Skillingaryds uppslagsbok E www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 15 juli 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
E 4:an Namnet på tidigare Riksettan, som från 1983 går utanför Skillingaryd och som senare blev motorväg.
E B-Frisören Frisersalong i gamla apoteket vid Södra vägen 2 - vid korsningen med Artillerigatan. Den drivs av Eva-Britt Sandberg.
Eckersö En ö i sydöstra delen av Linnesjön.
Edit Svenningsson Betty Sundström hade hatt- och modeaffär i västra delen av Åkerstigs fastighet på Stationsgatan. Hon efterträddes av Edit Svenningsson.
Efraimsgården Ligger i Tofteryd.
Eghit 1420 berättas i ett dokument om en ödegård i Tofteryds socken kallad Eghit. Kan också röra sig om en gård som benämndes Ekit. (inlagt 031226)
Egorts Helmer Nykvists hussom låg vid Storgatan mitt emot nuvarande (2006) konstaffären.
Einar Jonsson Bilsadelmakeri
Einar Nilssons Einar Nilssons Möbelfabrik. 1928 inköpte Einar en fastighet i kvarteret Lämmeln 2. Han köpte av målaremästare Johan Anton Lindahl. Omkring 1936-37 övertog Einar sin brors verkstad i kvarteret Hjorten. Einar avvecklade sin verksamhet 1947. I huset fanns det också möbelaffär och senare Musikaffär - nuvarande (2006) Musikcentralen.
Einars Trä Startades 1944 av Einar Johansson i kvarteret Nålen 8, strax väster om ångcentralen. 1958 flyttade man till Norra industriområdet vid Verkstadsgatan, alldeles norr om Krahners. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Ekbacken Ligger i Uljeshult med i dag (2006) adressen Uljeshult Ekbacken.
Ekdahls Ekdahls Möblerstartades 1946 och 1974 flyttader verksamheten till Skillingaryd. Det året byggdes en ny fabrik vid Åkersvägen.
Ekebacken (Hagshult) Ligger i Väshult i Tofteryds socken med i dag (2006) adressen Väshult Ekebacken. Anges år 1937 som backar i Packebo. (uppdaterat 031229)
Ekebacken (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Ekebacken.
Ekeberg (Hagshult) Ligger i Hagshult med i dag (2006) postadressen Hagshults-Målen Ekeberg.
Ekeberg (Åker) Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekeberg. Det är ett före detta ryttartorp som flyttats till platsen. Se mer under Ryttartorpet. Läs mer i boken Bak hugen knut och torvat tak sidan 274 och 278. (kompletterat 040731)
Ekeberg (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Ekeberg.
Ekeberget Anges 1937 som ett berg i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Ekebergsmossen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Ekedal Bosättning vid Ekhult i Tofteryd. Blev känt för allmänheten i samband med Tofterydsdagen. Då byggdes en kolmila i Ekedal.
Ekedungen Ett hus i Boarp.
Ekekullen (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Ekekullen.
Ekekullen (Häradsköp i Åker) Anges 1937 som en kulle i Häradsköp i Åkers socken och att det växer ekar på kullen. (inlagt 031229)
Ekekullen (Mässeberg i Åker) Anges 1937 som en kulle i Mässeberg i Åkers socken och att det där förr växte ek på kullen. (inlagt 031229)
Ekekullen (elgebo i Åker) Anges 1937 som en kulle med ekvegetation i Elgebo i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekelund Ligger i Häradsö med i dag (2006) adressen Häradsö Ekelund. Torpet ligger söder om gårdarna i Häradsö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 334. (kompletterat 040814)
Ekens åäng
Eket En gammal gård i Tofteryd som omnämns i ett brev från 1460. Troligen låg den nära Sjöaryd.
Ekengrens Den 15/10 1904 öppnade Elna Ekengren hotell i Skillingaryd. Det låg i Götaströmshuset, där Beklädnadsaffären finns i dag (2006)
Ekgården Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Ekgården.
Ekhemmet (Tofteryd) Ligger i Ekhult i Tofteryds församling. (inlagt 031226)
Ekhemmet Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekhemmet. Det är ett torp under Häradsköp och är nu fritidshus. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 283. (kompletterat 040731)
Ekholmen Bosättning i Ekhult i Tofteryds församling. (inlagt 031226)
Ekholmen (Åker) Backstuga som ligger i Ryd i Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Ekholmen (Åker) Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekholmen.
Ekholmens Industri En industri alldeles väster om Skillingaryd
Ekhult By i Tofteryd. Här finns i dag postadresserna Ekhult följt av Assarsbo, Backen, Björkelid, Missionshuset och Norrgården. Ekhult har också varit soldattorp (nummer 749)
Ekhults Missionshus Ligger i Tofteryd.
Ekhäll Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Ekhäll.
Ekkullen (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Ekkullen.
