Skillingaryds uppslagsbok D www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 26 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
D-spåret Vid Fågelforsskolan fanns åtminstone 2004 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårsskolan har C-spåret och D-spåret.
Dagen Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken.
Dagsyföreningen En syförening hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Dahlagård Ligger i Linneryd med i dag (2006) adressen Linneryd Dahlagård.
Dahlskog Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Möjligen fanns det två backstugor med samma namn i närheten av varann. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183 och 185.
Dala mosse En mosse i bland annat Hagshults socken. I skrift 1689 kallad Stoore Mosse. Även kallad Dalamossen. (inlagt 031229)
Dalamossen Se Dala mosse. (inlagt 031229)
Dalen Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen.
Dalen Bebyggelse i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Dallas Under åttiotalet bodde Erik Lundberg i Jakobssons fastighet på Mogatan. Lundberg som hade intresse av vilda Västern döpte om huset till Dallas och det blev ett vedertaget begrepp.
Dalskog Skogsmark i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dalslund Snickaren och timmermannen Emil Johansson på före detta soldattorpet nummer 94 Hulebo – eller Dalslund som det heter i dag i Hagshult - byggde en liten verkstad där han i många år tillverkade och reparerade olika bruksföremål. Det lilla torpet födde ett par kor, och naturligtvis en gris. Adressen är i dag (2006) Rösberga Dalslund.
Daltorp Johan August och hans hustru Maria Andersson bodde först på Dalåsen men flyttade till en kolarkoja vid Hagshults skog utmed vägen Skillingaryd - Nyholm. Efter några år uppfördes en enkel stuga bredvid kojan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 188.
Dalåsa mosse En mosse i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dalåsen Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Känd bland annat för Johan August Andersson, kallad Dalåsarn, som kom till Dalåsen på 1930-talet. Han ägnade sig bland annat åt kolning. Senare bodde han på Dalstorp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 187.
Damklubben Det vanliga namnet på SIS Damklubb, som bildades 1958.
Dammabäcken (Tofteryd) Anges år 1937 som en bäck på gränsen till Åkers socken i Fryebo i Tofteryds socken och vid bäcken fanns förr en kvarn. (inlagt 031226)
Dammabäcken (Åker) En bäck i Byarums socken samt i Pålskog i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dammen Förkortning av Fågelforsdammen.
Dammen (Åker) Torp under Pålskogs by och rote i Åkers socken. Det ligger utmed vägen Ovdaskog - Pålskog.
Dammen Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Dammen.
Dammens kvarn och såg Ligger i Gräshult i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2000 sidan 29.
Dammens Smedjegård Ligger i södra delen av Hagshults socken.
Dammskroken (Damskroken) Torp under Förebergs Lillegård i Förebergs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 223.
Dansen Anges 1937 som en bosättning i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 030401)
De gamlas dag Firades förr en dag om året.
De ungas syförening Syförening hos Frälsningsarmén
De äldres fest En fest på Fridhäll (1990 och säkert fler år).
De äldres syförening Syförening hos Frälsningsarmén
Demarell AB I telefonkatalogen ett företag med adress Box 75 och telefonnummer 0470-71750. (inlagt 061226)
Den eviga elden Gunnar Blansch, född 1901 skriver så här i boken Mellan Härån och Rasjön 1981. ”Nere vid Bäckabron mellan Åbron och Lagan fanns en plats där militären brände upp skräp som sänghalm o. dyl. Platsen kallades den eviga elden eftersom det brann där hela somrarna.
Dennis Skog och Entreprenad Ett företag som startades av Dennis Johansson från Nåthult i mars 2005. (inlagt 051204)
Det stora barnkalaset När Missionsförsamlignen och Pingstkyrkan startar sina terminer för bland annat UV kallar man festen på Fridhäll så här.
Dianatemplet En byggnad som tjänade som jaktstuga på Oscar Ljungberghs tid.
Dinareliden Anges 1937 som en vägbacke i Nässja i Åkers socken och att det i en stuga intill förr bodde en man vid namn Din. (inlagt 031229)
Dino Bowlingklubb i Skillingaryd på 1960-talet.
DIPOL Radioklubben DIPOL bildades 1953. Klubbens sysslade med amatörradio och DX-ing, att lyssna på radiosändare från hela världen. Oftast samlades man på Carles Café men också hos Radio & Foto.
Dirty Frank En lokal rockgrupp som består av Adam Fredriksson, Alexander Pettersson, John Fransson och Christian Lindström. Läs mer här. (090116)
Djerfs Frisersalong Erik Djerf hade sin frisersalong på Stationsgatan. Han tog över Ericssons lokaler när denne flyttade sin frisersalong till Kaffegatan. Djerf startade i Skillingaryd kring 1935-36. Rörelsen togs senare över av Lennart Davidsson som numera (2006) driver den under namnet Lennarts Herrfrisering.
