Skillingaryds uppslagsbok P-Q www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 28 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  

Namn Information
PA Invest AB Ett företag startat 2005 av Per Jansson. Verksamheten består i att äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. (inlagt 051204)
Packebo Stavning 1686 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabode Stavning 1365 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabodha Stavning 1360 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabodhum Stavning 1365 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabothom Stavning 1360 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packebo (Hagshult) Gård i Hagshult. I dag (2005) finns det adresserna Pålskog följt av Asplunden, Bolen, Ekåsen, Fogdegård, Högslid, Junibacken, Liden, Ljungkullen, Rusthållet och Starkmansgården.
Packebo (Åker) Anges på kartan 1958 som en ö i Lagan vid Nässja i Åkers socken. (inlagt 040727)
Packetorp Stavning (troligen felskriven) för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packholmen Anges 1930 som en avstycka i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pakkabodha Stavning 1367 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pakkabodho Stavning 1367 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Paltar Artilleristerna och infanteristerna i Skillingaryd kallade varandra för sockar (namnet på infanteristerna) och paltar (artilleristerna) och det kunde vara stora slagsmål grupperna emellan.
Pangdagen En aktivitet av intresseföreningen i anslutning till pangstafetten.
Pangstafetten En stafett anordnad av Skillingaryds FK och Skillingaryds Intresseförening, som regel en fredag kring 1 september.
Parken (Skillingaryd) En vanlig benämning på folkparken eller Folkets Park.
Parken (Fryebo i Tofteryd) Anges 1937 vara slåttermark i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Parken (Klevshult) En backstuga som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Stugan blev sedermera en del av ett hus i Föreberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 326. (inlagt 041229)
Parken (Ålaryd i Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Parken.
Parkvägen Gatan strax väster om Åkersvägen och söder om Valdshultsvägen invid Fridhäll.
Paskog 1555 benämns en Arffvid Månsson i Paskog och det kan vara Pålskog i Åkers socken som avses. (inlagt 040727)
Pastors Stom Anges 1930 ligga i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pastorsexpeditionen Kyrkans pastorsexpedition som är inrymd i prästgården, men flyttades i februari 2006 till Församlingshemmet. Under några år på 1990-talet var den inrymd i gamla Smålandsbanken vid Stationsgatan 3 där numera (2006) Finnveden har sin redaktion. (uppdaterat 060723
Patan Anges 1937 som sankmark mer en rännil – i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Patrik Skomakare Hade sin verksamhet bakom John Gustavssons, vid Kurragatan.
Patriksstrasse Ett annat mindre använt namn på Kurragatan eller möjligen på del av den.
PCE Autoparts Se Autoparts
PEAN Sweden AB Ett företag som drivs av Per Stacke med adress Storgatan 76–78 (Stacke Hydraulik). Företaget säljer framför allt bromsskivor och bromsbelägg. (inlagt 061228)
   
Pekahall Anges 1930 som ett råmärke i Tofteryds socken. 1937 anges det sopm en råsten vid Linneryd - Fastorp - Hälsslehult. (inlagt 031225)
Pekahallsbäcken Anges 1937 som en bäck vid Pekahall i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Pella kärr Anges på kartan 1958 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pellåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pennen, Pinnstolsfabriken Fabrik som revs 1966
Pensionärsrådet Det kommunala pensionärsrådet, KPR, som består av politiker, tjänstemän och representanter för pensionärsföreningarna.
Persabo Anges på kartan 1958 som åkermark i Nässja i Åkers socken. 1937 berättas att det är – eller varit ett torp och att torparen hette Persson. (inlagt 040727)
Personalföreningen Kommunens personalförening.
Personalutskottet En tidigare underavdelning av kommunstyrelsen, som hade hand om personalfrågor.
Perstorp (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Perstorp.
Perstorp (Åker) Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 128.
Peters Kiosk och Gatukök Företag som startade 1977 eller tidigare.
