Skillingaryds uppslagsbok F www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 27 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  
Namn
Information
FCO Står för Fackliga Centralorganisationen, som senare bytte namn till LO-sektionen.
Fabriksgatan Gatan från längst i norr till Sturegatan - går i nordsydlig riktning. Här finns i dag (2007) företag som Holmbergs, GS-Rör, Ge-Ji, Stilexo och Presso. Plus många fler.
Fadhurstorp Se Fastorp. (inlagt 040117)
Fagerholm Ligger i Fagerhult och har i dag (2006) adressen Fagerhult Fagerholm.
Fagerholm(en) Dragontorp (nummer 58) i Starkeryd. Har i dag (2006) adressen Starkeryd Fagerholmen.
Fagerhult By i Hagshult. Här finns i dag (2006) adresserna Fagerhult följt av Fagerholm, Fridhem och Solbacken. Gården kallades förr Musebo. (kompletterat 040117)
Fagerhults hylte Anges 1930 som ett skogsskifte i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Fagerhults Plantskola Grundades redan 1902. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 89.
Falken Denna Frisksportscoutavdelning startades av Skillingaryds FK 1950 och det var stationerad i Åker. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 35.
Falkens Åkermark i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fallansgölen Anges på kartan från 1958 som en göl vid gränsen Kyllås i Åkers socken till Voxtorp och Ingarp i Åsenhöga. (inlagt 040207)
Far Anders väg Ligger på Sörgårdsområdet, det nya området söder om Valdshultsvägen mitt emot Rönngatan.
Farm Factory – gasklart Namn på Tofterydsrevyn 2004. Läs mer. (inlagt 040926)
Farmartjänst Företag som hjälper lantbrukare. Har sin bas utanför Vaggeryd.
Farmoragärdet Platsen där backstugen Kullen i Ryd under Föreberg Lillegård låg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 232.
Fastorp Gård i Tofteryd nära skjutfältet. Skrevs 1345 Fadhurstorp. Borde numera stavas Farstorp. Har också varit soldattorp (nummer 76). Här finns i dag (2006) adresserna Fastorp följt av Björkens, Brorsholm, Elmhult, Mellangården, Mickelsbo, Norrgården, Sörgården och Västergården.
Fastorpsvägen Vägen mellan Fastorp - Skillingaryd, som går rakt genom militärens område.
Fataholm En ö i Linnesjöns sydöstra del mitt emot Sjöbo.
Fattigstugan (Åker) Omtalas redan 1845. Stugan revs och en ny stod klar 1904. En uppgift berättar att den uppfördes 1838 och att en ny stod klar 1901. Namnet ändrades senare till ålderdomshem och 1968 flyttades verksamheten till Skillingaryd och av lokalerna blev det i stället sjukhemmet Vilan. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 141 samt i årgång 1997 sidan 65. Läs även mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 23. (kompletterat 040926)
Fattigstugekullen Kullen mitt emot kyrkan på andra sidan vägen intill dammen.
Femkampen Femkampsområdet i sydvästra delen av Skillingaryd.
Femkampsvägen Gata på Femkampsområdet i sydvästra delen av Skillingaryd.
Femkampsområdet Bostadsområde i sydvästra delen av Skillingaryd.
Ferrebergis qwern Stavning 1548 på Förebergs kvarn i Åkers socken. (inlagt 040207)
Festtipset En tipspromenad på Fridhäll 1990 (och troligen fler år).
Fiberprodukter Ett företag på Åkersvägen 57.
Filadelfia En församling i Skillingaryd med lokal på Kaffegatan.
Filegran Ett kommunalt projekt som startade den 9 september 2003. Modellen handlar om former för samarbete mellan skola, socialtjänst och elevers familjer för att möjliggöra normal skolgång för barn med sociala svårigheter. (inlagt 041205)
Filialen Huset låg alldeles vid järnvägen. Här hade J A Karlsson affär. Man sa ”Filialen” eller ”fläska-Karlsson”. Huset flyttades troligen 1957 och blev klubblokal åt Skillingaryds IS vid gamla ishockeybanan.
Filipssons Svetsindustri Företag i Väshult, Hagshult, som startades den 6.6.66 av bröderna Filipsson.
Finn-Slöjd En affär som startade 1976. Adressen var Storgatan 13.
