Skillingaryds uppslagsbok S-Ö www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 24 november 2007 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

 

 

 

 

 

Namn Information
SH Teknik Ett företag startat i mars 2005. Innehavare: Samuel Haraldsson, Boda, Hagshult. Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet, konstruktionsverksamhet, offerertberedning, tillverkning och montering av givare till vattenkraftverk för reglering av vattenflöde och varvtal. Tjänsteutövning åt andra företag såsom svarvning, fräsning och andra maskinarbeten. Uthyrning av bildprojektor för användning på mässor, företag, filmvisning och kurser. (051205)
Sagab Målerifirma som drivs av Jan Sandberg. Under några år på 1990-talet fanns Sagab även som en butik med verksamhet vid torget. Han startade företaget 1987 och i dag (2003) har han 12-13 anställda.
SAIP

En affär – först på Skolgatan, senare på Storgatan 10. Startades av lärarna Stig-Agne Nöjd och Per-Ingmar Persson. Upphörde 1991. Butiken togs sedan över av Matti Moberg som länge drev företaget under namnet Sportringen. Butiken såldes 2004 till Sören Larsen som drev den vidare under samma namn och i företaget hade han också sin firma LL-Reklam. 2005 lades verksamheten ned. LL–Reklam drevs vidare av Peder Juul som under 2006 flyttade verksamheten till annan plats. I källaren startades J. Hedhs Cykelverkstad. (Kompletterat 040808, 060809, 070908)

Salong Blå En frisersalong som fanns på Storgatan 9 åren kring 1995, i samma hus som Rolands Present men på andra våning. (Inlagt 051205)
Salong Carina Företag som startade 1977 eller tidigare.
Salong Carmen Salong som drevs av Carmen Johansson.
Salong det innersta rummet En salong som startades av Jennie Jigåker den 27 april 2005. Hon började hyra lokal hos Salong Hon & Han i Vaggeryd. Sedan hösten 2005 har hon salongen på Storgatan 11 i Skillingaryd. Hon flyttade senare till Vaggeryd igen – Östergatan 7 – för att från den 1 september 2006 ta över Salong Jasmine. (Inlagt 051205, kompletterat 061229)
Salong Hårfint  
Salong Håroskop  
Salong Jasmine ”Spa” vid torget i Skillingaryd som drivs av Ninni Hallinder. Ninni startade verksamheten den 16 augusti 1894 i en lokal ovanför Beklädnadsaffären på Stationsgatan 4. 1996 flyttade hon verksamheten till torget där Komvux närmast före dess hade verksamhet. Tidigare har här bland annat varit leksaksaffär och ännu tidigare postkontor. Ninni lämnade den 1 september 2006 över Salong Jasmine till Jennie Jigåker. (Kompletterat 061229)
Salong Kerstin  
Salong Tanja Salong som i många år drevs av Tanja Juul.
Samarbetskommittén Hembygdsföreningarnas Samarbetskommitté bildades 1954 och ett av de mest påtagliga besluten under årens lopp var att man beslutade att 1978 börja ge ut boken Mellan Härån och Rasjön.
Samarbetsnämnden Den nämnd med företrädare för olika kommuner som siktade till att bilda Vaggeryds kommun.
Samhall Under några år namnet på det som från början hette Duleverken – ofta kallat Skyddade verkstan. Läs mer under Duleverken.
Samling vid pumpen Namn på Tofterydsrevyn 1998.
Samuelsons Varuhall som 1997 flyttade från torget till Slätten. Den hette från början Sturehallen och låg då i kvarteret Järnven. Den flyttades till torget och bytte namn till Torgcentern, senare till Samuelsons. Den 1 september 2004 såldes företaget till Hemköp. (Kompletterat 040808)
Samhällsföreningen Klevshults Samhällsförening som startades 1995. Läs mer HÄR!
Samrådsgruppen I dag (2004) finns det sju föräldraråd och en samrådsgrupp i Skillingaryd. I föräldrarådet ingår föräldrar från varje klass/avdelning på respektive enhet. Personal, elever år 4-9 och skolledning finns representerad. Samrådsgruppen för området består av en förälder från varje föräldraråd samt personal och skolledning.
Samsgruppen En kommunal grupp som sysslar med frågor kring arbetsmarknad, familj och folkhälsa. I gruppen ingår representanter från kultur och fritid, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnd samt kommunstyrelse. (Inlagt 051205)
Sandbergs målarverkstad Paul Sandbergs målarverkstad ligger mitt emot järnvägens lastkaj. Här hade NTO ofta sina möten innan man 1904 fick en egen lokal – den nuvarande vid Kaffegatan.
Sandbergs Måleri (Gunnar)  
Sandbergs Måleri (Harald)  
Sandbergs Måleri (Sune)  
Sandborgen Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Sanden Har i dag (2004) adressen Klevshult Sanden. Det var ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 326. (Inlagt 040808)
Sanden Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Sanden. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 30. (Kompletterat 040808)
Sandgatan En gata i Klevshult.
Sandholmen Gård i Klevshult. Mer text och bild HÄR!
Sandsholm(en) Ligger i Tofteryd på vägen mot Hagshult. Han fått sitt namn efter J.P Sand, en sadelmakare. Adressen är i dag (2004) Tofteryd Sandsholm. Finns också en notering om ”Frithjof på Sands”, alltså Sandsholmen - om det nu är samma Sandsholmen som avses.
Sandstigen En gata på Alshultsområdets östra sida.
Sandträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandträdan (Tofteryd) Anges år 1937 vara en sandig åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sandudden En udde vid Linnesjöns östra strand strax söder om Hallaberget. Har i dag (2004) adressen Sjöeryd Sandudden.
Sandvadet Anges 1937 som ett vadställe i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandvadsbäcken En bäck vid Grohult i Sjöaryd i Tofteryds socken. Angavs 1937 vara ett tillflöde till Linnerydssjön och rinner förbi Sandskärret. (Inlagt 031225)
Sandvadskärret Ett kärr i Grohult i Sjöaryd, vid Sandvadsbäcken. (Inlagt 031225)
Sandåker Anges 1937 vara en sandig åker i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Saras källa En källa vid den gamla backstugan Skogsberg under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Saturnus Kvarteret i centrum mellan Ljungberghsgatan – Sturegatan – Skolgatan – Stationsgatan.
Saturnuskällaren Restaurang i kvarteret Saturnus.
Saturnus a go go Det diskotek som fanns i Saturnuskällaren åren kring 1966-67
SBK Förkortning på Skillingaryds Bowlingklubb.
Scan-Dryer Företag i Ålaryd som startats av Karl Wischer.
Scharkis Ett företag som startades i Möälnarp i Tofteryd 2005. 2006 tog man vöer butiken vid Vaggerydstravet och i slutet av 2006 flyttade man in med en andra butik i gamla Esso i Skillingaryd. (inlagt 061229)
Scoutstugan Den så kallade Vallinstugan åt nordväst vid korsningen Valdshultsvägen - Åkersvägen.
Scöfflingerydh Det äldsta kända brevet där Skillingaryd anges är från 1415 och här talas om en Lasse och kronans gård i Scöfflingerydh.
Scoutstugorna Hus vid Linnesjöns nordvästra strand.
Segehålor Anges 1937 som kärrhålor i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Segers Tips och Toto En butik som har sina rötter i den bokhandel som Göte Gustafsson startade kring 1937. Göte sålde till Tommy och Lillian Sjögren. Sedan tog familjen Dahl över och 1994 blev Lars Seger innehavare. Lars sålde i mitten av 1996 till Zoran och Elke Kuzmic och i dag heter butiken Elkes Tips o Toto.
Segerviss Nykterhetsföreningen NGTO-logen 1091 Segerviss fanns i Åker 1903-1905.
Sekeboliden Anges 1937 som en lid vid en skogsväg i Ekhult i Tofteryds socken, (Inlagt 031225)
Service Ett vardagligt namn på servicelägenheterna på Sörgården.
Servicelägenheterna Lägenheterna mot Berggatan vid Sörgården.
Sexdagars Orienteringstävling sedan 1960-talet mellan orienteringsklubbarna Skillingaryds FK och Vaggeryds SOK.
SFK Förkortning för Skillingaryds Frisksportklubb, vilken ofta används i dagligt tal.
SFK:s Damklubb Bildades 1972. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 50.
Signalbatteriets barack En militärbarack på Västra Lägret. Den totalförstördes av en brand 1946. Läs mer i boken Larmet går (sidan 31).
Silverbäcken Rinner i Tofteryds socken förbi Nybygget och Norra Grohult ut i Linnesjön.
Silverlådan Ett smeknamn på Olle Thunanders lilla korvkiosk som fanns vid korsningen Sturegatan–Storgatan. (Inlagt 060809)
Simhallen Ett namn på badhuset.
Simma till Lucia Aktivitet i simhallen strax före Lucia. Har oftast varit en tävling mot Gnosjö kommun.
Simmens Bosättning i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Simonstorp Torp i Torp i Tofteryd som är rivet.
Simskolan Den simskola som brukar anordnas på sommaren, numera oftast i simhallen.
SIS Köpingens största förening med bowling, fotboll och ishockey på programmet.
SIS-Cup (SAIP-Cup) En ungdomscup i ishockey arrangerad av Skillingaryds IS på främst 1980-talet.
SIS-karnevalen En karneval arrangerad av Skillingaryds IS 1966.
SIS Ungdomsavdelning 1959 startade ungdomsavdelningen, en separat förening inom Skillingaryds IS med ungdomsfotboll och ungdomsishockey på programmet. I dag bedrivs endast fotboll medan ishockeyn sorterar under SIS ishockeysektion.
SIS klubbstuga Den klubbstuga som SIS hade vid gamla isbanan från omkring 1958 till början av 1970-talet. Kompletterat: Huset låg tidigare vid korsningen Södra Järnvägsgatan-järnväge där den var affär. (kompletterat 090101)
Sixtenstorp I ett brev från 1320 skrivs om ”bron mellan Sixtenstorp och Fyllaryd”. Det är två numera okända gårdar. Bron bör vara en äldre bor över bäcken mellan Tofteryd och Torp. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Sjetfasens Huset på Södra Järnvägsgatan 4. Namnet kom av att den boende i början av 1900-talet ofta sa någon svordom.
Sjunkebo Ligger i Pukarp i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Pukarp Sjunkebo.
Sjöamaden Anges 1937 som en mad vid Gärdessjön i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjöaryd eller Sjöeryd Ligger i Tofteryd. Namnet är känt från år 1268 och betyder röjningen vid sjön. 1686 är stavningen Siögerydh.
Sjöarydsgölen Anges 1937 som en göl i Sjöaryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöarydsliden Anges 1937 som en backe på vägen vid Sjöaryd. (Inlagt 031225)
Sjöarydssjön Anges 1930 vara ett annat namn på Linnesjön i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöarydsträdan Anges 1937 som en åker i Sjöaryd vid Linnerydssjön.(Inlagt 031225)
Sjöberg (Hagshult)

Anges 1943 som skogvaktareboställe i Hagshults socken. Det var ett boställe för skogvaktaren vid Torrmyra kronopark. (Inlagt 040808)

Sjöberg (Hagshult) Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt och terräng i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjöberg (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2004) adressen Mölnarp Sjöberg.
Sjöbo (Hagshult) Anges på kartan 1958 som terräng i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som ett boställe som låg vid Angsjön. (Inlagt 040808)
Sjöbo (Tofteryd)

Mellan Tofteryd - Hagshult. Belagt från 1540-talet. Namnet syftar på läget vid sjön (Linnerydssjön)

