Skillingaryds uppslagsbok B www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 26 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
B&D Möbel AB B&D är ett ungt företag på Hovslagaregatan 6 startat 2003 med ett erfaret innehåll. Affärsidén är att tillverka rejäla möbler med hög kvalitet och bra design. Företaget försöker att hålla en enkel svensk design, inte så mycket detaljer utan formen får tala för sig själv, och företaget väljer i stället att lägga resurser på ett bra materialval och en gedigen konstruktion.
B-spåret Vid Fågelforsskolan fianns åtminstone 2004 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårsskolan har C-spåret och D-spåret.
BA:s VVS-Service BA:s VVS-Service i Klevshult, som startades av Bernt Andersson 1978.
BJ Bil AB Företag på Fabriksgatan 15. Startades eventuellt 1979.
Babycafé En verksamhet för föräldrar och riktigt små barn, som startade hos Frälsningsarmén den 25 januari 2006 (inlagt 060715)
Babykompis En mammabarngrupp i Församlingshemmet i Hagshult, som startade 2000. (inlagt 051020)
Backa Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Den revs troligen omkring 1900. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 1
Backegården Bebyggelse i Bohults i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Backen (Torp i Hagshult) Torp i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 59.
Backen (Ekhult Tofteryd) Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult backen.
Backen (Häradsö i Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2006) adressen Häradsö Backen. Den är en backstugan som låg på den så kallade skänkeribban i södra delen av Häradsö by. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 335. (kompletterat 040814)
Backfälts Herbert Backfälts företag.
Backgården Ligger i Ljungberg med i dag (2006) adressen Ljungberg Backgården.
Backgården Ligger i Slätthultet med i dag (2006) adressen Slätthultet Backgården.
Backtävling En tävling som arrangeras av Skillingaryds MK i backarna vid Kylås. Den hölls bland annat 1997 och 2004. (inlagt 051020)
Backåker Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. Ligger på en sluttning. (inlagt 031225)
Badmintonklubben Se Skillingaryds Badmintonklubb (bildad 1963).
Bagare Johanssons stuga Ett hus som låg på Storgatan, ungefär där Centrumkioskens parkering finns i dag. Här hade NTO ofta sina möten innan man 1904 fick en egen lokal - den nuvarande vid Kaffegatan.
Bagare Ströms Bagare Ström byggde sitt hus på Stationsgatan, troligen 1879 – samma år som stationen byggdes.
Baggböleri på Götaström Detta var benämningen på de skogsskövling som skedde på Götaströms bruk på 1870- och 1880-talet. Baggböleri förekom även bland annat i Torp och i Åsafors. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Bagarstugan (Hagshult) Den gamla bagarstugan vid prästgården i Hagshult. Läs mer HÄR!
Bagarstugan (Tofteryd) Bagarstugan ligger alldeles vid Joel och Svea Anderssons tidigare fastighet invid skolan. Sedan 1997 är det bygdeföreningen som svarar för den och den gamla slöjdsalen.
Bagarestugan (Skillingaryd) En bagarebod vid Källeliden som 1982 monterades ned. Rune Storck lämnade ett gåvobrev till Åkers Hembygdsförening i vilken det sades att stugan skulle sättas upp i hembygdsgården i Åker. Så har ännu inte skett (2006)
Baggabokärret Anges 1937 vara ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Baggböleri på Götaström Skogsavverkning, skövling av skog. Läs mer i Erik Nykvists bok Trä i Skillingaryd.
Bak huggen knut och torvat tak Bok skriven av Sven "i Föreberg” Carlsson och handlar om torp och backstugor i Åkers socken.
Balders hage Offerplan i Tofteryds socken. Omtalas av Allvin 1852 (sidan 41). (inlagt 031225)
Ballabo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Tidigare kalla Håkansbygget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69)
Bamm-Bamm Den affär som låg på Skolgatan och som drevs av bröderna Gustavsson. Huset revs 1986. Se även Pylle-John.
Bandfabriken Bandfabriken som numera heter Smålands Band och som ligger strax väster om köpingen på väg mot Nyholm. Läs mer under Smålands Bandfabrik och i boken Mellan Härån och Rasjön 1992 sidan 25.
Bangårdsgatan Gatan mellan Storgatan - järnvägen söder om Artillerigatan. Gatan kan möjligen ha fått sitt namn av att den gamla banvaktsstugan låg här.
Banken Beteckningen på Sparbanken, senare Föreningssparbanken. Den var i många år inrymd i tornhuset på Storgatan, det som ligger vid Kaffegatans slut, Läs mer HÄR!
Banvaktsstugan Den byggnad som 1938 flyttades från Ambjörnarp till Skillingaryd och som revs 1969. Den låg där Skillingehus finns i dag. Se även Bläckhornet
Barnaliden Anges 1937 vara en backe på vägen mellan kyrkan och Föreberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Barnens syförening En syförening bildad i Pålskog omkring 1920 och den höll på till åtminstone 1975. Den bytte efter ett tag namn till Vårblomman. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 107.
Barnens Vasalopp Ett litet skidlopp för unga killar och tjejer i regi av Skillingaryds FK. Läs mer. (inlagt 050810)
Bardhs AB, Rolf Ett företag på Odengatan 2. (inlagt 061226)
Barntimmarna Verksamhet för barn med föräldrar, som bedrivits i olika församlingar. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 27.
Barrstigen (Klevshult) En gata i Klevshult.
Barrstigen En av gatorna på Alshultsområdet i Skillingaryd.
Basaren Smeknamn på Carl Svenssons färgaffär på Västra Järnvägsgatan och hans avdelning för leksaker.