Finnveden En bok av K. Härenstam
Finnveden Det allmänna namnet på Finnvedens redaktion i Skillingaryd.
Finnveden Fredag En tidning startad 1981 under namnet Veckotidningen Finnveden som har sitt allra starkaste fäste i Skillingaryd. Tidningen firade under 2006 sina 25 år, bland annat med en utställning på redaktionen i Skillingaryd. (inlagt 040926, kompletterat 061227)
Finnveden Information Företag startat 1991, vilket ägs av Per och Birgitta Bunnstad.
Finnveden Nu En tidning startad hösten 2003 – egentligen namnbyte från Finnvedens Annonsblad och Onsdagstidningen. (inlagt 040926)
Finnveden under medeltiden Avhandling skriven av Kurt Härenstam.
Finnvedens Annonsblad En tidning som senare bytte namn till Finnveden Nu och som har redaktion i Skillingaryd. (inlagt 040926)
Finnvedens Sparbank 1969 bytte Skillingaryds Sparbank namn till Finnvedens Sparbank.
Firiberghs quarn Anges 1405 och avser nuvarande stavningen Förebergs kvarn. (inlagt 040207)
Firma Alltjänst Drevs fram till början av 2000-talet av disponent Arvid Bringesjö. Firmans inriktning var precis som namnet säger. Bringesjö åtog sig de flesta uppdrag som städning, tvättning, fönsterputsning, trädgårdsskötsel och budservice. Som god frälsningssoldat åtog han dock inga systembud.
Firma Bifo Damklädesaffär, nedlagd i början på 1980-talet där Akropolis i dag (2006) finns. Innehavare var Birgitta Folksén.
Firma Epoc-Persienner Företag som i slutet av 1970-talet bytte namn till Rymans Markiser & Persienner och som i dag (2006) heter Solskydd.
Firma Herrsko Skoaffär i Löövs källare, nuvarande Akropolis på Storgatan. Fanns i mitten av 1960-talet. Ägare var Ingbritt och Valle Persson, Gert Brehmer och Gun Persson
Fiska-Sven Benämning på fiskaffären som låg på Skolgatan, ungefär där Jupiter finns i dag.
Fiskaffären Den butik som låg på Skolgatan, ungefär där Jupiter finns i dag. Startades av Helmer Haraldsson och togs senare över av Sven Jonsson. Sven med dotter Pia avvecklade butiken 1988. De fortsatte dock att resa runt på landsbygden och saluföra sina varor. Sedan verksamheten överlåtits till Pia i september 1992 inregistrerade hon hösten 1998 företaget Pia service. Hon levererar direkt till kunderna och har också försäljning i källaren i familjens hus på Ågatan.
Fjärrvärmeverket Det värmeverk i södra delen av Skillingaryd, som togs i bruk 1984.
Flarnbäckskärret Anges 1937 som ett kärr i Nässja i Åkers socken och att bäcken vid kärret heter Grobäcken. (inlagt 040207)
Flaskebo Bosättning i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Flata I ett brev från 1200-talet talas om en tvist om skogarna Flata och Nåthult mellan invånarna i Östbo och munkarna i Nydala. Det är inte exakt klarlagt vad Flata stod för.
Flextronics Ett internationellt företag som köpt det som från början hette Swedform i Skillingaryd, Ire i Skillingaryd och ABOS i Vaggeryd. Emellan har det hetat Mastek och Chatham. Företaget såldes i september 2004 till AQ-Gruppen i Västersås. (kompletterat 040926)
Flickskolan Några år kring 1900 fanns en privat flickskola i den åkerstigska fastigheten vid Skolgatan-Stationsgatan. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 50.
Flintabygget Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax söder om Hestra.
Floaträdorna Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i Åkers socken och att det invid låg (svårtytt) en liten göl eller pöl? (inlagt 040207)
Floden (Floen) Ett torp under Häradsköps rote i Åkers socken. Torpet låg mellan Harfall och Härdsköp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 279. (inlagt 040926)
Flodhästen Klevshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 98.
Floen (Tofteryd) Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Floen (Åker) Anges 1957 på kartan som betesmark i Häradsköp i Åkers socken och 1930 som en å i Häradsköp. Det är en backstuga under Härdasköp i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 284. (inlagt 040207, kompletterat 040926))
Floods Fastighets AB Ett företag på Vattugatan 3.
Floåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Flugemaden Anges 1937 som en mad i Västhult i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Flurra Ett förr vanligt smeknamn på Södra Lycke i Ljungberg.
Flyktingförläggningen Startade 1992 vid västra lägret. Kallades även flyktinglägret.
Flygfältet Så kallas ibland landningsbanan på Slätten. Förr var det benämningen på flygfältet på östra Lägret.
Flyghangaren Den hangar som fortfarande finns kvar nära militärens byggnader på Östra Lägret.
Fläska-Karlsson Huset låg alldeles vid järnvägen. Här hade J A Karlsson affär. Man sa ”Filialen”, "Karlsson på filialen” eller någon gång ”fläska-Karlsson”. Huset flyttades troligen 1957 och blev klubblokal åt Skillingaryds IS vid gamla ishockeybanan. Under om delar av Skillingaryd/hus/Källeliden berättas mer. Läs mer. (kompletterat 040926)
Fogdegård Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Fogdegård.
Foglabäck Se Fåglabäck. (inlagt 040117)
Folkbiblioteket Den gamla benämningen på biblioteket i Skillingaryd.
Folkbokföring
Folkparken Folkets Park, som revs i slutet av 1970-talet. I dag finns det bara några rester kvar (2006). Föreningen för Folkets Park bildades 1937.
Folkskolan Folkskolan i Skillingaryd startade den 15/1 1850 och pågick i två månader, antagligen i gästgivaregården. 1855 hyrdes lokal hos skomakare P Pettersson och från 1856 hos Carl Thelander.
Folktandvården Den folktandvård som fanns till början av 2004 i Skillingehus men som då flyttades till Vaggeryd. I augusti 2004 startade en privat tandläkarmottagning i ldelar av de tidigare lokalerna i Skillingehus (inlagt 040926)
Fontellare En trafikdelare vid övergångsställen. Fanns på 1950-talet på Storgatan vid söndra infarten, mejeriet och kyrkogården.
Formkök i Skillingaryd AB
Form-Star Ett företag som ett tag hade sin verksamhet i nuvarande (2006) GM-Verken på Storgatan. (inlagt 040117)
Fornbolmen En av sjöarna som är en liten kvarleva av Fornbolmen är Linnesjön. Fornbolmen sträckte sig från Värnamo till långt norr om Vaggeryd.
Forsbergs smedja Låg vid Storgatan där Konsum fanns till hösten 2003.
Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons.
Fotvården Se Kerstins Fotvård.
Frallan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Framtiden Missionsförsamlingens dagis – byggnaden strax norr om Missionskyrkan och som byggdes till 2002.
Frans Petterssons Inregistrerad firma 1915: Frans Petterssons Manufaktur-, Klädes-, Skrädderi, och Kappaffär. Det är föregångaren till Beklädnadsaffären. Hans manufakturaffär togs över av Fröknarna Pettersson (Ida, Hulda, Edla, Hanna, Tilda), vilka i sin tur tidigare haft kafé i David Aronssons hus vid Sundbergs hörn. Carl Andersson hade på 1930-talet startat herrekipering i östra delen av huset. Senare övertog han också Fröknarnas affär. I västra delen fanns Carles Konditori.
Fransson Hill Område på skjutfältet
Fransons Bil Företag som startades kring 1920 och som sedan slutet av 1977 har sin verksamhet vid Åkersvägen.
Franssons Snickeri Ett företag ägt av Marthin Fransson, startat 1980 eller tidigare.
Fredrikaträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken.
Fredsdungen Anges 1937 som skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fredsfällan Anges 1937 som skogsmark i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fredsparken Anges 1937 som skogsmark i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Frejagatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Fribergs Huset där det fanns en blomsteraffär (nedlagd under 2004) och elaffär vid korsningen Kaffegatan-Storgatan. En stor brand inträffade här 1950. Läs mer i boken larmet går (sidan 33). Fribergs byggdes kring 1926-27 av Bröderna Johansson Bygg i Mörkebo. Fribergs Speceri. och diversehandel (Carl Friberg) fanns i huset och i anslutning därtill Skillingaryds enda mejeri. Mejeriet höll på till 1940. 1944 övertogs affären av Eric Andersson som drev den i sex år innan Nils och Olle Johansson övertog den och gjorde den till snabbköpsbutik. (kompletterat 050810)
Fribergs mjölkaffär Carl Friberg hade en mjölkaffär mitt emot Bröderna Fribergs på Stationsgatan. Det var i källaren i stationsinspektor Svenssons tegelhus – nuvarande (2006) Jonssons Konditori.
