Skillingaryds uppslagsbok A-E www.skillingaryd.nu

Senast uppdaterad: 26 december 2006
(ny information i mager stil).....

Till uppslagsbokens startsida

KLICKA PÅ BOKSTAVEN
A B C D E F G H I J K L
M N O P
R
S T U VXYZ Å Ä Ö
Här nedan finns också samma texter men i större och tyngre dokument
  A-E F-K L-R S-Ö  
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
104:an Barack på Västra Lägret, byggd 1886 som manskapsbarack för 100 man. Renoverad 1980. Det är den barack som ligger alldeles norr om Lägerhyddan.
152 Länsvägen från Bredaryd till Skillingaryd. (inlagt 060715)
519 Nykterhetsföreningen 519 Framåt marsch av IOGT. Denna orden bildades den 21 maj 1883 men den lades troligen ned ganska snart.
801 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och kommer till Fagerhult. (inlagt 051020)
634 Den allmänna vägen som går från gamla E 4 söder om Klevshult till Häradsö. (inlagt 051020)
635 Den allmänna vägen från 637 väster om Klevshult och som går från Nässja mot Långö. (inlagt 051020)
637 Den allmänna vägen från Klevshult via Nässja och Ledås och som sedan kommer ut på väg 638. (inlagt 051020)
638 Den allmänna vägen från Klevshult via Galtås, Åker, Ålaryd, Nyholm, fortsätter till Palsbo i Bondstorps socken. (inlagt 051020)
640

Den allmänna vägen från Storgatan i Skillingaryd västerut på Sturegatan, Nya Åkersvägen, Valdshultsvägen, Starrrike, Ljungberg, Nyholm och vidare till Åsafors och längre in i Gislaveds kommun. (inlagt 051020)

645 Den allmänna vägen från Storgatan i Skillingaryd, rondellen vid Verkstadgatan, västerut mot Pukarp, genom Ovdaskog och vidare till Vaggeryd. (inlagt 051020)
745 Oscar Nykterhetsförening bildad 1896. Se NTO
801 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och kommer till Fagerhult. (inlagt 051020)
802 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och via Björkefors kommer till Gräshult. (inlagt 051020)
803 Den allmänna vägen från Klevshult rakt österut genom Hagshult, vidare mot Torrmyra och sedan in i grannkommunen – mot Nydala. (inlagt 051020)
804 Den allmänna vägen från Vaggeryd öster om skjutfältet via Ekhult–Tofteryd till Hagshult. (inlagt 051020)
805 Den allmänna vägen som går strax öster om Klevshult lite norrut och vidare västerut för att i Starkeryd komma ut på väg 804. (inlagt 051020)
806 Den allmänna vägen från Skillingaryd (korsningen med vägen till Tofteryd) till Fastorp. (inlagt 051020)
807 Den allmänna vägen från Skillingaryd till Tofteryd. (inlagt 051020)
809 Den allmänna vägen från 637 väster om Klevshult och som går från Nässja mot Långö. (inlagt 051020)
810

Den allmänna vägen från Storgatan vid krysset mot trafikplatsen Götaström och ned till värdshuset. (Inlagt 051020)