Sjöbo (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Sjöbo (Åker) Backstuga i Wipparp. Den byggdes 1793 men finns inte kvar i dag. Läs mer i boken Bak huggen knut och timrat tak sidan 77.
Sjöbo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Det revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 131.
Sjöbobäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Jönshult i Hagshults socken. 1937 Anges 1937 som ett tillflöde till Angsjön. (Inlagt 040808)
Sjöbo allé  
Sjöbo Sjöängen (Tofteryd) Adressen i dag (2004) på Sjöängen.
Sjöeryd Sjöeryds by ligger i Tofteryds socken. Stavades 1268 Sioaryth. Sjöeryd har i dag (2004) förutom Sjöeryd adresserna Sjöeryd följt av Charlottenborg, Ekebacken, Ekekulle, Enebacken, Norrgården, Sandudden, Sjösätra, Sjöviken, Smällen, Solhöjden, Soläng, Södergården, Tallnäs och Östergården.
Sjöerydsgölen En göl i Linneryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöeryds såg  
Sjöholmen Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Sjöholmen. Anges som bosättning i Linneryds Södergård i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Sjöhult Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Sjöhult.
Sjökulla Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Sjökulla.
Sjölanderaträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. Åkern blev odlad av en soldat vid namn Sjölander. (Inlagt 031225)
Sjölinalia (Sjölinaliden) Vägen från Västra Järnvägsgatan upp mot Idrottsgatan. Namnet kom av att här i huset väster om Järnvägshotellet bodde två bröder Sjölin, Gustav och Hjalmar.
Sjölund Adressen är i dag (2004) Kyllås Sjölund.
Sjölins Plåtslageri C Sjölin AB.
Sjörydssjön 1770 angivet som en sjö i Tofteryds socken, Allvin skriver 1852 sidan 5 om Sjöryds eller Linnesjön. Wieselgren berättar också om sjön 1846 sidan 25. (Inlagt 031225)
Sjörödjorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Anges 1937 som skogsmark i Linneryd i Tofteryds socken, vid Linnerydssjön. (Kompletterat 031225)
Sjöskiften Anges 1937 som en äng som ligger vid Linnerydssjön i Mörkhult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjös Bilstation  
Sjöstorp Ligger på vägen från Linneryd till Tofteryd mitt emot Linneryds Missionshus och intill Fålla. Adressen är i dag (2004) Linneryd Sjöstorp. Anges som bosättning på Linneryds Södergård i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Sjösätra Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Sjösätra.
Sjövik (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2004) adressen Järnboda Sjövik.
Sjövik (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Sjövik.
Sjöviken Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Sjöviken.
Sjöåkra (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2004) adressen Mölnarp Sjöåkra.
Sjöåkra (Åker) Ett torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Amerika. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 112.
Sjöängen Ligger i Sjöbo, Tofteryd, med i dag (2004) adressen Sjöbo Sjöängen.
Skabbarödje Anges 1937 som slåttermark i Gräshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skallen Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skallängarna Anges 1937 som ängar vid åkern Skallen i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skams undantag Anges 1937 som ett skogsskifte i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skanebro Prästen Lagergren skriver omkring 1825 om ”Torpen under Fastorp Hässlebo, eller som det äfven kallas Skanebro och Moliden”.
Skantabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 204).
Skarbolagga, Skarbolaggen En gammal mosse som numera är en grönskande idyll. Ligger nära Grönelund i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Skarnbron Anges 1937 som en bro vid Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skedeträdan Anges 1938 som en åker i Mörkhult i Hagshults socken och som gränsar till Skredan. (Inlagt 040808)
Skeppnaviken En vik i Linnesjön - mitt emot Mölnarpsnäsudden, vid Sjöeryd. Av namnet kan man dra slutsatsen att befolkningen förr kallade sina båtar för skepp.
Skilling Myntklubben Samlarklubben Skilling som bildades 1968 och som finns kvar än i dag (2007).
Skilling Se Radioflygklubben Skilling. (Inlagt 060809)
Skilling 50, 500 Motortävlingar som arrangerats av Skillingaryds Motorklubb.
Det första Skilling 500 kördes med 119 startande den 7/8 1971. Totalt bestod den av 166 km, varav 110 km SS! Segrade gjorde Roger Johansson SMK Trollhättan, bäst från SSMK var Rune Karlsson. (Kompletterat 060809)
Skillingaryd förr och nu Rune Storcks elfte bok och den sjätte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 1995. (Inlagt 041230)
Skillingaryd i helg och socken Rune Storcks 18:e bok och den trettonde i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2002. (Inlagt 041230)
Skillingaryd med omnejd förr och nu Rune Storcks tolfte och trettonde bok och den sjätte i serien om ”Så minns jag...”. De gavs ut 1996 och 1997. (Inlagt 041230)
Skillingaryd i våra hjärtan Rune Storcks 19:e bok och den 15:e i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2003. (Inlagt 041230)
Skillingarydsalvan Företag som ligger på Smedjegatan.
Skillingarydsbygden i bild Fotohäfte som ges ut årligen av Skillingaryds Fotoklubb.
Skillingaryds Ateljé & Fotomagasin  
Skillingaryds Badmintonklubb Bildades den 13 november 1963 av Herbert Storck, Åke Svensson, Lars Pettersson och Bernt Hansson.
Skillingaryds Begravningsbyrå Företag som drivs av familjen Rydén och som numera (2004) har sin verksamhet på Stationsgatan vid korsningen med Kurragatan.
Skillingaryds Bilhall  
Skillingaryds Biltoppsfabrik Bröderna Petterssons Snickerifabrik. Läs mer där.
Skillingaryds Blåbandsförening En nykterhetsförening 1891-1900.
Skillingaryds Bok - & Pappershandel Se Hanssons Bokhandel som startade 1932
Skillingaryds Boktryckeri Ett företag som startades 1936 av Rudi Warin. Det heter numera Skilltryck. Det övertogs sedan 1997 av familjen Holmberg från Värnamo.
Skillingaryds by Den ursprungliga (?) byn i Skillingaryd som låg på höjden, ungefär vid korsningen Åkersvägen – Valdshultsvägen.
Skillingaryds Cykel& Motor Företag som startade 1982 eller tidigare.
Skillingaryds El- och valskvarn  
Skillingaryds Elverk Skillingaryds Elektricitetsverk startade 1911 och fick rätt att från 1 juni 1911 nyttja Götaströms och Fågelfors vattenfall med en gemensam damm vid Fågelfors. Arbetet med dammen påbörjades i maj 1911 och stod klar den 10 januari 1912. På hösten 1911 var även kraftstationsbyggnaden färdig för inmontering av turbiner och elektriska generatorer med instrumentering.
Skillingaryds FK Förening som startade 1937 och som har sin bas på Grönelund.
Skillingaryds Glas - och Porslin AB Bolagsnamnet för Rolands Present. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Glasmästeri och Ramaffär Låg på Skolgatan 4 (3).
Skillingaryds Golvfirma Skillingaryds Golvfirma AB på Storgatan 19,
Skillingaryds Gymnastikförening  
Skillingaryds Handels-AB  
Skillingaryds hemvärn Se hemvärnet
Skillingaryds IS Förening som startade 1921. Läs mer på www.sis.nu
Skillingaryds Jaktvårdsförening Förening bildad 1935 med skjutbana strax söder om köpingen. Läs mer HÄR!
Skillingaryds Konsthandel Företag som drivs av Birgitta och Bruno Svensson. Det startades 1952 och butiken finns på Storgatan 28.
Skillingaryds Korpförbund Se Skillingarydskorpen.
Skillingaryds kraftstation Kraftstationen vid Fågelforsdammen som togs i bruk 1911 och som är i bruk ännu (2004).
Skillingaryds krog Gästgivaregården (Gästis) som låg nära på östra sidan om Storgatan mot Artillerigatan där det i dag (2004) är parkeringsplats. Mer text och bilder HÄR!
Skillingaryds Kyrkogård Se Skillingaryds Skogskyrkogård.
Skillingaryds kyrkor i bön En gemensam bönesatsning av kyrkorna med samling torsdagar kl. 10.00 med Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Frälsningsarmén som i december 2005. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Lucia Hantverksföreningen anordnade luciaomröstning från 1945 och cirka tio år framöver.
Skillingaryds Manskör Se Manskören.
Skillingaryds Mattväveri Drevs i många år av bröderna Lennart, Åke och Gunnar Bengtsson. Deras kusin Bertil Johansson startade också ett mattväveri.
Skillingaryds Mekaniska Företag som drivs av Jan-Erik Svensson med verksamhet i Gamla Granstrands på Östra Allégatan.
Skillingaryds Metallfabrik Företag startat 1928 av Otto Gustavsson och två kompanjoner.
Skillingaryds Missionsförsamling Församling som startade 1877.
Skillingaryds Motorklubb  
Skillingaryds Municipalsamhälle  
Skillingaryds Musikkår Musikkår som fanns åtminstone på 1920-talet. Bild i Skillingarydsbygden i bild 1991 sidan 16.
Skillingaryds Måttindustri Ett företag som startades på 1940-talet av Sven Gustavsson, Våge Karlsson och Lage Hjälmhammar. Senare köpte Gustav Svensson Lages del och numera (2005) drivs företaget i sin helhet av Gustavs son Bruno Svensson och verksamheten bedrivs fortfarande vid Storgatan 28, (Inlagt 051205)
Skillingaryds Möbelaffär Butik som drevs av Gerhard Ihreborn, helt klarlagt 1940 och troligen både tidigare och senare.
Skillingaryds Möbelindustri Grundades av Valter Svensson (Stebrant) 1944, Låg vid korsningen Åkersvägen – Idrottsgatan åt nordväst. När Valter dog 1979 dog sonen Christer över och drev firman vidare under namnet Snickarna. Verksamheten lades ned 1979 och huset revs 1987 för att lämna plats för bostadshus.
Skillingaryds rektorsområde  
Skillingaryds Schackklubb  
Skillingaryds Simklubb  
Skillingarydsalvan Företag som startades av Curt Svenningson och som numera drivs av sonen Roger.
Skillingaryds skjutfält Anlades 1898. Läs mer HÄR!
Skillingaryds Skogskyrkogård 1905 beslutades att bygga en kyrkogård i Skillingaryd men mark inköptes inte förrän 1921. Året därpå var kyrkogården klar. 1930 stod klockstapeln färdig och 1941 begravningskapellet. 1986 invigdes en minneslund.
Skillingaryds Smådjurspraktik En djurklinik som öppnade den 9 juni 2005 i före detta polisstationen - bottenvåningen – vid Artillerigatan. Veterinärer är Ulf Axelsson, Birgitta Karlsson och Katarina Svensson. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Sparbank Startade 1877 under namnet Tofteryds sockens Sparbank. 1925 blev namnet Tofteryds Sparbank. I börjande av 1950–talet bytte man namn till Skillingaryds Sparbank och 1968 eller 1969 till Finnvedens Sparbank. Numera är namnet Sparbanken Alfa. (Kompletterat 040808)
Skillingaryds Stålrörsindustri Företag vid Skolgatan-Norra Allégatan startat av Åke Svensson 1952.
Skillingaryds Taxi Företag som drivs av Erik Eriksson.
Skillingaryds Tråddrageri Ett företag bildat kring 1918 av Henning Johanson. Hade troligen samma ägare eller stort samarbete med Skillingaryds Möbelindustri.
Skillingaryds Träförädlingsverk Startades 1947 och kallas ofta för Hamlins såg. Bertil Hamlin övertog 1947 arrendet från Centralföreningen för Skillingaryds sågverk. 1964 byggde Bertil nytt, de nuvarande (2004) lokalerna vid Fabriksgatan. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Skillingaryds Vagnindustri  
Skillingaryds Verktygs AB  
Skillingaryds Vulkaniseringscentral. Ägdes av John Mårtensson och låg på Kaffegatan, alldeles öster om Fribergshuset. När John slutade hade Jönköpings-Posten lokalredaktion i lokalen. Huset revs och gav plats för Erikssons fastighet.
Skillingaryds yrkesskola Startade 1946
Skillingarydsboken minnesskrinet Rune Storcks 15:e bok och den tionde i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 1999. (Inlagt 041230)
Skillingarydsboken små nära ting Rune Storcks 20:e bok och den 15:e j serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2004. (Inlagt 041230)
Skillingarydskorpen Cirka 1965 återbildades korpen i Skillingaryd. Eller som den egentligen heter, Skillingaryds Korpförbund.
Skillingarydsmodellen Den satsning som alltid gällt inom Skillingaryds Badmintonklubb, att alla ska få träna mycket och ofta trots brist på ledare och bra lokaler.
Skillingarydsortens Tvätt- och Bastuförening upa En förening som startades 1944. (Inlagt 041230)
Skillingarydsträffen En stor ungdomstävling som arrangerades av Skillingaryds Badmintonklubb.
Skillingarydsvägen En väg i Hillerstorp. (Inlagt 040808)
Skillinge Hemslöjd Ett företag i Dalslund, Hagshult, som drivs av Inger Lindström. (Inlagt 051205)
Skillinge Städ HB En städfirma som funnits sedan slutet av 1980-talet. (Inlagt 051205)
Skillingefärg Färghandel som låg vid torget. Hette tidigare Calles Färg.
Skillingehus  
Skillingehusdanserna  
Skillingenytt En annonstidning som drevs av Stig och Stefan Wahlström på främst 1990-talet
Skillingtrycket En klubbtidning som startades tidigt av Skillingaryds MK. Det allra första Skillingtrycket utkom den 5/12 1972. Det sista numret i pappersform var nummer 1 2006. Därefter valde klubben att enbart ha information på webben. (Inlagt 061229)
Skillmech Skillmech AB startades 1909 och ingår numera i Proton Group. Företaget har sin verkstad på Mellangatan 1.
Skilltryck  
Skinnarebo Skinnarebo i Sjöaryd i Tofteryds socken omnämns 1686. (Inlagt 031225)
Skithusalia  
Skitnavadsliden Anges 1937 som en vägbacke med bro i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skjut inte på hembygden En TV2-film som sändes 974 och som handlade om skjutfältskampen.
Skjutbanan Skyttegillets skjutbana på Slätten 1914-1945. Skjutvallen finns kvar än i dag (2004) strax söder om gamla ESSO.
Skjutfält – ödebygd – NEJ! Det kanske vanligaste slagordet vid skjutfältskampen på 1970-talet.
Skjutfältet Anlades 1898. Läs mer HÄR!
Skjutfältsbranden Den stora branden på skjutfältet 1975. Det brann i tre dygn. Läs mer i boken larmet går (sidan 47). Det var också en stor brand på skjutfältet 1918 (läs mer i boken Larmet går sidan 21)
Skjutfältskampen Kampen mot ett utbyggt skjutfält.
Skjutfältsrådet Ett samverkansorgan mellan bland annat skjutfältet, kommunen och länsstyrelsen.
Skjutskolan Militärens skjutskola var 1903-1948 förlagd till Skillingaryd.
Skog Gården Skog i norra delen av Tofteryds socken är i skrift känd från 1307. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Skogen Ligger i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryd Skogen.
Skogsberg Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Backstugan tillkom kring 1840. I folkmun kallades stugan för Askåsen och källan vid tomtens rand kallas än i dag för Saras källa. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Skogsgläntan Ligger i Jönshult med i dag (2004) adressen Jönshult Skogsgläntan.
Skogshotellet En byggnad på Skillingaryds västra läger som revs kring 1910. Den låg strax söder om nuvarande (2004) expeditionen. Kallades också för Volontärhotellet.
Skogskapellet Kapellet på kyrkogården i Skillingaryd
Skogskyrkogården Skillingaryds kyrkogård. Läs mer under kyrkogården
Skoglunds Huset har fått sitt namn efter stationskarlen Skoglund som bodde där. Huset ligger alldeles söder om Järnvägshotellet på Västra Järnvägsgatan. De senaste årtiondena har det också kallats Ekbergs efter den senaste innehavaren.
Skogslund (Torp i Tofteryd) Torp i Torp i Tofteryds socken som är rivet. (Kompletterat 031225)
Skogslund (Nåthult i Tofteryd) Ligger i Nåthult i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Nåthult Skogslund.
Skogslund (Föreberg i Åker) Backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Har i dag (2004) adressen Föreberg Skogslund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 227.
Skogslund (Galtås i Åker) Ligger i Galtås med i dag (2004) adressen Galtås Skogslund. Den ligger i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 303. (Kompletterat 040808)
Skogslund (Häradsö i Åker) Ett torp som låg längst åt söder i Häradsö by i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (Inlagt 040808)
Skogslund (Uljeshult i Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 177.
Skogslund (Uljeshult Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2004) adressen Uljeshult Skogslund
