Skillingaryds uppslagsbok S www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 29 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
SH Teknik Ett företag startat i mars 2005. Innehavare: Samuel Haraldsson, Boda, Hagshult. Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet, konstruktionsverksamhet, offerertberedning, tillverkning och montering av givare till vattenkraftverk för reglering av vattenflöde och varvtal. Tjänsteutövning åt andra företag såsom svarvning, fräsning och andra maskinarbeten. Uthyrning av bildprojektor för användning på mässor, företag, filmvisning och kurser. (051205)
Sagab Målerifirma som drivs av Jan Sandberg. Under några år på 1990-talet fanns Sagab även som en butik med verksamhet vid torget. Han startade företaget 1987 och i dag (2003) har han 12-13 anställda.
SAIP

En affär – först på Skolgatan, senare på Storgatan (nuvarande Elbyråns hus). Startades av lärarna Stig-Agne Nöjd och Per-Ingmar Persson. Upphörde 1991. Butiken togs sedan över av Matti Moberg som numera (2003) driver företaget under namnet Sportringen. Butiken såldes 2004 till Sören Larsen som driver den vidare under samma namn och i företaget har han också sin firma LL-Reklam. 2005 lades verksamheten ned. LL–Reklam drevs vidare av Peder Juul som under 2006 flyttade verksamheten till annan plats. I källaren startades J. Hedhs Cykelverkstad. (Kompletterat 040808, 060809)

Salong Blå En frisersalong som fanns på Storgatan 9 åren kring 1995, i samma hus som Rolands Present men på andra våning. (Inlagt 051205)
Salong Carina Företag som startade 1977 eller tidigare.
Salong Carmen Salong som drevs av Carmen Johansson.
Salong det innersta rummet En salong som startades av Jennie Jigåker den 27 april 2005. Hon började hyra lokal hos Salong Hon & Han i Vaggeryd. Sedan hösten 2005 har hon salongen på Storgatan 11 i Skillingaryd. Hon flyttade senare till Vaggeryd igen – Östergatan 7 – för att från den 1 september 2006 ta över Salong Jasmine. (Inlagt 051205, kompletterat 061229)
Salong Hårfint
Salong Håroskop
Salong Jasmine ”Spa” vid torget i Skillingaryd som drivs av Ninni Hallinder. Ninni startade verksamheten den 16 augusti 1894 i en lokal ovanför Beklädnadsaffären på Stationsgatan 4. 1996 flyttade hon verksamheten till torget där Komvux närmast före dess hade verksamhet. Tidigare har här bland annat varit leksaksaffär och ännu tidigare postkontor. Ninni lämnade den 1 september 2006 över Salong Jasmine till Jennie Jigåker. (Kompletterat 061229)
Salong Kerstin
Salong Tanja Salong som i många år drevs av Tanja Juul.
Samarbetskommittén Hembygdsföreningarnas Samarbetskommitté bildades 1954 och ett av de mest påtagliga besluten under årens lopp var att man beslutade att 1978 börja ge ut boken Mellan Härån och Rasjön.
Samarbetsnämnden Den nämnd med företrädare för olika kommuner som siktade till att bilda Vaggeryds kommun.
Samhall Under några år namnet på det som från början hette Duleverken – ofta kallat Skyddade verkstan. Läs mer under Duleverken.
Samling vid pumpen Namn på Tofterydsrevyn 1998.
Samuelsons Varuhall som 1997 flyttade från torget till Slätten. Den hette från början Sturehallen och låg då i kvarteret Järnven. Den flyttades till torget och bytte namn till Torgcentern, senare till Samuelsons. Den 1 september 2004 såldes företaget till Hemköp. (Kompletterat 040808)
Samhällsföreningen Klevshults Samhällsförening som startades 1995. Läs mer HÄR!
Samrådsgruppen I dag (2004) finns det sju föräldraråd och en samrådsgrupp i Skillingaryd. I föräldrarådet ingår föräldrar från varje klass/avdelning på respektive enhet. Personal, elever år 4-9 och skolledning finns representerad. Samrådsgruppen för området består av en förälder från varje föräldraråd samt personal och skolledning.
Samsgruppen En kommunal grupp som sysslar med frågor kring arbetsmarknad, familj och folkhälsa. I gruppen ingår representanter från kultur och fritid, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnd samt kommunstyrelse. (Inlagt 051205)
Sandbergs målarverkstad Paul Sandbergs målarverkstad ligger mitt emot järnvägens lastkaj. Här hade NTO ofta sina möten innan man 1904 fick en egen lokal – den nuvarande vid Kaffegatan.
Sandbergs Måleri (Gunnar)
Sandbergs Måleri (Harald)
Sandbergs Måleri (Sune)
Sandborgen Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Sanden Har i dag (2004) adressen Klevshult Sanden. Det var ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 326. (Inlagt 040808)
Sanden Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Sanden. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 30. (Kompletterat 040808)
Sandgatan En gata i Klevshult.
Sandholmen Gård i Klevshult. Mer text och bild HÄR!
Sandsholm(en) Ligger i Tofteryd på vägen mot Hagshult. Han fått sitt namn efter J.P Sand, en sadelmakare. Adressen är i dag (2004) Tofteryd Sandsholm. Finns också en notering om ”Frithjof på Sands”, alltså Sandsholmen - om det nu är samma Sandsholmen som avses.
Sandstigen En gata på Alshultsområdets östra sida.
Sandträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandträdan (Tofteryd) Anges år 1937 vara en sandig åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sandudden En udde vid Linnesjöns östra strand strax söder om Hallaberget. Har i dag (2004) adressen Sjöeryd Sandudden.
Sandvadet Anges 1937 som ett vadställe i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandvadsbäcken En bäck vid Grohult i Sjöaryd i Tofteryds socken. Angavs 1937 vara ett tillflöde till Linnerydssjön och rinner förbi Sandskärret. (Inlagt 031225)
Sandvadskärret Ett kärr i Grohult i Sjöaryd, vid Sandvadsbäcken. (Inlagt 031225)
Sandåker Anges 1937 vara en sandig åker i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Saras källa En källa vid den gamla backstugan Skogsberg under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Saturnus Kvarteret i centrum mellan Ljungberghsgatan – Sturegatan – Skolgatan – Stationsgatan.
Saturnuskällaren Restaurang i kvarteret Saturnus.
Saturnus a go go Det diskotek som fanns i Saturnuskällaren åren kring 1966-67
SBK Förkortning på Skillingaryds Bowlingklubb.
Scan-Dryer Företag i Ålaryd som startats av Karl Wischer.
Scharkis Ett företag som startades i Möälnarp i Tofteryd 2005. 2006 tog man vöer butiken vid Vaggerydstravet och i slutet av 2006 flyttade man in med en andra butik i gamla Esso i Skillingaryd. (inlagt 061229)
Scoutstugan Den så kallade Vallinstugan åt nordväst vid korsningen Valdshultsvägen - Åkersvägen.
Scöfflingerydh Det äldsta kända brevet där Skillingaryd anges är från 1415 och här talas om en Lasse och kronans gård i Scöfflingerydh.
Scoutstugorna Hus vid Linnesjöns nordvästra strand.
Segehålor Anges 1937 som kärrhålor i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Segers Tips och Toto En butik som har sina rötter i den bokhandel som Göte Gustafsson startade kring 1937. Göte sålde till Tommy och Lillian Sjögren. Sedan tog familjen Dahl över och 1994 blev Lars Seger innehavare. Lars sålde i mitten av 1996 till Zoran och Elke Kuzmic och i dag heter butiken Elkes Tips o Toto.
Segerviss Nykterhetsföreningen NGTO-logen 1091 Segerviss fanns i Åker 1903-1905.
Sekeboliden Anges 1937 som en lid vid en skogsväg i Ekhult i Tofteryds socken, (Inlagt 031225)
Service Ett vardagligt namn på servicelägenheterna på Sörgården.
Servicelägenheterna Lägenheterna mot Berggatan vid Sörgården.
Sexdagars Orienteringstävling sedan 1960-talet mellan orienteringsklubbarna Skillingaryds FK och Vaggeryds SOK.
SFK Förkortning för Skillingaryds Frisksportklubb, vilken ofta används i dagligt tal.
SFK:s Damklubb Bildades 1972. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 50.
Signalbatteriets barack En militärbarack på Västra Lägret. Den totalförstördes av en brand 1946. Läs mer i boken Larmet går (sidan 31).
Silverbäcken Rinner i Tofteryds socken förbi Nybygget och Norra Grohult ut i Linnesjön.
Silverlådan Ett smeknamn på Olle Thunanders lilla korvkiosk som fanns vid korsningen Sturegatan–Storgatan. (Inlagt 060809)
Simhallen Ett namn på badhuset.
Simma till Lucia Aktivitet i simhallen strax före Lucia. Har oftast varit en tävling mot Gnosjö kommun.
Simmens Bosättning i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Simonstorp Torp i Torp i Tofteryd som är rivet.
Simskolan Den simskola som brukar anordnas på sommaren, numera oftast i simhallen.
SIS Köpingens största förening med bowling, fotboll och ishockey på programmet.
SIS-Cup (SAIP-Cup) En ungdomscup i ishockey arrangerad av Skillingaryds IS på främst 1980-talet.
SIS-karnevalen En karneval arrangerad av Skillingaryds IS 1966.
SIS Ungdomsavdelning 1959 startade ungdomsavdelningen, en separat förening inom Skillingaryds IS med ungdomsfotboll och ungdomsishockey på programmet. I dag bedrivs endast fotboll medan ishockeyn sorterar under SIS ishockeysektion.
