Skillingaryds uppslagsbok Ö www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 29 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  Namn Information
Öen Ett ryttartorp – nummer 50 – som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Grunden efter torpet synes strax norr om det kuvarande torpet Björkkulla. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 304. (Inlagt 041230)
Ölkebacken Anges på kartan 1958 som terräng i Torp i Hagshults socken. 1937 anges att det är en grusbacke och i backen hade förr hela byn sina potatiskällare. (Inlagt 041230)
Ölkeskogn Anges 1937 som skogsmark i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Öppna förskolan En form av fritidsverksamhet för små barn och deras föräldrar. Startade 1980 eller 1981 och upphörde i mitten av 1990-talet.
Öregöl En göl nära Pålskog. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 167.
Tofteryds Klockaregård Gård i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Östanskog Ligger i Skog i Tofteryds socken.
Östanå Se Brooklyn.
Östbo En av tre härader i Finnveden och är i dag nästan liktydigt med kommunerna Vaggeryd och Värnamo.
Östbo Östbo Historiska Sällskap bildat 1991. Har sin verksamhet i en källarlokal vid korsningen Bangårdsgatan - Artillerigatan.
Östra gården Anges 1424 som en gård i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Östbo härad Församlingarna Byarum (Vaggeryd), Tofteryd (Skillingaryd), Åker, Hagshult, Kävsjö, Kärda, Värnamo, Fryele, Hånger, Tånnö, Voxtorp, Gällaryd och Rydaholm. (Inlagt 041230)
Östbo Mekaniska
Östbo Motor Ett företag som startades 1995 av Olle Franson och kan sägas vara en del i Franssons Bil. (Inlagt 060809)
Östergård (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2004) adressen Ljungberg Östergård.
Östergård (Åker) Ligger i Mörkebo med i dag (2004) adressen Mörkebo Östergård,
Östergård (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2004) adressen Nässja Östergård.
Östergård (Åker) Ligger i Starrike med i dag (2004) adressen Starrike Östergård.
Östergård (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Östergård.
Östergården (Tofteryd) Ligger i Boarp med i dag (2004) adressen Boarp Östergården.
Östergården (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Östergården.
Östergården 1968 byggdes detta hus på Stiftsgården Tallnäs och det innehåller nio dubbelrum och tio enkelrum, ett kaffekök, biblioteket och stora konferenssalen. Denna sal rymmer upp till 90 personer och är utrustad med bio/dataprojektor och DVD. (Inlagt 061229)
Östergården (Åker) Ligger i Fryebo med i dag (2004) adressen Fryebo Östergården.
Österlid Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Östersjön En sjö på skjutfältet i Hultsgärde i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Österskog Backstuga under Basseberg Östergård i Kylås rote i Åkers socken. Den byggdes kring 1828 och brann ned i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 124.
Österån
Österäng Torp under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Huset revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 196.
Österängen Ligger intill Lagan, på östra sidan nära Skillingaryds östra Läger.
Östra Allégatan Gatan från Kaffegatan i söder och i norr upp till Alshultsområdet.
Östra Fåglabäcksvägen Gatan från Fågelforsskolans högstadieskola rakt åt öster. Före skolans tillkomst gick gatan rakt västerut och då var namnet enbart Fåglabäcksvägen.
Östra Götaströmsgatan Den östligaste gatan i nordsydlig riktning på Alshultsområdet, intill motorvägen.
Östra Hult
Östra Järnvägsgatan Norra delen (Sturegatan - Stationsgatan) som numera är en del av Ljungberghsgatan.
Östra Liungbärgh Stavning 1686 för Östra Ljungberg i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Östra Ljungberg Avser Östergård i Ljungberg i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Östra Lägret Det östra militärlägret i Skillingaryd, på östra sidan om Lagan. Det började bebyggas när skjutfältet togs i bruk 1898.
Östra Starrike Ligger i Hylteryds rote i Åkers socken. Under Starrike Östergård låg torpen Bengtsbo och Norra Gruvbäcken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 214.
Östra Vasagatan Den östra delen av den tidigare gemensamma Vasagatan. Östra Vasagatan sträcker sig öster om järnvägen i öst-västlig riktning.
Östragärdet Anges 1937 som en betesmark - förr slåtter - i Älgamo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Öveken Öveken ligger strax öster om Skillingaryd. I ett brev från 1347 talas om Ödbyornauika, som kan avse Öveken. Har även kallats för Ödeveken. Det låg mellan Fågelforsdammen och Östra Lägret intill lagan.
Övergården Gård i Mässeberg
Överrostugan Låg vid Lagan nära garveriet. Fanns ingen bro, därför fick man ro över.
Överstelöjtnantens kompani Se Mo härads kompani.
Övre Mellangård Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryds Övre Mellangård
Övre Salen En lokal på Fridhäll.