Skillingaryds uppslagsbok L-R www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 28 december 2006 (ny information i mager stil)

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  


Ninniz Hundbod
Sommaren 2007 startade en ny hundbutik i Svenstorp i Tofteryd, bara 600–700 möter söderut från korsningen mot Hagshult. Här driver Anette Frii Holmkvist Ninniz Hundbod plus att hon har en egen kennel som heter Free Path och hon har hundar av raserna dandie och westie. (080101)

Revy i sikte … Välkommen ombord – Skillingarydsrevyns namn 2008

 

 

Namn Information
L & A Service Bud- och transportfirma i Ålaryd, vilken var verksam åren kring 1998-1999.
L O-Sektionen De fackligas centralorganisation som tidigare hette FCO.
L-P med Sten-kakor Bakom musikgruppen står skillingarydsborna Lars Pettersson och Sten Hallgren som underhöll på 1990-talet.
Ladgrenen Anges 1937 som en träda i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Ladåker Anges 1937 som en åker i Ekhult. (inlagt 031225)
Laekärrsbron En bro över Österån nära backstugan Rydet i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Lagan Södra Sveriges längsta flod som rinner strax öster om Skillingaryd och Klevshult.
Lagadalen En benämning på området kring Lagan. Används numera ganska sällan.
Lagagatan Gatan närmast Lagan norr om Kaffegatan.
Lagahallen Butik på Sturegatan. Läs mer. (kompletterat 041229)
Lagastigen Gick under slutet av 1500-talet främst öster om Lagan men i början av 1600-talet svängde den över Lagan till Klevshult och fortsatte på höjderna genom Harfall, Skillingaryd, Båramo. Det finns det som tyder på att de båda vägarna – en på vardera sidan om Lagan, användes parallellt under en längre tid. Lagastigen kom att kallas Stora landsvägen och senare Skånska landsvägen. Från 1690-talet har vägen genom våra socknar haft i stort sett den sträckning den haft ända fram till motorvägens byggande på 1980-talet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996.
Lagaån Ett annat, numera inte använt namn, på Lagan.
Lager 102 Byggnad 102 vid Västra Lägret. Det var 2006 som Skillingaryds IS och Lions Club började kalla sin loppis här för Lager 102, (inlagt 061228)
Laggagapet Anges 1937 som en gärdesgårdsgrind i Åkers socken och att gap betyder öppning i gärdesgård med i sidled skjutbara stänger. (inlagt 040718)
Laggaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040718)
Laggerna Anges 1937 som slåttermark i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lagmansrö Gränsmärke och där möts Åsenhöga, Stenhgårdshult och Åkers socknar samt Mo och Östbo härad. (inlagt 040718, kompletterat 041229)
Lagmansröör Stavning 1688 för Lagmansrö. (inlagt 040718)
Lagtrapcupen Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Laja berg Ett högt söndertrasat berg på Torps ägor i Tofteryd. Har fått sitt namn på grund av sitt fula utseende. I berget finns en grotta, som kallas Dunderåsens säng. Detta med anledning av att en sinnesslö dräng från torpet Dunderåsen år 1804 under några dagar höll sig gömd där. Beskrivning av Allvin 1852 sidan 43. (kompletterat 031223)
Lakagölen Anges 1958 på kartan som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lamina Design En fårfarm med försäjning av egen produktion. Drivs av Annica Helgesson i Häradsö. (inlagt 051204)
Lammakärret Anges 1937 som en damm i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lammatäppan Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lammåker Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Landsfiskalen Landsfiskalskontoret fanns i gamla Sparbankshuset på Storgatan, mitt emot Kaffegatan.
Landsvägen Namn på huvudgatan i Klevshult, tidigare E4:an.
Langafors Anges av 1846 – sidan 35 – av Wieselgren som ett namn på Bjöärkefors gård i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Langkildes Tandläkare Gunnel Langkilde hade sin praktik i Ljungberghs bostadshus.
Lanteryds backe Anges 1930 ligga på vägen mellan Hagshult – Klevshult i Hagshults socken och att här förr låg ett torp som kallades Lanteryd. (inlagt 040718)
Lantmannagatan En gata i östvästlig riktning i norra delen av Kyrkogårdsområdet mellan Verkstadsgatan – Målaregatan.
Lantmäteriet Heter numera Metria. Har i dag (2005) sin lokaler i HSB-huset vid torget.
Lappkåtan Byggdes 1987 vid Grönelund med Karl-Erik ”Charlie” Storck som initiativtagare. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 77.
Larssons Byggservice Byggföretag som drivs av Ingvar Larsson.
Lassa lycka Anges 1930 som en åker och förr en bebyggelse i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lassabo Bosättning i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lassabobäcken Anges 1937 som en bäck mellan Älgamo och Apelås i Tofteryds socken. Rinner förbi Lassabo I Frostås. (inlagt 031225)
Lassaboträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lassastugan Ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Torpet låg invid gården Sandholmen. Det kallades oftast Bergsdal. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. Mer text och bild HÄR! (inlagt 041229)
Lasse i Skillingaryd Det äldsta kända brevet där Skillingaryd anges är från 1415 och här talas om en Lasse och kronans gård i Scöfflingerydh.
Lastkajen Lastkajen vid godsmagasinet vid järnvägen.
Laurins
Lazzlo:s TV-service Ett företag registrerat 2006. Innehavare är Laszlo Tukarcsi i Klevshult. Verksamheten består av hemelektronisk verkstad, reparation och service av hemelektronik och datorprodukter samt försäljning av reservdelar och tillbehör. (inlagt 061228)
Leagårdens kennel En kennel som drivs av Christel Natzén, Mörkhult. (inlagt 041229)
Leander Johanssons såg Låg i kvarteret Björnen 3.
Leda berg Anges 1937 som ett berg i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Ledaträdan Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att det finns ett led – en grind – vid åkern. (inlagt 040718)
Ledet (Tofteryd) Backstuga under Hults Södergård i Tofteryd.
Ledet (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Ledet (Åker) Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Den kallades även för Mogrens. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 195.
Ledet (Åker) Backstuga under Lilla Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Ledet (Åker) En backstuga som ligger under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 317. (inlagt 041229)
Ledåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. Det berättas att det sedan gammalt finns ett led vid åkern. (inlagt 040718)
Ledås Anges 1686 som en gård i Åkers socken. (kompletterat 040718)
Leedåås Stavning 1868 för Ledås. (inlagt 040718)
Le-Jo Boning Företag som drivs av Leif Johansson. Numera (2005) har han sin verksamhet i Stensfors väster om Skillingaryd. (Kompletterat 041229)
Lekmännens dag En aktivitet som kyrkan hade för sina lekmän. Den firades bland annat 1970.
Lelles Gatukök Namnet på en kiosk och gatukök på Storgatan som startades av Inga Réen och Rune Swartzgård Lelles stod för Lennart Sonegren som drev rörelsen 1978.
Lennarts Lennarts Herrfrisering i källaren i Jonssons hus på Stationsgatan. Drivs i dag (2005) av Lennart Davidsson. Tidigare drevs den av Erik Djerf.
Lerhålorna

Anges 1937 att det förr fanns en odling i Mörkhult i Hagshults socken som kallades Lerhålorna. (inlagt 040718)