Basseberg Gårdarna västra och lilla Basseberg ligger väster om Skillingaryd och tillhör Kylås rote. Basseberg är känt i skrift redan från 1405. År 1913 byggdes här en skola. I lilla Basseberg finns torpen Österskog och Anderstorp samt backstugorna Liden och Kvarnabygget. I västra Basseberg finns torpen Gustavsbo, Kvarnabo, Perstorp, Moliden, Linnebo och Sjöbo, backstugorna Planen, Hagelund och Backa samt husbehovssåg och kvarn kallad Lomsjö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118. Stavades 1686 Bassebärgh. Som adresser finner vi i dag (2006) Gläntan, Lilla, Linnebo, Lomsjö, Nedergården, Perstorp, Planen och Sörgården. (uppdaterat 031228, 061226)
Basseberg Hingård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Den gård som låg hinsides byn från Åker räknat. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118.
Basseberg Nergård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 119.
Basseberg Sörgård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 119.
Bassebergs skola 1927 kom Hedvig Ekner (född Rosengren) som förste lärare till Basseberg, som hade skola från 1912. Hedvig hade senare även tjänst vid Häradsköps skola. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1985 sidan 31. (uppdaterat 061226)
Bassebergsgölen En göl i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastahall Ligger vid Linnesjön nära Mölnarp.
Bastebolet Anges 1937 som betesmark i Hagshult. (inlagt 031228)
Bastakullen Anges 1930 som en kulle vid Bastasjön i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastelandet Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastamaden Anges 1930 som åkermark eller/och kärr i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastasjön En sjö i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastasjön Anges 1930 som en sjö i Mässeberg i Åkers socken. Det är troligen samma som ovan. (inlagt 031228, konmpletterat 040814)
Bastekullen (Tofteryd) Anges 1937 som en kulle i Älgamo i Tofteryds socken. Det stod förr en basta här, ett torkhus. (inlagt 031225)
Bastekullen (Åker) Anges 1937 som en kulle i Ålaryd i Åkers socken. Det låg förr en basta här, det vill säga ett torkhus för lin och malt. (inlagt 031228)
Basteträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken och att det invid förr fanns en basta. (inlagt 031228)
Bastun I Skillingaryd är det än i dag (2006) ett vanligt namn på bastun i simhallen. Före dess fanns en bastu i nuvarande Holmbergs på Fabriksgatan. Föreningen som drev den hette Skillingaryds Andelstvättförening. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 36.
Baståker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åker. (inlagt 031228)
Beach Walkers En musikgrupp som startades 1963 av Tapio Weiström, Glenn Johansson, Lars-Uno Axelsson och Arne Malm. John larsen kom med året därpå. Gruppens utseende ändrades flera gånger efter det att Tapio slutade 1968. Bland dem som medverkade de sista åren var Inge Fredén, Jönköping, Lennart Jönsson, Vaggeryd, Clifford Ling, Vaggeryd, Lasse Hofner, Jönköping, Olle Gustavsson, Värnamo, Kent Andersson, Jönköping och Stefan Cadebratt Gnosjö. Beach Walkers lades ned kring 1970 men återuppstod för en spelning på Movalla hösten 2000.
Begravningskapellet Begravningskapellet på Skillingaryds Skogskyrkgård. Byggnaden invigdes 1941, 1991 gjordes en tillbyggnad av kapellet och samtidigt installerades bevattningsanläggning i kyrkogården samt fasadbelysning av klockstapeln och kapellet.
Beklädnadsaffären Butik som i många år drivits av Gerd och Bo Sandberg. Den 1 mars 2003 lämnade de över till Kerstin Pierrou som öppnade butiken på Internationella Kvinnodagen – den 8 mars 2003.
Bengt i källarn Se Bengtssons Livs
Bengts Trafik Företag som finns på Björkgatan.
Bengtarör Ligger nära Starkeryd och Linnesjöns sydvästra strand.
Bengtsaaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och det anges att den är uppkallad efter en gubbe Bengt. (inlagt 031228)
Bengtsbo (Hagshult) Ligger i Kushult med i dag (2006) adressen Kushult Bengtsbo.
Bengtsbo (Hagshult) Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Bengtsbo.
Bengtsbo (Åker) En fältskärsbostad strax utanför Skillingaryd. Namnet Bengtsbo nämns i Östbo dombok 1629. Stugan finns numera i Skillingaryds hembygdspark. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 82 och i Bak huggen knut och torvat tak sidan 214.
Bengtsbo (Åker) En backstuga nära Grytås soldattorp Sneppbo i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 284. (inlagt 040731)
Bengtsbostugan En av stugorna i hembygdsparken, ditflyttad 1936.
Bengtssons lada Vid Storgatan.
Bengtssons Livs

Butik som främst sålde charkuterivaror och som i många år låg på Storgatan, där MC-delar finns i dag. Läs mer HÄR!

Bengtsveken Åkermark i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bengtsåker Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Benmjölskvarnen Hamlins träullsfabrik som också var benmjölsfabrik. Låg på nuvarande (2003) skolidrottsplatsen utmed Fåglabäcksvägen. En ny skolidrottsplats anlades hösten 2003 på tomten där Elghs Möbelfabrik låg och den ska tas i bruk 2004. (uppdaterat 031226)
Bergahacket Anges 1937 som en bergig åker i Mässeberg i Åkers socken. (in laget 031228)
Bergaliden Ryggås vid Berget i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91).
Berget (Tofteryd) Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet, vid Bohult. (kompletterat 031225)
Berget (Tofteryd) Torp i Tofteryd
Berget (Tofteryd) Ligger i Frostås i Tofteryds socken.(inlagt 031225)
Berget (Åker) Ligger i Hagstad med i dag (2006) adressen Hagstad Berget.
Berget (Åker) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91). Se även Säldeberget. Har i dag adressen Mässeberg Berget.
Berget (Åker) Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Stugan byggdes där tidigare backstugan Lyckans Höjd låg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143.
Berget (Åker) Backstuga som låg under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 210).
Berget (Åker) Anges 1930 som en stuga i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bergfors Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Berggatan Gatan söder om Källeliden mellan Brunnsgatan - Åkersvägen. Namnet kan gatan ha fått av att det är ganska bergigt här.
