Skillingaryds uppslagsbok G www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 27 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

 

 

 

 Namn
Information
G S Rör AB Företag som startades någon gång på 1980-talet av Bröderna Jan och Ulf Gustavsson samt Kaj Svensson. Har sin verksamhet i gamla Krahners vid Fabriksgatan. Numera (2006) är Kaj ensam ägare, men Jan och Ulf jobbar kvar. (kompletterat 2004)
G–Sus En kör inom Missionsförsamlingen.
G T Svets & Service AB Företag på Industrigatan 6.
Gabriels smedja Låg vid Källeliden.
Galaxen Galaxen är en verksamhet med uppdrag att dels arbeta drogförebyggande, dels arbeta med ungdomar har eller är på väg att få missbruksproblem. Projektet pågår 1 mars 2004–1 mars 2006. (inlagt 060716)
Gallerians läkarmottagning Läkarmottagning i Mässeberg, som ägs av Sven Johansson.
Gaalta aas Anges 1342, 1360 och 1365 och med det avses Galtås i Åker socken. (inlagt 040208)
Galt as Anges 1447 och med det avses Galtås i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galta Aass (Hagshult) Se Galtåsen. (inlagt 040208)
Galtaberget Ligger vid Galtås i Åkers socken. Anges år 1800 ha fynd av järnmalm.
Galtgärdet Anges 1937 som åkerområde i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Galthaas Anges 1365 och med det avses Galtås i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galtåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galtås En by strax söder om Skillingaryd. Här finns i dag (2006) postadresserna Galtås följt av Björkkulla, Björkö, Gransätra, Lyckan, Norregård, Nyhem, Skogslund och Solbacken. Galtås ligger i Björnaryds rote i Åkers socken.
Under Galtås ligger Norra Galtås och Södra Galtås. Husbehovskvarn fanns vid Bockebo bäck.
Under Galtås Norregård fanns torpet Kvarnaryd samt backstugorna Fällan, Kvarnen och Sågen:
Under Galtås Södergård fanns grenadjärtorpet nummer 50 Öen, torpet Aspedalen, torpet Lilla Galtås samt backstugorna Aspedalen, Kullen, Norrom, Norrö, Rosenlund, Skogslund, Sörö och Lilla Galtås.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 297. (kompletterat 040926)
Galtås missionshus Missionshus som byggdes 1876 och revs 1994. En minnessten är rest på platsen. Den låg under Södra Galtås i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (kompletterat 040926)
Galtås Norra Ett annat namn på Galtås Norregård i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galtås Norregård En av gårdarna i Galtås. Benämns även Galtås Norra. (kompletterat 040208)
Galtås Norregård nr 2 En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Galtås Norregård nr 2 till Galtås Norra nr 2. (inlagt 060716)
Galtåsa kulle På kartan en kulle vid Galtås i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galtåsen (Hagshult) Anges 1930 som en ås i Norra Torp i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Galtåsen (Tofteryd) En höjd 1,5 km öster om Linneryd och 3 km söder om Tofteryds kyrka. Omnämns i ett gränsdokument av år 1320 som ett av råmärkena mellan Östbo och Njudung. 1320 berättas om ”... i galta aass vid thet höga bergit vid tofftaryd... 1686 är stavningen Galtååsen och 1690 om Galtåsen. (kompletterat 040208)
Gamla I 12 Västra lägret.
Gamla apoteket De tidigare två platserna för apoteket. Läs mer under Apoteket.
Gamla badplatsen Ofta en benämning på den gamla badplatsen vid Långasjöns nordspets. Den används än i dag av inte minst familjer med hundar.
Gamla bryggeriet Låg vid Smedjegatan
Gamla Gästis Låg nära korsningen Artillerigatan - Storgatan, åt nordost.
Gamla Ires Ires gamla fabrik på Hantverkaregatan.