Skogsträdan Anges 1937 som en åker i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skogsåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skolan fimpar tobaken Se Tobaksprojektet.
Skolan i Hult Här började man med undervisning 1850. Läs mer i Tofteryds skolhistoria del 1.
Skolgatan Gatan som går till Skolan, från i norr vid Krahners till i söder vid Stationsgatan.
Skolhälsovården Finns på Fågelforsskolan.
Skolinformatör Ett uppdrag inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Skolskeppet Ett skepp i trä byggt på skolgården i Skillingaryd, eventuellt 1968. Det är numera rivet.
Skolvägen En gata i Klevshult.
Skomakarebygget Torp i Tofteryds socken omnämnt av Allvin 1852.
Skomakarn Skillingaryds siste skomakare Eskil Johansson slutade verksamheten i källarlokalen på Bangårdsgatan – mitt emot ingången till biblioteket - vid årsskiftet 1984-85 efter nära 60 år i yrket. Han var 13 år när han började hos sin far Johan Svensson. Från Tofteryd flyttade man 1925 till Skolgatan 2, där servicehuset Jupiter finns nu (2006). Även Eskils farfar och farfars far var skomakare. (Kompletterat 061229)
Skomakarns Ett hus kallat så i Åkers kyrkby.
Skoogs Grus AB, Sven Ett företag på Eksgatan 7 som drivs av Sven Skoog. (inlagt 061229)
Skor & Sånt Skobutik. Den startades i september 1997 av Bente Ekfeldt och hade kvar den till början av år 2000. Adressen var Stationsgatan 4, västra delen dit Skillingaryds Begravningsbyrå flyttade. Före Skor & Sånt var det också skoaffär i lokalen. (Kompletterat 061229)
Skorpan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Skrattens Backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Den hette egentligen Högalid. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Skrean Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Skrean.
Skredan Anges 1937 ligga i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skrivare Svenssons 1896 anställdes en stationsskrivare vid stationen. Han hette Svensson och hans bostadshus kom att kallas Skrivare Svenssons. Det låg på Stationsgatan, något väster om nuvarande (2004) Beklädnadsaffären.
Skråen Centralkonditoriet på Storgatan. Se Centralkonditoriet.
Skräddare Wigren Wigren hade sin verksamhet på andra våning på Skolgatans västra sida i huset norr om KD Johanssons.
Skräddarebygget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 62)
Skräddarekällan Anges på kartan 1958 och 1937 som en källa i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skräddarns Helmer Axelsson var skräddade och hans hem på Källeliden, alldeles i Brunnsgatans förlängning, kallades Skräddarns.
Skräddarns udde Helmer Axelsson höll ofta till på en särskild plats vid Långasjön i Åker, strax bortom gamla badplatsen. Än i dag säger många Skräddarns udde.
Skräddarns ö Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skräddartorp Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen. Kallades även för Korsbo.
Skräppa Ett smeknamn för Ljungdala nära Ljungberg väster om Skillingaryd
Skyddade verkstan Smeknamn på Höglandsverken eller som den numera kallas, Samhall Brahe. Byggd 1966.
Skyndalångsamt I folkmun namnet på Göte Gustafssons Pappershandel på Stationsgatan. Namnet kommer av att man tog hand om sina kunder väl. Inget stressande precis.
Skyttaberget Torp i Tofteryds socken omnämnt 1846 av Wieselgren. (Inlagt 031225)
Skyttabygget Skogsmark och torp i Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skyttegillet Skillingaryds Skyttegille.
Skyttepaviljongen 1890-1914 hade Skillingaryds Skyttegille sin skjutbana vid Södra Järnvägsgatan och där hade man också en skyttepaviljong. Den låg ungefär vid Mattssons – Södra Järnvägsgatan 10. Skottvallen låg cirka 300 meter söderut – inte så långt från järnvägen. Stugan flyttades senare till Ålaryd och blev sommarstuga där.
Skånebageriet Inregistrerat 1935 av Erik Olsson. Kan ha startat i källaren vid östra sidan (källaren). Var sedan på Skolgatan i Stora Hotellets fastighet på gatans östra sida. Här fanns också Curt Svenningsons Färghandel.
Skånska landsvägen En ny väg byggdes genom Skillingaryd 1676, Skånska landsvägen. Det som i dag heter Storgatan.
Skällgölen Göl i Gimmarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skämsvrån Anges 1930 som en åkerren i Torp i Hagshults socken och att den var tätt bevuxen med hassel samt 1937 att den hade ett avsides läge. (Inlagt 040808)
Skänkeribban Ligger i Häradsö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 335. (Inlagt 040808)
Skärsjön Sjö nära Mässeberg i Åkers socken.
Sköfflingharwdh 1430 talas om Sköfflingharwdh eller Sköfflingerud, alltså dagens Skillingaryd. 1450 skrivs namnet Skofflenga Rydz by. 1479 skrivs Skäplingerydh. Flera andra stavningar förekommer på 1400- och 1600-talen. 1686 är stavningen Skyllingarydh.
Skötselrådet Ett samarbetsorgan mellan skjutfältet, kommunen, länsstyrelsen med flera.
Slip & Maskinverktyg Företag som drevs av Stellan Johansson på Logatan och som senare bytte namn till Verktygscenter. Företaget startade 1977 eller tidigare.
Slipebäcken Anges 1937 som en bäck som rinner mellan Ekhult och Torp till Linnerydssjön och som förenar sig nordost om kyrkan med Stenbäcken. (Inlagt 031225)
Slipedammen Damm i Boarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
SLU Centerns gamla ungdomsförbund. SLU i Tofteryd bildades 193? och lades ned 1962.
Slumpabo Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2004) adressen Hagshults-Torp Slumpabo.
Slutsteget Radioklubben VAMO hade en klubbtidning med namn Slutsteget.
Slåtterannes Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den hette egentligen Lilla Lid. Den kallades även Nissa Lycka. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Slätten (Slätta) Militärens läger mitt i Skillingaryd. Ur en in sändare i en tidning: ”Slätten är vår lunga där vi kan andas in vår historia, tänka oss tillbaka 300 år i tiden, njuta över utsikten över vackra militära byggnader, inramade i björkarnas milda grönska. Slätten är nu bara en knapp tredjedel av vad den varit. Den sträckte sig förr från järnvägen i i väster till militärförläggningen i öster. Ständigt hotad, men lyckligtvis har denna markbit öster om Storgatan hittills blivit bevarad från exploatering. Man måste inte bebygga varje kvadratmeter mark.”
Slätten (fotbollsplanen) En träningsplan för fotboll anlades omkring 1970 på Slätten. I januari 1980 var det premiär för den utbyggda träningsplanen och nu fanns också elljus.
Slätten (Åker) Ett annat namn på backstugan Klockaregärdet i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (Inlagt 040808)
Slätten Fastighetsbeteckning för stiftelsens hus vid Södra vägen. (inlagt 061229)
Slätteryd Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Slätteryd. En del av Linneryds Södergård. (Kompletterat 031225)
Slätthultet Ligger strax väster om Skillingaryd på vägen mot Nyholm. Anges som en avstycka från Skillingaryd i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Smedagården Ligger i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryd Smedagården.
Smedjebacken Ligger i Pålskog med i dag (2004) adressen Pålskog Smedjebacken.
Smedjebo Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Lyckås Smedjebo.
Smedjegatan En gata alldeles väster om Järnvägen som går från Sturegatan och norrut. Gatan har fått sitt namn av att det förr fanns en smedja här.
Smedjegården (Hagshult) Ligger i Pålskog med i dag (2004) adressen Pålskog Smedjegården.
Smedjegården (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Torp Smedjegården.
Smedjekärret Anges 1937 som ett kärr i Fryebo i Tofteryds socken och att det vid kärret står en smedja. (Inlagt 031225)
Smedjelaggsbäcken På en karta från omkring 1800 finns en bäck med detta namn i Järnboda.
Smedjeliden Anges 1937 som en vägbacke i Västhult i Hagshults socken och att här förr fanns en smedja. (Inlagt 040808)
Smedstorp Backstuga i Äddebo i Hylteryds rote i Åkers socken. Härifrån härstammar smedsläkten Källgren. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 212.
Smedåkern Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken och att här förr fanns en smedja. (Inlagt 040808)
Smidesfirman Reo Reinhold Johansson, Einar Davidsson och Ragnar Fredriksson startade firman 1947 eller 1949. Ragnar gick ur efter några år. 1962 upphörde verksamheten. Fabriken låg norr om Bergkvists invid järnvägen och denna är i dag ihopbyggd med en annan byggnad. Detta berättar Reinholds son Evert Reinholdsson i en intervju den 15/11 2004. (Inlagt 041230)
Smulan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Småfolket Varje tisdag och torsdag (åtminstone våren 2005) har Svenska kyrkan verksamhet för barn i åldern 0–6 år i Församlingshemmet. (Inlagt 051205)
Smålands Bandfabrik Byggdes 1934 strax väster om Skillingaryd och heter numera (2004) Smålands Band. Den startades av Otto Lemke som tidigare arbetat Stensö Bandfabrik. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 25.
Smålands Bank Låg vid Stationsgatan 3 i det hus som hade byggts 1916 och i denna lokal har i dag (2004) Finnveden sin verksamhet. Däremellan har det varit apotek, pastorsexpedition och Röda Korsets Kupan i lokalen.
Smålands Kompetenskraft AB Ett företag på Skolgatan 55 (Tuvab). (inlagt 061229)
Smålandsbanken  
Smålandsrasta Restaurang som byggs 1980 i Klevshult.
Smålandsgatan Gata på Eksområdet. Här finns Fransons Bil och Samhall Brahe.
Smålandsrasta Restaurang i Klevshult som startade kring 1980.
Småskolan Startades i Tofteryd 1859, troligen i sockenstugan.
Smällebäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Linnerydssjön i Tofteryds socken och att den kommer från Torp. d(Inlagt 031225)
Smällen Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Smällen.
Smältverket Klevshults Smältverk ligger strax utanför Klevshult. Det eldhärjades 1990.
Smördalen Ett sällan använt namn på ett område i södra Skillingaryd. Det är nog från början den äng som finns kvarn än i dag söder om Brunnsgatan. Läs mer HÄR!
Smörjhallen Ett mycket sällan använt smeknamn på ishallen i Skillingaryd.
Smörliden Anges 1937 som en backe på en skogsväg vid Tofteryds Smedagård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Snapphanen Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Sneppabo Grytås soldattorp nummer 102 under Häradsköps rote i Åkers socken. Det låg väster om gårdarna i Grytås. Västerut från soldattorpet låg mycket tidigt backstugan Bengtsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 284. (Inlagt 040808)
Snubblarna Akrobatgrupp i vilken ingick personer som Roger Svenningson, Kjeld Larsen, Roland Åberg med flera.
Snickarbygget Ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. (Inlagt 040808)
Snickarebygget Terräng i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Snickaregården Ett hus i Boarp.
Snickaregatan En gata i öst-västlig riktning på norra delen av Kyrkogårdsområdet.
Snickarna Grundades av Valter Svensson (Stebrant) 1944 under namnet Skillingaryds Möbelindustri. Låg vid korsningen Åkersvägen Idrottsgatan åt nordväst. När Valter dog 1979 tog sonen Christer över och drev firman vidare under namnet Snickarna (namnbyte eventuellt redan 1972-73) . Verksamheten lades ned 1979 (1985?) och huset revs 1987 för att lämna plats för bostadshus.
Snickerifirman Hebe  
Snokaren En tidning som började ges ut 1996 av LO-sektionen. (Inlagt 041230)
Snuddebo En by längst upp i Tofteryds socken. På 1560-talet var stavningen Snuddeboda. Ordet snudd = snipp eller spets. Sockengränsen går här upp i en udde eller snipp. Känt i skrift från 1507. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Snäckan Det tidiga namnet på Skillingaryds IS bowlingsektion för damer.
Snörebo Betesmark i Apelås i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225).
SO-institutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Sockar Artilleristerna och infanteristerna i Skillingaryd kallade varandra för sockar (namnet på infanteristerna) och paltar (artilleristerna) och det kunde vara stora slagsmål grupperna emellan.
Sockenbiblioteket Åker hade tidigt ett sockenbibliotek men ingen läste böckerna. Därför beslutades 1897 (?) att sälja böckerna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 64.
Sockenmagasinet (Åker) Sockenmagasinet i Åker stod förr på bergsryggen söder om kyrkstallarna men finns numera i hembygdsgården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 23. (Inlagt 040808)
Sockenrådet Sockenråd i Hagshult, som bildas 1990.
Sockenstugan (Hagshult) Sockenstugan i Hagshult används numera som bibliotek med mera.
Sockenstugan (Tofteryd) Byggdes 1836 och låg där kyrkskolan byggdes - nuvarande (2004) Tofthagaskolan. Det östra rummet kallades sockenstugan och det västra fruntimmerstugan. På andra våning startade Tofteryds första skola 1847. Läs mer i boken Tofteryds skolhistoria del 1.
Sockenstugan (Åker) Sockenstämmoprotokollen talar om att mötena hölls vid kyrkan på 1600-talet och en bit in på 1700-talet och då i ett timrat sockenhus. Den nuvarande sockenstugan har varit skola och är nu församlingshem. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Inlagt 040808)
Sockenstämman  
Sohlbergs Järnhandel Järnhandel som startade i slutet av 1990-talet i före detta Rymans markisers lokal. Den 22 november flyttade Sohlbergs till gamla Byggvaruhuset på Storgatan 79 och den 25 november var det högtidlig invigning. (Kompletterat 041230)
Solbacken (Hagshult) Ligger i Fagerhult och har i dag (2004) adressen Fagerhult
Solbacken Ligger i Månsabo alldeles väster om Skillingaryd och har adressen Månsabo Solbacken.
Solbacken Ligger i Galtås med i dag (2004) adressen Galtås Solbacken.
Soldathemmet Beteckningen på Soldathemmet, som funnit på olika platser i eller kring västra lägret. Startade 1899, men har nu upphört.
Solgläntan Ligger i Nyholm med i dag (2004) adressen Nyholm Solgläntan.
Solhem Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Solhem.
Solhem Gård i Skillingaryd, oftast kallad Sörgårn. Låg där äldreboendet Sörgården ligger nu (2004).
Solhem Ligger vid Almesäng mellan Skillingaryd - Klevshult.
Solhäll Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Solhäll.
Solhöjden Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Solhöjden.
Solskydd Solskydd i Skillingaryd med lokal på Fabriksgatan (Gamla Krahners) och det drivs av familjen Norgren. Under 2004 flyttade familjen hem verksamheten till sin bostad på Björkgatan. (Kompletterat 040808)
Solslätt Anges 1937 ligga i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Solstrålen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (051205)
Solsäter Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Solsäter.
Solvik Hus i Åker. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 64 samt text och bild HÄR! Har i dag adressen Åker Solvik.
Solviken En fastighet som förr låg utanför samhällets norra gräns tillhörig snickaren Hjalmar Pettersson. Nuvarande adress är Skolgatan 63. Den eldhärjades 1927 men räddades. Läs mer i boken larmet går (sidan 25).
Solåsen Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Solåsen.
Soläng Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Soläng.
Sommarhemmet Ett vanligt namn på Sommarhemmet Fridhäll.
Sommarleken En ungdomsverksamhet som bedrevs av NTO under cirka tio år på 1970- och 1980-talet med verksamhet på Berghem.
Sommarläger En lägerverksamhet av fritidsnämnden startad 1977.
Sommarresan En hembygdsresa anordnad av hembygdsförbundet som bland annat 1995 gick till Skillingaryd med omnejd.
Sommarsimskolan  
Sommarutställning En utställning på Tallnäs. Det började med en utställning av ikoner 202. 2003 ställde Renée Göth ut, 2004 Ann Jansson och 2005 Keld Remond Petersen. (Inlagt 051205)
Soptippen Som namnet säger den gamla soptippen som låg nära Lagan söder om Skillingaryd. En äldre soptipp låg på nuvarande kyrkogårdsområdet.
Sparan Anges 1937 med ett frågetecken som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)