Berghem IOGT-NTO:s gamla sommarhem nära Åsafors på gränsen mellan nuvarande (2006) kommunerna Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved. Föreningen köpte Berghem 1959 och sålde det kring 2001. Berghem är numera privatägt. Jönköpings Snickerifabrik ägde sågen vid Berghem. Företaget inköpte 1903 ett soldattorp från Hagen, Granstorp, som man flyttade ned till Berghem. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Bergquist E. Bergquist hade måleri, slöjd och konsthanverk enligt en annons i almanackan för 1940.
Bergqvist Hydraulik Företag som förr hette Bröderna Bergqvis (startat 194....) och som numera (2006) heter Stacke Hydraulik.
Bergsdal Bergsdal är ett torp – även kallat Lassastugan. Torpet låg vid sidan av gården Sandholmen iunder Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Mer text och bild HÄR!
Bergsdalen Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken.
Bergsgården 1447 talas om Bergsgården (med annan stavning) i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bergsfors Snickerifabrik Fabrik som ligger i Bergsfors strax väster om Nyholm. Grundad omkring 1900. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Berguven En avdelning inom frisksportarna - bildad 1946 - och som 1949 invigde det nyinköpta Grönelundstorpet. Berguven var riktigt i ropet 1949 då man svarade för en fantastisk insamling av papper och blev något motsvarande svensk mästare..
Bernt Hanssons Snickeri
Bertil Johanssons Mattväveri Startades av Bertil Johansson vars kusiner hade Skillingaryds Mattväveri.
Bertil Magnussons Bertil Magnussons Mekaniska Verkstad.
Beskrifning öfver Östbo Härad Bok utgiven av J Allvin.
Besåsen Torp och ås under Bissefäll i Bissefälls rote i Åkers socken. Huset byggdes år 1800. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 192.
Betania Skillingaryds gamla ålderdomshem som låg alldeles söder om nuvarande (2006) sporthallen. Huset revs 1968.
Betaniagatan Gatan i östvästlig riktning strax mellan Skolgatan-Fabriksgatan nära sporthallen. Gatan har fått sitt namn av ålderdomshemmet Betania som låg i gatans förlängning.
Betty Sundström Betty Sundström hade hatt- och modeaffär i västra delen av Åkerstigs fastighet på Stationsgatan. Hon efterträddes av Edit Svenningsson.
Betlehem Anges 1937 som skogsskift i Torp i Hagshult. (inlagt 031228)
Be-Wi Mekaniska Företag som drevs av Bengt Widriksson.
Beväringsmötet Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 76.
Biblioteket Vid ett möte med NTO den 4 oktober 1903 föreslog medlemmen Ernst Sandberg att man skulle starta någon form av biblioteksverksamhet. Man kan förmoda att det blev ett bibliotek från början i den NTO-lokal som stod klar 1904. Numera är det kommunen som svarar för biblioteket och det finns sedan 1971 i Skillingehus. Närmast före dess fanns det i en källarlokal på Södra vägen
Bilkåren
Bion Det gällande namnet på biografen i Skillingaryd - i Skillingehus. Den gamla bion låg på nuvarande Kaffegatan och den revs 1977. Sedan 1971 finns bion i Skillingehus. Kallades nog också Centrumbiografen. En äldre biograf låg i Stora Hotellets fastighet på Skolgatan. De första filmförevisningarna Skillingaryd skedde NTO-lokalen (1910-talet). I många år ägdes Centralbiografen av Henning Svensson. Hösten 2004 tog Skillingaryds IS ishockeysektion över dyiften av bion. (kompletterat 040731)
Bioenergi och lantbruk i Gräshult Företag startat 1995 av Carl-Johan Bertilsson. Carl-Johan säljer främst pelletar för ledning.
Biorec Sweden Ett företag som startades 2004 med produktion i Mörkhult, Hagshult, i före detta sågverkets lokaler och tomt. (inlagt 051020)
Birgittafallet 1974 försvann en flicka från Skillingaryd men hon återfanns välbehållen i skogen efter några dagar.
Bissefäll Ligger i Åkers socken och har anor flera hundra år tillbaka. Bissefäll kan betyda biskopsfälla. 1561 skrevs Biskopsfelle, alltså en fälla som ägs av biskopen. 1686 stavas det Besefall. Här finns i dag ett par boningshus och mest känt är Bissefäll för bildhuggaren Gunnar Svensson. (uppdaterat 031228)
Bissefälls rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 5 av 13 i Åkers socken. Roten bestod av Bissefälls, Ljungbergs och Hagstads gårdar.
Under Ljungberg Östergård fanns torpen soldattorpet nr 105 Olsbo, Karins Kulle, österäng och Änggärdet samt backstugorna Moen, Hägnen, Dagen och Nöthult.
Under Ljungberg Västergård fanns torpen Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendahls, Broddabo, lLedet (Mogrens) och Häselhult.
Under Hagstad fanns torpen soldattorpet nr 108 Klarebo, Dahlåsen, Norra Lycke, Södra Lycke och Norratorp. samt backstugorna Västerås, Dahlskog och Söre Lycke.
Under Bissefäll fanns torpet Besåsen.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 181. (inlagt 040814)
Bisskärret Åkermark och/eller kärr i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bjurahålorna Anges 1937 som en slåtterkärr och skogsmark i Torrmyra i Tofteryds socken. (inlagt 031228)
Bjursängen Anges 1937 som en äng i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bjälkön Gård i i Bohult i Åkers socken strax nordväst om Skillingaryd.
Bjälkösmossen Anges 1937 som en mosse vid Bjälkön. Bohult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Björkbacken Ligger vid Almesäng mellan Skillingaryd - Klevshult. Adressen är numera (2006) Almesäng-Björkbacken.
Björkbacken Ligger i Stenhestra med i dag (2006) adressen Stenshestra Björkbacken.
Björkeberg (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björkeberg.
Björkeberg Ligger i Månsabo alldeles väster om köpingen och har adressen Månsabo Björkeberg.