846 Den allmänna vägen – gamla Riksettan söderifrån genom Klevshult–Skillingaryd–Vaggeryd–Byarum och norrut in i Jönköpings kommun. (inlagt 051020)
1914 års skola Den äldre skoldelen vid Fågelforsskolan, vilken sedan 1998 är sammanbyggd med 1952 års skola. Skolan byggdes med sex lärosalar. 1928 fick man inreda ytterligare skolsalar på tredje våningen. (kompletterat 041205)
1952 års skola Den skola vid Fågelforsskolan som byggdes just 1952 och som sedan 1998 eller 1999 är sammanbyggd med 1914 års skola. Skolan var ämnad för lågstadium, träslöjd och hemkunskap. (kompletterat 041205)
A 6-tiden Tiden med A 6 som huvudman för Skillingaryds läger och skjutfält. A 6 lämnade Skillingaryd 1985 och I 12 i Eksjö tog över.
A-spåret Vid Fågelforsskolan fanns åtminstone 2005 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårdsskolan har C-spåret och D-spåret.
AA-Sport Företag på Smedjegatan. AA Sport AB startade 1982 och är familjeägt av Anders och Ann-Louise Pettersson. AA-Sports inriktning är profilering av företag, allt från pennor till kläder. Företaget hjälper till med egen design till företag där samarbetspartner och leverantörer kommer från stora delar av Europa och Asien, en viss del tillverkas och behandlas i Sverige och Danmark. Företaget hjälper även till med trycksaker från lokala tryckerier. Det senaste tillskottet är webshop där anställda på företaget kan beställa varor som elektronik, mobiltelefoner, vitvaror med mera.
ABF Arbetarnas Studieförbund.
AGL-produkter Företag på Fabriksgatan 50
Abborrasjön (Hagshult) En sjö i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Abborrasjön (Hagshult) En sjö i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Abborrleken En springbrunn vid Tallnäs.
Abborrsjön Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Adamas Ett tidigt namn på den koncern som köpte Krahners och Skillmech. Koncernen bytte senare namn till Proton
Aftonskolan Anordnades av ABF. I programmet för 1945-46 berättas om kurser i engelska, esperanto, matematik, bokföring, textning, kommunalkunskap, fototeknik, vår bygd samt en litteratur- och lyssnargrupp.
Agakima En burundisk kulturförening i kommunen, vilken startades i början av 2007. (inlagt 090101)
Agneta lycka Anges 1930 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Agnsjön Sjö i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Ahlastugan Denna rödfärgade stuga ligger norr om fastigheten Kungaholm strax öster om Klevshult. Den är i släkten Ahls ägo, där den siste boende av släkten drev cykelverkstad i den gamla åängsstugan Broen, som då låg mitt emot, Stugan byggdes de sista åren av 1800-talet. Bild här! Adressen är i dag (2006) Klevshult Alastugan.
Ahlgrens Företag i Skillingaryd. Det startades 1918.
Ahlins Ahlins specerier som låg vid torget där nu (2006) Eltronic finns. Startade 1958. Före dess hade Ahlin verksamhet i Alberts Johanssons vid järnvägsövergången, Källeliden-Södra Järnvägsgatan.
Ahlstrand Transport AB Åkersvägen 4 med telefon 070–5741670. (inlagt 061226)
Akropolis Pizzeria i gamla Konsum vid Storgatan i Skillingaryd.
Aktiespararna Aktiespararna Skillingaryd-Vaggeryd bildades 1998. Ordförande sedan 2000 är Sven Fjällhed. (inlagt 041205)
Albatrossarna Besättningsmän från det tyska fartyget Albatross som 1917-1918 internerades i Skillingaryd. Man kan läsa mycket om Albatross på Albatrossmuseets egen webb här. (kompletterat 061226)
Albert Johanssons Specerier Den affär som låg intill järnvägsövergången på södra sidan av Källeliden. Ahlin flyttade dit. Huset blev senare klubbstuga åt SIS och flyttades 1958 till gamla isbanan..
Albert Skill Urmakare Albert Skill flyttade 1933 in i nuvarande Bertil Magnussons hus vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan. Efter några år flyttade Albert till Värnamo och då övertogs lokalen av Ljungqvists tapetserarverkstad.
Albertina Reéns kiosk Albertina hade på 1930-talet försäljning av godis i sin bostad inte långt från 1914 års skola. 1942 övertog hon Ragnar Hanssons kiosk på Storgatan 9 då han byggde en ny kiosk vid Storgatan 10. Albertina överlät 1951 kiosken till sin dotter Inga som flyttade den till Storgatan 7 - mitt emot mejeriet. Hennes sambo Rune Swartzgård, som redan vid Albertinas kiosk hade haft korvförsäljning, öppnade korvkiosk bredvid Inga Reéns kiosk 1952. Båda drev rörelsen till 1976. Albertina hade ett tag sin kiosk norr om Aronssons magasin på östra sidan av Storgatan.
Alebacken Skogsmark i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Alebo Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Alebo.
Alekärret Anges 1937 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken där det växte al. (inlagt 030401)
Alfred Dahlströms smedja Låg vid Kaffegatan.
Alfred Ousbäcks smedja Låg vid Storgatan mitt emot 1914 års skola.
Algatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Alhålet Gammal badplats vid Lagan, ungefär i höjd med Movalla.
Alkemarks Import Företag som drevs av Sven-Erik Alkemark på 1970-talet.
Alkoholpolitiskt handlingsprogram Upprättat av kommunen. (inlagt 050810)
Allfixaren Nils i Skillingaryd Ett företag inregistrerat 2006. Innehavare är Nils Golay, Galtås. Verksamheten består av service inom bygg och jordbruk samt fastighetsservice. (inlagt 061226)
Allmänhetens dag Den dag då det var ”Öppet hus” hos militären. På ”Slätta” ställde militären upp i led och lottakår med flera marscherade förbi översten. Det förekom även visning av kanoner med mera och det hölls korum.
Allround Frisksportklubben Allround var det tänkta namnet på Skillingaryds FK när man bildade föreningen den 10 oktober 1937. Men det visade sig att namnet redan var upptaget.
Allängen Åkermark i Linnås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Amalfi interiör AB Företag på Fabriksgatan.
Almers Affär på Sturegatan mellan Fabriksgatan-Skolgatan. Den revs den 2/9 1991. August Almer hade charkuteri och i källaren en fiskaffär. Senare blev det Hallberg & Svensson i lokalen och här jobbade bland andra Sigvard Johnsson. Sedan kom Ragnar Johanssons och här jobbade bland andra Henry ”Snoddas” Bengtsson.
Almesäng Almesäng ligger mellan Skillingaryd-Klevshult. Det är gården vid järnvägen på vägen från gamla E4:an till Högabråten. Även villan ovanför - byggd av David Linnaeus - räknas till Almesäng. Här bodde senare konstnären David Ansert. Vid järnvägsövergången inträffade en tragisk olycka 1984 då en bil med sex ungdomar krockade med tåget och alla ungdomarna omkom. Namn på hus i Almesäng är Björkbacken och Solhem.
Almsåkra Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Almsåkra.
Alp Alp Mekaniska Verkstaden Ahlgren & Co. Företag som fanns omkring 1940 och även på 1950-talet. Grundare var Henrik Ahlgren, Hilding Lindkvist och Olle Palm. Fabriken låg bakom nuvarande (2006) Lagahallen, åt öster till. Kontoret låg i en byggnad, fabriken i en annan.
Alshult Ligger på Ovdaskogsvägen strax utanför samhället, nära Pukarp. Här finns två stora gravfält med 131 bautastenar i det ena, 157 i det andra. Namn på husen i Alshult är Göransberg och Göransbo. 1667 berättas om en Päder i Alzhult.
Alshultsområdet Området på norr med gatorna Barrstigen, Sandstigen, Tallstigen och Granstigen. Namnet är känt från 1546.
Alvar Johanssons Alvar Johanssons Garn- och Trikåaffär som låg på Tofterydsvägen 28.
Amalfi interiör Amalfi Interiör på Fabriksgatan 33 tillverkar möbler för både hemmiljö och offentlig miljö. Produktprogrammet omfattar fåtöljer, soffor och bäddsoffor.
Amerika Torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Sjöåkra. Namnet Amerika fick det troligen för att det låg så långt bort. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 114.
Anbudsskolan En utbildning under tre kvällar hsöten 2005 genomförd av bland annat näringslivsrådet. (inlagt 051204)
Anders Budservice Företag startat av Anders Hagelberg 1981 och det övertogs 1985 av Rolf Krahner som var anställd. Rolf driver än i dag (2006) företaget som han kallar Anders Budservice men firmanamnet är egentligen Handelsbolaget R Krahner. (kompletterat 040814)
Anders Svenssons smedja Låg vid Kaffegatan.
Andersbo Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Huset byggdes kring 1794 och är rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 153.
Andersbo Ligger strax sydväst om Skillingaryd. Adressen är i dag (2006) Lilla Häradsköp Andersbo.
Andersbygget Torp i Tofteryd.
Andersbygget Bostadshus strax väster om Skillingaryd, i Stjärnebo. Sedan 2005 bor familjen Lager här, tidigare familjen Jensen och fram till 2005 familjen Ruderfors. Adressen är Stjärnebo Andersbygget.
Anderssons Kontantaffär Affär (?) i Skillingaryd kring 1920.
Anderssons Mekaniska Anderssons Mekaniska är ett företag startat av Leif Andersson 1967. Det ligger vid Stenvadet strax utanför Skillingaryd.
Anderssons Virkesaffär Låg i Nåthult. Fanns omkring 1920.
Anderstorp (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Anderstorp
Anderstorp (Åker) Backstuga under Lilla Basseberg i Kylås rote i Åkers socken. Huset revs omkring 1900. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 125. I dag (2003) är adressen Nyholm Anderstorp.
Anderstorp (Åker) Åkermark i Äddebo i Åkers socken. (inlagt 031227)
Anderstorp (Åker) Anges 1930 som ett boställe i Häradsköp i Åkers socken. Stugan är en backstuga under Häradsköp och ligger på vägens vänstra sida då man kommer från Häradsköp mot Skillingaryd. Den är flyttad till platsen från torpet Floden (Floen). Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275-276. (inlagt 031227, kompletterat 05001)
Andra Göta Benämning på Göta Artilleriregemente som i slutet av 1800-talet flyttade verksamhet till Skillingaryd.
Andréens Trähus Företag som sålde hus och representant i Skillingaryd var Göran Clewåker (fanns på 1970-talet?9
Anedyen Anges 1937 som ett skogsområde i Torrmyra i Hagshults socken (inlagt 030401)
Angsjön Anges 1937 som en sjö i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Anjo Design Företag i Klevshult.
Ankaret Heter Sjömanssyföreningen Ankaret och en av kyrkans syföreningar. Den bildades 1938.
Anna Johanssons Mode & Sybehörs Affär Fanns kring 1915-1923 – kanske tidigare eller senare också – i nuvarande (2006) Gillsins på västra sidan av Storgatan.
Anna Svenssons Anna Svenssons Mode och Tapisseriaffär låg i Henning Svenssons fastighet vid korsningen Stationsgatan-Storgatan.
Annas Bod En liten affär på Skolgatan, i Åkerstigs fastighet.
Annies Bod Annie Mattson hade en liten affär som kallades så. Den låg på Sturegatan, öster om Storgatan.
Ansbygget Bostället i Sjöaryd i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Antikvitetshandlaren i urskogen Ett program sänt i radio den 24 mars 1949 som fick stor uppmärksamhet. Det var en intervju med Sixtus på Gölstorp.
Anton Gustafssons Affären som låg vid korsningen Skolgatan - Stationsgatan mot stationen till. Kallades ofta Antons hör. Läs mer här!
Anton Magnussons cykelverkstad Cykelverkstad som drevs av Anton Magnusson (han avled 1939)
Antons hörn Affären som låg vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan mot stationen till. Läs mer här!
Apelåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Apelås (Appelås) Ett skattenybygge från 1554. Namnet är sammansatt av apel och ås. 1686 berättas om Appellåas.På 1700-talet berättas om ett militeboställe i Tofteryd, Apelås. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Apelås till Appelås. (kompletterat 031225, 060715)
Aplakroken Anges 1937 som en äng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Apoteket Apoteket startade 1953 som en filial till apoteket i Vaggeryd. Har nog alltid varit den enda egentliga benämningen på apoteket, som funnits på tre platser: till 1972 söder om Artillerigatan vid korsningen med Storgatan, 1971-1985 cirka i gamla Götabankens lokal på Stationsgatan 3, bottenvåningen, och sedan 1985 vid vårdcentralen.
Appels Bildades 1916 och nybildades 1923. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 85.
Arbetarekommunen Den socialdemokratiska arbetarekommunen.
Arbetarnas Kulturråd En kulturförening inom arbetarrörelsen i Skillingaryd bildad kring 1990 av Erik Nykvist. Numera (2006) omfattar den hela kommunen. Kulturrådet är mest känt för att mansom regel årligen sedan 1977 på första maj delar ut ett kulturstipendium.
Arbetsförmedlingen Sedan omkring 1990 är arbetsförmedlingen nedlagd. Före dess fanns en filial och ännu tidigare en fast arbetsförmedling.
Arbetsmarknadspolitiska kommittén En kommitté inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Arbetsmiljökommittén En kommitté inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Armébegravning Frälsningsarméns begravningar gick på Storgatan från armélokalen till kyrkogården.
Aronssons David Aronsson hade sin rörelse på östra sidan vid vid korsningen Storgatan - Artillerigatan. Här hade man bland annat speceriaffär och beklädnadsaffär. Bröderna Johanssons tog över lokalerna, vilka revs 1998. I dag är det parkeringsplats där husen fanns. David Aronsson var kanske den förste som hade en bensinmack i Skillingaryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 71.
Aronssons magasin Det gamla magasinet invid Aronssons på Storgatan, strax åt nordost. Det revs i mitten av 1998. Av delarna har det byggts sommarstugor i Knäred.
Arresten Arresten som låg vid gamla isbanan där Hemköp finns i dag (2006). Mer noga räknat där telefonstationen är. Det var militärens arrest och den revs, eventuellt 1957.
Artilleribron
Artillerigatan Gatan som leder från samhället ut mot militärlägret. Börjar vid järnvägen i väster.
Arvidas Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Arvidsbo Torp i Tofteryd som är rivet.
Arvidsgård Ligger i Norra Linneryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 77.