Leva med mål och mening En form av andlig resa i Skillingaryds Missionsförsamling i mars-april 2006, (inlagt 051204)
LG:s Färg Företag som startade 1977 eller tidigare
Lia i Pålskog
Liden (Hagshult) Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Liden.
Liden (Tofteryd) Anges 1937 som slåttermark i Fryebo. Ligger vid en vägbacke, (inlagt 031225)
Liden, Lia (Tofteryd) Ligger i Mölnarp och har i dag (2005) adressen Mölnarp Liden.
Liden (Åker) Backstuga under Bassebergs Lillegård i Kylås rote i Åkers socken. Den revs omkring 1915. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 126.
Liden (Åker) Torp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Torpet tillkom i slutet av 1700-talet men var rivet redan före den stora skogsbranden 1905. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 140. Anges på kartan 1958 som betesmark. (kompletterat 040718)
Liden (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Liden.
Liktåget Smeknamn i dag (2005) på oldboysspelarna hos Götaströms Golfklubb.
Lilla Aspön En backstuga under Hults rote i Åkers socken. Stugan är numera riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 34. (inlagt 041229)
Lilla Basseberg Gård under Kylås rote i Åkers socken. Under Lilla Basseberg finns torpen Österskog och Anderstorp samt backstugorna Liden och Kvarnabygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118.
Lilla Broddabo Se Broddabo.
Lilla Bygget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 60.
Lilla Elgebo Ligger i Åkers socken.
Lilla Förberg En gård i Åkers socken. Se även Föreberg. (inlagt 040718)
Lilla Förebärgh Stavning 1686 för Lilla Föreberg i Åkers socken. (040718)
Lilla Galtås Anges 1930 som en avstycka i Galtås i Åkers socken. Den ligger i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 307. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Lilla Hallafors.
Lilla Harfall Anges 1930 som en plats i Harfall i Åkers socken som vanligen kallas Stubben. (inlagt 040718)
Lilla Hult En backstuga vid torpen Hult i Hults rote i Åkers socken. Torpen och backstugan revs på 1960-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 351. (inlagt 041229)
Lilla Hult nr 1 Anges 1930 som ett torp i Hult i Åkers socken. Det kallades även för Lindgrenska torpet och det fanns här ett tag två torp med samma namn, Lilla Hult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 348. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Hult nr 2 Ett torp i Hult i Åker socken. Detta och det andra torpet med samma namn – Se Lilla Hult nr 2 – låg söder om militärbostället Hult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 349. (inlagt 041229)
Lilla Häradsköp Ligger mellan Stenvadet – Häradsköp.
Lilla Hässlehult Gård på skjutfältsområdet. Namnet hässle = hasselskog. På 1800-talet bestod Hässlehult av fyra gårdar. De två på södra benämndes Stora Hässlehult, de två på västsluttningen Lilla Hässlehult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 8.
Lilla Joråsen Anges 1957 på kartan som en ås i Åker i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Kringlemossen En mosse i Hagshults socken. (inlagt 040101)
Lilla Kärr Anges på kartan 1958 som åkermark i Gräshult i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Lassabo Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Lilla Lassabo.
Lilla Lid Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den flyttades till Lindhult i Stengårdshults socken. Stugan kallades även Nissa Lycka och Slåtterannesses. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Lilla Lövfällan Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Lilla Mo Anges på kartan 1957 som åkermark i Mo i Åkers socken. Torpet låg i Björnaryds rote i Åkers socken och revs omkring 1940. (inlagt 040718, kompletterat 041229))
Lilla Råmossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lilla Sjöbo Gård i södra änden av Långasjön i Åker. Har i dag (2005) adressen Åker Lilla Sjöbo.
Lilla Spännberget Ligger på skjutfältet.
Lilla Trulsabo Ligger i Mässberg och har i dag (2005) adressen Mässeberg Lilla Trulsabo. Anges 1930 även kallas för Täppan. Torpet började som en enkel backstuga och stod på Mässebergsåsens kant med åkertegarna ut mot Bastasjön. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 344. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Åboget Torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Gustavsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 113.
Lilla Ålaryd Parken Torp i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 89.
Lilla Älgebo Anges 1930 ligga i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Äng Anges 1930 vara en avstycka i Linnås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lillagärde Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillagärdet Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillasjön Den lilla sjön närmast Åker invid Långasjön.
Lille lund Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lillegård Anges 1930 som bosättning i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lillegård Ligger i Föreberg med i dag (2005) adressen Föreberg Lillegård.
Lilleholmen En holme vid Eckersö i Linnesjön.
Lillemossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lill-klockan En av klockorna i klockstapeln i Skillingaryds Skogskyrkogård.
Lill-Olles väg En gata på norra delen av Sörgårdsområdet.
Lillsjö En sjö i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillsjön Anges 1930 ligga i Åker i Åkers socken. Kan röra sig om Lillasjön. (inlagt 040718)
Lillträdan Ligger i Starkeryd med i dag (2005) adressen Starkeryd Lillträdan.
Lillån En å som rinner genom Mölnarp i Tofteryds socken.
Lillån (Hagshult) Anges på kartan 1957 som en å i Kushult och Nickebo i Hagshults socken. 1930 anges den som en biflod till Lagan. (inlagt 040718)
Lilläng Lilläng är en sommarstuga vid Långasjön i Åker och ägs av Gun Granstrand från Skillingaryd. För allmänheten är Lilläng mest känd som platsen för den årliga friluftsgudstjänsten. Denna har hållits varje år sedan mitten av 1960-talet och firas ännu (2003). Adressen är i dag (2005) Åker Lilläng. Anges på kartan 1957 som åkermark. (kompletterat 040718)
Lillängen (Åker) En backstuga som byggdes på Föreberg Lillegårds marker i Åkers socken. Det är den sommarstuga som nu kallas Lilläng. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (inlagt 041229)
Lillängen (Tofteryd) Torp under Tofteryds Smedsgård. Omnämns av Allvin 1852.
Lillö Anges 1937 som en ö i Store mosse i Åkers socken. (inlagt 040718)
Limugnsträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och att det förr fanns en limgugn på platsen. (inlagt 040718)
Lindahl & Johansson
Lindeberget Anges 1937 som ett berg i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindebo Anges 1937 som en odling i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindebo udde Anges 1937 som södra sluttningen vid Lindåsen i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindéns Möbelfabrik Erik Lindéns Möbelfabrik, Åkersvägen, Skillingaryd, startade 1943 och rörelsen drevs fram till 1965 då den lades ner. Läs mer i boken Från klyvsåg till robotar
Linderholmen Gammal bebyggelse i Nåthult, Tofteryd.
Lindekullen Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Lindekullen.
Lindgatan En liten gata som börjar vid Idrottsgatan och går norrut.
Lindhaga Ligger i Hallefors med i dag (2005) adressen Hallefors Lindhaga
Lindmarks (Åker) Soldattorp (nummer 100) i Åkers socken.
Lindmarks (Skillingaryd) Lindmark hade speceriaffär i Skillingaryd från cirka 1900.
Lindåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lindås
Lindåsa kulle Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindåsen Anges 1930 som en avstyckning i Torp i Hagshults socken och 1937 som en kulle där. (inlagt 040718)
Lindåsen Anges 1943 som ett grenadjärtorp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindåsens kulle Här sattes det 1934 upp en flygfyr. Den togs ned 1952.
Lindömossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Ljussegren i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lingonvägen
Linneberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Torrmyra i Hagshults socken. 1930 anges det som en kulle vid Möasjön. (inlagt 040718)
Linnebo (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2005) adressen Linneryd Linnebo. Noterad som skogsmark vid Sjöbo på den ekonomiska kartan. (uppdaterat 031223)
Linnebo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 132. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040718)
Linnebosjön
Linnégatan Gatan på Sörgårdsområdet i östvästlig riktning Rydbergsgatan till Åkersvägen. Delen Geijersgatan–Åkersvägen är numera avstängd för genomfartstrafik. Tidigare hette även en del av nuvarande Brunnsgatan Linnégatan. Tanken var förr att Linnégatan skulle byggas ihop.
Linneryd En by mellan Skillingaryd–Tofteryd. Ägdes av Nydala kloster och är känt i skrift från början av 1200-talet. Har också varit soldattorp (nummer 78). har bland annat stavats Lynandruth (1200-talet) och Linundarydh (??????). I dag (2005) finns adresserna Linneryd följt av Björkåsen, Dahlagård, Fridhem, Linnebo, Linnåsen, Molinne, Sjöholmen, Sjöhult, Sjöstorp, Slätteryd och Södergård.
Linneryds gästgivaregård Den gamla Lagastigen gick troligen genom Linneryd och sedan kanske vidare över nuvarande skjutfältet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 13.
Linneryds missionshus Ett litet missionshus i Linneryd, på norra sidan av vägen till Tofteryd. Har på senare år använts kanske endast en gång om året för sitt ändamål och från omkring 2000 används det inte alls.
Linnerydsrundan En motionsslinga på cykel.
Linnerydssjön Sjön vid Tofteryd. Heter egentligen Linnesjön men en del kallar den Linnerydssjön.
Linnesgölen Anges 1937 som en göl i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Linnesjöbadet Badplatsen i nordöstra delen av Linnesjön. Kommunal badplats sedan 1975.
Linnesjön Sjön öster om Skillingaryd i Tofteryds och Hagshults socknar. Belagt i skrift från 1686. (uppdaterat 031223)
Linnesjön runt Motionsrunda med tipsfrågor. Anordnades av Skillingaryds IS ishockeysektion på 1970-talet? Senare har LRF tagit över arrangemanget – åtminstone från omkring år 2000 och framåt. (kompletterat 070701)
Linnsjön Avser troligen Linnesjön. Noterad av Wieselgren 1846 sidan 25.
Linnås Gård under Pålskogs rote och by i Åkers socken. Under Linnås finns torpen Linnås och Pålskogs soldattorp nr 100 Trummebo (läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 81), Fällebo, Svensbygget och Ängfällan samt backstugan Hagen. Husbehovskvarn finns vid Uljeshult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 170. I dag (2005) finns adresserna Linnås följt av Fällebo, Mellangården, Norrgården och Sörgården.
Linnåsa kulla
Linnåsen (Hagshult) Ryttaretorp (hummer 60) i Södra Torp i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Linnåsen (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Linus Gourmetservice Namnet på det företag som Linus Persson drev på Götaströms Golfbana 1999.
Linåås 1667 berättas om en Måns Svenssö i Linåås. Avser troligen nuvarande Linnås i Åkers socken. (inlagt 040718)
LIO-Form Företag i Ljungafors startat 1977 av Lars Oskarsson. Se även Ljungafors Gjuteri.
Lisas café Lisas Café & Conditori fanns i norra delen av Fribergs affär vid Skolgatan–Kaffegatan där Elmontage är i dag (2005). Lisas Café var det sista (?) av flera tidigare caféer i lokalen.
Lisbeths källa Ligger i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 98.
Lisekulle Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken och att det intill bodde en gumma som hette Lisa. (inlagt 040718)
Litenas Backstuga i Wipparp i Åkers socken. Kallas även Johansbygget. Stugan är riven. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak sidan 76. Anges på kartan 1958 som åktermark, (kompletterat 040718)
Livets ord En religiös sekt som var verksam i Skillingaryd på 1980-talet.
Ljud Profilen Företag inom ljudbranschen som drivs av John Larsen.
Ljugarbänken Vedertaget uttryck på den bänk som fram till 1974 fanns i korsningen Storgatan–Sturegatan utanför Olles korvlåda och Nynäs bensinmack.
Ljungafors By väster om Skillingaryd där det tidigare fanns en skola. Ligger invid Österån och här har det länge funnits en kvarn. Här finns i dag (2005) adresserna Ljungafors Granfors och Ljungafors Kvarnön.
Ljungafors Badhusförening upa En förening som bildades 1939. (inlagt 041229)
Ljungafors Gjuteri August Johansson köpte 1879 Kvarnön i Österån i Ljungafors och startade ett gjuteri. På 1960-talet upphörde verksamheten helt. Lars Oscarsson, som tidigare köpt gården Stenshestra, köpte 1976 Kvarnön med industribyggnader samt villan vid ån. Här drev han företaget LIO-Form, som upphörde 1984. Då startade han i stället Stilkök. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 26.
Ljungafors skola Den gamla skolan i Ljungafors väster om Skillingaryd, som byggdes och invigdes 1911. Den eldhärjades 1954 varvid lärarinnan Alice Andersson innebrändes.
Ljungberg Gård under Bissefälls rote i Åkers socken. Har också varit soldattorp (nummer 105). Under Ljungberg Östergård har funnits torpen Olsbo, Karins-Kull och Änggärdet samt backstugorna Moen, Hägnen, Dagen och Nöthult. Under Ljungberg Västergård torpen Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendals, Ledet (Mogrens) och Hässlehult. Under Hagstads gårdar torpen 108 Klarebo (soldattorp nr 108), Dahlåsen, Norra Lycke, Södra Lycke och Norratorp samt backstugorna Västerås, Dahlskog och Söre Lycke. Under Bissefälls gårdar torpet Besåsen.
Här finns i dag (2005) adresserna Ljungberg följt av Backgården, Höjden, Kullen, Missionshuset, Olsbo, Rönnbacken, Södra Lycke, Torpagård, Västergård och Östergård.
Ljungberg Västergård Den ena av de två gårdarna i Ljungberg i Åkers socken. Torp under gården är Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendahls, Broddabo, Ledet
Ljungberg Östergård Den ena av de två gårdarna i Ljungberg i Åkers socken. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 62 och i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 181.
Ljungberghs Den allmänna benämningen på Ljungberghs Järnhandel, som hade startat 1882. Ofta också benämningen på Ljungbergs bostadshus, byggt samma år. Ljungbergs låg vid torget och mot Artillerigatan. Ett nybygge skedde 1953 och fastigheten revs kring 1975.
Ljungberghs kanna Vandringspris inom Skillingaryds Skyttegille från 1930.
Ljungberghs magasin Låg vid korsningen Källeliden–Brunnsgatan och flyttades 1983 till hembygdsparken där det numera är museum. Se även Ljungberghs magasin.
Ljungbergs Missionshus Missionshus i Ljungberg.
Ljungberghs Målarverkstad Låg på östra sidan av Brunnsgatan vid korsningen med Källeliden. Flyttades 1983 till hembygdsparken är i dag vagnsmuseum och hantverksmuseum.
Ljungberghsgatan Gatan från Sturegatan på östra sidan av järnvägen och rakt söderut längs med järnvägen. Namnet kommer av att familjen Ljungbergh hade sin bostad utmed denna gata, vid nuvarande Venus vid korsningen med Artillerigatan.
Ljungberghsvallen En ”idrottsplats” där Storckens ligger i dag (2005)
Ljungbergs göl Anges på kartan 1958 som en göl i Ljungberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Ljungbergs skola Den gamla skolan i Ljungberg.
Ljungblads Hus på sydvästra sidan av korsningen Åkersvägen - Valdshultsvägen. Huset byggdes 1915.
Ljungdala Ljungdala ligger nära Ljungberg väster om Skillingaryd. Kallas ibland också för Skräppa.
Ljungheden
Ljungkullen Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Ljungkullen.
Ljungqvists tapetserarverkstad Fanns i mitten av 1930-talet i det hus som Bertil Magnusson i dag (2005) har vid Källeliden–Västra Järnvägsgatan.
Ljungs Cykelverkstad Rolf Ljung reparerade och sålde cyklar på sin fritid i sin källare i korsningen Östra Fåglabäcksvägen–Östra Allégatan. Rörelsen upphörde i slutet av 1990-talet.
Ljungvägen En gata i Klevshult
Ljussegren Två gårdar under Kylås rote i Åkers socken. Torpen under Ljussegren är Högås och Brännåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 147.
Ljussegrenshuset, Ljussegrenska Huset på Skolgatans östra sida – strax söder om Sturegatan – ägdes av David Ljusegren som drev åkerirörelse med både taxi, buss och lastbil. Huset inrymde även Systrarna Rydéns Handarbets- och Sybehörsaffär. Senare hade Robert Andersson sin musik- och konsthandel här. Huset revs i början av 1960-talet.
Ljusstrålen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (051204)
LL-Reklam Företag bildat 1983 och som fram till slutet av 2003 fanns i JG Karlssons gamla fabrik på Smedjegatan. Verksamheten flyttades i slutet av 2003 till Sportringens källarlokal. (uppdaterat 040101)
Logatan En gata i nordsydlig riktning mellan Västra Fåglabäcksvägen–Norra Allégatan.
Logen 2411 Kamraterna Bildades i Tofteryd 1925, men blev nog inte särskilt långlivat.
Lomma göl Anges på kartan 1957 som en göl i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lomsjö Ligger i Åkers socken. 1810 stod Lomsjö masugn klar och 1812 började påblåsningen av masugnen.
Lomsjö masugn Läs Mellan Härån och Rasjön 1978, sidan 9.
Lomsjödammen
Lomsjön Anges på kartan 1958 som en sjö vid Basseberg och Ljussegren i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lomsjöån Anges på kartan som en å vid Ljussegren med flera i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lottakåren Bildades 1997.
LRF Lantbrukarnas Riksförbund som har avdelning i Tofteryd, Hagshult och Åker.
LRF-kommittén LRF i Tofteryd-Hagshult-Byarum-Svenarum sammankallade 1971 till ett möte och en kommitté bildades för att reagera på militärens planer att bygga ut skjutfältet 1974 bytte kommittén namn till Vår bygds framtid
LT Bygg & Inredning
Lubbes Stubbe En meterhög stubbe vid Lagan, rakt nedanför Sturegatan. Var en populär fågelskådningsplats på 1970-talet och namngivare var Lars-Gunnar ”Lubbe” Reén.
Ludvigsborg Åkermans fastighet på Åkersvägens östra sida.
Luftsens Bil o Däck Företag på Fabriksgatan 13. Det startade 1977 eller tidigare.
Lugnet Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 90.
Lugnet Torp under Lilla Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Lukasakulle Den lilla kullen där den södra pinnen sitter på krocketabanan invid Ågatan.
Lundakärret Anges 1937 som ett kärr i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lunden (Hagshult) Anges 1937 och på kartan 1958 som åkermark i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lunden (Tofteryd) Åkermark i Gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Lunden (Åker) Anges på kartan 1957 som skogsmark i Åker i Åkers socken. Det är namnet på en höjdformation från Åker ned mot allmänna vägen Åker-Skillingaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 40. (inlagt 040718, kompletterat 041229)
Lundholmen (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Lundholmen.
Lundholmen (Hagshult) Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Lundholmen.
Lundholmen (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Lundholmen.
Lundströms Cykelverkstad Pensionerade fanjunkaren Fritz Lundström reparerade cyklar som terapi på Kaffegatan. Verksamheten upphörde kring 1990.
Lunnamossen Mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Lunnavadet Ligger vid Österån i Åkers socken. Här anlades 1806 Stensö pappersbruk. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 26.
Lurka Anges 1937 som ett slåtterkärr i Dala mosse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Luruemurø Anges 1201 och 1223 som ett annat namn på Järnboda by i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Luringakullen Anges 1937 som en kulle i Apelås i Tofteryds socken. Det berättas att luring nog här betyder gammal hästkrake. Här var en fanjunkare som sköt sina gamla hästar och som utfodrade sina hundar med dessa. (inlagt 031225)
Lusa-Kajses Anges 1937 som ett vattenfall i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lutesten Sten i Tofteryds socken. Wieselgren skriver 1846 på sidan 24: ...en resesten, rätt öster om Fryebo hade, som kallades Lutesten... Allvin skriver 1852 (sidan 45) Lutesten, annat namn för Resesten. (inlagt 031223)
Lyckan (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Lyckan.
Lyckan (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Lyckan.
Lyckans Höjd Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Senare byggdes en ny backstuga här, Berget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040718)
Lyckekullen Anges på kartan 1958 som en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lyckorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet, vid Boglös i Tofteryds socken. (kompletterat 031223)
Lyckstugan Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 87.
Lyckås Ligger i Hultsgärde i Tofteryds socken. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1995 sidan 63. Adressen är i dag (2005) Tofteryd Lyckås. (kompletterat 031223)
Lyckås, Lyckåsen Torp under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 108. I dag (2005) finns adresserna Ålaryd Lyckås Björksäter och Ålaryd Lyckås Smedjebo.
Lüningaträdan Anges 1937 som en åker i Sjöaryd i Tofteryds socken. Den fick sitt namn efter en fanjunkare Lüning som ägde Sjöaryd. (inlagt 031225)
Lyran En musikkår i Skillingaryd bildad 1908? En annan uppgift säger 1933.
Långa syn, långa synen Den långa raksträckan mellan Skillingaryd-Vaggeryd - från nuvarande Kinnarps till den gamla rastplatsen i norr.
Långahyltet Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken och besgkivs 1937 som skogsmark. (inlagt 040718)
Långasiön Stavning 1770 för Långasjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långasjön Sjön i Åker där det vid sydöstra sidan finns en kommunal badplats.
Långbron Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Långbron
Långeveken (Hagshult) Anges på kartan 1957 som terräng i Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Långeveken (Hagshult) Anges på kartan 1958 som strandmark i Väshult i Hagshults socken och 1937 som betesmark vid Lagan. (inlagt 040718)
Långgatan Gata i nordsydlig riktning strax söder om gamla Uppåkra,
Långgölen En göl i Gimmarp i nordöstra delen av Tofteryds socken. (Kompletterat 031223)
Långh Siön En stavning 1686 på Långsjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långsjön En något äldre stavning på Långasjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långudden

Anges på kartan 1958 som terräng i Hagshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)

