040312)
Hillersbäcken Anges 1957 på kartan som en bäck i Hult i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hillesbron Anges 1937 som en bro på vägen mellan Åkers och Kävsjö kyrkor. Det noteras att den ligger på sockengränsen och att den vanliga målet för resande på häradsbron var Hillerstorp. (inlagt 040312)
Hilleskullen Ligger på gränsen mot Kävsjö och Vissebo gårdar.
Himlabacken En backe i Fåglabäck, ofta ett populärt utflyktsmål för skoklasser.
Hindriksbo Se Henriksbo. (inlagt 060716)
Hingården Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hingården Anges 1930 ligga i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hinnesmossen Anges 1937 som en mosse i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hinsboträdorna Betesmark i Gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hisingsbäcken Anges 1937 som en gränsbäck mot Nydala i Hagshults socken och att den rinner förbi Hidinge i Fryele socken. (inlagt 040312)
Hjelmer & Johanssons Tapetserarverkstad
Hjelmerhuset Gammalt namn på fastigheten i korsningen Sturegatan - Mogatan som ägs av Uppåkra Fastighets AB. Dagens (2003) hyresgäster är Allan Doolk, Evert ”Putte” Reinholdsson, Johan Ekström, Matilda Nilsson och Nils-Göran ”Nicke” Persson.
Hjortabalsamossen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hjortabalsen Anges 1937 som en skogskulle vid Råmossen i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hjortabalsen En äng i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hjortronmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Bissefäll i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hjortronvägen En liten gata som går in från Valdshultsvägen mitt emot Fridhäll.
Hjortåker Anges 1937 som en åker i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hjortåsen Backstuga under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Det fanns också ett torp här som kallades Norra Hjortåsen. Stugan revs 1938 och virket användes till bröderna Ljungs fastighet som uppfördes i Broddarp 1939. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 245.
Hjulmakarns
Hjälptruppen
Hjulafton
Hjulfabriken
Hjuliabakelse En bakelse till kommen för att högtidlighålla kommunens 25-årsjubileum 1996.
Hjulrosen
Hjusabacken En backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 225.
Hjällsmaden Anges 1958 på kartan som sankmark i Älgebo i Åkers socken och 1937 som en mad. (inlagt 040312)
Hjärtstedtshuset Låg på Skolgatans östra sida.
HNJ Det vardagliga namnet för Halmstad-Nässjö-Järnväg.
Hobbymässan Arrangerades av Finnveden Fredag. 1995 i Järnvägshotellet, 1996 Folkets Hus Vaggeryd, 1997 mässen på Östra Lägret, 1998 Fenix i Vaggeryd och 1999 Skillingehus
Holger Svenssons Ramar En affär vid Stationsplan 1 i slutet av 1970-.alet (inlagt 050810)
Holma Gård vid skjutfältet. År 1342 var Holma sätesgård för frälsemannen Ramne Johansson. Holme i ortnamn åsyftar i likhet med en ö en plats som höjer sig över kringliggande låg- eller sankmarker. Själva gården revs på 1980-talet. Har ibland stavats Holmum. I dag (2003) finns det postadressen Holma följt av Korskärret, Lilla Hallafors, Nedre Korskärret och Stora Hallafors.
Holma mosse Anges 1937 som en mosse i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Holmabäcken En bäck vid Holma i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Holmbergs Företag vid Fabriksgatan 9 som ägs av Bengt Olofsson och Nils-Göran Holmberg. Det startades 1942.
Holmen (Hagshult) Anges 1937 som ett utskift i Jönshult i Hagshults socken samt att här förr låg ett torp med samma namn. (inlagt 040312)
Holmen Anges 1930 som en ö i Linnesjön vid Sjöeryd i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Holmers Affär som låg i Thulinshuset nära stationen.
Holms bilverkstad Bilverkstad startad av Hubert Holm, vilken nu (2003) drivs av sönerna. Tidigare sålde man bensinmärket Jet, numera (2003) Qstar.
Holmum Se Holma. (inlagt 040312)
Holmöarna Holmar vid Rödemossen i Holma i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Holstrakärret Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hopa Park Anges 1868 som en skogsallmänning i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hopa Pärk Anges 1868 som en skogsallmänning i Ekhult i Tofteryds socken. Pärk är en dialektform av park som benämning på ett mera ansenligt och välskött skogsområde. Ett vanligare namn är kronopark. (inlagt 040312)
Hopaskiften Anges 1937 som oxhagar - förr allmänning - i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hopaskogen Anges 1937 som en skogsmark i Ekhult i Tofteryds socken. Var förr allmänning. (inlagt 040312)
Hopparp Ett torp under Mo i Björnaryds rote i Åkers socken. Det låg vänster om vägen Mo – Björnaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 295. (inlagt 040926)
Hordab Mekaniska Verkstad AB Företag i Klevshult.
Horebogöl Anges 1930 till Ljungberg och att det i närheten förr bodde en hora. (inlagt 040312)
Hornmusikkåren Hornmusikkår som bildades 1918.
Horsamaden Anges 1937 som en mad i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hosåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hotel Småland Ett hotell i Klevshult som startade 1984. År 2004 fick det förleden Ramada. Det drivs av syskonen Maria Wiss och Sandahl. (kompletterat 040926)
Hotell Welander Stora Hotellet. Byggnaden vid korsningen Stationsgatan-Skolgatan åt nordost. I dag finns ålderboendet Jupiter här. (kompletterat 040926)
Hotta-ve Bertil Magnussons nuvarande hus vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan (åt väster). Huset kom att kallas så när det byggdes till. Läs mer i Skillingarydsbygden i bild 1983 sidan 17. Läs mer under Källeliden här. (kompletterat 040926)
Hovslagare Anderssons Låg vid Storgatan mitt emot 1914 års skola.
Hovslagaregatan Gata i östvästlig riktning från Östra Allégatan till Storgatan. Mynnar ut på Storgatan vid övergångsstället till Fågelforsskolan - 1914 års skola. Numera är gatan avstängd för in- och utfart vid Storgatan.
Hugo Gabrielsson AB
Hugo Peterssons Speceriaffär Hagshults sista speceriaffär.
Hulebo Snickaren och timmermannen Emil Johansson på före detta soldattorpet nummer 94 Hulebo – eller Dalslund som det heter i dag i Hagshult – byggde en liten verkstad där han i många år tillverkade och reparerade olika bruksföremål. Det lilla torpet födde ett par kor, och naturligtvis en gris.
Hult (Tofteryd) Ligger i norra delen av Tofteryd. Känt i skrift från 1507. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. I dag (2003) finns det postadresserna Hult följt av Gamla Skolan, Kvarnarydet, Mellangården, Miljöhuset, Norrgården, Sörgården, Uppegården och Västergården.
Hult (Åker) Anges 1610 med stavningen Hullt som en gård i Åkers socken. 1686 och 1770 anges Hult som en by i Åker socken. Hult var majorsboställe för Smålands Kavalleriregemente. Till gården hörde torpen Sjöbo – 2 torp – Fällan, Högalund, Trulsabo, Lilla Trulsabo och Hultskvarn, backstugorna Fällan, Tollens, Lilla Hult och Sjöbo samt att det fanns en husbehovskvarn vid Hultskvarn. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 337. (inlagt 040312, kompletterat 040926)
Hulta fly Anges på kartan 1957 som sankmark i Hult i Galtås i Åkers socken samt 1937 som betesäng. (inlagt 040312)
Hultabroen Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Kalldes även Samuelsbo.
Hultaströms Korsningen Västra Järnvägsgatan - Källeliden. Företaget har upphört. Huset ägs numera av Bertil Magnusson. Är flyttat från Slätten, möjligen 1881.
1883 lär Gudrun Johanssons morfar ha bott här.
Här hade Händel Håkansson kafé
Oscar Bengtsson hade speceriaffär
Nils-Gustav Bengtssons far tog över 1921 eller 1922. Han kom till Skillingaryd hösten 1921. Våren och sommaren 1922 följde Nils-Gustav och hans mor efter till Skillingaryd.
Hultaströms Kraftverk hade affär och verkstad här. Ägdes av Markus Klövstad som sålde rörelsen till kommunen. I många år arbetade Ingrid Bunnstad här. Bland övriga som jobbat i företaget märks Sten Remondsson, Dag Lindsten, David Linnaeus, Birger Karlsson (Uppebo), Oskar Svensson Almesäng), Karl-Erik Eek, Stig Eriksson, Rune ”På Högabråten” Johansson, Hans Bunnstad, Per Bunnstad (sommarjobbare) och Mauritz Jakobsson. Under Källeliden finns mer att läsa. Se här. (kompletterat 040926)
Hultet Terräng i Skillingaryd (vid Hultgatan?) (inlagt 040312)
Hultgatan Den södra delen av nuvarande Södra Järnvägsgatan i Smördalen hette så men namnet togs bort kring 1980. Möjligen kan namnet Hultgatan ha kommit av Sundbergshult.
Hults Blåbandsförening En nykterhetsförening som fanns i Hult i Tofteryd åren kring 1900.
Hults kronopark I Åkers socken.
Hults kvarn Se Hultskvarn. (inlagt 040312)
Hults rote Är rote 13 av 13 i Åkers socken och det var majorsboställe för Smålands Kavalleriregemente. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 337. (inlagt 040926)
Hultsfors Ligger i Uljeshult med i dag (2003) adressen Uljeshult Hultsfors.
Hultsgärde Känt från 1507. Namnet är sammansatt av hult och gärde. Syftar kanske på läget invid Hässlehult. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. Hultsgerde (Hultsgierde) var också ett soldattorp (nummer 77). Här fanns även ett väveri fram till det att Skillingaryd fick sitt år 1700.
Hultsgärdes källa Anges 1937 som en källa vid Hultsgärde. (inlagt 040312)
Hultskvarn Ligger i Föreberg med i dag (2003) adressen Föreberg Hultskvarn. Torpet Hultskvarn låg vid kanten av Västerån mellan Förebergs Lillegård och Åkers kyrkby i Hults rote i Åkers socken. Huset blev senare ett skogshuggartorp under kronan men friköptes på 1930-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 339. (kompletterat 040926)
Hulubäck Anges 1930 ligga på gränsen till Åsenhöga i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hulugård Ligger i Ålaryd med i dag (2003) adressen Ålaryd Hulugård.
Humleåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken och att det där förr brukade finnas humlebon. (inlagt 040312)
Hushållsgillet i Åker
Huskärret Anges 1937 som ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. Det noteras att det i kärret finns bankar i vilka man under ofredstider lär ha grävt ner sina värdesaker. (inlagt 040312)
Huskärrsrännan Anges 1937 som en rännil i Huskärret i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Husmorsgymnastiken
Husö Anges 1937 som en ö i Dala mosse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Huttavid Anges 1937 som en bosättning i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hylleryd Stavning förr - möjligen felstavning - för Hylteryd i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hyltan Anges 1937 som skogsmark i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hylte Anges 1417 som en gård i Hagshult. (inlagt 040312)
Hyltebäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hyltemaderna Anges 1937 som delvis uppodlade mader i Gräshult i Hagshults socken och att de gränsar till Hyltans skogsmark. (inlagt 040312)
Hylteryd(h) Hylterydh anges 1686 som en gård. Ligger vid Österån i Åkers socken. Adressen är i dag (2006) Stenshestra Hylteryd. Hylteryd är Åkers rote nummer 6 och består av gårdarna Hylteryds militärboställe, Mörkebo Skatte,Östra Starrike Militärboställe (Bataljonsfältskären), Västra Starrike Kronor och Stenshestra Skatte, Under Hylteryd finns torpet Skantabo, under Östra Starrike torpen Bengtsbo och Norra Gruvbäcken, under Starrike Västergård backstugan Vägabo samt under Äddebo backstugorna Smedstorp, Anderstorp och Nybygget. (kompletterat 040312)
Hylteryds rote

OBS! EJ KLART HÄR

Är enligt roteindelningen 1850 rote 6 av 13 i Åkers socken.
Rote bestod av gårdarna Hylteryds Militärboställe, Mörkebo, Östra Starrike Militärboställe, Västra Starrike och Stenshestra.
Under Hylteryd fanns torpet Skantabo.
Under Östra Starrike torpen Bengtsbo och Norra Gruvbäcken samt backstugan Vägabo.
Under Äddebo fanns backstugorna Smedstorp, Anderstorp och Nybygget.
Under Stenshestra torpet Stenliden.
under Mörkebo fanns torpen mellanängen, Norra Lycke (Purrabo)och Södra Lycka samt backstugorna Björkefällan, Berget Nybygget och Norra Lycka (Månsabo)
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 202. (inlagt 040926)

Hyndesvadet Anges 1937 som ett vadställe vid en sankmark i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hyttan Anges 1937 som en bosättning i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hyttebo Backstuga i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Hade tre olika namn: Hyttebo, Emanuelas och Kappen. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 83.
Håcksta Stavning 1621 för kanske Hagstad i Åkers socken. (inlagt 040313)
Håkans Fastighetsservice Företag som drivs av Håkan Johansson. Han startade företaget i slutet av 2001. Läs en artikel i Finnveden Fredag den 5 april 2002. (inlagt 040313)
Håkansbygget Ett torp som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275-276. (inlagt 040926)
Håkansbygget Ett torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Senare kallat Ballabo. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69)
Håkanssons Hjalmar Håkanssons Snickerifabrik startades när Hjalmar 1909 kom till Skillingaryd. Han hade först verksamheten hos Kalle på Molund och efter branden där i en lokal som han hyrde av Thulins. Hjalmar och hans bror Eskil byggde en industri i kvarteret Tomaten – vid Idrottsgatan – och dit flyttade de 1913. Eskil var på bottenvåningen, Hjalmar på andra våning. När Eskil flyttade från den stora verkstaden hyrdes den våningen av Hjalmars svåger Carl Åberg. Carl startade en metallfabrik och ett metallgjuteri. I början på 1920-talet köptes metallfabrik av J A Strand som fortsatte till 1928 då han gick i konkurs. Arbetarna fortsatte med driften fram till 1938 då de flyttade till en annan verkstad. Hjalmar tog nu över hela verksamheten. 1955 byggde man en affärsfastighet öster om fabriken, utmed Trädgårdsgatan. Där hade man en tapetserareverkstad och en möbelaffär. 1962-63 byggde de en ny fabrik på Åkersvägen. 1981 sålde de till Skillmech och numera (2006) är det Proton som äger Skillmech. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Håknaträdan Anges 1937 som en åker i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålakärret Anges 1937 som ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålamossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålan Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Hålebäck (Tofteryd) Anges 1937 som en bäck i Hult i Tofteryd och att den rinner i en djup dalgång. Uppges även att den kallas Kvarnabäcken. (inlagt 040313)
Hålebäck (Åker) Anges på kartan 1958 som en bäck i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålebäck (Åker) Anges på kartan 1958 som en bäck i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålebäck (Åker) Anges 1937 som en bäck vid Nässja i Åkers socken och att den rinner genom hålmark, det vill säga djupt liggande otillgänglig sankmark. (inlagt 040313)
Håleveken Anges 1937 som slått vid Härån i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Håll Grytan Kokande Årlig insamling vid jultid av Frälsningsarmén. Kårens soldater står vid olika ställen i samhället och samlar in till behövande i Skillingaryd och övriga Sverige.
Hållestallen Thelins stall norr om Hagshultsvägen i Klevshult.
Hållsdammsåker Anges 1937 som en åker i Bockebo i Åkers socken och att här förr fanns en hållsdamm. (inlagt 040313)
Hålshagen Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken, men att åkern numera är jämn. (inlagt 040313)
Hålängen Anges 1937 som en äng i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Håwes Företag som startades 1989 och som upphörde i mitten av 1990-talet. Man hade sin verksamhet på Åkersvägen där Tre Bodar finns i dag (2006).
Hädinge mosse En mosse i Kärda, Kävsjö, Värnamo och Åkers socknar. (inlagt 040313)
Hägnen Torp under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. En jaktstuga har byggts på platsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 199.
Hägnet Soldattorp (nummer 97) som tillhörde förebergs rote i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 230.
Hälsan Småland Gamla Företagshälsovården som numera (2006) drivs av Hans Falk. Finns i gamla läkarstationen vid Berggatan - Källeliden.
Hälsopromenader Startade den 9 februari 2004 och det är promenader måndag-torsdag med samling klockan 10.00 vid Skillingehus. Promenaderna är öppna för alla som önskar delta. (inlagt 2004)
Händer i Hagshult Ett arrangemang i Hagshult med kulturanknytning, som hållits några gånger på 1990-talet.
Här och fjärran – Hok men inte längre Namnet på Tofterydsrevyn 2006. (inlagt 061227)
Häradsbråten Terräng i Tofteryds socken.(inlagt 040313)
Häradsköp, Häradsköps Gård En stor gård och by strax väster om Skillingaryd på vägen till Åker. Häradsköp ingår i rote 9 i Åkers socken. Till Häradsköp har hört torpen Ekhemmet, Håkansbygget, Floen, Fällorna, Thorsabo och Pottabo samt backstugorna Anderstorp, Björkebro, Floden, Hagen, Jonsbygget, Knäppas och Pärsbygget.
Rotens gårdar är skattegårdarna Häradsköp, Högabråta och Harfall samt frälsegården Harfall.
I dag (2006) finns här adresserna Häradsköp följt av Blendas, Ekeberg, Ekhemmet, Ekholmen och Torsbo samt Häradsköps Gård, Häradsköps Gård Bäckastrand och Häradsköps Gård Bäckastrand. Stavades förr bland annat Harladsköp, vilket visar att gården fått sitt namn av en man som hette Harald. (kompletterat 040313)
Häradsköps bäck En bäck i Häradsköp i Åkers socken. Den har även kallats Gränsbäcken.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (inlagt 040926)
Häradsköps rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 93 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040926)
Häradsköpsrundan En motionsslinga på cykel.
Häradsö En by söder om Klevshult i Åkers socken intill Store Mosse. Numera är Häradsö ett riksintresse för kulturminnesvården. Här finns i dag (2006) adresserna Häradsö följt av Backen, Ekelund, Hagen, Mellangård, Norregård och Västergård. Under Häradsö låg förr torpet Ekelund samt backstugorna Backen och Björkelund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (kompletterat 040926)
Häradsö rote Detta är rote 12 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (inlagt 040926)
Häradsösjön Anges 1958 på kartan som en sjö i Häradsö i Åkers socken. (inlagt 040313)
Härs siön Anges 1688 som en sjö i Häradsö i Åkers socken. (inlagt 040313)
Härsöö Anges 1686 som en stavning för nuvarande Häradsö. (inlagt 040313)
Härån En å som bland annat rinner genom Hagshults socken och som är biflod till Lagan. (inlagt 040313)
Häråns Fiskevårdsområde Den förening som ansvara för bland annat utplantering av fisk i Härån och sjöar längs denna. Under 2006 fick föreningen tillstånd av länsstyrelsen att plantera in 11.00 gösar i Rolstorpasjön och 9.000 i Hubbestadssjön. (inlagt 061227)
Hässelliderna Anges 1937 som backar i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Hässellidträdorna Anges 1937 som åkrar vid Hässelliderna i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Hässelåsaträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hässelåsen (Tofteryd) Ett gammalt boställe i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hässelåsen (Åker) Anges 1958 som på kartan åkermark i Ryd i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hässlebo Prästen Lagergren skriver omkring 1825 om ”Torpen under Fastorp Hässlebo, eller som det äfven kallas Skanebro och Moliden”. (inlagt 040313)
Hässlehult (Åker) Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 198.
Hässlehult (Tofteryd) Gård på skjutfältsområdet. Namnet hässle = hasselskog. På 1800-talet bestod Hässlehult av fyra gårdar. De två på södra sidan benämndes Stora Hässlehult, de två på västsluttningen Lilla Hässlehult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 8.
Hässlehultshöjden En höjd där det tidigare fanns ett regnskydd. Här är det fin utsikt över skjutfältet.
Hässlehultsvatten Ur boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 83: Gummorna spådde i hand och karlarna grälade, bytte hästar och drucko livköp ur halvstopsbuteljer (Hässlehultsvatten). Läs även i Mellan Härån och Rasjön år 2001 sidan 69.
Hässleåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att det invid finns hasselvegetation. (inlagt 040313)
Hästafällan Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hästakällan Anges 1937 som en källa i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hästhagaliden Anges 1937 som en vägbacke vid Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hästhageberget Anges 1958 på kartan som ett berg i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hästhagen (Hagshult) Anges 1937 som betesmark i Järnboda i Hagshults socken, (inlagt 040313)
Hästhagen (Hagshult) Anges 1937 som betesmark i Jönshult i Hagshults socken, (inlagt 040313)
Hästhagen (Tofteryd) Anges 1937 som en hage vid Arvidsgården i Norra Linneryd i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hästen Kvartersnamn vid Sturegatan, Skolgatan, Vasagatan och Storgatan. I dag (2006) finns här bland annat kyrkan samt en pizzeria i ”Gamla Konsum”.
Hätte bro En bro som inte finns kvar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (inlagt 040926)
Högabråten En högt belägen by alldeles söder om Skillingaryd. Högabråten ligger i rote 9 (Häradsköp) i Åkers socken. Under Högabråten låg torpen Mobygget och Björkelund samt backstugorna Norräng och Pärsbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 272. År 1686 anges stavningen till Hög?brååten. (kompletterat 040313)
Högalid Backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Stugan kallades också för Skrattens. Stugan finns numera i Ryds by. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 235.
Högalund Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Högalund.
Högaryd Terräng i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Höga Ryd Röse i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Högab Skog AB Ett företag i Högabråten med telefon 0370-70431. (inlagt 061227)
Högbergs skrädderi Beteckning på skräddare Högbergs fastighet och skrädderi på Skolgatan 6 eller 8. Det brann i fastigheten 1930 men inga större skador vållades. Läs mer i boken larmet går (sidan 25). Han hade också verksamhet på andra platser. Han byggde eget vid korsningen Sturegatan - Hantverkaregatan åt nordväst. Läs mer i Skillingarydsbygden i Bild 1984 sidan 18.
Höge sten Sten i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Högefällor Anges 1937 som skogsmark i gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Höggärdsåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040313)
Höglandsleden 1989 4/6 Vandringsleden Grönelund - Berghem invigs.
Höglandsverken Se Duleverken.
Högliden Ägomark i Hult i Tofteryds socken.(inlagt 040313)
Högslid Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Högslid.
Högsåker Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2006) adressen Hagshults-Torp Högsåker.
Högtidsskjutningen Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Högåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Högås (tofteryd) Terräng i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Högås (Åker) Torp under Ljussegren i Kylås rote i Åkers socken. Huset revs i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 151.
Höjdabäcken Anges 1958 på kartan som en bäck i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040313)
Höjden (Hagshult) Skogsmark i Starkeryd i Hagshults socken. Här har tydligen också en gång funnits ett torp. (inlagt 040313, kompletterat 051204)
Höjden (Tofteryd) Torp under Mölnarps rote i Tofteryds socken. Adressen är i dag (2006) Mölnarp Höjden.
Höjden (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2006) adressen Ljungberg Höjden.
Hökakärret Anges 1937 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Hømundeboth Berättas om Hømundeboth i början av 1200-talet, som låg i Hagshults eller Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hörnet (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Hörnet.
Hörnet (Tofteryd) Åkermark och torp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Höstshow En aktivitet med Kulturskolan som brukar arrangeras kring den 20 november varje år, oftast i sporthallen i Vaggeryd. Gästartist 2005 var Johannes Glans från Super Trouper. (inlagt 041205)
Namn
Information
Iaernboda Se Järnboda (inlagt 040320)
Icke förspilld kvinnokraft Utställningstema under vägkyrkan i Hagshult 2004.
Icotron En industri nästan längst norr ut på Fabriksgatans västra sida.
Ida Erikssons kafé Ida Eriksson hade kafé i Erikssonska huset. Det var i det hus som låg på Stationsgatan och där Metria finns i dag (2006).
Idrottsgatan Kallades förr Sjölinalia. Möjligen kan gatan ha fått sitt namn av att så många barn förr åkte kälke i backen. En annan teori är att det var aktuellt att bygga en idrottsplats högre upp vid Idrottsgatan: Frisksportarna hade för övrigt en liten idrottsplats här uppe.
Idrottsinstitutionen En av institutionerna vid Fågelforsskolan.
Ilö Mekaniska Företag som startades av Ingemar Lööf. Heter numera (2006) Icotron. Lokalerna finns på Fabriksgatan.
IMO-Plast Företag som drevs av Ingemar Moberg på Åkersvägen 57. Det startades 1980 eller tidigare.
Indoor Collection AB
Industrigatan Gatan som går runt kvarteret vid gamla Bergkvist väster om Fabriksgatan strax söder om Västra Fåglabäcksvägen.
Industrikompaniet Fabrik på Fabriksgatan, som ägdes av Bertil Jogmar – ”Bertil KD”.
Industriprodukter
Industriteknik Företag på Mellangatan 8 som drivs av Uno Mellin. (inlagt 051204)
Inftec Provider AB Ett företag med adressen Fåglabäck Björkhamra. (inlagt 061227)
Inga Reéns Beteckningen på Inga Reén kiosk, som låg där VN/JP finns i dag (2006) på Storgatan.
Ingrids Livs Efterföljaren till Gilberts Livs på Östra Allégatan-Fåglabäcksvägen. Innehavare var Ingrid och Karl-Göran Thalin som övertog rörelsen i mitten av 1970-talet av Gilbert Svensson.
Ingvars El Den elaffär som Ingvar Karlsson startade och som i dag (2006) drivs av Kjell Eriksson och Ingvar Gustavsson.
Innebandyklubben Förening bildad 1991. Heter Skillingaryds Innebandyklubb men har sin huvudsakliga verksamhet i Vaggeryds sporthall.
Innegärdena Anges 1937 som en åker som ligger i skogen i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040320)
Intaget (Hagshult) Anges 1937 som odling (förr hage) i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040320)
Intaget (Åker) Anges 1937 som slåtter i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040320)
Intaget (Åker) Backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Här finns en mängd resta bautastenar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 234.
Intagsåkern Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040320)
Intersport En tidigare sportaffär – hette ännu tidigare AB P. Eriksson.
Intresseföreningen Den allmänna benämningen på Skillingaryds Intresseförening.
IOGT-NTO Juniorförening Var verksam på 1970-talet som ungdomsförening till NTO. Linus Persson var ordförande.
Ire Export Ett företag på Stationsgatan 1 i Skillingaryd. (inlagt 040926)
Ires 1937 startade Gerhard Svensson sitt företag, Han började med att hyra verkstadslokal av Axel Johansson på Södra Järnvägsgatan. 1941 flyttade han till nyuppförda lokaler på Storgatan. Året därpå bytte Irefåtölj namn till Industri AB Ire. 1944 uppköptes en fabriksbyggnad vid Hovslagaregatan av hjulmakare Gustaf Svensson och här uppförde Gerhard en stoppmöbelfabrik, som stod klar 1945. 1973 och 1976 uppfördes en ny fabrik på norra industriområdet, nuvarande (2006) Uppåkra. Ire Möbel AB såldes 1985 till Mastek. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Irespåret Det spår på Fågelforsskolan där eleverna har sin undervisning i gamla Ires på Hantverkaregatan. Vid Fågelforsskolan finns i dag (2005) tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårsskolan har C-spåret och D-spåret.
IRLA En firma som ägdes av Rune Lindkvist.
Irriland Systeams Företag som drivs av Arne Mild med produktion av bland annat TV-underreden.
Isaksvallen En liten fotbollsplan som ungdomar använde på troligen 1950-talet. Den låg vid Isaks Sjölin strax söder om nuvarande Vasaparken. (inlagt 051204)
Isbanan Benämningen på den gamla isbanan vid nuvarande Samuelsons.
Ishallen Byggd 1977 och den heter egentligen liksom anläggningen i övrigt Movalla.
Ishallsföreningen Ett tidigt namn på det som i dag (2006) heter Stiftelsen Movalla.
Ishallstian En upptryckt ”sedel” som såldes för tio kronor som stöd åt bygget av en ishall.
Izikowitz Markus Izikowitz hade butik i Jönköping kring 1900 men också en liten affär i Skillingaryd, troligen på Västra Lägret. Han tryckte bland annat upp och sålde vykort från framför allt militära byggnader.
Namn
Information
Jacopsthorp I ett brev 1411 talas om Jacopsthorp ocvh 1420 om Jakobstorp i Åkers socken men det är oklart vad som avses. (inlagt 040406)
Jaktskyttebanan Skjutbana strax söder om köpingen, som drivs av Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Janna kvarn Anges 1937 som före detta kvarn i Torp i Hagshults socken och att den som byggde kvarnen hette Janne. (inlagt 040406)
Jaquardväveriet Företag som startades av Hugo Gabrielsson.
Jarnbothö Se Järnboda. (inlagt 040406)
Jasmine Salong Jasmine drivs av Ninni Hallinder och finns vid Centralplan (torget). Ninni startade verksamheten 1994 tre trappor upp vid Stationsgatan 4 (Beklädnadsaffären), men flyttade 1996 till de nuvarande (2006) lokalerna vid Centralplan. Hösten 2004 utvidgade hon med en del av Kupans gamla lokaler. (kompletterat 040926)
J B:s J B: Färgborttagning, företag som drivs av Jimmy Björk. Verksamheten finns vid gamla vägverket.
J S S Företag som finns i Ekholmen strax sydväst om Skillingaryd. Företaget startades 1986 av Johnny och Sigbritt Svensson som till en början drev företaget på egen hand. JSS Verktyg AB har under åren expanderat och har för närvarande (2004) åtta anställda. (kompletterat 040926)
J Svensson Persiska mattor Firma J Svensson Persiska mattor log vid Stationsplan 1 i ”Thulinshuset” och drevs av Jan-Erik Svensson.
Jannes MC Företag som startades av Karl-Erik Andersson under namnet MC-delar och som i dag drivs av sonen Jan. Verksamheten bedrivs i gamla mejeriet på Storgatan.
Janssons Möbelfabrik E Janssons Möbelfabrik startade omring 1939. Läs mer i boken Från klyvsåg till robotar.