Sparbanken

 
Speltboden Startade i Nässja Mellangård och drevs av Titti och Anders Sjöberg. Hösten 2005 flyttades den till Jussö söder om Klevshult och drivs av Tittis dotter. (Inlagt 051205)
Spexmaden Avstycka från Ekhult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spjutspetsprojektet Ett utecklingsprojektet som pågår i kommunen. 2003/04 satsade man en hel del på matematik och 2004/05 blir det extra mycket kring barns möjligheter till inflytande. (Inlagt 041230)
Sporthallen (Skillingaryd) Sporthallen vid Skolgatan, som stod klar 1963. Den byggdes till 1968.
Sporthallen (Tallnäs) Sporthallen på Tallnäs byggdes 1976 och kallades då ”Kroppshyddan”. Den utrustning som finns är två stora mattor och två mindre, ribbstolar och tre bänkar, en plint, en bock, två språngbräden, innebandymål, små innefotbollsmål, bordtennisbord, rockringar, badmintonnät, volleybollnät, innebandyklubbor, bordtennisraket, badmintonraket samt lite olika sorters bollar. Det finns även bastu med plats för tio personer. (Inlagt 061229)
Sporthallsmötet Det möte som hölls den 20 oktober 1971 då militärer, politiker, skjutfältsmotståndare med flera hade kommit
Sportklubben Den gamla idrottsklubben som fanns på 1920-talet, Skillingaryds Sportklubb.
   
Sportprylen Ett tidigare namn på Sportringen.
Sportringen Företag i gamla soldathemmet som drevs av familjen Moberg till hösten 2003 då Sören Larsen tog över. (Kompletterat 031225)
Språkinstitutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Spångaliden Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spångö Anges på kartan 1958 som en mossholme i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Späcksmaden Anges 1937 som en mad i Ekhult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spänn(e)berget

Ligger på en höjd i Bohult vid skjutfältet i Tofteryds socken. Finns både Lilla och Stora Spännberget. Belagt i skrift 1667. (Uppdaterat 031225)

Spännebergen Spänneberget (Spännebergen) är berg mellan Bohult och Hultsgärde i Tofteryds socken, på skjutfältet. (Inlagt 031225)
Spännebergsfällorna  
SSA-rådet Står för samverkan-skola-arbetsliv och startade 1/1 1977.
SSMK Förkortning för Skillingaryds Motorklubb.
SSU Den socialdemokratiska ungdomsklubben, först bildad 1907.
   
SSW Företag inom tryckeribranschen som numera är nedlagt. Det drevs i många och av Stig och Stefan Wahlström.
Stackafällan En numera riven backstuga i Hults rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (Inlagt 040808)
Stacke Hydraulik AB Företag på Götaströmsområdet. Hette tidigare Bröderna Bergqvist Mekaniska.
Stackstadsmossen Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stafettvägen  
Stakafällan Backstugan under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan hette egentligen Svensbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 243.
Stalker Musikgrupp med de flesta medlemmarna från Skillingaryd. I början av 1998 bestod Stalker av Robert Widetoft, gitarr och sång, Torbjörn Åkerblad, bas, Frans Larsen, trummor, Tomas Staaf, sång och gitarr. I början av 1999 bestod Stalkerav Tomas Staaf sång, Andreas Ottosson gitarr, Frans Larsen trummor, Niklas Johansson gitarr och Torbjörn Åkerblad bas.
Stallarna Benämning på militärens gamla stallar.
Stallarna (Tofteryd) Stallarna invid Tofteryds kyrka.
Stambaracken  
Stampeliden Anges 1937 som en vägbacke i Alshult i Tofteryds socken och att backen är så brant att man måste stampa kraftigt i marken när man går uppför. (Inlagt 031225)
Stampängen Anges 1937 som en äng vid Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkaryd Anges 1247 som stavning för Starkeryd. (Inlagt 040808)
Starkeborg Kooperativ förskola i Starkeryd, som startade 1991. Adressen är i dag (2004) Starkeryd Starkeborg.
Starkeborgs Föräldrakooperativ En ekonomisk förening som driver förskolan Starkeborg och som 2006 även tog ansvar för Tofthagaskolan sedan de två föreningarna i Tofteryd och Starkeborg blivit ett. (Inlagt 061229)
Stareke Stavning 1498 för Starrike i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Starkeryd Gård vid Linnesjöns södra strand. Bertil Claessons far, Edde, och hans syskon flyttade till Starkeryd år 1902, tillsammans med sin mor från ett torpställe i Mölnarp. De hade då ett lantbruk och 1939 köpte Bertil gården för att tillträda 1 januari 1940. Numera (2004) är det Bertils söner som driver gården. Känt i skrift från 1247. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. Förutom adressen Starkeryd finns i dag (2004) adresserna Starkeryd följt av Almsåkra, Assarsbo, Bengtsbo, Fagerholmen, Lillträdan, Näsudden, Sjökulla, Sjövik, Sjöåkra, Skrean, Solåsen, Starkeborg, Strand, Tjärbacken, Trädan,Trähult, Vilhelmsborg, Åsen, Äng och Ängholmen.
Starkeryd Nedre Anges 1937 som en del av Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkeryd Övre Anges 1937 som en del av Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkeryds lanthandel Lades ned 1965.
Starkerydssjön Anges 1930 som sjön vid Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkmansgården Ligger i Packebo med i dag (2004) adressen Packebo Starkmansgården.
Starrike By strax väster om Skillingaryd. I dag (2004) finns adresserna Starrike följt av Gruvbäcken, Västergård och Östergård.
Starrike-Uljeshult VSF En vägsamfällighet. (Inlagt 051205)
Starrike Västergård Under Starrike Västergård i Hylteryds rote i Åkers socken finns backstugan Vägabo.
Starrkärret Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stationen Stationshuset i Skillingaryd, mest kallad just stationen. Det första stationshuset byggdes 1879 och inflyttning skedde mellan julnyår. Huset brann den 23/2 1881 och en ny station byggdes. Den nya stationen blev för liten och en tredje station byggdes 1907 – den nuvarande (2004). Stationen hade fast bemanning till 1990.
Stationsgatan Gatan från Storgatan upp mot stationen, en av köpingens äldsta gator. I dag (2004) finns det flera butiker och annan verksamhet utmed gatan: Beklädnadsaffären, Skillingaryds Begravningsbyrå, Jonssons Konditori och Jupiter på norra sidan samt på den södra Henning Svenssons Ur- & Guldsmedsaffär, Skillingaryds Fotoklubb, Tidningar i Finnveden, Kupan och Metria. Kupan flyttade sommaren 2004 till gamla Posten vid torget. (Kompletterat 040808)
Stationsplan I dag (2004) adress för Stationsplan. Förr var det mer än benämning på planen framför stationen, som då var en vändplan.
Statoil Den nuvarande (2004) bensinmacken vid södra infarten, som förr hette Esso. Den drivs av Roland Domby och hans son Jörgen.
Staveskiften Anges 1937 som skogsmark i Målen i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stavelund Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Stavelund.
Sten Stures-spelet Ett hembygdsspel anordnat 1953 i hembygdsparken till minne av att det då var 450 år sedan Sten Sture den äldre avled, enligt vissa uppgifter i Skillingaryd.
Stenabron Anges som en bro vid Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenbäckasjön Anges 1943 som en sjö i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenbäcken Ligger i Pukarp med i dag (2004) adressen Pukarp Stenbäcken.
Stenbäcken Anges 1937 som en bäck i Torp i Tofteryds socken med tillflöde till Linnerydssjön och att den nordost om kyrkan förenar sig med Slipebäcken. (Inlagt 031225)
Stensfors På 1870-talet anlade hammarsmeden Karl Ousbäck en smedja vid Stensfors vid Österån. Platsen för smedjan har ofta kallats Plaska. 1939 köpte Anders Magnus Tolf Stensfors av Ousbeck och började tillverkning av skruvstycken. Egentligen hade Tolf startat denna verksamhet vid Elghammar 1885 men hade flyttat över rörelsen till Skillingaryd 1907. 1980 såldes företaget (hade gått i konkurs) till Elghags i Elghammar. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 29. Adressen är i dag Stenshestra Stensfors.
Stenshestra Ligger strax väster om Skillingaryd. Förutom Stenshestra finns i dag (2004) adresserna Stenshult följt av Björkbacken, Bäckaskog, Fridhem, Hylteryd, Rönnbacken, Stensfors, Stensfors Industri, Stensry, Stensö, Vägabo och Ängakullen. Stenshestra tillhör Hylteryds rote i Åkers socken och har Stensö som husbehovskvarn. Under Stenshestra finns torpet Stenliden (Fågelsången), Stensö pappersbruk, backstugan Lunnavadet och stångjärnshammaren Stensfors (Plaska).
Stenshult Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Torpet ligger mellan Trulsabo och övre delen av Mässebergs by. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 72). Har i dag (2004) adressen Mässeberg Stenshult.
Stenkorset Det stenkors som finns i hembygdsparken i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (Inlagt 040808)
Stenliden Torp under Hylteryd (rote 6) och Stenshestra gårdar i Åkers socken. Kallades mest för Fågelsången. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 203).
Stenska gården En gård i Harfall i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (Inlagt 040808)
Stensry(d) Ligger i Stenhestra med i dag (2005) adressen Stenshestra Stensry.
Stensrydet Terräng i Gimmarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stenssons Emballage Ett företag i Klevshult.
Stensö, Stensö pappersbruk Ligger vid Österån. Vid det forna Lunnavadet där troligen Stenshestra gårdar hade sin första husbehovskvarn, anlades år 1806 Stensö Pappersbruk. I slutet av 1880-talet lades bruket ned. Då var patron Sundberg från Skillingaryd ägare. Han byggde en såg men sålde denna. 1905 startades hör en bandfabrik. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 26 och i Bak huggen knut och torvat tak sidan 211. Adressen är i dag (2004) Stenshestra Stensö.
Stensö Bandfabrik 1905 byggde Gustav Hellberg en bandfabrik och elektricitetsverk. Detta var det första elektricitetsverket vid Österån. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 58.
Stensödammen Dammen vid Stensö Bandfabrik.
Stenvadet Ligger strax sydväst om Skillingaryd. Med adress Stenvadet finns också i dag (2004) Stenvadet Södra Lycke.
Stenö Anges 1937 som skogsmark i Packebo i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenö Anges på kartan 1958 som terräng i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenö ö Anges på kartan 1958 som en ö i Härån i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stiftelsen Stiftelsen Kommunala Bostäder bildades 1949. Det första huset i stiftelseregi var Slätten 4 och det stod klart 1953.
Stiftelsen Movalla Förening bildad 30/11 1974 under namnet Skillingaryds Ishallsförening. Den driver sedan 1977 genom avtal med kommunen Movalla idrottsplats.
Stiftelsen Skogsborg Den före detta kommunala bostadsstiftelsen i Klevshult, som numera ingår i VSBo.
Stiftsgården Tallnäs Tallnäs är före detta Ljungberghs sommarparadis. Sedan 1953 drivs Tallnäs av stiftet. Den officiella adressen är i dag (2005) Sjöeryd Tallnäs. Läs mer under Tallnäs. (Kompletterat 040808)
Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening En förening som bildades den 19 oktober 2005 och som formellt startade den 1 januari 2006 då man tog över Tallnäs från stiftet. (Inlagt 051205)
Stigells Affär eller rörelse på 1890-talet
Stilexo Företag på Fabriksgatan.
Stilkök

Företag startat 1984 av Lars Oscarsson med verksamhet i Stenshestra. Tidigare hette företaget LIO-Form.