Långveken Anges 1937 som en slåtteräng i Norra Linneryd i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Långviken Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Långviken.
Långåker (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Långåker (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. Den är lång och smal till formen. (inlagt 031225)
Långåker (Åker) Anges 1937 som en åker i Fryebo i Åkers socken. Den har långsträckt form. (inlagt 031225)
Långö (Hagshult) Anges 1958 på kartan som en mossholme i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en ö. (inlagt 040718)
Långö (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Långö. Det är soldattorpet nummer 98 under Nässja. (kompletterat 041229)
Långö (Åker) Ett torp under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Torpet byggdes kring 1825 men är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 321. (inlagt 041229)
Låsekälla Anges 1937 som en källa i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lägerhyddan Den mest kända av barackerna på Västra Lägret. Den byggdes 1903. Den har inte minst varit känd för alla tillställningar som anordnades av Skillingaryds IS. Här har det spelats handboll, varit dans, boxning, friidrott med mera. På senare år har traditionen med dans återupptagits i samband med Hjulafton.
Lägerkvällar Sedan mitten av 1990-talet arrangerar Föreningen Skillingaryds Militärmuseum lägerkvällar vid lägret, på skjutfältet eller i samhället. Det brukar vara 6-7 lägerkvällar per sommar.
Lägervakten Vaktlokalen byggdes kring 1900-1905 och dess ursprungliga plats var på Västra Lägret. Byggnaden flyttades omkring 1914 till Östra Lägret men återbördades 1988.
Läkaregatan En gata i östvästlig riktning mellan Fabriksgatan–Skolgatan mellan Betaniagatan–Västra Vasagatan.
Läkarstationen Det gamla namnet på nuvarande vårdcentralen när den var belägen vid korsningen Källeliden - berggatan. I dag (2005) har Hälsan Småland sin verksamhet i lokalerna.
Lämmamossen Anges 1930 till Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Löfvings Verktyg Företag som drevs av Bengt Löfving och som startaade 1979 eller tidigare.
Lönneberg (Hagshult) Ligger i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 66. I dag är postadressen Hagshult Lönneberg.
Lönneberg (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Lönneberg.
Lönnebo Torp i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Läs mer under Lönnåsen.
Lönnkullen Ligger i Jönshult med i dag (2005) adressen Jönshult Lönnkullen.
Lönnåsen Torp i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Kallades i längderna för Lönnebo. Har i dag (2005) adressen Föreberg Skogslund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 228. Det var makarna Ingeborg och Gunnar Anderssons hem och brann ned till grunden 1950. Läs mer i boken Larmet går (sidan 34). Adressen är i dag (2005) Ålaryd Lönnåsen.
Lövfällan, Lövfällorna Torp i Tofteryds socken.
Lövrydet Ligger vid Linnesjöns västra strand. I dag (2005) är adressen Mölnarp Lövrydet.
Lövrydsbacken Anges 1937 som skogsmark i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lövrydsön En ö nära Lövrydet vid västra delen av Linnesjön.
Lövskiften Anges 1937 som skogsmark i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lövåsen Torp under Ugglekull i Kylås rote i Åkers socken. Det byggdes kring 1794 och revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 148. Anges på kartan 1958 som en ås. (kompletterat 040718)
Lövön (Tofteryd) Anges 1930 som en ö i Linnesjön vid Sjöeryd i Tofteryds socken. Den har åtminstone tidigare varit bevuxen med björkar. (inlagt 031223)
Namn Information
Macken Ett mål på skjutfältet, byggt en natt 1942 för att skoja med en något berusad målkapten.
Maddes Hästmassage En firma som startades av Madeleine Johansson från Kylås i september 2005. Madde har gått en utbildning till fysioterapeut i Kvänum. (inlagt 051204)
Maden (Tofteryd) I ett brev från 1268 talas om maden eller madin, en äng i Tofteryd. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. (kompletterat 031223)
Maden (Åker) Anges på kartan 1958 som betesmark i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Maderna Anges på kartan 1958 som åkermark i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040723)
Madudden Anges på kartan 1958 som terräng i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en udde. (inlagt 040723)
Maerssabyaerge Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Maersobiaerghum Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Magasinsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken och att det förr stod ett magasin på platsen. (inlagt 040723)
Magerhus Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax söder om Hestra.
Magoo Bowlingklubben Club Magoo startade 1977 och lades ned 1986.
Main Anges 1937 ligga i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Maja-Stines Maja-Stines blev det vanliga namnet på backstugan Skräddarebygget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 62)
Majaträdan Anges 1937 som en åker i Hult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Majbacken Anges på kartan 1958 som terräng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Majblommekommittén Startade 1911 i Skillingaryd och är verksam än i dag (2005). Det finns även en majblommekommitté i bland annat Åker. Den första kommittén i landet startade 1907.
Majebo Vid Kushults utmarker finns det lilla hemmanet Majebo. Där bodde Karl Johansson och hans familj. Karl började som många andra att snickra häckar och säten till åkvagnar. När sonen Gösta övertog verksamheten blev elström indraget. Några snickerimaskiner inköptes, men då var det sedan länge slut med häcktillverkningen. Gösta ägnade sig mest åt inredningssnickerier och en del möbeltillverkning. I dag (2005) är adressen Kushult Majebo.
Majros väg En gata på nya Sörgårdsområdet strax söder om Valdshultsvägen.
Malinavägen Anges 1937 som en väg i Älgebo i Åkers socken och att den är uppkallad efter en gumma som hette Malin. (inlagt 040723)
Malmamossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en utgrening av Dala mosse. (inlagt 040723)
Malmbron
Malmbrovägen
Malmgatan En gata i östvästlig riktning mellan Fabriksgatan–Storgatan strax söder om Krahners.
Malmahålet Låg vid backstugan Norrö under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 304. (inlagt 041229)
Malmkärret Ett torp under Jönshult i Hagshults socken. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106). Anges på kartan 1958 som åkermark i Jönshult. (kompletterat 040723)
Malmstigen En väg på skjutfältet. Den har sitt namn efter de malmtransporter som kördes där på 1600-, 1700- och 1800-talet.
Malmströms smedja Smedja på Kaffegatan 30, vilken byggdes av Frans Malmström (född 11/1 1876) omkring 1900. Den togs senare över av mågen Thure Andersson som dock inte var smed. Thure lät donera smedjan till kommunen. I många år har det bedrivits smideskurser i smedjan. I flera år var Gösta Åberg ansvarig. Numera (2005) är det Mikael Andersson som är kursledare.
Malmqvists Benämning på fastigheten på Södra Järnvägsgatan 6, ett tornhus. Bror Malmqvist, född 1865 – död 1938, hade i många år sin fotoateljé i huset. Huset är troligen uppfört kring 1881-82. Numera (2005) är det VSBo som äger huset och det finns i dag tre stora lägenheter och en ateljé som också ibland hyrts ut som bostad.
Mama Fiotis Denna affär startar 1992 på Kaffegatan 34 där Eriksson tidigare hade frisersalong.
Mandråpen Vid Linnesjöns sydspets. Här där den gamla vägen går över en bäck kan en man ha blivit dödad. Det finns dock inga kända uppgifter om detta. Anges på kartan 1958 som skogsmark i Starkeryd. (kompletterat 040723)
Mansbo Ett torp i norra delen av skjutfältet. Det var boställe för gratiolisten Mans, en avdankad soldat som i slutet av 1800-talet låg i vild fjed med kommunen för att få medel att flytta till Amerika. Mansbo har använts som målkuliss på skjutfältet.
Manskören Skillingaryds Manskör, bildad 1958.
Manöverprov MHF anordnade på 1950-talet så kallade manöverprov, bland annat på Slätten och vid Flyghangaren på Östra Lägret.
Maramö mosse Anges av Allvin 1852 som en mosse i Värnamo, Kärda, Kävsjö och Åkers socknar. (inlagt 040723)
Maratonvägen
Marielundsgatan En gata i nordsydlig riktning mellan Valdshultsvägen-Sturegatan.
Marielundsområdet Ett bostadsområde som började bebyggas 1969.
Marknaden Sedan 1842 finns det marknad i Skillingaryd. Sedan 1987 drivs den av Skillingaryds IS ishockeysektion.
Marknadsplatsen Det gängse namnet på den plats där marknaden brukar hållas.
Maskinpoolen Skillingaryd AB Ett företag som drivs av Sven Gustavsson, Ekhult, Tofteryd. (inlagt 041229)
Massa källa Anges 1937 som en källa i Basseberg i Åkers socken och att det invid bodde en gubbe Magnus, kallad Masse. (inlagt 040723)

