Skillingaryds uppslagsbok VXY www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 29 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
Vadliderna Anges 1937 som backar som går ned mot Movadsbäcken i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Waggeryd-Skillingaryd Tidning som kom ut cirka 1910-1914.
Vaggeryds Brukshundsklubb En förening bildad 1984 med klubbstuga i Hultsgärde i Tofteryd. Ordförande 1995 var Uno Hill, Björkkulla, Skillingaryd, (Inlagt 041230)
Vaggeryds kommun 1971-1991 Bok skriven av Per Bunnstad, vilken gavs ut 1991.
Vaggerydshörna Ett åtminstone på 1960-talet använt namn bland unga fotbollsspelare i SIS när en hörna slogs och den gick direkt bakom målet. (Inlagt 041230)
Vaggerydsspik En skojsam beteckning på spikar utan huvud. (Inlagt 041230)
Vagnmakaregatan Gata i nordsydlig riktning öster om Storgatan i Norra delen av Kyrkogårdsområdet. Går från Bygelgatan i söder till Verkstadsgatan i norr.
Vagnmakaren En lokal i Skillingehus.
Vagnshjulet En personaltidning för de kommunanställda
Vagnshjulsgolfen En golftävling som varje år hålls för de kommunanställda. Mästare under årens lopp har varit Thomas Frankner (1995), Maria Kvarnström (1996), Stig-Agne Nöjd (1997 och 1999), Per Karlsson (1998), Jan Askehag (2000), Desirée Olson (2001), Jan Andersson (2002), Lars-Göran Andersson (2003) , Kent-Åke Svensson (2004) och Jesper Skantz 2005. Kompletterat 041230 och 051205.
Vagnsmuseet Hembygdsföreningens vagnsmuseum i hembygdsparken. Låg tidigare vid korsningen Källeliden - Brunnsgatan och flyttades 1983 till hembygdsparken.
Vakten Ett vanligt namn på den lilla byggnad som ligger ensam på Slätten närmast åt väster. Kallas även lägervakten eller vaktlokalen.
Vaktens eller Wackta-huset Låg vid korsningen Sturegatan - Storgatan där Konsum fanns till hösten 2003.
Vaktlokalen Den vaktlokal som 1914 flyttades från västra till östra lägret men som flyttades tillbaka 1989.
Vaktmästarbostaden Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Vaktmästarbostad.
Valdshultsvägen Vägen från Åkersvägens korsning med Nya Åkersvägen och rakt västerut mot Valdshult. Innan namnet Källeliden blev officiellt var Valdshultsvägen namnet även på denna väg. Valdshults ligger åt väster, i Gislaveds kommun.
Valingsberg Torp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Torpet tillkom i början av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 141. Har i dag adressen Gisslaköp Valingsberg.
Valingsbergs skola

Tidigt anlades i Gisslaköp en skola, En soldat Valing började här omkring undervisa traktens barn. År 1904 byggdes en ny lärarbostad vid den skola som tillkom ungefär samtidigt och den låg vid torpet Valingsberg. Skolan i Valingsberg lades troligen ned 1916. Skolhuset flyttades till Ljungafors.

Vallen Ett område på Leander Gunnarssons ägor där ungdomar före Grönelunds tillkomst stötte kula, hoppade längd och höjdhopp.
Vallén & Hanssons (HR 1987:29),
Wallerstrands En fastighet på Åkersvägens östra sida strax söder om Sörgården.
Wallinastugan Skillingaryds kanske äldsta hus, som i många år användes av kyrkan som scoutstuga. Den ligger vid korsningen Valdshultsvägen - Åkersvägen (nordvästra sidan).
VAMO En förkortning för Vaggeryd-Värnamo Radioklubb, som lades ned kring 1985.
Vandrarhemmet Hembygdsföreningens vandrarhem i Thelanderstugan i hembygdsparken.
Vasabron Bro i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Vasabroveken Gammal bebyggelse vid skjutfältet.
Vasabäcken Bäck i Fastorp och Boglös. Anges även på kartan i Holma. (Inlagt 031225)
Vasagatan Numera är denna gata delad mellan Västra och Östra Vasagatan. Den västra delen ligger väster om järnvägen.