SIS klubbstuga Den klubbstuga som SIS hade vid gamla isbanan från omkring 1958 till början av 1970-talet.
Sixtenstorp I ett brev från 1320 skrivs om ”bron mellan Sixtenstorp och Fyllaryd”. Det är två numera okända gårdar. Bron bör vara en äldre bor över bäcken mellan Tofteryd och Torp. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Sjetfasens Huset på Södra Järnvägsgatan 4. Namnet kom av att den boende i början av 1900-talet ofta sa någon svordom.
Sjunkebo Ligger i Pukarp i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Pukarp Sjunkebo.
Sjöamaden Anges 1937 som en mad vid Gärdessjön i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjöaryd eller Sjöeryd Ligger i Tofteryd. Namnet är känt från år 1268 och betyder röjningen vid sjön. 1686 är stavningen Siögerydh.
Sjöarydsgölen Anges 1937 som en göl i Sjöaryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöarydsliden Anges 1937 som en backe på vägen vid Sjöaryd. (Inlagt 031225)
Sjöarydssjön Anges 1930 vara ett annat namn på Linnesjön i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöarydsträdan Anges 1937 som en åker i Sjöaryd vid Linnerydssjön.(Inlagt 031225)
Sjöberg (Hagshult)

Anges 1943 som skogvaktareboställe i Hagshults socken. Det var ett boställe för skogvaktaren vid Torrmyra kronopark. (Inlagt 040808)

Sjöberg (Hagshult) Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt och terräng i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjöberg (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2004) adressen Mölnarp Sjöberg.
Sjöbo (Hagshult) Anges på kartan 1958 som terräng i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som ett boställe som låg vid Angsjön. (Inlagt 040808)
Sjöbo (Tofteryd)

Mellan Tofteryd - Hagshult. Belagt från 1540-talet. Namnet syftar på läget vid sjön (Linnerydssjön)

Sjöbo (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Sjöbo (Åker) Backstuga i Wipparp. Den byggdes 1793 men finns inte kvar i dag. Läs mer i boken Bak huggen knut och timrat tak sidan 77.
Sjöbo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Det revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 131.
Sjöbobäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Jönshult i Hagshults socken. 1937 Anges 1937 som ett tillflöde till Angsjön. (Inlagt 040808)
Sjöbo allé
Sjöbo Sjöängen (Tofteryd) Adressen i dag (2004) på Sjöängen.
Sjöeryd Sjöeryds by ligger i Tofteryds socken. Stavades 1268 Sioaryth. Sjöeryd har i dag (2004) förutom Sjöeryd adresserna Sjöeryd följt av Charlottenborg, Ekebacken, Ekekulle, Enebacken, Norrgården, Sandudden, Sjösätra, Sjöviken, Smällen, Solhöjden, Soläng, Södergården, Tallnäs och Östergården.
Sjöerydsgölen En göl i Linneryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöeryds såg
Sjöholmen Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Sjöholmen. Anges som bosättning i Linneryds Södergård i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Sjöhult Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Sjöhult.
Sjökulla Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Sjökulla.
Sjölanderaträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. Åkern blev odlad av en soldat vid namn Sjölander. (Inlagt 031225)
Sjölinalia (Sjölinaliden) Vägen från Västra Järnvägsgatan upp mot Idrottsgatan. Namnet kom av att här i huset väster om Järnvägshotellet bodde två bröder Sjölin, Gustav och Hjalmar.
Sjölund Adressen är i dag (2004) Kyllås Sjölund.
Sjölins Plåtslageri C Sjölin AB.
Sjörydssjön 1770 angivet som en sjö i Tofteryds socken, Allvin skriver 1852 sidan 5 om Sjöryds eller Linnesjön. Wieselgren berättar också om sjön 1846 sidan 25. (Inlagt 031225)
Sjörödjorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Anges 1937 som skogsmark i Linneryd i Tofteryds socken, vid Linnerydssjön. (Kompletterat 031225)
Sjöskiften Anges 1937 som en äng som ligger vid Linnerydssjön i Mörkhult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjös Bilstation
Sjöstorp Ligger på vägen från Linneryd till Tofteryd mitt emot Linneryds Missionshus och intill Fålla. Adressen är i dag (2004) Linneryd Sjöstorp. Anges som bosättning på Linneryds Södergård i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Sjösätra Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Sjösätra.
Sjövik (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2004) adressen Järnboda Sjövik.
Sjövik (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Sjövik.
Sjöviken Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Sjöviken.
Sjöåkra (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2004) adressen Mölnarp Sjöåkra.
Sjöåkra (Åker) Ett torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Amerika. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 112.
Sjöängen Ligger i Sjöbo, Tofteryd, med i dag (2004) adressen Sjöbo Sjöängen.
Skabbarödje Anges 1937 som slåttermark i Gräshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skallen Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skallängarna Anges 1937 som ängar vid åkern Skallen i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skams undantag Anges 1937 som ett skogsskifte i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skanebro Prästen Lagergren skriver omkring 1825 om ”Torpen under Fastorp Hässlebo, eller som det äfven kallas Skanebro och Moliden”.
Skantabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 204).
Skarbolagga, Skarbolaggen En gammal mosse som numera är en grönskande idyll. Ligger nära Grönelund i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Skarnbron Anges 1937 som en bro vid Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skedeträdan Anges 1938 som en åker i Mörkhult i Hagshults socken och som gränsar till Skredan. (Inlagt 040808)
Skeppnaviken En vik i Linnesjön - mitt emot Mölnarpsnäsudden, vid Sjöeryd. Av namnet kan man dra slutsatsen att befolkningen förr kallade sina båtar för skepp.
Skilling Myntklubben Skilling som bildades 1969 och som finns kvar än i dag (2004).
Skilling Se Radioflygklubben Skilling. (Inlagt 060809)
Skilling 50, 500 Motortävlingar som arrangerats av Skillingaryds Motorklubb.
Det första Skilling 500 kördes med 119 startande den 7/8 1971. Totalt bestod den av 166 km, varav 110 km SS! Segrade gjorde Roger Johansson SMK Trollhättan, bäst från SSMK var Rune Karlsson. (Kompletterat 060809)
Skillingaryd förr och nu Rune Storcks elfte bok och den sjätte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 1995. (Inlagt 041230)
Skillingaryd i helg och socken Rune Storcks 18:e bok och den trettonde i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2002. (Inlagt 041230)
Skillingaryd med omnejd förr och nu Rune Storcks tolfte och trettonde bok och den sjätte i serien om ”Så minns jag...”. De gavs ut 1996 och 1997. (Inlagt 041230)
Skillingaryd i våra hjärtan Rune Storcks 19:e bok och den 15:e i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2003. (Inlagt 041230)
Skillingarydsalvan Företag som ligger på Smedjegatan.
Skillingarydsbygden i bild Fotohäfte som ges ut årligen av Skillingaryds Fotoklubb.
Skillingaryds Ateljé & Fotomagasin
Skillingaryds Badmintonklubb Bildades den 13 november 1963 av Herbert Storck, Åke Svensson, Lars Pettersson och Bernt Hansson.
Skillingaryds Begravningsbyrå Företag som drivs av familjen Rydén och som numera (2004) har sin verksamhet på Stationsgatan vid korsningen med Kurragatan.
Skillingaryds Bilhall
Skillingaryds Biltoppsfabrik Bröderna Petterssons Snickerifabrik. Läs mer där.
Skillingaryds Blåbandsförening En nykterhetsförening 1891-1900.
Skillingaryds Bok - & Pappershandel Se Hanssons Bokhandel som startade 1932
Skillingaryds Boktryckeri Ett företag som startades 1936 av Rudi Warin. Det heter numera Skilltryck. Det övertogs sedan 1997 av familjen Holmberg från Värnamo.
Skillingaryds by Den ursprungliga (?) byn i Skillingaryd som låg på höjden, ungefär vid korsningen Åkersvägen – Valdshultsvägen.
Skillingaryds Cykel& Motor Företag som startade 1982 eller tidigare.
Skillingaryds El- och valskvarn
Skillingaryds Elverk Skillingaryds Elektricitetsverk startade 1911 och fick rätt att från 1 juni 1911 nyttja Götaströms och Fågelfors vattenfall med en gemensam damm vid Fågelfors. Arbetet med dammen påbörjades i maj 1911 och stod klar den 10 januari 1912. På hösten 1911 var även kraftstationsbyggnaden färdig för inmontering av turbiner och elektriska generatorer med instrumentering.
Skillingaryds FK Förening som startade 1937 och som har sin bas på Grönelund.
Skillingaryds Glas - och Porslin AB Bolagsnamnet för Rolands Present. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Glasmästeri och Ramaffär Låg på Skolgatan 4 (3).
Skillingaryds Golvfirma Skillingaryds Golvfirma AB på Storgatan 19,
Skillingaryds Handels-AB
Skillingaryds hemvärn Se hemvärnet
Skillingaryds IS Förening som startade 1921. Läs mer på www.sis.nu
Skillingaryds Jaktvårdsförening Förening bildad 1935 med skjutbana strax söder om köpingen. Läs mer HÄR!
Skillingaryds Konsthandel Företag som drivs av Birgitta och Bruno Svensson. Det startades 1952 och butiken finns på Storgatan 28.
Skillingaryds Korpförbund Se Skillingarydskorpen.