Mastek, Mastec

Ett företag som 1985 köpte Swedform och Ire. Det var Åke Carlsson med sönerna Mats och Sten som köpte företagen. Mastec har i dag (2005) kontor i Huskvarna. Mastec är en förkortning för MAts, STEn Carlsson. (kompletterat 040723)
Mathallarna De mathallar som finns på Västra Lägret och som är ganska unika i Sverige.
Mathjulet Ett annat namn på skolmatsalen vid Fågelforsskolan.
Matsalen (skolan) Fågelforsskolans matsal som byggdes 1968.
Matsalen (militären) Militärens matsal på Västra Lägret.
Mattesgården Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Mattesgården.
Mattssons Livs Affär i Klevshult, som upphörde 1995. Den startade kring 1933. Läs mer HÄR!
Mattssons målarverkstad Denna låg i hörnet Fabriksgatan - Vasagatan med adress Fabriksgatan 8. Verkstaden ägdes av bildhuggare Gustav Ahlnér och inrymde Albert Matttons Måleriverkstad. Denna byggnad förstördes helt vid en brand 1947.
Mattssons måleri Firma som drevs av Sture Mattsson.
Mattssons smedja
MC-delar Företag som startades av Karl-Erik Andersson i gamla mejeriet. Läs mer under Jannes MC.
Medborgarhuset Det första namnet på Skillingehus, men det slog aldrig igenom.
Medelage Musikgrupp bildad 2002 och som planerade sin första spelning i Folkets Hus i Vaggeryd den 15 november 2003, men det blev inget framträdande. I gruppen ingår Marcus Bladh, Jonas Nilsson och Kim Söderstedt plus att även Robert Lagerkvist har ingått. (inlagt 031225)
Medelsrören Ett röse som ligger en bit öster om Linnesjöns strand. (kompletterat 031223)
Media Sverice Ett företag som drivs av Lars Göran Andersson i Hagshults–Torp. (inlagt 061228)
Medlem möter upp En studiecirkel inom Metalls avdelning 114 i Skillingaryd åren kring 1980.
Mejeriet Mejeri på Storgatan i Skillingaryd. Startade kring 1936 och lades ned 1969–70. Mer information kommer senare.
Mejseln En bostadsrättsförening som bildades 1956 (inlagt 041229)
Mekalsbo Se Mickelsbo. (inlagt 060723)
Mekaniska Bandväveriet Låg på Skolgatans östra sida. Väveriet startades 1925 av Olof Hellberg. 1928 övertog Gustav Elgehammar Väveriet. 1931 tog John Källberg och Josef Lundgren över och de drev väveriet tills de lade ned det 1979.
Mellan Härån och Rasjön Årligt skrift utgiven sedan 1978 av hembygdsföreningarna i Bondstorp, Svenarum, Tofteryd och Åker. Register till böckerna finns HÄR!
Mellanfällan 1937 noterad som skog i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Mellangatan Gatan som går vid Skillmech.
Mellangård Ligger i Häradsö med i dag (2005) adressen Häradsö Mellangård.
Mellangård Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Mellangård.
Mellangård Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Mellangård.
Mellangård Ligger i Äddebo med i dag (2005) adressen Äddebo Mellangård.
Mellangården (Hagshult Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Mellangården.
Mellangården (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2005) adressen Rösberga Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Boarp med i dag (2005) adressen Bopar Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2005) adressen Hult Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2005) adressen Nåthult Mellangården.
Mellangården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2005) adressen Linnås Mellangården.
Mellangården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Gimmarp Mellangården.
Mellanträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Hagshult) Anges 1935 som en åker i Torp i Hagshults socken och att den ligger innesluten av andra åkrar. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken som ligger mellan de andraåkrarna. (inlagt 031225)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Fryebo i Åkers socken som 1937 uppges ligga mellan andra åkrar. (inlagt 031225)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken och ligger mellan andra åkrar. (inlagt 040723)
Mellanåsen Anges 1937 som en ås i Frostås i Tofteryds socken som liugger mellan Norr- och Söråsen. (inlagt 031225)
Mellanängen Anges 1930 ligga i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mellby Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Mellby.
Mellgården Anges 1937 ligga i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040723)
Melläng Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det låg på norra gårdens marker i Mörkebo nära Fåglabäcks marker. Huset revs omkring 1830. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Merkurius Kvarteret i centrum mellan Storgatan - Stationsgatan - centralplan - Artillerigatan.
Merssoberge Stavning 1498 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Metall 1920 bildade metallarbetarna avdelning 263 som 1964 bytte namn till 114. Avdelningen upphörde 1981 för att gå upp i avdelningen i Värnamo. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 86.
Metallfabriken
Metria Tidigare Lantmäteriet. Flyttade hösten 1996 från Vaggeryd till HSB-huset vid torget.
MH-Salongen Damfrisering som startade 1977 eller tidigare.
Mickelsbo Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp. Har varit soldattorp. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Mekalsbo nr 1 till Mickelsbo nr 1. (kompletterat 060723)
Mikaelsbo Ryttartorp (nummer 63) i Musebo, Fagerhult i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Millionberget Anges 1937 som ett berg i Åkers socken och att man trott att det varit en skatt nedgrävd på platsen. (inlagt 040723)
Militärmuseet Startas 1994. Till en början verksamhet i vaktlokalen, senare i soldathemmet.
Miljöhallen Tidigare Elghammars. Verksamheten finns på Södra Järnvägsgatan 2.
Miljöhuset i Hult Naturskyddsföreningens lokal – en gammal skola – i Hult i Tofteryd. Har i dag (2005) adressen Hult Miljöhuset.
Miljöstipendium Kommunen har ett miljöstipendium som första gången delades ut 1988.
Millionberget Anges på kartan 1957 som ett berg i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Minigolfbanan Minigolfbanan ägdes av Inga Reén och Rune Swartzgård och den låg alldeles norr om deras kiosk vid Storgatan. Den var igång till omkring 1967-68 och det fordrades att man var 15 år för att man skulle få spela.
Minigolfklubben En minigolfklubb bildades när Inga och Rune hade startat sin minigolfbana invid kiosken på Storgatan.
Mini-orkestern En orkest hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Mini--UV Scoutverksamhet i Skillingaryds Missionsförsamling 2006 för ungdomar i åldern 6-9år. (inlagt 051204)
Minneslunden Minneslunden på Skillingaryds Skogskyrkogård, vilken invigdes deb 8 maj 1986.
Mirsch Företag i Skillingaryd som startade 1971.
Missionsgatan Gatan som går från Storgatan in till Missionskyrkan.
Missionskyrkan Skillingaryds Missionsförsamling grundad redan 1877. Den första kyrkan byggdes 1877. Den revs och en ny – den nuvarande – byggdes 1912. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år.
Mitt strå till stacken Rune Storcks andra bok, utgiven 1950. (inlagt 041229)
Miöämoo Stavning 1686 för terräng i Hagshults socken. (inlagt 040723)
M. Jo Byggservice Ett företag registrerat i början av 2006. Innehavare är Harald Göte Mathias Johansson. Verksamheten består av bygg, murning och service. (inlagt 061228)
Mjölkbilen
Mjölnarebostaden Vid Fågelfors.
Mo Soldattorp (nummer 106) i Åkers socken. Mo är även en gård och en by i Björnaryds rote i Åkers socken Under Mo låg soldattorpet nummer 106 Tjurabo (Molund)m torpet Hopparp och Lilla Mo. Mo har i dag (2005) även adresserna Mo Molund och Mo Rosenberg. (kompletterat 040723, 041229)
Mo härads kompani Hette egentligen Överstelöjtnantens kompani av Mo härad - så från 1833, det regemente som var förlagt till Skillingaryd och som omfattade Mo, Svenarum, nydala, Bondstorp, Byarum, Tofteryd, Hagshult, Åker, Kävsjö med mera. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980.
Mo härads kompanis trossbod Trossboden var kompaniets magasin för den gemensamma utrustningen som vagnar, tält, och kokutrustning. Denna låg först i Byarum men flyttades senare till Åker. Numera (1980) står boden i Stadsparken i Jönköping.
Mo soldattorp Mo soldattorp nummer 106 i Björnaryds rote i Åkers socken hette Tjurabo och kallades senare Molund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 294. (inlagt 041229)
Moaträna I närheten av backstugan Moen i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185.
Mobergs Åkermark i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Mobygget Ligger två km söder om Skillingaryd och anges på kartan 1958 som skogsmark i Högabråten i Åkers socken. Här fanns en backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 286. (kompletterat 040723, 041229)
Mobygget Uppges år 1937 vara en träda i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Mocka-bank Kallas i dagligt tal vägbanken mellan Hagstad - Gisslaköp på vägen Skillingaryd - Nyholm.
Modalen En backstuga under Gråtås i Häradsköps rote i Åkers socken. Den låg där järnvägen senare drog fram. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 288 041229)
Moen (Tofteryd) Gimmarp Moen.
Moen (Åker) Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Bak huggen knut och torvat tak sidan 200.
Mofas Hus Handelsbolag Ett företag på Smedjegatan registrerat i Skillingaryd 2006. Bolagsmän: Anna Gustafsson, Skillingaryd; Elin Ljungqvist, Skillingaryd och Elisabeth Ljungqvist, Skillingaryd. Verksamhet: Handel med smycken, kläder, möbler och inredningsdetaljer. Namnet kommer av att Lars Ljungqvist som har en fabrik i en del av huset fick höra av barnbarn att de ska till ”Mofas Hus”. Här har Lasses hustru Elisabeth tillsammans med döttrarna Elin och Anna försäljning av framför allt från Asien importerade barnkläder samt en del möbler.(inlagt 061228)
Mogatan (Klevshult) En gata i Klevshult.
Mogatan (Skillingaryd) En gata i nordsydlig riktning som går intill Movalla.
Mogrens Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Det kallades officiellt för Ledet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 195.
Moliden (Tofteryd) Vid Hässlehultshöjden på skjutfältet. Finns både Norra och Södra Moliden. Vid Moliden fanns en raststation för munkarna från Nydala.
Moliden (Tofteryd) Prästen Lagergren skriver omkring 1825 om ”Torpen under Fastorp Hässlebo, eller som det äfven kallas Skanebro och Moliden”. (inlagt 031223)
Moliden (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 130. Anges på kartan 1958 som terräng. (kompletterat 040723)
Moliderna Anges 1937 som backar på vägen från Älgebo till Älghammar i Åkers socken. (inlagt 040723)
Molinne Ligger i Linneryd med i dag (2005) adressen Linneryd Molinne.
Molta Ligger i Väshult med i dag (2005) adressen Väshult Molta.
Molund Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax sydost om Hestra.
Molund Ägomark vid Bohult i Tofteryds socken. Troligen samma som ovan. (inlagt 031223)
Molund (Åker) Ligger i Åkers socken. Har i dag (2005) adressen Mo Molund. Torpet hette tidigare Tjurabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 296. (kompletterat 041229)
Molund (Åker) Ligger i Åker med i dag (2005) adressen Åker Molund
Molunden Ett företag som startades i Turisthotellet 2002 men som senare det år flyttade in i andra hyrda lokaler, gamla Hermes i Vaggeryd.
Molunnasmedjan Se Kalle på Molunds smedja
Molta Anges 1930 som en bosättning i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Moltan Torp under Väshult.
Molyckan Anges 1937 som en åker i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Molyckan Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det låg vid kanten av vägen Åker - Skillingaryd vid vägens norra sida mitt för vägskälet mitt emot Elgebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 255. Anges på kartan 1957 som åkermark. (kompletterat 040723)
Molyckemossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mor Annas väg Ligger på nya Sörgårdsområdet söder om Valdshultsvägen.
Morgonbadarna Ett gäng morgonpigga som allt sedan 1963 samlats för morgonbad.
Mormora kulle Anges 1937 som en kulle i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mormora kullen Anges 1937 som en kulle vid Algamo i Tofteryds socken. Det berättas att den fått namn av att en gumma bodde i en stuga vid kullen. (inlagt 031225)
Mormorakullen Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken och att den förr hörde till ett undantag. (inlagt 040723)
Mossaliden Anges 1937 som en vägbacke i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mossars Anges 1930 som en avstycka i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mossen Torp som ligger i Torp, Tofteryd.
Mossgatan
Mostera lid Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Motionsspåret Den 8 augusti 1998 invigdes ett nästan tre kilometer långt motionsspår i Klevshult.
Motocrossbanan Den motocrossbana som framför allt användes i slutet av 1960-talet och som SMK Värnamo då hade som sin hemmabana. Den låg strax söder om Skillingaryd.
Moto-Cross des Nations En av de stora motocrosstävlingarna som arrangerades åren kring 1950 på skjutfältet. Som mest besöktes tävlingarna av 50.000 personer.
Motorklubben Skillingaryds Motorklubb, SSMK, bildad 1970.
Motorvägen Det vardagliga namnet på motorvägen E 4.
Movadsbäcken En bäck på skjutfältet, en biflod till Lagan. Namnet betyder bäcken med vadstället och syftar på det vadställe över denna bäck på vägen Skillingaryd-Tofteryd – innan det byggdes en bro.
Movalla Idrottsplatsen i Skillingaryd, vilken stod klar 1935. Den har senare kompletterats med löparbanor, tennisbanor och konstfrusen isbana (1964), vilken överbyggdes med tak 1977.
Mr Cap Ett företag startat av Rickard Isaksson 1996.
Mr Ednob Trollkarl i Skillingaryd som hette Lennart Bondesson.
Mulleskolan En form av naturskola för barn. Den bedrevs under några år fram till 1970. Den återupptogs 1978. Senast Mulleskolan var i gång var i mitten av 1990-talet.
Munckahatt Stavning 1689 på Munkehatt i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mune Kahatt Stavning 1696 för Munkehatt i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munhålan Företag som drivs av Myrna Henriksson. 2002 flyttade företaget in i före detta Olssons Foto vid torget.
Municipalsamhället 1920 blev Skillingaryd municipalsamhälle men ingick fortfarande i Tofteryds kommun
Municipalfullmäktige Motsvarande dagens kommunfullmäktige. Fanns i Skillingaryd 1920-1951.
Munka musa Beteckning på ett hål i ett berg med egendomligt formad öppning på Klockaregårdens ägor i Tofteryd. Namnet har nog tillkommit för att förlöjliga munkarna för deras kyskhetslöfte och deras förment okyska leverne.
Munkabron En gammal bro över Härån.
Munkahall Fornläning i Tofteryds socken som är beskriven av Allvin 1852, sidan 46. (inlagt 031223)
Munkahatt (Munkehatt) En jordfast hög och rund sten på vilken en mindre stenhäll är upplagd. Den utgör råmärke mellan Tofteryds, Svenarums och Hagshults socknar och på samma gång mellan Östbo och Västra härad. Enligt sägnen skulle namnet bero på att munkar under sina vandringar mellan Nydala - Tofteryd brukade vila vid denna sten. Munkahatt är känt från åtminstone 1600-talet. Beskriven av Wieselgren 1846, sidan 26. (kompletterat 031223)
Munkahatt (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Har även kallats Ängen. Stugan är numera riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180. Anges på kartan 1958 som terräng. (kompletterat 040723)
Munkamusamossen Mosse i Tofteryds socken.(inlagt 031223)
Munkamusen Anges 1937 som en bergsskreva sydost om Tofteryds kyrka. (inlagt 031225)
Munkarna Anges 1930 som en kulle i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munkavägarna Eventuellt stigar, beskrivna av Wieselgren 1846, sidan 26. (inlagt 031223)
Munkavägen Anges 1937 som en gångstig förbi Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munkehatt Se Munkahatt. (inlagt 031225)
Musabod(h)a Anges 1367 som ett namn på Musebo, nuvarande Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musikcentralen Startades 1959 (datafil finns)
Musebo Anges 1365 som ett namn på nuvarande Fagerhult i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Musebo mosse Omnämns av Allvin 1852 (sidan 11) som en mosse i i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musebobäck Anges på kartan 1958 som en bäck i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musik i sommarkväll Musikandakter i Skillingaryds kyrka.
Musikkåren Militärens musikkår?
Musikskolan Startade 1968 gemensamt för Skillingaryds köping och Klevshults kommun. Numera (2005) är namnet kulturskolan.
Musiksällskapet Musiksällskapet Skillingaryd-Vaggeryd.
Myntgatan Gata i nordsydlig ritning alldeles väster om Vasaparken.
Myrebo Ryttartorp (nummer 65) i Torrmyran i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57. Har i dag (2005) adressen Torrmyra Myrebo. Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra och 1930 som en bostad. (kompletterat 040723)
Myrebo Torp i Tofteryds socken.
Myrebo Anges 1937 som skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Myrhagen Anges 1937 som en hage i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040723)
Måla backar Anges 1937 som vägbackar vid Målen i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Måla mosse Anges 1930 och 1937 ligga i Målen i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Målaregatan En gata i östvästlig riktning i norra delen av Kyrkogårdsområdet, mellan Snickaregatan - Lantmannagatan.
Målbråten Anges på kartan 1958 som terräng i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Måldasängen Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Målen Ligger i Hagshult med i dag (2005) postadressen Hagshults-Målen. Dokumenterad redan 1686. (kompletterad 040723)
Målta Anges 1943 som ett soldattorp i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Månsabo Gård som ligger alldeles väster om Skillingaryd på vägen mot Nyholm.
Månsabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det hette egentligen Norra Lycke. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Purrabo). Huset är numera rivet. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Månsabo Torp under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 104. Har i dag (2005) adressen Ålaryd Månsabo.
Månsabobacken Backen västerifrån upp mot Månsabo.
Månsabovägen Vägen upp till Månsabo, ligger alldeles norr om Valdshultsvägen.
Månsalid Anges 1937 som en landsvägsbacke söder om kyrkan i Hagshult. (inlagt 040723)
Mäldasängen Anges 1937 som en äng i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Märeta åkrar Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Märetas Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att den är uppkallad efter en gumma som hette Märeta. (inlagt 040723)
Märits åker En åker vid backstugan Hagen under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. I stugan bodde Märit Svensdotter till sin död 1794. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275.
Märkesbro, Märkes bro Ligger vid Jönshult. En ny Märkesbro togs i bruk 1998.
Märkessjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Torrnyra i Hagshults socken och 1937 att den ligger på gränsen till Svenarums socken. (inlagt 040723)
Märseberga Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Märta-Majsas Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91).
Mäss A En byggnad på Västra Lägret.
Mässeberg By i Åkers socken. En känd mässebergsbo var brobyggaren Viktor Granath. En annan var Gloria Swanson. Hennes föräldrar utvandrade från bygden och Gloria var för övrigt en gång på besök i fädernegården Lilla Trulsabo. Namnet är känt från 1365 och stavades så Maersobiaerghum. Man kan översätta det med gården som ligger på ett berg där det intill finns märsjöar, grumliga sjöar. Har också varit soldattorp (nummer 103). I dag (2005) finns här adresserna Mässeberg följt av Berget, Jonsbo, Lilla Trulsabo, Nedergård, Stenshult, Stora Trulsabo, Sävkärret, Sörgården, Trekanten, Tutan och Västra Gärde.
Mässeberg - Magnussons gård Sedan 1680-talet har Magnussons gård i Mässeberg utanför Skillingaryd ärvts från far till son. Man är nu inne på den 9:e generationen. Mycket har naturligtvis ändrat sig med åren, men mycket är också sig likt.
Mässebergs backstugor Backstugor under Mässeberg i Åkers socken var Björkåsen, Broddabo Lilla, Jonsbo Lilla, Bergsdalen, Carlsbygget, Sävkärret (Dunderhyttan), Säldeberget, Hagen (Hagaslätten), Skräddarebygget, trehörningen och Nydala. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 55. (kompletterat 041229)
Mässebergs rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 1 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 55. (kompletterat 041229)
Mässebergs torp Torp under Mässeberg var Håkansbygget (Ballabo), Sörskog, Pinekebo, Stenshult, Västragärde och soldattorpen nummer 103 Jonsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 55. (kompletterat 041229)
Mässebärgh Stavning 1686 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mässebergsåsen Åsen vid Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 041229)
Mässen Ett ofta använt namn på officersmässen på Västra Lägret. Det är den byggnad som har två flyglar och som är byggd kring 1837.
Möahult(et) Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156. På kartan 1958 är stavningen Möahultet och anges som betesmark. (kompletterat 040723)
Möasjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Torp och Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Möbelcentralen
Möbelsnitz Fabrik på Fabriksgatan som först hette Johansson och Nilsson, startad av Lennart Johansson och Nils-Yngve Nilsson. Efter några år bytte de namn på firman till Möbelsnitz. De började med att hyra ett vindsrum på Oscar Ljungberghs Möbellager i Källeliden. 1965 blev Nils-Yngve ensam ägare. Han byggde nytt vid södra infarten och kallade företaget Swed-Form. 1985 sålde han till mastek. Numera (2005) heter företaget AQ – i många år annars Flextronics – och 2002 flyttades all verksamhet till Vaggeryd. (kompletterat 050811)
Möldarns Anges 1937 som en bosättning med kvarn i Bockebo i Åkers socken. Möldare är ett annat namn för mjölnare. (inlagt 040723)
Möllefors Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Möllefors. Anges 1930 som Möllenfors (felstavat?) som en avstycka med kvarn och såg i Kushult i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Möllefors kvarn Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Möllefors Kvarn.
Möllesjön Anges 1930 som en sjö i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mölnarp (Möllnarp) By i Tofteryd. År 1307 skrivet Mölnatorp. Kan betyda kvarnagården. I dag (2005) finns Mölnarp följt av adresserna Enbacken, Fritidsby, Höjden, Kålviken, Liden, Lyckan, Lövrydet, Nyholm, Perstorp, Sjöberg och Sjöåkra.
Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Möllnarp nr 1 till Mölnarp nr 1. (kompletterat 060723)
Mölnarp Fritidsby Ligger i Mölnarp invid Linnesjön.
Mölnarps kanal Tillkom vid Linnesjöns reglering. Denna kanal rinner ut strax söder om Mölnarp och utmynnar i Lagan norr om Klevshult.
Mölnarps kvarn En kvarn i Mölnarp i Tofteryds socken.
Mölnarps såg
Mölnarpsnäsudden Ligger vid Linnesjön nära Mölnarp.
Mölnarpsån Å i Mölnarp i Tofteryds socken. Beskrivning av Allvin 1852, sidan 7. (inlagt 031223)
Mölnesjö Anges på kartan 1958 som en sjö i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mölnåsen Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 91.
Mönstring i Skillingaryd Mönstring har hållits i Skillingaryd 1815. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 55.
Mörkebo (Hagshult)
Mörkebo (Åker)