Stilo Möbler  
Stjärnebo Ligger strax väster om Skillingaryd. Med adress Stjärnebo finns i dag (2004) också Stjärnebo Andersbygget.
Stjärnehult Åkermark i Skillingaryds köping. (Inlagt 031225)
Stjärnorna visar vägen Rune Storcks fjärde bok utgiven 1967. (Inlagt 041230)
Stockaroggera De stora virkesupplagen som fanns alldeles söder om där Skillingehus ligger i dag.
Stolfabriken (Skillingaryd) Även kallad Pinnen. Den kan ha sitt ursprung från 1895. Läs mycket om Stolfabriken i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Stolafors Anges 1937 som ett vattenfall i en bäck i Kushult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stoppendals Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 198.
Stora förrådet På Västra Lägret
Stora Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Stora Hallafors.
Stora Hotellet Byggnaden vid korsningen Stationsgatan-Skolgatan åt nordost. Här har det senare bland annat varit fotoaffär och skoaffär. Huset kallades ibland också för Welanders. Bland ägare till hotellet märks Axel Johansson och Berta Boman. Berta hade senare matservering vid Centralplan.
Stora Hult Ligger i Åkers socken.
Stora Hässlehult Gård på skjutfältsområdet. Namnet hässle = hasselskog. På 1800-talet bestod Hässlehult av fyra gårdar. De två på södra benämndes Stora Hässlehult, de två på västsluttningen Lilla Hässlehult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 8.
Stora Joråsen Anges på kartan 1957 som en ås i Åker i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Stora Kringlemossen En mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040101)
Stora Lövfällorna Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Stora Råmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stora rör Anges 1937 som ett stenröse i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stora rör(et) I ett brev från 1320 talas om Stora röret. Det ska ha legat mellan Ekhult och Torp. Det kan röra sig om sten vid en äldre väg. Finns angivet på kartan som ett röse i Linneryd och kan därför finnas kvar. (Inlagt 031225)
Stora Sjöbo Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Stora Sjöbo.
Stora Skillingarydsboken Rune Storcks 17:e bok och den tolfte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2001. (Inlagt 041230)
Stora Spännberget  
Stora Trulsabo (Trulsabo) Ligger i Mässberg och har i dag (2004) adressen Mässeberg Stora Trulsabo. Trulsabo – eller Stora Trulsabo– har genom tiderna tillhört Hult i Hults rote i Åkers socken. Det är socknens äldsta torp. Torpet är numera en vacker gård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 343. (Kompletterat 040808)
Storckens AB  
Store Mosse Anges 1686 med stavningen Stoore som terräng i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Store ryd Anges 1937 som skog vid Dala mosse i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Store Sten Den stora stenen vid Viedalen på vägen mot Tofteryd. Läs mer under Viedalen.
Storcks Herberts Storcks varuhall vid Västra Vasagatan Fabriksgatan.
Storbandet Skillingaryds Storband bildades i början av 1970-talet.
Storgatan Gatan som går i nordsydlig riktning genom Skillingaryd. Allra längst söder om Artillerigatan heter den Södra vägen.
Storemossen Anges som en mosse i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Storgården och Vättergården Byggnader på Tallnäs. Där finns den nybyggda (2002) receptionen med fin utsikt över hela gräsplanen, kapellet och övriga byggnader. I entréplanet finns en matsal med plats för 120 personer samt kök. En trappa finns sex enkelrum i Storgården, som även kan göras om till dubbelrum. Här finns också ett kaffekök och Vättergårdens dagrum sammanbinder Storgården och Vättergården. Utanför dagrummet finns en stor och fin uteplats i anslutning till dammarna.
I Vättergården finns 14 enkelrum som även de kan göras om till dubbelrum. Vättergården byggdes av Jönköpings kyrkliga samfällighet 1981. Storgården byggdes 1962 och den stora ombyggnaden av kök och kontor ägde rum 1996–97. (Inlagt 061229)
Stormossen Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stormossen Anges som Dala mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Storslaget Ett stort scoutläger som anordnades i Starkeryd i juni 1998.
Storsöndagen En gång om året var det Storsöndag vid regementet och på kom fästmöer och anhöriga till beväringarna och hälsade på.
Storängen Ligger i Mölnarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Strand Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Strand.
Strandlunds Plåt En firma som fanns åren kring 1990 med adress Fabriksgatan 11, (Inlagt 051205)
Strannalia (Strandlia, Strandaliden) Nuvarande (2006) Sturegatan. Här hade en man som hette Strand sin metallfabrik, som senare togs över av Otto Gustavsson, Gustav Sandberg och Herman Heed.
Streetare Benämningen på ungdomar som bodde öster om Storgatan när de spelade boll med dem på andra sidan, Norbaggarna. Streetarna hade sitt högkvarter i Gropabäcken.
Streatakullen Anges 1937 som en kulle i Hult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stretamossen Mosse i Henriksbo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Strethult Ligger vid Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Struxered Anges 1247 ligga i Starkaryd, men det är osäkert vad som åsyftas. (Inlagt 040808)
Stråkeved Ligger i Kävsjö församling nära gränsen till Åker men har Skillingaryd som postadress.
Strömsbro Färgeriet Strömsbro byggdes på Lilla Elgebo marker vid Broholmen och nedströms vid bron över Österån. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Strömsholm Ligger invid Lagan nära Östra Lägret.
Strömslunds Snickerifabrik Tillsammans med de äldsta sönerna startade Oscar Magnusson Strömslunds Snickerifabrik 1945 i lokalerna på kvarnens andra våning. Efter faderns död drev sönerna företaget vidare, nu i de nya lokalerna på Fabriksgatan. Från och med 1984 tog barnbarnen Ingmar och Göran och deras farbror Bertil över driften av företaget. Numera (2006) är det Ingmar och Göran som är ensamma ägare.
Stubbabo Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det hette egentligen Södra Gruvbäcken men kallades allmänt för Stubbabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 256.
Stubbafällorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Stubbaliden Anges 1937 som backar på vägen mot Svenarum - vid sockengränsen - i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stubben Ett torp som finns kvar än i dag (?). Det ligger under Harfall i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (Inlagt 040808)
Studieförbundet Vuxenskolan  
Studstorp Gård i Tofteryd alldeles vid skjutfältet. Här finns domarringar. 1667 talas om en Swän i Studstorp. 1686 förekommer stavningen Stustorp.(Inlagt 041230)
Sturegatan En av köpingens längsta gator som går i öst-västlig riktning från nära Lagan till nära Grönelund.
Sturegatskrysset Korsningen Storgatan - Sturegatan, som förr var ganska olycksdrabbad,
Sturehallen Den varuhall som Bertil Andersson startade invid Sturegatan. Den flyttades i mitten av 1970-talet fram till torget (när kvarteret bebyggdes med bostadshus) och fick då namnet Torgcenter. Se även Torgcenter.
Stustorp Se Studstorp. (Inlagt 031225)
Stutamötet Anges 1937 som en mötesplats för ungdom, stället där vägarna från Älgamo i Frostås och Apelås i Tofteryds socken möts. (Inlagt 031225)
Ståhlastugan Ligger i Mörkhult och adressen är i dag (2004) Mörkhult Ståhlastugan.
Stålmåttband Ett företag som drevs av Helge ”i Mo” Johansson på 1960-talet vid Logatan-Gjuterigatan där senare Åbergs Industri var och ännu senare Tecknit. (Inlagt 060809)
Stärkorydh Anges 1251 som stavningen för Starkeryd (Inlagt 040808)
Stövlan Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken som liknar en stövel. (Inlagt 031225)
Sudhra naesiom Stavning 1424 för Södra Nässja i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Sundbergs hörn Sundberg hade sin rörelse vid korsningen Storgatan - Artillerigatan (gamla Tofterydsvägen). Sundbergs måg Aronsson tog senare över verksamheten. Platsen kallades Sundbergs hörn,
Sundbergs lagård  
Sundbergs vattenfall  
Sundbergshult Låg i södra delen av Skillingaryd - några hundra meter norr om Folkparken. Det fanns en övergång vid järnvägen och rester av den finns än i dag (2004). Ladan vid Sundbergshult försvann kring 1970. Läs mer i Skillingarydsbygden 1985 sidan 13.
Sundsängen Anges 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken och 1937 som en äng. (Inlagt 040808)
Sune Sandbergs  
Sunnerbo Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Anges på kartan som sankmark i Hohult i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Superdupia Ett varumärke och namnet på en webbplats av Pia Jonsson, Skillingaryd, och per Liljeqvist, Anderstorp. Pia arbetar med konst och design och utbildade sig åren 1997-2001 och ställde för första gången ut på egen hand 2001 och för första gången i Skillingaryd 2005. (Inlagt 060809)
Surpölen Anges 1937 som en åker i Skog i Tofteryds socken där det finns en vattenpuss. (Inlagt 031225)
Svahns VVS-Service Företag på 1970-talet som drevs av Kjell Svahn.
Svanaholm Torp i Tofteryd som numera är rivet.
Svante på tappen Svante hade sin bensinstation Nynäs med däckverkstad vid gamla Åbergs vid korsningen Storgatan - Sturegatan.
Svartakärr Anges på kartan 1958 som ett kärr i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartbäcken En bäck i Harfall i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (Inlagt 040808)
Svartegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartgölen Ligger nära Pålskog.
Swedbo Hugo Gabrielsson AB Företag som startade 1982 eller tidigare.
Swed-Form Företag startat av Nils-Yngve Nilsson. Se även Möbelsnitz.
Swedformgatan Den del av nuvarande Ljungberghsgatan som låg närmast Swedform.
Swed-Style Swed-Style startades i Skillingaryd 1974. 1981 flyttade företaget till Vaggeryd.
SVHK Förkortning för Skillingaryd/Vaggeryds Handbollsklubb, bildad 1971 och numera med namnet HK Vaggeryd.
Sven Larssons bäck Bäck i Elgebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 265.
Svennes första seger En bok skriven av Rune Storck 1954. Det var Runes tredje bok. (Kompletterat 041230)
Svenningsons Kemikalieaffär Låg på Skolgatans östra sida bredvid Skånebageriet samt en tid vid torget. Ägare var Curt Svenningson.
Svenningsons Kemisk Tekn AB Företag (fanns säkert 1979)
Svensaträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svensbygget (Åker) Backstugan under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan kallades i dagligt tal för Stakafällan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 243.
Svensbygget (Åker) Torp under Linnås i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 175.
Svenska flaggans dag Svenska flaggans dag den 6 juni firades bland annat på 1950-talet på Movallas fotbollsplan.
Svenskullen En backstuga under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 317. (Inlagt 040808)
Svenslaggen Anges 1937 som en mad vid Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svenssons hjulfabrik I mitten av 1920-talet (senast 1924) startade Gustav Svensson Svensson & Co Hjulfabrik. Han byggde sin fabrik i kvarteret Hyveln 6 - Hovslagaregatan 6 Verkstaden förstördes vid en brand 1924 men den återuppbyggdes. .
Svenssons Ramar Firma H. Svenssons Ramar drevs av Holger Svensson och fanns på Stationsplan 1 (Thulinshuset). Företaget startade 1979 eller tidigare.
Svenssons Skomakeri Startades av Johan Svensson. Läs mer under Skomakarn. (Inlagt 061229)
Svenstorp Ligger i Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Tofteryd Svenstorp. (Uppdaterat 031225)
Sveriges bästa sjua En badmintontävling som 1974 såg Skillingaryds Badmintonklubb som segrare.
Svettbandet En musikgrupp bildad till Tofterydsrevyn 2004. I gruppen ingår Andreas Staberg, Jakob Toftgård, Björn Sandberg, Alfred Toftgård, Joel Staberg, Joakim Toftgård och Jonathan Mourtada. Se bild här. (Inlagt 040808)
Svinakällan Anges 1937 som en källa i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinalyckan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svinavad Terräng i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinhusåker Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinsjön Sjö i närheten av Basseberg i Åkers socken.
Svältegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. 1937 berättas att det inte finns någon fisk i gölen. (Inlagt 040808)
Svänö Björkelund  
Svärtelaggarna Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken. 1937 noteras det som mossmark. (Inlagt 040808)
Svärtö Anges på kartan 1958 som en mossholme i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en ö i Dala mosse. (Inlagt 040808)
Sylen Kvarter vid korsningen Sturegatan - Östra Allégatan och här byggde bostadsstiftelsen 1973.
Systembolaget Är självfallet just Systembolaget vid torget i Skillingaryd.
Systrarna Fagerhult Den blomsteraffär som Birgit och Iris Nilsson hade.
Systrarna Franssons  
Systrarna Johannesons Systrarna Johannesons Café & Conditori startades på Skolgatan 5. Huset finns kvar än i dag (2004). De flyttade kaféet till Stationsgatan kring 1942, men det totalförstördes av en brand 1971. Ny lokal blev den nuvarande - Jonsons Konditori - på Stationsgatan.
Systrarna Rydéns  
Så minns jag Skillingaryd En serie böcker skrivna av Rune Storck. Den första utkom 1990. Fyra delar med denna boktitel gavs ut 1990-1993. (Kompletterat 041230)
Så minns vi Skillingaryd En bok utgiven av Rune Storck 1994 och där ett antal journalister berättar minnen. (Inlagt 041230)
Sågaregården Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Ryd Sågaregården.
Sågen (Hagshult) Hus som i dag (2004) har adressen Boda Sågen.
Sågen (Åker) Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det anges år 1792 som nybygge. Det låg utmed Österån. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 252.
Sågen (Åker) Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det låg strax ovanför torpet Sågen och är numera borta. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 254.
Sågen (Åker) Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 270.
Sågen (Åker) En backstuga som låg i Galtås i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 303. (Inlagt 040808)
Säldeberget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Har också kallats Berget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 60). Säldeberget har i dag (2006) postadress Skillingaryd, får el från Vaggeryds Elverk, tillhör Stengårdshults församling och Virvhults by. Här bor i dag familjen Ignell. (Kompletterat 051205)
Säldehagen Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Huset byggdes på 1770-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 153. Adressen är i dag (2004) Kåveryd Säldehagen.
Särskolan På Fågelforsskolan finns särskolans yngregrupp och äldregrupp.
Särskolefaddrarna  
Sävkärret. Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Kallades även Dunderhyttan. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69). har i dag (2004) adressen Mässeberg Sävkärret.
Sävsjö Trävaru & handels AB  
Södergård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Södergård.
Södergård (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2004) adressen Järnboda Södergård.
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2004) adressen Rösberga Södergård.
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2004) adressen Föreberg Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2004) adressen Uljeshult Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Äddebo med i dag (2004) adressen Äddebo Södergård.
Södergården (Hagshult) Ligger i Fryebo med i dag (2004) adressen Fryebo Södergården.
Södergården (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2004) adressen Väshult Södergården.
Södergården (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Södergården.
Södergården (Tofteryd) Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Gimmarp Södergården.
Söderpartiet  
Södra Bruk Götaströms Bruk kallades förr Södra Bruk i motsats till Götafors i Byarums socken. (Uppdaterat 031225)
Södra Galtåås Anges 1686 och med det avses Södergård i Galtås i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Grohult Gård under Sjöaryd strax öster om Linnesjön i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Södra Gruvbäcken Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. I folkmun kallades torpet för Stubbabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 257.
Södra Gruvebäck Anges 1930 till Älgebo i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Hagen Anges 1937 som en hage i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Järnvägsgatan Gatan som löper längs med järnvägens västra sidan söder om Källeliden. Den allra sydligaste delen från Bäckstigen hette förr Hultgatan.
Södra Jönshult Ryttartorp (nummer 67) i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Södra Linneryd  
Södra Lycka Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Huset byggdes år 1800. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 186.
Södra Lycka Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det ligger längs vägen i Mörkebo by. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak (sidan 209).
Södra Lycka Ett torp under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 312. (Inlagt 040808)
Södra Lyckan Ligger i Mörkebo med i dag (2004) adressen Mörkebo Södra Lyckan,
Södra Lycke Ligger i Ljungberg med i dag (2004) adressen Ljungberg Södra Lycke.
Södra Lycke Ligger i Stenvadet med i dag (2004) adressen Stenvadet Södra Lycke. Ett smeknamn förr i tiden var Flurra.
Södra Löffällorna Ligger i Hultsgärde i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Moliden Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Södra Molycketrädan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra mosse Åkermark i Holma i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Nässja Del av Nässja i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Rösberga En del av Rösberga i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södra Sjöaryd  
Södra Skogsvägen En gata i Klevshult.
Södra Slättakanten Där man spelade fotboll och där det fanns lite hus.
Södra Torp (Södratorp) Ligger i Frostås i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Frostås Södratorp. (Uppdaterat 031225)
Södra Trädgårdsgatan Den södra delen av den numera delade Trädgårdsgatan. Den går i nordsydlig riktning från Källeliden till Nya Åkersvägen.
Södra udde En udde nära Grohultsviken vid Linnesjön.
Södra vägen Vägen längst i söder i Skillingaryd, därav namnet.
Södraberg Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers-Ryd Södraberg. Här har det funnits en backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Den revs omkring 1875. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Södragärde Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken, (Inlagt 031225)
Södre hage Anges 1937 som en hage i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södredal Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sölvebäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Linnerydssjön från kyrkbyn i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sölvesborg Trading Ett företag som 2006 etablerade sig i Skillingaryd med ett nybygge på Götaström. Läs mer. (Inlagt 061229)
Söndagsskolan Bedrivs av flera församling. Missionskyrkan startade sin 1881. Före dess fanns söndagsskola i bland annat Pukarp och Fåglabäck. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 27.
Söndax Verksamhet för barn från fyra år i Skillingaryds Missionsförsamling med aktiviteter under gudstjänsttid. (Inlagt 051205)
Sörgården (Hagshult) Ligger i Jönshult med i dag (2004) adressen Jönshult Sörgården.
Sörgården (Hagshult) Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2004) adressen Hagshults-Torp Sörgården.
Sörgården (Skillingaryd) Servicehuset där äldre bor, tidigare benämnt ålderdomshem. Invigdes den 20 april 1968 av socialminister Sven Aspling. I slutet av 1983 står ombyggnaden klar och då har 24 nya servicelägenheter byggts vid Berggatan. På Sörgården finns boendeavdelningarna Kullen, Hagen, Gullvivan, Gläntan och Ängen. Här finns också en terapiavdelning, en lokal ofta kallad Träffpunkten, med mera.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Boarp med i dag (2004) adressen Boarp Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2004) adressen Fastorp Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2004) adressen Hult Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2004) adressen Nåthult Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Kyllås med i dag (2004) adressen Kyllås Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Mässberg och har i dag (2004) adressen Mässeberg Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2004) adressen Åkers-Gimmarp Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Gisslaköp med i dag (2004) adressen Gisslaköp Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2004) adressen Linnås Sörgården.
Sörgårdsområdet Bostadsområde på väster. Första villan stod klar 1976.
Sörgårdsskolan Den skola som byggdes på 1960-talet på Sörgårdsområdet.
Sörgårdsvägen  
Sörgårn Det dagliga namnet på gården Solhem. Nu ligger äldreboendet Sörgården på platsen.
Sörskog (Tofteryd) Skogsmark i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörskog (Åker) Ett torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 67)
Söråsen Anges 1937 som en ås i Frostås i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörängen (Hagshult) Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sörängen (Tofteryd) Anges 1937 som en äng i Studstorp. (Inlagt 031225)
Sörängen (Tofteryd) Terräng vid Tofteryds Klockaregård - eventuellt också en byggnad - i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörängsön Anges 1937 som en skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörö En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 305. (Inlagt 040808)
Namn Information
TAG Redovisning Handelsbolag Ett företag registrerat under 2006 av Karin Eva Marianne Persson, Skillingaryd och Sven Olof Persson. Verksamheten består i att tillhandahålla redovisningstjänster och deklarationshjälp. Även rådgivning och konsultation avseende företagsekonomiska frågor ingår. (Inlagt 061229)
Talgoxen Namn på ett av de två spåren vid nya Sörgårdsskolan från hösten 2004. Det andra spåret kallas Bofinken. (Inlagt 041230)
Talla sjö