Jernbo Soldattorp i Hagshult
Jernbodha Se Järnboda. (inlagt 04001)
JG Karlssons JG Karlssons Möbelverkstad började med att JG hade en egen verkstad på Molund, Bohult kring 1885-88. 1891-92 inrättade han en egen verkstad på Skolgatan. När Frälsningsarmén fick en ny lokal kring 1900 hyrde Karlsson den gamla lokalen. 1918 ändrades firmanamnet till JG Karlsson & Sönder Möbelfabrik 1935 flyttade man till Oscar Ljungberghs snickarverkstad vid korsningen Smedjegatan - Vasagatan...? 1982 såldes företaget. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
JLS Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons. Den lades ned 1966. Förde detta hette den O.V. Carlssons Charkuteriaffär (1933-55). Efter JLS tog dess föreståndare Göte Andersson över rörelsen.
Jnzlingabothom Anges 1360 men inte säkert att det handlar om Hagshults socken. (inlagt 040406)
Joarakre 1528 skrivs om Joarakre i Åkers socken men det är oklart vad som avses. (inlagt 040406)
Johan Ottossons verkstad En industri som startades i Boda i Hagshult i början av 1900-talet. Senare flyttade han verksamheten till Gräshult.
Johannesas Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken och att det invid förr bodde en snickare vid namn Johannes. (inlagt 040406)
Johannessons Konditori Ett konditori på Skolgatan som startades av en syster Johannessons på 1930-talet och sedan blev ytterligare två systrar delägare. I dag (2006) heter företaget Jonssons Kondiroti. (050810)
Johansbygget (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2006) adressen Järnboda Johansbygget.
Johansbygget (Åker) Backstuga i Wipparp i Åkers socken. Kallas även Litenas. Stugan är riven. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak sidan 76.
Johansbygget (Åker) Torp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Detta torp låg ungefär där lanthandeln i Nyholm byggdes i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 144.
Johansbygget (Åker) Backstuga under Pålskogs rote och by i Åkers socken. Den flyttades till granvik. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 168.
Johansbygget (Åker) Anges 1930 som en bosättning eller före detta sådan i Nässja i Åkers socken. Backstugan låg under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Stugan revs i början av 1900-talet. (inlagt 040406, kompletterat 040926)
Johansson & Jacobssons Möbelfabrik
Johansson och Nilsson Den firma som Lennart Johansson och Nils-Yngve Nilsson startade kring 1946. Se även Möbelsnitz. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd.
Johanssons skjutsstation
Johanssonska promenaden En skogspromenadstig väster om Västerån i Åkers socken upp mot torpet Hultskvarn. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 31. (inlagt 040926)
John Bengtssons John Bengtssons Speceri- och Diversehandel låg i Ljungberghs fastighet mot järnvägen och här fanns också ett tag en bokhandel.
John Gustavssons Affär på Skolgatan som ofta gick under namnen Bamm-Bamm och Pylle-John. Det startades 1922. Bröderna Sven-Erik och Roland Gustavsson tog över rörelsen efter sin far och drev den till 1983. Det var den sista livsmedelsaffären med manuell betjäning. Huset revs 1986. På andra våning hade ett tag skräddaren C.G. Högberg sin verksamhet.
John Jonssons smedja Låg vid Kaffegatan. John blev sedermera ägare till Stora Hotellet och en av de fem som startade biografrörelse i samhället.
John Remnemarks Byggnads AB Se Remnemarks
Jonassons gamla fastighet Ett hus som låg på Skolgatan mitt emot nuvarande (2006) Jupiter. Här hade NTO ofta sina möten innan man fick en egen lokal – den nuvarande – vid Kaffegatan – 1904.
Jonnys magasin Godsmagasinet som ett tag i slutet av 1990-talet drevssom restaurang av Jonny Pettersson.
Jonsbo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Var soldattorp nummer 103. Det finns kvar än i dag och ligger vid Vippsjöns sydvästra strand. Adressen är i dag (2006) Mässeberg Jonsbo.
Jonsbo Lilla (Soldatens undantag) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 60-61)
Jonsbosjön Anges 1930 som ett annat namn på Vippsjön i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jonsbygget Backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Det är inte känt var den exakt låg. (inlagt 040926)
Jonsgård Anges 1937 som en gård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonsgården En gård i Tofteryds socken som omtalas av Allvin 1852. (inlagt 040406)
Jonsgårds bok Anges 1937 som åker och slåtter vid Jonsgård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonsgårdsgärdet Anges som en åker vid Jonsgård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonssons (konditori) Konditori på Stationsgatan. 1971 drabbades det av en förödande brand. Då låg konditoriet på andra sidan gatan - vid utfarten från Skolgatan. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 45).
Jonssons såg 1914 startade Johan Jonsson en egen kvarn och såg. Den låg på en tomt i nuvarande kvarteret Uttern 10, där skolans fotbollsplan finns i dag (2005). 1942 såldes anläggningen till Karl Glad och den brann 1947. Mitt emot Elverket på Skolgatans västra sida startade Holger och Märta Jonsson sitt konditori. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 42.
Jordåsa kulle Anges 1937 som en kulle vid Jordåsen i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jor(d)åsen - backstuga Den låg mellan torpet Jordåsen och Lilla Trulsabo i Hults rote i Åkers socken. Den byggdes omkring 1800 och revs 100 år senare. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 39. (inlagt 040926)
Jordåsen - torp Anges 1930 som namnet på prästgården i Åker i Åkers socken. Är mer rätt ett torp under Åkers prästgård. Torpet revs i början av 1940-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (kompletterat 040406, 040926)
Joråsa kulle Åkers skjutbana anlades vid Joråsa kulle i Föreberg 1912 och invigdes året därpå. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 245. Anges 1957 på kartan som en kulle i Föreberg. Se även Jordåsa kulle. (kompletterat 040406)
Joråsen Se Lilla Joråsen och Stora Joråsen. (inlagt 040406)
Juddaträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. Berättas även att Judde är kortnamn för Johannes, en man som bodde i närheten. (inlagt 040406)
Julalyckan Anges 1957 på kartan som betesmark i Älgebo i Åkers socken. Anges 1937 som en åker i Häradsköp och att denna åker blev uppodlad i julveckan. (inlagt 040406)
Julbladet Ett annonsblad utgivet av klasserna 9 A-C vid Fågelforsskolan i mitten av december 2005. (inlagt 060716)
Julosten Anges 1957 på kartan som en sten i Mässeberg i Åkers socken. 1937 berättas att stenen är rund och ligger fritt på en stenhals. (inlagt 040406)
Junibacken Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Junibacken.
Jupiter (kvarter) Kvarteret i centrum mellan Skolgatan-Sturegatan-Storgatan-Stationsgatan.
Jupiter (hus) Servicehus som öppnade hösten 1982 vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan. Det har ett 20-tal lägenheter.
Jussö
Jussö Gård
Justusbo Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Justusbo.
Jutabo Åkermark i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jutabygget
Jägareträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken och att det invid förr bodde en jägare. (inlagt 040406)
Järn och metall
Järnbo Anges 1943 som en gård i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnbo skog Noterat 1745, troligen i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnboda En by i Hagshult. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. Norra Järnboda var i ett tag ägd av socknen 1940-cirka 1990. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1990 sidan 73. I Järnboda finns i dag (2006) även adresserna Järnboda följt av Björkhaga, Johansbygget, Norregård, Sjövik och Södergård. 1202 skrevs Jarnbothö. 1337 om Jernbodha, 1492 om Iaernboda. (uppdaterat 040406)
Järnboda Norregård Gård i Hagshult.
Järnboda Södergård Gård i Hagshult.
Järnbosjön Anges 1943 av Fingal Johansson i sina bygdeminnen som en sjö i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnvägshotellet Nuvarande (2006) restaurangrörelsen som drivs av Jonny och Inger Pettersson. Huset byggdes 1910 och till en början hade Carl och Frida Svensson färghandel och målarverkstad. Hotellet började 1915. Senare fanns här leksaksaffär. 1963-1968 hade Göte Sandberg tapetserarverkstad i huset. 1992 eldhärjades huset. Hösten 1993 renoverades Järnvägshotellet för att bli restaurang. Nuvarande ägarna Jonny och Inger Pettersson har fått kommunens byggnadsvårdspris för att de gjort en så fin renovering.
Järnvägsträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken och att den ligger vid järnvägen. (inlagt 040406)
Järstorp (Åker) Ligger i Gölgås med i dag (2006) adressen Gölgås Järstorp. Denna backstuga timrades omkring 1870.
Järstorp (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Järstorp.
Järven Radhus vid Fabriksgatan, som började byggas 1977.
Jättaberget Anges 1958 på kartan som ett berg i Vipparp i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jättasteget (Jättesteget) En fotliknande urgröpning i en sten på Tofteryds bys ägor. Beskrivning i Allvin 1852 sidan 46. (kompletterat 040406)
Jättastegskärret Anges 1937 som ett kärr vid Jättasteget i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jättastenen Anges 1937 som Drakahallen, en gränssten mellan 1-4 Ålaryd och 1 Vipparp i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jättastugan En stengrotta på Ekhults ägor i Tofteryd. Beskrivning i Wieselgren 1846 sidan 24. (kompletterat 040406)
Jättesteget Se Jättasteget. (inlagt 040406)
Jättestuvan Stubbe (?) i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jödda broar Anges 1937 som ett råmärke mot Nydala och Svenarums socknar i Hagshults socken samt att det inte längre går någon väg här. (inlagt 040406)
Jönköpings regemente
Jönköpingsträffen
Jönshult Ligger i Hagshult. I ett brev från Nydala 1440 talas bland annat om Jönshult. I Jönshult finns en stor domarring. Med postadress finns Jönshult följt av Lönnkullen, Norrgården, Skogsgläntan, Sörgården och Åstugan. 1288 talas om Gydinxhylt, 1311 om Gijdhingxhylta, 1320 om Gödinxhulta, 1361 och 1439 om Gydingxhylta, 1668 Jönshult. (kompletterat 040406)
Jönshult Norregård Gård i Hagshult.
Jönshult Södergård Gård i Hagshult.
Namn
Information
KIP
K R Bult Ett företag som drivs av Karl-Inge Reinholdsson med verksamhet på Norra Trädgårdsgatan. 2006 sålde Karl–Inge företaget och emigrerade till Australien. (kompletterat 061227)
KSK Ofta den allmänna benämningen på Klevshults Sportklubb.