Vasamaden Anges 1937 som en mad i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Vasamadsträdan Anges 1937 som en åker vid Vasamaden i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Vasaparken Park vid Östra Allégatan - Östra Vasagatan.
Vattentornet Skillingaryds vattentorn strax väster om samhället.
Vattentäkterna De första vattentäkterna låg i Båramo och Fåglabäck.
Vattugatan En gata från Östra Allégatan i öst-västlig riktning österut förbi ishallen Movalla.
Wdatorppe Anges 1360 som en bebyggelse, kanske i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Vedåkan 1924 anordnades den första vedåkan i Skillingaryd = bönder skänkte ved till Frälsningsarmén
Vekön Anges 1937 som en skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Welanders Stora Hotellet, Hotel Welanders. Byggnaden vid korsningen Stationsgatan - Skolgatan åt nordost.
Wellskonsert De stora konserter som Skillingaryds IS ishockeysektion anordnat i ishallen Movalla 2000, 2002 och 2004. Vid alla deltog Robert Wells och han olika gästartister de tre gångerna. (kompletterat 041230).
Wennbergs smedja C.A. Wennbergs smedja låg där Ahlgrens ligger i dag (2004). Han slutade sin rörelse 1918 och smedjan köptes av Thor Ahlgren.
Venus Kvartersnamnet mellan Ljungberghsgatan - Stationsgatan - Centralplan - Artillerigatan. Här finns i dag (2004) bland annat Metria och Systembolaget.
Venus HSB:s bostadsrättsförening i kvarteret Venus med adress Ljungberghsgatan. (inlagt 061229)
Verdandi En nykterhetsförening - Verdandi-logen 1256. Startade 1961 och lades ned 1963. Var en förening nära knuten till arbetarrörelsen.
Verkstadsgatan Gatan i öst-västlig riktning från järnvägen förbi Krahners, Einars såg, rondellen och vidare österut.
Verktygscenter
Werners Nuvarande Byggvaruhuset. Lars Stråth sålde Werners 1989 men är tillbaka som ägare till Byggvaruhuset.
Westerås Torp under Kylås.
Via Morena En väg på skjutfältet
Victoria-klockan En av klockorna i klockstapeln i Skillingaryds Skogskyrkogård.
Vidablicksgatan En gata från Björkgatan mellan Idrottsgatan - Sturegatan som går rakt åt väster. Möjligen kan gatan ha fått sitt namn genom att den ha en vid blick över köpingen.
Vidalen Se Viedalen (Inlagt 031225)
Vidalsstenen Anges 1930 som en bautasten i Vidalen och att enligt en sägen vrider sig stenen ett varv runt, var gång den hör kyrkklockorna ringa. (Inlagt 031225)
Videbäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Lagan i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Videgatan Gatan norr om Valdshultsvägen mellan Rönngatan - Marielundsgatan.
Wide Sport
Vidhult Ligger i Pukarp med i dag (2004) adressen Pukarp Vidhult. Stavas 1686 Wijehultt. På kartan anges också Lilla Vidhult, betesmark i Pukarp i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Videbuskemaden Anges på kartan 1958 som åkermark i Gräshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Viedalen Vid Store sten på vägen till Tofteryd där det finns flera fornlämningar. I gravfältet finns 42 bautastenar, två domarringar och tre runda stensättningar. Tofteryds kyrka skulle ha byggts här men enligt sägnen rev trollen på natten ned vad som byggdes om dagen. Allvin skriver om Vieldalen 1852 sisan 42. Fritz Anderssons namngivning är 1937 Vidalen. (Kompletterat 031225)
Vikingagatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Viktor Anderssons Möbelverkstad Fanns i Åker
Vilan Sjukhemmet Vilan i Åker. Det stod klart 1904. På bottenvåningen var det ålderdomshem och på övervåningen länets första långvårdsavdelning, Verksamheten i Vilan lades ned 1987. Innehavare då var Holger och Elsa Bergkvist, som hade köpt Vilan 1969 för att göra det till ett sjukhem.
Vildmarksbyn En vildmarksby som Karl-Erik ”Charlie” Storck byggde 1989. Den ligger i närheten av Kylås och Nyholm i Åkers socken.