Här föddes omkring 860 ”Bojlunsen” eller som han egentligen hette, Gustaf Boge. Han var ett stort original i Skillingaryd åren kring 1900. I dag (2005) finns adresserna Mörkebo följt av Nybygget, Södra Lyckan och Östergård. Under Mörkebo har funnits torpen Mellanängen, Norra Lycka och Söra Lycka samt backstugorna Björkefällan, Berget, Nybygget och Norra Lycka (Månsabo). Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.

Mörkebo jaktlag Ett jaktlag bildat 1939 och som än i dag (2005) är verksamt).
Mörkebolia Backen upp från Skillingaryd på Ovdaskogsvägen.
Mörkeboo Stavning 1686 för Mörkebo gård i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mörkeborundan Cykelrundan på en mil från Skillingaryd runt Mörkebo och tillbaka.
Mörkhult Gård i norra delen av Hagshult. Med förleden Mörkhult finns i dag (2005) adresserna Ståhlastugan och Udden.
Mörkhultaviken Anges på kartan 1958 som en vik vid Mörkhult och Starkeryd i Linnesjön i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Möten med mysiga människor Rune Storcks 16:e bok och den elfte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2000. (Inlagt 041229)
Namn Information
Nain Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Nain.
Najen Torp i Tofteryd. Där bodde en familj till 1949. Huset hade byggts omkring 1735 och revs 1962.
Naturpasset En form av trimorientering av Skillingaryds FK och Skillingarydskorpen. 2003 och 2004 kunde naturpasset köpas för 40 kronor hos OK/Q8 och Sportringen.
Nedergård Ligger i Mässberg och har i dag (2005) adressen Mässeberg Nedergård.
Nedre Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Nedre Hallafors.
Nedre Mellangård Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Nedre Mellangård.
Nedre mosse Anges 1937 som en mosse i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nergården Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nergården Gård i Mässeberg.
Nerstu Anges 1930 ligga i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Netteborg Terräng i Tofteryd, nära Mörkhult. (inlagt 031223)
Nilsson och Petterssons snickeri Låg vid Valdshultsvägen och eldhärjades 1952.
Nissa Lycka Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den hette egentligen Lilla Lid. Den kallades även Slåtterannes. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Nissagärde Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissalid Anges 1937 som en backe på gamla häradsvägen vid Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissalid Anges 1937 som en backe i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissaskogen Anges 1937 som skogsmark i Häardsköp i Åkers socken och att den ligger vid Nissagärde. (inlagt 040724)
NO-institutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Nockebo En gård i Hagshult, i närheten av Kushult, som troligen försvann för flera hundra år sedan. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1995 sidan 48. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Näckebo nr 1 till Nockebo nr 1. (kompletterat 060723)
Nockebo källa (brunn) En murad vattenkälla mellan Kushult och Linnerydssjön. Kallas även Nockebo brunn, enligt Fritz Andersson 1937, (kompletterat 040724)
Nockebobrunnsängen Ligger öster om Kushult nära Linnesjön. Möjligen låg Nockebo här.
Norbaggarna Benämningen på ungdomar som bodde väster om Storgatan när de spelade boll med dem på andra sidan, Streetarna. Norbaggarna hade sitt högkvarter i Trolleberget.
Nordanskog En gammal bosättning i Fåglabäck. (inlagt 031225)
Nordanskogsträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nordbanken Ett tidigare namn på nuvarande Nordea. Se även Nordea.
Nordea Det nuvarande (2007) namnet på det som tidigare kallats Nordbanken och före dess Götabanken. Ännu tidigare Smålands Bank.
Nordskog Anges på kartan 1958 som terräng i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nordskogen Anges 1937 som skogsmark i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Allégatan En gata i östvästlig riktning från Fabriksgatan till Östra Allégatan. Gatan ligger alldeles norr om kyrkogården.
Norra Backe Ligger i Pålskog med i dag (2005) adressen Pålskog Norra Backe.
Norra Galtåås Anges 1686 och avser Norregård i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Grohult
Norra Gruvbäcken Ett torp i Östra Starrike i Hylteryds rote i Åkers socken.
Norra Gruvbäcken Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 256.
Norra Gruvebäck Anges 1930 som ett torp i Älghammmar i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Hagen Anges 1937 som en hage i Torp i Tofteryd. (inlagt 031225)
Norra Hjortåsen Torp under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan plockades ned 1938 för att bli virke till en sommarstuga vid Vidöstern. Det fanns också en backstuga här med namnet Hjortåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 244.
Norra Järnvägsgatan Gatan alldeles söder om Östra Fåglabäcksvägen närmast järnvägen.
Norra Jönshult Ryttartorp (nummer 66) i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Norra Lid En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Stugan låg något söder om torpet Kullen och kallades även Trelleborg.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 041229)
Norra Linneryd
Norra Lycka Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 186.
Norra Lycka Ett torp som låg under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 312. (inlagt 041229)
Norra Lycke Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det kallades ofta Purrabo och låg på Purrabo mosses västra sida. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Månsabo). Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207).
Norra Lycke Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det kallades ofta Månsabo. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Purrabo). Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Norra Lövfällorna
Norra Moliden Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Norra Nässia Stavning 1686 för Norra Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Nässja En by i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Rösberga En gård i Rösberga i Hagshults socken. 1464 stavat Norra Rösbergha. (inlagt 040724)
Norra Sjöaryd
Norra Trädgårdsgatan Den norra delen av Trädgårdsgatan - nordsydlig riktning norr om Sturegatan mellan Hembygdsgatan - Smedjegatan.
Norra Östbo Ekonomibyrå AB Företag som drevs av Bertil ”Vivo” Andersson omkring 1990.
Norra Östbo Musiksällskap
Norragärde (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norragärde (Åker) Anges 1937 som en åker i Häraadsköp i Åkers socken och att den ligger norr om gården. (inlagt 040724)
Norragärdet En åker i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norralycke Anges 1930 ligga i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norratorp (Tofteryd) Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Norratorp.
Norratorp (Åker) Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Kallas i dagligt tal för Planen. Stugan revs omkring 1910. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040724)
Norratorpaträdan Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norratorpet Ett hus i Bockebo med i dag (2005) adressen Bockebo Norratorpet.
Norraträdan Anges 1937 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norre Hage Anges 1937 som en hage i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norre Hage Anges 1937 som en hage i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norra Molycketrädan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Åängen Anges 1930 ligga i Högabråten i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrefalle Anges på kartan 1957 som åkermark i Kushult, Nockebo i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Norregård.
Norregård (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2005) adressen Järnboda Norregård.
Norregård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Anges 1930 till Torp i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Anges 1930 till Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2005) adressen Föreberg Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2005) adressen Häradsö Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2005) adressen Uljeshult Norregård.
Norrgård (Åker) Ligger i Äddebo med i dag (2005) adressen Äddebo Norrgård.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Jönshult med i dag (2005) adressen Jönshult Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2005) adressen Rösberga Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2005) adressen Väshult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ett hus i Ekhult med i dag (2005) adressen Ekhult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Fryebo med i dag (2005) adressen Fryebo Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2005) adressen Hult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2005) adressen Nåthult Norrgården
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2005) adressen Sjöeryd Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Gimmarp Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Ryd Norrgården.
Norrgården (Åker) Anges 1937 ligga i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrgården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2005) adressen Linnås Norrgården.
Norrgården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Gimmarp Norrgården.
Norrkull Torp under Ugglekull i Kylås rote i Åkers socken. Det byggdes kring 1790 och revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 150. Anges på kartan 1958 som Norrkullen, ägomark. (kompletterat 040724)
Norrkullen Se Norrkull. (inlagt 040724)
Norrom En backstuga som låg under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 299. (inlagt 041229)
Norrskog Torp under Ålaryd. Det flyttades till Sjölund i Åsafors. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 106.
Norrstu Anges 1930 och 1937 till Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng Anges på kartan 1957 som åkermark i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng (Åker) Anges 1930 som en avstycka i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng (Åker) En backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Den låg där den norra gränsen av Åkers scoken når ner till Lagans vatten. Den låg något söder om Skillingaryds soptipp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 287. (inlagt 041229)
Norrängen (Tofteryd) Anges 1937 som en äng i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norrängen (Åker) Anges 1937 som en äng i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrängen (Åker) Anges på kartan 1957 som åkermark i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrö En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 041229)
NOV Nykterhetsorden Vedrandei som ofta kallades NOV och som hade verksamhet i Skillingaryd, bland annat på 1920-talet.
Novemberkåsan En nationell tävling i enduro som 1968 och 1994 arrangerats i Skillingaryd och som återkom 2005. Läs mer. (inlagt 04230, uppdaterat 061228)
NTO Den 1 december 1896 bildades nykterhetsföreningen NGTO Oscar. Numera kallas den för NTO. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 52.
NTO-lokalen

1904 byggde NTO sin lokal vid Kaffegatan. Före dess hade man varit på olika platser. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 52 . NTO-lokalen blev med tiden hela samhällets samlingslokal och kulturcentrum.

 