KW Industrial and Maritime Consulting Ett företag registrerat i november 2006. Innehavare är Karl Wischer i Ålaryd. Verksamheten består av nationell och internationell konsultverksamhet avseende alla förekommande avtornings-, fyrs- och likartade anläggningar till havs och land jämte därmed relaterad verksamhet. (inlagt 061227)
Kackö Ö i Tofteryds socken. 1686 stavat Kacköö. (inlagt 040409)
Kaer 1421 talas om Kaer som möjligen kan handla om bebyggelse i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kaffegatan Namnet kommer av att det under många år fanns kafé i vart och vartannat hus. Gatan hette förr Tofterydsvägen men nu är det officiella namnet Kaffegatan. Läs mer. (kompletterat 040926)
Kaffegategänget En gammal benämning för barn utmed Kaffegatan (troligen på 1920- och 1930-talet)
Kaffegatsungar En gammal benämning för barn utmed Kaffegatan (troligen på 1920- och 1930-talet)
Kajeboträdan Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalebs källare Kommunhuset i Klevshult byggt 1966.
Kallboträdan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalle Anka Barnskidskola Startades 1983 av Skillingaryds FK på Grönelund. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987.
Kalle Bengtssons mad Låg väster om Texaco (Norra Allégatan)
Kalle ”Hihi” Johanssons Hjulfabrik
Kalle på Molunds smedja Karl Johansson hade smedja och snickerifabrik. Låg nära järnvägen - östra sidan. Adress; Fabriksgatan 4 och 6. Den eldhärjades 1910 och gnistor flög över stolfabrikens papptak och antände Åkermans såg. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Kallery(d)et Anges 1937 som åkermark i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kallmaden Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes 1788. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 80.
Kalvafällan Anges 1937 som skogsmark i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalvagärdet Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken och att man förr hade kalvar på bete här. (inlagt 040409)
Kampen Anges 1937 som en åkler i Hagshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kamratföreningen Brandmännens kamratförening som bildades 1946.
Kamratstödjarna
Kanonrundan Ett motionslopp som arrangerades av Skillingaryds IS i flera år kring 1970.
Kanslichefen Benämning på kommunens högste tjänsteman. Har senare fått namnet kommundirektör. (kompletterat 040926)
Kantorsgatan En gata i östvästlig riktning från Östra Allégatan (norr kyrkogården) och österut.
Kapellet Kapellet på Tallnäs invigdes Annandag Pingst 1970 av biskop Olof Sundby. Arkitekt var Anders Berglund. Triumfkrucifixet är tillverkat av konstnärinnan Eva Spångberg. Kapellet rymmer 140 personer och har slinga och ljudanläggning. (Inlagt 061227)
Kapellgatan En gata i östvästlig riktning från Östra Allégatan (öster kyrkogården) och österut.
Kappen Backstuga i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Hade tre olika namn: Hyttebo, Emanuelas och Kappen. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 83. Anges 1958 på kartan som terräng i Gimmarp. (kompletterat 040409)
Kari hål En bottenlös skogskälla i Harfall i Åkers socken. Se även Karina hål. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (inlagt 040926)
Kariekullen Det vardagliga namnet på Karins Kulle. Läs mer under detta namn.
Karina hål Anges 1937 som ett kärr i Harfall i Åkers socken. Det berättas att Karin var en gumma som var gift med en knekt. En gång vill han inte hjälpa henne dra hem höet från en slåtteräng. I ilskan trampade Karin ner höet i detta kärr. (inlagt 040409)
Karins Kulle Torp under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. I dagligt tal kallades det Kariekullen. Det är det enda torpet i socknen som bär ett kvinnonamn. Torpet revs på 1930-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 199.
Karins kulle Ligger vid Stensö i Åkers socken. Hette senare Karjakullen. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 62.
Karjakullen Ligger vid Stensö i Åkers socken. Lär tidigare ha hetat Karins kulle. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 62.
Karl Doolks skrädderi Karl hade sitt skrädderi i bostadshuset vid Mogatan–Kaffegatan.
Karl Glads såg 1931 anlade Karl Glad en såg alldeles norr om Sturegatan och öster om Östra Allégatan på karl Perssons tomt. 1935 flyttade han sågen till strax söder om kyrkogården. 1943 gick han i kompanjonskap med Bertil Hamlin och de köpte Jonssons såg - kvarteret Uttern 10. Här fanns förutom såg även en träullsfabrik och benstamp. Andra våning hyrde man ut till möbelverkstad, 1947 – året då såg, träullsfabrik och benmjölskvarn brann – delade Karl och Bertil på sig. Läs mer i Trä i Skillingaryd del 1.
Karl-Otto Karlsson-Remnemark Karl-Otto startade ett snörmakeri i mindre skala.
Karl Svenssons hönseri. Karl Svensson hade sitt hönseri vid korsningen Hovslagaregatan - Östra Allégatan. Hönseriet drabbades av brand 1932. Läs mer i boken Larmet går (sidan 26).
Karlas Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183.
Karls vång Anges 1937 som en odling – förr hage – i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Karlsborg En av de gamla gästgiverierna i Klevshult. Mer text och bild HÄR!
Karlsborgsgatan En gata i Klevshult.
Karlsbygget (Hagshult) Ligger i Hagshult med i dag postadressen Hagshult Karlsbygget. Anges 1930 som en avstycka från Hagshults Stora Prästgården. Det ligger cirka 1500 meter söder om Hagshults kyrka och är numera friköpt från kyrkan. (kompletterat 040926)
Karlsbygget (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Karlsbygget.
Karlsbygget (Åker) Anges 1957 på kartan som terräng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040409)
Karlsbygget (Åker) Ett torp som låg under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 314. (inlagt 040926)
Karlsgård Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Karlsgård.
Karlssons charkuteri O.V. Karlsson hade charkuteri 1933-1955 i byggnaden intill Åkerstigs på Skolgatan. JLS tog över och drev butiken vidare till 1966. Sista året drevs den av föreståndaren Göte Andersson.
Karlssons Möbelfabrik P.R. Karlssons Möbelfabrik i Bergfors. Grundat 1946 av Paul Karlsson.
Karlsbygget Torp i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 18.
Karpamossen Mosse i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Karsö
Kassary(d(en Anges 1937 som terräng i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kattekro
Kattens Robert Andersson skriver så här om början av 1900-talet: En deputation kantar i hast landsvägen, planen framför Cuba Kaffemagasin intill Tofterydsvägens mynning, vid Kattens (där sparbanken residerar under sina lökkupoler).
Kattis Nails Ett företag som drivs (2005) av Katalin Takasc. (inlagt 041205)
Kavlabron Anges 1937 som en bro på en skgosväg i Basseberg i Åkers socken. Det berättas att med kavlabro menas att ett lager av kavlar - eller så kallad trindtrol - lades ut på sanka ställen av en väg. (inlagt 040409)
Kavlingabron Anges 1958 på kartan som en bro i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kayman Trä och Metall
KD:s Huset och affären som KD Johansson startade 1902 och som lades ned 1976. På Skolgatan där det i dag (2004) finns en liten livsmedelsbutik.
KD-Gatan Beteckningen på Skolgatan. Troligen var KD Johanssons affär den mest betydelsefulla eftersom den fick ge namn åt hela gatan.
KDS Skillingaryd
Kennel Mac Queens En hundkennel som i dag (2006) finns i Ledås, Klevshult. (inlagt 040926)
Kerstin Redovisare Företag som drivs av Kerstin Holmberg. Hon hade i många år sin verksamhet hos Holmbergs Rör men finns sedan hösten 2002 vid Storgatan 5 där tidigare Elkes hade sin verksamhet.
Kerstins fotvård Kerstins Fotvårdsklinik på Östra Allégatan, vilken drivs av Kerstin Pettersson. Hon startade den 1970 och driver den än i dag (2006) även om det numera är i liten omfattning. Kerstin hade arbetat hos Sara Haglund i 19 år och på tryckeriet i tolv år innan hon utbildade sig till fotterapeut.
Kiddarödjan Anges 1937 som en betesmark – förr åker – i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kiefer Möbler AB
Killgruppen Ett projekt för vänskap och förståelse vid Fågelforsskolan. Se även tjejgruppen
Kina Wok En restaurang som öppnade kring 1 november 2004 i ”Fribergshuset” vid Storgatan-Kaffegatan. (inlagt 061227)
Kinnebolaggarna Anges 1937 som terräng i Snuddebo i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Kiosk Peters Gatukök Efterträdaren till Reens kiosk på storgatan i mitten av 1970-talet: Peter var en tjeck som drev rörelsen under ett par år.
Kiropraktisk Center Företag som startades av Karsten Pedersen i början av 1990-talet med först verksamhet i Åker och sedan i Elghammar. Senare flyttade Karsten verksamheten till Värnamo och Jönköping.
Kisteryd(et) Soldattorp nr 101 i Åkers socken i rote nr 8, Elgebo. Det ligger på gränsen mot Härdsköp nära det forna torpet Pottabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 250.
Kiyllåås 1686 en stavning för Kylås i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kjellgrens Vagnfabrik Kjellgrens Vagnfabrik låg vid korsningen mellan Kaffegatan och Östra Allégatan.
Kjäftahall Ett gränsmärke, som i gamla tider var orsak till ständig oenighet, omtalad i domboken 1628. Enligt folksägnen luggades gubbarna under själva lantmäteriförrättningen.
Klackholmen En ö i Sjörydssjön i Tofteryds socken. Förklaring ges av Wieselgren 1846, sidan 25. (inlagt 040409)
Klaepsyohylto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klefsiohylta. (inlagt 040409)
Klafshylto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klefshulto. (inlagt 040409)
Klarebo Soldattorp nr 108 under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Troligen revs huset på 1870-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183.
Klassons Möbeltillverkning 1929 startade Klasson egen rörelse, som fick namnet Ernst T Klassons Möbeltillverkning.