Gamla isbanan Isbanan som togs bruk vid årsskiftet 1948-49 och som byggdes på ideell väg tills den flyttades till Movalla 1964-65. Den låg där nuvarande Hemköp finns i dag (2006) och strax öster därom. (kompletterat 040926, 050810)
Gamla Konsum Sedan nya Konsum byggdes i början av 1960-talet blev Gamla Konsum namnet på den tidigare lokalen på Storgatan i de lokaler där i dag (2006) Pizzeria Akropolis finns). Ibland säger man också Gamla Konsum om den ännu tidigare platsen för Konsum, huset vid Kvarngatan i korsningen med Trädgårdsgatan. (kompletterat 040926)
Gamla Krahners Det allmänna namnet på Krahners gamla fabrik på Fabriksgatan, som numera (2006) är företagshotell.
Gamla landsvägen Anges 1937 som” förr en landsväg över Björkefors - Torrmyra i Hagshults socken och att den även kallas för Kungsvägen.” (inlagt 040208)
Gamla Mejeriet Huset på Storgatan, alldeles norr om nuvarande (2006) Sparbanken.
Gamla Skillingaryd En serie offentliga möten som Östbo Historiska Sällskap började med 1994.
Gamla Skolan Ligger i Hult med i dag (2006) adressen Hult Gamla Skolan.
Gamla Tennisbanan Den tennisbana som Bertil Jogmar på Industrikompaniet byggde på 1940-talet.
Gamlegården Hembygdsgården i Åker. Se även Åkers gamlegård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (inlagt 040926)
Gammalt och Nytt Affär som sålde antikviteter och frimärken i före detta Åkerstigs lokal i korsningen Skolgatan - Stationsgatan. Bröderna Inge och Matti Moberg var innehavare och affären fanns i slutet av 1970-talet.
Gammelgården Ligger i Nåthult med i dag (2006) adressen Nåthult Gammelgården.
Gamla Skolan Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Gamla Skolan. Läs mer under Nässja skola.
Gamla Uppåkra Företagets Uppåkras lokaler som numera (2006) ägs av Ålaryds Trä som även har uthyrt till bland annat Wremps Möbelprototyper, RO Mekaniska och fram till 2005 BK Skyltreklam (som flyttade till Vaggeryd) . Tidigare var lokaler även uthyrda till V Perssons Svets. (Kompletterat 050810, 060716)
Gamle mossen Anges 1937 som en mosse i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040208)
   
Gammelgården En byggnad på Tallnäs som ursprungligen varOscar Ljungberghs sommarställe och som Växjö Stift köpte 1953 för att bilda stiftelsen Växjö Stiftsgård Tallnäs. År 2000 renoverades hela Gammelgården. Nu används alla rum som konferensrum förutom biljardrummet på övervåningen. Här finns rum för både små och stora grupper. (inlagt 061227)
Garvare Anderssons Robert Anderssons far som hade sin fastighet på Skolgatan.
Gasoline Motorcykelklubb bildad 1997. Läs mer. (kompletterat 040926)
Gatebacken Anges 1937 som en plats framför ladugård utefter häradsvägen i Basseberg i Åkers socken. Det noteras även att häröver drivas kreaturen ut till betet. (inlagt 040208)
Gatelyckan Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatelyckan Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatekullaträdan Anges 1937 som en åker vid Gatekulle i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatemossen Anges 1937 som en odlad mosse i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatemossen Anges 1937 som en mosse i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatukontoret
Gatåkern Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Geijersgatan

Gata i nord-sydlig riktning på Eksområdet, mellan Rydbergsgatan-Åkersvägen.

GEJI Ett företag på Fabriksgatan startat 1963 av Göte Jonzon.
Gemmatorp, Gemmetorp Se Gimmarp.(inlagt 040208)
Generalmönstring
Getahålorna Anges 1937 som kärrmark i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Getahålorna Anges 1937 som slåtterkärr och skogsmark i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Getaryggen Skogsmark i Tofteryds socken. (inlagt 040208)
Getahagen Anges 1937 som en hage i Hagshults socken (inlagt 040208)
Getahålorna Anges 1937 som kärrmark i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Getter Östboiter och västboiter under mötestiden i Skillingaryd slogs ibland och kallade varann för getter och grisar. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 49.