Nubbehammar Anges 1937 som förr ett tråddrageri i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nubbehammarstättan Anges 1937 som en gärdsgårdsstätta vid tråddrageriet Nubbehammar i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nutahult Se Nåthult.
Nya baracken En stor barack vid Västra Lägret. Den byggdes kring 1910 och flyttades 1914 till Karlskrona.
Nya Möbel- och Fåtöljindustrin Startades av Walter Pettersson och Gösta Nilsson, kanske på 1950-talet. När Walter gick i pension upphörde företaget.
Nya officersbyggnaden När den nya officersbyggnaden - underofficersmässen - byggdes kallades den just nya officersbyggnaden.
Nya Skomagasinet En affär som drevs av Carl Fridan. Annons finns i den lokala almanackan för 1938.
Nya Stolfabriken Sjö & Co Stolfabrik som startades av sju arbetare i december 1925. Lokalen var Järven 7. I november 1929 upphörde verksamheten men två man övertog firman och drev den vidare i mycket liten skala. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Stolfabriken Sjö & Furukvist Fortsättning på Nya Stolfabriken Sjö & Co 1929-1935. Den fortsatte sedan i Nya Stol- & Möbelfabriken som gick i konkurs 1940 men firman avregistrerades inte förrän 1955. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Stol- & Möbelfabriken Fortsättning på Nya Stolfabriken Sjö & Furukvist från 1935, vilken drevs av Gustav Furukvist. Företaget gick i konkurs 1940 och avregistrerades 1955. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Sörgårdsskolan Den skola som 2004 byggdes vid Sörgårdsskolan och som togs i bruk för fritids den 9 augusti 2004 och för skolan den 18 augusti. Kostnaden för skolsatsningen var 24 miljoner kronor. (inlagt 041229)
Nya Åkersvägen Vägen från Åkersvägen ned till Sturegatan.
Nyagärde Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Nyagärde.
Nybron (Nyebro) Bro i Linneryd i Tofteryds socken, (inlagt 031225)
Nybron Anges 1930 som en bro över Movadsbäcken i Linneryd. 1937 anges att det över bron går en skogsväg från Hässlehult till Knuts i Apelås. (inlagt 031225)
Nybygget (Packebo i Hagshult) Ryttaretorp (hummer 61) i Packebo i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Nybygget (Järnboda i Hagshult) Anges 1937 som en bosättning i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Skillingaryd) Ett torp som låg strax utanför samhället. Numera heter det Uppåkra och huset är ombyggt.
Nybygget (Tofteryd) Torp i Tofteryd som numera är rivet. Kallades oftast Dolkens. Här bodde grenadjären Johan Gustavsson-Dolk och hans hustru.
Nybygget (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Nybygget.
Nybygget (Mörkebo i Åker) Backstuga under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 210). I dag (2005) är adressen Mörkebo Nybygget.
Nybygget (Häradsköp i Åker) Anges 1937 som en bosättning i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Mörkebo i Åker) Anges 1930 som en avstycka i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Nässja i Åker) En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Den låg söder om torpet Kullen. Stugan byggdes omkring 1860 och är sedan många år riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 321. (inlagt 041229)
Nybygget (Åker) Anges 1937 ligga i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Ålaryd) Anges på kartan 1958 som betesmark i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Åker) Ligger i Älgamo med i dag (2005) namnet Älgamo Nybygget.
Nybygget (Åker) Backstuga i Äddebo i Hylteryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 212.
Nyckelåker Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. Det noteras att åkern är smal på mitten och haar likhet med en nyckel. Figuren har även ansetts påminna om ett par glasögon varför åkern även kallas Glasögonaåker. (inlagt 040724)
Nycklabackarna Anges 1937 som vägbackar i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nydala Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 70)
Nydalabäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nye mossen Anges 1937 som en mosse i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nygardh Stavning 1686 för Nygård i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nygatan En gata i östvästlig riktning från Hantverkaregatan till Östra Allégatan norr om Sturegatan.
Nygård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Nygård.
Nygård (Åker) Ligger i Ljungberg i Åkers socken.
Nygårdsgärdet Anges 1937 som en åker i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nyhacket Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nyhagen Anges 1937 som en odling i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nyhem Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Nyhem.
Nyholm (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Nyholm.
Nyholm (Åker) En knutpunkt i Åkers socken som tidigare hette Rasten. I Nyholm har det funnits en affär, som på slutet av 1920-talet drevs av Algot och Agnes Lorentzon. I dag (2005) finns adresserna Nyholm följt av Anderstorp, Björkudden, Metallindustri, Solgläntan, Tallbacka och Åviken.
Nyholms Järn- & Metallvarufabrik
Nyholms Metall Företag startat 1937 eller 1938 av Arvid ”i Nyholm” Carlsson. Senare kom hans bröder Olle och Gunnar med i företaget. Som mest har antalet anställda uppgått till 25. Arvid sålde till Finnveden Invest. Numera (2005) ägs företaget av Christer och Bibbi Söderstedt.
Nylund Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Ryd Nylund.
Nylännet Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nylännsträdan Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nymans Stolfabrik som grundades 1876. 1917 byggdes en fabrik i kvarteret Haren 14 där det i dag (2005) fins barndaghem - Fågelfors dagis - och parkeringsplats till skolan och sporthallen. Fabriken lades ned 1970. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nynäs
Nyqvist & Co K Nyqvist & Co låg på Fabriksgatan 8 och startade 1977 eller tidigare.
Nyströms Åkeri
Nytiadam Beskrivet 1320. Troligen i Byarums eller Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Nytorp Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Nytorp.
Nåckebo Äldre stavning på Nockebo i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nåthult Gård i Tofteryd. År 1238 skrivet Nutahult. I dag (2005) finns adresserna Nåthult följt av Gammelgården, Granliden, Mellangården, Norrgården, Rödjan, Skogslund och Sörgården.
Nåthulta rödjor Anges 1937 som en vägbacke i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nåthultsbäcken Anges 1937 som en å i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Näckebo Se Nockebo. (inlagt 060723)
Näckrosen Det sydligaste kvarteret väster om Järnvägen och söder om Bäckstigen i Smördalen.
Närlingsholm Vid Närlingsholm i Fastorp öster om Skillingaryd fanns förr en kvinna som hette Eleonora och som gjorde tavlor med ordspråk ut bibeln. Det var ett sätt för henne att försörja sig.
Näs Anges som en felskrivning eller gammalt namn för Nässja by i Åkers socken. (inlagt 040724)
Näsabackarna Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken. Noteras 1937 som backar vid Kringlesjön i Järnboda. (inlagt 040724)
Näset (Hagshult) Ligger i Torrmyra i Hagshult med i dag (2005) adressen Torrmyra Näset. Anges på kartan 1958 som ett näs och 1937 som ett näs i Ossingssjön. (kompletterat 040724)
Näset (Tofteryd) Näs i Mölnarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Nässbo Stavning 1770 för Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nässia Anges 1686 som stavning för Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nässja En by strax väster om Klevshult. Nässja i Åkers socken är belagt i skrift från 1365 under benämningen in naseeium. Betydelsen är helt enkelt ett antal näs, därav Nässja. Har också varit soldattorp (nummer 98). I dag (2005) finns adresserna Nässja följt av Ekeberg, Gamla Skolan,Gärdesbygget, Kröjsas, Kullen, Liden, Långö, Mellangård, Nyagärde, Torslund, Västergård och Östergård.
Nässja Mellangårdar Under Nässja Mellangårdar låg torpet Kullen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 11 av 13 i Åkers socken. Nässja rote har bestått av gårdarna Klevshults gårdar (gästgiveri), Nässja Södergård, Nässja Östergård och Nässja Västergård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 309. (inlagt 041229)
Nässja skola Nässja strax väster om Klevshult har haft en skola. Den eldhärjades 1956. Läs mer i boken Larmet går (sidan 38). Skolan hade startat 1925 och upphörde 1977. Adressen är i dag (2005) Nässja Gamla Skolan.
Nässja soldattorp nr 98 Långö Soldattorpet under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 320. (inlagt 041229)
Nässja Södergård Under Nässja Södergård låg ryttartorpet Nummer 52 Kärret och backstugorna Nybygget, Långö och Trälleborg. i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Södergårds ryttartorp Ryttartorp nummer 52 Kärret låg någon kilometer sydost om torpet Kulleni Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 041229)
Nässja Västergårdar Under Nässja Västergårdar låg torpen Svenskkullen, Karlsbygget, Gärdesbygget, Gärdesbygget nr 1, Gärdesbygget nr 2 och soldattorpet nr 99 Långö samt backstugorna Leder och Rydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Östergård Under Nässja Östergård låg torpen Norra Lycka, Södra Lycke och soldattorpet nummer 98 samt backstugan Johannesbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Östergårds soldattorp Soldattorpet revs omkriong 1900-1903. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 311. (inlagt 041229)
Nässjavägen Vägen från Klevshult till Nässja.
Näsudden (Hagshult) Anges på kartan 1958 som en udde i Linnesjön i Hagshults socken , nästan längst ned i sydost. Adressen är i dag (2005) Starkeryd Näsudden. (kompletterat 040724)
Näsudden (Hagshult) Anges på kartan 1958 som terräng i Väshult i Hagshults socken och 1937 som skogsmark som bildar en udde i en mosse. (inlagt 040724)
Nöjds Snickerifabrik Johan Nöjds Snickerifabrik startade omkring 1920. Omkring 1930 sålde han verksamhet och flyttade till Västra Stenvadet strax utanför Skillingaryd. Här startade han en mindre snickerifabrik. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nöjds Trä och Handel Kjell Nöjd övertog 1978 sin far Johans fabrik men ändrade inriktning och namn på den. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nöthult Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Bak huggen knut och torvat tak sidan 201.
Namn Information
Odengatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Officersmässen Byggd 1837 vid ungefär nuvarande (2005) Systembolaget på torget. I början av 1850-talet flyttades huset till sin nuvarande plats på Västra Lägret. Kallas i vardagligt tal för mässen.
Olandsbo Uppges 1937 vara en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Olle och Nisse Olle och Nisse Johansson startade kring 1946 Johanssons Specerier, som numera heter Lagahallen.
Olle Fransons Se Fransons Bil.
Olle på hörnet Vardaglig benämning på Olle Åkerstigs fastighet och affär. Läs mer under Åkerstigs.
Olsbo Ligger i Ljungberg med i dag (2005) adressen Ljungberg Olsbo. Det har varit soldattorp med nummer 105. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 194.
Olsbo äng
Olsbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Rösberga, Packebo med flera i Hagshults socken och 1937 som ett tillflöde till Lagan i Väshult. (inlagt 040726)
Olssons Foto Sigvard Olsson tog över Sara Haglunds fotoateljé 1957 och han lade ned verksamheten den 31 december 2001. Sigge hade sin affär i före detta Stora Hotellet vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan där nu (2006) Jupiter ligger). När huset revs flyttade han till affären till torget där nu (2006) Munhålan finns.
Olssons verkstad Låg i Ålaryd och eldhärjades 1956.
Omhändertagen En skulptur skapad sommaren 2006 av Sven Hectoroch som finns på Tallnäs. Skulpturerna visar ett par händer och har blivit en del i Tallnäs nya logotype. (inlagt 061228)
Ooknana Nämnt i skrift 1320, troligen i Tofteryds socken.
Open church Skolöppet i Missionskyrkan på fredagar och även andra församlingar medverkar. (inlagt 051204)
Ormakullen Berg i Tofteryds socken, beskrivet 1852 av Allvin, sidan 40. Kan vara samma som nedam Ormkullen. (inlagt 031223)
Ormkullen Bakom kyrkan eller prästgården i kyrkan.
Ormudden Ligger vid Mörkhultaviken intill Linnesjön i Hagshults socken och anges på kartan från 1958. Fritz Andersson skriver 1937 att här finns det gott om ormar. (kompletterat 040726).
Ormöa - Ormön Ligger vid Stora Hässlehult, Linneryds Norregård. Här fanns det gott om ormar. Det var bebott till cirka 1917.
Orrakullen En kulle nära backstugan Ängsstugan under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Orrakullen Anges 1937 som en kulle i Älgebo i Åkers socken och att där finns skogsfårgel. (inlagt 040726)
Orrakällan En kvälla vid backstugan Ängsstugan under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Orraryd Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har mest kallats Rydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Orrahagsbäcken Bäck vid Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Osabäcken En bäck i Ryd i Åkers socken.
Osbäcks väg
Osbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oscar Värdshus vid södra infarten till Skillingaryd. Startade 1983.
Oscar Namn på NTO i Skillingaryd. Oscar var också namn på den bordtennisklubb som NTO hade med verksamhet främst på 1950- och 1960-talet.
Oset Backsstuga som låg under Ryd i Förebergs rote i Åkers socken. Namnet fick stugan av Osabäcken. Läs mer i boken Bak huggen knut och sten sidan 26.
Osgölen Anges på kartan 1958 som en göl - en del av Västerån – i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oskar Anderssons vagnfabrik
Oscar Bengtssons Affären som Bertil Magnusson äger vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan. Oscar Bengtsson började som biträde åt Anders Kristoffersson och tog senare över affären. Han drev den till sin död 1921. Troligen fortsatte sterbhuset med rörelsen till 1923 då den övertogs av Boberg & Bengtsson. Gösta Gustavsson hade senare en radio- och sportaffär i huset. Läs mer i boken Skillingarydsbygden i bild 1983 sidan 17.
Oscar Bengtssons smedja
Oscar Nilssons stall Låg på södra sidan av Fåglabäcksvägen där skolidrottsplatsen finns i dag (2005).
Oskar Svenssons Möbelfabrik Låg nära Mattssons Måleri – som låg på Fabriksgatan.
Oscaria (Källeliden) Edvin Andersson kom till Skillingaryd 1927 och startade Skomagasinet Oscaria i Källeliden, Omkring 1930 flyttade han till torget och den lokal som Kupan hade och där numera JIT Consulting finns (2006). Efter Edvin Andersson vid Källeliden flyttade Boberg & Bengtsson in. (kompletterat 060723)
Oscarssons Bil & Däckservice Företag på Fabriksgatan 20 som 2002 eller 2003 flyttade till en annan lokal mer norr ut på Fabriksgatan, vid korsningen med Industrigatan.
Oscarsstenen 1895 besökte Oscar II Skillingaryd och en sten restes till hans ära på Västra Lägret.
Ossingssjön Anges på kartan som en sjö i Torrmyra och Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040726)
Ossingsön Anges på kartan 1958 som en ö, Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040726)
Ottosson & Källgren
Ottosson & Källgren Eftr Målerifirma Företag som drevs av Arne Johansson på Logatan 4 (startade 1979 eller tidigare).
Ousbäcks skomakeri Johan Ousbäcks skomakeri låg på Kaffegatan och eldhärjades 1957. Läs mer i boken Larmet går (sidan 37).
Ousbäcks smedja Ousbäcks smedja på järnvägstomten vid Stationsgatan och Skolgatan var en av de äldre smedjorna i Skillingaryd
Ovdaskogsvägen Vägen som tar vid där Verkstadsgatan slutar vid järnvägen. Vägen går till Ovdaskog.
Oxaböstlet Anges 1937 som tt kärr i Nässja i Åkers socken och att den har formen av ett lårben, (inlagt 040726)
Oxaträdan, oxträa Den gamla marknadsplatsen. Den låg i kvarteret där kyrkan numera ligger. Hästmarknaden låg vid landsvägen och norr om Sturegatan.
Oxesten Anges på kartan 1958 som en sten (?) i Järnboda i Hagshults socken och 1937 som ett råmärke. (inlagt 040726)
Oxhagen Anges 1937 som en hage i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oxhagsbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Älgebo i Åkers socken. 1937 berättas att den rinner i nordsydlig riktning genom Oxhagen. (inlagt 040726)
Oxhudsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040726)
Namn Information
PA Invest AB Ett företag startat 2005 av Per Jansson. Verksamheten består i att äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. (inlagt 051204)
Packebo Stavning 1686 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabode Stavning 1365 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabodha Stavning 1360 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabodhum Stavning 1365 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabothom Stavning 1360 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packebo (Hagshult) Gård i Hagshult. I dag (2005) finns det adresserna Pålskog följt av Asplunden, Bolen, Ekåsen, Fogdegård, Högslid, Junibacken, Liden, Ljungkullen, Rusthållet och Starkmansgården.
Packebo (Åker) Anges på kartan 1958 som en ö i Lagan vid Nässja i Åkers socken. (inlagt 040727)
Packetorp Stavning (troligen felskriven) för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packholmen Anges 1930 som en avstycka i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pakkabodha Stavning 1367 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pakkabodho Stavning 1367 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Paltar Artilleristerna och infanteristerna i Skillingaryd kallade varandra för sockar (namnet på infanteristerna) och paltar (artilleristerna) och det kunde vara stora slagsmål grupperna emellan.
Pangdagen En aktivitet av intresseföreningen i anslutning till pangstafetten.
Pangstafetten En stafett anordnad av Skillingaryds FK och Skillingaryds Intresseförening, som regel en fredag kring 1 september.
Parken (Skillingaryd) En vanlig benämning på folkparken eller Folkets Park.
Parken (Fryebo i Tofteryd) Anges 1937 vara slåttermark i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Parken (Klevshult) En backstuga som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Stugan blev sedermera en del av ett hus i Föreberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 326. (inlagt 041229)
Parken (Ålaryd i Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Parken.
Parkvägen Gatan strax väster om Åkersvägen och söder om Valdshultsvägen invid Fridhäll.
Paskog 1555 benämns en Arffvid Månsson i Paskog och det kan vara Pålskog i Åkers socken som avses. (inlagt 040727)
Pastors Stom Anges 1930 ligga i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pastorsexpeditionen Kyrkans pastorsexpedition som är inrymd i prästgården, men flyttades i februari 2006 till Församlingshemmet. Under några år på 1990-talet var den inrymd i gamla Smålandsbanken vid Stationsgatan 3 där numera (2006) Finnveden har sin redaktion. (uppdaterat 060723
Patan Anges 1937 som sankmark mer en rännil – i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Patrik Skomakare Hade sin verksamhet bakom John Gustavssons, vid Kurragatan.
Patriksstrasse Ett annat mindre använt namn på Kurragatan eller möjligen på del av den.
PCE Autoparts Se Autoparts
PEAN Sweden AB Ett företag som drivs av Per Stacke med adress Storgatan 76–78 (Stacke Hydraulik). Företaget säljer framför allt bromsskivor och bromsbelägg. (inlagt 061228)
   