Kleffzhult 1667 talas om en Abraham i Kleffzhult och med det avses Klevshjult i Åkers socken. (inlagt 040409)
Klefshult 1770 skrivs Klefshult. Det var också stavningen för ortens poststämpel till 1930. (inlagt 040409, kompletterat 040926)
Klefshulto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klafshylto. (inlagt 040409)
Klefsiohylta Stavning 1360 för Klevshult. På framsidan av brevet är stavningen Klaepsyohylto. (inlagt 040409)
Klevshult Har påträffats i skrift redan 1360 som Klaepsyohylto. Kläpp står för en bergsformation följt av sjö. Det finns också en liten, liten sjö (Klevshultagölen) som förr var större och det var säkert där namnet på det som skulle bli ett samhälle uppkom. Uttalet i dag varierar och egentligen borde det var Klävshult och inte Klevshult. Med förleden Klevshult finns i dag (2006) adresserna Alastugan, Barrstigen, Bergsdal, Kvarnaberget. Mogatan, Sanden, Smältverk, Ängaholm samt Klevshults Gård. Läs mer om Klevshult på www.klevshult.nu. (kompletterat 051204)
Klevshultagölen

Anges 1958 på kartan som en göl i Nässja och Klevshult i Åkers socken. Sven Pettersson från Nässja, numera Skillingaryd, berättar den 5 september 2005 att gölen har sitt tillflöde och utflöde i Grobäcken, som kommer frånHarfall och som mynnar i Lagan. Han berättar att han och sonen tagit stora gäddor i gölen på upp till fyra kilo och vattnet har alltid varit fint. (inlagt 040409, kompletterat 051204)

Klevshults Alliansförsamling
Klevshults by Byn låg under Nässja rote i Åkers socken. Under Klevshults gårdar låg torpen Sanden, Bergsdalen, Kvarnaberg och grenadjärtorpet nummer 53 Fridhem samt backstugorna Broen, Kungaholm, Snickarbygget, Sanden och Parken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 040926)
Klevshults Gård
Klevshults gästgivaregård 1615 utsågs Klevshult till gästgivaregård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 322. (kompletterat 040926)
Klevshults Hemvärn Ingår numera i Skillingaryds Hemvärn
Klevshults ryttartorp Klevshults ryttartorp nr 53 Fridhem låg under Nässja rote i Åkers socken och är sedan många år rivet. Det stod ett par hundra meter norr om torpet Sanden. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 325. (inlagt 040926)
Klevshults Samhällsförening En förening som bildades 1995 och som har som arbetar för samhällets bästa. Läs mer på desss egen hemsida www.klevshult.nu
Klevshults skola
Klevshults Smältverk Ligger strax öster om Klevshult.
Klevshults Sportklubb Förening bildad 1966. Läs mer under Om Skillingaryd, Klevshult och 1966.
Klevshults sågverk Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 98. Samma som ångsågen?
Klevshults Ångsåg Klevshults Ångsåg startade redan 1896 och blev ortens första industri. Ture Johansson övertog sågen 1955.
Klinkeledsträdan Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken och att det då fanns en grind (led) med järnklinka. (inlagt 040411)
Klockaregatan En gata strax söder om kyrkogården.
Klockaregården (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Klockaregården.
Klockaregården (Åker) Ligger vid prästgården i Åker med i dag (2006) adressen Åker Klockaregården. Den låg förr söder om kyrkan men flyttades före den nya kyrkans uppförande. Den placerades vid den gamla backstugan Korsgärdet norr om kyrkan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (kompletterat 040926)
Klockaregärdet Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åker Klockaregärdet. Det var från början en backstuga – byggd i slutet av 1700-talet – men byggdes om 1902-1903. Den har också kallats för Slätten. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (kompletterat 040926)
Klockarestycket Anges 1930 som en åker i Torp i i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Klockegöl Anges 1930 som en göl i Hagshults socken. Det anges då att en sägen berättar att kyrkklockarna en gång föll ned i denna göl utan att återfinnas. (inlagt 040409)
Klockemakarens Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 271.
Klockinsamlingen En insamling för en klockstapel på Tallnäs. Läs mer under Klockstapeln (Tallnäs). Inlagt 061227)
Klockorna En arbetsförening – en frivillig sammanslutning av kvinnor och män – som skulle arbeta för att anskaffa medel till begravningsplatsen på Skillingaryds Skogskyrkogård. 1930 invigdes klockstapeln.
Klockstapeln (Skillingaryd) Klockstapeln vid Skillingaryds Skogskyrkogård, vilken invigdes 1930. Klockorna kallas för Victoria-klockan och Lill-klockan. Läs mer. (kompletterat 040926)
Klockstapeln (Tallnäs) Söndagen den 18 november 1956 invigdes Tallnäs klockstapel. Stiftets ungdom hade samlat in omkring 5.000 kronor till klockan i en insamlingskampanj som kallades ”klockinsamlingen”. Det var under ett ungdomsarbetsläger som klockstapeln byggdes under sommaren 1956. Under ledning av ingenjör H. Wandt. Klockan kommer från Olssons klockgjuteri i Ystad och väger 110 kilo. Den är ”stämd i E" och har en diameter på 58 cm. (inlagt 061227)
Kloftehalla Terräng i Tofteryds socken, noterad 1686. (inlagt 040409)
Klondyke Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åker socken. Det berättas att åkern blev uppodlad somma år, 1896, som guldfälten i Klondyke upptäcktes. (inlagt 040409)
Klubbstugan Vanlig benämning på SIS klubbstuga som låg strax öster om nuvarande (2006) Hemköp. (050810)
Klykan Låg vid Alhålet i Lagan. Strax nedanför Movalla.
Kläfshylta Stavning 1365 för Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kläfzhult Stavning 1686 för Klevshult. (inlagt 040409)
Kläppåker Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040409)
Knappliderna Backar på en skogsväg i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Knektagravarna Ett större gravfält vid Grytås i Åker socken. Fältet består av tätt liggande jordhögar i ett lövhult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 288. (inlagt 040926)
Knektamossen Anges 1937 som en mosse invid Dala mosse i Järnboda Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knekten Namn på kaféet i militärmuseet.
Knekthemmet Anges 1937 som ett före detta soldattorp i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knektängen Anges 1957 på kartan som åkermark i Harfall i Åkers socken. 1937 anges den som odling – förr äng. (inlagt 040409)
Knirkö Anges 1937 som en ö i Dala mosse vid Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knuss Ett smeknamn på Almesäng mellan Skillngaryd - Klevshult.
Knussaboa Ett smeknamn på Skillingarydsbor. Motsatsen på Plättabor, de som kommer från Vaggeryd.
Knutas Anges 1937 till Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knutaträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knutsaliderna Anges 1937 som vägbackar vid Knuts i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Knutsdansen Dans på torget i januari varje år. Brukar även vara i Klebvshult.
Knutsmossen En mosse i Gräshult Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knäppas En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Den hette egentligen Björkebro. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040926)
Knäppens staket Knäppen låg på skjutfältet Det har fått namn efter en kapten Kettner, kallad Knäppen. En kväll var han berusad och cyklade iväg. Till slut fann man honopm sovande på ett staket.. Nästa dag bygde målkaptenen ett staket, placerade ut en docka och en cykel. Detta blev en målplats...
Knöppelängen Ligger vid Duveled
Kohagsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kokärret Anges 1937 som ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kolasjön Sjön som ligger vid Berghem.
Kolbryggan
Kolviken En vik i Linnesjön, sydvästra delen, i Hagshults socken.
Kommunal färdtjänst Färdtjänst för handikappade startade 1974.
Kommunalhuset Kommunalhuset i Klevshult byggdes 1966. I dag (2006) finnsbostadslägenheter i huset. Fram till början av 2006 fanns här även bibliotek och förskola men denna flyttades til den om- och tillbygda skolan som invigdes den 11 mars 2006. Fritidslokalerna i källaren kallas numera Kalebs källare. (kompletterat 060716)
Kommunalkontoret Den gamla benämningen på det som nu oftast kallas kommunkontoret eller kommunledningskontoret.
Kommundelning Har varit aktuell flera gånger. Senaste och sista (?) gången 1993 då kommunen sa nej till en utredning i frågan.
Kommunhuset Kommunhuset i Klevshult byggt 1966. Numera (2006) mest kallat Kalebs källare
Kommunledningskontoret Kommunens eget namn på det som förr kallades kommunkontoret. Kommunledningskontoret är själva kansliet i Skillingehus.
Kommunrevisionen Kommunrevisionens uppgift är att granska kommunens nämnder och styrelsen. Oppositionen har alltid majoritet i revisionen.
Kommunvapen Nya Vaggeryds kommun från 1971 tog över Vaggeryds köpings vapen. 1988 antogs ett nytt vapen, det nuvarande (2006). Gamla Skillingaryds köping hade också ett eget kommunvapen som i dag är officiellt vapen för Skillingaryds Intresseförening och för hemsidan Skillingaryd.Nu.
Komningsmaden Anges 1930 ligga mellan Hagstad och Ålaryd. (inlagt 040409)
Komodebo Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Kompassen Annonstidning som gavs ut av Rune Storck på 1970-talet.
Kompletteringstrafik Startade 1873.
Komvux Kommunala vuxenutbildningen.
Konstaffären Ett vanligt namn på Skillingaryds Konsthandel på Storgatan.
Konsum Konsum startade 1915 i ett källarutrymme i Hjärtstedts hus vid Sturegatan – Skolgatan. 1917 flyttade man in i en bättre lokal på samma tomt och 1921 övertog man Thulins affärslokal i ”Thulinahuset”. Einar Tilly anställdes som föreståndare och han startade senare eget. Ny föreståndare blev Filip Larsson, från 1923 till 1954. Julen 1935 flyttades Konsum till Storgatan 19. Man startade ytterligare en butik när man 1941 tog över CA Petterssons charkuteributik på Storgatan 10. Lilla Konsum öppnades på Trädgårdsgatan 10. Under kriget inredde man också en grönsaksaffär i källaren under huvudbutiken. Det egna hallbygget i korsningen Storgatan - Sturegatan blev klart 1963.
Konsumentgillet Det tidigare Kvinnogillet som fick sitt nya namn 1977.
Koolasiön Anges 1686 som en sjö och med det avses Kolasjön i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kooperativa Det tidiga gängse namnet på Konsum.