Askeryd Anges 1930 som en Åker i Torp i Hagshults socken, (inlagt 031227)
Askerydet Anges 1937 som norra sluttningen vid Lindåsen i Hagshults socken och att det förr växte ask där. (inlagt 031227)
Askåsen Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken, som egentligen hette Skogsberg. Källan vid tomtens rand kallas än i dag för Saras källa. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Aspaliden Anges 1937 som backar på vägen vid Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Aspedalen - backstuga Åkermark i Galtås i Åkers socken. Aspedalen var en backstuga under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 298. (inlagt 031227, kompletterat 040731)
Aspedalen - torp Aspedalen var ett torp under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 299. (inlagt 040731)
Asplunden Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Asplunden.
Aspåsen Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Ligger vid Tegelbruket.
Aspö Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åker Aspö. Finns också Lilla Aspö.
Aspökulle Bergformationen vid Aspö i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 34. (inlagt 040814)
Aspö mosse En mosse i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Aspön Ett torp under Åkers by i Hults rote i Åkers socken. Det ligger ett par km från Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 32. (inlagt 040814)
Assarelider Anges 1937 som backar på vägen mellan Starkeryd-Klevshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Assarsbo (Hagshult) Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Assarsbo.
Assarsbo (Tofteryd) Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult Assarsbo.
AT-Hus Företag som sålde hus och representant i Skillingaryd var Göran Clewåker (startade 1977 eller tidigare)
Ateljé Renée Göth En ateljé i Järnmboda, Hagshult. (inlagt 050810)
Atilla Hundklubben Attilas stuga vid Ovdaskogsvägen. Klubben bildades 1984.
Atlas En förening kallad Atlas bildades sommaren 1937 som något av en föregångare till frisksportklubben. Hemma hos Karl-Erik Storck tränade man gymnastik och muskelbyggnad.
Atteviks Verkstad och bilförsäljning vid Skolgatan- Norra Allégatan.
August Kjellgrens smedja Låg vid Kaffegatan.
Automatplast Gösta Claessons fabrik på Smedjegatan som numera (2006) ägs av Hasses Motor?.... Göstas fabrik totalförstördes av brand 1980. Läs mer i boken Bränder sidan 53.
Autoparts Affär startad i Tomaten vid Norra Trädgårdsgatan 1995, men den lades ned efter cirka två år.
Autoservice Verkstad på Fabriksgatan ägd av Lennart ”Putte” Pettersson.
Avstampet Avstampet är resultatet av ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Vaggeryds kommun samt Svenska ESF-Rådet i Jönköping.
Målet är att aktivera och öka anställningsbarheten eller öka motivationen till fortsatta studier hos cirka 50 ungdomar i åldern 18-24 år från slutet av 2005 fram till 30 juni 2007. (inlagt 051204)
Axel Adolfssons Mattväveri Axel Adolfsson hade börjat som vävare hos Gustav Karlsson – Elgehammar på Elghammar. När detta väveri brann ned startade Axel Björkebergs Väveri.
Axel Gustavssons Byggnadsfirma startad 1928 som köpts upp av Almqvist Bygg i Hillerstorp.
Axel Johanssons skrädderi Låg på berget vid Källeliden.
Axela hack Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att mannen som odlade upp åkern hette Axel. (inlagt 031227)
Axelsro Terräng vid Bohult - Boglös på skjutfältet i Tofteryds socken. belagt i skrift 1958 eller tidigare. Har fått namn efter en kapten Axelsson hittades djupt sovande på ett ställe på skjutfältet. Kamraterna gav platsen namnet Axelsro och där byggdes en kuliss. (kompletterat 031225)
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
B&D Möbel AB B&D är ett ungt företag på Hovslagaregatan 6 startat 2003 med ett erfaret innehåll. Affärsidén är att tillverka rejäla möbler med hög kvalitet och bra design. Företaget försöker att hålla en enkel svensk design, inte så mycket detaljer utan formen får tala för sig själv, och företaget väljer i stället att lägga resurser på ett bra materialval och en gedigen konstruktion.
B-spåret Vid Fågelforsskolan fianns åtminstone 2004 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårsskolan har C-spåret och D-spåret.
BA:s VVS-Service BA:s VVS-Service i Klevshult, som startades av Bernt Andersson 1978.
BJ Bil AB Företag på Fabriksgatan 15. Startades eventuellt 1979.
Babycafé En verksamhet för föräldrar och riktigt små barn, som startade hos Frälsningsarmén den 25 januari 2006 (inlagt 060715)
Babykompis En mammabarngrupp i Församlingshemmet i Hagshult, som startade 2000. (inlagt 051020)
Backa Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Den revs troligen omkring 1900. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 1
Backegården Bebyggelse i Bohults i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Backen (Torp i Hagshult) Torp i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 59.
Backen (Ekhult Tofteryd) Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult backen.
Backen (Häradsö i Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2006) adressen Häradsö Backen. Den är en backstugan som låg på den så kallade skänkeribban i södra delen av Häradsö by. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 335. (kompletterat 040814)
Backfälts Herbert Backfälts företag.
Backgården Ligger i Ljungberg med i dag (2006) adressen Ljungberg Backgården.
Backgården Ligger i Slätthultet med i dag (2006) adressen Slätthultet Backgården.
Backtävling En tävling som arrangeras av Skillingaryds MK i backarna vid Kylås. Den hölls bland annat 1997 och 2004. (inlagt 051020)
Backåker Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. Ligger på en sluttning. (inlagt 031225)
Badmintonklubben Se Skillingaryds Badmintonklubb (bildad 1963).
Bagare Johanssons stuga Ett hus som låg på Storgatan, ungefär där Centrumkioskens parkering finns i dag. Här hade NTO ofta sina möten innan man 1904 fick en egen lokal - den nuvarande vid Kaffegatan.
Bagare Ströms Bagare Ström byggde sitt hus på Stationsgatan, troligen 1879 – samma år som stationen byggdes.
Baggböleri på Götaström Detta var benämningen på de skogsskövling som skedde på Götaströms bruk på 1870- och 1880-talet. Baggböleri förekom även bland annat i Torp och i Åsafors. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Bagarstugan (Hagshult) Den gamla bagarstugan vid prästgården i Hagshult. Läs mer HÄR!
Bagarstugan (Tofteryd) Bagarstugan ligger alldeles vid Joel och Svea Anderssons tidigare fastighet invid skolan. Sedan 1997 är det bygdeföreningen som svarar för den och den gamla slöjdsalen.
Bagarestugan (Skillingaryd) En bagarebod vid Källeliden som 1982 monterades ned. Rune Storck lämnade ett gåvobrev till Åkers Hembygdsförening i vilken det sades att stugan skulle sättas upp i hembygdsgården i Åker. Så har ännu inte skett (2006)
Baggabokärret Anges 1937 vara ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Baggböleri på Götaström Skogsavverkning, skövling av skog. Läs mer i Erik Nykvists bok Trä i Skillingaryd.
Bak huggen knut och torvat tak Bok skriven av Sven "i Föreberg” Carlsson och handlar om torp och backstugor i Åkers socken.
Balders hage Offerplan i Tofteryds socken. Omtalas av Allvin 1852 (sidan 41). (inlagt 031225)
Ballabo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Tidigare kalla Håkansbygget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69)
Bamm-Bamm Den affär som låg på Skolgatan och som drevs av bröderna Gustavsson. Huset revs 1986. Se även Pylle-John.
Bandfabriken Bandfabriken som numera heter Smålands Band och som ligger strax väster om köpingen på väg mot Nyholm. Läs mer under Smålands Bandfabrik och i boken Mellan Härån och Rasjön 1992 sidan 25.
Bangårdsgatan Gatan mellan Storgatan - järnvägen söder om Artillerigatan. Gatan kan möjligen ha fått sitt namn av att den gamla banvaktsstugan låg här.
Banken Beteckningen på Sparbanken, senare Föreningssparbanken. Den var i många år inrymd i tornhuset på Storgatan, det som ligger vid Kaffegatans slut, Läs mer HÄR!
Banvaktsstugan Den byggnad som 1938 flyttades från Ambjörnarp till Skillingaryd och som revs 1969. Den låg där Skillingehus finns i dag. Se även Bläckhornet
Barnaliden Anges 1937 vara en backe på vägen mellan kyrkan och Föreberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Barnens syförening En syförening bildad i Pålskog omkring 1920 och den höll på till åtminstone 1975. Den bytte efter ett tag namn till Vårblomman. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 107.
Barnens Vasalopp Ett litet skidlopp för unga killar och tjejer i regi av Skillingaryds FK. Läs mer. (inlagt 050810)
Bardhs AB, Rolf Ett företag på Odengatan 2. (inlagt 061226)
Barntimmarna Verksamhet för barn med föräldrar, som bedrivits i olika församlingar. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 27.
Barrstigen (Klevshult) En gata i Klevshult.
Barrstigen En av gatorna på Alshultsområdet i Skillingaryd.
Basaren Smeknamn på Carl Svenssons färgaffär på Västra Järnvägsgatan och hans avdelning för leksaker.
Basseberg Gårdarna västra och lilla Basseberg ligger väster om Skillingaryd och tillhör Kylås rote. Basseberg är känt i skrift redan från 1405. År 1913 byggdes här en skola. I lilla Basseberg finns torpen Österskog och Anderstorp samt backstugorna Liden och Kvarnabygget. I västra Basseberg finns torpen Gustavsbo, Kvarnabo, Perstorp, Moliden, Linnebo och Sjöbo, backstugorna Planen, Hagelund och Backa samt husbehovssåg och kvarn kallad Lomsjö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118. Stavades 1686 Bassebärgh. Som adresser finner vi i dag (2006) Gläntan, Lilla, Linnebo, Lomsjö, Nedergården, Perstorp, Planen och Sörgården. (uppdaterat 031228, 061226)
Basseberg Hingård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Den gård som låg hinsides byn från Åker räknat. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118.
Basseberg Nergård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 119.
Basseberg Sörgård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 119.
Bassebergs skola 1927 kom Hedvig Ekner (född Rosengren) som förste lärare till Basseberg, som hade skola från 1912. Hedvig hade senare även tjänst vid Häradsköps skola. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1985 sidan 31. (uppdaterat 061226)
Bassebergsgölen En göl i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastahall Ligger vid Linnesjön nära Mölnarp.
Bastebolet Anges 1937 som betesmark i Hagshult. (inlagt 031228)
Bastakullen Anges 1930 som en kulle vid Bastasjön i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastelandet Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastamaden Anges 1930 som åkermark eller/och kärr i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastasjön En sjö i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastasjön Anges 1930 som en sjö i Mässeberg i Åkers socken. Det är troligen samma som ovan. (inlagt 031228, konmpletterat 040814)
Bastekullen (Tofteryd) Anges 1937 som en kulle i Älgamo i Tofteryds socken. Det stod förr en basta här, ett torkhus. (inlagt 031225)
Bastekullen (Åker) Anges 1937 som en kulle i Ålaryd i Åkers socken. Det låg förr en basta här, det vill säga ett torkhus för lin och malt. (inlagt 031228)
Basteträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken och att det invid förr fanns en basta. (inlagt 031228)
Bastun I Skillingaryd är det än i dag (2006) ett vanligt namn på bastun i simhallen. Före dess fanns en bastu i nuvarande Holmbergs på Fabriksgatan. Föreningen som drev den hette Skillingaryds Andelstvättförening. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 36.
Baståker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åker. (inlagt 031228)
Beach Walkers En musikgrupp som startades 1963 av Tapio Weiström, Glenn Johansson, Lars-Uno Axelsson och Arne Malm. John larsen kom med året därpå. Gruppens utseende ändrades flera gånger efter det att Tapio slutade 1968. Bland dem som medverkade de sista åren var Inge Fredén, Jönköping, Lennart Jönsson, Vaggeryd, Clifford Ling, Vaggeryd, Lasse Hofner, Jönköping, Olle Gustavsson, Värnamo, Kent Andersson, Jönköping och Stefan Cadebratt Gnosjö. Beach Walkers lades ned kring 1970 men återuppstod för en spelning på Movalla hösten 2000.
Begravningskapellet Begravningskapellet på Skillingaryds Skogskyrkgård. Byggnaden invigdes 1941, 1991 gjordes en tillbyggnad av kapellet och samtidigt installerades bevattningsanläggning i kyrkogården samt fasadbelysning av klockstapeln och kapellet.
Beklädnadsaffären Butik som i många år drivits av Gerd och Bo Sandberg. Den 1 mars 2003 lämnade de över till Kerstin Pierrou som öppnade butiken på Internationella Kvinnodagen – den 8 mars 2003.
Bengt i källarn Se Bengtssons Livs
Bengts Trafik Företag som finns på Björkgatan.
Bengtarör Ligger nära Starkeryd och Linnesjöns sydvästra strand.
Bengtsaaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och det anges att den är uppkallad efter en gubbe Bengt. (inlagt 031228)
Bengtsbo (Hagshult) Ligger i Kushult med i dag (2006) adressen Kushult Bengtsbo.
Bengtsbo (Hagshult) Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Bengtsbo.
Bengtsbo (Åker) En fältskärsbostad strax utanför Skillingaryd. Namnet Bengtsbo nämns i Östbo dombok 1629. Stugan finns numera i Skillingaryds hembygdspark. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 82 och i Bak huggen knut och torvat tak sidan 214.
Bengtsbo (Åker) En backstuga nära Grytås soldattorp Sneppbo i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 284. (inlagt 040731)
Bengtsbostugan En av stugorna i hembygdsparken, ditflyttad 1936.
Bengtssons lada Vid Storgatan.
Bengtssons Livs