Skillingaryds kraftstation Kraftstationen vid Fågelforsdammen som togs i bruk 1911 och som är i bruk ännu (2004).
Skillingaryds krog Gästgivaregården (Gästis) som låg nära på östra sidan om Storgatan mot Artillerigatan där det i dag (2004) är parkeringsplats. Mer text och bilder HÄR!
Skillingaryds Kyrkogård Se Skillingaryds Skogskyrkogård.
Skillingaryds kyrkor i bön En gemensam bönesatsning av kyrkorna med samling torsdagar kl. 10.00 med Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Frälsningsarmén som i december 2005. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Lucia Hantverksföreningen anordnade luciaomröstning från 1945 och cirka tio år framöver.
Skillingaryds Manskör Se Manskören.
Skillingaryds Mattväveri Drevs i många år av bröderna Lennart, Åke och Gunnar Bengtsson. Deras kusin Bertil Johansson startade också ett mattväveri.
Skillingaryds Mekaniska Företag som drivs av Jan-Erik Svensson med verksamhet i Gamla Granstrands på Östra Allégatan.
Skillingaryds Metallfabrik Företag startat 1928 av Otto Gustavsson och två kompanjoner.
Skillingaryds Missionsförsamling Församling som startade 1877.
Skillingaryds Motorklubb
Skillingaryds Municipalsamhälle
Skillingaryds Musikkår Musikkår som fanns åtminstone på 1920-talet. Bild i Skillingarydsbygden i bild 1991 sidan 16.
Skillingaryds Måttindustri Ett företag som startades på 1940-talet av Sven Gustavsson, Våge Karlsson och Lage Hjälmhammar. Senare köpte Gustav Svensson Lages del och numera (2005) drivs företaget i sin helhet av Gustavs son Bruno Svensson och verksamheten bedrivs fortfarande vid Storgatan 28, (Inlagt 051205)
Skillingaryds Möbelaffär Butik som drevs av Gerhard Ihreborn, helt klarlagt 1940 och troligen både tidigare och senare.
Skillingaryds Möbelindustri Grundades av Valter Svensson (Stebrant) 1944, Låg vid korsningen Åkersvägen – Idrottsgatan åt nordväst. När Valter dog 1979 dog sonen Christer över och drev firman vidare under namnet Snickarna. Verksamheten lades ned 1979 och huset revs 1987 för att lämna plats för bostadshus.
Skillingaryds rektorsområde
Skillingaryds Schackklubb
Skillingaryds Simklubb
Skillingarydsalvan Företag som startades av Curt Svenningson och som numera drivs av sonen Roger.
Skillingaryds skjutfält Anlades 1898. Läs mer HÄR!
Skillingaryds Skogskyrkogård 1905 beslutades att bygga en kyrkogård i Skillingaryd men mark inköptes inte förrän 1921. Året därpå var kyrkogården klar. 1930 stod klockstapeln färdig och 1941 begravningskapellet. 1986 invigdes en minneslund.
Skillingaryds Smådjurspraktik En djurklinik som öppnade den 9 juni 2005 i före detta polisstationen - bottenvåningen – vid Artillerigatan. Veterinärer är Ulf Axelsson, Birgitta Karlsson och Katarina Svensson. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Sparbank Startade 1877 under namnet Tofteryds sockens Sparbank. 1925 blev namnet Tofteryds Sparbank. I börjande av 1950–talet bytte man namn till Skillingaryds Sparbank och 1968 eller 1969 till Finnvedens Sparbank. Numera är namnet Sparbanken Alfa. (Kompletterat 040808)
Skillingaryds Stålrörsindustri Företag vid Skolgatan-Norra Allégatan startat av Åke Svensson 1952.
Skillingaryds Taxi Företag som drivs av Erik Eriksson.
Skillingaryds Tråddrageri Ett företag bildat kring 1918 av Henning Johanson. Hade troligen samma ägare eller stort samarbete med Skillingaryds Möbelindustri.
Skillingaryds Träförädlingsverk Startades 1947 och kallas ofta för Hamlins såg. Bertil Hamlin övertog 1947 arrendet från Centralföreningen för Skillingaryds sågverk. 1964 byggde Bertil nytt, de nuvarande (2004) lokalerna vid Fabriksgatan. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Skillingaryds Vagnindustri
Skillingaryds Verktygs AB
Skillingaryds Vulkaniseringscentral. Ägdes av John Mårtensson och låg på Kaffegatan, alldeles öster om Fribergshuset. När John slutade hade Jönköpings-Posten lokalredaktion i lokalen. Huset revs och gav plats för Erikssons fastighet.
Skillingaryds yrkesskola Startade 1946
Skillingarydsboken minnesskrinet Rune Storcks 15:e bok och den tionde i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 1999. (Inlagt 041230)
Skillingarydsboken små nära ting Rune Storcks 20:e bok och den 15:e j serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2004. (Inlagt 041230)
Skillingarydskorpen Cirka 1965 återbildades korpen i Skillingaryd. Eller som den egentligen heter, Skillingaryds Korpförbund.
Skillingarydsmodellen Den satsning som alltid gällt inom Skillingaryds Badmintonklubb, att alla ska få träna mycket och ofta trots brist på ledare och bra lokaler.
Skillingarydsortens Tvätt- och Bastuförening upa En förening som startades 1944. (Inlagt 041230)
Skillingarydsträffen En stor ungdomstävling som arrangerades av Skillingaryds Badmintonklubb.
Skillingarydsvägen En väg i Hillerstorp. (Inlagt 040808)
Skillinge Hemslöjd Ett företag i Dalslund, Hagshult, som drivs av Inger Lindström. (Inlagt 051205)
Skillinge Städ HB En städfirma som funnits sedan slutet av 1980-talet. (Inlagt 051205)
Skillingefärg Färghandel som låg vid torget. Hette tidigare Calles Färg.
Skillingehus
Skillingehusdanserna
Skillingenytt En annonstidning som drevs av Stig och Stefan Wahlström på främst 1990-talet
Skillingtrycket En klubbtidning som startades tidigt av Skillingaryds MK. Det allra första Skillingtrycket utkom den 5/12 1972. Det sista numret i pappersform var nummer 1 2006. Därefter valde klubben att enbart ha information på webben. (Inlagt 061229)
Skillmech Skillmech AB startades 1909 och ingår numera i Proton Group. Företaget har sin verkstad på Mellangatan 1.
Skilltryck
Skinnarebo Skinnarebo i Sjöaryd i Tofteryds socken omnämns 1686. (Inlagt 031225)
Skithusalia
Skitnavadsliden Anges 1937 som en vägbacke med bro i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skjut inte på hembygden En TV2-film som sändes 974 och som handlade om skjutfältskampen.
Skjutbanan Skyttegillets skjutbana på Slätten 1914-1945. Skjutvallen finns kvar än i dag (2004) strax söder om gamla ESSO.
Skjutfält – ödebygd – NEJ! Det kanske vanligaste slagordet vid skjutfältskampen på 1970-talet.
Skjutfältet Anlades 1898. Läs mer HÄR!
Skjutfältsbranden Den stora branden på skjutfältet 1975. Det brann i tre dygn. Läs mer i boken larmet går (sidan 47). Det var också en stor brand på skjutfältet 1918 (läs mer i boken Larmet går sidan 21)
Skjutfältskampen Kampen mot ett utbyggt skjutfält.
Skjutfältsrådet Ett samverkansorgan mellan bland annat skjutfältet, kommunen och länsstyrelsen.
Skjutskolan Militärens skjutskola var 1903-1948 förlagd till Skillingaryd.
Skog Gården Skog i norra delen av Tofteryds socken är i skrift känd från 1307. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Skogen Ligger i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryd Skogen.
Skogsberg Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Backstugan tillkom kring 1840. I folkmun kallades stugan för Askåsen och källan vid tomtens rand kallas än i dag för Saras källa. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Skogsgläntan Ligger i Jönshult med i dag (2004) adressen Jönshult Skogsgläntan.
Skogshotellet En byggnad på Skillingaryds västra läger som revs kring 1910. Den låg strax söder om nuvarande (2004) expeditionen. Kallades också för Volontärhotellet.
Skogskapellet Kapellet på kyrkogården i Skillingaryd
Skogskyrkogården Skillingaryds kyrkogård. Läs mer under kyrkogården
Skoglunds Huset har fått sitt namn efter stationskarlen Skoglund som bodde där. Huset ligger alldeles söder om Järnvägshotellet på Västra Järnvägsgatan. De senaste årtiondena har det också kallats Ekbergs efter den senaste innehavaren.
Skogslund (Torp i Tofteryd) Torp i Torp i Tofteryds socken som är rivet. (Kompletterat 031225)
Skogslund (Nåthult i Tofteryd) Ligger i Nåthult i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Nåthult Skogslund.
Skogslund (Föreberg i Åker) Backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Har i dag (2004) adressen Föreberg Skogslund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 227.
Skogslund (Galtås i Åker) Ligger i Galtås med i dag (2004) adressen Galtås Skogslund. Den ligger i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 303. (Kompletterat 040808)
Skogslund (Häradsö i Åker) Ett torp som låg längst åt söder i Häradsö by i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (Inlagt 040808)
Skogslund (Uljeshult i Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 177.
Skogslund (Uljeshult Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2004) adressen Uljeshult Skogslund
Skogsträdan Anges 1937 som en åker i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skogsåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skolan fimpar tobaken Se Tobaksprojektet.
Skolan i Hult Här började man med undervisning 1850. Läs mer i Tofteryds skolhistoria del 1.