Det berättas 1937 att det avser Hagsjön i Hagshults socken och att det bodde en gubbe vid namn Tall i en stuga vid sjön. (Inlagt 041230)

Tallas Viktor Tall bodde på det lilla hemmanet Backen i Gräshult. Han var en finsnickare och tillverkade skåp, inredningar, fönster och dörrar. Han tillverkade även likkistor vid behov. Huset kallades för Tallas. Tallas anges på kartan 1958 som terräng i Torp i Hagshults socken. (Kompletterat 041230)
Tallbacka Ligger i Nyholm med i dag (2004) adressen Nyholm Tallbacka.
Tallgatan En gata i Klevshult.
Tallgläntan Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Tallgläntan.
Tallhöjden Ligger i Uljeshult med i dag (2004) adressen Uljeshult Tallhöjden.
Tallnäs Se Stiftsgården Tallnäs.
Tallstigen En av gatorna på Alshultsområdets västra sida.
Tallvik Ligger i Torrmyra i Hagshult i dag (2004) adressen Torrmyra Tallvik.
Tandläkare Lindahl Tandläkare som har sina lokaler vid Artillerigatan.
Tandvården Skillingehus Den privatklinik som öppnade i delar av folktandvårdens gamla lokaler i Skillingehus hösten 2004. (Inlagt 041230)
Tassen Klubbtidning i mitten av 1990-talet för Vaggeryds Brukshundsklubb. (Inlagt 041230)
Tattarekullen Anges 1937 som en kulle i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
TB-Profil Bolaget som drivs av Tony Beiving och som driver OK/Q8 med mera. (Inlagt 051205)
Tecknit Företag som ingår i Stilexo med verksamhet på Logatan.
Tegelbruket Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Kallas även Aspåsen. Här fanns det förr ett tegelbruk.
Tegnérgatan Gata på Eksområdet där barnstugan Bullerbyn finns,
Telefonstationen Skillingaryd fick 1892 telefonstation för åtta abonnenter. Den var först i Thelanders hus vid torget men flyttades 1933 till Smålandsbankens hus (Stationsgatan 3), Telefonstationen automatiserades 1957.
Templum Dianae En byggnad på Tallnäs. Läs mer under Gula paviljongen. (Inlagt 061229)
Templum Christi En byggnad på Tallnäs. Läs mer under Gula paviljongen. (Inlagt 061229)
Tennisbanan Det gängse namnet på tennisbanan, särskilt om den gamla tennisbanan vid Fabriksgatan–Läkargatan.
Tennisklubben Skillingaryds Tennisklubb startade 1952. Före dess hade Skillingaryds IS från 1948 tennis.
Tentorp Tentorp AB startades 1988 av Sigvard Torpman med verksamhet på Fabriksgatan 45.
Terapin Terapilokalen på Sörgården, även kallad Träffpunkten.
Terra Nova  
Textil & Stoppmöbelindustrin Ett företag som fanns åtminstone i slutet av 1970-talet. Hade telefon 70030.
Textilslöjden Finns på Fågelforsskolan.
Texaco Bensinstation som låg vid korsningen Norra Allégatan - Storgatan, nordöstra sidan. I dag (2004) finns det bostadshus här.
Texaco Petersons Bil & Maskinservice Företag som drevs av Lars Pettersson och som han startade 1979 eller tidigare.
The Experience Musikgrupp med Annelie Jonsson och Weine Rapp. Hemsida
Thelanders Post, affär, telestation vid torget. Här fanns också en pappers- och bokhandel. Revs eventuellt 1944. En uppgift säger att huset byggdes redan 1851. Namnet kommer av Skillingaryds förste postmästare, Carl Thelander född 1819, död 1901. Carl kom till Skillingaryd 1853.
Thelanders hörna Ur boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 73 talas om: På andra sidan landsvägen vid staketet norr om Slätten (Thelanders hörna). Robert Andersson skriver i en artikel: Emil kör bort sin grålle till Thelanders hörn.
Thelanders Tapetserarverkstad  
Thelanderstugan Storstugan i hembygdsparken, som flyttats dit från torget
Thelins En av de två gamla gårdarna i Klevshult. Den andra var Karlsborg. Thelins hade ett stall norr om Hagshultsvägen som kallades Hållestallen
Thelinska fastigheten Vid Vasagatan.
Thorstorp (Thorsbo) Ett torp under Häradsköps rote i Åkers socken. Kallades även Thorsbo. Stugan finns kvar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 282. (Inlagt 041230)
Thulinabäcken Ett förr allmänt namn på Gropabäcken i trakten av Idrottsgatan. (Inlagt 041230)
Thulins Den största kvartersbranden i Skillingaryds historia inträffade den 6 september 1961, när Thulins Vagnfabrik brann ner till grunden. Thulins låg i nuvarande kvarteret Saturnus, söder om Sturegatan och väster om Skolgatan. Företaget Thulins startade troligen 1875.
Thulins Brukshandel Affären var inrymd i östra delen av Thulinfastigheten.
Thulinshuset Det i dag gula huset alldeles nordost om stationen. Det är byggt omkring 1880. Här har det varit en mängd affärer som Einar Tillys, Konsum och tryckeriet.
Thunanders Korvkiosk vid korsningen Sturegatan - Storgatan åt nordväst. Olof Thunander lade ned rörelsen kring 1973-74.
THX-kliniken Fanns på 190-talet, troligen i olika lokaler på Skolgatan. Ett tag var den inrymd i Åkerstigs fastighet. Möjligen var den också inrymd ett tag hos John Bengtssons på Storgatan.
Tillys Affär på Stationsgatan - nuvarande Jonssons Konditoris östra del. Tidigare hade Einar affären i Thulinshuset. Affären inregistrerades 1923 och den överläts 1962.
Tiondeboden (Tofteryd) Ligger vid prästgården i Tofteryd och den ingick i försäljningen av prästgården. Hembygdsföreningen lät tömma lokalen 1996 och flyttade sakerna till stallet invid kyrkan,
Tiondeboden (Åker) Äldre byggnad i Åker. Mer text och bild HÄR!
Tisdagsgruppen En barnverksamhet inom Filadelfia i Skillingaryd. (041230)
Tittut Låg vid Lagan och kallades också för Åkroken. Det var alltså fri utsikt. Anges på kartan som terräng i Hultsgärde. (Kompletterat 031225)
Tjejgruppen Ett projekt för vänskap och förståelse vid Fågelforsskolan. Se även killgruppen.
Tjernobylbarnens Vänner I kommunen finns sedan 2004 denna förening som varje år har som mål att anordna ett läger (3 veckor) för barn från olika regioner i Ukraina. Lägret hålls på Långserums Fritidsgård utanför Svenarum. Alla barnen har sjukdomar som på något vis är relaterade till kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. (inlagt 080101)
Tjuvaberget Berättas 1937 som ett berg vid Dammen i Gräshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tjuvalandet Ligger i södra delen av Mölnarp.
Tjuvö Anges på kartan 1958 som en mossholme i Gräshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tjädern Ungdomsklubben Tjädern bildades 1946 och 1948 gick den in i Skillingaryds FK. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 20
Tjädervallen Ungdomsklubben Tjädern hade 1946-47 en egen idrottsplats på Sörgårdsområdet. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 20
Tjärbackaliden Berättas 1937 som en backe vid Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tjärbackaträdan berättas 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tjärbacken (Hagshult) Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Tjärbacken. 1937 berättas om Tjärbacken som en odling i Mörkhult i Hagshults socken och att man för brände tjära här. (Kompletterat 041230)
Tjärbacken (Tofteryd) Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Tjärkärret Anges på kartan 1958 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tjärngatan  
Tjärsviken Andes på kartan 1958 som en vik i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tjärsviken Anges 1937 som en vik i Gärdessjön vid Järnboda i Hagshults socken. Invid ligger Tjärkärret. (Inlagt 041230)
Tobiasa Smeknamn på den såg som Tobias Karlsson hade i Klevshult - Klevshults sågverk,
Tobaksprojektet Ett projekt på skolan ”Skolan fimpar tobaken” som syftar till att få ned användningen av tobak bland eleverna i årskurs 6-9. Det sponsras av Lions, Majblommekommittén och flera företag.
Toffelmakarns Toffelmakarns, ofta benämning på toffelmakare Malte Jönssons lokal i Nils-Gustav Bengtssons hus på Brunnsgatan eller toffelmakare Svenssons lokal i källaren i Riksbyggen vid Bangårdsgatan.
Tofteryd Sockennamn och by öster om Skillingaryd. Namnet är känt från 1290. 1299 stavas det Topthryth. 1320 förekommer stavningen Tofftaryd. Med adress Tofteryd följt av namn finns i dag (2004) Bygget, Börjagården, Fridhem, Hagen, Klockaregården, Kyrkan, Lundholmen, Lyckås, Nybygget, Nytorp, Prästgården, Rutabo, Sandsholm, Skogen, Skolan, Smedagården och Svenstorp.
Toftevisionen Namn på Tofterydsrevyn 2000.
Tofteryds Bygdeförening En förening som bildades 1992 och den har sitt ursprung i Tofterydsdagen. (Inlagt 060809)
Tofteryds Börjagård Gård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Tofteryds församling Tofteryd 066503 (uppgifter från Riksskatteverket) 
Pastoratskod: 060804 Pastorat: medeltiden eget, sedan Tofteryd, Byarum och Bondstorp, därefter -1629 Tofteryd och Byarum, 1629-03-21-1651 Tofteryd, Byarum och Bondstorp, 1651-1030-1712 Tofteryd och Byarum, 1712-1922 Tofteryd, Byarum och Bondstorp, 1922-0501 - 1972 eget, 1973- Tofteryd, Åker och Hagshult. Husförhörslängd: 1717- (?). Födelsebok: 1698-. Övrigt: redan 1648-12-29 särskild kyrkoherde för Bondstorp. (Inlagt 041230)
Tofteryds Jonsgård P.J. Kristoffersson inköpte 1877 Jonsgård i kyrkbyn och här startade han Tofteryds första diverseaffär.
Tofteryds Klockaregård Gård i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Tofteryds kyrkskola Ett gammalt namn på skolan i Tofteryd, som ersatte den tidigare gamla sockenstugan – vilken också var skolhus. Från 1999 ägs skolhuset av Tofteryds Bygdeförening som hyr till till friskolan Tofthagaskolan. (Inlagt 041230)
Tofteryds Prästgård Gård i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Tofteryds skolhistoria En bokserie i tre delar om skolan i Tofteryds socken. Författare var Joel Andersson. Del 1 utgavs 1986.
Tofteryds Smeagård Gård i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Tofteryds socken-förening av Bondeförbundet Bildad 1923. Nuvarande centern. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 54.
Tofteryds soldattorp Tofteryds sockens soldattorp är dessa; Nr 54 Skillingaryd, nr 55 Bohult, nr 56 Sjöaryd, nr 57 Mölnarp, nr 71 Boglösa, nr 72 Båramo, nr 73 Pukarp, nr 74 Ekhult, nr 75 Gimmarp, nr 76 Farstorp, nr 77 Hultsgärde och nr 78 Linneryd. Sergeantsboställe fanns i Appelås. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 13. (Inlagt 041230)
Tofteryds Sunagård  
Tofteryds Trädgårdsförening  
Tofterydsdagen Från början ett sommarmöte men det blev en stor hembygdsdag. Den första 1974. Tofterydsdagen blev också en manifestation mot att bygga ut skjutfältet.
Tofterydsrevyn Den revy som Tofteryds Bygdeförening arrangerar jämna år: 1998 (Samling vid pumpen), 2000 (Toftevisionen), 2002 (Café Bondbönan), 2004 (Farm Factory), 2006 (Här och fjärran – Hok men inte längre). Läs mer. (Inlagt 041230, kompletterat 060809)
Tofterydsvägen Nuvarande (2004) Kaffegatan. Ännu längre tillbaka sa man ibland Tofterydsvägen om nuvarande Artillerigatan öster om Storgatan. Men 1890 byggdes den gatan som numera kallas Kaffegatan och som från 1890 och i nästan 100 år hette Tofterydsvägen.
Toftgårds Gräv AB Företag i Tofteryd
Tofthagaskolan Friskoleföreningens skola, den gamla skolan i Tofteryd.
Tolfvasmedjan 1907 flyttade Andes Magnus Tolf med familj till Skillingaryd. Han byggde fastighet och smedjan, ofta kallad Tolfvasmedjan. Den låg nära Thulins Vagnfabrik. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 85.
Tomaten Kvartersnamn men också ett vanligt förekommande namn på ett hus i samma kvarter vid Trädgårdsgatan där kommunen på senare år haft en form av dagcenter. I källaren är det vävstuga.
Tomten Anges 1937 som en åker i Sjöaryd Tofteryds socken och som förr var bebyggt. (Uppdaterat 031225)
Tonår Ungdomsverksamhet i Skillingaryds Missionsförsamling. (Inlagt 051205)
Tor Smedmästarna Axel Andersson, Anshelm Johansson, Edvin Jonson och John Nilsson bildade företaget Tor 1938 efter det att fabrikören Oscar Ljungberg flyttat till Jönköping. Företaget var ett av de sista och drevs ända fram till 1955.
Tor Franssons Möbler Rörelse på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons. Han hade ett tag också sin affär vid Storgatan där Elmontage finns i dag (2004).
Torbits Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Gimmarp Torbits.
Tord Möbelfabrik
Torget (Skillingaryd) Det ombyggda torget invigdes 1984. Före dess var det biltrafik på båda sidor om det mindre torg som fanns.
Tofteryds Klockaregård Gård i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Torget (Tofteryd) Bosättning i Torp i Tofteryds socken.
Torgcenter Bertil Anderssons företag som först hette Sture-Hallen. Han bytte namn på det när han i mitten av 1970-talet flyttade butiken till torget.
Torkan Anges 1930 som en hage med sandig torr mark på Arvidsgården i Norra Linneryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Torkelsbygget Ryttaretorp i Starkeryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 55.
Tornhuset En vanlig benämning på Bror Malmquists fastighet, som i dag (2004) ägs av VSBo. Adressen är Södra Järnvägsgatan 6. Huset är byggt kring 1880.
Torp (Hagshult) By i Hagshult. 1365 stavat Thorp och Torp.
1967 drabbades Ragnvald Wiss av att hans blott tio år gamla lagård totalförstördes av en brand och 50 djur innebrändes. Läs mer i boken Larmet går (sidan 40). I dag (2004) postadressen Hagshults-Torp. Med Adressen Hagshults-Torp finns också ändelserna Borgen, Bråten, Ekängen, Högsåker, Lindekullen, Mellangården, Nain, Norrgården, Slumpabo och Sörgården. (Kompletterat 041230)
Torp (Tofteryd) I Torp fanns gästgiveri och skjutshåll. Det finns en intressant artikel om Torp i boken Mellan Härån och Rasjön 1992 (sidan 90). I dag (2004) är adressen Tofteryds-Torp följt av Anderstorp, Björkelund, Ekgården, Fridhem, Gästgivaregården, Gölstorp, Hakabygget, Karlsbygget, Långbron, Långviken, Lönneberg, Mattesgården, Pärsbygget, Smedjegården och Urabygget.
Torps gästgivaregård  
Torps Södergård  
Torpagärdet Ligger i Ljungberg med i dag (2004) adressen Ljungberg Torpagärdet.
Torpahagen Anges 1930 son en hage på Arvidsgården i Norra Linneryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Torpet Anges 1937 som en åker i Fryebo - som tillhörde ett torp som är borta - i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Torpbäcken Bäck från Torp i Tofteryd till kyrkan. Kallas också för Kyrkbäcken.
Torrmile röd Anges 1937 som en backe på vägen vid Torrmyra i Hagshults socken. Backen består av två knattar. (Inlagt 041230)
Torrmyra Ligger i Hagshult och omnämnds i ett brev från 1320 som Torrmyran. Postadress med Torrmyran har i dag (2004) Myrebo, Näset och Tallvik.
Torrmyra kronopark Ligger i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Torrmyra sjö Berättas 1943 av Fingal Johansson om Torrmyra sjö i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Torrmyran Anges i ett 1202, 1320 smed flera år om stavningen för Torrmyra i Hagshult. (Inlagt 041230)
Torrmyrasjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Torrmyreskog Anges i ett brev från 1745 som ett skogsparti i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Torpasjö Anges 1770 som en sjö i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Torsbo Ligger i Häradsköp med i dag (2004) adressen Häradsköp Torsbo.
Torsgatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Torshall Anges 1937 som ett råmärke på gränsen till Tofteryds socken i Mörkhult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Torslund Ligger i Nässja med i dag (2004) adressen Nässja Torslund.
Trading Stilexo  
Trafiklekplatsen En trafiklekplats ställdes i ordning, kanske i början av 1970-talet. Den är numera ganska förfallen och ligger öster om Lagagatan och strax söder om ishallen.
Tranemaden Anges 1937 som en mad vid Linneryds Södergård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Tranemaden Anges 1937 som en mad i Skog i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Tranås Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Tre fruar i Småland Bok av Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866). Handlingen är delvis förlagd till Skillingarydsbygden.
Trehörningen Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 72).
Trekanten Ligger i Mässberg och har i dag (2004) adressen Mässeberg Trekanten.
Trelleborg En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Kallades även Norra Lid och den låg något söder om torpet Kullen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (Inlagt 041230)
Trendpack AB Ett företag i Uljeshult. (inlagt 061229)
Trenksbygget En backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Den fick namn efter sin byggare, grenadjären Sven Trenk. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 269.
Trimavslutning Avslutningen på den trimorientering som anordnas av Skillingaryds FK.
Trimorientering En orienteringsform hos Skillingaryds FK, som kan liknas vid en form av korpaktivitet.
Trindveken Anges 1930 som en slåtteräng i Linneryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Trivselafton En av kvällarna hos Hagshults Föreläsningsförening kallas för trivselafton och då är det som regel något musikaliskt inslag.
Trollakullen Anges på kartan 1958 samt 1937 som en kulle i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Trolleberget Ett berg vid Smördalen söder om Brunnsgatan. På kartan står det Trollberget men i folkmun är det alltid Trolleberget. (Kompletterat 031225)
Truck & Bus Wash i Småland AB Ett företag i gamla Sandahls Åkeri i Klevshult. Det srtartade i amrs 2003 under namnet Lastbilsstopp i Klevshult. (inlagt 061229)
Trulsabo Se Lilla Trulsabo och Stora Trulsabo. (Kompletterat 041230)
Trulsebo Anges 1686 som en stavning för Trulsabo. (Inlagt 041230)
Trulsö Anges 1958 som åkermark i Jönshult i Hagshults socken. 1937 berättas att den låg vid Dala mosse. (Inlagt 041230)
Trummebo Soldattorp nr 100 under Linnås och Pålskog i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 171. I dag (2004) är adressen Hallefors Trummebo.
Tryckeriet Skillingaryds Boktryckeri, grundat av Rudi Warin 1936 och som numera (2004) finns på Logatan och Fabriksgatan under namnet Skilltryck. Rudi startade verksamheten i Tillys lokal i Thulinshuset och sedan till en lokal alldeles i närheten.
Tråddraget Torp i Elgebo. Här föddes Hedda Rehn, kallad ”Stolla-Hedda”, som var ett riktigt original i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Trä Vardagligt namn på den fackförening som träarbetarna bildade 1917. Läs mer i Erik Nykvists böcker om Trä i Skillingaryd och i Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 86.
Trä och Metall Företag som är en fortsättning på Janssons Möbelfabrik. Läs mer i boken Från klyvsåg till robotar.
Trädan Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Trädan.
Trädena Hus i Boarps by i Tofteryd
Trädgårdsgatan Gatan som går i norr-sydlig riktning en bit ovanför Västra Järnvägsgatan och Smedjegatan. Kan ha fått sitt namn av Skillingaryds Handelsträdgård. Gatan har numera delats i Södra och Norra Trädgårdsgatan.
Trädgårdsprodukter  
Trädorna Ett hus i Boarp.
Träffpunkten Samlingslokalen på äldreboendet Sörgården. Används även som terapilokal.
Trähult Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Trähult.
Trälleborg Se Trelleborg. (Inlagt 041230)
Trämäklaren  
Träningsplanen Grusplanen på Slätten som tillkom 1971.
Träslöjden Finns på Fågelforsskolan.
Träullsfabriken (?) Inregistrerad 1907 med N J Jonsson som ägare. Den brann 1947. Den låg vid nuvarande Fågelforsskolan.
Träullsfabriken Se Henning Svenssons
Ture Johanssons Ture Johansson blev sågverksägare 1950 och etablerade sig efter något år i Klevshult. Företaget heter Ture Johanssons Trävaru AB. 1978 drabbades företaget av en storbrand.
Tures såg Ett vanligt namn på Ture Johanssons Sågverk. Ture Johanssons Trävaru AB är beläget i Klevshult och startades 1950. I dag (2004) har företaget 55 anställda på sågen och 7 på dotterbolaget, AB Tenhults Impregneringsverk, i Vaggeryd.
Tures Torg Namn på det nya torget i Klevshult, som invigs den 15 juni 2003. Namnet är en hyllning till Ture Johansson. Ture var i cirka 40 år den ledande politikern i Klevshult och den som alltid stod upp för bygden.
Turistbyrån Har funnits turistbyrå i Skillingaryd sedan 1986, men den flyttades till Klevshult. Senare blev det en i stort sett obemannad turistbyrån med viss service från Statoil/Oscars. 204 och 2004 turistbyrån hos Bengt & Lotta i gamla godsmagasinet.
Turisthotellet Fastigheten vid korsningen Kaffegatan - Storgatan (södra sidan). Här har det i många år varit hotell och festlokal. På senare år drevs den av Inga Réen och Rune Schwartzgård. Företaget Proton köpte fastigheten och hade i många år övervåning som huvudkontor. Från januari 2003 är andravåningen uthyrd till förskola. Proton har numera sitt huvudkontor i Värnamo.
Tusen år i Tofteryd En tio meter lång papprulle med information om Tofteryd, färdigställd av Joel Andersson 1949.
Tutan Ett torp och även en backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Här hade Mässeberg sin husbehovskvarn. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 64-66), har i dag (2004) adress Mässeberg Tutan.
Tuvaskiften Anges 1937 som en äng i Mörkhult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tuvängen Anges 1937 som en äng i Gräshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tyska stugan Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Tysta Marias kafé Ett kafé i Skillingaryd.
Tån Anges på kartan 1958 som sankmark i Kushult, Nockebo i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Tånggatan Gatan norr om gamla Vägverket invid Wide Sport.
Täppa En gård nära Mässeberg i Åkers socken. (051205)
Täppa Loge Logen vid Täppa och den används ibland för privata fester. (051205)
Tärningen är kastad En tävling i samband med julskyltningen i köpingens affärer på 60-talet och 70-talet.
Tärnsjö Anges 1770 som en sjö i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Törnahall En ö– holme – invid Kålviken i sydvästra delen av Linnesjön. Finns med på kartan från 1958. 1937 berättas att det är en sten vid sydändan av Linnerydssjön. (Kompletterat 041230)
Namn Information
Uddebo Anges 1686 som gårdar i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Udden Ligger i Mörkhult med i dag (2004) adressen Mörkhult Udden.
Udny Glads Ett vanligt förekommande namn på Glads, Gladahuset, på sydvästra sidan av korsningen Sturegatan–Storgatan.
Uffes Bygg Ett företag som drivs av Ulf Karlsosn i Ekeberg, Skillingaryd. Lagret fins numera (2006) i gamla Expoartiklar på Smålandsgatan. (kompletterat 061229)
Ugglamossen Anges 1937 som en mosse i Hult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Ugglekull Två gårdar under Kylås rote i Åkers socken. Torpen under Ugglekull är Lövåsen och Norrkull. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 147.
Ukelsmaden Anges 1958 på kartan som sankmark i Järnboda i Hagshults socken och 1937 som en mad. (Inlagt 041230)
Ulfvaberget Strax nordväst om Elgebo. Anges år 1800 ha fynd av järnmalm.
Uljeshult Uljeshult Norregård Ligger vid Österån i Åkers socken. Här finns en kvarn (läs mer i mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 17) och det förmodas att det var Linnås gamla skvaltekvarn som låg här. 1918 byggdes här en kraftstation, som på 1940-talet köptes av Hultaströms Kraftverk. Vid Uljeshults Södregård fanns en kvarn och 1890 byggde Alfred Blomqvist en hjulfabrik och smedja vid fallet. I dag(2004) finns adresserna Uljeshult följt av Ekbacken, Hultsfors, Kvarnen, Norregård, Skogslund, Södergården och Tallhöjden.
Uljeshult Södergård Ligger i Pålskogs rote i Åkers socken. Här finns backstugorna Skogslund, Ängsstugan (Hagen), Rydet (Orraryd) och Ängen (Munkahatt) samt torpet Björkön. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 177.
UMV Förkortning för Uppåkra Mekaniska Verkstad.
Unga röster En kör hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Ungdomsavdelningen Ett vanligt förekommande namn på Skillingaryds IS Ungdomsavdelning, som startade 1959.
Ungdomsgården Frälsningsarméns ungdomsgård i Fåglabäck. Har i dag (2004) adressen Fåglabäck Ungdomsgården.
Ungdomsklubben Syftar som regel på den socialdemokratiska ungdomsklubben SSU.
Ungdomsklubben Oscarsborg En ungdomsförening inom NTO 1904 och tre år framöver.
Ungdomskåren En avdelning inom Frälsningsarmén. (Inlagt 051205)
Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är till för den som är upp till 20 år och som har funderingar kring kroppen, relationer, kärlek och sexualitet, preventivmedel, graviditet och könssjukdomar. De som arbetar där är kurator, barnmorska, undersköterska och läkare. Alla har tystnadsplikt. Lokalen är (2005) Ljungberghsgatan 6. (Inlagt 051205)
Ungdomstemplet 19 vårblomman En ungdomsförening inom NTO 1904-1918.
Uppegården Ligger i Hult med i dag (2004) adressen Hult Uppegården.
Uppslagsboken Uppslagsboken hos www.skillingaryd.nu. (Inlagt 051205)
Uppåkra Företag startat 1948 av Birger Ekström. Han startade verksamheten i hönshuset och byggde senare en fabrik intill. 1986 flyttades verksamheten till Ires lokaler på Storgatan. Egentligen är Uppåkra namnet på Ekströms bostadshus som byggts till men som början var ett torp som hette Nybygget. Det var Gustav Johansson som hade flyttat till torpet 1921 och som hade bytt namn på det.
Urabygg-klockorna Tofteryds socken hade i gamla tider skickliga hantverkare, särskilt inom snickeriet och smidet. De vackraste vittnesbörden därom äro väl de gamla Urabygg-klockorna - golvklockor tillverkade av Arvid Svensson på Urabygget och hans son Carl Arvidsson Nyman på Sandsholm.
Urabygget Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Torp Urabygget.
Utbildningspolitiska kommittén En kommitté inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
UV-scout Scoutverksamhet i Skillingaryds Missionsförsamling 2006 för ungdomar i åldern 9–13 år. (Inlagt 051205)
Uvaberget Den enda kända platsen i Åkers socken där berguven fortfarande häckar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Namn Information
Vadliderna Anges 1937 som backar som går ned mot Movadsbäcken i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Waggeryd-Skillingaryd Tidning som kom ut cirka 1910-1914.
Vaggeryds Brukshundsklubb En förening bildad 1984 med klubbstuga i Hultsgärde i Tofteryd. Ordförande 1995 var Uno Hill, Björkkulla, Skillingaryd, (Inlagt 041230)
Vaggeryds kommun 1971-1991 Bok skriven av Per Bunnstad, vilken gavs ut 1991.
Vaggerydshörna Ett åtminstone på 1960-talet använt namn bland unga fotbollsspelare i SIS när en hörna slogs och den gick direkt bakom målet. (Inlagt 041230)
Vaggerydsspik En skojsam beteckning på spikar utan huvud. (Inlagt 041230)
Vagnmakaregatan Gata i nordsydlig riktning öster om Storgatan i Norra delen av Kyrkogårdsområdet. Går från Bygelgatan i söder till Verkstadsgatan i norr.
Vagnmakaren En lokal i Skillingehus.
Vagnshjulet En personaltidning för de kommunanställda
Vagnshjulsgolfen En golftävling som varje år hålls för de kommunanställda. Mästare under årens lopp har varit Thomas Frankner (1995), Maria Kvarnström (1996), Stig-Agne Nöjd (1997 och 1999), Per Karlsson (1998), Jan Askehag (2000), Desirée Olson (2001), Jan Andersson (2002), Lars-Göran Andersson (2003) , Kent-Åke Svensson (2004) och Jesper Skantz 2005. Kompletterat 041230 och 051205.
Vagnsmuseet Hembygdsföreningens vagnsmuseum i hembygdsparken. Låg tidigare vid korsningen Källeliden - Brunnsgatan och flyttades 1983 till hembygdsparken.
Vakten Ett vanligt namn på den lilla byggnad som ligger ensam på Slätten närmast åt väster. Kallas även lägervakten eller vaktlokalen.
Vaktens eller Wackta-huset Låg vid korsningen Sturegatan - Storgatan där Konsum fanns till hösten 2003.
Vaktlokalen Den vaktlokal som 1914 flyttades från västra till östra lägret men som flyttades tillbaka 1989.
Vaktmästarbostaden Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Vaktmästarbostad.
Valdshultsvägen Vägen från Åkersvägens korsning med Nya Åkersvägen och rakt västerut mot Valdshult. Innan namnet Källeliden blev officiellt var Valdshultsvägen namnet även på denna väg. Valdshults ligger åt väster, i Gislaveds kommun.
Valingsberg Torp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Torpet tillkom i början av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 141. Har i dag adressen Gisslaköp Valingsberg.
Valingsbergs skola

Tidigt anlades i Gisslaköp en skola, En soldat Valing började här omkring undervisa traktens barn. År 1904 byggdes en ny lärarbostad vid den skola som tillkom ungefär samtidigt och den låg vid torpet Valingsberg. Skolan i Valingsberg lades troligen ned 1916. Skolhuset flyttades till Ljungafors.

