Skillingaryds uppslagsbok A www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 26 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  


Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
104:an Barack på Västra Lägret, byggd 1886 som manskapsbarack för 100 man. Renoverad 1980. Det är den barack som ligger alldeles norr om Lägerhyddan.
152 Länsvägen från Bredaryd till Skillingaryd. (inlagt 060715)
519 Nykterhetsföreningen 519 Framåt marsch av IOGT. Denna orden bildades den 21 maj 1883 men den lades troligen ned ganska snart.
801 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och kommer till Fagerhult. (inlagt 051020)
634 Den allmänna vägen som går från gamla E 4 söder om Klevshult till Häradsö. (inlagt 051020)
635 Den allmänna vägen från 637 väster om Klevshult och som går från Nässja mot Långö. (inlagt 051020)
637 Den allmänna vägen från Klevshult via Nässja och Ledås och som sedan kommer ut på väg 638. (inlagt 051020)
638 Den allmänna vägen från Klevshult via Galtås, Åker, Ålaryd, Nyholm, fortsätter till Palsbo i Bondstorps socken. (inlagt 051020)
640

Den allmänna vägen från Storgatan i Skillingaryd västerut på Sturegatan, Nya Åkersvägen, Valdshultsvägen, Starrrike, Ljungberg, Nyholm och vidare till Åsafors och längre in i Gislaveds kommun. (inlagt 051020)

645 Den allmänna vägen från Storgatan i Skillingaryd, rondellen vid Verkstadgatan, västerut mot Pukarp, genom Ovdaskog och vidare till Vaggeryd. (inlagt 051020)
745 Oscar Nykterhetsförening bildad 1896. Se NTO
801 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och kommer till Fagerhult. (inlagt 051020)
802 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och via Björkefors kommer till Gräshult. (inlagt 051020)
803 Den allmänna vägen från Klevshult rakt österut genom Hagshult, vidare mot Torrmyra och sedan in i grannkommunen – mot Nydala. (inlagt 051020)
804 Den allmänna vägen från Vaggeryd öster om skjutfältet via Ekhult–Tofteryd till Hagshult. (inlagt 051020)
805 Den allmänna vägen som går strax öster om Klevshult lite norrut och vidare västerut för att i Starkeryd komma ut på väg 804. (inlagt 051020)
806 Den allmänna vägen från Skillingaryd (korsningen med vägen till Tofteryd) till Fastorp. (inlagt 051020)
807 Den allmänna vägen från Skillingaryd till Tofteryd. (inlagt 051020)
809 Den allmänna vägen från 637 väster om Klevshult och som går från Nässja mot Långö. (inlagt 051020)
810

Den allmänna vägen från Storgatan vid krysset mot trafikplatsen Götaström och ned till värdshuset. (Inlagt 051020)

846 Den allmänna vägen – gamla Riksettan söderifrån genom Klevshult–Skillingaryd–Vaggeryd–Byarum och norrut in i Jönköpings kommun. (inlagt 051020)
1914 års skola Den äldre skoldelen vid Fågelforsskolan, vilken sedan 1998 är sammanbyggd med 1952 års skola. Skolan byggdes med sex lärosalar. 1928 fick man inreda ytterligare skolsalar på tredje våningen. (kompletterat 041205)
1952 års skola Den skola vid Fågelforsskolan som byggdes just 1952 och som sedan 1998 eller 1999 är sammanbyggd med 1914 års skola. Skolan var ämnad för lågstadium, träslöjd och hemkunskap. (kompletterat 041205)
A 6-tiden Tiden med A 6 som huvudman för Skillingaryds läger och skjutfält. A 6 lämnade Skillingaryd 1985 och I 12 i Eksjö tog över.
A-spåret Vid Fågelforsskolan fanns åtminstone 2005 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårdsskolan har C-spåret och D-spåret.
AA-Sport Företag på Smedjegatan. AA Sport AB startade 1982 och är familjeägt av Anders och Ann-Louise Pettersson. AA-Sports inriktning är profilering av företag, allt från pennor till kläder. Företaget hjälper till med egen design till företag där samarbetspartner och leverantörer kommer från stora delar av Europa och Asien, en viss del tillverkas och behandlas i Sverige och Danmark. Företaget hjälper även till med trycksaker från lokala tryckerier. Det senaste tillskottet är webshop där anställda på företaget kan beställa varor som elektronik, mobiltelefoner, vitvaror med mera.