Ekkullen (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Ekkullen.
Eks Mekaniska Verkstad Företag i Äddebo väster om Skillingaryd.
Eksgatan Gata på Eksområdet i östvästlig riktning. Här ligger Sörgårdsskolans äldsta skoldel och norr om gatan ligger Fridhäll.
Eksjö Fabriks Bolag
Eksområdet Bostadsområdet strax söder om Fridhäll.
Eksås (Eksåsen) Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Eksås.
Eksäter Ungdomsgård högt belägen nära Kylås. Invigdes 1970. Adressen är i dag (2006) Kyllås Eksäter.
Eksätra Ligger i Hagshult med i dag postadressen Hagshult Eksätra.
Ekvallsvägen Anges 1937 som en skogsväg i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekåsen Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Ekåsen.
Ekängen Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2006) adressen Hagshults-Torp Ekängen.
El-Agenten Företag med verksamhet i Skillingaryd och Hillerstorp. Vid nyåret 2004/2005 tar Elagenten över Sohlbergs tidigare lokaler på Fabriksgatan. (kompletterat 041205)
Elgamo Gård i Tofteryds socken. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Elgamo till Älgamo. (inlagt 031226, kompletterat 060715)
Elgebo Elgebo hette förr Eliaboo. Elgebo är rote 8 i Åkers socken. Under Elgebo Lilla och Stora fanns torpen soldattorpet nr 101 Kisteryrdet, Norra Gruvbäcken, Södra Gruvbäcken, Molyckan, Sågen och Lugnet samt backstugorna Broen, Tråddrageristugan, Kvarnbacken, Sågen, Broholm och färgeristugan Strömsbro. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 247.
I dag (2006) finns det adresserna Elgebo samt Elgebo följt av Björkekulla, Gård och Södergård.
Herrgårdsbyggningen i Stora Elgebo byggdes av brukspatronen Andreas Åkerlund året 1813. Läs mer i boken mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 34 och 1986 sidan 58. Mer text och bild HÄR!
Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Elgebo till Älgebo (kompletterat 060715)
Elgebo allé 1892 beslutades om en förändrad vägsträckning vid Elgebo, vilket medförde att den vackra allén reducerades och senare borttogs. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 63.
Elgebo Gård Den stora gården i Elgebo. Läs mer under Elgebo.
Elgebo rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 8 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040814)
Elgebo Södergård Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Elgebo Södergård.
Elgebo Tråddrageri Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Här föddes 1839 ”stolla Hedda”. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 261.
Elghags Företag som startades av Curt Elghag 1967. Företaget Elghags startade sin verksamhet i Elghammar, men flyttade i början av 1900-talet till nya lokaler i Götaström. Man köpte in företaget Wog, men 1993 gick Elghags i konkurs. Ny ägare blev från 1 juli 1993 Hans Brand. Elghags kan numera sägas vara en del i företaget Wog som finns i Elghammar. Detta företag har fyra delägare.
Elghammars (Skillingaryd) Lennart Elghammars företag och bostad. Hans fastighet på Södra Järnvägsgatan 2 totalförstördes av brand 1971. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 45). Elghammar hade bland annat en mattaffär. Denna startade Gunnar Karlsson Elgehammar på Elghammar 1922.
Elghammars (Elghammar) Ibland kan det beteckna Elghammars strax väster om Skillingaryd där företaget WOG finns (2006). Här fanns ett bruk med stångjärnshammare. Det var Andreas Åkerlund som startade denna 1840. Namnet Elghammar kom av Elgebo, som han ägde. Kring 1850 brann bruksvillan. Den nya villan som byggdes ansågs för liten och den monterades ned och flyttades till Månsabo. En ny villa byggdes, troligen stod den klar 1860.
Elghammars Blåbandsförening En blåbandsförening - en nykterhetsförening bildades 1891 men den lades ned redan 1898.
Elghammars Industri Postadress som troligen avser industrin WOG i Elghammar.
Elghammars Träullsfabrik
Elghammars Väveri
Elghs Möbelfabrik Firma som inregistrerades 1944 och som 1947 tog nya lokaler vid Skolgatan - Gjuterigatan i bruk. Verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet. Kommunen äger huset och det revs våren 2003. På platsen byggdes 2004 en skolidrottsplats. (kompletterat 040731)
Eliamo(o) Se Älgamo. (inlagt 031226)
Elkes Tips och Toto Företag som numera (2006) har sin verksamhet i stationshuset. Tidigare fanns det vid Storgatan 5. Det har sitt ursprung i Göte Gustafssons Pappershandel. Drevs 1996-2003 av Elke och Sören Kuzmic. Vid halvårsskiftet 2003 övertogs rörelsen av Serwan Khorsheed och Nada Sokic.
Ellen Carlssons kafé Låg på Skolgatan i kaféet bildades för övrigt Skillingaryds Bollklubb ( nvuarande SIS).