Björkebro En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Den kallades för Knäppas. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040731)
Björkefors (Hagshult) Hemman och gård med kvarn vid Härån Hagshults socken. (uppdaterat 031228)
Björkefors (Åker) Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Björkefors Nyholm.
Björkefällan Backstuga under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Stugan kan ha legat i norra delen av Purrabo-mosse. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 206).
Björkekulla Anges 1930 ligga i Galtås i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björkekulla Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Elgebo Björkekulla.
Björkelid Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult Björkelid.
Björkelund (Järnboda Hagshult) Skogsmark i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Björkelund (Häradsö i Åker) En backstuga under Häardsö rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 336. (inlagt 040814)
Björkelund (Högabråten i Åker) Ligger Vid Högabråten, egentligen vid vägen till Åker nära Stenvadet med i dag (2006) adressen Högabråten Björkelund. Det tillhör Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 286. (kompletterat 040731)
Björkelund (Torp i Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Björkelund.
Björkelund (Ålaryd i Åker) Backstuga under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 102. Adressen är i dag (2006) Ålaryd Björkelund.
Björkens (Skillingaryd) Fastighet som låg på Sturegatan i kvarteret Gäddan-Siken.
Björkens (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Björkens.
Björkens BK Ungdomsklubb i fotboll bildad i början av 1940-talet.
Björkestubben Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken – det växte förr björkar här. (inlagt 031225)
Björkgatan En gata som går från Valdshultsvägen (förlängningen av Parkgatan) förbi hembygdsparken till prästgården.
Björkhaga (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björkhaga.
Björkhaga (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2006) adressen Järnboda Björkhaga.
Björkhaga Ligger i Kyllefors med i dag (2006) adressen Kyllefors Björkhaga.
Björkhamra Ligger i Fåglabäck med i dag (2006) adressen Fåglabäck Björkhamra.
Björkkulla Ligger i Galtås med i dag (2006) adressen Galtås Björkkulla.
Björks mjölkaffär Drevs av Lina och Wiktor Björk.
Björksäter Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Lyckås Björksäter.
Björksätra Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björksätra.
Björkudden Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Björkudden.
Björkudden Ligger i Nyholm med i dag (2006) adressen Nyholm Björkudden.
Björkudden Anges 1930 vara en bosättning under Åkers Prästgård i Åkers socken och att den vanligast kallas Lilläng. (inlagt 031228)
Björkåsen (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2006) adressen Linneryd Björkåsen.
Björkåsen (Åker) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 71)
Björkö (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2006) adressen Galtås Björkö.
Björkö Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Björkö.
Björkön Torp under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den byggdes i slutet av 1700-talet. Torpet ligger bara 250 meter från den plats där Åkers, Byarums och Tofteryds socknar möts. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 177. Kallas 1930 för Björkö. (uppdaterat 031228)
Björnabergen 1937 angivet som berg i Torrmyra Hagshults socken. (inlagt 031228)
Björnabäck Anges 1937 som ett tillflöde söderifrån till Linnerydssjön, i hagshutls socken. (inlagt 031228)
Björnamossen En mosse i Tofteryds socken omnämnd av Allvin 1852, sidan 44. (inlagt 031225)
Björnaryd En gård i Åkers socken strax utanför Skillingaryd. Stavades 1686 Biörnarydh. Gården ligger i Åkers socken.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (uppdaterat 031228, 040731)
Björnaryds rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 10 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040814)
Björngårdsvillan Smeknamn på Carlströms fastighet på Storgatan norr om Konsum. Under 1970-talet bodde det flera a-lagare i huset och det var mycket sång och musik. Därav namnet Björngårdsvillan som var ett populärt sångprogram från Göteborg i TV.
Björnkällan En källa i Galtås i Åkers socken. Den ligger där ryttartorpet Öen låg. (inlagt 031228, kompletterat 040731)
Björnkärret Ett kärr i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björnö En mossholme i Nässja i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björnön Ligger strax nordväst om Skillingaryd. Här finns ett gravfält om 87 bautastenar. I dag (2006) har det adressen Pukarp Björnön.
Blankebo Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Blanketthotellet Den 12 september 2005 presenterade kommunen på sin hemsida Blanketthotellet. Till en början presenterades 25 blanketter för utskrift eller för att fylla i direkt på internet. Finnveden Fredag berättade i en artikel den 16 september om verksamheten. (051020)
Bleka månen Johannessons gamla konditori på Stationsgatan, som brann 1971. Kallades bleka månen för att det arbetade tre väldigt ljusa flickor där. Se även Systrarna Johannesson.
Blendas Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Blendas.
Blixtberget Ett berg i Ålaryd i Ålaryds socken. Det anges 1930 kallas så för att åskan gärna slår ned där och att det även kallas Ängkärret. (inlagt 031228)
Blixtens Svets AB Företag i Klevshult.
Blombergs Måleri Göran Blombergs Måleri fanns åtminstone 1990.
Blomqvist Möbler Flretag startat av Ingemar Blomqvist 1956.
Blomqvisthuset Molund, det så kallade Blomqvisthuset. Det låg på Sturegatan, där det i dag (2006) finns radhus - kvarteret Järven.
Blåfotajorden (Blofotajorden) En jordlott i Gimmarp. Läs mer i Tofteryds sockens medeltidsurkunder 1420 och 1491
Blåsorkestern Skillingaryds Missionsförsamlings Blåsorkester som bildades 1931 och som än i dag (2006) är verksam.
Blåvingarna
Bläckhornet Den gamla banvaktsstugan som ligger där Skillingehus finns i dag. Namnet kommer förmodligen av att det lilla fyrkantiga huset såg ut som ett bläckhorn. Huset revs 1969 när Skillingehus skulle byggas. Se även Banvaktsstugan.
Bländas väg En gata vid nya Marielundsområdet söder om Valdshultsvägen.
Boarp En by i Tofteryd, Skrevs på 1540-talet Boerop. Namnet syftar troligen på en bod av något slag. I dag (2006) finns det postadresser med Boarp följt av Ekedungen, Enedungen, Mellangården, Snickaregården, Sörgården, Trädorna och Östergården.