ABF Arbetarnas Studieförbund.
AGL-produkter Företag på Fabriksgatan 50
Abborrasjön (Hagshult) En sjö i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Abborrasjön (Hagshult) En sjö i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Abborrleken En springbrunn vid Tallnäs.
Abborrsjön Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Adamas Ett tidigt namn på den koncern som köpte Krahners och Skillmech. Koncernen bytte senare namn till Proton
Aftonskolan Anordnades av ABF. I programmet för 1945-46 berättas om kurser i engelska, esperanto, matematik, bokföring, textning, kommunalkunskap, fototeknik, vår bygd samt en litteratur- och lyssnargrupp.
Agneta lycka Anges 1930 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Agnsjön Sjö i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Ahlastugan Denna rödfärgade stuga ligger norr om fastigheten Kungaholm strax öster om Klevshult. Den är i släkten Ahls ägo, där den siste boende av släkten drev cykelverkstad i den gamla åängsstugan Broen, som då låg mitt emot, Stugan byggdes de sista åren av 1800-talet. Bild här! Adressen är i dag (2006) Klevshult Alastugan.
Ahlgrens Företag i Skillingaryd. Det startades 1918.
Ahlins Ahlins specerier som låg vid torget där nu (2006) Eltronic finns. Startade 1958. Före dess hade Ahlin verksamhet i Alberts Johanssons vid järnvägsövergången, Källeliden-Södra Järnvägsgatan.
Ahlstrand Transport AB Åkersvägen 4 med telefon 070–5741670. (inlagt 061226)
Akropolis Pizzeria i gamla Konsum vid Storgatan i Skillingaryd.
Aktiespararna Aktiespararna Skillingaryd-Vaggeryd bildades 1998. Ordförande sedan 2000 är Sven Fjällhed. (inlagt 041205)
Albatrossarna Besättningsmän från det tyska fartyget Albatross som 1917-1918 internerades i Skillingaryd. Man kan läsa mycket om Albatross på Albatrossmuseets egen webb här. (kompletterat 061226)
Albert Johanssons Specerier Den affär som låg intill järnvägsövergången på södra sidan av Källeliden. Ahlin flyttade dit. Huset blev senare klubbstuga åt SIS och flyttades 1958 till gamla isbanan..
Albert Skill Urmakare Albert Skill flyttade 1933 in i nuvarande Bertil Magnussons hus vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan. Efter några år flyttade Albert till Värnamo och då övertogs lokalen av Ljungqvists tapetserarverkstad.
Albertina Reéns kiosk Albertina hade på 1930-talet försäljning av godis i sin bostad inte långt från 1914 års skola. 1942 övertog hon Ragnar Hanssons kiosk på Storgatan 9 då han byggde en ny kiosk vid Storgatan 10. Albertina överlät 1951 kiosken till sin dotter Inga som flyttade den till Storgatan 7 - mitt emot mejeriet. Hennes sambo Rune Swartzgård, som redan vid Albertinas kiosk hade haft korvförsäljning, öppnade korvkiosk bredvid Inga Reéns kiosk 1952. Båda drev rörelsen till 1976. Albertina hade ett tag sin kiosk norr om Aronssons magasin på östra sidan av Storgatan.
Alebacken Skogsmark i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Alebo Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Alebo.
Alekärret Anges 1937 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken där det växte al. (inlagt 030401)
Alfred Dahlströms smedja Låg vid Kaffegatan.
Alfred Ousbäcks smedja Låg vid Storgatan mitt emot 1914 års skola.
Algatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Alhålet Gammal badplats vid Lagan, ungefär i höjd med Movalla.
Alkemarks Import Företag som drevs av Sven-Erik Alkemark på 1970-talet.
Alkoholpolitiskt handlingsprogram Upprättat av kommunen. (inlagt 050810)
Allfixaren Nils i Skillingaryd Ett företag inregistrerat 2006. Innehavare är Nils Golay, Galtås. Verksamheten består av service inom bygg och jordbruk samt fastighetsservice. (inlagt 061226)
Allmänhetens dag Den dag då det var ”Öppet hus” hos militären. På ”Slätta” ställde militären upp i led och lottakår med flera marscherade förbi översten. Det förekom även visning av kanoner med mera och det hölls korum.
