Skillingaryds uppslagsbok Ä www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 29 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
Äddebo Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Äddebo Mellangård, Norrgård och Södergård. Det tillhör Hylteryds rote och här finns backstugorna Smedstorp och Nybygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 212.
Äddebo byalag
Äddeboåsen En ås vid Äddebo i Åkers socken.
Äggskjutning Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Älgamo (Älga mo) Ligger mellan Skillingaryd-Klevshult i Tofteryds socken. På 1540-talet skrivet Eliamoo. Betyder mon där älgar håller till. I dag (2004) finns förutom adressen Älgamo också Älgamo Nybygget och Älgamo Rosendal. Stavades förr i allmänhet Elgamo. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Elgamo nr 1 till Älgamo nr 1. (uppdaterat 031225, Kompletterat 060809)
Älgebo Se Elgebo. (Inlagt 060809)
Älingabäcken Anges 1937 som en bäck i Tofteryds socken som rinner från Urabygget till Ljungsjön i Svenarums socken.. (Inlagt 031225)
Älleveken Anges på kartan 1958 som strandmark i Väshult i Hagshults socken och 1937 som betesmark. (Inlagt 041230)
Älmåsa göl Ligger vid Älmåsen i Kylås rote. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 116.
Älmåsen Torp under Kylås rote i Åkers socken. Torpet revs i början av 1900-talet och flyttades till Nyholm. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 116.
Ängafällan En stuga vid Jönshults Södergårds ägor alldeles vid Härån. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106)
Ängagärdet Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Ängaholm Det nya namnet på Kungaholm. Har i dag (2004) adressen Klevshult Ängaholm. Läs mer under Kungaholm.
Ängakullen Ligger i Stenhestra med i dag (2004) adressen StenshestraÄngakullen.
Ängastugan En liten stuga som ligger i Gräshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 112)
Ängdalen Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Ängdalen.
Ängen (Skillingaryd) En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Ängen (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Har även kallats Munkahatt. Stugan är riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Ängfällan Torp under Linnås i Pålskogs rote i Åkers socken. Kan möjligen vara samma torp som kallas för Fällebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 173.
Änggärdet (Åker) Torp under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 196.
Änggärdet (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2004) adressen Föreberg Änggärdet. Mer text och bild HÄR!
Änggärdet Möllebo Ligger i Föreberg med i dag (2004) adressen Föreberg Änggärdet Möllebo.
Änggärdsbäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Linnerydssjön i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Änggärdsliden Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Ängskärret Backstuga under Ålaryd byggd kring 1830-40. Den revs omkring 1900. Den ägs numera av Gösta Åberg från Skillingaryd som har den som sommarstuga. Gösta har också låtit bygga en smedja intill stugan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 99. Adressen är i dag Ålaryd Ängskärret.
Ängsbacken Hus som i dag (2004) har adressen Boda Ängsbacken.
Ängsfors Ligger i närheten av Nyholm i Åkers socken.
Ängsfors snickerifabrik En snickerifabrik utanför Nyholm. Den drevs av Axel Karlsosn men när denne flyttade 1935 togs den över av Johan Claesson och sonen Martin började som 15-åring i fabriken. Martin gör än i dag – trots sina 85 år – en del arbeten i snickerifabriken. (inlagt 061229)
Ängsgärdet Inte långt från ”Tallas” i Gräshult låg den lilla backstugan Ängsgärdet. Där bodde också en finsnickare vid namn Johannes Peter Sjöqvist. Han kunde med sina enkla verktyg tillverka de finaste chiffonjéer och byråar, även orglar tillverkade han.
Ängsstugan (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har även kallats Hagen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Ängstigen Gatan längst åt öster på Kaffegatan, närmast Lagan.
Ängstungan Terräng i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)