Vallen Ett område på Leander Gunnarssons ägor där ungdomar före Grönelunds tillkomst stötte kula, hoppade längd och höjdhopp.
Vallén & Hanssons (HR 1987:29),
   
Wallerstrands En fastighet på Åkersvägens östra sida strax söder om Sörgården.
Wallinastugan Skillingaryds kanske äldsta hus, som i många år användes av kyrkan som scoutstuga. Den ligger vid korsningen Valdshultsvägen - Åkersvägen (nordvästra sidan).
VAMO En förkortning för Vaggeryd-Värnamo Radioklubb, som lades ned kring 1985.
Vandrarhemmet Hembygdsföreningens vandrarhem i Thelanderstugan i hembygdsparken.
Vasabron Bro i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Vasabroveken Gammal bebyggelse vid skjutfältet.
Vasabäcken Bäck i Fastorp och Boglös. Anges även på kartan i Holma. (Inlagt 031225)
Vasagatan Numera är denna gata delad mellan Västra och Östra Vasagatan. Den västra delen ligger väster om järnvägen.
Vasamaden Anges 1937 som en mad i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Vasamadsträdan Anges 1937 som en åker vid Vasamaden i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Vasaparken Park vid Östra Allégatan - Östra Vasagatan.
Vattentornet Skillingaryds vattentorn strax väster om samhället.
Vattentäkterna De första vattentäkterna låg i Båramo och Fåglabäck.
Vattugatan En gata från Östra Allégatan i öst-västlig riktning österut förbi ishallen Movalla.
Wdatorppe Anges 1360 som en bebyggelse, kanske i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Vedåkan 1924 anordnades den första vedåkan i Skillingaryd = bönder skänkte ved till Frälsningsarmén
Vekön Anges 1937 som en skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Welanders Stora Hotellet, Hotel Welanders. Byggnaden vid korsningen Stationsgatan - Skolgatan åt nordost.
Wellskonsert De stora konserter som Skillingaryds IS ishockeysektion anordnat i ishallen Movalla 2000, 2002 och 2004. Vid alla deltog Robert Wells och han olika gästartister de tre gångerna. (kompletterat 041230).
Wennbergs smedja C.A. Wennbergs smedja låg där Ahlgrens ligger i dag (2004). Han slutade sin rörelse 1918 och smedjan köptes av Thor Ahlgren.
Venus Kvartersnamnet mellan Ljungberghsgatan - Stationsgatan - Centralplan - Artillerigatan. Här finns i dag (2004) bland annat Metria och Systembolaget.
Venus HSB:s bostadsrättsförening i kvarteret Venus med adress Ljungberghsgatan. (inlagt 061229)
Verdandi En nykterhetsförening - Verdandi-logen 1256. Startade 1961 och lades ned 1963. Var en förening nära knuten till arbetarrörelsen.
Verkstadsgatan Gatan i öst-västlig riktning från järnvägen förbi Krahners, Einars såg, rondellen och vidare österut.
Verktygscenter  
Werners Nuvarande Byggvaruhuset. Lars Stråth sålde Werners 1989 men är tillbaka som ägare till Byggvaruhuset.
Westerås Torp under Kylås.
Via Morena En väg på skjutfältet
Victoria-klockan En av klockorna i klockstapeln i Skillingaryds Skogskyrkogård.
Vidablicksgatan En gata från Björkgatan mellan Idrottsgatan - Sturegatan som går rakt åt väster. Möjligen kan gatan ha fått sitt namn genom att den ha en vid blick över köpingen.
Vidalen Se Viedalen (Inlagt 031225)
Vidalsstenen Anges 1930 som en bautasten i Vidalen och att enligt en sägen vrider sig stenen ett varv runt, var gång den hör kyrkklockorna ringa. (Inlagt 031225)
Videbäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Lagan i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Videgatan Gatan norr om Valdshultsvägen mellan Rönngatan - Marielundsgatan.
Wide Sport  
Vidhult Ligger i Pukarp med i dag (2004) adressen Pukarp Vidhult. Stavas 1686 Wijehultt. På kartan anges också Lilla Vidhult, betesmark i Pukarp i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Videbuskemaden Anges på kartan 1958 som åkermark i Gräshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Viedalen Vid Store sten på vägen till Tofteryd där det finns flera fornlämningar. I gravfältet finns 42 bautastenar, två domarringar och tre runda stensättningar. Tofteryds kyrka skulle ha byggts här men enligt sägnen rev trollen på natten ned vad som byggdes om dagen. Allvin skriver om Vieldalen 1852 sisan 42. Fritz Anderssons namngivning är 1937 Vidalen. (Kompletterat 031225)
Vikingagatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Viktor Anderssons Möbelverkstad Fanns i Åker
Vilan Sjukhemmet Vilan i Åker. Det stod klart 1904. På bottenvåningen var det ålderdomshem och på övervåningen länets första långvårdsavdelning, Verksamheten i Vilan lades ned 1987. Innehavare då var Holger och Elsa Bergkvist, som hade köpt Vilan 1969 för att göra det till ett sjukhem.
Vildmarksbyn En vildmarksby som Karl-Erik ”Charlie” Storck byggde 1989. Den ligger i närheten av Kylås och Nyholm i Åkers socken.
Vilhelm Dahlberg Handelshållare i Skillingaryd 1851-53 och kan vara ortens tredje affärsinnehavare. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1991 sidan 40.
Wilhelmsro  
Ville Petterssons Matvaruaffär Låg på Stationsgatans södra sida.
Vindskyddet Vid Hässlehultshöjden på skjutfältet. Här fanns till 1990-talet ett stort vindskydd varifrån man studerade skjutningarna.
Vindskyddet Vindskyddet i Fåglabäck.
Vinkelgatan  
Wipparp, Vipparp Ligger i Åkers socken med en fägnande utsikt över Västeråns stora dalgång och moarna i söder. Här finns två gårdar, torpet Broddabo samt backstugorna Johansbygget och Sjöbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 73. Förutom Vipparp finns i dag (2004) även adressen Vipparp Broddabo.
Vippsjön Åker i Mässberg.
Visebo Anges 1937 som en hage och odling i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Wiss sågverk Låg i Hagshult. Här brann det bland annat 1974. Läs mer i boken Larmet går (sidan 46).
Wissatorpet Soldattorp under Nässja Östergård. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 59.
Vissebo Ligger i Åkers socken?
Vivohallen, Vivo Från början Sturehallen, senare Torg-Center och numera (2004) Samuelsons.
Wog Fabrik startad kring 1944 av Walter Rosén. Fabriken på Smedjegatan 5 eldhärjades svårt 1975. Företaget ligger numera i elghamamr och drivs sedan 1998 av Jan Fredén, Anders Rittfledt, Jaromir Stula och Bengt Svensson. (kompletterat 061229)
Wog Interiör AB Ett företag som registrerades i oktober 2006.
Styrelseledamot, ordförande: Jan Fredén.
Styrelseledamöter: Anders Rittfeldt, Jaromir Stula och Bengt Svensson.
Verksamhet: Utveckling, tillverkning och försäljning av inredningsmöbler och därmed förenlig verksamhet. (inlagt 061229)
Wog Trä AB Ägarna till Wog i Rlghammar köpte i februari 2001 det i konkurs varande möbelföretaget Furniva på Götaströms industriområde i Vaggeryd. (inlagt 061229)
Vollmars udde Ligger på skjutfältet.
Volontärhotellet En byggnad på Skillingaryds västra läger som revs kring 1910. Den låg strax söder om nuvarande (2004) expeditionen. Kallades också för Skogshotellet.
Wremps Möbelprototyper Ett företag grundat av Bo Wremp 2002 med verksamhet i Gamla Uppåkra.
Vrätten Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Våffelkväll Em familjekväll på Fridhäll.
Vår bygds framtid LRF i Tofteryd-Hagshult-Byarum-Svenarum sammankallade 1971 till ett möte och en kommitté bildades för att reagera på militärens planer att bygga ut skjutfältet. Namnet blev LRF-kommittén. 1974 bytte kommittén namn till Vår bygds framtid
Vårblomman En syförening bildad i Pålskog omkring 1920 och den höll på till åtminstone 1975. Den kallades till en början Barnens syförening. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 107.
Vårdcentralen Ligger i Bangårdsgatans förlängning och invigdes 1989. Här finns vårdcentral och apotek.
Vårfest En vårfest med köpmännen och SIS ishockeysektion med start våren 2002.
Vägabo (skjutfältet) Äldre bebyggelse i norra delen av skjutfältet, nära Götafors. Benämns som en backstuga i Tofteryds socken.
Vägabo (Tofteryd) Backstuga strax söder om Götafors, i Tofteryds socken. Bebodd på 1890-talet.
Vägabo (Åker) Backstuga under Starrrike Västergård i Stenhestra i Hylteryds rote i Åkers socken med i dag (2004) adressen Stenshestra Vägabo.
Väghyveltjänst Ett företag startat av Rolf Bard 1965. Se även Vägmaskiner i Skillingaryd AB. (Inlagt 041230)
Vägkyrkan Beteckning på det öppna hus man sommartid brukar ha i kyrkan och sockenstugan i Hagshult.
Vägmaskiner i Skillingaryd AB Ett företag som startades 1965 av Rolf Bard men till en början under namnet Väghyveltjänst. Den 1 juli 2004 övertog Jonas Karlsson från Linneryd Linnåsen 1 i Tofteryd företaget och Rolf startade i stället företaget Rolf Bardhs AB. (Inlagt 041230, kompletterat 061229)
Vägverket Kom 1958 till Skillingaryd och hade sin depå i norra delen av Skillingaryd.
Värdshuset Oscar Värdshus byggt 1983 vid södra infarten till Skillingaryd.
Värmeverket Värmeverket vid södra infarten, som byggdes i mitten av 1980-talet.
Väshult Gård i Hagshult. Lagården hos Filip Andersson totalförstördes vid en brand i oktober 1980. Namnet är känt från 1238. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. I dag (2004) finns adresserna Väshult följt av Ekebacken, Fågelsång, Kullen, Molta, Norrgården och Södergården.
Väshults Norregård Se Norrgården.
Väshults Södergård Se Södergården.
Västbostigen Den gamla vägen från Västbo in i Åkers socken. Rester kan bland annat ses i Åker. Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 142.
Västergård (Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2004) adressen Häradsö Västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2004) adressen Ljungberg Västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2004) adressen Nässja Västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Pålskog med i dag (2004) adressen Pålskog Västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Starrike med i dag (2004) adressen Starrike västergård.
Västergård (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Västergård.
Västergården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2004) adressen Fastorp Västergården.
Västergården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2004) adressen Hult Västergården.
Västergården (Tofteryd) Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Gimmarp Västergården
Västergården (Tofteryd) Ligger i Pukarp med i dag (2004) adressen Pukarp Västergården.
Västergården (Åker) Ligger i Fryebo med i dag (2004) adressen Fryebo Västergården.
Västerås (Tofteryd) Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax sydost om Hestra.
Västerås (Åker) Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 184.
Västra Basseberg Gård under Kylås rote i Åkers socken. Under Västra Basseberg ligger torpen Gustavsbo, Kvarnabo, Perstorp, Moliden, Linnebo och Sjöbo, backstugorna Planen och Hagelund samt Lomsjö med husbehovskvarn och såg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118.
Västra Fåglabäcksvägen Gatan från Fågelforsskolans högstadieskola rakt åt väster. Före skolans tillkomst gick gatan rakt österut och då var namnet enbart Fåglabäcksvägen.
Västra Gärde Se Västragärde Mässeberg.
Västra Gärde Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Västra Gärde.
Västra Götaströmsgatan Den västligaste gatan i nordsydlig riktning på Alshultsområdet, intill Storgatan.
Västra Hult Anges 1930 ligga i Åkers socken och att det vanligen kallas Lilla Hult. (Kompletterat 041230)
Västra Järnvägsgatan Gatan på västra sidan av järnvägen mellan Sturegatan - Källeliden. Här ligger bland annat Järnvägshotellet och kvarnen.
Västra lagge Anges på kartan 1958 som terräng i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Västra Lycke (lyckan) Torp i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 88.
Västra Lyckås Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Västra Lyckås.
Västra lägret Skillingaryds militärläger på västra sidan av Lagan
Västra Vasagatan Den västra delen av den tidigare gemensamma Vasagatan. Västra Vasagatan sträcker sig väster om järnvägen i öst-västlig riktning.
Västragärde Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Här hade Johannes Hansson en affär, den enda så vitt är känt i Mässebergs by. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 71). Har i dag adressen Mässeberg Västra Gärde.
Västragärdet Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Västragärdet Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Västraudde En udde vid sydvästra delen av Linnesjön.
Västragärdet Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Västre träde Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken.
Västra udde Anges på kartan 1958 som en udde i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Vätingen Anges 1937 som en vattenrik mosse i Hult i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Vättergården Byggnad på Tallnäs. Läs mer under Storgården. (Inlagt 061229)
Vävstugan Fanns på Fabriksgatan 11 i Gamla Krahners på i mitten av 1980-talet med Hjördis Österholm som ledare. Hon flyttade senare verksamheten till Kaffegatan 28.
X-perience Sång- och musikgrupp som bytt namn till Experience. Se vidare Experience.
Yin Yang En rollspelsförening som bildades 1997 och som har sitt centrum i medeltidsbyn i Basseberg. (Inlagt 060809)
Ymersgatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Yrkesskolan Se Skillingaryds Yrkesskola.
Namn Information
Åbergs bilverkstad Här i kvarteret Hästen vid korsningen Sturegatan - Storgatan är det nu (2004) flerfamiljshus. Här hade Oscar Nilsson en smedja med hovslageri och 1925 startade Carl Åberg i lokalerna sin bilverkstad och tillverkning av åkdonsfjädrar.
Åbergs metallfabrik Fabriken startade i slutet av första världskriget . Fabriken låg i backen väster om nuvarande (2004) kvarnen vid Idrottsgatan. Efter en konkurs övertog Gustaf Sandberg och Otto Gustavsson företaget och flyttade tillverkningen till annan plats vid Trädgårdsgatan där Holms bilverkstad ligger i dag (2004).
Åbergs industri Föertag som startades 1977 men som 2003 fanns i Vaggeryd under namnet Staffansboda. Det har numera bytt namn till Skärteknik. (Kompletterat 041230)
Åbergs körskola En bilskola som drivs av Roland Åberg.
Åbergs Rörledningsfirma  
Åbergs skomakeri Låg i gårdsbyggnaden i det Erikssonska huset på Stationsgatan . vid korsningen Troget - Stationsgatan.
Åbergs Smideshantverk Företag som fanns på Gjuterigatan 11 i mitten av 1970-talet.
Åbo Terräng i Sjöeryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Åboget Torp under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 113.
Åbrogarveriet Låg vid Åbron och startades 1877 av 22-årige Gustaf Alfred Andersson. Verkstadsrörelsen flyttades år 1890 till Källedal.
Åbroliden Anges 1937 som en backe vid bron över Lagan på vägen Tofteryd - Skillingaryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Åbromossen Anges 1937 som en mossodling vid en bro över Härön i Jönshult i Hagshult socken och på kartan 1958 som åkermark. (Inlagt 041230)
Åbron (Åbroa) Den gamla bron över Lagan vid Kaffegatan.
Åby Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Åby.
Åby Snickerifabrik Fabrik i Ålaryd som startades av Anders Johansson 1910. Sonen Evert tog över och 1987 slutade han med att ha anställt folk. Han fortsatte några år i mindre skala. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Åbygget Ligger i Åsafors?????? Ligger i Kyllås med i dag (2004) adressen Kyllås Sörgården.
Ågatan Gatan näst närmast Lagan alldeles norr om Kaffegatan.
Åhult Ett område på västra sidan av Fågelforsdammen i tofteryds socken och här bodde ”Ture på Åhult” (1895-1987) tills huset brann i januari 1974 (läs mer boken Larmet går - sidan 46). Huset byggdes av Tures farfar 1851. Eventuellt var Ture född 1900.
Åhultaviken Viken invid Åhult i Fågelforsdammen.
Åkaregatan En gata i Klevshult.
Åker Socken väster om Skillingaryd och by 8 km västerut. Med förleden Åker finns i dag (2004) adresserna Aspö, Fridhem, Klockaregården, Klockaregärdet, Korsbogärdet, Kristinagården, Lilla Sjöbo, Lilläng, Molund, Sanden, Sandhem, Solsäter, Solvik, Stora Sjöbo, Tallgläntan och Vaktmästarebostad samt med förleden Åkers Behandlingshemmet, Missionshuset, Prästgården och skolan.
Åkerhags Åkerhags Byggnadsfirma AB, ett företag i Nässja Klevshult. (kompletterat 061229)
Åkers Behandlingshem Före detta Vilan och sjukhemmet i Åker. Adressen är i dag (2004) Åker Behandlingshemmet. Åkers Behandlingshem öppnade 1 September 1989. Företaget har hela tiden arbetat med mammor och deras barn. (Kompletterat 060809)
Åkers by Ligger i Hults rote i Åkers socken, Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 221. (Inlagt 041230)
Åkers församling Åker 066505  (från riksskatteverket)
Pastoratskod: 060804 Pastorat: -1961 Åker och Kävsjö, 1962-1972 Åker, Hagshult och Fryele, 1973- Tofteryd. Husförhörslängd: (1717), 1725- Födelsebok: 1688-. (Inlagt 041230)
Åkers Gamlegård Den byggdes av Åkers nybildade hembygdsförening 1932 och stugan var då köpt från torpet Kullen under Nässja. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (Inlagt 041230)
Åkers Gymnasikförening En förening som åtminstone fanns 1979.
Åkers hushållsnämnd  
Åkers Klockaregård En gård i Åker som flrst låg söder om ringmuren vid Åkers gamla kyrka men som senare flyttades till norr om den nya kyrkan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 45. (Inlagt 041230)
Åkers kyrka Åker hade tidigt en träkyrka men denna brändes på 1600-talet. En ny stenkyrka byggdes, vilken revs 1840 och ersatte sav en ny 1845. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Inlagt 041230)
Åkers kyrkokör Kör som bildades 1946.
Åkers lanthandel  
Åkers prästgård Ligger i Åkers by som litter i Hults rote i Åkers socken. Under prästgården ligger torpen Jordåsen, Aspön och Klockaregården samt backstugorna Lilla Jordåsen, Lilla Aspön, Hagaledet, Klockaregärdet (Slätten), Korsbogärdet, Sanden, Ljunglyckan (Rothas) och prästbacken. Församlingens byggnader var 1970 kyrkan, skolan, församlingshemmet (tidigare sockenstuga), före detta ålddomshemmet Vilan (nu vårdhem) och lönbostället Åkers Prästgård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 21. (Inlagt 041230)
Åkers Söndagsskoleförening Bildades 1907 och lades ned 1945. Redan 1869-70 hade den första söndagsskolan startat i Åkers socken, i kvarnstugan i Ljungafors. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1991 sidan 10.
Åkermans Heter egentligen Ludvigsborg och ligger på östra sidan av Åkersvägen. Gården är sedan 1912 i familjen Åkermans ägo.
Åkermans lagård Lagården vid Ludvigsborg som totalförstördes av brand 1968.
Åkermans såg Sågverk som brann 1910. Troligen hade den startats redan på 1870-talet, Den började som cirkelsåg och drevs med oxvandring. Sågen låg då strax väster om Götaströms posthus. 1983 flyttades den till området mellan de två norra järnvägsövergångarna , på järnvägens västra sida. Efter branden köpte Gustav Svensson det som var kvar efter branden. Han satte upp sin såg vid nuvarande Västra Järnvägsgatan, kvarnen. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd.
Åkers Behandlingshem Ligger i Åkers kyrkby, i gamla ålderdomshemmet Vilan. (inlagt 061229)
Åkers fattighus Se under fattigstugan (Åker). (Inlagt 041230)
Åkers Gamlegård Hembygdsparken i Åker.
Åkers kyrkby Den samlade bebyggelsen i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 29. (Inlagt 041230)
Åkers kyrkstallar Se kyrkstallarna i Åker. (Inlagt 041230)
Åkers kyrkskola Från 1846 var skolan förlagd till en del av fattighuset, men från 1863 i den nybyggda sockenstugan – nuvarande församlingshemmet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 49. (Inlagt 041230)
Åkers Missionshus Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers Missionshuset.
Åkers Prostgård nr 1 En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Åkers Prostgård till Åker. (Inlagt 060809)
Åkers Prästgård Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers Prästgården. Den nuvarande prästgården bygdges kring år 1800. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Kompletterat 041230)
Åkers skjutbana Anlades vid Joråsa kulle i Föreberg 1912 och invigdes året därpå. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 245.
Åkers Skola Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers Skolan. Den gamla kyrkskolan inrymdes i sockenstugan. 1960 byggdes en ny skola so stod klar året därpå. Skolan renoverades till det att förskoleverksamheten startade i skolan höstterminen 1994. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Kompletterat 041230, 060809)
Åkers sockenstuga Se Sockenstugan (Åker). (Inlagt 041230)
Åkers sockenmagasin Se Sockenmagasinet i Åker. (Inlagt 041230)
Åker soldattorp Åkers sockens soldat- och ryttartorp är dessa;
Smålands Grenadjärbataljon, grenadier torp: Nr 49 Häradsköp, nr 50 Galtås (Öen), nr 51 Bockebo, nr 52 Nässja Södergård (Kärret) och nr 53 Klevshult (Fridhem).
Jönköpings regemente, soldattorp: Nr 97 Ryd och Gimmarp (Hängnet), nr 98 Nässja (Långö), nr 99 Harfall, nr 100 Pålskog och Linnås (Trummebo), nr 101 Stora Elgebo (Kisteryd), nr 102 Grytås (Sneppabo), nr 103 Mässeberg (Jonsbo), nr 104 Ålaryd (Bygget), nr 105 Ljungberg (Olsbo), nr 106 Mo (Tjurabo), nr 107 Gislaköp (Glörnebo), nr 108 Hagstad (Klarebo) och nr 109 Broddarp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (Inlagt 041230)
Åkerstigs Butik vid korsningen Skolgatan - Stationsgatan (nordvästra sidan) som lades ned 1978. Åkerstigs uthus totalförstördes av en brand 1953. Läs mer i boken Larmet går sidan 35. Affären kallades ofta Olle på hörnet. Huset revs 1980.
Åkersvägen Den gamla vägen från Skillingaryd mot Åker. Den norra delen heter numera Nya Åkersvägen och den gamla Åkersvägen.
Åkes Hushållsmaskiner Affär som startades 1980 eller tidigare. Adressen var Skolgatan 3.
Åkroken Låg vid Lagan och kallades också för Tittut. Det var alltså fri utsikt.
Åland Ligger i Hagshults socken precis på östra sidan av Lagan nära Klevshult. Här fanns ett sågverk med mera. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 96.
Ålaryd (byn) By i Åkers socken, rote nummer 2. Här finns flera gårdar, torp och backstugor. Har också varit soldattorp (nummer 104). Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 85. Med adressen Ålaryd finns i dag (2004) Björkelund, Bohult, Borrebo, Bygget, Bylund, Byskolan, Ekhäll, Ekkullen, Eriksbygget, Fällorna, Hulugård, Järstorp, Kroken, Kullen, Lyckås, Lyckås Björksäter, Lyckås Smedjebo, Lönnåsen, Mellangård, Mellby, Missionshuset, Månsabo, Nedre Mellangård, Parken, Rosenlund, Sjövik, Solhäll, Vagnsmuseum, Västergård, Västra Gärde, Västra Lyckås, Åby, Ängskärret, Östergård, Övre Mellangård samt Ålaryds Kvarn.
Ålaryds byalag Bildat 1987
Ålaryds kvarn Kvarn i Ålaryd som rustades upp 1980. Adressen är i dag (2004) Ålaryds Kvarn. Sedan 1996 är det Danska Apotekerförening som äger gården och den används cirka 35 veckor per år av dess medlemmar. (kompletterat 060809)
Ålaryds Mellangård Se Mellangård.
Ålaryds Missionshus Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Missionshuset.
Ålaryds rote