Allround Frisksportklubben Allround var det tänkta namnet på Skillingaryds FK när man bildade föreningen den 10 oktober 1937. Men det visade sig att namnet redan var upptaget.
Allängen Åkermark i Linnås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Amalfi interiör AB Företag på Fabriksgatan.
Almers Affär på Sturegatan mellan Fabriksgatan-Skolgatan. Den revs den 2/9 1991. August Almer hade charkuteri och i källaren en fiskaffär. Senare blev det Hallberg & Svensson i lokalen och här jobbade bland andra Sigvard Johnsson. Sedan kom Ragnar Johanssons och här jobbade bland andra Henry ”Snoddas” Bengtsson.
Almesäng Almesäng ligger mellan Skillingaryd-Klevshult. Det är gården vid järnvägen på vägen från gamla E4:an till Högabråten. Även villan ovanför - byggd av David Linnaeus - räknas till Almesäng. Här bodde senare konstnären David Ansert. Vid järnvägsövergången inträffade en tragisk olycka 1984 då en bil med sex ungdomar krockade med tåget och alla ungdomarna omkom. Namn på hus i Almesäng är Björkbacken och Solhem.
Almsåkra Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Almsåkra.
Alp Alp Mekaniska Verkstaden Ahlgren & Co. Företag som fanns omkring 1940 och även på 1950-talet. Grundare var Henrik Ahlgren, Hilding Lindkvist och Olle Palm. Fabriken låg bakom nuvarande (2006) Lagahallen, åt öster till. Kontoret låg i en byggnad, fabriken i en annan.
Alshult Ligger på Ovdaskogsvägen strax utanför samhället, nära Pukarp. Här finns två stora gravfält med 131 bautastenar i det ena, 157 i det andra. Namn på husen i Alshult är Göransberg och Göransbo. 1667 berättas om en Päder i Alzhult.
Alshultsområdet Området på norr med gatorna Barrstigen, Sandstigen, Tallstigen och Granstigen. Namnet är känt från 1546.
Alvar Johanssons Alvar Johanssons Garn- och Trikåaffär som låg på Tofterydsvägen 28.
Amalfi interiör Amalfi Interiör på Fabriksgatan 33 tillverkar möbler för både hemmiljö och offentlig miljö. Produktprogrammet omfattar fåtöljer, soffor och bäddsoffor.
Amerika Torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Sjöåkra. Namnet Amerika fick det troligen för att det låg så långt bort. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 114.
Anbudsskolan En utbildning under tre kvällar hsöten 2005 genomförd av bland annat näringslivsrådet. (inlagt 051204)
Anders Budservice Företag startat av Anders Hagelberg 1981 och det övertogs 1985 av Rolf Krahner som var anställd. Rolf driver än i dag (2006) företaget som han kallar Anders Budservice men firmanamnet är egentligen Handelsbolaget R Krahner. (kompletterat 040814)
Anders Svenssons smedja Låg vid Kaffegatan.
Andersbo Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Huset byggdes kring 1794 och är rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 153.
Andersbo Ligger strax sydväst om Skillingaryd. Adressen är i dag (2006) Lilla Häradsköp Andersbo.
Andersbygget Torp i Tofteryd.
Andersbygget Bostadshus strax väster om Skillingaryd, i Stjärnebo. Sedan 2005 bor familjen Lager här, tidigare familjen Jensen och fram till 2005 familjen Ruderfors. Adressen är Stjärnebo Andersbygget.
Anderssons Kontantaffär Affär (?) i Skillingaryd kring 1920.
Anderssons Mekaniska Anderssons Mekaniska är ett företag startat av Leif Andersson 1967. Det ligger vid Stenvadet strax utanför Skillingaryd.
Anderssons Virkesaffär Låg i Nåthult. Fanns omkring 1920.
Anderstorp (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Anderstorp
Anderstorp (Åker) Backstuga under Lilla Basseberg i Kylås rote i Åkers socken. Huset revs omkring 1900. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 125. I dag (2003) är adressen Nyholm Anderstorp.