Skolgatan Gatan som går till Skolan, från i norr vid Krahners till i söder vid Stationsgatan.
Skolhälsovården Finns på Fågelforsskolan.
Skolinformatör Ett uppdrag inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Skolskeppet Ett skepp i trä byggt på skolgården i Skillingaryd, eventuellt 1968. Det är numera rivet.
Skolvägen En gata i Klevshult.
Skomakarebygget Torp i Tofteryds socken omnämnt av Allvin 1852.
Skomakarn Skillingaryds siste skomakare Eskil Johansson slutade verksamheten i källarlokalen på Bangårdsgatan – mitt emot ingången till biblioteket - vid årsskiftet 1984-85 efter nära 60 år i yrket. Han var 13 år när han började hos sin far Johan Svensson. Från Tofteryd flyttade man 1925 till Skolgatan 2, där servicehuset Jupiter finns nu (2006). Även Eskils farfar och farfars far var skomakare. (Kompletterat 061229)
Skomakarns Ett hus kallat så i Åkers kyrkby.
Skoogs Grus AB, Sven Ett företag på Eksgatan 7 som drivs av Sven Skoog. (inlagt 061229)
Skor & Sånt Skobutik. Den startades i september 1997 av Bente Ekfeldt och hade kvar den till början av år 2000. Adressen var Stationsgatan 4, västra delen dit Skillingaryds Begravningsbyrå flyttade. Före Skor & Sånt var det också skoaffär i lokalen. (Kompletterat 061229)
Skorpan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Skrattens Backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Den hette egentligen Högalid. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Skrean Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Skrean.
Skredan Anges 1937 ligga i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skrivare Svenssons 1896 anställdes en stationsskrivare vid stationen. Han hette Svensson och hans bostadshus kom att kallas Skrivare Svenssons. Det låg på Stationsgatan, något väster om nuvarande (2004) Beklädnadsaffären.
Skråen Centralkonditoriet på Storgatan. Se Centralkonditoriet.
Skräddare Wigren Wigren hade sin verksamhet på andra våning på Skolgatans västra sida i huset norr om KD Johanssons.
Skräddarebygget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 62)
Skräddarekällan Anges på kartan 1958 och 1937 som en källa i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skräddarns Helmer Axelsson var skräddade och hans hem på Källeliden, alldeles i Brunnsgatans förlängning, kallades Skräddarns.
Skräddarns udde Helmer Axelsson höll ofta till på en särskild plats vid Långasjön i Åker, strax bortom gamla badplatsen. Än i dag säger många Skräddarns udde.
Skräddarns ö Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skräddartorp Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen. Kallades även för Korsbo.
Skräppa Ett smeknamn för Ljungdala nära Ljungberg väster om Skillingaryd
Skyddade verkstan Smeknamn på Höglandsverken eller som den numera kallas, Samhall Brahe. Byggd 1966.
Skyndalångsamt I folkmun namnet på Göte Gustafssons Pappershandel på Stationsgatan. Namnet kommer av att man tog hand om sina kunder väl. Inget stressande precis.
Skyttaberget Torp i Tofteryds socken omnämnt 1846 av Wieselgren. (Inlagt 031225)
Skyttabygget Skogsmark och torp i Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skyttegillet Skillingaryds Skyttegille.
Skyttepaviljongen 1890-1914 hade Skillingaryds Skyttegille sin skjutbana vid Södra Järnvägsgatan och där hade man också en skyttepaviljong. Den låg ungefär vid Mattssons – Södra Järnvägsgatan 10. Skottvallen låg cirka 300 meter söderut – inte så långt från järnvägen. Stugan flyttades senare till Ålaryd och blev sommarstuga där.
Skånebageriet Inregistrerat 1935 av Erik Olsson. Kan ha startat i källaren vid östra sidan (källaren). Var sedan på Skolgatan i Stora Hotellets fastighet på gatans östra sida. Här fanns också Curt Svenningsons Färghandel.
Skånska landsvägen En ny väg byggdes genom Skillingaryd 1676, Skånska landsvägen. Det som i dag heter Storgatan.
Skällgölen Göl i Gimmarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skämsvrån Anges 1930 som en åkerren i Torp i Hagshults socken och att den var tätt bevuxen med hassel samt 1937 att den hade ett avsides läge. (Inlagt 040808)
Skänkeribban Ligger i Häradsö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 335. (Inlagt 040808)
Skärsjön Sjö nära Mässeberg i Åkers socken.
Sköfflingharwdh 1430 talas om Sköfflingharwdh eller Sköfflingerud, alltså dagens Skillingaryd. 1450 skrivs namnet Skofflenga Rydz by. 1479 skrivs Skäplingerydh. Flera andra stavningar förekommer på 1400- och 1600-talen. 1686 är stavningen Skyllingarydh.
Skötselrådet Ett samarbetsorgan mellan skjutfältet, kommunen, länsstyrelsen med flera.
Slip & Maskinverktyg Företag som drevs av Stellan Johansson på Logatan och som senare bytte namn till Verktygscenter. Företaget startade 1977 eller tidigare.
Slipebäcken Anges 1937 som en bäck som rinner mellan Ekhult och Torp till Linnerydssjön och som förenar sig nordost om kyrkan med Stenbäcken. (Inlagt 031225)
Slipedammen Damm i Boarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
SLU Centerns gamla ungdomsförbund. SLU i Tofteryd bildades 193? och lades ned 1962.
Slumpabo Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2004) adressen Hagshults-Torp Slumpabo.
Slutsteget Radioklubben VAMO hade en klubbtidning med namn Slutsteget.
Slåtterannes Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den hette egentligen Lilla Lid. Den kallades även Nissa Lycka. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Slätten (Slätta) Militärens läger mitt i Skillingaryd. Ur en in sändare i en tidning: ”Slätten är vår lunga där vi kan andas in vår historia, tänka oss tillbaka 300 år i tiden, njuta över utsikten över vackra militära byggnader, inramade i björkarnas milda grönska. Slätten är nu bara en knapp tredjedel av vad den varit. Den sträckte sig förr från järnvägen i i väster till militärförläggningen i öster. Ständigt hotad, men lyckligtvis har denna markbit öster om Storgatan hittills blivit bevarad från exploatering. Man måste inte bebygga varje kvadratmeter mark.”
Slätten (fotbollsplanen) En träningsplan för fotboll anlades omkring 1970 på Slätten. I januari 1980 var det premiär för den utbyggda träningsplanen och nu fanns också elljus.
Slätten (Åker) Ett annat namn på backstugan Klockaregärdet i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (Inlagt 040808)
Slätten Fastighetsbeteckning för stiftelsens hus vid Södra vägen. (inlagt 061229)
Slätteryd Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Slätteryd. En del av Linneryds Södergård. (Kompletterat 031225)
Slätthultet Ligger strax väster om Skillingaryd på vägen mot Nyholm. Anges som en avstycka från Skillingaryd i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Smedagården Ligger i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryd Smedagården.
Smedjebacken Ligger i Pålskog med i dag (2004) adressen Pålskog Smedjebacken.
Smedjebo Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Lyckås Smedjebo.
Smedjegatan En gata alldeles väster om Järnvägen som går från Sturegatan och norrut. Gatan har fått sitt namn av att det förr fanns en smedja här.
Smedjegården (Hagshult) Ligger i Pålskog med i dag (2004) adressen Pålskog Smedjegården.
Smedjegården (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Torp Smedjegården.
Smedjekärret Anges 1937 som ett kärr i Fryebo i Tofteryds socken och att det vid kärret står en smedja. (Inlagt 031225)
Smedjelaggsbäcken På en karta från omkring 1800 finns en bäck med detta namn i Järnboda.
Smedjeliden Anges 1937 som en vägbacke i Västhult i Hagshults socken och att här förr fanns en smedja. (Inlagt 040808)
Smedstorp Backstuga i Äddebo i Hylteryds rote i Åkers socken. Härifrån härstammar smedsläkten Källgren. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 212.
Smedåkern Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken och att här förr fanns en smedja. (Inlagt 040808)
Smidesfirman Reo Reinhold Johansson, Einar Davidsson och Ragnar Fredriksson startade firman 1947 eller 1949. Ragnar gick ur efter några år. 1962 upphörde verksamheten. Fabriken låg norr om Bergkvists invid järnvägen och denna är i dag ihopbyggd med en annan byggnad. Detta berättar Reinholds son Evert Reinholdsson i en intervju den 15/11 2004. (Inlagt 041230)
Smulan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Småfolket Varje tisdag och torsdag (åtminstone våren 2005) har Svenska kyrkan verksamhet för barn i åldern 0–6 år i Församlingshemmet. (Inlagt 051205)
Smålands Bandfabrik Byggdes 1934 strax väster om Skillingaryd och heter numera (2004) Smålands Band. Den startades av Otto Lemke som tidigare arbetat Stensö Bandfabrik. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 25.
Smålands Bank Låg vid Stationsgatan 3 i det hus som hade byggts 1916 och i denna lokal har i dag (2004) Finnveden sin verksamhet. Däremellan har det varit apotek, pastorsexpedition och Röda Korsets Kupan i lokalen.
Smålands Kompetenskraft AB Ett företag på Skolgatan 55 (Tuvab). (inlagt 061229)
Smålandsbanken
Smålandsrasta Restaurang som byggs 1980 i Klevshult.
Smålandsgatan Gata på Eksområdet. Här finns Fransons Bil och Samhall Brahe.
Smålandsrasta Restaurang i Klevshult som startade kring 1980.
