Skillingaryds uppslagsbok U www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 29 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

 

 

 

 


 

Namn Information
Uddebo Anges 1686 som gårdar i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Udden Ligger i Mörkhult med i dag (2004) adressen Mörkhult Udden.
Udny Glads Ett vanligt förekommande namn på Glads, Gladahuset, på sydvästra sidan av korsningen Sturegatan–Storgatan.
Uffes Bygg Ett företag som drivs av Ulf Karlsosn i Ekeberg, Skillingaryd. Lagret fins numera (2006) i gamla Expoartiklar på Smålandsgatan. (kompletterat 061229)
Ugglamossen Anges 1937 som en mosse i Hult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Ugglekull Två gårdar under Kylås rote i Åkers socken. Torpen under Ugglekull är Lövåsen och Norrkull. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 147.
Ukelsmaden Anges 1958 på kartan som sankmark i Järnboda i Hagshults socken och 1937 som en mad. (Inlagt 041230)
Ulfvaberget Strax nordväst om Elgebo. Anges år 1800 ha fynd av järnmalm.
Uljeshult Uljeshult Norregård Ligger vid Österån i Åkers socken. Här finns en kvarn (läs mer i mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 17) och det förmodas att det var Linnås gamla skvaltekvarn som låg här. 1918 byggdes här en kraftstation, som på 1940-talet köptes av Hultaströms Kraftverk. Vid Uljeshults Södregård fanns en kvarn och 1890 byggde Alfred Blomqvist en hjulfabrik och smedja vid fallet. I dag(2004) finns adresserna Uljeshult följt av Ekbacken, Hultsfors, Kvarnen, Norregård, Skogslund, Södergården och Tallhöjden.
Uljeshult Södergård Ligger i Pålskogs rote i Åkers socken. Här finns backstugorna Skogslund, Ängsstugan (Hagen), Rydet (Orraryd) och Ängen (Munkahatt) samt torpet Björkön. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 177.
UMV Förkortning för Uppåkra Mekaniska Verkstad.
Unga röster En kör hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Ungdomsavdelningen Ett vanligt förekommande namn på Skillingaryds IS Ungdomsavdelning, som startade 1959.
Ungdomsgården Frälsningsarméns ungdomsgård i Fåglabäck. Har i dag (2004) adressen Fåglabäck Ungdomsgården.
Ungdomsklubben Syftar som regel på den socialdemokratiska ungdomsklubben SSU.
Ungdomsklubben Oscarsborg En ungdomsförening inom NTO 1904 och tre år framöver.
Ungdomskåren En avdelning inom Frälsningsarmén. (Inlagt 051205)
Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är till för den som är upp till 20 år och som har funderingar kring kroppen, relationer, kärlek och sexualitet, preventivmedel, graviditet och könssjukdomar. De som arbetar där är kurator, barnmorska, undersköterska och läkare. Alla har tystnadsplikt. Lokalen är (2005) Ljungberghsgatan 6. (Inlagt 051205)
Ungdomstemplet 19 vårblomman En ungdomsförening inom NTO 1904-1918.
Uppegården Ligger i Hult med i dag (2004) adressen Hult Uppegården.
Uppslagsboken Uppslagsboken hos www.skillingaryd.nu. (Inlagt 051205)
Uppåkra Företag startat 1948 av Birger Ekström. Han startade verksamheten i hönshuset och byggde senare en fabrik intill. 1986 flyttades verksamheten till Ires lokaler på Storgatan. Egentligen är Uppåkra namnet på Ekströms bostadshus som byggts till men som början var ett torp som hette Nybygget. Det var Gustav Johansson som hade flyttat till torpet 1921 och som hade bytt namn på det.
Urabygg-klockorna Tofteryds socken hade i gamla tider skickliga hantverkare, särskilt inom snickeriet och smidet. De vackraste vittnesbörden därom äro väl de gamla Urabygg-klockorna - golvklockor tillverkade av Arvid Svensson på Urabygget och hans son Carl Arvidsson Nyman på Sandsholm.
Urabygget Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Torp Urabygget.
Utbildningspolitiska kommittén En kommitté inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
UV-scout Scoutverksamhet i Skillingaryds Missionsförsamling 2006 för ungdomar i åldern 9–13 år. (Inlagt 051205)
Uvaberget Den enda kända platsen i Åkers socken där berguven fortfarande häckar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.