Getterna I en urkund talas om Magnus Getaskalle som var död 1360 och som gav en gård i Galtås till Nydala kloster. Kvinnorna i denna släkt kallades i långa tider i Åker för getterna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 82.
Getåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Getåkersberget Anges 1937 som ett berg vid Getåker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Getön ANges på kartan 1958 som en mossholme i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gevärsförrådet
Giet Ett annat namn på Gärdesbygget i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gilberts Livs Den livsmedelsaffär som låg vid korsningen Fåglabäcksvägen-Östra Allégatan och där det senare blev damfrisering, Salong Hårfint.
Gijdhingxhylta Se Jönshult. (inlagt 040208)
Gillsin Home Pierre och Vesna Gillsin från Malmö slog 2005 ned bopålarna i Skillingaryd och i gamla Rolands på Storgatan 9 startade de en frisersalong och en inredningsbutik. (inlagt 061227)
Gimmarp (Tofteryd) En by i Tofteryd. I ett brev från 1320 stavas det Gummatörp. Har också varit soldattorp (nummer 75). I dag (2006) är adressen Tofteryds Gimmarp. Med denna förled finns sedan även Norrgården, Sörgården, Torbits och Västergården. 1491 skrev i ett brev Gemmetorp eller Gemmatorp. (uppdaterat 040208)
Gimmarp Moen
Gimmarp (Åker) 1551 talas om gården Gimethorp och Gunnetorp men kan i stället avse Gimmarp i Gällaryds socken eller i Tofteryds socken.1686 talas om Gimmarp i Åkers socken. 1954 inträffade en brand hos Karl-Erik och Alice Storck i Gimmarp. Huset totalförstördes men innan det var för sent räddade sina ettåriga tvillingar från att brinna inne. Alice själv brännskadades svårt och avled på Värnamo lasarett. Läs mer i boken Larmet går (sidan 36). Har också varit soldattorp (nummer 97). Läs också mer i bak huggen knut och torvat tak sidan 78 där det berättas om Gimmarps torp Erlandsbo, Brändahult och Kalmaden samt backstugorna Högadal, Hyttebo, Lilla Mad och Mölnåsen. I dag (2006) finns adresserna Åkers-Gimmarp Mellangården, Norrgården och Sörgården. (uppdaterat 040208)
Gislabo En backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Huset brann ned 1905. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 137.
Gisslabo Anges 1958 på kartan som ägomark i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gisslagölen
Gissla Kiööp Anges 1686 och avser Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gisslaköp Soldattorp (nummer 107) i Åkers socken. Det heter Glörnebo, tidigare Glörumsbo. Läs mer under Glörnebo.
Gisslaköp Gård under Kylås rote i Åkers socken. Under Gisslaköp finns torpen Petersborg, Valingsberg, Liden, Johansbygget, Nybygget och soldattorpen Glörnebo samt backstugorna Gislabo, Skogsbo, Kvarnåsen, Lilla Lid, Komodebo och Berget som även kallats Lyckans Höjd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 135. I dag (2006) finns adresserna Gisslaköp samt Gisslaköp Sörgården och Gisslaköp Valingsberg.
Gisslaköpsgölen Anges 1958 på kartan som en göl i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Giömosse Se Dala mosse. (inlagt 040213)
Glönebo Anges 1930 till Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gjuteriet Skillingaryds Gjuteri som drevs av Thor Peterson åren 1920-1966. Låg på södra sidan av Fåglabäcksvägen där Fågelforsskolans högstadium finns i dag (2006).
Gjuterigatan En gata i Skillingaryd invid det gamla gjuteriet. Gatan går i östvästlig riktning mellan Fabriksgatan-Storgatan.