Petersberg En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 278. (inlagt 041229)
Petersborg (Hagshult) Torp i Torp i Hagshult, ofta kallat Borgen. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106)
Petersborg (Åker) Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den revs omkring 1900 och av virket byggdes en smedja i Ålaryd. Numera finns smedjan i Skillingaryds hembygdspark. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143. Anges på kartan 1958 som ägomark i Gisslaköp. (kompletterat 040727)
Petterssons charkuteri C.A. Pettersson (1877-1953) startade redan 1898 egen charkuterirörelse i den Bengtssonska fastigheten i Källedal. 1910 byggde han fastigheten vid Storgatan 10 och året därpå öppnade han tillsammans med fru Annie charkuteriaffär med egen tillverkning, De drev affären till omkring 1945 då Konsum övertog den.
Petras Klipphörna Företag i Klevshult.
Petrus Erikssons Erik och Ingvar Eriksson tog över företaget i början av 1940-talet i en lokal i gamla bryggeriet på Smedjegatan – där Gösta Claesson senare startade Automatplast. 1945-46 flyttade de till Stationsgatan, där Lennarts frisersalong finns i dag (2005), 1954 köpte de gamla Sparbanken vid Storgatan. De sålde sitt företag i mars 1980. Det var deras far Petrus Eriksson som hade startat företaget 1925.
Petrus Molin Petrus hade speceriaffär efter Boberg och Bengtsson i huset som fanns där Metria är i dag (2005).
Pia Närköp Se Pressbyrån.
Pias Färdkost Ett företag som drivs av Pia Jonsson på Ågatan 11. (inlagt 061228)
Pilagården Pilagården består av fyra hus på Tallnäs.
Pilagård 1 innehåller lektionssal, ett ledarrum med två bäddar på nedre planet och samlingssal och kursexpedition på övre.
Pilagård 2 har 28 bäddar. Fyra 4–bäddsrum på nedre planet och fyra 3–bäddsrum på övre. Detta hus används även för vandrarhemsboende.
Pilagård 3 har 20 bäddar. Två 4–bäddsrum på nedre plan och fyra 3–bäddsrum på övre. I detta hus finns även sällskapsrum och trinettkök.
Pilagård 4 har 24 bäddar. Fyra 4–bäddsrum på nedre plan och fyra 2–bäddsrum på övre. (Inlagt 061228)
Pilgatan En av återvändsgatorna på södra delen av Marielundsgatan. Den utgår från Månsabovägen
Pillos Motor AB Företag startat 1983 och som i några år hade verksamhet vid gamla Uppåkra. Lennart”Pillo” Svensson har i några år haft sin verksamhet i Vägverkets tidigare lokaler men flyttade i slutet av 2003 till den södra delen av Skillingaryds Stålrörsindustris lokaler vid Skolgatan-Gjuterigatan. (uppdaterat 040727)
Pilshöge Anges 1937 som en kulle i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pinekebo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. I början av 1900-talet nedplockades huset och det finns i dag vid Marielund i Skillingaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 63). 1937 beskrivs torpen med namnet Pinkebo. (kompletterat 040727)
Pineskiften ANges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pingstkyrkan En kyrka i Klevshult.
Pingstkyrkan Det nvuarandee (2006) namnet på tidigare Filadelfia i Skillingaryd. (inlagt 051204)
Pinkebo Se Pinekebo. (inlagt 040727)
Pinnakullen Anges på kartan 1958 som en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pinnarebäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Basseberg i Åkers socken. 1937 berättas att den rinner på gränsen till Stengårdshults socken. (inlagt 040727)
Pinnarekullen Ligger i trakten av Basseberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 127. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040727)
Pistolskyttebanan Skyttebana som står klar vid Östra lägret 1995.
Planen (Åker) Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 128.
Planen (Åker) Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Hette egentligen Norratorpen men namnet i dagligt tal var Planen. Stugan revs omkring 1910. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185.