Fridhem (Hagshult) Ligger i Fagerhult och har i dag (2006) adressen Fagerhult Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Ligger vid Tofterydsvägen i Linneryd, alldeles vid infarten till Mölnarp. Har i dag (2006) adressen Linneryd Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Ryd Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen.
Fridhem (Åker) Anges 1937 som ett soldattorp i Klevshult i Åkers socken. Klevshults ryttartorp nr 53 Fridhem låg under Nässja rote i Åkers socken och är sedan många år rivet. Det stod ett par hundra meter norr om torpet Sanden. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 325. (inlagt 040926, kompletterat 040926)
Fridhem (Åker) Ligger i Grytås i Åker med i dag (2006) adressen Åkers-Grytås Fridhem. Här låg en backstuga som är riven och den låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 303. (kompletterat 040926)
Fridhem (Åker) I Fridhem i Stenshestra hölls småskola fram till 1911 då skolan i Ljungafors togs i bruk. Adressen är i dag (2006) Stenshestra Fridhem.
Fridhem (Åker) Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åker Fridhem.
Fridhem (Åker) Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 265. Anges också på kartan 1958 som åkermark. (kompletterat 0402079
Fridhäll (Skillingaryd) Missionsförsamlingens sommarhem på väster. Det anlades 1923 och 1947 uppfördes en musikpaviljong. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 24.
Fridhäll (Åker) Ligger i Pålskog med i dag (2006) adressen Pålskog Fridhäll.
Fridslund

Backstuga under Pålskogs rote och by i Åkers socken. Flyttades från harfall till Pålskog – utmed vägen Linnås-Pålskog. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 168.

Fridstockfestivalen En festival som anordnats några gånger, bland annat 23 juni 2000 (även 1998, 1999 och 2001) vid Båramo. (inlagt (050810)
Frimans skoaffär Fanns på Stationsgatan. Först hade han affären på södra sidan – i det hus som brann 1971 när det var konditori. På andra våning fanns på tidigt 1900-tal en läkarmottagning. När Holger Jonsson övertog huset flyttade han tvärs över gatan till Stora Hotellet. Innehavaren var detaljist för jäst, vilket han inte sålde i affären utan levererade till samhällets olika livsmedelsbutiker. Senare bytte affären namn till Hallgrens Skor.
Frimärkets dag Firas varje år sedan 1992 – som regel första lördagen i oktober –av Östbo Historiska Sällskap. Oftast hålls arrangemanget i anslutning till Skillingaryds höstmarknad.
Friska fläktar Rune Storcks första bok utgiven 1949. (Inlagt 041205)
Fritids-OS En OS för fritidselever från norra komundelen och det arrangerades på Movalla 2004 och 2005. (inlagt 050810)
Frostås Betyder Froståsen, åsen där det är frostnämt. Här finns en hällkista. I Frostås finns i dag (2006) adresserna Frostås följt av Lilla Lassabo, Norratorp och Södratorp. 1268 berättas om Frustasa. Har även stavats Fråståsa. Ligger i Tofteryds socken. En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Fråstås nr 1 till Frostås nr 1.(uppdaterat 040117, kompletterat 060716)
Froståsatorp 1668 berättas om Froståsatorp i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Froståsen Åsen där Harfall med flera gårdar ligger i Åkers socken. (inlagt 040926)
Fryebo Kulturgårdar strax norr om Klevshult. Anlades kring 1520. Skrevs på 1500-talet Fröjeboda. Namnet tyder på att det fanns gott om grodor på platsen (fröa = groda). Har även stavats Fryggebo. Här finns också en linbasta. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1990 sidan 81. I Fryebo finns i dag (2006) adresserna Fryebo följt av Norrgården, Södergården, Västergården och Östergården. En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Fryggebo nr 1 till Fryebo nr 1. (uppdaterat 040117, kompletterat 060716)
Fryebo Häst Ett företag i Fryebo. (inlagt 050810)
Fryebohuset Fryebohuset kallades det hus som låg vid korsningen Östra Vasagatan - Storgatan och där 1945 Centralkonditoriet byggdes. I dag (2006) Elghags Support. (Eller huset alldeles norr om...?) Fryebohuset fick det av att Axel Johansson, ursprungligen från Fryebo, och en av hans bröder byggde huset.
