Skillingaryds uppslagsbok R www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 28 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
RMA Media Mount AB Ett företag grundat i november 2006 med Andréas Ahlgren och Rasmus Sveningsson osm styrelseledamöter. Verksamhet: Handel med inredningsdetaljer för mediaprodukter, andra möbler samt därmed förenlig verksamhet. (inlagt 061228)
R O Mekaniska Företag som drivs av Rolf Olsson.
Rackarekullen Anges 1937 som en kulle i Älgamo i Tofteryds socken. Det anges 1937 att denna kulle är svår att slår. (inlagt 031225)
Radamossen Anges 1937 som en mosse vid Hult i norra delen av Tofteryds socken och att den ligger i en rad av mossar. (inlagt 031225)
Radhusvägen En gata i Klevshult.
Radio & Foto 1 juni 1951 startade barndomskamraterna Ingvar Sandblom och Bertil Pettersson företaget Radio & Foto i Skillingaryd i källaren i Bertils föräldrahem på Storgatan 10. Efter nedläggningen av bokhandeln i samma fastighet flyttades verksamheten dit 1971. Den 3 januari 1977 drabbades företaget av en omfattande brand. I april 1978 kunde man flytta in i återuppbyggda lokaler, men förlusterna vid branden gjorde att företaget måste lägga ned i september 1983. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 49).
Radioflygklubben Skilling Vid en samling våren 1992 beslöts att bilda modellflygklubben " RFK Skilling". Den nybildade klubbens målsättning var  att underlätta bedrivandet av flygning med radiostyrda flygplan i Skillingarydstrakten, samt hjälpa nybörjare att komma igång.  Med och bildade klubben var Ingvar Sandblom, Stig Andersson, Kenneth Jönsson,  Håkan Nilsson och Mikael Elvin. Läs mer på klubbens egen webbplats. (inlagt 060723)

Radiomagasinet

Raftabäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Raftagölen Anges på kartan 1958 som en göl i Järnboda i Hagshults socken och 1937 att den ligger mellan Norra Järnboda och Rolstorpssjön. (inlagt 040730)
Ragges Ragges Gatukök vid OK/Q8. Ragge står för Ragnar Larsson.
Ragnar Johanssons Se Almers
Rallaté Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Ramlemaden Sankmark vid Holma i Tofteryds socken.(inlagt 031223)
Rapps Trafikskola
Rasten Ett tidigt namn på Nyholm. Rasten var en liten trumslagsarstuga byggd av en trumslagare från Karl XII:s krigarskaror. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 135.
Rebeckas Rebeckas godisaffär låg vid Storgatans västra sida, en liten bit in på kvarteret. I huset bodde en man som kallades Rulle, Rudolf Johansson.
Reéns kiosk Inga Reéns kiosk på Storgatan.
Regementet Ett vanligt namn på militären i Skillingaryd.
Regementets högvakt Lägervakten, vakten. Den byggnad som står ensam åt väster på Västra Lägret.
Regementets kokhus Kokhus byggdes vid regementet i Skillingaryd 1880. Ett av dem finns kvar än i dag är unikt för landet.
Regementsmötet
Reinhold Karlssons 1950 startade Reinhold Karlsson en bonarverkstad på Valdshultsvägen nära Slätthultet.
Remnemarks Claes Svensson och John Remnemark (Karlsson) startade kring 1945 – det första huset John byggde var vid Linnégatan-Rydbergsgatan – redan 1939 till sig själv och familjen. Från början hette firman Carlsson & Svensson (möjligen). Senare startade John eget John Remnemarks Byggnadsfirma AB (kring 1950). Mågen Karl-Erik Carlsson gick in som delägare och när John gick bort 1963 fortsatte Karl-Erik Rörelsen. Firman lades ned 199...
Remonds El Företag som Sten Remondsson haft. Sten jobbade på Hultaströms Kraftverk innan han startade eget.
Reningsverket Skillingaryds reningsverk som 2002 genomgick en stor ombyggnad.