Småskolan Startades i Tofteryd 1859, troligen i sockenstugan.
Smällebäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Linnerydssjön i Tofteryds socken och att den kommer från Torp. d(Inlagt 031225)
Smällen Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Smällen.
Smältverket Klevshults Smältverk ligger strax utanför Klevshult. Det eldhärjades 1990.
Smördalen Ett sällan använt namn på ett område i södra Skillingaryd. Det är nog från början den äng som finns kvarn än i dag söder om Brunnsgatan. Läs mer HÄR!
Smörjhallen Ett mycket sällan använt smeknamn på ishallen i Skillingaryd.
Smörliden Anges 1937 som en backe på en skogsväg vid Tofteryds Smedagård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Snapphanen Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Sneppabo Grytås soldattorp nummer 102 under Häradsköps rote i Åkers socken. Det låg väster om gårdarna i Grytås. Västerut från soldattorpet låg mycket tidigt backstugan Bengtsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 284. (Inlagt 040808)
Snubblarna Akrobatgrupp i vilken ingick personer som Roger Svenningson, Kjeld Larsen, Roland Åberg med flera.
Snickarbygget Ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. (Inlagt 040808)
Snickarebygget Terräng i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Snickaregården Ett hus i Boarp.
Snickaregatan En gata i öst-västlig riktning på norra delen av Kyrkogårdsområdet.
Snickarna Grundades av Valter Svensson (Stebrant) 1944 under namnet Skillingaryds Möbelindustri. Låg vid korsningen Åkersvägen Idrottsgatan åt nordväst. När Valter dog 1979 tog sonen Christer över och drev firman vidare under namnet Snickarna (namnbyte eventuellt redan 1972-73) . Verksamheten lades ned 1979 (1985?) och huset revs 1987 för att lämna plats för bostadshus.
Snickerifirman Hebe
Snokaren En tidning som började ges ut 1996 av LO-sektionen. (Inlagt 041230)
Snuddebo En by längst upp i Tofteryds socken. På 1560-talet var stavningen Snuddeboda. Ordet snudd = snipp eller spets. Sockengränsen går här upp i en udde eller snipp. Känt i skrift från 1507. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Snäckan Det tidiga namnet på Skillingaryds IS bowlingsektion för damer.
Snörebo Betesmark i Apelås i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225).
SO-institutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Sockar Artilleristerna och infanteristerna i Skillingaryd kallade varandra för sockar (namnet på infanteristerna) och paltar (artilleristerna) och det kunde vara stora slagsmål grupperna emellan.
Sockenbiblioteket Åker hade tidigt ett sockenbibliotek men ingen läste böckerna. Därför beslutades 1897 (?) att sälja böckerna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 64.
Sockenmagasinet (Åker) Sockenmagasinet i Åker stod förr på bergsryggen söder om kyrkstallarna men finns numera i hembygdsgården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 23. (Inlagt 040808)
Sockenrådet Sockenråd i Hagshult, som bildas 1990.
Sockenstugan (Hagshult) Sockenstugan i Hagshult används numera som bibliotek med mera.
Sockenstugan (Tofteryd) Byggdes 1836 och låg där kyrkskolan byggdes - nuvarande (2004) Tofthagaskolan. Det östra rummet kallades sockenstugan och det västra fruntimmerstugan. På andra våning startade Tofteryds första skola 1847. Läs mer i boken Tofteryds skolhistoria del 1.
Sockenstugan (Åker) Sockenstämmoprotokollen talar om att mötena hölls vid kyrkan på 1600-talet och en bit in på 1700-talet och då i ett timrat sockenhus. Den nuvarande sockenstugan har varit skola och är nu församlingshem. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Inlagt 040808)
Sockenstämman
Sohlbergs Järnhandel Järnhandel som startade i slutet av 1990-talet i före detta Rymans markisers lokal. Den 22 november flyttade Sohlbergs till gamla Byggvaruhuset på Storgatan 79 och den 25 november var det högtidlig invigning. (Kompletterat 041230)
Solbacken (Hagshult) Ligger i Fagerhult och har i dag (2004) adressen Fagerhult
Solbacken Ligger i Månsabo alldeles väster om Skillingaryd och har adressen Månsabo Solbacken.
Solbacken Ligger i Galtås med i dag (2004) adressen Galtås Solbacken.
Soldathemmet Beteckningen på Soldathemmet, som funnit på olika platser i eller kring västra lägret. Startade 1899, men har nu upphört.
Solgläntan Ligger i Nyholm med i dag (2004) adressen Nyholm Solgläntan.
Solhem Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Solhem.
Solhem Gård i Skillingaryd, oftast kallad Sörgårn. Låg där äldreboendet Sörgården ligger nu (2004).
Solhem Ligger vid Almesäng mellan Skillingaryd - Klevshult.
Solhäll Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Solhäll.
Solhöjden Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Solhöjden.
Solskydd Solskydd i Skillingaryd med lokal på Fabriksgatan (Gamla Krahners) och det drivs av familjen Norgren. Under 2004 flyttade familjen hem verksamheten till sin bostad på Björkgatan. (Kompletterat 040808)
Solslätt Anges 1937 ligga i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Solstrålen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (051205)
Solsäter Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Solsäter.
Solvik Hus i Åker. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 64 samt text och bild HÄR! Har i dag adressen Åker Solvik.
Solviken En fastighet som förr låg utanför samhällets norra gräns tillhörig snickaren Hjalmar Pettersson. Nuvarande adress är Skolgatan 63. Den eldhärjades 1927 men räddades. Läs mer i boken larmet går (sidan 25).
Solåsen Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Solåsen.
Soläng Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Soläng.
Sommarhemmet Ett vanligt namn på Sommarhemmet Fridhäll.
Sommarleken En ungdomsverksamhet som bedrevs av NTO under cirka tio år på 1970- och 1980-talet med verksamhet på Berghem.
Sommarläger En lägerverksamhet av fritidsnämnden startad 1977.
Sommarresan En hembygdsresa anordnad av hembygdsförbundet som bland annat 1995 gick till Skillingaryd med omnejd.
Sommarsimskolan
Sommarutställning En utställning på Tallnäs. Det började med en utställning av ikoner 202. 2003 ställde Renée Göth ut, 2004 Ann Jansson och 2005 Keld Remond Petersen. (Inlagt 051205)
Soptippen Som namnet säger den gamla soptippen som låg nära Lagan söder om Skillingaryd. En äldre soptipp låg på nuvarande kyrkogårdsområdet.
Sparan Anges 1937 med ett frågetecken som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)

Sparbanken

Speltboden Startade i Nässja Mellangård och drevs av Titti och Anders Sjöberg. Hösten 2005 flyttades den till Jussö söder om Klevshult och drivs av Tittis dotter. (Inlagt 051205)
Spexmaden Avstycka från Ekhult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spjutspetsprojektet Ett utecklingsprojektet som pågår i kommunen. 2003/04 satsade man en hel del på matematik och 2004/05 blir det extra mycket kring barns möjligheter till inflytande. (Inlagt 041230)
Sporthallen (Skillingaryd) Sporthallen vid Skolgatan, som stod klar 1963. Den byggdes till 1968.
Sporthallen (Tallnäs) Sporthallen på Tallnäs byggdes 1976 och kallades då ”Kroppshyddan”. Den utrustning som finns är två stora mattor och två mindre, ribbstolar och tre bänkar, en plint, en bock, två språngbräden, innebandymål, små innefotbollsmål, bordtennisbord, rockringar, badmintonnät, volleybollnät, innebandyklubbor, bordtennisraket, badmintonraket samt lite olika sorters bollar. Det finns även bastu med plats för tio personer. (Inlagt 061229)
Sporthallsmötet Det möte som hölls den 20 oktober 1971 då militärer, politiker, skjutfältsmotståndare med flera hade kommit
Sportklubben Den gamla idrottsklubben som fanns på 1920-talet, Skillingaryds Sportklubb.
Sportprylen Ett tidigare namn på Sportringen.
Sportringen Företag i gamla soldathemmet som drevs av familjen Moberg till hösten 2003 då Sören Larsen tog över. (Kompletterat 031225)
Språkinstitutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Spångaliden Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spångö Anges på kartan 1958 som en mossholme i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Späcksmaden Anges 1937 som en mad i Ekhult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spänn(e)berget

Ligger på en höjd i Bohult vid skjutfältet i Tofteryds socken. Finns både Lilla och Stora Spännberget. Belagt i skrift 1667. (Uppdaterat 031225)

Spännebergen Spänneberget (Spännebergen) är berg mellan Bohult och Hultsgärde i Tofteryds socken, på skjutfältet. (Inlagt 031225)
Spännebergsfällorna
SSA-rådet Står för samverkan-skola-arbetsliv och startade 1/1 1977.
SSMK Förkortning för Skillingaryds Motorklubb.
SSU Den socialdemokratiska ungdomsklubben, först bildad 1907.
SSW Företag inom tryckeribranschen som numera är nedlagt. Det drevs i många och av Stig och Stefan Wahlström.
Stackafällan En numera riven backstuga i Hults rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (Inlagt 040808)
Stacke Hydraulik AB Företag på Götaströmsområdet. Hette tidigare Bröderna Bergqvist Mekaniska.
Stackstadsmossen Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stafettvägen
Stakafällan Backstugan under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan hette egentligen Svensbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 243.