Anderstorp (Åker) Åkermark i Äddebo i Åkers socken. (inlagt 031227)
Anderstorp (Åker) Anges 1930 som ett boställe i Häradsköp i Åkers socken. Stugan är en backstuga under Häradsköp och ligger på vägens vänstra sida då man kommer från Häradsköp mot Skillingaryd. Den är flyttad till platsen från torpet Floden (Floen). Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275-276. (inlagt 031227, kompletterat 05001)
Andra Göta Benämning på Göta Artilleriregemente som i slutet av 1800-talet flyttade verksamhet till Skillingaryd.
Andréens Trähus Företag som sålde hus och representant i Skillingaryd var Göran Clewåker (fanns på 1970-talet?9
Anedyen Anges 1937 som ett skogsområde i Torrmyra i Hagshults socken (inlagt 030401)
Angsjön Anges 1937 som en sjö i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Anjo Design Företag i Klevshult.
Ankaret Heter Sjömanssyföreningen Ankaret och en av kyrkans syföreningar. Den bildades 1938.
Anna Johanssons Mode & Sybehörs Affär Fanns kring 1915-1923 – kanske tidigare eller senare också – i nuvarande (2006) Gillsins på västra sidan av Storgatan.
Anna Svenssons Anna Svenssons Mode och Tapisseriaffär låg i Henning Svenssons fastighet vid korsningen Stationsgatan-Storgatan.
Annas Bod En liten affär på Skolgatan, i Åkerstigs fastighet.
Annies Bod Annie Mattson hade en liten affär som kallades så. Den låg på Sturegatan, öster om Storgatan.
Ansbygget Bostället i Sjöaryd i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Antikvitetshandlaren i urskogen Ett program sänt i radio den 24 mars 1949 som fick stor uppmärksamhet. Det var en intervju med Sixtus på Gölstorp.
Anton Gustafssons Affären som låg vid korsningen Skolgatan - Stationsgatan mot stationen till. Kallades ofta Antons hör. Läs mer här!
Anton Magnussons cykelverkstad Cykelverkstad som drevs av Anton Magnusson (han avled 1939)
Antons hörn Affären som låg vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan mot stationen till. Läs mer här!
Apelåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Apelås (Appelås) Ett skattenybygge från 1554. Namnet är sammansatt av apel och ås. 1686 berättas om Appellåas.På 1700-talet berättas om ett militeboställe i Tofteryd, Apelås. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Apelås till Appelås. (kompletterat 031225, 060715)
Aplakroken Anges 1937 som en äng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Apoteket Apoteket startade 1953 som en filial till apoteket i Vaggeryd. Har nog alltid varit den enda egentliga benämningen på apoteket, som funnits på tre platser: till 1972 söder om Artillerigatan vid korsningen med Storgatan, 1971-1985 cirka i gamla Götabankens lokal på Stationsgatan 3, bottenvåningen, och sedan 1985 vid vårdcentralen.
Appels Bildades 1916 och nybildades 1923. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 85.
Arbetarekommunen Den socialdemokratiska arbetarekommunen.
Arbetarnas Kulturråd En kulturförening inom arbetarrörelsen i Skillingaryd bildad kring 1990 av Erik Nykvist. Numera (2006) omfattar den hela kommunen. Kulturrådet är mest känt för att mansom regel årligen sedan 1977 på första maj delar ut ett kulturstipendium.
Arbetsförmedlingen Sedan omkring 1990 är arbetsförmedlingen nedlagd. Före dess fanns en filial och ännu tidigare en fast arbetsförmedling.
Arbetsmarknadspolitiska kommittén En kommitté inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Arbetsmiljökommittén En kommitté inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Armébegravning Frälsningsarméns begravningar gick på Storgatan från armélokalen till kyrkogården.
Aronssons David Aronsson hade sin rörelse på östra sidan vid vid korsningen Storgatan - Artillerigatan. Här hade man bland annat speceriaffär och beklädnadsaffär. Bröderna Johanssons tog över lokalerna, vilka revs 1998. I dag är det parkeringsplats där husen fanns. David Aronsson var kanske den förste som hade en bensinmack i Skillingaryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 71.