Resesten En sten i Tofteryds socken beskriven som en lutesten av Allvin 1852, sidan 45. (inlagt 031223)
Restestenar Terräng i Tofteryds socken, beskrivna 1686. (inlagt 031223)
Restaurang Skillingehus Startade 1971 i Skillingehus och upphörde i mitten av 1990-talet. Är numera (2005) bibliotek.
Rike Skräddarns Åkerstigs hus vid korsningen Stationsgatan - Skolgatan. Troligen byggt 1892.
Riksbyggen(a) Riksbygget Slätten 1 bildades 1946 och inflyttning i det nya huset skedde 1948.
Riksettan Nuvarande Storgatan som 1949 förseddes med asfalt.
Riksettan – officiellt Riksväg 1 – gick ursprungligen mellan Stockholm–Helsingborg, och ingår numera i Europaväg 4 (E4). Lagaån och stigen längs ån blev tidigt en av landets viktigaste vägar. Via Lagaån kom de första jägarna när inlandsisen drog sig tillbaka. På stigen längs ån marscherade trupper och färdades både kungar och stråtrövare. Mot slutet av 1600-talet påbjöds skjutshållning och gästgiverier svarade för kost och logi för de resande.
Sedan några år tillbaka har några kommuner i Småland öppnat en turistväg mellan Markaryd–Vaggeryd som har kallas Riksettan. Denna går på den sträcka som var den gamla Riksettans ursprungliga sträckning och går parallellt med motorvägen. Den är främst avsedd för att turister ska ha ett alternativ till motorvägen där de kan njuta av naturen och omgivningarna. (kompletterat 060723)
Risingen Anges 1937 som en åker i Väshult i Åkers socken och att det förr var risigt runt åkern. (inlagt 040730)
Robert Anderssons Musikhandel Robert var musikhandlare och amatörkonstnär. Han hade affär i i Ljussegrenska huset på Skolgatan – endast ett år (1935 hösten och ett år framöver). Sedan flyttade han till torget – på bottenvåningen invid Posten. Därefter flyttade till nuvarande Musikcentralen. Senare flyttade han till Storgatan 13, John Bengtssons hus på Storgatan – mitt emot Fribergshuset (cirka 1947-59). Där upphörde han med affären 1959. Robert föddes 1886 och avled 1976.
Rockabrunnsmossen En mosse i Skog i Tofteryds socken. Det anges 1937 att det i mossen finns en rockabrunn – en bottenlös vattensamling. (inlagt 031225)
Rockstudion Startades i början av 1999 i källaren på 1952 års skola.
Roddarvik Låg vid Långasjön i Åker. Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 142.
Rodhavik, Rodhauika Anges 1360 som en plats – ängar – kanske i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rolands Present Affär på Storgatan.
Roligbo Ligger strax norr om Kushult i Tofteryds socken. Adressen är i dag (2005) Kusholmen Roligabo. Anges på kartan 1957 som betesmark vid Kusholmen. (kompletterat 040730)
Rolstorpa Siön Anges 1689 som ett namn på Rolstorpasjön i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rolstorpasjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Järnboda i Hagshults socken. Finns även i skrift från 1688 som Rolstorpasiön). (inlagt 040730)
Rolstorpssjön Ett vanligt namn på Rolstorpasjön i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Roparna i Hagshult Roparerörelsen kom till Hagshult på 1840-talet. Det var en frireligiös verksamhet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1993 sidan 92.
Rosalid Anges 1937 som en backe på vägen mellan hagshults och Tofteryds kyrka i Tofteryds socken. En sodlat Ros bodde vid backen. (inlagt 031225)
Rosenberg Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Rosenberg.
Rosenberg Ligger i Mo och har adressen Mo Rosenberg.
Rosendal Ligger i Älgamo med i dag (2005) namnet Älgamo Rosendal.
Rosenlund (Hagshult) Dagsverkstorp under gården Rösberga. Här finns ett gammalt hus som kommer från Malmkärret. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 110). Har i dag (2005) adressen Rösberga Rosenlund.