Glads, Gladahuset Det allmänna namnet på det hus som ligger sydväst om korsningen Sturegatan-Storgatan.
Glasmästeri Finnveden Ett företag på Östra Allégatan 27. (inlagt 061227)
Glaspalatset
Glasögonaåker Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att den till formen påminner om ett par glasögon. (inlagt 040213)
Gläntan En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Glönebo Anges 1958 på kartan som ägomark i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Glörnebo Soldattorp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Hette tidigare Glörumsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 138.
Glörumsbo Soldattorp. Se Glörnebo.
GM-Verken Företag som startades 1990. Har haft verksamhet på Industrigatan 6 men finns numera (2006) på Storgatan i före detta Form-Stars lokaler.
Goda hela cirklar Ett kvalitetshöjande projekt inom kommunens vård och omsorgsverksamhet. Det startade officiellt den 1 juli 2003.
Godisaplan Anges 1937 som slåtter i Älgebo i Åkers socken samt att marken är plan och att här finns en kolbotten. (inlagt 040213)
Godsmagasinet Järnvägens godsmagasin på västra Järnvägsgatan.
Gossorkestern En mindre orkester hos militären. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 56.
Gottalien Där vägen delade sig på Kaffegatan. Åt norr bodde Gotthard ”Gotte”. De sista som bodde i huset innan den revs när nya E 4 byggdes var familjen Gunnarsson.
Granefelts Lantbruk AB Företag i Klevshult med adressen Jussö Gård. (kompletterat 061227)
Granens källa Anges 1937 som en källa i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Granesmaden Anges 1937 som skogsskift i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Granfors Ligger i Ljungafors och har i dag (2006) adressen Ljungafors Granfors.
Granholmen Åkermark i Gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Granliden Ligger i Nåthult med i dag (2006) adressen Nåthult Granliden.
Grannsamverkan
Granråsa Bebyggelse i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Granrååsen En ås i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gransjön En sjö i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Granstigen Gata på Alshultsområdet.
Granstrands Företag grundat 1944, som numera heter Kinnarps. Det startade under namnet Bröderna Granstrand av Bernt och Bertil Granstrand. De hyrde till en början lokaler men 1955 köpte de den nedlagda ångcentralen vid Östra Allégatan och byggde till den. 1988 byggdes en ny fabrik på Götaström, vilken numera heter Kinnarps. 1985 sålde Karl-Erik 91 procent av företagets aktier till Rolf Johansson och 1988 resterande del. Rolf har senare sålt till Kinnarps.
Granstrands & Co H & J Granstrand & Co. Ett snickeriföretag grundat av Herman Granstrand i Kyllefors, Åker, omkring 1900. Även kallat Kyllefors Snickerifabrik. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Granstrandsbranden 1971 drabbades Granstrands av en våldsam brand då stora delar av fabriken förstördes. En av de anställda – Sievert Andersson– omkom i samband med branden.
Gransåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gransätra Ligger i Galtås med i dag (2006) adressen Galtås Gransätra.
Granudden Anges 1930 som en avstycka i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Granveken 1498 berättas om Granveken i Tofteryds socken, men det är inte känt vad som avses. (inlagt 040213)
Granvik Ligger i Åkers socken.
Granviken Terräng i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Greens Rör Företag med verksamhet i framför allt Skillingaryd och Vaggeryd.
Grefsås Anges 1367 som en by eller gård och kan möjligen avse Galtås i Åkers socken. (inlagt 040213)
Grekhuset Kallades huset åt nordost vid korsningen Storgatan-Östra Vasagatan eftersom det bodde en eller flera grekiska familjer i huset.
Greshylta Stavningen 1259 för Gräshult. (inlagt 040213)
Grindvaktsstugan Bebyggelse i Båramo i Tofteryds församling. Var förr grindvaktsstugan vid Götaströms bruk. (inlagt 040213)
Groasjön (Grosjön) En sjö i Tofteryd som via Grohults kanal har förbindelse med Linnesjön.