Aronssons magasin Det gamla magasinet invid Aronssons på Storgatan, strax åt nordost. Det revs i mitten av 1998. Av delarna har det byggts sommarstugor i Knäred.
Arresten Arresten som låg vid gamla isbanan där Hemköp finns i dag (2006). Mer noga räknat där telefonstationen är. Det var militärens arrest och den revs, eventuellt 1957.
Artilleribron
Artillerigatan Gatan som leder från samhället ut mot militärlägret. Börjar vid järnvägen i väster.
Arvidas Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Arvidsbo Torp i Tofteryd som är rivet.
Arvidsgård Ligger i Norra Linneryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 77.
Askeryd Anges 1930 som en Åker i Torp i Hagshults socken, (inlagt 031227)
Askerydet Anges 1937 som norra sluttningen vid Lindåsen i Hagshults socken och att det förr växte ask där. (inlagt 031227)
Askåsen Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken, som egentligen hette Skogsberg. Källan vid tomtens rand kallas än i dag för Saras källa. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Aspaliden Anges 1937 som backar på vägen vid Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Aspedalen - backstuga Åkermark i Galtås i Åkers socken. Aspedalen var en backstuga under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 298. (inlagt 031227, kompletterat 040731)
Aspedalen - torp Aspedalen var ett torp under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 299. (inlagt 040731)
Asplunden Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Asplunden.
Aspåsen Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Ligger vid Tegelbruket.
Aspö Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åker Aspö. Finns också Lilla Aspö.
Aspökulle Bergformationen vid Aspö i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 34. (inlagt 040814)
Aspö mosse En mosse i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Aspön Ett torp under Åkers by i Hults rote i Åkers socken. Det ligger ett par km från Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 32. (inlagt 040814)
Assarelider Anges 1937 som backar på vägen mellan Starkeryd-Klevshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Assarsbo (Hagshult) Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Assarsbo.
Assarsbo (Tofteryd) Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult Assarsbo.
AT-Hus Företag som sålde hus och representant i Skillingaryd var Göran Clewåker (startade 1977 eller tidigare)
Ateljé Renée Göth En ateljé i Järnmboda, Hagshult. (inlagt 050810)
Atilla Hundklubben Attilas stuga vid Ovdaskogsvägen. Klubben bildades 1984.
Atlas En förening kallad Atlas bildades sommaren 1937 som något av en föregångare till frisksportklubben. Hemma hos Karl-Erik Storck tränade man gymnastik och muskelbyggnad.
Atteviks Verkstad och bilförsäljning vid Skolgatan- Norra Allégatan.
August Kjellgrens smedja Låg vid Kaffegatan.
Automatplast Gösta Claessons fabrik på Smedjegatan som numera (2006) ägs av Hasses Motor?.... Göstas fabrik totalförstördes av brand 1980. Läs mer i boken Bränder sidan 53.
Autoparts Affär startad i Tomaten vid Norra Trädgårdsgatan 1995, men den lades ned efter cirka två år.
Autoservice Verkstad på Fabriksgatan ägd av Lennart ”Putte” Pettersson.
Avstampet Avstampet är resultatet av ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Vaggeryds kommun samt Svenska ESF-Rådet i Jönköping.
Målet är att aktivera och öka anställningsbarheten eller öka motivationen till fortsatta studier hos cirka 50 ungdomar i åldern 18-24 år från slutet av 2005 fram till 30 juni 2007. (inlagt 051204)
Axel Adolfssons Mattväveri Axel Adolfsson hade börjat som vävare hos Gustav Karlsson – Elgehammar på Elghammar. När detta väveri brann ned startade Axel Björkebergs Väveri.
Axel Gustavssons Byggnadsfirma startad 1928 som köpts upp av Almqvist Bygg i Hillerstorp.
Axel Johanssons skrädderi Låg på berget vid Källeliden.
Axela hack Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att mannen som odlade upp åkern hette Axel. (inlagt 031227)
Axelsro Terräng vid Bohult - Boglös på skjutfältet i Tofteryds socken. belagt i skrift 1958 eller tidigare. Har fått namn efter en kapten Axelsson hittades djupt sovande på ett ställe på skjutfältet. Kamraterna gav platsen namnet Axelsro och där byggdes en kuliss. (kompletterat 031225)