Pekahall Anges 1930 som ett råmärke i Tofteryds socken. 1937 anges det sopm en råsten vid Linneryd - Fastorp - Hälsslehult. (inlagt 031225)
Pekahallsbäcken Anges 1937 som en bäck vid Pekahall i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Pella kärr Anges på kartan 1958 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pellåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pennen, Pinnstolsfabriken Fabrik som revs 1966
Pensionärsrådet Det kommunala pensionärsrådet, KPR, som består av politiker, tjänstemän och representanter för pensionärsföreningarna.
Persabo Anges på kartan 1958 som åkermark i Nässja i Åkers socken. 1937 berättas att det är – eller varit ett torp och att torparen hette Persson. (inlagt 040727)
Personalföreningen Kommunens personalförening.
Personalutskottet En tidigare underavdelning av kommunstyrelsen, som hade hand om personalfrågor.
Perstorp (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Perstorp.
Perstorp (Åker) Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 128.
Peters Kiosk och Gatukök Företag som startade 1977 eller tidigare.
Petersberg En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 278. (inlagt 041229)
Petersborg (Hagshult) Torp i Torp i Hagshult, ofta kallat Borgen. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106)
Petersborg (Åker) Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den revs omkring 1900 och av virket byggdes en smedja i Ålaryd. Numera finns smedjan i Skillingaryds hembygdspark. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143. Anges på kartan 1958 som ägomark i Gisslaköp. (kompletterat 040727)
Petterssons charkuteri C.A. Pettersson (1877-1953) startade redan 1898 egen charkuterirörelse i den Bengtssonska fastigheten i Källedal. 1910 byggde han fastigheten vid Storgatan 10 och året därpå öppnade han tillsammans med fru Annie charkuteriaffär med egen tillverkning, De drev affären till omkring 1945 då Konsum övertog den.
Petras Klipphörna Företag i Klevshult.
Petrus Erikssons Erik och Ingvar Eriksson tog över företaget i början av 1940-talet i en lokal i gamla bryggeriet på Smedjegatan – där Gösta Claesson senare startade Automatplast. 1945-46 flyttade de till Stationsgatan, där Lennarts frisersalong finns i dag (2005), 1954 köpte de gamla Sparbanken vid Storgatan. De sålde sitt företag i mars 1980. Det var deras far Petrus Eriksson som hade startat företaget 1925.
Petrus Molin Petrus hade speceriaffär efter Boberg och Bengtsson i huset som fanns där Metria är i dag (2005).
Pia Närköp Se Pressbyrån.
Pias Färdkost Ett företag som drivs av Pia Jonsson på Ågatan 11. (inlagt 061228)
Pilagården Pilagården består av fyra hus på Tallnäs.
Pilagård 1 innehåller lektionssal, ett ledarrum med två bäddar på nedre planet och samlingssal och kursexpedition på övre.
Pilagård 2 har 28 bäddar. Fyra 4–bäddsrum på nedre planet och fyra 3–bäddsrum på övre. Detta hus används även för vandrarhemsboende.
Pilagård 3 har 20 bäddar. Två 4–bäddsrum på nedre plan och fyra 3–bäddsrum på övre. I detta hus finns även sällskapsrum och trinettkök.
Pilagård 4 har 24 bäddar. Fyra 4–bäddsrum på nedre plan och fyra 2–bäddsrum på övre. (Inlagt 061228)
Pilgatan En av återvändsgatorna på södra delen av Marielundsgatan. Den utgår från Månsabovägen
Pillos Motor AB Företag startat 1983 och som i några år hade verksamhet vid gamla Uppåkra. Lennart”Pillo” Svensson har i några år haft sin verksamhet i Vägverkets tidigare lokaler men flyttade i slutet av 2003 till den södra delen av Skillingaryds Stålrörsindustris lokaler vid Skolgatan-Gjuterigatan. (uppdaterat 040727)
Pilshöge Anges 1937 som en kulle i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pinekebo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. I början av 1900-talet nedplockades huset och det finns i dag vid Marielund i Skillingaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 63). 1937 beskrivs torpen med namnet Pinkebo. (kompletterat 040727)
Pineskiften ANges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pingstkyrkan En kyrka i Klevshult.
Pingstkyrkan Det nvuarandee (2006) namnet på tidigare Filadelfia i Skillingaryd. (inlagt 051204)
Pinkebo Se Pinekebo. (inlagt 040727)
Pinnakullen Anges på kartan 1958 som en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pinnarebäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Basseberg i Åkers socken. 1937 berättas att den rinner på gränsen till Stengårdshults socken. (inlagt 040727)
Pinnarekullen Ligger i trakten av Basseberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 127. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040727)
Pistolskyttebanan Skyttebana som står klar vid Östra lägret 1995.
Planen (Åker) Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 128.
Planen (Åker) Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Hette egentligen Norratorpen men namnet i dagligt tal var Planen. Stugan revs omkring 1910. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185.
Plankestället Anges 1930 som en lekplats i Tofteryds socken. Det noteras då att man här lade upp plank innan man forslade det till Jönköping. Stället utgjorde samlings- och lekplats. (inlagt 031225)
Plaska Stensfors hammarsmedja vid Österån i Åkers socken. Plaska har varit ett smeknamn på smedjan. Den kallades så på grund av de stora vattenhjulens plaskande ljud. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 211.
Plitvice Kroatiska Sportklubben Plitvice, en förening som 2002 började spela fotboll. Har sin klubblokal i källaren vid Storgatan 5, under kiosken.
Plåten (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Plåten (Tofteryd) En åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. Den anges 1937 som mycket jämn och fin. (inlagt 031225)
Plöjegapet Anges 1937 som ett gap vid Plöjorna, en odlad mosse i Ålaryd i Åkers socken, Ett gap är en grindanordning i en gärdesgård med i sidled skjutbara stänger. (inlagt 040727)
Plöjorna Anges 1937 som den gamla mossen, en mossodling i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040727)
P O:s lada Den före detta lagården i Nåthult som Per Olof Toftgård med familj gjort om till en lokal för olika aktiviteter. Här arrangeras fester, revyer med mera. Sedan 2000 hålls här Tofterydsrevyn. (kompletterat 061228)
Polisstationen Låg i många år vid Artillerigatan men lades ned den 30 januari 2004. (kompletterat 061228)
Polkagrisadungen Anges 1937 som en skogsdunge i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Posten Den vanliga benämningen på postkontoret som sedan det startade 1861 legat på olika platser i samhället.
Poststugan Den gamla poststugan vid Götaströms Bruk.
Potan Anges 1955 som sankmark, en rännil i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pottabo Ett torp under Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 280. (inlagt 041229)
Pottebo Anges 1930 som ett annat namn på Ekholmen i Åkers socken. (inlagt 040727)
Primär fastighetsförvaltning AB  
Prästaliden Anges 1937 vara en landsvägsbacke vid Tofteryds prästgård. (inlagt 031225)
Prästbo Skogsmark i Torp i Tofteryd, 1937 anges att en präst skulle bygga en stuga här, men bygget blev inte av. (inlagt 031225)
Prästbostaden På Västra Lägret
Pressbyrån Startade 1961 nära stationen – där HSB-huset finns i dag, vid korsningen Stationsgatan - Ljungberghsgatan. 1969 flyttades verksamheten till Fribergshuset vid korsningen Kaffegatan - Storgatan. Pressbyrån byter senare namn till Pia-Närköp och upphör 1984.
Presso Företag som startades 1950 och som numera ingår i en stor koncern under namnet Kendrion Presso. Det var Stig Davidsson och Henrik Ahlgren som startade företaget. 1991 såldes det till Anders och Östen Ahlgren samt Lars-Ove Johansson. I januari 1995 såldes företaget till Gnosjö-Gruppen. Namnet är numera (2005) Kendrion Presso.
Prinsaröret Röse i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Protokollsekreterarens skog Ligger på skjutfältet.
Provinsialläkarstationen Läkarstationen.
Prästbacken En backtuga som låg till vänster om vägen som leder upp till Åkers prästgård. Den byggdes omkring 1845. Stugan revs 1879 och flyttade den till Föreberg där den fortfarande står. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 41. (inlagt 041229)
Prästbo Anges 1937 som terräng i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Prästgatan En gata i nordsydlig riktning alldeles söder om Kyrkogården.
Prästgången En stig från prästgården till kyrkan i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 25. (inlagt 041229)
Prästgården Skillingaryds prästgård.
Prästgårdsstriden Strid om att få köpa prästgården i Tofteryd. Tofterydsborna vill ha den som samlingslokal men en familj lämnar högre anbud och köper den 1995.
Prästkragen Platser för åldersdementa byggdes i slutet av 1980-talet i kvarteret Prästkragen vid Källeliden, där Köpmansgården tidigare låg. Denna verksamhet flyttade 2003 till Vaggeryds gamla sjukhem Talludden. En del av huset har redan tidigare använts för traditionella lägenheter och nu byggs även den övriga delen om till detta.
Pucklahål Anges 1937 vara en håla vid Bäcken i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
PUFF Ett drogförebyggande arbete i grundskolan som står för Personlig Utveckling För Framtiden. Syftet är att tidigt fånga upp elever med ogiltig frånvaro och ge dem det stöd och den hjälp de behöver för att bryta mönstret. (inlagt 051204)
Pukarp Gård nordväst om Skillingaryd. Namnet är känt från 1540-talet. Ursprungligen Pukatorp, det vill säga Pukes gård. Har också stavats Puukarp. I Pukarp finns ett stort gravfält om 123 bautastenar. I dag (2005) finns adresserna Pukarp följt av Alebo, Björkö, Björnön, Bygget, Eksås, Sjunkebo, Stenbäcken, Vidhult och Västergården.
Puman Måns En puma som inköptes på 1910-talet av några skillingarydsbor. Den är uppstoppad och kan beskådas i Skillingaryds Militärmuseum.
Purrabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det hette egentligen Norra Lycke och låg på Purrabo mosses västra sida. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207). Anges på kartan 1958 som terräng i Mörkebo. (kompletterat 040727)
Purrabo mosse En mosse i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207).
Puttemaden Anges 1937 som en mad i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pyllejohn Öknamn på John Gustavssons Speceriaffär på Skolgatan. Affären inregistrerad 1922. Affären lades ned 1983. Se även Bamm-Bamm.
Pålen (Klevshult) Klevshult var förr bara namnet på byn i backen vid Galtåsvägen. Platsen där nere hade kallats Pålen. Läs mer i boken mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 96.
Pålen (Skillingaryd)
Pålskog En by högt belägen i Åkers socken. By är rote nummer 4. Torpen under Pålskog är Dammen, Gölen och Möahultet samt backstugor Fridslund och Johansbygget. Byn är inte minst känd för sina smeder. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 162. I dag (2005) finns adresserna Pålskog följt av Fridhäll, Missionshuset, Norra Backe, Smedjebacken, Smedjegården och Västergård. Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt. (kompletterat 040727)
Pålskogs missionshus 1901 uppfördes ett missionshus i Pålskog. Pålskogs friförsamling hade bildats 1898. Har i dag (2005) adressen Pålskog Missionshuset.
Pålskogs smedja Byggd 1900.
Pålskog Smide Företag som drivs av familjen Hansson i Pålskog.
Pålskog Teknik Företag som drivs av familjen Hugosson i Pålskog. Företaget startades 1983 av Ola Hugosson. Den egna verksamheten var från början konsultarbete i formpressningsteknik. En mindre verkstad iordningställdes för träbearbetning. I denna bedrevs utvecklingsarbete avseende verktyg och möbelprototyper. Verkstaden är successivt utbyggd till cirka 500 kvm. År 1988 gick sonen Gunnar Hugosson in i firman och han är numera ägare. (uppdatera 040727)
Pålskogh Stavning 1686 för Pålskog i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pålskogs rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 4 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 162.
Under Pålskogs gårdar låg torpen Dammen, Gölen och Möahultet samt backstugorna Fridslund och Johansbygget.
Under Linnås gårdar låg torpen Linnås och Pålskogs soldattorp nr 100 Trummebo, Fällebo, Svensbygget och Ängfällan samt backstugan Hagen.
I roten fanns också backstugan Skogslund, torpet Björkön, backstugan Ängsstugan (Hagen) backstugan Rydet (Orraryd) och backstugan Ängen
(inlagt 041229)
Påvelskog Ligger i närheten av Gisslaköp.
Påålskogh Stavning 1667 för Pålskog i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pärsbygget Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Pärsbygget.
Qvarnaryd Se Kvarnaryd
Namn Information
RMA Media Mount AB Ett företag grundat i november 2006 med Andréas Ahlgren och Rasmus Sveningsson osm styrelseledamöter. Verksamhet: Handel med inredningsdetaljer för mediaprodukter, andra möbler samt därmed förenlig verksamhet. (inlagt 061228)
R O Mekaniska Företag som drivs av Rolf Olsson.
Rackarekullen Anges 1937 som en kulle i Älgamo i Tofteryds socken. Det anges 1937 att denna kulle är svår att slår. (inlagt 031225)
Radamossen Anges 1937 som en mosse vid Hult i norra delen av Tofteryds socken och att den ligger i en rad av mossar. (inlagt 031225)
Radhusvägen En gata i Klevshult.
Radio & Foto 1 juni 1951 startade barndomskamraterna Ingvar Sandblom och Bertil Pettersson företaget Radio & Foto i Skillingaryd i källaren i Bertils föräldrahem på Storgatan 10. Efter nedläggningen av bokhandeln i samma fastighet flyttades verksamheten dit 1971. Den 3 januari 1977 drabbades företaget av en omfattande brand. I april 1978 kunde man flytta in i återuppbyggda lokaler, men förlusterna vid branden gjorde att företaget måste lägga ned i september 1983. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 49).
Radioflygklubben Skilling Vid en samling våren 1992 beslöts att bilda modellflygklubben " RFK Skilling". Den nybildade klubbens målsättning var  att underlätta bedrivandet av flygning med radiostyrda flygplan i Skillingarydstrakten, samt hjälpa nybörjare att komma igång.  Med och bildade klubben var Ingvar Sandblom, Stig Andersson, Kenneth Jönsson,  Håkan Nilsson och Mikael Elvin. Läs mer på klubbens egen webbplats. (inlagt 060723)