Grobäcken Anges 1957 på kartan som en bäck vid Nässja i Åkers socken. Sven Pettersson från Nässja och Skillingaryd berättar 050905 att bäcken kommer från Harfall och Mo och är tillflöde till Klevshutlagölen. Den fortsätter österut för att mynna i Lagan. (inlagt 040213, kompletterat 051204)
Grohult En by strax öster om Linnesjön.
Grohults kanal En kanal från Groasjön ut i Linnesjön.
Grohultsviken En vik i Linnesjön.
Gropabäcken Den bäck som rinner förbi Fridhäll, vidare lite åt nordväst och vidare genom centrum till Lagan. Namnet syftar lika mycket på området strax söder om Kaffegatan och öster om det första soldathemmet där bäcken slingrar sig fram.
Gropabäckens Dag Har sedan ett par gånger 2001 firats första lördagen i maj, samma dag som Skillingaryds marknad. Alla som har tillbringat sin ungdom i Gropabäcken samlas för att prata gamla minnen.
Grosjön 1930 berättas om Grosjön i Tofteryds socken och att det är ett sällsynt namn på Lillsjön. (inlagt 040213)
Groängen 1237 berättas om en äng invid Grisjön i Sjöaryd i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grunditz Rör Företag som startades 1946 och som har sin verksamhet på Fabriksgatan.
Gruvbäcken Ligger i Starrike med i dag (2006) adressen Starrike Gruvbäcken.
Gruvbäcken Anges 1958 på kartan som en bäck i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gruvbäcksmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040213)
Grytås Soldattorp och gård (nummer 102) i Åkers socken. I Grytås ligger den enda kända skeppssättningen i socknarna Hagshult, Tofteryd och Åker.
Grytås ligger i rote 9 (Häradsköp) i Åkers socken. Under Grytås låg soldattorp nr 102 Sneppabo samt backstugan Modalen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 272.
Adressen är i dag (2006) Åkers-Grytås och Åkers-Grytås Fridhem.
Grytåås Stavning 1686 för Grytås i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gråderumpor Anges 1937 som terräng i Hult i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gräsberg Åkermark i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gräsberget Anges 1937 som berg i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gräsfällan Anges 1958 på kartan som terräng i Gimmarp i Åkers socken (inlagt 040213)
Gräshult By i Hagshults socken som också har ryttartorp (nummer 64) i Hagshult. År 1259 var stavningen Greshylta, 1314 Graeshulla, Graeshylto, Graeshylta, 1315 även Graeshylta och Grashulte, 1432 Graeshult, 1686 Gräshult.
Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57. Har också (?) varit soldattorp (nummer 95). I dag (2006) finns det förutom Gräshult adresserna Gräshult följt av Björkeberg, Björkhaga, Björksätra, Bäckaskog, Duvekullen, Gärdet, Hörnet, Justusbo, Karlsgård, Lundholmen, Norregård, Nygård, Solhem, Stavelund, Södergård och Ängdalen. (uppdaterat 040213)
Gräshult Södergård Gård i Hagshult.
Gräshults mejeri
Gräsrödjan Anges 1937 som betesmark i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040213)
Grönabäcken Anges 1958 på kartan som en bäck i Uljeshult i Åkers socken. (inlagt 040213)
Grönabäcken Anges 1958 på kartan som en bäck i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gröndal Skogsmark i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grönedal Anges 1937 som en dalgång i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grönelund och Grönelundstorpet Ett torp väster om Skillingaryd som 1949 blev hemvist för Skillingaryds FK. Den flyttades 1972 ett stycke åt söder för att ge plats för den nya friluftsgården som byggdes och invigdes detta år. Sedan 1988 finns det också en fotbollsplan vid Grönelund. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987.
Grönelund En backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185.