Boarpaåkern Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Boberg & Bengtssons

Den speceriaffär som låg vid Källeliden, södra sidan. Den siste innehavaren var Nils-Gustav Bengtsson, som drev rörelsen till ungefär slutet av 1970-talet. Huset är numera rivet. Boberg & Bengtson hade 1923 rörelsen i nuvarande (2006) Bertil Magnussons hus vid Källeliden - Västra Järnvägsgatan. De tog över lokalen efter Oscar Bengtsson. Boberg & Bengtsson flyttade 1926 till torget men återkom kring 1929 och var kvar till 1933 då de flyttade tvärs över gatan.

Boberget Torp i Tofteryd som är rivet.
Bobergs Taxi och Bussar Företag som ägdes av Claes Boberg (startade 1977 eller tidigare)
Bockabergen Anges 1937 som ett berg i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bockadalen Anges 1937 som en ängsdal i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bockahallen Ett stort flyttblock i Bockebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 266.
Bockahallen Anges 1937 som en lös stenhäll på ett berg i Mässeberg i Åker socken. (inlagt 031228)
Bockavärnet Det mest berömda värnet på Skillingaryds skjutfält. Läs mer. (inlagt 061226)
Bockebo Gård i Åkers socken. Stavades 1686 Båckebo. Här finns hus med i dag (2006) adresserna Norratorpet och Ryttartorpet. Bockebo ligger under rote 8 i Elgebo i Åkers socken. Husbehovskvarn låg vid Galtås kvarn vid Bockebo bäck. Udner Bockebo fanns torpen Grenadjärtorpet 51 Bockebo samt backstugorna Trenksbygget, Kvarnabo, Klockemakarns och Sågen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 266. (uppdaterat 031228)
Bockebo bäck - Bockebobäcken En bäck i Bockebo i Åkers socken.
Bockebo mosse En mosse i Bockebo i Åkers socken.
Bockebo ryttartorp Rytartorp nr 51 under Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 267,
Bockebomossen En mosse i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 031228)
Boda Ligger i Hagshult. Finns noterad från 1417 och har stavats Bodhum, Bode och Bodha. Här finns hus med i dag (2006) adresserna Bäckaskog, Sågen och Ängsbacken. (uppdaterat 031228)
Boda-Packebo Vägsamfällighet En vägsamfällighet i Hagshults socken. (inlagt 060715)
Boda trädgård Företag i Boda i Hagshult.
Bodabäcken Anges 1937 som en bäck mellan Torp och Boda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bodalyckan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bodberget Anges 1937 som ett berg i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bodbergsliden Anges 1937 som en vägbacke vid Bodberget i Torp i Tofteryds socken.
Bofinken Namn på ett av de två spåren vid nya Sörgårdsskolan från hösten 2004. Det andra spåret kallas Talgoxen. (inlagt 040814)
Boglös En gammal by på skjutfältet. Byn var högt och vackert belägen vid Movadsbäcken. Boglös är känt i skrift från 1360-talet. Boglös var soldattorp (nummer 71). 1365 stavat Boghlösa. Har stavats på olika sätt under olika tidsperioder.
Boglös Mellersta Terräng i Boglös på skjutfältet. (inlagt 031225)
Boglös Södra Terräng i Boglös på skjutfältet. (inlagt 031225)
Boglösaliden Anges 1937 som en backe i Hult i Tofteryds socken. på en väg som går mot Boglös. (inlagt 031225)
Boglössjön, Boglösasjön En sjö på skjutfältet nära Boglös.
Bohult (Tofteryd)

En by på skjutfältet. Namnet är känt från 1540-talet. Kan betyda bod. Här finns ett stort gravfält om 58 bautastenar. Bohult var ett hemma under Götaström och kallades ofta Bohults bruk. (uppdaterat 031225)

Bohult (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Bohult. Stavades 1486 Bodhult. (uppdaterat 031228)
Bohulta berg Anges 1937 som ett berg i norra kanten av skjutfältet i Tofteryds socken. Gränsar intill Bohult. (inlagt 031225)
Bohulte Kvarnfors En kvarn i lagan, troligen nära Fågelforsdammen.Omnämns 1745. (inlagt 031225)
Bohultsbergen
Bohultsbruk och Bohultsström Tidiga namn på Götaström med dess bruk.
Bohultssjön (Bohultasjön) En sjö vid Bohult på skjutfältet.
Bohultsterrrängen
Bokbussen En buss som var ett rullande bibliotek och som i många år körde på landsbygden.
Bokgatan Gatan på Marielundsgatan, södra delen.
Bokhandeln Numera finns det inte längre någon bokhandel i Skillingaryd. Förr sa man ofta bokhandeln om Hanssons bokhandel på Storgatan. Den upphörde 1971.
Bolet (Hagshult) Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Bolet.
Bolet (Åker) Anges 1937 som slåtter i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bollklubben Vardagligt tal för Skillingaryds Bollklubb, en förening startad 1921 som 1932 bytte namn till Skillingaryds IS.
Bollstigen En gata i Klevshult.
Bolsakullen Anges 1930 ligga i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bolsbäcken Bäck i Linneryd i Tofteryds socken. (kompletterat 031225)
Bolstren Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Bomans matsalar Restaurang (revs 1965)
Bondamossen En mosse i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Borgarbrandmän Från och med 1941 kallas elitbrandmännen i Skillingaryd i sina kontrakt för borgarbrandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Borgen Torp i Torp i Hagshult, heter egentligen Petersborg. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106). I dag (2006) är adressen Hagshults-Torp Borgen.
Borgströms Slip & Puts Företag där man slipade köksluckor och liknande kring 1979-80. Innehavare var Kjell-Åke Borgström och verksamheten inrymdes i källaren i villan på Mogatan.
Borrebo Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Borrebo.
Boströmsveken Ligger i norra delen av skjutfältet, nära Götafors och strax sydväst om Vägabo.