Stalker Musikgrupp med de flesta medlemmarna från Skillingaryd. I början av 1998 bestod Stalker av Robert Widetoft, gitarr och sång, Torbjörn Åkerblad, bas, Frans Larsen, trummor, Tomas Staaf, sång och gitarr. I början av 1999 bestod Stalkerav Tomas Staaf sång, Andreas Ottosson gitarr, Frans Larsen trummor, Niklas Johansson gitarr och Torbjörn Åkerblad bas.
Stallarna Benämning på militärens gamla stallar.
Stallarna (Tofteryd) Stallarna invid Tofteryds kyrka.
Stambaracken
Stampeliden Anges 1937 som en vägbacke i Alshult i Tofteryds socken och att backen är så brant att man måste stampa kraftigt i marken när man går uppför. (Inlagt 031225)
Stampängen Anges 1937 som en äng vid Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkaryd Anges 1247 som stavning för Starkeryd. (Inlagt 040808)
Starkeborg Kooperativ förskola i Starkeryd, som startade 1991. Adressen är i dag (2004) Starkeryd Starkeborg.
Starkeborgs Föräldrakooperativ En ekonomisk förening som driver förskolan Starkeborg och som 2006 även tog ansvar för Tofthagaskolan sedan de två föreningarna i Tofteryd och Starkeborg blivit ett. (Inlagt 061229)
Stareke Stavning 1498 för Starrike i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Starkeryd Gård vid Linnesjöns södra strand. Bertil Claessons far, Edde, och hans syskon flyttade till Starkeryd år 1902, tillsammans med sin mor från ett torpställe i Mölnarp. De hade då ett lantbruk och 1939 köpte Bertil gården för att tillträda 1 januari 1940. Numera (2004) är det Bertils söner som driver gården. Känt i skrift från 1247. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. Förutom adressen Starkeryd finns i dag (2004) adresserna Starkeryd följt av Almsåkra, Assarsbo, Bengtsbo, Fagerholmen, Lillträdan, Näsudden, Sjökulla, Sjövik, Sjöåkra, Skrean, Solåsen, Starkeborg, Strand, Tjärbacken, Trädan,Trähult, Vilhelmsborg, Åsen, Äng och Ängholmen.
Starkeryd Nedre Anges 1937 som en del av Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkeryd Övre Anges 1937 som en del av Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkeryds lanthandel Lades ned 1965.
Starkerydssjön Anges 1930 som sjön vid Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkmansgården Ligger i Packebo med i dag (2004) adressen Packebo Starkmansgården.
Starrike By strax väster om Skillingaryd. I dag (2004) finns adresserna Starrike följt av Gruvbäcken, Västergård och Östergård.
Starrike-Uljeshult VSF En vägsamfällighet. (Inlagt 051205)
Starrike Västergård Under Starrike Västergård i Hylteryds rote i Åkers socken finns backstugan Vägabo.
Starrkärret Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stationen Stationshuset i Skillingaryd, mest kallad just stationen. Det första stationshuset byggdes 1879 och inflyttning skedde mellan julnyår. Huset brann den 23/2 1881 och en ny station byggdes. Den nya stationen blev för liten och en tredje station byggdes 1907 – den nuvarande (2004). Stationen hade fast bemanning till 1990.
Stationsgatan Gatan från Storgatan upp mot stationen, en av köpingens äldsta gator. I dag (2004) finns det flera butiker och annan verksamhet utmed gatan: Beklädnadsaffären, Skillingaryds Begravningsbyrå, Jonssons Konditori och Jupiter på norra sidan samt på den södra Henning Svenssons Ur- & Guldsmedsaffär, Skillingaryds Fotoklubb, Tidningar i Finnveden, Kupan och Metria. Kupan flyttade sommaren 2004 till gamla Posten vid torget. (Kompletterat 040808)
Stationsplan I dag (2004) adress för Stationsplan. Förr var det mer än benämning på planen framför stationen, som då var en vändplan.
Statoil Den nuvarande (2004) bensinmacken vid södra infarten, som förr hette Esso. Den drivs av Roland Domby och hans son Jörgen.
Staveskiften Anges 1937 som skogsmark i Målen i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stavslund Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Stavslund.
Sten Stures-spelet Ett hembygdsspel anordnat 1953 i hembygdsparken till minne av att det då var 450 år sedan Sten Sture den äldre avled, enligt vissa uppgifter i Skillingaryd.
Stenabron Anges som en bro vid Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenbäckasjön Anges 1943 som en sjö i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenbäcken Ligger i Pukarp med i dag (2004) adressen Pukarp Stenbäcken.
Stenbäcken Anges 1937 som en bäck i Torp i Tofteryds socken med tillflöde till Linnerydssjön och att den nordost om kyrkan förenar sig med Slipebäcken. (Inlagt 031225)
Stensfors På 1870-talet anlade hammarsmeden Karl Ousbäck en smedja vid Stensfors vid Österån. Platsen för smedjan har ofta kallats Plaska. 1939 köpte Anders Magnus Tolf Stensfors av Ousbeck och började tillverkning av skruvstycken. Egentligen hade Tolf startat denna verksamhet vid Elghammar 1885 men hade flyttat över rörelsen till Skillingaryd 1907. 1980 såldes företaget (hade gått i konkurs) till Elghags i Elghammar. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 29. Adressen är i dag Stenshestra Stensfors.
Stenshestra Ligger strax väster om Skillingaryd. Förutom Stenshestra finns i dag (2004) adresserna Stenshult följt av Björkbacken, Bäckaskog, Fridhem, Hylteryd, Rönnbacken, Stensfors, Stensfors Industri, Stensry, Stensö, Vägabo och Ängakullen. Stenshestra tillhör Hylteryds rote i Åkers socken och har Stensö som husbehovskvarn. Under Stenshestra finns torpet Stenliden (Fågelsången), Stensö pappersbruk, backstugan Lunnavadet och stångjärnshammaren Stensfors (Plaska).
Stenshult Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Torpet ligger mellan Trulsabo och övre delen av Mässebergs by. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 72). Har i dag (2004) adressen Mässeberg Stenshult.
Stenkorset Det stenkors som finns i hembygdsparken i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (Inlagt 040808)
Stenliden Torp under Hylteryd (rote 6) och Stenshestra gårdar i Åkers socken. Kallades mest för Fågelsången. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 203).
Stenska gården En gård i Harfall i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (Inlagt 040808)
Stensry(d) Ligger i Stenhestra med i dag (2005) adressen Stenshestra Stensry.
Stensrydet Terräng i Gimmarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stenssons Emballage Ett företag i Klevshult.
Stensö, Stensö pappersbruk Ligger vid Österån. Vid det forna Lunnavadet där troligen Stenshestra gårdar hade sin första husbehovskvarn, anlades år 1806 Stensö Pappersbruk. I slutet av 1880-talet lades bruket ned. Då var patron Sundberg från Skillingaryd ägare. Han byggde en såg men sålde denna. 1905 startades hör en bandfabrik. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 26 och i Bak huggen knut och torvat tak sidan 211. Adressen är i dag (2004) Stenshestra Stensö.
Stensö Bandfabrik 1905 byggde Gustav Hellberg en bandfabrik och elektricitetsverk. Detta var det första elektricitetsverket vid Österån. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 58.
Stensödammen Dammen vid Stensö Bandfabrik.
Stenvadet Ligger strax sydväst om Skillingaryd. Med adress Stenvadet finns också i dag (2004) Stenvadet Södra Lycke.
Stenö Anges 1937 som skogsmark i Packebo i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenö Anges på kartan 1958 som terräng i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenö ö Anges på kartan 1958 som en ö i Härån i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stiftelsen Stiftelsen Kommunala Bostäder bildades 1949. Det första huset i stiftelseregi var Slätten 4 och det stod klart 1953.
Stiftelsen Movalla Förening bildad 30/11 1974 under namnet Skillingaryds Ishallsförening. Den driver sedan 1977 genom avtal med kommunen Movalla idrottsplats.
Stiftelsen Skogsborg Den före detta kommunala bostadsstiftelsen i Klevshult, som numera ingår i VSBo.
Stiftsgården Tallnäs Tallnäs är före detta Ljungberghs sommarparadis. Sedan 1953 drivs Tallnäs av stiftet. Den officiella adressen är i dag (2005) Sjöeryd Tallnäs. Läs mer under Tallnäs. (Kompletterat 040808)
Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening En förening som bildades den 19 oktober 2005 och som formellt startade den 1 januari 2006 då man tog över Tallnäs från stiftet. (Inlagt 051205)
Stigells Affär eller rörelse på 1890-talet
Stilexo Företag på Fabriksgatan.
Stilkök

Företag startat 1984 av Lars Oscarsson med verksamhet i Stenshestra. Tidigare hette företaget LIO-Form.

Stilo Möbler
Stjärnebo Ligger strax väster om Skillingaryd. Med adress Stjärnebo finns i dag (2004) också Stjärnebo Andersbygget.
Stjärnehult Åkermark i Skillingaryds köping. (Inlagt 031225)
Stjärnorna visar vägen Rune Storcks fjärde bok utgiven 1967. (Inlagt 041230)
Stockaroggera De stora virkesupplagen som fanns alldeles söder om där Skillingehus ligger i dag.
Stolfabriken (Skillingaryd) Även kallad Pinnen. Den kan ha sitt ursprung från 1895. Läs mycket om Stolfabriken i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Stolafors Anges 1937 som ett vattenfall i en bäck i Kushult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stoppendals Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 198.
Stora förrådet På Västra Lägret
Stora Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Stora Hallafors.