Gröne mad (Tofteryd) Terräng i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Grönemad Anges 1937 som en mad i Mörkhult i Hagshults socken, på gränsen till Sjöbo i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grönemad (Tofteryd) Sankmark i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grönliden Anges 1937 som en backe på en skogsväg i Ålaryd i Åkers socken och att sluttningen är gräsbevuxen. (inlagt 040213)
Grönlunds El Företag startat 1972 av Connye Grönlund. Ägs numera av Elbyrån i Vaggeryd och ligger på Storgatan mellan Turisthotellet - MC-delar. Butikens sista öppetdag var den 12 december 2003. (uppdaterat 040213)
Gröntippen Det allmänna namnet på den gröntipp som ligger intill Ovdaskogsvägen, strax nordväst om Attila.
Grönåttingen Anges 1937 som bebyggelse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Grötabäcken Anges 1937 som en mellan Jönshult och Torrmyra i Hagshults socken och att den har rödbrunt, smutsigt och dyigt vatten. (inlagt 040213)
Gubbaberget Anges 1937 som ett berg i Skog Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gubbalyckan Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds församling och att namnet kommer av att en gubbe odlade upp åkern. (inlagt 040213)
Gubbalyckan Anges 1937 som en slåtter i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gubbastugor Så kallades de missionsmöten som hölls i hemmen i Skillingaryd på 1870-talet, före dess att Missionskyrkan byggdes. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 4.
Gubbaträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gula paviljongen En byggnad på Tallnäs. Numera används Gula paviljongen som konferensrum och även för middag för det mindre sällskapet. Det rymmer cirka 20 personer. Den har en underbar utsikt över Linnesjön och är i särklass Tallnäs vackraste konferensrum. Den byggdes omkring. 1930 av Oscar Ljungbergh och kallades då för Templum Dianae. 1956 helgades byggnaden till ett Templum Christi och kom att vara stiftsgårdens kapell i drygt 13 år. I slutet av 1960–talet visade det sig att paviljongen var för litet som kapell och inte heller anpassat för rörelsehindrade och handikappade. (061227)
Guidanaes Förekommer i skrift 1247 och 1251 som gwidanaes. Kan möjligen ha gällt en plats i Hagshult. (inlagt 040213)
Gulf Carl Åberg sålde bland annat Gulf vid sin mack och verkstad vid Storgatan-Sturegatan – nordvästra sidan. Gulf flyttades till Fåglabäcksvägen-Storgatan till Oskars Nilssons fastighet och drevs av honom i några år. Carl Glad var också innehavare en tid. Ragnar Larsson övertog sedan (1954) denna mack och byggde nytt snett över Storgatan och flyttade dit. I dag (2004) drivs rörelsen under namnet OK/Q8 och Ragges gatukök av Ragnars söner Ulf och Christer. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 73. Under 2005 togs företaget över av nya ägare. (kompletterat 050810)
Gullberget Anges 1937 som ett berg mellan Jönshult och Torrmyra i Hagshults socken samt att det enligt en sägen lär finnas guld i berget. (inlagt 040213)
Gullbergsängen (Hagshult) Anges 1937 som en äng vid Gullberget i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gullbergsängen En äng i anslutning till Lillängen i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (inlagt 040926)
Gullbäckens förskola Förskolan i gamla Turisthotellet på Storgatan 12. Förskolan invigdes den 25 september 2003. Namnförslaget på förskolan kom från Ingrid Gunnarsson i Östbo Historiska Sällskap. Hon hade lämna tre förslag: Gullängens Förskola, Gullbäckens Förskola och Daggängens Förskola. Namnen var hämtade från storskifteskartan från 1787 där ängarna utmed Lagan hade namn som Daggängen och Gullbäcksängen. (inlagt 040213)
Gullvivan En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Gummabäcken
Gummans Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gummes
Gunnar Erikssons Möbelfabrik Gunnar Eriksson & Co. Möbelfabrik.