Bowlingalliansen Den förening som driver bowlinghallen i Skillingaryd. I alliansen ingår representanter för bowlingklubbarna i Skillingaryd. Innan alliansen bildades var det Skillingaryds BK som drev bowlinghallen.
Bowlinghallen Som namnet säger bowlinghallen i Skillingehus. Den startade 1965 i Krahners och finns sedan december 1971 i Skillingehus.
Brahus Terräng vid Gimmarp i Tofteryds socken (inlagt 031225)
Brandstationen Brandstationen, numera den brandstation som i 1978 byggdes på Fabriksgatan. Den gamla brandstationen låg alldeles söder om 1952 års skola på Skolgatan och hade byggts 1936. Brandstationen från 1936 kostade 13.000 kronor att bygga. Läs mer i boken larmet går (sidan 27).
Brandstodsbolaget Skillingaryds första brandkår bildades 1899. Genom att debitera delägarna i brandstodsbolaget en särskild avgift per 1.000 kronor försäkringssumma kunde man köpa in brandredskap och bland delägarna utsåg man brandchef och brandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Brandstyrelsen En brandstyrelse, ibland kallad styrelsen för Skillingaryds brandkår, valdes den 23 januari 1904 av delägarna i Brandstodsbolaget. Läs mer i boken larmet går sidan 18
Brattaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och att den ligger på en brant sluttning. (inlagt 031228)
Bredestaden Anges 1937 som em plan i Mässeberg i Åkers socken där man bereder? kärrhö? till torkning. (inlagt 031228)
Bredåker Anges 1937 som en bred åker i Häradsköp. (inlagt 031228)
Brehmers Cykel och Motor En serviceverkstad i mitten av 1980-talet i Petrus Erikssons gamla lokaler på Storgatan. Gert Brehmer var innehavare och förutom reparationer sålde han cyklar.
Brinkahåla Se Brinkens håla. (inlagt 031228)
Brinken Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 98.
Brinkens håla En håla vid Västerån i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031228)
Brinnande Busken
Kristet ungdomscafé som drevs i slutet av 1980-talet i gamla centralkonditoriets lokaler på Storgatan
Britta Kvists Britta Kvists affär vid södra delen av Stationsgatan vid korsningen med Storgatan.
Broakärret Ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Brobygget Ett torp vid Prästgården i hagshults socken. Adressen är i dag Hagshult Brobygget.
Broakärret Anges 1937 som ett kärr vid Sandvadet i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Broddabo Ligger i Vipparp med i dag (2006) adressen Vipparp Broddabo. Backstugan med detta namn under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 196.
Broddabo Lilla Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Låg mellan torpen Broddabo och Lönnåsen på Mässebergs Nedergårds marker. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 73)
Broddalaggen Anges 1937 som en mosskant i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broddarp Soldattorp (nummer 109) i Åkers socken.
Broddarp En by i Björnaryds rote i Åkers socken. Stavades 1359 Bruddathorp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (inlagt 031228, kompletterat 040731)
Broddarps mosse En mosse i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broddarps soldattorp Soldattorp nummer 102 i Broddarp i Åker socken. Huset är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 292. (inlagt 040731)
Brodyr & Design Ett företag som drivs av Viola Jonsson i Ekhult. (inlagt 050810)
Broen (Klevshult) Detta är en av de sista åängsstugor som funnits kvar i vår tid från de många som funnits utmed Lagans vattenväg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 330. Mer text och bild HÄR!
Broen Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 258.
Broholm Ligger vid Österån strax nordost om Åker. Det är namnet på den backstuga som egentligen heter Broen men som flyttades ett stycke. Stugan står kvar än i dag och finns på norra sidan av vägen Åker - Skillingaryd alldeles före Österån. I många år hade frisören Erik Djerf stugan som sitt sommarställe.
Broliderna Anges år 1937 som backar på byvägen mellan Linneryds Norregård och Södergård i Tofteryds socken. Troligen vid en bro. (inlagt 031225)
Bron Anges 1930 som en bosättning i Klevshult i Åkers socken. Kan röra sig om Broen. (inlagt 031228)
Brooklyn Östanå, öster om Lagan. Kan höra samman med att det var en bro över, alltså från New York till Brooklyn.
Bror Malmqvists Benämning på fastigheten på Södra Järnvägsgatan 6, ett tornhus. Bror Malmqvist, född 1865 - död 1938, hade i många år sin fotoateljé i huset. Huset har senare ofta kallats tornhuset. En man som hette Frenzel tog över rörelsen men troligtvis lade han ned verksamheten redan i mitten av 1940-talet.
Bror Mattssons Mattssons Livs. Affär i Klevshult som lades ned på 1990-talet.
Brorsholm Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Brorsholm.
Brottsförebyggande Rådet Ett samverksamsorgan med bland annat Polisen.
Brottlandet Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Broveken Anges 1937 som slåtter i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broåkern Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bruddathorp Se Broddabo. (inlagt 031228)
Brudalisekällan Anges 1937 som en källa i Häradsköp i Åkers socken; När ett brudfölje en gång för länge sedan red förbi här kastades bruden av hästen och dog. (inlagt 031228)
Brudkällan En källa i Häradsköp i Åkers socken. Se även Brudalisekällan. (inlagt 031228)
Brumannafällorna 1868 såldes 1/96 mantal Ekhult, Brumannafällorna kallat. (inlagt 031225)
Brunnsgatan Gatan ganska mitt i Källeliden och söderut. Den sydligaste delen hade förr adress Linnégatan men eftersom Linnégatans västra del aldrig byggts samman med den södra delen ändrades namnet här.
Brunnsmaden Anges 1937 som en numera uppodlad mad i Mässeberg i Åkers socken. (031228)
Brunnsparken Ligger i Tofteryd
Brunnsry(d) Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Brunnsry. Här har funnits både ett torp och en backstuga med namnet Brunnsrydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak.