Butik som främst sålde charkuterivaror och som i många år låg på Storgatan, där MC-delar finns i dag. Läs mer HÄR!

Bengtsveken Åkermark i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bengtsåker Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Benmjölskvarnen Hamlins träullsfabrik som också var benmjölsfabrik. Låg på nuvarande (2003) skolidrottsplatsen utmed Fåglabäcksvägen. En ny skolidrottsplats anlades hösten 2003 på tomten där Elghs Möbelfabrik låg och den ska tas i bruk 2004. (uppdaterat 031226)
Bergahacket Anges 1937 som en bergig åker i Mässeberg i Åkers socken. (in laget 031228)
Bergaliden Ryggås vid Berget i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91).
Berget (Tofteryd) Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet, vid Bohult. (kompletterat 031225)
Berget (Tofteryd) Torp i Tofteryd
Berget (Tofteryd) Ligger i Frostås i Tofteryds socken.(inlagt 031225)
Berget (Åker) Ligger i Hagstad med i dag (2006) adressen Hagstad Berget.
Berget (Åker) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91). Se även Säldeberget. Har i dag adressen Mässeberg Berget.
Berget (Åker) Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Stugan byggdes där tidigare backstugan Lyckans Höjd låg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143.
Berget (Åker) Backstuga som låg under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 210).
Berget (Åker) Anges 1930 som en stuga i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bergfors Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Berggatan Gatan söder om Källeliden mellan Brunnsgatan - Åkersvägen. Namnet kan gatan ha fått av att det är ganska bergigt här.
Berghem IOGT-NTO:s gamla sommarhem nära Åsafors på gränsen mellan nuvarande (2006) kommunerna Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved. Föreningen köpte Berghem 1959 och sålde det kring 2001. Berghem är numera privatägt. Jönköpings Snickerifabrik ägde sågen vid Berghem. Företaget inköpte 1903 ett soldattorp från Hagen, Granstorp, som man flyttade ned till Berghem. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Berghems Vänner Berghems vänner bildades den 4 juni 2006 i lajvbyn Berghem (Basseberg) i samförstånd mellan de olika personer och föreningar som har sitt intresse i byn. Föreningens syfte är att främja och värna om kärnverksamheten i lajv- och medeltidsbyn. Kärnverksamheten är levande rollspel (lajv) och aktiviteter som anknyter till detta. Föreningen fungerar som en administrativ ledning för lajvbyn i Basseberg (Berghem) och fungerar som en paraplyförening för de medlemmar som har intresse för att driva, främja och värna om byns framtid och fortsatta utveckling. (inlagt 090101)
Bergquist E. Bergquist hade måleri, slöjd och konsthanverk enligt en annons i almanackan för 1940.
Bergqvist Hydraulik Företag som förr hette Bröderna Bergqvis (startat 194....) och som numera (2006) heter Stacke Hydraulik.
Bergsdal Bergsdal är ett torp – även kallat Lassastugan. Torpet låg vid sidan av gården Sandholmen iunder Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Mer text och bild HÄR!
Bergsdalen Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken.
Bergsgården 1447 talas om Bergsgården (med annan stavning) i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bergsfors Snickerifabrik Fabrik som ligger i Bergsfors strax väster om Nyholm. Grundad omkring 1900. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Berguven En avdelning inom frisksportarna - bildad 1946 - och som 1949 invigde det nyinköpta Grönelundstorpet. Berguven var riktigt i ropet 1949 då man svarade för en fantastisk insamling av papper och blev något motsvarande svensk mästare..
Bernt Hanssons Snickeri
Bertil Johanssons Mattväveri Startades av Bertil Johansson vars kusiner hade Skillingaryds Mattväveri.
Bertil Magnussons Bertil Magnussons Mekaniska Verkstad.
Beskrifning öfver Östbo Härad Bok utgiven av J Allvin.
Besåsen Torp och ås under Bissefäll i Bissefälls rote i Åkers socken. Huset byggdes år 1800. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 192.
Betania Skillingaryds gamla ålderdomshem som låg alldeles söder om nuvarande (2006) sporthallen. Huset revs 1968.
Betaniagatan Gatan i östvästlig riktning strax mellan Skolgatan-Fabriksgatan nära sporthallen. Gatan har fått sitt namn av ålderdomshemmet Betania som låg i gatans förlängning.
Betty Sundström Betty Sundström hade hatt- och modeaffär i västra delen av Åkerstigs fastighet på Stationsgatan. Hon efterträddes av Edit Svenningsson.
Betlehem Anges 1937 som skogsskift i Torp i Hagshult. (inlagt 031228)
Be-Wi Mekaniska Företag som drevs av Bengt Widriksson.
Beväringsmötet Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 76.
Biblioteket Vid ett möte med NTO den 4 oktober 1903 föreslog medlemmen Ernst Sandberg att man skulle starta någon form av biblioteksverksamhet. Man kan förmoda att det blev ett bibliotek från början i den NTO-lokal som stod klar 1904. Numera är det kommunen som svarar för biblioteket och det finns sedan 1971 i Skillingehus. Närmast före dess fanns det i en källarlokal på Södra vägen
Bilkåren
Bion Det gällande namnet på biografen i Skillingaryd - i Skillingehus. Den gamla bion låg på nuvarande Kaffegatan och den revs 1977. Sedan 1971 finns bion i Skillingehus. Kallades nog också Centrumbiografen. En äldre biograf låg i Stora Hotellets fastighet på Skolgatan. De första filmförevisningarna Skillingaryd skedde NTO-lokalen (1910-talet). I många år ägdes Centralbiografen av Henning Svensson. Hösten 2004 tog Skillingaryds IS ishockeysektion över dyiften av bion. (kompletterat 040731)
Bioenergi och lantbruk i Gräshult Företag startat 1995 av Carl-Johan Bertilsson. Carl-Johan säljer främst pelletar för ledning.
Biorec Sweden Ett företag som startades 2004 med produktion i Mörkhult, Hagshult, i före detta sågverkets lokaler och tomt. (inlagt 051020)
Birgittafallet 1974 försvann en flicka från Skillingaryd men hon återfanns välbehållen i skogen efter några dagar.
Bissefäll Ligger i Åkers socken och har anor flera hundra år tillbaka. Bissefäll kan betyda biskopsfälla. 1561 skrevs Biskopsfelle, alltså en fälla som ägs av biskopen. 1686 stavas det Besefall. Här finns i dag ett par boningshus och mest känt är Bissefäll för bildhuggaren Gunnar Svensson. (uppdaterat 031228)
Bissefälls rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 5 av 13 i Åkers socken. Roten bestod av Bissefälls, Ljungbergs och Hagstads gårdar.
Under Ljungberg Östergård fanns torpen soldattorpet nr 105 Olsbo, Karins Kulle, österäng och Änggärdet samt backstugorna Moen, Hägnen, Dagen och Nöthult.
Under Ljungberg Västergård fanns torpen Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendahls, Broddabo, lLedet (Mogrens) och Häselhult.
Under Hagstad fanns torpen soldattorpet nr 108 Klarebo, Dahlåsen, Norra Lycke, Södra Lycke och Norratorp. samt backstugorna Västerås, Dahlskog och Söre Lycke.
Under Bissefäll fanns torpet Besåsen.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 181. (inlagt 040814)
Bisskärret Åkermark och/eller kärr i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bjurahålorna Anges 1937 som en slåtterkärr och skogsmark i Torrmyra i Tofteryds socken. (inlagt 031228)
Bjursängen Anges 1937 som en äng i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bjälkön Gård i i Bohult i Åkers socken strax nordväst om Skillingaryd.
Bjälkösmossen Anges 1937 som en mosse vid Bjälkön. Bohult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Björkbacken Ligger vid Almesäng mellan Skillingaryd - Klevshult. Adressen är numera (2006) Almesäng-Björkbacken.
Björkbacken Ligger i Stenhestra med i dag (2006) adressen Stenshestra Björkbacken.
Björkeberg (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björkeberg.
Björkeberg Ligger i Månsabo alldeles väster om köpingen och har adressen Månsabo Björkeberg.
Björkebro En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Den kallades för Knäppas. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040731)
Björkefors (Hagshult) Hemman och gård med kvarn vid Härån Hagshults socken. (uppdaterat 031228)
Björkefors (Åker) Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Björkefors Nyholm.
Björkefällan Backstuga under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Stugan kan ha legat i norra delen av Purrabo-mosse. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 206).
Björkekulla Anges 1930 ligga i Galtås i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björkekulla Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Elgebo Björkekulla.
Björkelid Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult Björkelid.
Björkelund (Järnboda Hagshult) Skogsmark i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Björkelund (Häradsö i Åker) En backstuga under Häardsö rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 336. (inlagt 040814)
Björkelund (Högabråten i Åker) Ligger Vid Högabråten, egentligen vid vägen till Åker nära Stenvadet med i dag (2006) adressen Högabråten Björkelund. Det tillhör Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 286. (kompletterat 040731)
Björkelund (Torp i Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Björkelund.
Björkelund (Ålaryd i Åker) Backstuga under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 102. Adressen är i dag (2006) Ålaryd Björkelund.
Björkens (Skillingaryd) Fastighet som låg på Sturegatan i kvarteret Gäddan-Siken.
Björkens (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Björkens.
Björkens BK Ungdomsklubb i fotboll bildad i början av 1940-talet.
Björkestubben Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken – det växte förr björkar här. (inlagt 031225)
Björkgatan En gata som går från Valdshultsvägen (förlängningen av Parkgatan) förbi hembygdsparken till prästgården.
Björkhaga (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björkhaga.
Björkhaga (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2006) adressen Järnboda Björkhaga.
Björkhaga Ligger i Kyllefors med i dag (2006) adressen Kyllefors Björkhaga.
Björkhamra Ligger i Fåglabäck med i dag (2006) adressen Fåglabäck Björkhamra.
Björkkulla Ligger i Galtås med i dag (2006) adressen Galtås Björkkulla.
Björks mjölkaffär Drevs av Lina och Wiktor Björk.
Björksäter Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Lyckås Björksäter.
Björksätra Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björksätra.
Björkudden Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Björkudden.
Björkudden Ligger i Nyholm med i dag (2006) adressen Nyholm Björkudden.
Björkudden Anges 1930 vara en bosättning under Åkers Prästgård i Åkers socken och att den vanligast kallas Lilläng. (inlagt 031228)
Björkåsen (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2006) adressen Linneryd Björkåsen.
Björkåsen (Åker) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 71)
Björkö (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2006) adressen Galtås Björkö.
Björkö Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Björkö.
Björkön Torp under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den byggdes i slutet av 1700-talet. Torpet ligger bara 250 meter från den plats där Åkers, Byarums och Tofteryds socknar möts. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 177. Kallas 1930 för Björkö. (uppdaterat 031228)
Björnabergen 1937 angivet som berg i Torrmyra Hagshults socken. (inlagt 031228)
Björnabäck Anges 1937 som ett tillflöde söderifrån till Linnerydssjön, i hagshutls socken. (inlagt 031228)
Björnamossen En mosse i Tofteryds socken omnämnd av Allvin 1852, sidan 44. (inlagt 031225)
Björnaryd En gård i Åkers socken strax utanför Skillingaryd. Stavades 1686 Biörnarydh. Gården ligger i Åkers socken.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (uppdaterat 031228, 040731)
Björnaryds rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 10 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040814)
Björngårdsvillan Smeknamn på Carlströms fastighet på Storgatan norr om Konsum. Under 1970-talet bodde det flera a-lagare i huset och det var mycket sång och musik. Därav namnet Björngårdsvillan som var ett populärt sångprogram från Göteborg i TV.
Björnkällan En källa i Galtås i Åkers socken. Den ligger där ryttartorpet Öen låg. (inlagt 031228, kompletterat 040731)
Björnkärret Ett kärr i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björnö En mossholme i Nässja i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björnön Ligger strax nordväst om Skillingaryd. Här finns ett gravfält om 87 bautastenar. I dag (2006) har det adressen Pukarp Björnön.
Blankebo Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Blanketthotellet Den 12 september 2005 presenterade kommunen på sin hemsida Blanketthotellet. Till en början presenterades 25 blanketter för utskrift eller för att fylla i direkt på internet. Finnveden Fredag berättade i en artikel den 16 september om verksamheten. (051020)
Bleka månen Johannessons gamla konditori på Stationsgatan, som brann 1971. Kallades bleka månen för att det arbetade tre väldigt ljusa flickor där. Se även Systrarna Johannesson.
Blendas Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Blendas.
Blixtberget Ett berg i Ålaryd i Ålaryds socken. Det anges 1930 kallas så för att åskan gärna slår ned där och att det även kallas Ängkärret. (inlagt 031228)
Blixtens Svets AB Företag i Klevshult.
Blombergs Måleri Göran Blombergs Måleri fanns åtminstone 1990.
Blomqvist Möbler Flretag startat av Ingemar Blomqvist 1956.
Blomqvisthuset Molund, det så kallade Blomqvisthuset. Det låg på Sturegatan, där det i dag (2006) finns radhus - kvarteret Järven.
Blåfotajorden (Blofotajorden) En jordlott i Gimmarp. Läs mer i Tofteryds sockens medeltidsurkunder 1420 och 1491
Blåsorkestern Skillingaryds Missionsförsamlings Blåsorkester som bildades 1931 och som än i dag (2006) är verksam.
Blåvingarna
Bläckhornet Den gamla banvaktsstugan som ligger där Skillingehus finns i dag. Namnet kommer förmodligen av att det lilla fyrkantiga huset såg ut som ett bläckhorn. Huset revs 1969 när Skillingehus skulle byggas. Se även Banvaktsstugan.
Bländas väg En gata vid nya Marielundsområdet söder om Valdshultsvägen.
Boarp En by i Tofteryd, Skrevs på 1540-talet Boerop. Namnet syftar troligen på en bod av något slag. I dag (2006) finns det postadresser med Boarp följt av Ekedungen, Enedungen, Mellangården, Snickaregården, Sörgården, Trädorna och Östergården.
Boarpaåkern Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Boberg & Bengtssons