Vilhelm Dahlberg Handelshållare i Skillingaryd 1851-53 och kan vara ortens tredje affärsinnehavare. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1991 sidan 40.
Wilhelmsro
Ville Petterssons Matvaruaffär Låg på Stationsgatans södra sida.
Vindskyddet Vid Hässlehultshöjden på skjutfältet. Här fanns till 1990-talet ett stort vindskydd varifrån man studerade skjutningarna.
Vindskyddet Vindskyddet i Fåglabäck.
Vinkelgatan
Wipparp, Vipparp Ligger i Åkers socken med en fägnande utsikt över Västeråns stora dalgång och moarna i söder. Här finns två gårdar, torpet Broddabo samt backstugorna Johansbygget och Sjöbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 73. Förutom Vipparp finns i dag (2004) även adressen Vipparp Broddabo.
Vippsjön Åker i Mässberg.
Visebo Anges 1937 som en hage och odling i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Wiss sågverk Låg i Hagshult. Här brann det bland annat 1974. Läs mer i boken Larmet går (sidan 46).
Wissatorpet Soldattorp under Nässja Östergård. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 59.
Vissebo Ligger i Åkers socken?
Vivohallen, Vivo Från början Sturehallen, senare Torg-Center och numera (2004) Samuelsons.
Wog Fabrik startad kring 1944 av Walter Rosén. Fabriken på Smedjegatan 5 eldhärjades svårt 1975. Företaget ligger numera i elghamamr och drivs sedan 1998 av Jan Fredén, Anders Rittfledt, Jaromir Stula och Bengt Svensson. (kompletterat 061229)
Wog Interiör AB Ett företag som registrerades i oktober 2006.
Styrelseledamot, ordförande: Jan Fredén.
Styrelseledamöter: Anders Rittfeldt, Jaromir Stula och Bengt Svensson.
Verksamhet: Utveckling, tillverkning och försäljning av inredningsmöbler och därmed förenlig verksamhet. (inlagt 061229)
Wog Trä AB Ägarna till Wog i Rlghammar köpte i februari 2001 det i konkurs varande möbelföretaget Furniva på Götaströms industriområde i Vaggeryd. (inlagt 061229)
Vollmars udde Ligger på skjutfältet.
Volontärhotellet En byggnad på Skillingaryds västra läger som revs kring 1910. Den låg strax söder om nuvarande (2004) expeditionen. Kallades också för Skogshotellet.
Wremps Möbelprototyper Ett företag grundat av Bo Wremp 2002 med verksamhet i Gamla Uppåkra.
Vrätten Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Våffelkväll Em familjekväll på Fridhäll.
Vår bygds framtid LRF i Tofteryd-Hagshult-Byarum-Svenarum sammankallade 1971 till ett möte och en kommitté bildades för att reagera på militärens planer att bygga ut skjutfältet. Namnet blev LRF-kommittén. 1974 bytte kommittén namn till Vår bygds framtid
Vårblomman En syförening bildad i Pålskog omkring 1920 och den höll på till åtminstone 1975. Den kallades till en början Barnens syförening. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 107.
Vårdcentralen Ligger i Bangårdsgatans förlängning och invigdes 1989. Här finns vårdcentral och apotek.
Vårfest En vårfest med köpmännen och SIS ishockeysektion med start våren 2002.
Vägabo (skjutfältet) Äldre bebyggelse i norra delen av skjutfältet, nära Götafors. Benämns som en backstuga i Tofteryds socken.
Vägabo (Tofteryd) Backstuga strax söder om Götafors, i Tofteryds socken. Bebodd på 1890-talet.
Vägabo (Åker) Backstuga under Starrrike Västergård i Stenhestra i Hylteryds rote i Åkers socken med i dag (2004) adressen Stenshestra Vägabo.
Väghyveltjänst Ett företag startat av Rolf Bard 1965. Se även Vägmaskiner i Skillingaryd AB. (Inlagt 041230)
Vägkyrkan Beteckning på det öppna hus man sommartid brukar ha i kyrkan och sockenstugan i Hagshult.
