Skillingaryds uppslagsbok Å www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 29 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
Åbergs bilverkstad Här i kvarteret Hästen vid korsningen Sturegatan - Storgatan är det nu (2004) flerfamiljshus. Här hade Oscar Nilsson en smedja med hovslageri och 1925 startade Carl Åberg i lokalerna sin bilverkstad och tillverkning av åkdonsfjädrar.
Åbergs metallfabrik Fabriken startade i slutet av första världskriget . Fabriken låg i backen väster om nuvarande (2004) kvarnen vid Idrottsgatan. Efter en konkurs övertog Gustaf Sandberg och Otto Gustavsson företaget och flyttade tillverkningen till annan plats vid Trädgårdsgatan där Holms bilverkstad ligger i dag (2004).
Åbergs industri Föertag som startades 1977 men som 2003 fanns i Vaggeryd under namnet Staffansboda. Det har numera bytt namn till Skärteknik. (Kompletterat 041230)
Åbergs körskola En bilskola som drivs av Roland Åberg.
Åbergs Rörledningsfirma
Åbergs skomakeri Låg i gårdsbyggnaden i det Erikssonska huset på Stationsgatan . vid korsningen Troget - Stationsgatan.
Åbergs Smideshantverk Företag som fanns på Gjuterigatan 11 i mitten av 1970-talet.
Åbo Terräng i Sjöeryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Åboget Torp under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 113.
Åbrogarveriet Låg vid Åbron och startades 1877 av 22-årige Gustaf Alfred Andersson. Verkstadsrörelsen flyttades år 1890 till Källedal.
Åbroliden Anges 1937 som en backe vid bron över Lagan på vägen Tofteryd - Skillingaryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Åbromossen Anges 1937 som en mossodling vid en bro över Härön i Jönshult i Hagshult socken och på kartan 1958 som åkermark. (Inlagt 041230)
Åbron (Åbroa) Den gamla bron över Lagan vid Kaffegatan.
Åby Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Åby.
Åby Snickerifabrik Fabrik i Ålaryd som startades av Anders Johansson 1910. Sonen Evert tog över och 1987 slutade han med att ha anställt folk. Han fortsatte några år i mindre skala. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Åbygget Ligger i Åsafors?????? Ligger i Kyllås med i dag (2004) adressen Kyllås Sörgården.
Ågatan Gatan näst närmast Lagan alldeles norr om Kaffegatan.
Åhult Ett område på västra sidan av Fågelforsdammen i tofteryds socken och här bodde ”Ture på Åhult” (1895-1987) tills huset brann i januari 1974 (läs mer boken Larmet går - sidan 46). Huset byggdes av Tures farfar 1851. Eventuellt var Ture född 1900.
Åhultaviken Viken invid Åhult i Fågelforsdammen.
Åkaregatan En gata i Klevshult.
Åker Socken väster om Skillingaryd och by 8 km västerut. Med förleden Åker finns i dag (2004) adresserna Aspö, Fridhem, Klockaregården, Klockaregärdet, Korsbogärdet, Kristinagården, Lilla Sjöbo, Lilläng, Molund, Sanden, Sandhem, Solsäter, Solvik, Stora Sjöbo, Tallgläntan och Vaktmästarebostad samt med förleden Åkers Behandlingshemmet, Missionshuset, Prästgården och skolan.
Åkerhags Åkerhags Byggnadsfirma AB, ett företag i Nässja Klevshult. (kompletterat 061229)
Åkers Behandlingshem Före detta Vilan och sjukhemmet i Åker. Adressen är i dag (2004) Åker Behandlingshemmet. Åkers Behandlingshem öppnade 1 September 1989. Företaget har hela tiden arbetat med mammor och deras barn. (Kompletterat 060809)
Åkers by Ligger i Hults rote i Åkers socken, Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 221. (Inlagt 041230)
Åkers församling Åker 066505  (från riksskatteverket)
Pastoratskod: 060804 Pastorat: -1961 Åker och Kävsjö, 1962-1972 Åker, Hagshult och Fryele, 1973- Tofteryd. Husförhörslängd: (1717), 1725- Födelsebok: 1688-. (Inlagt 041230)
Åkers Gamlegård Den byggdes av Åkers nybildade hembygdsförening 1932 och stugan var då köpt från torpet Kullen under Nässja. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (Inlagt 041230)
Åkers Gymnasikförening En förening som åtminstone fanns 1979.
Åkers hushållsnämnd
Åkers Klockaregård En gård i Åker som flrst låg söder om ringmuren vid Åkers gamla kyrka men som senare flyttades till norr om den nya kyrkan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 45. (Inlagt 041230)
Åkers kyrka Åker hade tidigt en träkyrka men denna brändes på 1600-talet. En ny stenkyrka byggdes, vilken revs 1840 och ersatte sav en ny 1845. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Inlagt 041230)
Åkers kyrkokör Kör som bildades 1946.