Stora Hotellet Byggnaden vid korsningen Stationsgatan-Skolgatan åt nordost. Här har det senare bland annat varit fotoaffär och skoaffär. Huset kallades ibland också för Welanders. Bland ägare till hotellet märks Axel Johansson och Berta Boman. Berta hade senare matservering vid Centralplan.
Stora Hult Ligger i Åkers socken.
Stora Hässlehult Gård på skjutfältsområdet. Namnet hässle = hasselskog. På 1800-talet bestod Hässlehult av fyra gårdar. De två på södra benämndes Stora Hässlehult, de två på västsluttningen Lilla Hässlehult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 8.
Stora Joråsen Anges på kartan 1957 som en ås i Åker i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Stora Kringlemossen En mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040101)
Stora Lövfällorna Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Stora Råmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stora rör Anges 1937 som ett stenröse i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stora rör(et) I ett brev från 1320 talas om Stora röret. Det ska ha legat mellan Ekhult och Torp. Det kan röra sig om sten vid en äldre väg. Finns angivet på kartan som ett röse i Linneryd och kan därför finnas kvar. (Inlagt 031225)
Stora Sjöbo Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Stora Sjöbo.
Stora Skillingarydsboken Rune Storcks 17:e bok och den tolfte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2001. (Inlagt 041230)
Stora Spännberget
Stora Trulsabo (Trulsabo) Ligger i Mässberg och har i dag (2004) adressen Mässeberg Stora Trulsabo. Trulsabo – eller Stora Trulsabo– har genom tiderna tillhört Hult i Hults rote i Åkers socken. Det är socknens äldsta torp. Torpet är numera en vacker gård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 343. (Kompletterat 040808)
Storckens AB
Store Mosse Anges 1686 med stavningen Stoore som terräng i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Store ryd Anges 1937 som skog vid Dala mosse i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Store Sten Den stora stenen vid Viedalen på vägen mot Tofteryd. Läs mer under Viedalen.
Storcks Herberts Storcks varuhall vid Västra Vasagatan Fabriksgatan.
Storbandet Skillingaryds Storband bildades i början av 1970-talet.
Storgatan Gatan som går i nordsydlig riktning genom Skillingaryd. Allra längst söder om Artillerigatan heter den Södra vägen.
Storemossen Anges som en mosse i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Storgården och Vättergården Byggnader på Tallnäs. Där finns den nybyggda (2002) receptionen med fin utsikt över hela gräsplanen, kapellet och övriga byggnader. I entréplanet finns en matsal med plats för 120 personer samt kök. En trappa finns sex enkelrum i Storgården, som även kan göras om till dubbelrum. Här finns också ett kaffekök och Vättergårdens dagrum sammanbinder Storgården och Vättergården. Utanför dagrummet finns en stor och fin uteplats i anslutning till dammarna.
I Vättergården finns 14 enkelrum som även de kan göras om till dubbelrum. Vättergården byggdes av Jönköpings kyrkliga samfällighet 1981. Storgården byggdes 1962 och den stora ombyggnaden av kök och kontor ägde rum 1996–97. (Inlagt 061229)
Stormossen Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stormossen Anges som Dala mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Storslaget Ett stort scoutläger som anordnades i Starkeryd i juni 1998.
Storsöndagen En gång om året var det Storsöndag vid regementet och på kom fästmöer och anhöriga till beväringarna och hälsade på.
Storängen Ligger i Mölnarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Strand Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Strand.
Strandlunds Plåt En firma som fanns åren kring 1990 med adress Fabriksgatan 11, (Inlagt 051205)
Strannalia (Strandlia, Strandaliden) Nuvarande (2006) Sturegatan. Här hade en man som hette Strand sin metallfabrik, som senare togs över av Otto Gustavsson, Gustav Sandberg och Herman Heed.
Streetare Benämningen på ungdomar som bodde öster om Storgatan när de spelade boll med dem på andra sidan, Norbaggarna. Streetarna hade sitt högkvarter i Gropabäcken.
Streatakullen Anges 1937 som en kulle i Hult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stretamossen Mosse i Henriksbo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Strethult Ligger vid Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Struxered Anges 1247 ligga i Starkaryd, men det är osäkert vad som åsyftas. (Inlagt 040808)
Stråkeved Ligger i Kävsjö församling nära gränsen till Åker men har Skillingaryd som postadress.
Strömsbro Färgeriet Strömsbro byggdes på Lilla Elgebo marker vid Broholmen och nedströms vid bron över Österån. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Strömsholm Ligger invid Lagan nära Östra Lägret.
Strömslunds Snickerifabrik Tillsammans med de äldsta sönerna startade Oscar Magnusson Strömslunds Snickerifabrik 1945 i lokalerna på kvarnens andra våning. Efter faderns död drev sönerna företaget vidare, nu i de nya lokalerna på Fabriksgatan. Från och med 1984 tog barnbarnen Ingmar och Göran och deras farbror Bertil över driften av företaget. Numera (2006) är det Ingmar och Göran som är ensamma ägare.
Stubbabo Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det hette egentligen Södra Gruvbäcken men kallades allmänt för Stubbabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 256.
Stubbafällorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Stubbaliden Anges 1937 som backar på vägen mot Svenarum - vid sockengränsen - i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stubben Ett torp som finns kvar än i dag (?). Det ligger under Harfall i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (Inlagt 040808)
Studieförbundet Vuxenskolan
Studstorp Gård i Tofteryd alldeles vid skjutfältet. Här finns domarringar. 1667 talas om en Swän i Studstorp. 1686 förekommer stavningen Stustorp.(Inlagt 041230)
Sturegatan En av köpingens längsta gator som går i öst-västlig riktning från nära Lagan till nära Grönelund.
Sturegatskrysset Korsningen Storgatan - Sturegatan, som förr var ganska olycksdrabbad,
Sturehallen Den varuhall som Bertil Andersson startade invid Sturegatan. Den flyttades i mitten av 1970-talet fram till torget (när kvarteret bebyggdes med bostadshus) och fick då namnet Torgcenter. Se även Torgcenter.
Stustorp Se Studstorp. (Inlagt 031225)
Stutamötet Anges 1937 som en mötesplats för ungdom, stället där vägarna från Älgamo i Frostås och Apelås i Tofteryds socken möts. (Inlagt 031225)
Ståhlastugan Ligger i Mörkhult och adressen är i dag (2004) Mörkhult Ståhlastugan.
Stålmåttband Ett företag som drevs av Helge ”i Mo” Johansson på 1960-talet vid Logatan-Gjuterigatan där senare Åbergs Industri var och ännu senare Tecknit. (Inlagt 060809)
Stärkorydh Anges 1251 som stavningen för Starkeryd (Inlagt 040808)
Stövlan Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken som liknar en stövel. (Inlagt 031225)
Sudhra naesiom Stavning 1424 för Södra Nässja i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Sundbergs hörn Sundberg hade sin rörelse vid korsningen Storgatan - Artillerigatan (gamla Tofterydsvägen). Sundbergs måg Aronsson tog senare över verksamheten. Platsen kallades Sundbergs hörn,
Sundbergs lagård
Sundbergs vattenfall
Sundbergshult Låg i södra delen av Skillingaryd - några hundra meter norr om Folkparken. Det fanns en övergång vid järnvägen och rester av den finns än i dag (2004). Ladan vid Sundbergshult försvann kring 1970. Läs mer i Skillingarydsbygden 1985 sidan 13.
Sundsängen Anges 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken och 1937 som en äng. (Inlagt 040808)
Sune Sandbergs
Sunnerbo Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Anges på kartan som sankmark i Hohult i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Superdupia Ett varumärke och namnet på en webbplats av Pia Jonsson, Skillingaryd, och per Liljeqvist, Anderstorp. Pia arbetar med konst och design och utbildade sig åren 1997-2001 och ställde för första gången ut på egen hand 2001 och för första gången i Skillingaryd 2005. (Inlagt 060809)
Surpölen Anges 1937 som en åker i Skog i Tofteryds socken där det finns en vattenpuss. (Inlagt 031225)
Svahns VVS-Service Företag på 1970-talet som drevs av Kjell Svahn.
Svanaholm Torp i Tofteryd som numera är rivet.
Svante på tappen Svante hade sin bensinstation Nynäs med däckverkstad vid gamla Åbergs vid korsningen Storgatan - Sturegatan.
Svartakärr Anges på kartan 1958 som ett kärr i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartbäcken En bäck i Harfall i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (Inlagt 040808)
Svartegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartgölen Ligger nära Pålskog.
Swedbo Hugo Gabrielsson AB Företag som startade 1982 eller tidigare.
Swed-Form Företag startat av Nils-Yngve Nilsson. Se även Möbelsnitz.
Swedformgatan Den del av nuvarande Ljungberghsgatan som låg närmast Swedform.
Swed-Style Swed-Style startades i Skillingaryd 1974. 1981 flyttade företaget till Vaggeryd.
SVHK Förkortning för Skillingaryd/Vaggeryds Handbollsklubb, bildad 1971 och numera med namnet HK Vaggeryd.
Sven Larssons bäck Bäck i Elgebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 265.
Svennes första seger En bok skriven av Rune Storck 1954. Det var Runes tredje bok. (Kompletterat 041230)
Svenningsons Kemikalieaffär Låg på Skolgatans östra sida bredvid Skånebageriet samt en tid vid torget. Ägare var Curt Svenningson.
Svenningsons Kemisk Tekn AB Företag (fanns säkert 1979)
Svensaträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svensbygget (Åker) Backstugan under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan kallades i dagligt tal för Stakafällan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 243.