Gunnar Karlsson-Remnemark Gunnar arbetade på bandfabriken i Stensö men startade eget i Skillingaryd, ett sadelgjordsväveri.
Gunnar Nilssons smedja
Gunnarssons Möbelfabrik Efraim Gunnarsson startade företaget. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Gustaf Gunnarssons Hjulfabrik Gustaf startade företaget i början av 1910-talet. Verkstaden låg i kvarteret Hasseln. När Gustaf dog 1931 tog Thulin över verksamheten.
Gustav Johanssons Gustav Johanssons Möbelfabrik. Låg bakom nuvarande (2004) Rolands på Storgatan (från 2005 Gillsins) och huset revs 1996. Firman startade omkring 1910. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1. (kompletterat 050810)
Gustav Kvists
Gustav Sjölins
Gustav Skölds Gustav Sköld hade affär i Klevshult. 1929 togs den över av Bror Mattsson. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 101.
Gustavsbo Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Lilla Åboget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 113 och 127.
Gustavsborg Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Gustafsson & Grunditz Rörledningsfirma som fanns åtminstone 1947.
Gustavssons Bilskola Företag som drevs av Håkan Gustavsson.
Gustavssons Åkeri Se Christer Gustavssons Åkeri.
Gydinxhylt Se Jönshult. (inlagt 040213)
Gydingxhylta Se Jönshult. (inlagt 040213)
Gyllene Skytten Tidigare Götaströms Värdshus. Det är en restaurang med motell i Götaström. Det startades 1994. Det var Lennart Karlsson vid Åkerö Invest som lät bygga värdshuset, men sommaren 2003 sålde han bolaget.
Güntherprojektet En musikgrupp i Skillingaryd bestående av Carl-Johan Svensson, Oscar Svensson, Frans Larsen och Robert Pajnic. Güntherprojektet bildades typ 1998 under mystiska omständigheter. De håller till i Skillingaryd där deras replokal ligger, nedsänkt i underjorden bredvid ett kompressorrum. Güntherprojektet spelar uteslutande egna låtar. Svenska texter gäller. Rock 'n' roll med fötterna djupt nerkörda i den svenska rockmyllan, helt enkelt. (inlagt 041205)
Gångbart Skoaffär vid torget i Skillingaryd.
Gångdalen Anges 1937 som en åker i Linneryds Norregård i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gåsamaden Anges 1937 som en odling – förr en mad – i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gäddan-Siken Kvartersnamn i Skillingaryd där stiftelsen 1982 lät bygga flera hus, alla med nuvarande (2006) adress Kaffegatan.
Gärdesbygget och nr 1 och 2 Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Gärdesbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 314. (kompletterat 040926)
Gärdesgölen Anges 1958 på kartan som en göl i Pålskog i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gärdeshagen Anges 1937 som en åker i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gärdessjön Anges 1937 som en sjö vid Järnboda i Hagshults socken. (0inlagt 040213)
Gärdet (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Gärdet.
Gärdet (Tofteryd) Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Gärdssjön En sjö i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gärstorp Torp under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd. Det är byggt i slutet av 1800-talet. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 98).
Gästgivaregården Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2003) adressen Tofteryds-Torp Gästgivargården.
Gästis Skillingaryds krog. Text och bilder = gå till Skillingaryds krog.
Gödinxhulta Se Järnboda. (inlagt 040213)
Gölabäcken (Hagshult) Anges 1937 som ett vattendrag i Järnboda i Hagshults socken och att den rinner genom en göl. Finns också angiven att ligga i Kushult? (inlagt 040213)
Gölabäcken (Åker) Anges 1958 på kartan som en bäck i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Göladiket Anges 1958 på kartan som en bäck i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gölagärdet Anges 1943 som en ordbrukslägenhet i Rösberga i Hagshults socken. I dag (2003) är adressen Rösberga Gölagärdet. (uppdaterat 040213)
Gölan Ett tidigare namn på torpet Gölen i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 167.