Åkers lanthandel
Åkers prästgård Ligger i Åkers by som litter i Hults rote i Åkers socken. Under prästgården ligger torpen Jordåsen, Aspön och Klockaregården samt backstugorna Lilla Jordåsen, Lilla Aspön, Hagaledet, Klockaregärdet (Slätten), Korsbogärdet, Sanden, Ljunglyckan (Rothas) och prästbacken. Församlingens byggnader var 1970 kyrkan, skolan, församlingshemmet (tidigare sockenstuga), före detta ålddomshemmet Vilan (nu vårdhem) och lönbostället Åkers Prästgård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 21. (Inlagt 041230)
Åkers Söndagsskoleförening Bildades 1907 och lades ned 1945. Redan 1869-70 hade den första söndagsskolan startat i Åkers socken, i kvarnstugan i Ljungafors. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1991 sidan 10.
Åkermans Heter egentligen Ludvigsborg och ligger på östra sidan av Åkersvägen. Gården är sedan 1912 i familjen Åkermans ägo.
Åkermans lagård Lagården vid Ludvigsborg som totalförstördes av brand 1968.
Åkermans såg Sågverk som brann 1910. Troligen hade den startats redan på 1870-talet, Den började som cirkelsåg och drevs med oxvandring. Sågen låg då strax väster om Götaströms posthus. 1983 flyttades den till området mellan de två norra järnvägsövergångarna , på järnvägens västra sida. Efter branden köpte Gustav Svensson det som var kvar efter branden. Han satte upp sin såg vid nuvarande Västra Järnvägsgatan, kvarnen. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd.
Åkers Behandlingshem Ligger i Åkers kyrkby, i gamla ålderdomshemmet Vilan. (inlagt 061229)
Åkers fattighus Se under fattigstugan (Åker). (Inlagt 041230)
Åkers Gamlegård Hembygdsparken i Åker.
Åkers kyrkby Den samlade bebyggelsen i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 29. (Inlagt 041230)
Åkers kyrkstallar Se kyrkstallarna i Åker. (Inlagt 041230)
Åkers kyrkskola Från 1846 var skolan förlagd till en del av fattighuset, men från 1863 i den nybyggda sockenstugan – nuvarande församlingshemmet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 49. (Inlagt 041230)
Åkers Missionshus Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers Missionshuset.
Åkers Prostgård nr 1 En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Åkers Prostgård till Åker. (Inlagt 060809)
Åkers Prästgård Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers Prästgården. Den nuvarande prästgården bygdges kring år 1800. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Kompletterat 041230)
Åkers skjutbana Anlades vid Joråsa kulle i Föreberg 1912 och invigdes året därpå. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 245.
Åkers Skola Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers Skolan. Den gamla kyrkskolan inrymdes i sockenstugan. 1960 byggdes en ny skola so stod klar året därpå. Skolan renoverades till det att förskoleverksamheten startade i skolan höstterminen 1994. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Kompletterat 041230, 060809)
Åkers sockenstuga Se Sockenstugan (Åker). (Inlagt 041230)
Åkers sockenmagasin Se Sockenmagasinet i Åker. (Inlagt 041230)
Åker soldattorp Åkers sockens soldat- och ryttartorp är dessa;
Smålands Grenadjärbataljon, grenadier torp: Nr 49 Häradsköp, nr 50 Galtås (Öen), nr 51 Bockebo, nr 52 Nässja Södergård (Kärret) och nr 53 Klevshult (Fridhem).
Jönköpings regemente, soldattorp: Nr 97 Ryd och Gimmarp (Hängnet), nr 98 Nässja (Långö), nr 99 Harfall, nr 100 Pålskog och Linnås (Trummebo), nr 101 Stora Elgebo (Kisteryd), nr 102 Grytås (Sneppabo), nr 103 Mässeberg (Jonsbo), nr 104 Ålaryd (Bygget), nr 105 Ljungberg (Olsbo), nr 106 Mo (Tjurabo), nr 107 Gislaköp (Glörnebo), nr 108 Hagstad (Klarebo) och nr 109 Broddarp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (Inlagt 041230)
Åkerstigs Butik vid korsningen Skolgatan - Stationsgatan (nordvästra sidan) som lades ned 1978. Åkerstigs uthus totalförstördes av en brand 1953. Läs mer i boken Larmet går sidan 35. Affären kallades ofta Olle på hörnet. Huset revs 1980.
Åkersvägen Den gamla vägen från Skillingaryd mot Åker. Den norra delen heter numera Nya Åkersvägen och den gamla Åkersvägen.
Åkes Hushållsmaskiner Affär som startades 1980 eller tidigare. Adressen var Skolgatan 3.
Åkroken Låg vid Lagan och kallades också för Tittut. Det var alltså fri utsikt.
Åland Ligger i Hagshults socken precis på östra sidan av Lagan nära Klevshult. Här fanns ett sågverk med mera. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 96.