Rosenlund (Tofteryd) Ligger i Hultsgärde med i dag (2005) adressen Hultsgärde Rosenlund.
Rosenlund (Åker) En backstuga under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Den revs på 1930-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 304. (inlagt 041229)
Rosenlund (Åker) Backstuga i Ålaryd och här hade Anton Ekblad sin smedja. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 96. Adressen är i dag (2005) Ålaryd Rosenlund.
Roten Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Rothas en backstuga i Hults rote i Åkers socken. Heter egentligen backstugan Prästgården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 39. (inlagt 041229)
Rullaledet En grind norr om Skillingaryd.
Rundsågsträdan Anges 1937 som en i Ålaryd i Åkers socken och att här finns en rundsåg. (inlagt 040730)
Rusthållareboden i Mölnarp Användes för att förvara utrustning till regementets kompanier. Läs mer i boken Mallen Härån och Rasjön 1990 sidan 90.
Rushållet Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Rusthållet,
Rutabo Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Rutabo.
Ryd (Tofteryd) Bland annat känt för sin gamla smedja. Ligger i Tofteryd. Stavades 1686 Ryydh. I dag (2005) är adressen Tofteryds-Ryd följt av Fridhem, Norrgården, Nylund eller Sågaregården.
Ryd (Åker) Ligger i Förebergs rote i Åkers socken. Här har funnits torpet Hässelås och soldattorpen 77 Hängnet samt backstugorna Kullen, Intaget, Södraberg, Ekholmen och Oset. I dag (2005) är adressen Åkers-Ryd följt av Furunäs, Kullen, Rydlund och Södraberg.
Rydaträdorna Anges 1937 som åkrar i Nässja i Åkers socken och att här förr låg Rydet. (inlagt 040730)
Rydbergsgatan Gata på Eksområdet i nordsydlig riktning mellan Tegnérgatan - Geijersgatan.
Rydet (Tofteryd) Anges 1930 ha legat i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydet (Åker) En backstuga som låg under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 314. (inlagt 041229)
Rydet (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har även kallats Orraryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Rydfors Backstuga under Ålaryd. Här fanns också en kvarn. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 102. Anges på kartan 1958 som en fors i Västerån. (kompletterat 040730)
Rydhe Stavning 1371 för Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydlund Ligger i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Ryd Rydlund.
Rydsbäcken En bäck som rinner ut i Linnesjön.
Rydsjön Sjön vid Ryd i Åkers socken.
Rydssjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Ryd och Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydstorp Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt vid Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydstorpet Ligger vid Ryd i Åker.
Rydstorpakulla En höjd vid Rydstorpet i Åkers socken mellan Föreberg - Ljungberg. I en tidningsartikel skrev en gång felaktigt Rydsberget, men berget har aldrig kallats så.
Rydstorps kulle Anges 1930 som ett namn på kullen vid Ryd i Åkers socken. Se även Rydstorpakulle. (inlagt 040730)
Rymans Markiser Företag grundat av Lars-Olof Ryman. Numera är namnet Solskydd i Skillingaryd och ägs av familjen Norgren.
Rysjön 1770 noterad som en sjö i Tofteryds socken. Wieselgren skriver 1846 att sjön är igenvuxen. (inlagt 031223)
Ryssaladsträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Ryssavadet K.G. Landström skriver: I Järnboda i närheten av den gamla bron över Härån har man påträffat en spjutyxa och delar av ett betsel. Spjutyxan finns i behåll och har efter ett bomärke kunnat hänföras till tiden för Dackes uppror i Småland, således till förra hälften av 1500-talet. Fyndet gjordes på gammal sankmark, som nu är uppodlad. Namnet på platsen, Ryssavadet, kan sätta fantasien i rörelsen. På kartan från 1958 anges Ryssavdet som åkermark i Järnboda i Hagshults socken. 1937 är beskrivningen ett vadställe över en rännil vid Järnboda. (kompletterat 040730)
Rythmic Swingers Ungdomsdansorkester bestående av Lennart Elgehammar, Karl-Gustav Gustavsson, Gösta Sönne, Kurt Elghag, Sigvard Jarl, Seth Weijhed och Åke Johansson.