Den speceriaffär som låg vid Källeliden, södra sidan. Den siste innehavaren var Nils-Gustav Bengtsson, som drev rörelsen till ungefär slutet av 1970-talet. Huset är numera rivet. Boberg & Bengtson hade 1923 rörelsen i nuvarande (2006) Bertil Magnussons hus vid Källeliden - Västra Järnvägsgatan. De tog över lokalen efter Oscar Bengtsson. Boberg & Bengtsson flyttade 1926 till torget men återkom kring 1929 och var kvar till 1933 då de flyttade tvärs över gatan.

Boberget Torp i Tofteryd som är rivet.
Bobergs Taxi och Bussar Företag som ägdes av Claes Boberg (startade 1977 eller tidigare)
Bockabergen Anges 1937 som ett berg i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bockadalen Anges 1937 som en ängsdal i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bockahallen Ett stort flyttblock i Bockebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 266.
Bockahallen Anges 1937 som en lös stenhäll på ett berg i Mässeberg i Åker socken. (inlagt 031228)
Bockavärnet Det mest berömda värnet på Skillingaryds skjutfält. Läs mer. (inlagt 061226)
Bockebo Gård i Åkers socken. Stavades 1686 Båckebo. Här finns hus med i dag (2006) adresserna Norratorpet och Ryttartorpet. Bockebo ligger under rote 8 i Elgebo i Åkers socken. Husbehovskvarn låg vid Galtås kvarn vid Bockebo bäck. Udner Bockebo fanns torpen Grenadjärtorpet 51 Bockebo samt backstugorna Trenksbygget, Kvarnabo, Klockemakarns och Sågen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 266. (uppdaterat 031228)
Bockebo bäck - Bockebobäcken En bäck i Bockebo i Åkers socken.
Bockebo mosse En mosse i Bockebo i Åkers socken.
Bockebo ryttartorp Rytartorp nr 51 under Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 267,
Bockebomossen En mosse i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 031228)
Boda Ligger i Hagshult. Finns noterad från 1417 och har stavats Bodhum, Bode och Bodha. Här finns hus med i dag (2006) adresserna Bäckaskog, Sågen och Ängsbacken. (uppdaterat 031228)
Boda-Packebo Vägsamfällighet En vägsamfällighet i Hagshults socken. (inlagt 060715)
Boda trädgård Företag i Boda i Hagshult.
Bodabäcken Anges 1937 som en bäck mellan Torp och Boda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bodalyckan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bodberget Anges 1937 som ett berg i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bodbergsliden Anges 1937 som en vägbacke vid Bodberget i Torp i Tofteryds socken.
Bofinken Namn på ett av de två spåren vid nya Sörgårdsskolan från hösten 2004. Det andra spåret kallas Talgoxen. (inlagt 040814)
Boglös En gammal by på skjutfältet. Byn var högt och vackert belägen vid Movadsbäcken. Boglös är känt i skrift från 1360-talet. Boglös var soldattorp (nummer 71). 1365 stavat Boghlösa. Har stavats på olika sätt under olika tidsperioder.
Boglös Mellersta Terräng i Boglös på skjutfältet. (inlagt 031225)
Boglös Södra Terräng i Boglös på skjutfältet. (inlagt 031225)
Boglösaliden Anges 1937 som en backe i Hult i Tofteryds socken. på en väg som går mot Boglös. (inlagt 031225)
Boglössjön, Boglösasjön En sjö på skjutfältet nära Boglös.
Bohult (Tofteryd)

En by på skjutfältet. Namnet är känt från 1540-talet. Kan betyda bod. Här finns ett stort gravfält om 58 bautastenar. Bohult var ett hemma under Götaström och kallades ofta Bohults bruk. (uppdaterat 031225)