Frygebo by 1668 berättas om Frygebo by i Tofteryds ocken. Torde röra sig om Fryebo by. (inlagt 040117)
Frygeboliden Anges 1937 som en vägbacke i Klevshult i Åkers socken och att vägen gåt till Frygebo i Tofteryds socken. (inlagt 040207)
Fryggebo Se Fryebo. (inlagt 040117)
Fråstås Se Frostås. (inlagt 040117)
Frälsningsarmén Ligger på Storgatan. Har tidigare funnits på andra platser i samhället. Frälsningsarmén startade 1892.
Frälsningsarméns livräddningsscouter
Fröknarna Petterssons Frans Petterssons Manufaktur-, Klädes-,Skrädder och Kappaffär togs över av Fröknarna Pettersson (Ida, Hulda, Edla, Hanna, Tilda), vilka i sin tur tidigare haft kafé i David Aronssons hus vid Sundbergs hörn.
Fumlarna En akrobatgrupp med ungdomar bildad 1972
Furulund Torp under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 103. Anges enligt kartan 1958 som terräng vid Ålaryd. (kompletterat 040207)
Furunäs Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åkers-Ryd Furunäs. Det ligger i Förebergs rote i Åkers socken och var ett torp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 239.
Futabo 1686 berättas om Futabo i Tofteryds socken. Det är inte känt var detta låg eller om namnet är felaktigt. (inlagt 040117)
Fyllaryd I ett brev från 1320 skrivs om ”bron mellan Sixtenstorp och Fyllaryd”. Det är två numera okända gårdar. Bron bör vara en äldre bro över bäcken mellan Tofteryd och Torp. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Fyra pojklagen Från omkring 1950 hade SIS fyra pojklag, en sommarturnering i fotboll för unga grabbar med lag som Arsenal. Det blev senare även fyra pojklag i ishockey. Verksamheten höll på en bra bit in på 1970-talet.
Fyraebiaerghe Anges 1360 ligga i Åkers socken och stavas numera Föreberg. (inlagt 040207)
Fågelfors Avstyckning för masugn på Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fågelfors Förskola Förskolan vid Fågelforsskolan, som startade 1991.
Fågelfors kraftstation
Fågelforsdammen Dammen som 1911 anlades vid Lagan nordost om Skillingaryd.
Fågelforsdammen runt En motionsrunda på cykel som sedan 1995 genomförs varje Kristi Himmelsfärdsdag. Arrangörer är bland andra kommunen, frisksportarna, MHF och IOGT-NTO i Vaggeryd. (Uppdaterat 050810)

Fågelforsens Skolidrottsförening

Fågelforsnytt Ett informationsblad från Fågelforsskolan till alla föräldrar med barn i förskola och familjedaghem i området Fågelfors. (inlagt 051204)
Fågelforsskolan 1968 infördes högstadium i Skillingaryd och den nya byggnaden placerades norr om sim- och sporthallen utmed Skolgatan. Genom en tävling fick samtliga skolbyggnader utmed Skolgatan namnet Fågelforsskolan. (kompletterat 040926)
Fågelforsskolans dagis Dagis som startade 1991. Se även Fågelfors Förskola
Fågelforsskolans hälsokontrakt En aktivitet mellan Fågelforsskolan och Lions Club. Skolelever från årskurs sex får om e önskar skriva under kontraktet och lovar därmed att vara tobaksfria. Penningpriser utlottas bland ungdomarna. (inlagt 051204)
Fågelmosen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fågelsång Ligger i Väshult med i dag (2006) adressen Väshult Fågelsång.
Fågelsången Torp under Hylteryd (rote 6) och Stenshestra gårdar i Åkers socken. Hette egentligen Stenliden. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 203).