Plankestället Anges 1930 som en lekplats i Tofteryds socken. Det noteras då att man här lade upp plank innan man forslade det till Jönköping. Stället utgjorde samlings- och lekplats. (inlagt 031225)
Plaska Stensfors hammarsmedja vid Österån i Åkers socken. Plaska har varit ett smeknamn på smedjan. Den kallades så på grund av de stora vattenhjulens plaskande ljud. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 211.
Plitvice Kroatiska Sportklubben Plitvice, en förening som 2002 började spela fotboll. Har sin klubblokal i källaren vid Storgatan 5, under kiosken.
Plåten (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Plåten (Tofteryd) En åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. Den anges 1937 som mycket jämn och fin. (inlagt 031225)
Plöjegapet Anges 1937 som ett gap vid Plöjorna, en odlad mosse i Ålaryd i Åkers socken, Ett gap är en grindanordning i en gärdesgård med i sidled skjutbara stänger. (inlagt 040727)
Plöjorna Anges 1937 som den gamla mossen, en mossodling i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040727)
P O:s lada Den före detta lagården i Nåthult som Per Olof Toftgård med familj gjort om till en lokal för olika aktiviteter. Här arrangeras fester, revyer med mera. Sedan 2000 hålls här Tofterydsrevyn. (kompletterat 061228)
Polisstationen Låg i många år vid Artillerigatan men lades ned den 30 januari 2004. (kompletterat 061228)
Polkagrisadungen Anges 1937 som en skogsdunge i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Posten Den vanliga benämningen på postkontoret som sedan det startade 1861 legat på olika platser i samhället.
Poststugan Den gamla poststugan vid Götaströms Bruk.
Potan Anges 1955 som sankmark, en rännil i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pottabo Ett torp under Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 280. (inlagt 041229)
Pottebo Anges 1930 som ett annat namn på Ekholmen i Åkers socken. (inlagt 040727)
Primär fastighetsförvaltning AB  
Prästaliden Anges 1937 vara en landsvägsbacke vid Tofteryds prästgård. (inlagt 031225)
Prästbo Skogsmark i Torp i Tofteryd, 1937 anges att en präst skulle bygga en stuga här, men bygget blev inte av. (inlagt 031225)
Prästbostaden På Västra Lägret
Pressbyrån Startade 1961 nära stationen – där HSB-huset finns i dag, vid korsningen Stationsgatan - Ljungberghsgatan. 1969 flyttades verksamheten till Fribergshuset vid korsningen Kaffegatan - Storgatan. Pressbyrån byter senare namn till Pia-Närköp och upphör 1984.
Presso Företag som startades 1950 och som numera ingår i en stor koncern under namnet Kendrion Presso. Det var Stig Davidsson och Henrik Ahlgren som startade företaget. 1991 såldes det till Anders och Östen Ahlgren samt Lars-Ove Johansson. I januari 1995 såldes företaget till Gnosjö-Gruppen. Namnet är numera (2005) Kendrion Presso.
Prinsaröret Röse i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Protokollsekreterarens skog Ligger på skjutfältet.
Provinsialläkarstationen Läkarstationen.
Prästbacken En backtuga som låg till vänster om vägen som leder upp till Åkers prästgård. Den byggdes omkring 1845. Stugan revs 1879 och flyttade den till Föreberg där den fortfarande står. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 41. (inlagt 041229)
Prästbo Anges 1937 som terräng i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Prästgatan En gata i nordsydlig riktning alldeles söder om Kyrkogården.
Prästgången En stig från prästgården till kyrkan i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 25. (inlagt 041229)
Prästgården Skillingaryds prästgård.
Prästgårdsstriden Strid om att få köpa prästgården i Tofteryd. Tofterydsborna vill ha den som samlingslokal men en familj lämnar högre anbud och köper den 1995.