Ryttarefällan Anges på kartan 1958 som terräng i Torp i Hagshults socken. 1937 anges det som ett skogsområde och att Torp förr var rusthåll och att ryttarens häst hade sitt bete här. (inlagt 040730)
Ryttarelyckan Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att Häradsköp förr höll en ryttare som soldat. (inlagt 040730)
Ryttareängen Anges 1937 som en äng i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040730)
Ryttarns väg En väg på Femkampsområdet söder om Femkampsvägen.
Ryttartorpet Ryttartorpet nr 49 Häradsköp kallades för Ryttartorpet. Det låg strax norr om gamla torpet Pottabo och till höger om den väg som leder fram till gårdarna Stjärnebo i Tofteryds socken. Stugan är flyttad till Pottabo och kallas för Ekeberg. (kompletterat 040730)
Ryttaråkern En åker i Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040730)
Ryydh Stavning 1686 för Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Råberget Anges på kartan 1958 till Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Råmossen Anges 1937 som en mosse som ligger i Hagshults socken vid gränsen till Svenarums socken. (inlagt 040730)
Råsamossen Anges 1937 som en mosse i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rättarebostaden Ligger i Häradsköp med i dag (2005) adressen Häradsköps Gård Rättarebostaden.
Rävaberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rävaberget Anges på kartan 1958 till Linnås i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rävahall Anges 1937 som en gränssten i Dala mossen mellan Nydala socken och Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävakullen Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att åkern är bergig och räven brukar hålla till där i närheten. (inlagt 040730)
Rävamossen Anges på kartan 1958 som en mossse i Jönshult i Hagshults socken och 1937 att den ligger på gränsen mellan Jönshult och Torrmyra. (inlagt 040730)
Rävåsen Anges 1937 som ett tillhåll för räv och att det är en rullstensås i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävö (Hagshult) Anges 1937 som en ö i Dala mosse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävö (Åker) Anges på kartan som terräng i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Röda Huset Ett ibland förekommande namn på stationen med anledning av att många av dem som jobbade där var politiskt aktiva i socialdemokraterna.
Röda Korset
Rödemossen Mosse vid Holma i Tofteryds socken. (kompletterat 031223)
Rödjan Är ett torp under hemmanet Nåthult och kallades även Emmaboda. Adressen är i dag (2005) Nåthult Rödjan.
Rödjeliden Anges 1937 som en vägbacke i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Rödjeliderna Anges 1930 som backar i Tofteryds socken, (inlagt 031225)
Rödjeskogen Skogsmark i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Rödåker Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken, Jorden angavs ha rödaktig färg. (inlagt 031225)
Röisa huset Ligger i Klevshult.
Röllekaboden Drivs av Ritva Carlsson och ligger i Snuddebo längst i norr i Tofteryds socken. (inlagt 041229)
Rönnbacken (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2005) adressen Ljungberg Rönnbacken.
Rönnbacken (Åker) Ligger i Stenhestra med i dag (2005) adressen Stenshesta Rönnbacken.
Rönneberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Uljeshult i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rönnestubben Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rönnesåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken och att det vid åkern växer rönnar. (inlagt 040730)
Rönngatan En gata på södra delen av Marielundsområdet och den utgår från Valdshultsvägen.
Röret Ligger i Hagshult.
Rösberga Ligger strax öster om Klevshult. Har i dag (2005) adresserna Rösberga följt av Bylund, Dalslund, Ekkullen, Gölagärdet, Högalund, Kullen, Mellangården, Norrgården, Rosenlund och Södergård. Har också varit soldattorp (nummer 94).
Rösbergh Stavning 1405 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösbergum Stavning 1236 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösbierg Stavning 1238 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rössberga En annan stavning på Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rössbärgha Stavning 1696 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösvedkärret Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rötsgärde Anges 1419 som en plats i Hagshults socken, men det är inte känt vilken som avses. (inlagt 040730)