Fåglabäck Flera gårdar med anor flera hundra år tillbaka strax väster om köpingen. Skrevs på 1540-talet Fuglabeck och betyder bäcken där det är gott om fåglar. Med adresserna Fåglabäck finns i dag (2006) också Fåglabäck följt av Björkhamra och Ungdomsgården. Har även stavats Foglabäck. En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Foglabäck nr 1 till Fåglabäck nr 1. (kompletterat 060716)
Fåglabäcken En bäck i Fåglabäck i Skillingaryd. (inlagt 040117)
Fålla Ligger på vägen från Linneryd till Tofteryd mitt emot Linneryds Missionshus och intill Sjöstorp.
Fångaskogen Anges 1937 som skogsmark i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fårakullen Anges på kartan från 1958 som en mossholme vid Nässja i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fårö Anges 1930 som en plats i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fäbodkärret Anges 1937 som ett odlat kärr i Torp i Tofteryds socken. Ligger bakom lagården. (inlagt 040117)
Fähusträdan Anges 1937 som en lagård i Harfall i Åkers socken att och den ligger bortom lagården. (inlagt 040207)
Fähusåker Anges 1937 som en åker i Hult i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fäkällan Anges 1937 som en källa i Fryebo i Tofteryds socken och vid denna källa brukade kreaturen vattnas. (inlagt 040117)
Fällan (Hagshult) En avstyckning från Hagshults prästgård i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Fällan (Hagshult) Lgger i Väshult och kallas enligt en uppgift från 1930 även för Kullen. Ligger i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Fällan Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax intill Hestra.
Fällan (skjutfältet) Där artilleriet brukade placera sina kanoner.
Fällan (Hult i Åker) Anges på kartan 1957 som betesmark i Hult i Åkers socken. Noteras 1930 och 1937 som bosättning. Ett torp och invid en backstuga i Hult i Hults rote i Åkers socken., Torp revs omkring 1955, backstugan redan omkring 1900. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 351-352. (inlagt 04020, kompletterat 040926)
Fällan (Galtås Åker) En backstuga under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken.Den revs i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 300. (inlagt 040926)
Fällan (Nässja i Åker) En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 040926)
Fälle Norra Terräng i Frostås i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fällebo, Fällebohuset Källeliden 16 vid korsningen med Åkersvägen. Heter egentligen Kristineberg men har kallats Fällebo eller Fällebohuset. Huset byggdes 1920-21. Det stod tomt från mittan av 1970-talet och revs omkring 1987. Här finns i dag ett nytt flerfamiljshus, byggt kring 1990.
Fällebo Ligger i Linnås i Åkers socken. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 83. Adressen är i dag (2006) Linnås Fällebo. Läs även mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 170. (kompletterat 040926)
Fällehagen Anges 1937 som en hage i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Fällorna Torp i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 88. Har i dag (2006) adressen Ålaryd Fällorna.
Fällorna Anges 1937 ligga i Häradsköp i Åkers socken. I boken Bak huggen knut och torvat tak – sidan 281 – berättas att det är ett top under Häradsköp. (inlagt 040207, kompletterat 040926)
Fältbiologerna Aktiv ungdomsförening på 1970-talet med fågelskådning som största intresse. Hade klubbstuga i Pålskog.
Fäng(e)shatten 1686 anges Fängeshatten. Det är en sjö i Åkers socken. Den anges också 1937 som en sjö vid Svinsjön i Åkers socken. (inlagt 040207)
Färgarns Alvar Johanssons bostad och affär på Kaffegatan 28. Huset finns kvar men är i dag i annans ägo och här finns inte längre någon butik.
Ur Finnveden Fredag nr 16/1996: Alvar Johansson, Skillingaryd avled tidigt i går morse efter en tids sjukdom. Han skulle på måndag ha fyllt 94 år.
Alvar föddes alldeles invid Lagan i Skillingaryd och han hade sex syskon som alla lämnade Skillingaryd. Fadern August gick i lära som färgargesäll åt Welander. Alvar började tidigt som järnarbetare hos Theodor Gustavsson i Källgrens smedja. Annars hade han ett tag bott hos sin syster i Tyringe. Ett tag jobbade han också som bilreparatör.
Så småningom började Alvar arbeta som färgare. 1925 mötte han Willie och 1933 blev de tu ett. De köpte en fastighet på nuvarande Kaffegatan. Där sålde de garner, tyger, trikåer med mera och höll på ända till 1972.