Prästkragen Platser för åldersdementa byggdes i slutet av 1980-talet i kvarteret Prästkragen vid Källeliden, där Köpmansgården tidigare låg. Denna verksamhet flyttade 2003 till Vaggeryds gamla sjukhem Talludden. En del av huset har redan tidigare använts för traditionella lägenheter och nu byggs även den övriga delen om till detta.
Pucklahål Anges 1937 vara en håla vid Bäcken i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
PUFF Ett drogförebyggande arbete i grundskolan som står för Personlig Utveckling För Framtiden. Syftet är att tidigt fånga upp elever med ogiltig frånvaro och ge dem det stöd och den hjälp de behöver för att bryta mönstret. (inlagt 051204)
Pukarp Gård nordväst om Skillingaryd. Namnet är känt från 1540-talet. Ursprungligen Pukatorp, det vill säga Pukes gård. Har också stavats Puukarp. I Pukarp finns ett stort gravfält om 123 bautastenar. I dag (2005) finns adresserna Pukarp följt av Alebo, Björkö, Björnön, Bygget, Eksås, Sjunkebo, Stenbäcken, Vidhult och Västergården.
Puman Måns En puma som inköptes på 1910-talet av några skillingarydsbor. Den är uppstoppad och kan beskådas i Skillingaryds Militärmuseum.
Purrabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det hette egentligen Norra Lycke och låg på Purrabo mosses västra sida. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207). Anges på kartan 1958 som terräng i Mörkebo. (kompletterat 040727)
Purrabo mosse En mosse i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207).
Puttemaden Anges 1937 som en mad i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pyllejohn Öknamn på John Gustavssons Speceriaffär på Skolgatan. Affären inregistrerad 1922. Affären lades ned 1983. Se även Bamm-Bamm.
Pålen (Klevshult) Klevshult var förr bara namnet på byn i backen vid Galtåsvägen. Platsen där nere hade kallats Pålen. Läs mer i boken mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 96.
Pålen (Skillingaryd)
Pålskog En by högt belägen i Åkers socken. By är rote nummer 4. Torpen under Pålskog är Dammen, Gölen och Möahultet samt backstugor Fridslund och Johansbygget. Byn är inte minst känd för sina smeder. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 162. I dag (2005) finns adresserna Pålskog följt av Fridhäll, Missionshuset, Norra Backe, Smedjebacken, Smedjegården och Västergård. Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt. (kompletterat 040727)
Pålskogs missionshus 1901 uppfördes ett missionshus i Pålskog. Pålskogs friförsamling hade bildats 1898. Har i dag (2005) adressen Pålskog Missionshuset.
Pålskogs smedja Byggd 1900.
Pålskog Smide Företag som drivs av familjen Hansson i Pålskog.
Pålskog Teknik Företag som drivs av familjen Hugosson i Pålskog. Företaget startades 1983 av Ola Hugosson. Den egna verksamheten var från början konsultarbete i formpressningsteknik. En mindre verkstad iordningställdes för träbearbetning. I denna bedrevs utvecklingsarbete avseende verktyg och möbelprototyper. Verkstaden är successivt utbyggd till cirka 500 kvm. År 1988 gick sonen Gunnar Hugosson in i firman och han är numera ägare. (uppdatera 040727)
Pålskogh Stavning 1686 för Pålskog i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pålskogs rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 4 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 162.
Under Pålskogs gårdar låg torpen Dammen, Gölen och Möahultet samt backstugorna Fridslund och Johansbygget.
Under Linnås gårdar låg torpen Linnås och Pålskogs soldattorp nr 100 Trummebo, Fällebo, Svensbygget och Ängfällan samt backstugan Hagen.
I roten fanns också backstugan Skogslund, torpet Björkön, backstugan Ängsstugan (Hagen) backstugan Rydet (Orraryd) och backstugan Ängen
(inlagt 041229)
Påvelskog Ligger i närheten av Gisslaköp.
Påålskogh Stavning 1667 för Pålskog i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pärsbygget Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Pärsbygget.
Qvarnaryd Se Kvarnaryd