Bohult (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Bohult. Stavades 1486 Bodhult. (uppdaterat 031228)
Bohulta berg Anges 1937 som ett berg i norra kanten av skjutfältet i Tofteryds socken. Gränsar intill Bohult. (inlagt 031225)
Bohulte Kvarnfors En kvarn i lagan, troligen nära Fågelforsdammen.Omnämns 1745. (inlagt 031225)
Bohultsbergen
Bohultsbruk och Bohultsström Tidiga namn på Götaström med dess bruk.
Bohultssjön (Bohultasjön) En sjö vid Bohult på skjutfältet.
Bohultsterrrängen
Bokbussen En buss som var ett rullande bibliotek och som i många år körde på landsbygden.
Bokgatan Gatan på Marielundsgatan, södra delen.
Bokhandeln Numera finns det inte längre någon bokhandel i Skillingaryd. Förr sa man ofta bokhandeln om Hanssons bokhandel på Storgatan. Den upphörde 1971.
Bolet (Hagshult) Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Bolet.
Bolet (Åker) Anges 1937 som slåtter i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bollklubben Vardagligt tal för Skillingaryds Bollklubb, en förening startad 1921 som 1932 bytte namn till Skillingaryds IS.
Bollstigen En gata i Klevshult.
Bolsakullen Anges 1930 ligga i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bolsbäcken Bäck i Linneryd i Tofteryds socken. (kompletterat 031225)
Bolstren Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Bomans matsalar Restaurang (revs 1965)
Bondamossen En mosse i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Borgarbrandmän Från och med 1941 kallas elitbrandmännen i Skillingaryd i sina kontrakt för borgarbrandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Borgen Torp i Torp i Hagshult, heter egentligen Petersborg. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106). I dag (2006) är adressen Hagshults-Torp Borgen.
Borgströms Slip & Puts Företag där man slipade köksluckor och liknande kring 1979-80. Innehavare var Kjell-Åke Borgström och verksamheten inrymdes i källaren i villan på Mogatan.
Borrebo Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Borrebo.
Boströmsveken Ligger i norra delen av skjutfältet, nära Götafors och strax sydväst om Vägabo.
Bowlingalliansen Den förening som driver bowlinghallen i Skillingaryd. I alliansen ingår representanter för bowlingklubbarna i Skillingaryd. Innan alliansen bildades var det Skillingaryds BK som drev bowlinghallen.
Bowlinghallen Som namnet säger bowlinghallen i Skillingehus. Den startade 1965 i Krahners och finns sedan december 1971 i Skillingehus.
Brahus Terräng vid Gimmarp i Tofteryds socken (inlagt 031225)
Brandstationen Brandstationen, numera den brandstation som i 1978 byggdes på Fabriksgatan. Den gamla brandstationen låg alldeles söder om 1952 års skola på Skolgatan och hade byggts 1936. Brandstationen från 1936 kostade 13.000 kronor att bygga. Läs mer i boken larmet går (sidan 27).
Brandstodsbolaget Skillingaryds första brandkår bildades 1899. Genom att debitera delägarna i brandstodsbolaget en särskild avgift per 1.000 kronor försäkringssumma kunde man köpa in brandredskap och bland delägarna utsåg man brandchef och brandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Brandstyrelsen En brandstyrelse, ibland kallad styrelsen för Skillingaryds brandkår, valdes den 23 januari 1904 av delägarna i Brandstodsbolaget. Läs mer i boken larmet går sidan 18
Brattaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och att den ligger på en brant sluttning. (inlagt 031228)
Bredestaden Anges 1937 som em plan i Mässeberg i Åkers socken där man bereder? kärrhö? till torkning. (inlagt 031228)
Bredåker Anges 1937 som en bred åker i Häradsköp. (inlagt 031228)
Brehmers Cykel och Motor En serviceverkstad i mitten av 1980-talet i Petrus Erikssons gamla lokaler på Storgatan. Gert Brehmer var innehavare och förutom reparationer sålde han cyklar.
Brinkahåla Se Brinkens håla. (inlagt 031228)
Brinken Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 98.
Brinkens håla En håla vid Västerån i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031228)
Brinnande Busken
Kristet ungdomscafé som drevs i slutet av 1980-talet i gamla centralkonditoriets lokaler på Storgatan
Britta Kvists Britta Kvists affär vid södra delen av Stationsgatan vid korsningen med Storgatan.
Broakärret Ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Brobygget Ett torp vid Prästgården i hagshults socken. Adressen är i dag Hagshult Brobygget.
Broakärret Anges 1937 som ett kärr vid Sandvadet i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Broddabo Ligger i Vipparp med i dag (2006) adressen Vipparp Broddabo. Backstugan med detta namn under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 196.
Broddabo Lilla Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Låg mellan torpen Broddabo och Lönnåsen på Mässebergs Nedergårds marker. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 73)
Broddalaggen Anges 1937 som en mosskant i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broddarp Soldattorp (nummer 109) i Åkers socken.
Broddarp En by i Björnaryds rote i Åkers socken. Stavades 1359 Bruddathorp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (inlagt 031228, kompletterat 040731)
Broddarps mosse En mosse i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broddarps soldattorp Soldattorp nummer 102 i Broddarp i Åker socken. Huset är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 292. (inlagt 040731)
Brodyr & Design Ett företag som drivs av Viola Jonsson i Ekhult. (inlagt 050810)
Broen (Klevshult) Detta är en av de sista åängsstugor som funnits kvar i vår tid från de många som funnits utmed Lagans vattenväg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 330. Mer text och bild HÄR!
Broen Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 258.
Broholm Ligger vid Österån strax nordost om Åker. Det är namnet på den backstuga som egentligen heter Broen men som flyttades ett stycke. Stugan står kvar än i dag och finns på norra sidan av vägen Åker - Skillingaryd alldeles före Österån. I många år hade frisören Erik Djerf stugan som sitt sommarställe.
Broliderna Anges år 1937 som backar på byvägen mellan Linneryds Norregård och Södergård i Tofteryds socken. Troligen vid en bro. (inlagt 031225)
Bron Anges 1930 som en bosättning i Klevshult i Åkers socken. Kan röra sig om Broen. (inlagt 031228)
Brooklyn Östanå, öster om Lagan. Kan höra samman med att det var en bro över, alltså från New York till Brooklyn.
Bror Malmqvists Benämning på fastigheten på Södra Järnvägsgatan 6, ett tornhus. Bror Malmqvist, född 1865 – död 1938, hade i många år sin fotoateljé i huset. Huset har senare ofta kallats tornhuset. En man som hette Frenzel tog över rörelsen men troligtvis lade han ned verksamheten redan i mitten av 1940-talet.
Bror Mattssons Mattssons Livs. Affär i Klevshult som lades ned på 1990-talet.
Brorsholm Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Brorsholm.
Brottsförebyggande Rådet Ett samverksamsorgan med bland annat Polisen.
Brottlandet Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Broveken Anges 1937 som slåtter i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broåkern Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bruddathorp Se Broddabo. (inlagt 031228)
Brudalisekällan Anges 1937 som en källa i Häradsköp i Åkers socken; När ett brudfölje en gång för länge sedan red förbi här kastades bruden av hästen och dog. (inlagt 031228)
Brudkällan En källa i Häradsköp i Åkers socken. Se även Brudalisekällan. (inlagt 031228)
Brumannafällorna 1868 såldes 1/96 mantal Ekhult, Brumannafällorna kallat. (inlagt 031225)
Brunnsgatan Gatan ganska mitt i Källeliden och söderut. Den sydligaste delen hade förr adress Linnégatan men eftersom Linnégatans västra del aldrig byggts samman med den södra delen ändrades namnet här.
Brunnsmaden Anges 1937 som en numera uppodlad mad i Mässeberg i Åkers socken. (031228)
Brunnsparken Ligger i Tofteryd
Brunnsry(d) Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Brunnsry. Här har funnits både ett torp och en backstuga med namnet Brunnsrydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak.
Brunnsrydet Se Brunnsry. (inlagt 031228)
BRÅ Förkortning för Brottsförebyggande Rådet
Bråddarp Stavningen på 1600-talet för Broddarp i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (inlagt 040731)
Bråtamossen Anges 1937 som en mosse i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bråten Grenadjärtorp (nummer 59) ligger i Torps rote i Hagshult, Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56. I dag (2006) är adressen Hagshults-Torp Bråten.
Brända tomten De tre hyreshusen mellan järnvägen – Skolgatan norr om Sturegatan. Namnet är ganska allmänt. Det kommer av att hela området brann 1961 och det stod tomt ett tag innan hyreshusen byggdes. Därav namnet.
Brändahult Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes omkring 1800 och flyttades cirka 100 år senare för att bli stommen till en snickerifabrik i Ryd. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak.
Brände mo

År 1786 brändes med vilja Hultsgärde skog från Spänneberget till vägen Tofteryd-Skillingaryd. Sedan kallades området Brände mo. Den som lejdes att bränna skogen var Erik ”Lirken” Danielsson i Skillingaryd.