Radiomagasinet

Raftabäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Raftagölen Anges på kartan 1958 som en göl i Järnboda i Hagshults socken och 1937 att den ligger mellan Norra Järnboda och Rolstorpssjön. (inlagt 040730)
Ragges Ragges Gatukök vid OK/Q8. Ragge står för Ragnar Larsson.
Ragnar Johanssons Se Almers
Rallaté Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Ramlemaden Sankmark vid Holma i Tofteryds socken.(inlagt 031223)
Rapps Trafikskola
Rasten Ett tidigt namn på Nyholm. Rasten var en liten trumslagsarstuga byggd av en trumslagare från Karl XII:s krigarskaror. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 135.
Rebeckas Rebeckas godisaffär låg vid Storgatans västra sida, en liten bit in på kvarteret. I huset bodde en man som kallades Rulle, Rudolf Johansson.
Reéns kiosk Inga Reéns kiosk på Storgatan.
Regementet Ett vanligt namn på militären i Skillingaryd.
Regementets högvakt Lägervakten, vakten. Den byggnad som står ensam åt väster på Västra Lägret.
Regementets kokhus Kokhus byggdes vid regementet i Skillingaryd 1880. Ett av dem finns kvar än i dag är unikt för landet.
Regementsmötet
Reinhold Karlssons 1950 startade Reinhold Karlsson en bonarverkstad på Valdshultsvägen nära Slätthultet.
Remnemarks Claes Svensson och John Remnemark (Karlsson) startade kring 1945 – det första huset John byggde var vid Linnégatan-Rydbergsgatan – redan 1939 till sig själv och familjen. Från början hette firman Carlsson & Svensson (möjligen). Senare startade John eget John Remnemarks Byggnadsfirma AB (kring 1950). Mågen Karl-Erik Carlsson gick in som delägare och när John gick bort 1963 fortsatte Karl-Erik Rörelsen. Firman lades ned 199...
Remonds El Företag som Sten Remondsson haft. Sten jobbade på Hultaströms Kraftverk innan han startade eget.
Reningsverket Skillingaryds reningsverk som 2002 genomgick en stor ombyggnad.
Resesten En sten i Tofteryds socken beskriven som en lutesten av Allvin 1852, sidan 45. (inlagt 031223)
Restestenar Terräng i Tofteryds socken, beskrivna 1686. (inlagt 031223)
Restaurang Skillingehus Startade 1971 i Skillingehus och upphörde i mitten av 1990-talet. Är numera (2005) bibliotek.
Rike Skräddarns Åkerstigs hus vid korsningen Stationsgatan - Skolgatan. Troligen byggt 1892.
Riksbyggen(a) Riksbygget Slätten 1 bildades 1946 och inflyttning i det nya huset skedde 1948.
Riksettan Nuvarande Storgatan som 1949 förseddes med asfalt.
Riksettan – officiellt Riksväg 1 – gick ursprungligen mellan Stockholm–Helsingborg, och ingår numera i Europaväg 4 (E4). Lagaån och stigen längs ån blev tidigt en av landets viktigaste vägar. Via Lagaån kom de första jägarna när inlandsisen drog sig tillbaka. På stigen längs ån marscherade trupper och färdades både kungar och stråtrövare. Mot slutet av 1600-talet påbjöds skjutshållning och gästgiverier svarade för kost och logi för de resande.
Sedan några år tillbaka har några kommuner i Småland öppnat en turistväg mellan Markaryd–Vaggeryd som har kallas Riksettan. Denna går på den sträcka som var den gamla Riksettans ursprungliga sträckning och går parallellt med motorvägen. Den är främst avsedd för att turister ska ha ett alternativ till motorvägen där de kan njuta av naturen och omgivningarna. (kompletterat 060723)
Risingen Anges 1937 som en åker i Väshult i Åkers socken och att det förr var risigt runt åkern. (inlagt 040730)
Robert Anderssons Musikhandel Robert var musikhandlare och amatörkonstnär. Han hade affär i i Ljussegrenska huset på Skolgatan – endast ett år (1935 hösten och ett år framöver). Sedan flyttade han till torget – på bottenvåningen invid Posten. Därefter flyttade till nuvarande Musikcentralen. Senare flyttade han till Storgatan 13, John Bengtssons hus på Storgatan – mitt emot Fribergshuset (cirka 1947-59). Där upphörde han med affären 1959. Robert föddes 1886 och avled 1976.
Rockabrunnsmossen En mosse i Skog i Tofteryds socken. Det anges 1937 att det i mossen finns en rockabrunn – en bottenlös vattensamling. (inlagt 031225)
Rockstudion Startades i början av 1999 i källaren på 1952 års skola.
Roddarvik Låg vid Långasjön i Åker. Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 142.
Rodhavik, Rodhauika Anges 1360 som en plats – ängar – kanske i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rolands Present Affär på Storgatan.
Roligbo Ligger strax norr om Kushult i Tofteryds socken. Adressen är i dag (2005) Kusholmen Roligabo. Anges på kartan 1957 som betesmark vid Kusholmen. (kompletterat 040730)
Rolstorpa Siön Anges 1689 som ett namn på Rolstorpasjön i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rolstorpasjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Järnboda i Hagshults socken. Finns även i skrift från 1688 som Rolstorpasiön). (inlagt 040730)
Rolstorpssjön Ett vanligt namn på Rolstorpasjön i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Roparna i Hagshult Roparerörelsen kom till Hagshult på 1840-talet. Det var en frireligiös verksamhet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1993 sidan 92.
Rosalid Anges 1937 som en backe på vägen mellan hagshults och Tofteryds kyrka i Tofteryds socken. En sodlat Ros bodde vid backen. (inlagt 031225)
Rosenberg Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Rosenberg.
Rosenberg Ligger i Mo och har adressen Mo Rosenberg.
Rosendal Ligger i Älgamo med i dag (2005) namnet Älgamo Rosendal.
Rosenlund (Hagshult) Dagsverkstorp under gården Rösberga. Här finns ett gammalt hus som kommer från Malmkärret. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 110). Har i dag (2005) adressen Rösberga Rosenlund.
Rosenlund (Tofteryd) Ligger i Hultsgärde med i dag (2005) adressen Hultsgärde Rosenlund.
Rosenlund (Åker) En backstuga under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Den revs på 1930-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 304. (inlagt 041229)
Rosenlund (Åker) Backstuga i Ålaryd och här hade Anton Ekblad sin smedja. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 96. Adressen är i dag (2005) Ålaryd Rosenlund.
Roten Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Rothas en backstuga i Hults rote i Åkers socken. Heter egentligen backstugan Prästgården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 39. (inlagt 041229)
Rullaledet En grind norr om Skillingaryd.
Rundsågsträdan Anges 1937 som en i Ålaryd i Åkers socken och att här finns en rundsåg. (inlagt 040730)
Rusthållareboden i Mölnarp Användes för att förvara utrustning till regementets kompanier. Läs mer i boken Mallen Härån och Rasjön 1990 sidan 90.
Rushållet Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Rusthållet,
Rutabo Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Rutabo.
Ryd (Tofteryd) Bland annat känt för sin gamla smedja. Ligger i Tofteryd. Stavades 1686 Ryydh. I dag (2005) är adressen Tofteryds-Ryd följt av Fridhem, Norrgården, Nylund eller Sågaregården.
Ryd (Åker) Ligger i Förebergs rote i Åkers socken. Här har funnits torpet Hässelås och soldattorpen 77 Hängnet samt backstugorna Kullen, Intaget, Södraberg, Ekholmen och Oset. I dag (2005) är adressen Åkers-Ryd följt av Furunäs, Kullen, Rydlund och Södraberg.
Rydaträdorna Anges 1937 som åkrar i Nässja i Åkers socken och att här förr låg Rydet. (inlagt 040730)
Rydbergsgatan Gata på Eksområdet i nordsydlig riktning mellan Tegnérgatan - Geijersgatan.
Rydet (Tofteryd) Anges 1930 ha legat i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydet (Åker) En backstuga som låg under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 314. (inlagt 041229)
Rydet (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har även kallats Orraryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Rydfors Backstuga under Ålaryd. Här fanns också en kvarn. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 102. Anges på kartan 1958 som en fors i Västerån. (kompletterat 040730)
Rydhe Stavning 1371 för Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydlund Ligger i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Ryd Rydlund.
Rydsbäcken En bäck som rinner ut i Linnesjön.
Rydsjön Sjön vid Ryd i Åkers socken.
Rydssjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Ryd och Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydstorp Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt vid Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydstorpet Ligger vid Ryd i Åker.
Rydstorpakulla En höjd vid Rydstorpet i Åkers socken mellan Föreberg - Ljungberg. I en tidningsartikel skrev en gång felaktigt Rydsberget, men berget har aldrig kallats så.
Rydstorps kulle Anges 1930 som ett namn på kullen vid Ryd i Åkers socken. Se även Rydstorpakulle. (inlagt 040730)
Rymans Markiser Företag grundat av Lars-Olof Ryman. Numera är namnet Solskydd i Skillingaryd och ägs av familjen Norgren.
Rysjön 1770 noterad som en sjö i Tofteryds socken. Wieselgren skriver 1846 att sjön är igenvuxen. (inlagt 031223)
Ryssaladsträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Ryssavadet K.G. Landström skriver: I Järnboda i närheten av den gamla bron över Härån har man påträffat en spjutyxa och delar av ett betsel. Spjutyxan finns i behåll och har efter ett bomärke kunnat hänföras till tiden för Dackes uppror i Småland, således till förra hälften av 1500-talet. Fyndet gjordes på gammal sankmark, som nu är uppodlad. Namnet på platsen, Ryssavadet, kan sätta fantasien i rörelsen. På kartan från 1958 anges Ryssavdet som åkermark i Järnboda i Hagshults socken. 1937 är beskrivningen ett vadställe över en rännil vid Järnboda. (kompletterat 040730)
Rythmic Swingers Ungdomsdansorkester bestående av Lennart Elgehammar, Karl-Gustav Gustavsson, Gösta Sönne, Kurt Elghag, Sigvard Jarl, Seth Weijhed och Åke Johansson.
Ryttarefällan Anges på kartan 1958 som terräng i Torp i Hagshults socken. 1937 anges det som ett skogsområde och att Torp förr var rusthåll och att ryttarens häst hade sitt bete här. (inlagt 040730)
Ryttarelyckan Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att Häradsköp förr höll en ryttare som soldat. (inlagt 040730)
Ryttareängen Anges 1937 som en äng i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040730)
Ryttarns väg En väg på Femkampsområdet söder om Femkampsvägen.
Ryttartorpet Ryttartorpet nr 49 Häradsköp kallades för Ryttartorpet. Det låg strax norr om gamla torpet Pottabo och till höger om den väg som leder fram till gårdarna Stjärnebo i Tofteryds socken. Stugan är flyttad till Pottabo och kallas för Ekeberg. (kompletterat 040730)
Ryttaråkern En åker i Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040730)
Ryydh Stavning 1686 för Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Råberget Anges på kartan 1958 till Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Råmossen Anges 1937 som en mosse som ligger i Hagshults socken vid gränsen till Svenarums socken. (inlagt 040730)
Råsamossen Anges 1937 som en mosse i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rättarebostaden Ligger i Häradsköp med i dag (2005) adressen Häradsköps Gård Rättarebostaden.
Rävaberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rävaberget Anges på kartan 1958 till Linnås i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rävahall Anges 1937 som en gränssten i Dala mossen mellan Nydala socken och Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävakullen Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att åkern är bergig och räven brukar hålla till där i närheten. (inlagt 040730)
Rävamossen Anges på kartan 1958 som en mossse i Jönshult i Hagshults socken och 1937 att den ligger på gränsen mellan Jönshult och Torrmyra. (inlagt 040730)
Rävåsen Anges 1937 som ett tillhåll för räv och att det är en rullstensås i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävö (Hagshult) Anges 1937 som en ö i Dala mosse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävö (Åker) Anges på kartan som terräng i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Röda Huset Ett ibland förekommande namn på stationen med anledning av att många av dem som jobbade där var politiskt aktiva i socialdemokraterna.
Röda Korset
Rödemossen Mosse vid Holma i Tofteryds socken. (kompletterat 031223)
Rödjan Är ett torp under hemmanet Nåthult och kallades även Emmaboda. Adressen är i dag (2005) Nåthult Rödjan.
Rödjeliden Anges 1937 som en vägbacke i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Rödjeliderna Anges 1930 som backar i Tofteryds socken, (inlagt 031225)
Rödjeskogen Skogsmark i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Rödåker Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken, Jorden angavs ha rödaktig färg. (inlagt 031225)
Röisa huset Ligger i Klevshult.
Röllekaboden Drivs av Ritva Carlsson och ligger i Snuddebo längst i norr i Tofteryds socken. (inlagt 041229)
Rönnbacken (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2005) adressen Ljungberg Rönnbacken.
Rönnbacken (Åker) Ligger i Stenhestra med i dag (2005) adressen Stenshesta Rönnbacken.
Rönneberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Uljeshult i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rönnestubben Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rönnesåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken och att det vid åkern växer rönnar. (inlagt 040730)
Rönngatan En gata på södra delen av Marielundsområdet och den utgår från Valdshultsvägen.
Röret Ligger i Hagshult.
Rösberga Ligger strax öster om Klevshult. Har i dag (2005) adresserna Rösberga följt av Bylund, Dalslund, Ekkullen, Gölagärdet, Högalund, Kullen, Mellangården, Norrgården, Rosenlund och Södergård. Har också varit soldattorp (nummer 94).
Rösbergh Stavning 1405 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösbergum Stavning 1236 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösbierg Stavning 1238 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rössberga En annan stavning på Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rössbärgha Stavning 1696 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösvedkärret Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rötsgärde Anges 1419 som en plats i Hagshults socken, men det är inte känt vilken som avses. (inlagt 040730)