Kopparberget Ligger nära Rydstorpet och österut, Här finns Hålamossen. En ravin söderut Skams håla. Kopparberget ligger lite längre åt norr, Detta berättar Gunnar Svensson 050126. (inlagt 050810)
Korpa Bo Ryttaretorp (hummer 62) i Väshult i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Korpanäbben Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Korsbo (Tofteryd) Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen. Kallades även Skräddaretorp.
Korsbo (Åker) Övernattningsstugan Korsbo låg i Åker redan 1845. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 141. Läs också mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 28. (kompletterat 040926)
Korsbogärdet I Åkers kyrkby, platsen för nuvarande hembygdsgården.
Korpa mosse En mosse i Hagshults socken, omnämnd Av Allvin 1852 (sidan 11). (inlagt 040410)
Korpen Det vanliga namnet på Skillingarydskorpen, alltså Skillingaryds Korpförbund.
Korpudden Anges 1937 som skogsmark i Mörkhult i Hagshults socken och att den skjuter ut som en udde i en mosse. (inlagt 040410)
Korskärret Ligger vid Holma med i dag (2006) adressen Holma Korskärret.
Kraftstationen Kraftstationen vid Fågelforsdammen som togs i bruk 1911 och som är i bruk ännu (2006).
Krahner Företag startat av Anders Hagelberg 1981 och det övertogs 1985 av Rolf Krahner som var anställd. Rolf Krahner driver företaget som han kallar Anders Budservice men firmanamnet är egentligen Handelsbolaget R Krahner. (inlagt 040926)
Krahners Det företag som Anders Krahner startade 1936. Familjeföretaget såldes 1981 och ingår numera (2006) i Proton Group).
Krahners HB R Krahner, startat av Rolf Krahner 1981.
Krahners Bowlingklubb som startade 1965 och som på 1990-talet gick upp i Skillingaryds Bowlingklubb.
Krantzastugan Låg på norra sidan av Ovdaskogsvägen och här bodde Hanna Krantz. Läs mer i Skillingarydsbygden i bild 1986 sidan 6.
Kretsstämma Namn på centerns stora årsmöte. Centerns styrelse kallas kretsstyrelse. (inlagt 050810)
Kreutzas Anges 1930 som Södralyckan i Nässja i Åkers socken och att namnet kommer av att här förr bodde en knekt som hette Kreutz. (inlagt 040410)
Kringelmossen Mosse i Tofteryds socken. (inlagt 040410)
Kringlan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Kringlemossen Lilla och Stora Kringlemossen ligger i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kringlesjön Anges 1937 som en sjö vid Ossingesjön i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kristallen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (050810)
Kristallpalatset
Kristinagården 1988 Landets första behandlingshem mot inkontinens startar i Åker. Blir 1989 Kristinagården. Adressen är i dag (2006) Åker Kristinagården.
Kristna förskolan Startade i september 1971.
Krocketbanan Den krocketbana som ligger alldeles öster om Lagagatan.
Krokarna Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i Åkers socken och att åkrarna förr hade krokig form. (inlagt 040410)
Krokavadet
Kroken (Hagshult) Anges 1937 som en lång och krokig åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroken (Hagshult) Anges 1937 som en skogsmark som skjuter ut som en udde med krokig form i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroken (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Kroken.
Krokåker Anges 1937 som en krokig åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Krokliden Anges 1958 på kartan som terräng i Basseberg i Åkers socken. 1930 bemäns den som Kroklid. (inlagt 040410)
Kroklidmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kroksängen Anges 1937 som ett skogsskifte vid skolsmarken Kroken i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Krokåker Anges 1937 som en åker i Älgamo och att den förr hade en krokig form. (inlagt 040410)
Kronkvarnen i Hult En gammal kvarn i Åkers socken. Text och bild HÄR!
Kronan Ett ofta använt namn på Skillingaryds Läger.
Kronans sjukhus Kanske den första militära byggnaden i Skillingaryd. Den låg på nuvarande torget och fanns här 1832 eller tidigare.
Kronoparken
Kronåkern Åkermark i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroppshyddan Se sporthallen Tallnäs. (Inlagt 061227)
Krukviken Ligger i Linnesjön, på västra sidan vid Mölnarp.
Kruta kärr Anges 1937 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken och att Krut var en soldat i Starkeryd. (inlagt 040410)
Kruta träda Anges 1937 som en åker i Starkeryd i Hagshults socken och att Krut var en soldat i Starkeryd. (inlagt 040410)
Kräckelund Terräng i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kröjsas Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Kröjsas.
Krökeliden Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken och att backen går i en krök. (inlagt 040410)
Krökelsbo Boställe i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 040410)
Krökelsboliden Anges 1937 som en backe i Skog i Tofteryds socken och att den även kallas Hageliden. (inlagt 040410)
Kullagardh 1405 talas om detta som ett torp i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kullen (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Kullen.
Kullen (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2006) adressen Väshult Kullen. Anges 1930 att det också kallas Fällan. (uppdaterat 040410)
Kullen (Skillingaryd) En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Kullen (Skillingaryd) Den kulle som anlagts vid Fågelforsskolan, intill 1914 och 1952 års skola.
Kullen (Tofteryd) Torp i Tofteryd. Detta torp var en avstycka från Sjöeryd. Kullen är belagd från 1686.
Kullen (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2006) adressen Ljungberg Kullen.
Kullen (Åker) Torp under Nässja. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 59. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 313. Adressen är i dag (2006) Nässja Kullen.
Kullen (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 040926)
Kullen (Åker) Anges 1957 på kartan som terräng i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åkers-Ryd Kullen. Här stod förr en backstuga under Ryd, Förebergs Lillergårds rote. Den har senare flyttats ett stycke och står nu vid gården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 232.
Kullen (Åker) Anges 1958 på kartan som betesmark i Kåveryd i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Kullen.
Kullens Skeppstad Ligger strax söder om Tallnäs vid Linnesjön.
Kulleryhytt Ligger i Hagshult
Kullgatan
Kullåker (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullåker (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Fryebo i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullåker Norra (Hagshult) Anges 1937 som en åker som ligger vid en kulle i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kullåker Södra (Hagshult) Anges 1937 som en åker som ligger vid en kulle i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kulturhusens dag Ett arrangemang som i hela landet och i Skillingaryd av Östbo Histroiska Sällskap. Tema 2004 var Hus i goda händer. (inlagt 040926)
Kulturskolan Den gamla kulturskolan som i Skillingaryd och Klevshult har sitt ursprung i den 1968 bildade musikskolan.
Kulturstipendium Detta delas årligen ut från 1979.
Kulturåret 1998 var proklamerat som kulturåret och kommunen satsade kring 150.000 kronor på en rad aktiviteter.
Kungaholm Hus strax öster om Klevshult. Heter numera Ängaholm. Här bodde den kände målaren C.J Rolander ( född 1854). Det var en stuga som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 331. Text och bild även HÄR!
Kungsgatan En namngiven gata i Skillingaryd som aldrig byggdes ut och som man numera kan sägas ha blivit ersatt av Infanterigatan. (inlagt 040410)
Kungsstenen Den tidiga benämningen på nuvarande Oscarsstenen på Västra Lägret
Kungsvägen Från Hok i Svenarums socken till Hörle i Värnamo socken går den så kallade Kungsvägen utefter Härån. Vägen går även genom Hagshult. Större delen av vägen är numera inte allmän väg. Men förr var vägen så betydelsefull, att det fanns gästgiveri vid den vägen i Hemmershult i Fryele. Gustav III lär på sin franska resa ha färdats denna väg fram, och drottning Sofia använde vägen vid sina besök på Hok.
Kunskapslyftet
Kurragatan Gatan mellan Jonssons Konditori och Beklädnadsaffären som gick norrut - förr gick det att ta sig ända bort till Sturegatan. Gatan kallades så eftersom arresten invid isbanan flyttades hit, alltså kurran???????
Kurran Polisens kurra låg vid Kurragatan fram till l1970 då den flyttades till Berghem. Polisen har en arrest i sin lokal på Artillerigatan. ”Rulle bagare” bodde ganska nära arresten. Kurran hade byggts omkring 1900.
Kusholmen Anges 1930 som en avstycka från Kushult i Hagshults socken. (uppdaterat 040410)
Kushult En gård och by i Hagshults socken sydväst om Linnesjön. Har också varit soldattorp (nummer 96). I Kushult finns ett bronsåldersröse. I dag (2006) finns adresserna Kushult följt av Bengtsbo, Kvarnagärdet, Lundholmen, Majebo, Möllefors och Möllefors Kvarn. 1456, 1460 och 1462 talas i skrifterna om Kushulte och 1459 om Kushult. 1509 berättas om Koolsshulth men det kan möjligen gälla Kulhult i Byarums socken. 1686 är stavningen Kuushult. (kompletterat 040410)
Kvarnbacken Husbehovskvarn under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 263.
Kvarnaberget Bosättning i närheten av Klevshult med i dag (2006) adressen Klevshult Kvarnaberget. Det var en backstuga torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. (kompletterat 040926)
Kvarnabo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Den byggdes 1794. Den revs troligen redan i mitten av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 133.
Kvarnabo Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Den låg mitt emot husbehovskvarnen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 271.
Kvarnabäcken (Tofteryd) Anges 1937 som en bäck som även kallas Hålebäck i Hult i Tofteryds socken samt att det vid Ryd är en kvarn anlagd. (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Tofteryd) Bäck i bland annat Fryebo i Tofteryds socken. Även vid Hult (samma bäck?) (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Åker) Anges 1957 på kartan som en bland annat Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Åker) Anges på kartan 1957 som en bäck i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnafällorna Anges 1937 som skogsmark i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnagärdet Ligger i Kushult med i dag (2006) adressen Kushult Kvarnagärdet.
Kvarnahålet Anges 1937 som ett ställe vid bäcken i Älgamo i Tofteryds socken. Det berättas att hålet avser en sänka där det förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnalyckan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken och att det invid förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnamaden Anges 1937 som en mad i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnaryd Ett torp som låg under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Har också stavats Qvarnaryd. Torpet är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 301. (inlagt 040926)
Kvarnarydet Anges 1937 som en före detta bosättning i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnaträa Det är en åker nära Ålaryds kvarn på Bengt Dahlqvists ägor. Det berättar Gunnar Svensson 050126. (inlagt 050810)
Kvarnaveken Anges 1957 på kartan som åkermark i Bockebo i Åkers socken. 1937 noterat som slåtter och att här förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnen (Skillingaryd) Den fastighet som uppfördes 1911 och som varit kvarn sedan dess, men verksamheten lades ned med utgången av 2003. Ligger vid korsningen Kvarngatan - Västra Järnvägsgatan. Det var Gustav Svensson som byggde upp kvarn och såg. (kompletterat 040411)
Kvarnen (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2006) adressen Uljeshult Kvarnen.