Är enligt roteindelningen 1850 rote 2 av 13 i Åkers socken. Här fanns Ålaryd Västergård, Mellangård, Östergård och Hulugård.
Under Västergård fanns torpen Fällorna, hallafors, Västra Lyckås, Lilla Ålaryd. eriksbygget, Bygget och Västra Gärde samt backstugorna Bäckalyckan, Bygget, Lyckstugan, Berget, Lugnet och Sjövik.
Under Östergård fanns torpen Östra Lyckås och Nybygget.
Under Mellangård fanns torpen sSoldattorp 104 Bygget, Månsabo, Gärstorp och Öststugan samt backstugorna Bäckäng, Brinken, Rydsfors, Rosenlund, Ängkärret och Björkelund.
Under Ålaryds Miliitbostadsställe fanns torpen Norrskog och Furulund samt backstugan Hamborg.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 85. (Inlagt 041230)

Ålaryds skolmuseum Skolmuseum som ägs av kommunen men som förvaltas av Åkers Hembygdsförening. Skolan byggdes 1911-12 och 1935 blev det ett tillbygge med en lärarbostad. Ålaryd hade här sin skola 1912-1942. Från 1970 har skolan fungerat som skolmuseum. (Kompletterat 041230)
Ålaryds Träindustri Ålaryds Träindustri AB startade i Ålaryd, 1,5 mil väster om Skillingaryd av bröderna Paul och Gunnar Eriksson 1945. Man tillverkade snidade detaljer till rokokomöbler, möbelstommar och högtalarlådor. 1985 började Boris Eriksson i liten skala att starta Ålaryds Träindustri AB som då varit vilande sedan 1975. Årsskiftet 1991-92 flyttade företaget till Skillingaryd, man började nu också anställa folk. 1999 var det åter dags att flytta, till de nuvarande lokalerna på Smålandsgatan 20. (Inlagt 060809)
Ålaryds Vagnsmuseum  
Ålaryds Västergård Se Västergård
Ålaryds Östergård Se Östergård.
Ålleveken Anges på kartan 1958 som terräng i Rössberga i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Ångcentralen Ångcentralen började byggas 1937 för att försökte komplettera vattenkraften. Under tre år försökte man köra det stora ångkraftverket men det gick inte bra. Driften upphörde troligen redan i slutet av 1940-talet. Bröderna Granstrands flyttade in i lokalen 1955.
Åsafors Ligger vid gränsen till Gislaveds kommun i Åkers socken.
Åsafors Bruk Läs mer i Skillingarydsbygden i bild 1988 sidan 16, i Åsenhögaboken del 1 och Stengårdshults hembygdsbok.
Åsafors Missionshus  
Åsafors ångsåg  
ÅSCO Metall Företag startat 1945 av Åke Svensson. Han började hemma i hönshuset och från 1947 höll man till i Bröderna Elghs Möbelfabriks källare. Nu hade Stig Nilsson gått in i företaget. 1951 byggdes egen verkstad i hörnet Skolgatan - Gjuterigatan. 1952 delade de på sig och Stig startade Skillingaryds Stålrörsindustri. Åke byggde 1954 en ny fabrik om 100 kvadratmeter vid Smedjegatan. Fabriken har sedan dess byggts till flera gånger. Numera drivs ÅSCO av Åkes son Lars. Läs mer på Åscos egen webbplats. (Kompletterat 060809)
Åsen Ett torp under Kylås rote i Åkers socken. Torpen revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 112.
Åstrands A.J. Åstrand hade från slutet av 1800-talet affär i sitt hus i Klevshult. Förutom lanthandeln drev han affärer med massaved, 1933 överlät han sin affär till Mattssons.
Åstugan Ligger i Jönshult med i dag (2004) adressen Jönshult Åstugan.
Åström Åström hade en gottaffär vid skolan i början av 1900-talet.
Åviken Ligger i Nyholm med i dag (2004) adressen Nyholm Åviken.
Åängen Anges 1937 som en äng i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Åängen En äng vid Lagan.
Åängsvägen En gata i Klevshult.
Namn Information
Äddebo Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Äddebo Mellangård, Norrgård och Södergård. Det tillhör Hylteryds rote och här finns backstugorna Smedstorp och Nybygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 212.
Äddebo byalag  
Äddeboåsen En ås vid Äddebo i Åkers socken.
Äggskjutning Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Älgamo (Älga mo) Ligger mellan Skillingaryd-Klevshult i Tofteryds socken. På 1540-talet skrivet Eliamoo. Betyder mon där älgar håller till. I dag (2004) finns förutom adressen Älgamo också Älgamo Nybygget och Älgamo Rosendal. Stavades förr i allmänhet Elgamo. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Elgamo nr 1 till Älgamo nr 1. (uppdaterat 031225, Kompletterat 060809)
Älgebo Se Elgebo. (Inlagt 060809)
Älingabäcken Anges 1937 som en bäck i Tofteryds socken som rinner från Urabygget till Ljungsjön i Svenarums socken.. (Inlagt 031225)
Älleveken Anges på kartan 1958 som strandmark i Väshult i Hagshults socken och 1937 som betesmark. (Inlagt 041230)
Älmåsa göl Ligger vid Älmåsen i Kylås rote. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 116.
Älmåsen Torp under Kylås rote i Åkers socken. Torpet revs i början av 1900-talet och flyttades till Nyholm. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 116.
Ängafällan En stuga vid Jönshults Södergårds ägor alldeles vid Härån. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106)
Ängagärdet Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Ängaholm Det nya namnet på Kungaholm. Har i dag (2004) adressen Klevshult Ängaholm. Läs mer under Kungaholm.
Ängakullen Ligger i Stenhestra med i dag (2004) adressen StenshestraÄngakullen.
Ängastugan En liten stuga som ligger i Gräshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 112)
Ängdalen Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Ängdalen.
Ängen (Skillingaryd) En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Ängen (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Har även kallats Munkahatt. Stugan är riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Ängfällan Torp under Linnås i Pålskogs rote i Åkers socken. Kan möjligen vara samma torp som kallas för Fällebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 173.
Änggärdet (Åker) Torp under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 196.
Änggärdet (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2004) adressen Föreberg Änggärdet. Mer text och bild HÄR!
Änggärdet Möllebo Ligger i Föreberg med i dag (2004) adressen Föreberg Änggärdet Möllebo.
Änggärdsbäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Linnerydssjön i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Änggärdsliden Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Ängskärret Backstuga under Ålaryd byggd kring 1830-40. Den revs omkring 1900. Den ägs numera av Gösta Åberg från Skillingaryd som har den som sommarstuga. Gösta har också låtit bygga en smedja intill stugan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 99. Adressen är i dag Ålaryd Ängskärret.
Ängsbacken Hus som i dag (2004) har adressen Boda Ängsbacken.
Ängsfors Ligger i närheten av Nyholm i Åkers socken.
Ängsfors snickerifabrik En snickerifabrik utanför Nyholm. Den drevs av Axel Karlsosn men när denne flyttade 1935 togs den över av Johan Claesson och sonen Martin började som 15-åring i fabriken. Martin gör än i dag – trots sina 85 år – en del arbeten i snickerifabriken. (inlagt 061229)
Ängsgärdet Inte långt från ”Tallas” i Gräshult låg den lilla backstugan Ängsgärdet. Där bodde också en finsnickare vid namn Johannes Peter Sjöqvist. Han kunde med sina enkla verktyg tillverka de finaste chiffonjéer och byråar, även orglar tillverkade han.
Ängsstugan (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har även kallats Hagen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Ängstigen Gatan längst åt öster på Kaffegatan, närmast Lagan.
Ängstungan Terräng i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Namn Information
Öen Ett ryttartorp – nummer 50 – som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Grunden efter torpet synes strax norr om det kuvarande torpet Björkkulla. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 304. (Inlagt 041230)
Ölkebacken Anges på kartan 1958 som terräng i Torp i Hagshults socken. 1937 anges att det är en grusbacke och i backen hade förr hela byn sina potatiskällare. (Inlagt 041230)
Ölkeskogn Anges 1937 som skogsmark i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Öppna förskolan En form av fritidsverksamhet för små barn och deras föräldrar. Startade 1980 eller 1981 och upphörde i mitten av 1990-talet.
Öregöl En göl nära Pålskog. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 167.
Tofteryds Klockaregård Gård i Tofteryds socken.(Inlagt 031225)
Östanskog Ligger i Skog i Tofteryds socken.
Östanå Se Brooklyn.
Östbo En av tre härader i Finnveden och är i dag nästan liktydigt med kommunerna Vaggeryd och Värnamo.
Östbo Östbo Historiska Sällskap bildat 1991. Har sin verksamhet i en källarlokal vid korsningen Bangårdsgatan - Artillerigatan.
Östra gården Anges 1424 som en gård i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 041230)
Östbo härad Församlingarna Byarum (Vaggeryd), Tofteryd (Skillingaryd), Åker, Hagshult, Kävsjö, Kärda, Värnamo, Fryele, Hånger, Tånnö, Voxtorp, Gällaryd och Rydaholm. (Inlagt 041230)
Östbo Mekaniska  
Östbo Motor Ett företag som startades 1995 av Olle Franson och kan sägas vara en del i Franssons Bil. (Inlagt 060809)
Östergård (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2004) adressen Ljungberg Östergård.
Östergård (Åker) Ligger i Mörkebo med i dag (2004) adressen Mörkebo Östergård,
Östergård (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2004) adressen Nässja Östergård.
Östergård (Åker) Ligger i Starrike med i dag (2004) adressen Starrike Östergård.
Östergård (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Östergård.
Östergården (Tofteryd) Ligger i Boarp med i dag (2004) adressen Boarp Östergården.
Östergården (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Östergården.
Östergården 1968 byggdes detta hus på Stiftsgården Tallnäs och det innehåller nio dubbelrum och tio enkelrum, ett kaffekök, biblioteket och stora konferenssalen. Denna sal rymmer upp till 90 personer och är utrustad med bio/dataprojektor och DVD. (Inlagt 061229)
Östergården (Åker) Ligger i Fryebo med i dag (2004) adressen Fryebo Östergården.
Österlid Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Östersjön En sjö på skjutfältet i Hultsgärde i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Österskog Backstuga under Basseberg Östergård i Kylås rote i Åkers socken. Den byggdes kring 1828 och brann ned i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 124.
Österån  
Österäng Torp under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Huset revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 196.
Österängen Ligger intill Lagan, på östra sidan nära Skillingaryds östra Läger.
Östra Allégatan Gatan från Kaffegatan i söder och i norr upp till Alshultsområdet.
Östra Fåglabäcksvägen Gatan från Fågelforsskolans högstadieskola rakt åt öster. Före skolans tillkomst gick gatan rakt västerut och då var namnet enbart Fåglabäcksvägen.
Östra Götaströmsgatan Den östligaste gatan i nordsydlig riktning på Alshultsområdet, intill motorvägen.
Östra Hult  
Östra Järnvägsgatan Norra delen (Sturegatan - Stationsgatan) som numera är en del av Ljungberghsgatan.
Östra Liungbärgh Stavning 1686 för Östra Ljungberg i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Östra Ljungberg Avser Östergård i Ljungberg i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Östra Lägret Det östra militärlägret i Skillingaryd, på östra sidan om Lagan. Det började bebyggas när skjutfältet togs i bruk 1898.
Östra Starrike Ligger i Hylteryds rote i Åkers socken. Under Starrike Östergård låg torpen Bengtsbo och Norra Gruvbäcken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 214.
Östra Vasagatan Den östra delen av den tidigare gemensamma Vasagatan. Östra Vasagatan sträcker sig öster om järnvägen i öst-västlig riktning.
Östragärdet Anges 1937 som en betesmark - förr slåtter - i Älgamo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Öveken Öveken ligger strax öster om Skillingaryd. I ett brev från 1347 talas om Ödbyornauika, som kan avse Öveken. Har även kallats för Ödeveken. Det låg mellan Fågelforsdammen och Östra Lägret intill lagan.
Övergården Gård i Mässeberg
Överrostugan Låg vid Lagan nära garveriet. Fanns ingen bro, därför fick man ro över.
Överstelöjtnantens kompani Se Mo härads kompani.
Övre Mellangård Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryds Övre Mellangård
Övre Salen En lokal på Fridhäll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet:
Tofteryd och Hagshults socken helt klart
Åker påbörjat S - kolla före dess