Brunnsrydet Se Brunnsry. (inlagt 031228)
BRÅ Förkortning för Brottsförebyggande Rådet
Bråddarp Stavningen på 1600-talet för Broddarp i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (inlagt 040731)
Bråtamossen Anges 1937 som en mosse i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bråten Grenadjärtorp (nummer 59) ligger i Torps rote i Hagshult, Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56. I dag (2006) är adressen Hagshults-Torp Bråten.
Brända tomten De tre hyreshusen mellan järnvägen – Skolgatan norr om Sturegatan. Namnet är ganska allmänt. Det kommer av att hela området brann 1961 och det stod tomt ett tag innan hyreshusen byggdes. Därav namnet.
Brändahult Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes omkring 1800 och flyttades cirka 100 år senare för att bli stommen till en snickerifabrik i Ryd. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak.
Brände mo

År 1786 brändes med vilja Hultsgärde skog från Spänneberget till vägen Tofteryd-Skillingaryd. Sedan kallades området Brände mo. Den som lejdes att bränna skogen var Erik ”Lirken” Danielsson i Skillingaryd.

Brännamossen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bränneslyckan Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken.(inlagt 031225)
Brännet Anges 1937 skogsmark i Mörkhult i Hagshults socken och det noteras att det rasat en skogsbrand på platsen. (inlagt 031228)
Brännvinets hus Vedertaget namn på hyreshuset i kvarteret Fogsvansen, korsningen Östra Vasagatan/Hantverkaregatan. Namnet kommer från 1980-talet då många ungdomar bodde i huset och det var mycket fester.
Brännvinsbrunnen Anges 1937 som en brunn i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Brännvinsvägen Ligger i närheten av Bissefäll och Ryd i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 234.
Brännåsen Torp under Ljussegren i Kylås rote i Åkers socken. Det är socknens nordligaste torp. Torpet byggdes i slutet av 1700-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 152.
Bröd till bröder En insamlingskampanj inom Missionsförsamlingen.
Bröderna Bergkvists Fabrik grundad 1945 av Allan, Charles och Hjalmar Bergkvist. Egentligen övertog de fadern Karl-Johan bergkvists företag, bildat omkring 1922. Karl-Johan (1880-1949) kallades ”det mekaniska snillet”. I dag (2006) heter företaget Stacke Hydraulik.
Bröderna Filipssons Se Filipssons Svetsindustri
Bröderna Fribergs Det gängse namnet på Fribergs Speceri- och diversehandel. Affären startades i början av 1920-talet i Emil Erikssons hus vid Torget/Stationsgatan - den byggnad där senare Göte Gustafsson hade sin affär – där Metria finns i dag (2006). Carl Friberg byggde 1926-27 ”Fribergs” vid Storgatan-Kaffegatan, nuvarande (2006) Elmontage. Oscar Friberg flyttade till Vaggeryd och öppnade affär där.
Bröderna Granstrands 1944 startade Bernt och Bertil Granstrand en träindustri. Se även Granstrands. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Bröderna Janssons 1944 övertog sönerna Harry och Lars Jansson sin far Emanuels farbik och kallade firman Bröderna Janssons Möbelfabrik. Numera heter företaget Trä & metall.
Bröderna Johanssons Möbelaffär som drevs av bröderna Göthe och Seth Johansson. De har haft verksamhet på olika platser i köpingen. Sista lokalen var i Aronssons båda hus på Storgatan, söder om Sparbanken som revs 1998 - där det i dag (2006) är parkeringsplats. Före dess var man i gamla Sparbanken – tornhuset i Kaffegatans förlängning – och på Smedjegatan - nuvarande Skillingarydsalvan.
Bröderna Johanssons Bygg Företag i Mörkebo. Man byggde bland annat Fribergshuset kring 1927-28.
Bröderna Jonzons Industri
Bröderna Petterssons Snickerifabrik Omkring 1912 startade Gustav Pettersson en snickerifabrik och 1915 inträdde Albert Pettersson i firman, De började i kvarteret Oxeln 3, i den fabrik där senare JG Karlsson och Söner hade sin tillverkning, På 20-talet flyttade man till Johan Nöjds fabrik i kvarteret Haren 1. Vid uppläggningen av Fabriksgatan revs fastigheten. Företaget såldes senare - kring 1950 - till Anders Krahner som drev det i mindre skala. Företaget kallades också Skillingaryds Biltoppsfabrik. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Budgetberedningen Det gängse namnet på kommunens budgetberedning som till kommunstyrelsen lägger förslag på kommande års budget.
Bullalaget Ungdomar som spelade fotboll. Planen låt intill Tysta Marias kafé.
Bullen En avdelning vid Bullerbyds förskola.
Bullerbyn Barnstugan vid Tegnérgatan. I dag (2006) finns här avdelningarna Smulan, kringlan, Skorpan, Bullen och Frallan.
Bullfighters Dartklubb bildad i Skillingaryd i oktober 1995. Läs mer i Finnveden Fredag 48/06
Buskarna En bosättning i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Busketrädan Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. Den låg invid Buskarna. (inlagt 031225)
Bygdeföreningen Tofteryds Bygdeförening som kan sägas vara en form av samhällsförening för Tofteryd.
Byggedå Byggnadsfirma startad 1971 av Eibert Danielsson och Sigvard Åsberg. Har sitt förråd på Fabriksgatans västra sida alldeles norr om Ovdaskogsvägen.
Bygelgatan Gatan vid kvarteret Hackan norr om kyrkogården.
Bygget (Hagshult) Anges 1937 som tidigare bebyggda åkrar i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bygget (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Bygget. Belagt i skrift 1668.
Bygget (Åker) Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Bygget.
Bygget (Åker) Är en smedja i Ålaryd. Mer text och bild finns HÄR!. har i dag (2006) adressen Ålaryd Bygget.
Bygget (Åker) Soldattorp nummer 104 i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 100.