Svensbygget (Åker) Torp under Linnås i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 175.
Svenska flaggans dag Svenska flaggans dag den 6 juni firades bland annat på 1950-talet på Movallas fotbollsplan.
Svenskullen En backstuga under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 317. (Inlagt 040808)
Svenslaggen Anges 1937 som en mad vid Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svenssons hjulfabrik I mitten av 1920-talet (senast 1924) startade Gustav Svensson Svensson & Co Hjulfabrik. Han byggde sin fabrik i kvarteret Hyveln 6 - Hovslagaregatan 6 Verkstaden förstördes vid en brand 1924 men den återuppbyggdes. .
Svenssons Ramar Firma H. Svenssons Ramar drevs av Holger Svensson och fanns på Stationsplan 1 (Thulinshuset). Företaget startade 1979 eller tidigare.
Svenssons Skomakeri Startades av Johan Svensson. Läs mer under Skomakarn. (Inlagt 061229)
Svenstorp Ligger i Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Tofteryd Svenstorp. (Uppdaterat 031225)
Sveriges bästa sjua En badmintontävling som 1974 såg Skillingaryds Badmintonklubb som segrare.
Svettbandet En musikgrupp bildad till Tofterydsrevyn 2004. I gruppen ingår Andreas Staberg, Jakob Toftgård, Björn Sandberg, Alfred Toftgård, Joel Staberg, Joakim Toftgård och Jonathan Mourtada. Se bild här. (Inlagt 040808)
Svinakällan Anges 1937 som en källa i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinalyckan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svinavad Terräng i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinhusåker Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinsjön Sjö i närheten av Basseberg i Åkers socken.
Svältegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. 1937 berättas att det inte finns någon fisk i gölen. (Inlagt 040808)
Svänö Björkelund
Svärtelaggarna Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken. 1937 noteras det som mossmark. (Inlagt 040808)
Svärtö Anges på kartan 1958 som en mossholme i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en ö i Dala mosse. (Inlagt 040808)
Sylen Kvarter vid korsningen Sturegatan - Östra Allégatan och här byggde bostadsstiftelsen 1973.
Systembolaget Är självfallet just Systembolaget vid torget i Skillingaryd.
Systrarna Fagerhult Den blomsteraffär som Birgit och Iris Nilsson hade.
Systrarna Franssons
Systrarna Johannesons Systrarna Johannesons Café & Conditori startades på Skolgatan 5. Huset finns kvar än i dag (2004). De flyttade kaféet till Stationsgatan kring 1942, men det totalförstördes av en brand 1971. Ny lokal blev den nuvarande - Jonsons Konditori - på Stationsgatan.
Systrarna Rydéns
Så minns jag Skillingaryd En serie böcker skrivna av Rune Storck. Den första utkom 1990. Fyra delar med denna boktitel gavs ut 1990-1993. (Kompletterat 041230)
Så minns vi Skillingaryd En bok utgiven av Rune Storck 1994 och där ett antal journalister berättar minnen. (Inlagt 041230)
Sågaregården Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Ryd Sågaregården.
Sågen (Hagshult) Hus som i dag (2004) har adressen Boda Sågen.
Sågen (Åker) Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det anges år 1792 som nybygge. Det låg utmed Österån. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 252.
Sågen (Åker) Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det låg strax ovanför torpet Sågen och är numera borta. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 254.
Sågen (Åker) Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 270.
Sågen (Åker) En backstuga som låg i Galtås i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 303. (Inlagt 040808)
Säldeberget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Har också kallats Berget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 60). Säldeberget har i dag (2006) postadress Skillingaryd, får el från Vaggeryds Elverk, tillhör Stengårdshults församling och Virvhults by. Här bor i dag familjen Ignell. (Kompletterat 051205)
Säldehagen Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Huset byggdes på 1770-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 153. Adressen är i dag (2004) Kåveryd Säldehagen.
Särskolan På Fågelforsskolan finns särskolans yngregrupp och äldregrupp.
Särskolefaddrarna
Sävkärret. Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Kallades även Dunderhyttan. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69). har i dag (2004) adressen Mässeberg Sävkärret.
Sävsjö Trävaru & handels AB
Södergård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Södergård.
Södergård (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2004) adressen Järnboda Södergård.
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2004) adressen Rösberga Södergård.
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2004) adressen Föreberg Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2004) adressen Uljeshult Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Äddebo med i dag (2004) adressen Äddebo Södergård.
Södergården (Hagshult) Ligger i Fryebo med i dag (2004) adressen Fryebo Södergården.
Södergården (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2004) adressen Väshult Södergården.
Södergården (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Södergården.
Södergården (Tofteryd) Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Gimmarp Södergården.
Söderpartiet
Södra Bruk Götaströms Bruk kallades förr Södra Bruk i motsats till Götafors i Byarums socken. (Uppdaterat 031225)
Södra Galtåås Anges 1686 och med det avses Södergård i Galtås i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Grohult Gård under Sjöaryd strax öster om Linnesjön i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Södra Gruvbäcken Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. I folkmun kallades torpet för Stubbabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 257.
Södra Gruvebäck Anges 1930 till Älgebo i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Hagen Anges 1937 som en hage i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Järnvägsgatan Gatan som löper längs med järnvägens västra sidan söder om Källeliden. Den allra sydligaste delen från Bäckstigen hette förr Hultgatan.
Södra Jönshult Ryttartorp (nummer 67) i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Södra Linneryd
Södra Lycka Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Huset byggdes år 1800. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 186.
Södra Lycka Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det ligger längs vägen i Mörkebo by. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak (sidan 209).
Södra Lycka Ett torp under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 312. (Inlagt 040808)
Södra Lyckan Ligger i Mörkebo med i dag (2004) adressen Mörkebo Södra Lyckan,
Södra Lycke Ligger i Ljungberg med i dag (2004) adressen Ljungberg Södra Lycke.
Södra Lycke Ligger i Stenvadet med i dag (2004) adressen Stenvadet Södra Lycke. Ett smeknamn förr i tiden var Flurra.
Södra Löffällorna Ligger i Hultsgärde i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Moliden Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Södra Molycketrädan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra mosse Åkermark i Holma i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Nässja Del av Nässja i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Rösberga En del av Rösberga i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södra Sjöaryd
Södra Skogsvägen En gata i Klevshult.
Södra Slättakanten Där man spelade fotboll och där det fanns lite hus.
Södra Torp (Södratorp) Ligger i Frostås i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Frostås Södratorp. (Uppdaterat 031225)
Södra Trädgårdsgatan Den södra delen av den numera delade Trädgårdsgatan. Den går i nordsydlig riktning från Källeliden till Nya Åkersvägen.
Södra udde En udde nära Grohultsviken vid Linnesjön.
Södra vägen Vägen längst i söder i Skillingaryd, därav namnet.
Södraberg Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers-Ryd Södraberg. Här har det funnits en backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Den revs omkring 1875. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Södragärde Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken, (Inlagt 031225)
Södre hage Anges 1937 som en hage i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södredal Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sölvebäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Linnerydssjön från kyrkbyn i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sölvesborg Trading Ett företag som 2006 etablerade sig i Skillingaryd med ett nybygge på Götaström. Läs mer. (Inlagt 061229)
Söndagsskolan Bedrivs av flera församling. Missionskyrkan startade sin 1881. Före dess fanns söndagsskola i bland annat Pukarp och Fåglabäck. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 27.
Söndax Verksamhet för barn från fyra år i Skillingaryds Missionsförsamling med aktiviteter under gudstjänsttid. (Inlagt 051205)
Sörgården (Hagshult) Ligger i Jönshult med i dag (2004) adressen Jönshult Sörgården.
Sörgården (Hagshult) Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2004) adressen Hagshults-Torp Sörgården.
Sörgården (Skillingaryd) Servicehuset där äldre bor, tidigare benämnt ålderdomshem. Invigdes den 20 april 1968 av socialminister Sven Aspling. I slutet av 1983 står ombyggnaden klar och då har 24 nya servicelägenheter byggts vid Berggatan. På Sörgården finns boendeavdelningarna Kullen, Hagen, Gullvivan, Gläntan och Ängen. Här finns också en terapiavdelning, en lokal ofta kallad Träffpunkten, med mera.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Boarp med i dag (2004) adressen Boarp Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2004) adressen Fastorp Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2004) adressen Hult Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2004) adressen Nåthult Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Kyllås med i dag (2004) adressen Kyllås Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Mässberg och har i dag (2004) adressen Mässeberg Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2004) adressen Åkers-Gimmarp Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Gisslaköp med i dag (2004) adressen Gisslaköp Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2004) adressen Linnås Sörgården.
Sörgårdsområdet Bostadsområde på väster. Första villan stod klar 1976.
Sörgårdsskolan Den skola som byggdes på 1960-talet på Sörgårdsområdet.
Sörgårdsvägen
Sörgårn Det dagliga namnet på gården Solhem. Nu ligger äldreboendet Sörgården på platsen.
Sörskog (Tofteryd) Skogsmark i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörskog (Åker) Ett torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 67)
Söråsen Anges 1937 som en ås i Frostås i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörängen (Hagshult) Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sörängen (Tofteryd) Anges 1937 som en äng i Studstorp. (Inlagt 031225)
Sörängen (Tofteryd) Terräng vid Tofteryds Klockaregård - eventuellt också en byggnad - i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörängsön Anges 1937 som en skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörö En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 305. (Inlagt 040808)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet:
Tofteryd och Hagshults socken helt klart
Åker påbörjat S - kolla