Ålaryd (byn) By i Åkers socken, rote nummer 2. Här finns flera gårdar, torp och backstugor. Har också varit soldattorp (nummer 104). Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 85. Med adressen Ålaryd finns i dag (2004) Björkelund, Bohult, Borrebo, Bygget, Bylund, Byskolan, Ekhäll, Ekkullen, Eriksbygget, Fällorna, Hulugård, Järstorp, Kroken, Kullen, Lyckås, Lyckås Björksäter, Lyckås Smedjebo, Lönnåsen, Mellangård, Mellby, Missionshuset, Månsabo, Nedre Mellangård, Parken, Rosenlund, Sjövik, Solhäll, Vagnsmuseum, Västergård, Västra Gärde, Västra Lyckås, Åby, Ängskärret, Östergård, Övre Mellangård samt Ålaryds Kvarn.
Ålaryds byalag Bildat 1987
Ålaryds kvarn Kvarn i Ålaryd som rustades upp 1980. Adressen är i dag (2004) Ålaryds Kvarn. Sedan 1996 är det Danska Apotekerförening som äger gården och den används cirka 35 veckor per år av dess medlemmar. (kompletterat 060809)
Ålaryds Mellangård Se Mellangård.
Ålaryds Missionshus Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Missionshuset.
Ålaryds rote

Är enligt roteindelningen 1850 rote 2 av 13 i Åkers socken. Här fanns Ålaryd Västergård, Mellangård, Östergård och Hulugård.
Under Västergård fanns torpen Fällorna, hallafors, Västra Lyckås, Lilla Ålaryd. eriksbygget, Bygget och Västra Gärde samt backstugorna Bäckalyckan, Bygget, Lyckstugan, Berget, Lugnet och Sjövik.
Under Östergård fanns torpen Östra Lyckås och Nybygget.
Under Mellangård fanns torpen sSoldattorp 104 Bygget, Månsabo, Gärstorp och Öststugan samt backstugorna Bäckäng, Brinken, Rydsfors, Rosenlund, Ängkärret och Björkelund.
Under Ålaryds Miliitbostadsställe fanns torpen Norrskog och Furulund samt backstugan Hamborg.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 85. (Inlagt 041230)

Ålaryds skolmuseum Skolmuseum som ägs av kommunen men som förvaltas av Åkers Hembygdsförening. Skolan byggdes 1911-12 och 1935 blev det ett tillbygge med en lärarbostad. Ålaryd hade här sin skola 1912-1942. Från 1970 har skolan fungerat som skolmuseum. (Kompletterat 041230)
Ålaryds Träindustri Ålaryds Träindustri AB startade i Ålaryd, 1,5 mil väster om Skillingaryd av bröderna Paul och Gunnar Eriksson 1945. Man tillverkade snidade detaljer till rokokomöbler, möbelstommar och högtalarlådor. 1985 började Boris Eriksson i liten skala att starta Ålaryds Träindustri AB som då varit vilande sedan 1975. Årsskiftet 1991-92 flyttade företaget till Skillingaryd, man började nu också anställa folk. 1999 var det åter dags att flytta, till de nuvarande lokalerna på Smålandsgatan 20. (Inlagt 060809)
Ålaryds Vagnsmuseum
Ålaryds Västergård Se Västergård
Ålaryds Östergård Se Östergård.
Ålleveken Anges på kartan 1958 som terräng i Rössberga i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Ångcentralen Ångcentralen började byggas 1937 för att försökte komplettera vattenkraften. Under tre år försökte man köra det stora ångkraftverket men det gick inte bra. Driften upphörde troligen redan i slutet av 1940-talet. Bröderna Granstrands flyttade in i lokalen 1955.
Åsafors Ligger vid gränsen till Gislaveds kommun i Åkers socken.
Åsafors Bruk Läs mer i Skillingarydsbygden i bild 1988 sidan 16, i Åsenhögaboken del 1 och Stengårdshults hembygdsbok.
Åsafors Missionshus
Åsafors ångsåg
ÅSCO Metall Företag startat 1945 av Åke Svensson. Han började hemma i hönshuset och från 1947 höll man till i Bröderna Elghs Möbelfabriks källare. Nu hade Stig Nilsson gått in i företaget. 1951 byggdes egen verkstad i hörnet Skolgatan - Gjuterigatan. 1952 delade de på sig och Stig startade Skillingaryds Stålrörsindustri. Åke byggde 1954 en ny fabrik om 100 kvadratmeter vid Smedjegatan. Fabriken har sedan dess byggts till flera gånger. Numera drivs ÅSCO av Åkes son Lars. Läs mer på Åscos egen webbplats. (Kompletterat 060809)
Åsen Ett torp under Kylås rote i Åkers socken. Torpen revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 112.
Åstrands A.J. Åstrand hade från slutet av 1800-talet affär i sitt hus i Klevshult. Förutom lanthandeln drev han affärer med massaved, 1933 överlät han sin affär till Mattssons.
Åstugan Ligger i Jönshult med i dag (2004) adressen Jönshult Åstugan.
Åström Åström hade en gottaffär vid skolan i början av 1900-talet.
Åviken Ligger i Nyholm med i dag (2004) adressen Nyholm Åviken.
Åängen Anges 1937 som en äng i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Åängen En äng vid Lagan.
Åängsvägen En gata i Klevshult.