Kvarnen (Åker) Anges 1937 som en bosättning med kvarn i Bockebo i Åkers socken och att den kallades Mäldarns. (inlagt 040411)
Kvarnen (Åker) Husbehovskvarnen i Galtås i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 040926)
Kvarngatan Gatan invid kvarnen. Man säger ofta att man bor vid Kvarngatan, då vet nog de flesta vilket område man avser.
Kvarn(a)rydet Torp i Hults by i Tofteryd. I dag (2006) är namnet Hult Kvarnarydet.
Kvanåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnåsen Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 145 samt i boken Mellan Härån 2002 sidan 16 där det berättas om August den blinde.
Kvarnåsen En backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Finns två backstugor med detta namn i Föreberg. Har i dag (2006) adressen Föreberg Kvarnåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 226.
Kvarnåsen En backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Finns två backstugor med detta namn i Föreberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 229.
Kvarnön En ö i Österån vid Ljungafors, som delade ån i två strömmar. Har i dag (2006) adressen Ljungafors Kvarnön. Anges 1958 på kartan som terräng i Stenshestra. (kompletterat 040411)
Kvartersfest På Fridhäll har man haft fest för de som bor i vissa kvarter. man hade det åminstone under 1990.
Kvicksåsen Anges 1937 som en skogsås i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvinnogillet Det tidigare namnet på det som 1977 blev Konsumentgillet.
Kvinnoklubben Den vardagliga namnet på Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Skillingaryd.
Kvists kiosk Vid Henning Svenssons vid korsningen Stationsgatan - Storgatan låg Kvists kiosk.
Kvällssyföreningen En syförening hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Kyllefors Anges 1930 som en industrianläggning i Kylås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kyllefors Snickerifabrik H & J Granstrand & Co. Ett snickeriföretag grundat av Herman Granstrand i Kyllefors, Åker, omkring 1900. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Kyllesjön Anges 1958 på kartan som en sjö i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kylsjön Anges 1955 som en sjö i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kylås, Kyllås By där det också sedan 1977 finns en skidbacke med lift. Under Kylås finns torpen Elmåsen, Heidan, Åboget, Åsen och Västerås (Amerika) samt backstugan Sånna. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 109. I dag (2006) finns adresserna Kyllås följt av Eksäter, Sjölund, Sörgården och Åbygget. (kompletterat 040926)
Kylås rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 3 av 13 i Åkers socken.
Under Kylås gårdar fanns backstugan Sånna samt torpen Elmåsen, Heidan, Åboget, Åsen och Västerås (Amerika).
Under Bassebergs gårdar fanns torpen Gustavsbo, Kvarnabo, Perstorp, Moliden, Linnebo, Sjöbo, Österskog och Anderstorp, backstugorna Planen, Hagelund, Backa, Liden och Kvarnabygget samt husbehovskvarn och såg vid Lomsjö.
Under Gisslaköps gårdar fanns torpen soldattorpet nr 107 Glörnebo, Petersborg, Valingsberg, Liden, Johansbygget och Nybygget samt backstugorna Gislabo. Skogsberg, Berget eller Lyckans Höjd, Kvarnåsen, Lilla Lid och Komodebo.
Under Kåveryds gård fanns torpen Andersbo och Säldehagen, under Ugglekulls gårdar torpen Lövåsen och Norrkull samt under Ljussegrens gårdar torpen Högås och Brännåsen.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 109. (inlagt 040926)
Kyrkan
Kyrkans barntimmar
Kyrkbacken
Kyrkberget Berg i Bohult på nuvarande sjutfältet.
Kyrkbäcken Bäck nära kyrkan i Tofteryd. Även kallad Torpabäcken. Kommer från Torp.
Kyrkekullen Vid kyrkan i Åker. Här lät scouterna i Falken uppföra en scoutstuga som man hade byggt i Gimmarp. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 35.
Kyrkeskiften Anges 1937 som en åker som ligger vid vägen till kyrkan i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kyrkliga syföreningen (Hagshult)
Kyrkobladet Tidning som ges ut av församlingarna i Tofteryd, Åker och Hagshult.
Kyrkogatan En gata som numera (2006) heter Marielundsgatan?
Kyrkobröderna
Kyrkogården Läs mer under Skillingaryds Skogskyrkogård.
Kyrkogårdsgatan Gatan som går alldeles söder om kyrkogården.
Kyrkogårdsområdet Området öster om kyrkogårdsområdet. Första villan här stod klar 1957. Här finns bland annat flera gator med namn med anknytning till kyrkan.
Kyrkoträdan (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds församling. (inlagt 040411)
Kyrkoträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kyrkparaden Söndagens kyrkbesök ingick för soldaterna från de olika soldattorpen som tjänst och ingick i den så kallade kyrkparaden. I Skillingaryd var det ofta kyrkparad på Slätten.
Kyrkstallarna (Åker) Ligger nära kyrkan i Åker. I slutet av 1800.talet börajde bönderna i Åker timra sig kyrkstallar De flesta av dem finns fortfarande kvar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 23. (kompletterat 040926)
Kyrkvägen En väg på skjutfältet.
Kyrkvägen (Åker) Ligger i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (inlagt 040926)
Kyrkängen Terräng vid Bohult på nuvarande skjutfältet. (inlagt 040411)
Kyrkväktaregatan En gata öster om kyrkogården.
Kålgården Anges 1937 som en ”förr trädgårdstäppa” i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kålgårdsliden Anges 1937 som en backe i Torp i Hagshults socken och att här förr fanns en trädgårdstäppa, en kålgård. (inlagt 040411)
Kålviken (Hagshult) Adressen är i dag (2006) Kusholmen Kålviken.
Kålviken (Tofteryd) Grenadjärtorp i Tofteryd. Ligger invid Linnesjöns västra strand. Ligger i Mölnarp med i dag (2006) adressen Mölnarp Kålviken.
Kåveryd Två gårdar under Kylås rote i Åkers socken. Torpen under Kåveryd är Andersbo och Säldehagen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 147.
Käcka-vägen Invid stugan Broholm mynnar en väg som en av Bockebo knektar anlade genom skogarna upp mot Lilla Elgebo. Denna väg kallas än i dag Käcka-vägen efter anläggaren. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 258.
Käftehalla (Käfttehalla) Gränspunkt mellan Svenarums socken i Västra härad och Tofteryds Socken i Östbo härad. Belagd i skrift 1689. (inlagt 040411)
Källan Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Källarekrok Anges 1937 som en äng i Älgebo i Åkers socken, Det noteras att anledningen till namnet anges vara ett källdrag, som går genom ängen i vindlingar. (inlagt 040411)
Källareträdan Anges 1937 som en åker i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040411)
Källaråkern Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Källedal Källedal var benämningen på området vid Källeliden.
Källekrog Förutom gästgivaregården har den funnits en Kattekrog och en Källekrog i Skillingaryd. Den senare var lika med den går i Skillingaryds by som på sin tid låg på den plats där järnvägens godsmagasin låg tills det brann 2004. (kompletterat 050810)
Källekärret (Hagshult) Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken och att det i kärret finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källekärret (Tofteryd) Anges 1937 som ett slåtterkärr med källa i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Källeliden, källelia Gata i Skillingaryd som förr hette Valdshultsvägen. Nu har delen från järnvägen till Åkersvägen fått namnet Källeliden. Text och bilder HÄR!
Källelidens dagcenter
Källemaden Anges 1937 som en mad i Basseberg i Åkers socken och att det invid finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källeträdan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Källeveken Anges 1937 som slåtter i Bocken i Åkers socken och att här finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källgrens
Källgrens smedja Källgrens smidesindustri låg på Kaffegatan.
Källgrens Vagnfabrik Grundad 1888.
Källrydet Terräng i Tofteryd och Sjöeryd i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Källåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att det invid finns en källa. (inlagt 040411)
Kär 1419 berättas om Kär (Kaer) i Tofteryds socken. Det är oklart vad som avses. (inlagt 040411)
Käringa fållan Anges 1937 som en åker med äng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringabacken Anges 1937 som en backe i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringaberget Anges 1958 på kartan som ett berg i Linnås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringabålet En plats vid Brändemo på vägen mellan Tofteryd - Skillingaryd. Här blev den 23/9 1764 Lisbet från Skillingaryd, 74, ihjälstångad av en bagge. Det blev sed att alla förbipasserande skulle lägga en riskvist här.
Käringalycka(n) Terräng och torp i Tofteryds socken.
Käringaträdan Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kärlekseken Anges 1937 som en ek i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kärlekskullen Anges 1937 som en kulle i Nässja i Åkers socken och att det är en mötesplats för ungdomen. (inlagt 040411)
Kärr En numera okänd gård i Tofteryd känd i skrift från 1419. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Kärraskogen Anges 1937 som en skog i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Kärrebrunnsveken Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Kärret Ryttartorp nummer 52. Det ligger under Södra Nässja. Torpet är rivet. Här rasade i början av 1900-talet en av socknens större bränder. Läs mer i Boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 53.
Kärrmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Ålaryd i i Åkers socken. (inlagt 040411)
Köpingen Den allmänna benämningen på Skillingaryds köping. Skillingaryd blev köping den 1 januari 1952. En del menar att Skillingaryd upphörde som köping när den nya storkommunen bildades 1971 medan andra menar att det för Skillingaryd gäller: en gång köping – alltid köping.
Köpmannaföreningen Den allmänna benämningen på Skillingaryds Köpmannaförening. Numera finns ingen köpmannaförening men väl en intresseförening.
Köpmansgården Ett möjligen påhittat namn kring 1980 i samband med protester om rivningsplanerna. Med Köpmansgården avses huset mellan Ljungberghs magasin och Boberg & Bengtssons vid Källelidens södra sida.
Köttkärret Anges 1937 som ett kärr i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040411)