Brännamossen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bränneslyckan Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken.(inlagt 031225)
Brännet Anges 1937 skogsmark i Mörkhult i Hagshults socken och det noteras att det rasat en skogsbrand på platsen. (inlagt 031228)
Brännvinets hus Vedertaget namn på hyreshuset i kvarteret Fogsvansen, korsningen Östra Vasagatan/Hantverkaregatan. Namnet kommer från 1980-talet då många ungdomar bodde i huset och det var mycket fester.
Brännvinsbrunnen Anges 1937 som en brunn i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Brännvinsvägen Ligger i närheten av Bissefäll och Ryd i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 234.
Brännåsen Torp under Ljussegren i Kylås rote i Åkers socken. Det är socknens nordligaste torp. Torpet byggdes i slutet av 1700-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 152.
Bröd till bröder En insamlingskampanj inom Missionsförsamlingen.
Bröderna Bergkvists Fabrik grundad 1945 av Allan, Charles och Hjalmar Bergkvist. Egentligen övertog de fadern Karl-Johan bergkvists företag, bildat omkring 1922. Karl-Johan (1880-1949) kallades ”det mekaniska snillet”. I dag (2006) heter företaget Stacke Hydraulik.
Bröderna Filipssons Se Filipssons Svetsindustri
Bröderna Fribergs Det gängse namnet på Fribergs Speceri- och diversehandel. Affären startades i början av 1920-talet i Emil Erikssons hus vid Torget/Stationsgatan - den byggnad där senare Göte Gustafsson hade sin affär – där Metria finns i dag (2006). Carl Friberg byggde 1926-27 ”Fribergs” vid Storgatan-Kaffegatan, nuvarande (2006) Elmontage. Oscar Friberg flyttade till Vaggeryd och öppnade affär där.
Bröderna Granstrands 1944 startade Bernt och Bertil Granstrand en träindustri. Se även Granstrands. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Bröderna Janssons 1944 övertog sönerna Harry och Lars Jansson sin far Emanuels farbik och kallade firman Bröderna Janssons Möbelfabrik. Numera heter företaget Trä & metall.
Bröderna Johanssons Möbelaffär som drevs av bröderna Göthe och Seth Johansson. De har haft verksamhet på olika platser i köpingen. Sista lokalen var i Aronssons båda hus på Storgatan, söder om Sparbanken som revs 1998 - där det i dag (2006) är parkeringsplats. Före dess var man i gamla Sparbanken – tornhuset i Kaffegatans förlängning – och på Smedjegatan - nuvarande Skillingarydsalvan.
Bröderna Johanssons Bygg Företag i Mörkebo. Man byggde bland annat Fribergshuset kring 1927-28.
Bröderna Jonzons Industri
Bröderna Petterssons Snickerifabrik Omkring 1912 startade Gustav Pettersson en snickerifabrik och 1915 inträdde Albert Pettersson i firman, De började i kvarteret Oxeln 3, i den fabrik där senare JG Karlsson och Söner hade sin tillverkning, På 20-talet flyttade man till Johan Nöjds fabrik i kvarteret Haren 1. Vid uppläggningen av Fabriksgatan revs fastigheten. Företaget såldes senare - kring 1950 - till Anders Krahner som drev det i mindre skala. Företaget kallades också Skillingaryds Biltoppsfabrik. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Budgetberedningen Det gängse namnet på kommunens budgetberedning som till kommunstyrelsen lägger förslag på kommande års budget.
Bullalaget Ungdomar som spelade fotboll. Planen låt intill Tysta Marias kafé.
Bullen En avdelning vid Bullerbyds förskola.
Bullerbyn Barnstugan vid Tegnérgatan. I dag (2006) finns här avdelningarna Smulan, kringlan, Skorpan, Bullen och Frallan.
Bullfighters Dartklubb bildad i Skillingaryd i oktober 1995. Läs mer i Finnveden Fredag 48/06
Buskarna En bosättning i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Busketrädan Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. Den låg invid Buskarna. (inlagt 031225)
Bygdeföreningen Tofteryds Bygdeförening som kan sägas vara en form av samhällsförening för Tofteryd.
Byggedå Byggnadsfirma startad 1971 av Eibert Danielsson och Sigvard Åsberg. Har sitt förråd på Fabriksgatans västra sida alldeles norr om Ovdaskogsvägen.
Bygelgatan Gatan vid kvarteret Hackan norr om kyrkogården.
Bygget (Hagshult) Anges 1937 som tidigare bebyggda åkrar i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bygget (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Bygget. Belagt i skrift 1668.
Bygget (Åker) Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Bygget.
Bygget (Åker) Är en smedja i Ålaryd. Mer text och bild finns HÄR!. har i dag (2006) adressen Ålaryd Bygget.
Bygget (Åker) Soldattorp nummer 104 i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 100.
Bygget (Åker) Ett hus byggt omkring 1905 av nuvarande (2006) ägaren Olle Karlssons far Viktor Karlsson. Viktor var skräddare och bodde först ett stycke i från vid ”Nerabygget”, men byggde nytt nära ”knektatorpet”. År 1930 byggdes en lagård intill knektatoret. Förr gick vägen alldeles öster om detta torp men omkring 1900 flyttades vägen mer västerut till sin nuvarande sträckning. Olle Karlsson var en i en syskonskara på elva. Det egentliga namnet är Kullen men har alltid kallats Bygget. Strax intill vid Ålarydsvägen bor Olles svåger Åke Olsson, som byggde huset med en snickerifabrik – ”Olssons fabrik” – i början av 1950-talet. (inlagt 041205)
Bygg Jonny Ett företag i Tofteryd.
Bülow och Åberg En rörledningsfirma som är nedlagd sedan många år tillbaka.
Bygelgatan Gatan vid kvarteret Hackan norr om kyrkogården.
Byggnadsfirma Andes Smedberg Ett företag i Broddarp. (inlagt 061226)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa Se Folkets Hus och Folkets Park. (inlagt 041205)
Byggnadsvårdspriset Ett kommunalt pris som årligen delas ut till ägare till speciellt välskötta hus.
Byggvaruhuset Var åtminstone 2004 namnet på det som från början hette Werners. låg på Storgatan och drevs av familjen Stråth. Företaget är numera (2006) borta och här finns i stället Sohlbergs. (uppdaterat 050810)
Bylund (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Bylund.
Bylund (Skillingaryd) Området på vägen mot Fåglabäck alldeles söder om Fåglabäcksvägen i Skillingaryd i Tofteryds församling.
Bylund (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Bylund.
Bylundsträdan Anges 1937 som en åker i Bylund i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Byskolan Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Byskolan.
Byslätt Ett hus vid Bylund.
Byslättsgatan Gatan vid Byslätt, Bylund.
Byvägen
Byxaläget Anges 1937 som en gärdesgårdsgrind i Klevshult. Det berättas att någon här hade bytt eller förlorat sina byxor. (inlagt 031228)
Byxemossen Anges 1937 som en mosse i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Byxen Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken cch att åkern är kluven och påminner till formen om ett par byxor. (inlagt 031228)
Byxorna Anges 1937 som en slåtter i Häradsköp i Åkers socken och att den har kluven form och liknar ett par byxor. (inlagt 031228)
Bågspännaren Ett konstverk vid Tallnäs.
Bålafällebergen Anges 1937 som berg i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Båramo Ligger alldeles nordväst om köping med infart på vägen som går mellan Uppåkra och gamla vägverket. Det är ett skattenybygge från 1554 (då skrivet Boramo). Namnet kommer nog av mansnamnet Båre och betyder nog Båres Mo. Här fanns på 1970-talet ett antiklager. Vid järnvägsövergången har två dödsolyckor inträffat. 1948 dog två personer. Båramo har också haft ett soldattorp (nummer 72). Har ibland stavats Båramoo.
Båramo skjutbana Skillingaryds Skyttegilles skjutbana strax väster om Skillingaryd.
Båramobäcken, Båramo bäck Bäck som rinner från Båramo under järnvägen, Storgatan och E 4 till Fågelforsdammen.
Båramohuset Kallas ofta huset vid Sturegatan 43. Orsaken är troligen att den familj som bodde där kom från Båramo. (inlagt 051020)
Båramovägen Vägen som går från Storgatan mot Båramo - mellan nuvarande (2006) Uppåkra och före detta Vägverket.
Bäckabron Gunnar Blansch, född 1901 skriver så här i boken Mellan Härån och Rasjön 1981. ”Nere vid Bäckabron mellan Åbron och Lagan fanns en plats där militären brände upp skräp som sänghalm o. dyl. Platsen kallades den eviga elden eftersom det brann där hela somrarna.
Bäckadalsgatan Var förr namnet på den gata som gick in från Stationsgatan bort mot bäcken. I dag kallas gatan för Kurragatan.
Bäckafällan Anges 1937 som en hage och även slåtter på Arvidsgården i Norra Linneryd i Tofteryds församling. Ligger vid Nåthultsbäcken. (inlagt 031225)
Bäckalyckan Backstuga och terräng i Ålaryd. Den byggdes i mitten av 1800-talet och revs i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 87. Det anges 1937 att den ligger vid Grönabäcken. (uppdaterat 031228)
Bäckalyckeåkern Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bäckarydet Anges 1937 som terräng i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckaskog (Hagshult) Hus som i dag (2006) har adressen Boda Bäckaskog.
Bäckaskog (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Bäckaskog.
Bäckaskog (Tofteryd) Ett torp i Linneryds Norregård.
Bäckaskog (Åker) Ligger på vägen till Mörkebo vid avtagsvägen till Ljungafors. Har i dag (2006) adressen Stenshestra Bäckaskog.
Bäckastrand Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköps Gård Bäckastrand.
Bäckmans Kärr Anges 1937 som ett kärr i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckstigen Gatan i östvästlig riktning i Smördalen mellan Brunnsgatan - Södra Järnvägsgatan. Det är en brant gata, populär vid övningskörning med start/stopp i backe. Gatan har troligen fått sitt namn av att det går en bäck strax söder om gatan. Endast två hus har adress Bäckstigen.
Bäckåker (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckåker (Åker) Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att bäcken ligger vid den bäck som rinner genom byn. (inlagt 031228)
Bäckåkerskrokarna Anges 1937 som en åker med mader i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bäckäng Backstuga under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 104.
Bälgen Anges 1937 som en åker i Harfall i Åkers socken samt att namnet möjligen kan förklaras med att det står en smedja här. (inlagt 031228)
Bärgningsbil Fram till början av 1970-talet hade Atteviks en stor bärgare ansluten till Bärgningskåren. Under 1990-talet fanns det ytterligare en bärgningsbil i samhället då Lasse ”Bagaren” Pettersson hade bilverkstad i nuvarande Einars Trä.
Börjagården Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Börjagården.
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
C-spåret Vid Fågelforsskolan fanns åtminstone 2004 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårdsskolan har C-spåret och D-spåret.
Café Bondbönan Namn på tofterydsrevyn 2002. Läs mer. (inlagt 040814)
Calles Färg Färghandel vid torget. Bytte senare namn till Skillinge-Färg
Caltex Den gamla bensinmacken som låg norr om Norra Allégatan vid korsningen med Storgatan. Bytte senare namn till Texaco. Innehavare i många år var Karl-Bertil Helin. Han byggde verkstad och mack i början av 1950-talet. Senare tog Lasse ”Bagarn” Pettersson över rörelsen....
Carl E Johanssons Carl Johansson startade 1912 Carl E Johansson Hjul, - & Möbelfabrik. Han byggde 1912 en verkstad i kvarteret Lämmeln, 1944 överlät han sin rörelse. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Carl Gustaf Skogenbergh Kan vara Skillingaryds andre handlare. Han flyttade till Skillingaryd 1849. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1991 sidan 40.
Carl Hjelmströms Åkdonsfirma Fanns på 1910-talet.
Carl Salomonssons I det Erikssonska huset vid Stationsgatan – där Metria finns i dag (2006) - fanns en så kallad EPA-affär som drevs av köpman Carl Salomonsson.
Carl Svenssons Färgaffär Carl och Frida Svensson drev Järnvägshotellet och även en färghandel i detta hus. Här hade de i ett rum i källaren också den så kallade Basaren – leksaker i mängder. Denna del var troligen endast öppen inför jularna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 41. Carl hade också försäljning av petroleum.
Carl Svenssons Järnhandel Carl Svenssons Järnhandel (han bytte senare namn till Ihreborn) hade sin butik vid Stationsgatan-Torget där Kupan fanns till somamren 2004. Här har också funnits skoaffär och affär för sportartiklar, matservering, postlokal, lokalredaktion för VN, kommunalkontor, blomsteraffär med mera. I källarplanet hade Bertil Jogmar i anslutning till sin affär mot torget tillverkning av sportartiklar, lädervaror med mera. I uthusen - där bland annat polisstationen fanns till början av 2004 fanns lagerutrymmen för vagnsindustri, järnhandel och lokaler för konstgödning.
Carles Ett konditori vid Stationsgatan som 1969 köptes av Jonssons Konditori. Det hade startats av systrarna Agnes och Ester Svensson 1921 eller tidigare i Göte Gustavssons blivande hus vid Stationsgatan – där Metria finns i dag (2006). Systrarnas far hette Carl och han fick ge namn på kaféet.
Carlmans Jöns Carlman hade sin verksamhet i en lokal på Västra Järnvägsgatan.
Carlsbygget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 62)
Carlssons Charkuteriaffär Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons. Den blev senare JLS – Jönköpings Läns Slakteriförening
Carlströms affär Carlströms affär, Björkgården, Tofteryd.
Cederbergs målarverkstad Låg mitt emot Missionshuset på Storgatan. Här hade NTO ofta sina möten innan man 1904 fick en egen lokal – den nuvarande vid Kaffegatan.
Cederbergs plan Så kallades ett markområde mitt emot Cederbergs målvarverkstad. Planen köptes i augusti 1876 av Missionsförsamlingen för ett kyrkbygge. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 4.
Centralaffären Affär som startades 1933. Den fanns i nuvarande (2006) Gillsins (tidigare Rolands) på Storgatan. Det var Aina och David Johansson som drev affären. (uppdaterat 050810)
Centralbiografen Det gängse namnet när bion låg på Kaffegatan.
Centralföreningen Fanns på Västra Järnvägsgatan. Tog 1945 över kvarnen men den återgick senare till familjen Lindén.
Centralkonditoriet Affär inregistrerad 1940 av Ingeborg Gustafsson. I huset vid Storgatan - Östra Vasagatan finns i dag Elghags. Affären kallades allmänt för Skråens. Huset byggdes 1945, vilket betyder att Centralkonditoriet först var på annan plats.
Centralplan Den gamla officiella beteckningen på torget och officiell gatuadress för dem som bor i huset på östra sidan av torget.
Centrumblommor Butik i Skillingaryd, tidigare i gamla Oscaria vid Stationsgatan-torget. Numera vid korsningen Stationsgatan-Storgatan.
Centrumkiosken Mångårigt namn på kiosk och gatuköksrörelsen på storgatan, mittemot MC-delar: Det var Tommy och Lilian Sjögren, Asta och Egon Gustavsson som gav rörelsen dess namn när de övertog 1978. Senare övertogs rörelsen av Asterios (efternamnet okänt) som senare sålde till Jan Ingvarsson. 1986 brann den gamla kioskbyggnaden på midsommarafton. En byggnad uppfördes som senare fick ge plats för nuvarande affärs- och bostadshus på tomten.
CF Consulting Ett företag startat i början av 2006 av Camilla Christina Holm, Skillingaryd. Verksamheten består av konsultering inom detaljhandel samt trading av profil- och reklammaterial. (Inlagt 061226)
Charlottenborg Gård i Tofteryd. Text och bild HÄR! I dag (2006) är adressen Sjöeryd Charlottenborg.
Chatham Swed-Form vid södra infarten bytte namn till Chatham, sedan till Flextronics.
Chilli – Frukt & Present Ett företag startat i mitten av 2006. Innehavare är Tove Brandtzaeg Gustavsson Verksamheten består av försäljning av frukt- och presentkorgar samt lokalt odlade och producerade livsmedel. Även försäljning av frukt. (061226)
Christer Gustavssons Åkeri Företag i Klevshult.
Claessonhuset Hus byggt 1912 och låg där nuvarande (2006) Saturnuskällaren ligger. Huset revs i mitten av 1960-talet.
CNC-Snickerier Företag på Östra Allégatan 27.
Crilles Sprutlackering Ett företag startat 2005 av Christer Oscarsson. Verksamheten består av sprutmålning och renovering av köksluckor och innedörrar. (inlagt 050810)
CSS Städservice Städfirma startad 2002 av Pär-Ola Karlsson.
Cuba Kaffemagasin Robert Andersson skriver så här om början av 1900-talet: En deputation kantar i hast landsvägen, planen framför Cuba Kaffemagasin intill tofterydsvägens mynning, vid Kattens (där sparbanken residerar under sina lökkupoler).
Curt Svenningson Kem Tekn AB Se Svenningsons
Cykelrundan En årlig cykelrunda där par cyklar runt till andra par för god mat och dryck. Läs mer. (inlagt 080914)
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
D-spåret Vid Fågelforsskolan fanns åtminstone 2004 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårsskolan har C-spåret och D-spåret.
Dagen Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken.
Dagsyföreningen En syförening hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Dahlagård Ligger i Linneryd med i dag (2006) adressen Linneryd Dahlagård.
Dahlskog Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Möjligen fanns det två backstugor med samma namn i närheten av varann. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183 och 185.
Dala mosse En mosse i bland annat Hagshults socken. I skrift 1689 kallad Stoore Mosse. Även kallad Dalamossen. (inlagt 031229)
Dalamossen Se Dala mosse. (inlagt 031229)
Dalen Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen.
Dalen Bebyggelse i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Dallas Under åttiotalet bodde Erik Lundberg i Jakobssons fastighet på Mogatan. Lundberg som hade intresse av vilda Västern döpte om huset till Dallas och det blev ett vedertaget begrepp.
Dalskog Skogsmark i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dalslund Snickaren och timmermannen Emil Johansson på före detta soldattorpet nummer 94 Hulebo – eller Dalslund som det heter i dag i Hagshult - byggde en liten verkstad där han i många år tillverkade och reparerade olika bruksföremål. Det lilla torpet födde ett par kor, och naturligtvis en gris. Adressen är i dag (2006) Rösberga Dalslund.
Daltorp Johan August och hans hustru Maria Andersson bodde först på Dalåsen men flyttade till en kolarkoja vid Hagshults skog utmed vägen Skillingaryd - Nyholm. Efter några år uppfördes en enkel stuga bredvid kojan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 188.
Dalåsa mosse En mosse i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dalåsen Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Känd bland annat för Johan August Andersson, kallad Dalåsarn, som kom till Dalåsen på 1930-talet. Han ägnade sig bland annat åt kolning. Senare bodde han på Dalstorp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 187.
Damklubben Det vanliga namnet på SIS Damklubb, som bildades 1958.
Dammabäcken (Tofteryd) Anges år 1937 som en bäck på gränsen till Åkers socken i Fryebo i Tofteryds socken och vid bäcken fanns förr en kvarn. (inlagt 031226)
Dammabäcken (Åker) En bäck i Byarums socken samt i Pålskog i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dammen Förkortning av Fågelforsdammen.
Dammen (Åker) Torp under Pålskogs by och rote i Åkers socken. Det ligger utmed vägen Ovdaskog - Pålskog.
Dammen Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Dammen.
Dammens kvarn och såg Ligger i Gräshult i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2000 sidan 29.
Dammens Smedjegård Ligger i södra delen av Hagshults socken.
Dammskroken (Damskroken) Torp under Förebergs Lillegård i Förebergs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 223.
Dansen Anges 1937 som en bosättning i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 030401)
De gamlas dag Firades förr en dag om året.
De ungas syförening Syförening hos Frälsningsarmén
De äldres fest En fest på Fridhäll (1990 och säkert fler år).
De äldres syförening Syförening hos Frälsningsarmén
Demarell AB I telefonkatalogen ett företag med adress Box 75 och telefonnummer 0370-71750. (inlagt 061226)
Den eviga elden Gunnar Blansch, född 1901 skriver så här i boken Mellan Härån och Rasjön 1981. ”Nere vid Bäckabron mellan Åbron och Lagan fanns en plats där militären brände upp skräp som sänghalm o. dyl. Platsen kallades den eviga elden eftersom det brann där hela somrarna.
Dennis Skog och Entreprenad Ett företag som startades av Dennis Johansson från Nåthult i mars 2005. (inlagt 051204)
Det stora barnkalaset När Missionsförsamlignen och Pingstkyrkan startar sina terminer för bland annat UV kallar man festen på Fridhäll så här.
Dianatemplet En byggnad som tjänade som jaktstuga på Oscar Ljungberghs tid.
Dinareliden Anges 1937 som en vägbacke i Nässja i Åkers socken och att det i en stuga intill förr bodde en man vid namn Din. (inlagt 031229)
Dino Bowlingklubb i Skillingaryd på 1960-talet.
DIPOL Radioklubben DIPOL bildades 1953. Klubbens sysslade med amatörradio och DX-ing, att lyssna på radiosändare från hela världen. Oftast samlades man på Carles Café men också hos Radio & Foto.
Dirty Frank En lokal rockgrupp som består av Adam Fredriksson, Alexander Pettersson, John Fransson och Christian Lindström. Läs mer här. (090116)
Djerfs Frisersalong Erik Djerf hade sin frisersalong på Stationsgatan. Han tog över Ericssons lokaler när denne flyttade sin frisersalong till Kaffegatan. Djerf startade i Skillingaryd kring 1935-36. Rörelsen togs senare över av Lennart Davidsson som numera (2006) driver den under namnet Lennarts Herrfrisering.
Djupgölen Vid torpet Möahult under Kåveryd ligger en göl. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156.
Djupegöl En göl i Pålskog i Åker socken. (inlagt 031229)
Djupgölshagen Vid torpet Möahult under Kåveryd ligger en hage där det finns en jättegryta i berget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156.
Djurabäcken Anges 1937 som en bäck i Tofteryds socken och att den har ett tillflöde till Hagsjön i Hagshults socken. (inlagt 031226)
Djuren som jagade jägare En bok utgiven av Rune Storck. Den gavs ut 1971 och var Runes femte bok. (kompletterat 041205)
Domarringen Starkeryds domarring.
Dohrnérs Kafé i centrum som drevs av familjen Dohrnér. Det upphörde 1989 när familjen sålde huset till kommunen.
Dolkens Torp i Tofteryd som numera är rivet. Kallades oftast Dolkens men hette egentligen Nybygget. Här bodde grenadjären Johan Gustavsson-Dolk och hans hustru.
Domarevägen
Dombys Ibland en benämning på den gamla bensinstationen Esso som bröderna Domby drev. Numera är Dombys namnet på bensinmacken med före detta restaurang Oscar vid södra infarten.