Bygget (Åker) Ett hus byggt omkring 1905 av nuvarande (2006) ägaren Olle Karlssons far Viktor Karlsson. Viktor var skräddare och bodde först ett stycke i från vid ”Nerabygget”, men byggde nytt nära ”knektatorpet”. År 1930 byggdes en lagård intill knektatoret. Förr gick vägen alldeles öster om detta torp men omkring 1900 flyttades vägen mer västerut till sin nuvarande sträckning. Olle Karlsson var en i en syskonskara på elva. Det egentliga namnet är Kullen men har alltid kallats Bygget. Strax intill vid Ålarydsvägen bor Olles svåger Åke Olsson, som byggde huset med en snickerifabrik – ”Olssons fabrik” – i början av 1950-talet. (inlagt 041205)
Bygg Jonny Ett företag i Tofteryd.
Bülow och Åberg En rörledningsfirma som är nedlagd sedan många år tillbaka.
Bygelgatan Gatan vid kvarteret Hackan norr om kyrkogården.
Byggnadsfirma Andes Smedberg Ett företag i Broddarp. (inalgt 061226)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa Se Folkets Hus och Folkets Park. (inlagt 041205)
Byggnadsvårdspriset Ett kommunalt pris som årligen delas ut till ägare till speciellt välskötta hus.
Byggvaruhuset Var åtminstone 2004 namnet på det som från början hette Werners. låg på Storgatan och drevs av familjen Stråth. Företaget är numera (2006) borta och här finns i stället Sohlbergs. (uppdaterat 050810)
Bylund (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Bylund.
Bylund (Skillingaryd) Området på vägen mot Fåglabäck alldeles söder om Fåglabäcksvägen i Skillingaryd i Tofteryds församling.
Bylund (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Bylund.
Bylundsträdan Anges 1937 som en åker i Bylund i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Byskolan Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Byskolan.
Byslätt Ett hus vid Bylund.
Byslättsgatan Gatan vid Byslätt, Bylund.
Byvägen
Byxaläget Anges 1937 som en gärdesgårdsgrind i Klevshult. Det berättas att någon här hade bytt eller förlorat sina byxor. (inlagt 031228)
Byxemossen Anges 1937 som en mosse i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Byxen Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken cch att åkern är kluven och påminner till formen om ett par byxor. (inlagt 031228)
Byxorna Anges 1937 som en slåtter i Häradsköp i Åkers socken och att den har kluven form och liknar ett par byxor. (inlagt 031228)
Bågspännaren Ett konstverk vid Tallnäs.
Bålafällebergen Anges 1937 som berg i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Båramo Ligger alldeles nordväst om köping med infart på vägen som går mellan Uppåkra och gamla vägverket. Det är ett skattenybygge från 1554 (då skrivet Boramo). Namnet kommer nog av mansnamnet Båre och betyder nog Båres Mo. Här fanns på 1970-talet ett antiklager. Vid järnvägsövergången har två dödsolyckor inträffat. 1948 dog två personer. Båramo har också haft ett soldattorp (nummer 72). Har ibland stavats Båramoo.
Båramo skjutbana Skillingaryds Skyttegilles skjutbana strax väster om Skillingaryd.
Båramobäcken, Båramo bäck Bäck som rinner från Båramo under järnvägen, Storgatan och E 4 till Fågelforsdammen.
Båramohuset Kallas ofta huset vid Sturegatan 43. Orsaken är troligen att den familj som bodde där kom från Båramo. (inlagt 051020)
Båramovägen Vägen som går från Storgatan mot Båramo - mellan nuvarande (2006) Uppåkra och före detta Vägverket.
Bäckabron Gunnar Blansch, född 1901 skriver så här i boken Mellan Härån och Rasjön 1981. ”Nere vid Bäckabron mellan Åbron och Lagan fanns en plats där militären brände upp skräp som sänghalm o. dyl. Platsen kallades den eviga elden eftersom det brann där hela somrarna.
Bäckadalsgatan Var förr namnet på den gata som gick in från Stationsgatan bort mot bäcken. I dag kallas gatan för Kurragatan.
Bäckafällan Anges 1937 som en hage och även slåtter på Arvidsgården i Norra Linneryd i Tofteryds församling. Ligger vid Nåthultsbäcken. (inlagt 031225)
Bäckalyckan Backstuga och terräng i Ålaryd. Den byggdes i mitten av 1800-talet och revs i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 87. Det anges 1937 att den ligger vid Grönabäcken. (uppdaterat 031228)
Bäckalyckeåkern Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bäckarydet Anges 1937 som terräng i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckaskog (Hagshult) Hus som i dag (2006) har adressen Boda Bäckaskog.
Bäckaskog (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Bäckaskog.
Bäckaskog (Tofteryd) Ett torp i Linneryds Norregård.
Bäckaskog (Åker) Ligger på vägen till Mörkebo vid avtagsvägen till Ljungafors. Har i dag (2006) adressen Stenshestra Bäckaskog.
Bäckastrand Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköps Gård Bäckastrand.
Bäckmans Kärr Anges 1937 som ett kärr i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckstigen Gatan i östvästlig riktning i Smördalen mellan Brunnsgatan - Södra Järnvägsgatan. Det är en brant gata, populär vid övningskörning med start/stopp i backe. Gatan har troligen fått sitt namn av att det går en bäck strax söder om gatan. Endast två hus har adress Bäckstigen.
Bäckåker (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckåker (Åker) Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att bäcken ligger vid den bäck som rinner genom byn. (inlagt 031228)
Bäckåkerskrokarna Anges 1937 som en åker med mader i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bäckäng Backstuga under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 104.
Bälgen Anges 1937 som en åker i Harfall i Åkers socken samt att namnet möjligen kan förklaras med att det står en smedja här. (inlagt 031228)
Bärgningsbil Fram till början av 1970-talet hade Atteviks en stor bärgare ansluten till Bärgningskåren. Under 1990-talet fanns det ytterligare en bärgningsbil i samhället då Lasse ”Bagaren” Pettersson hade bilverkstad i nuvarande Einars Trä.
Börjagården Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Börjagården.