Gölamossen En göl nära Pålskog. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 167.
Gölamossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gölen (Hagshult) En mosse i Kushult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gölen (Tofteryd) En göl i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gölen (Åker) Torp under Pålskogs by och rote i Åkers socken. Det låg söder om torpstugan Möahult mellan Öregöl och Gölamossen. Torpet hette tidigare Gölan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 167. Anges 1958 på kartan som åkermark i Pålskog. (kompletterat 040213)
Gölen (Åker) Anges 1957 på kartan som en göl i Åker i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gölgås Ligger nära Ljungberg i Åkers socken. I dag (2003) finns det också en adress Gölgås Järstorp. Se även Göljås
Gölgåsagölen
Göljaliden Anges 1937 som en backe vid Hagamadsgölen i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Göljås Anges 1966 som en gård i Åkers socken (Gölgås). En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från gölgås nr 1 till Göljås nr 1. (inlagt 040213, kompletterat 060716)
Göljås göl Anges 1958 på kartan som en göl i Gölgås i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gölstorp Känt genom Sixtus på Gölstorp, antikhandlare som också hade diverseaffär. Han blev mycket känd när radioprogrammet ”Antikhandlaren i urskogen” sändes 1949. I ett brev från 1320 stavas det Diutilstorp. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1999 sidan 112. Har i dag (2003) adressen Tofteryds-Torp Gölstorp.
Göra en Gunnel Ett uttryck myntat av Berry Lilja 2004 när han går ut och röker en bit från entrén till Skillingehus. Bakgrunden var att Gunnel Johansson i november 2004 i Finnveden skrev en insändare om rökning utanför Skillingehus. (inlagt 051204)
Görans frisersalong Frisersalong på Storgatan i huset alldeles söder om före detta Centralkonditoriet. Här har det i många år varit frisersalong, men verksamheten lades ned slutet av 2002.
Göransberg Ligger i Alshult strax nordväst om Skillingaryd.
Göransbo Ligger i Alshult strax nordväst om Skillingaryd.
Gösta Gustavssons sportaffär Var ett tag inrymt i Bertil Magnussons nuvarande (2003) fastighet vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan.
Götabanken Heter i dag Nordea och har verksamheten i Skillingehus. I Skillingaryd har banken tidigare haft namnet Smålands Bank och Nordbanken.
Göt(h)aström

Ström i Lagan. Ett järnbruk norr om Skillingaryd som anlades i slutet av 1600-talet. Namnet kan vara en efterbildning till Götafors. Troligen startades bruket 1672 och lades ned under 1890-talet. Det köptes av kronan 1893. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1978. Kallades förr Södra Bruk i motsats till Götafors i Byarums socken. (uppdaterat 040213)

Götaström (golfklubben) Bildas 1990. Golfbanan klar 1994.
Götaströmsdammen En naturlig damm vid Götaström där bruket anlades. (inlagt 040213)
Götaströmshuset När Götaströms lades ned 1892 flyttades en del hus. Huset som då flyttades till Stationsgatan har åtminstone senare ibland kallats Götaströmshuset. Det totalförstördes av en brand samma dag första världskriget tog slut, 11/11 1918. Ett nytt hus stod klart 1920, nuvarande (2006) Beklädnadsaffären.
Götaströms Industriförening Bildas den 3/11 1987 och direkt föreslås att kommunen byter namn till Götaström. Senare bytte föreningen namn till näringslivsråd.
Götaströms Utbildningscenter Startas 1989 i gamla läkarstationen där man delade lokaler med Komvux.
Götaströms Värdshus Startades 1994 och heter numera (2003) Gyllene Skytten.
Göte Sandbergs Göte hade olika anställningar men 1946 startade han eget. Han hyrde under 17 år lokal hos Jaquardväveriet. Han flyttade verksamheten till före detta Järnvägshotellet. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Götes Ett ofta använt namn på Göte Gustavssons Pappershandel. (inlagt 040213)