De senaste åren har makarna bott i servicehuset Jupiter i Skillingaryd.
Alvar har alltid varit kyrkligt intresserad och var ett tag kyrkobroder. Han sörjes närmast av sin hustru Willie, 88, samt sonen Kent med sonhustrun Anna och sondottern Kathleen.
Färgeriet Strömsbro Se Strömsbro.
Färingen Angiven på kartan som terräng vid Nässja i Åkers socken och 1930 som en avstycka. (inlagt 040207)
Föreberg By och gård i Åkers socken. Omnämns 1360 som Fyraebiaerghe. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 67. Här finns i dag (2006) adresserna Föreberg följt av Björkudden, Brunnsry, Dammen, Enebacken, Hultskvarn, Kvarnåsen, Lillegård, Norregård, Skogslund, Södergård, Änggärdet och Änggärdet Öllebo.
Förebergs göl Angiven på karten som en göl vid Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040207)
Förebergs kvarn Kvarnen vid Föreberg norr om Åker. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 67.
Föreberg Lillegård Gård i Förebergs rote i Åkers socken. Under Föreberg Lillegård har funnits torpen Damskroken, Lönnåsen två styck Änggärdet, backstugorna Hjusabaken, Kvarnåsen, Lillängen och Skogslund. I roten finns också gården Ryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 67 och i Bak huggen knut och torvat tak sidan 217.
Föreberg Norregård Förebergs Norregård i Förebergs rote i Åkers socken har varit ett kronor kapelanboställe. Under Norregård finns torpen Brunnsrydet och Hjortåsen samt backstugorna Brunnsrydet och Svensbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 237.
Föreberg Södergård Förebergs Södergård i Förebergs rote i Åkers socken har varit ett kronor militärboställe. Under gården finns torpen Furunäs och Hjortåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 237.
Föreberge Stavning 1498 före föreberg och det anges ”en odegard och en qwern Föreberge”. (inlagt 040207)
Förebergs rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 7 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040926)
Förebergsbanan Skillingaryds Motorklubbs folkracebana i Föreberg utanför Åker.
Förebärg Stavning 1478 på Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040207)
Föreläsningsföreningen (Hagshult) Föreläsningsförening som startades kring 1950 och som än i dag (2006) har en omfattande verksamhet med som regel åtta träffar per år.
Föreläsningsföreningen (Åker) Föreläsningsförening som startades kring 1950 och som än i dag (2006) har en omfattande verksamhet med som regel åtta träffar per år.
Föreningen Skillingaryds Folkets Park upa Se Folkets Hus och Folkets Park. (inlagt 040926)
Föreningen Skillingaryds Militärmuseum Se Skillingaryds Militärmuseum. (inlagt 040926)
Föreningssparbanken Det nuvarande (2006) namnet på Tofteryds Sockens Sparbank, startad 1877.
Företagshälsovården Startade 1976 och heter numera Hälsan Småland och ägs av Hans Falk. I några år fanns Företagshälsovården i Thulinshuset nära stationen men finns numera (2006) i gamla läkarstationen vid Källeliden). 1.1.1987 slogs företagshälsovården samman med den i Vaggeryd.
Företagshälsovårdskommittén Kommitté för företagshälsovården.
Förskoleloppet En aktivitet för alla förskolor och den första arrangerades vid Grönelund den 26 oktober 2005 och Finnveden Fredag berättade om loppet den 28 oktober. (inlagt 051204)
Försäkringskassan Flyttades trots stora protester kring 1990 till Vaggeryd.
Förvaltarbostaden Bostad för förvaltaren av skjutfältet. Ligger i södra delen på Östra Lägret och i dag har hemvärnet sin gård där. Sista boende i huset var Valle, Ingbritt, Linus och Agneta Persson som bodde där 1965.
Föräldrarådet I dag (2005) finns det sju föräldraråd och en samrådsgrupp i Skillingaryd. I föräldrarådet ingår föräldrar från varje klass/avdelning på respektive enhet. Personal, elever år 4-9 och skolledning finns representerad. Samrådsgruppen för området består av en förälder från varje föräldraråd samt personal och skolledning.
Förö Anges 1937 som en ö i Dala mosse i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040117)