Vägmaskiner i Skillingaryd AB Ett företag som startades 1965 av Rolf Bard men till en början under namnet Väghyveltjänst. Den 1 juli 2004 övertog Jonas Karlsson från Linneryd Linnåsen 1 i Tofteryd företaget och Rolf startade i stället företaget Rolf Bardhs AB. (Inlagt 041230, kompletterat 061229)
Vägverket Kom 1958 till Skillingaryd och hade sin depå i norra delen av Skillingaryd.
Värdshuset Oscar Värdshus byggt 1983 vid södra infarten till Skillingaryd.
Värmeverket Värmeverket vid södra infarten, som byggdes i mitten av 1980-talet.
Väshult Gård i Hagshult. Lagården hos Filip Andersson totalförstördes vid en brand i oktober 1980. Namnet är känt från 1238. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. I dag (2004) finns adresserna Väshult följt av Ekebacken, Fågelsång, Kullen, Molta, Norrgården och Södergården.
Väshults Norregård Se Norrgården.
Väshults Södergård Se Södergården.
Västbostigen Den gamla vägen från Västbo in i Åkers socken. Rester kan bland annat ses i Åker. Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 142.
Västergård (Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2004) adressen Häradsö Västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2004) adressen Ljungberg Västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2004) adressen Nässja Västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Pålskog med i dag (2004) adressen Pålskog Västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Starrike med i dag (2004) adressen Starrike västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Västergård.
Västergården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2004) adressen Fastorp Västergården.
Västergården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2004) adressen Hult Västergården.
Västergården (Tofteryd) Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Gimmarp Västergården
Västergården (Tofteryd) Ligger i Pukarp med i dag (2004) adressen Pukarp Västergården.
Västergården (Åker) Ligger i Fryebo med i dag (2004) adressen Fryebo Västergården.
Västerås (Tofteryd) Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax sydost om Hestra.
Västerås (Åker) Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 184.
Västra Basseberg Gård under Kylås rote i Åkers socken. Under Västra Basseberg ligger torpen Gustavsbo, Kvarnabo, Perstorp, Moliden, Linnebo och Sjöbo, backstugorna Planen och Hagelund samt Lomsjö med husbehovskvarn och såg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118.
Västra Fåglabäcksvägen Gatan från Fågelforsskolans högstadieskola rakt åt väster. Före skolans tillkomst gick gatan rakt österut och då var namnet enbart Fåglabäcksvägen.
Västra Gärde Se Västragärde Mässeberg.
Västra Gärde Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Västra Gärde.
Västra Götaströmsgatan Den västligaste gatan i nordsydlig riktning på Alshultsområdet, intill Storgatan.
Västra Hult Anges 1930 ligga i Åkers socken och att det vanligen kallas Lilla Hult. (Kompletterat 041230)
Västra Järnvägsgatan Gatan på västra sidan av järnvägen mellan Sturegatan - Källeliden. Här ligger bland annat Järnvägshotellet och kvarnen.
Västra lagge Anges på kartan 1958 som terräng i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Västra Lycke (lyckan) Torp i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 88.
Västra Lyckås Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Västra Lyckås.
Västra lägret Skillingaryds militärläger på västra sidan av Lagan
Västra Vasagatan Den västra delen av den tidigare gemensamma Vasagatan. Västra Vasagatan sträcker sig väster om järnvägen i öst-västlig riktning.
Västragärde Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Här hade Johannes Hansson en affär, den enda så vitt är känt i Mässebergs by. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 71). Har i dag adressen Mässeberg Västra Gärde.
Västragärdet Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Västragärdet Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Västraudde En udde vid sydvästra delen av Linnesjön.
Västragärdet Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Västre träde Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken.
Västra udde Anges på kartan 1958 som en udde i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Vätingen Anges 1937 som en vattenrik mosse i Hult i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Vättergården Byggnad på Tallnäs. Läs mer under Storgården. (Inlagt 061229)
Vävstugan Fanns på Fabriksgatan 11 i Gamla Krahners på i mitten av 1980-talet med Hjördis Österholm som ledare. Hon flyttade senare verksamheten till Kaffegatan 28.
X-perience Sång- och musikgrupp som bytt namn till Experience. Se vidare Experience.
Yin Yang En rollspelsförening som bildades 1997 och som har sitt centrum i medeltidsbyn i Basseberg. (Inlagt 060809)
Ymersgatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Yrkesskolan Se Skillingaryds Yrkesskola.