Elitkåren De brandmän i Skillingaryd som blev utbildade på brandbil och motorspruta och som var avlönade kallades från 1935 för elitkåren till skillnad från den allmänna brandkåren, Från och med 1941 kallas elitbrandmännen i sina kontrakt för borgarbrandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond En fond som Ingeborg (1907-1998) och hennes syster Ella (1910-1999) bildade genom ett testamente från 1995. Kommunen ansvarar för fonden.
Elljusspåret, elljusbanan Stod klar vid Grönelund 1968. En ny elljusbana stod klar 1982. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 52.
Elmhult Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Elmhult. Den förste som bodde på Elmhult var en skomakare som hette Elm. (uppdaterat 031226)
Elmontage Elaffären i Fribergshuset vid korsningen Kaffegatan-Storgatan.
Elverket Dess gamla lokal fanns på Skolgatans östra sida.
Emanuelas Backstuga i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Hade tre olika namn: Hyttebo, Emanuelas och Kappen. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 83.
Emil Erikssons På 1920-talet sa man Emil Erikssons fastighet om hus där Metria finns i dag (2006) vid Torget-Stationsgatan. När Fribergs flyttade från huset kring 1927 öppnad Emil själv en speceriaffär i huset. Efter honom kom Boberg och Bengtsson och senare Petrus Molin.
Emil Sjö Möbelfabrik Gustav Furukvist och Emil Sjö delade på sin rörelse 1935. Emil tog den norra delen av byggnaden i kvarteret Järven. Torkutrymmet delade man på. Emil hade företaget 1935-1948. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Em-Ji Industrimontage
Emiliero Ligger strax väster om Skillingaryd. Adressen är i dag (2006) Bengtsbo Emiliero.
Emmaboda Är ett torp under hemmanet Nåthult och heter egentligen Rödjan.
Enbacken Ligger i Mölnarp med i dag (2006) adressen Mölnarp Enbacken.
Enebacken (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Enebacken.
Enebacken (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Enebacken.
Enedungen Ligger i Boarp med i dag (2006) adressen Boarp Enedungen.
Enekroken Anges 1937 som åker- och slåttermark i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031229)
Engholms Engholms Industri AB ägs numera av Lars Ljungqvist. Företaget startade 1913 och har lokaler på Smedjegatan 6.
Experience En sång- och musikgrupp som tidigare hette X-perience. Fasta deltagare är nu (2005) Annelie Jonsson och Weine Rapp.
Ericssons Frisersalong Frisersalong som fanns vid Kaffegatan 34. Den lades ned 1989 då den drevs av grundarens son Sven-Olof Ericsson. Gustav Ericsson hade startat vid Stationsgatan på 1920-talet. När Ericsson flyttade till Kaffegatan tog Erik Djerf över lokalen på Stationsgatan.
Erik och Sigvard Huvudpersonerna i Tofterydsrevyn 2002, 2004 och 2006 och de spelas av bröderna Gustavsson, Björn och David. (inlagt 061226)
Eriksbyggegapet Anges 1937 som en gärdesgård på vägen till Eriksbygget i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031229)
Eriksbygget Torp under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 94). Har i dag (2006) adressen Ålaryd Eriksbygget.
Erlandsbo Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes i slutet av 1700-talet. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 81.
Ernst Claessons Möbeltillverkning Se Klaessons Möberltillvkerning
Eskil Håkanssons Snickerifabrik Eskil hade till en börjat delat lokal med brodern Hjalmar i kvarteret Tomaten. 1918 byggde Eskil en egen fabrik i kvarteret Illern. 1931 flyttade han till Örebro.
Esso Bröderna Dombys bensinstation och verkstad vid södra infarten till Skillingaryd. I dag (2006) är det Lennart ”Grus” Larsson som har verksamhet i lokalerna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 74.
ETM - Klevshult Ett företag i Klevshult.
Ett eko av Tofterydsdagen Namn på den samling som man brukade ha en tid efter Tofterydsdagen.
Ett ringa stycke av jorden En bok utgiven 1979 av Stellan Andersson. Den handlar om kampen mot ett utbyggt skjutfält.
Exercisplatsen Förr talades om exercisplatsen som nuvarande Slätten. ”Exercis-platsen” står det exempelvis på en karta från 1853.
Explosive Design Skillingaryd Handelsbolag Ett företag startat i mars 2005. Bolagsmän: Robert Alkemark och Dan Damberg.
Verksamhet: Design och handel med prydnadsföremål samt annan för ändamålet förenlig verksamhet. Alla priser till etappsegrarna i O-Ringen 2005 kom från detta företag. (inlagt 050810)
Expo-Artiklar Företaget EXPO-Artiklar Kurt Svensson startade kring 1979 och upphörde (?) i mitten av 1990-talet då Kurt flyttade till Värnamo.