Djupgölen Vid torpet Möahult under Kåveryd ligger en göl. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156.
Djupegöl En göl i Pålskog i Åker socken. (inlagt 031229)
Djupgölshagen Vid torpet Möahult under Kåveryd ligger en hage där det finns en jättegryta i berget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156.
Djurabäcken Anges 1937 som en bäck i Tofteryds socken och att den har ett tillflöde till Hagsjön i Hagshults socken. (inlagt 031226)
Djuren som jagade jägare En bok utgiven av Rune Storck. Den gavs ut 1971 och var Runes femte bok. (kompletterat 041205)
Domarringen Starkeryds domarring.
Dohrnérs Kafé i centrum som drevs av familjen Dohrnér. Det upphörde 1989 när familjen sålde huset till kommunen.
Dolkens Torp i Tofteryd som numera är rivet. Kallades oftast Dolkens men hette egentligen Nybygget. Här bodde grenadjären Johan Gustavsson-Dolk och hans hustru.
Domarevägen
Dombys Ibland en benämning på den gamla bensinstationen Esso som bröderna Domby drev. Numera är Dombys namnet på bensinmacken med före detta restaurang Oscar vid södra infarten.

Doolks

Dragspelsgruppen En gupp inom Missionsförsamlingen och ledare 2006 är Jan Persson och Sigge Gustavsson. (inlag 051204)
Drakaberget Anges 1937 som en kulle i Galtås i Åker socken. (inlagt 031229)
Drakahallen Anges 1937 som en gränssten mellan Ålaryd och Vipparp i Åkers socken. (inlagt 031229)
Drakakällan Källa i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Drakarör Röse i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Drevgölen Anges 1937 som en göl i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Drevsjö Sjö i Tofteryds socken enligt uppgift från 1770. (inlagt 031226)
Drickabilen Vanligt förekommande i samhället ända in på 70-talet. Bland de mest välkända märks Helmer Haraldsson som körde för Skruv Banco, nässjöbryggaren Sven Sundqvist och på senare tid även Jonas Munck.
Druvan Godisaffär på 1960-talet bredvid Görans Frisersalong, på Storgatan norr om Konsum. Innehavare var Britta Welander. 
Drängahålan En håla vid hembygdsgården i Åker.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (inlagt 040814)
Drätten Anges 1937 som en åker i Frostås i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Duffwasteen Troligen i Tofteryds socken. I skrift 13.20. (inlagt 031226)
Dulebäck Bäcken som ligger på gränsen mellan Skillingaryd - Vaggeryd
Dulebäcksfallet Vid fallet i Dulebäck anlades en såg - i slutet av 1800-talet. Här anlades ett stickspår från järnvägen för att klara snabb lastning,
Dulegatan Gata i östvästlig riktning strax söder om Krahners som går till Storgatan.
Duleverken Det var 1965 som Duleverken byggdes - granne med Fransons Bil. Lokalerna togs i bruk året därpå. Till en början var det 4-5 personer som jobbade där. Redan 1968 var personalstyrkan uppe i 19 personer.
Den förste ordföranden var Sven Holm och den förste föreståndaren Tore Engholm. I juli 1968 tillträdde Carl-Olof Nyréus som föreståndare. Den 1 januari 1980 gick Duleverken upp i Höglandsverken. Nuvarande (2006) namnet är Samhall Brahe.
Dunderhyttan Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Kallas även för Sävkärret. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69)
Dundervallen Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dunderåsens säng En grotta i Tofteryds socken. Noterad hos Allvin 1852, sidan 43-44. (inlagt 031226)
Duvekullen Anges 1937 som åkrar i gräshult och mitt i åkern är en kulle. I dag (2006) adressen Gräshult Duvekullen. (uppdaterat 031229)
Duveled Ett fint odlingslandskap vid Hestra på gränsen mellan Skillingaryd - Vaggeryd.
Duveledbäck Bäck vid Båramo i tofteryds socken. (inlagtr 031226)
Däckdepån Företag startat av Conny Adolfsson och som ligger på Fabriksgatan i den kommunala byggnad där även brandstationen finns.
Dödisgropen Den gamla avrättningsplatsen i Åker. Den sista avrättningen ägde rum 1766. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 140.
Dödslia Den stora ravinen från Kaffegatan ned mot Gropabäcken, en bit öster om Östra Allégatans utfart mot Kaffegatan.