Doolks

Dragspelsgruppen En gupp inom Missionsförsamlingen och ledare 2006 är Jan Persson och Sigge Gustavsson. (inlag 051204)
Drakaberget Anges 1937 som en kulle i Galtås i Åker socken. (inlagt 031229)
Drakahallen Anges 1937 som en gränssten mellan Ålaryd och Vipparp i Åkers socken. (inlagt 031229)
Drakakällan Källa i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Drakarör Röse i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Dressmanns En musikgrupp bildad den 23 februari 2007. Läs mer. (090101)
Drevgölen Anges 1937 som en göl i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Drevsjö Sjö i Tofteryds socken enligt uppgift från 1770. (inlagt 031226)
Drickabilen Vanligt förekommande i samhället ända in på 70-talet. Bland de mest välkända märks Helmer Haraldsson som körde för Skruv Banco, nässjöbryggaren Sven Sundqvist och på senare tid även Jonas Munck.
Druvan Godisaffär på 1960-talet bredvid Görans Frisersalong, på Storgatan norr om Konsum. Innehavare var Britta Welander. 
Drängahålan En håla vid hembygdsgården i Åker.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (inlagt 040814)
Drätten Anges 1937 som en åker i Frostås i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Duffwasteen Troligen i Tofteryds socken. I skrift 13.20. (inlagt 031226)
Dulebäck Bäcken som ligger på gränsen mellan Skillingaryd - Vaggeryd
Dulebäcksfallet Vid fallet i Dulebäck anlades en såg - i slutet av 1800-talet. Här anlades ett stickspår från järnvägen för att klara snabb lastning,
Dulegatan Gata i östvästlig riktning strax söder om Krahners som går till Storgatan.
Duleverken Det var 1965 som Duleverken byggdes - granne med Fransons Bil. Lokalerna togs i bruk året därpå. Till en början var det 4-5 personer som jobbade där. Redan 1968 var personalstyrkan uppe i 19 personer.
Den förste ordföranden var Sven Holm och den förste föreståndaren Tore Engholm. I juli 1968 tillträdde Carl-Olof Nyréus som föreståndare. Den 1 januari 1980 gick Duleverken upp i Höglandsverken. Nuvarande (2006) namnet är Samhall Brahe.
Dunderhyttan Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Kallas även för Sävkärret. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69)
Dundervallen Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dunderåsens säng En grotta i Tofteryds socken. Noterad hos Allvin 1852, sidan 43-44. (inlagt 031226)
Duvekullen Anges 1937 som åkrar i gräshult och mitt i åkern är en kulle. I dag (2006) adressen Gräshult Duvekullen. (uppdaterat 031229)
Duveled Ett fint odlingslandskap vid Hestra på gränsen mellan Skillingaryd - Vaggeryd.
Duveledbäck Bäck vid Båramo i tofteryds socken. (inlagtr 031226)
Däckdepån Företag startat av Conny Adolfsson och som ligger på Fabriksgatan i den kommunala byggnad där även brandstationen finns.
Dödisgropen Den gamla avrättningsplatsen i Åker. Den sista avrättningen ägde rum 1766. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 140.
Dödslia Den stora ravinen från Kaffegatan ned mot Gropabäcken, en bit öster om Östra Allégatans utfart mot Kaffegatan.
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
E 4:an Namnet på tidigare Riksettan, som från 1983 går utanför Skillingaryd och som senare blev motorväg.
E B-Frisören Frisersalong i gamla apoteket vid Södra vägen 2 - vid korsningen med Artillerigatan. Den drivs av Eva-Britt Sandberg.
Eckersö En ö i sydöstra delen av Linnesjön.
Edit Svenningsson Betty Sundström hade hatt- och modeaffär i västra delen av Åkerstigs fastighet på Stationsgatan. Hon efterträddes av Edit Svenningsson.
Efraimsgården Ligger i Tofteryd.
Eghit 1420 berättas i ett dokument om en ödegård i Tofteryds socken kallad Eghit. Kan också röra sig om en gård som benämndes Ekit. (inlagt 031226)
Egorts Helmer Nykvists hussom låg vid Storgatan mitt emot nuvarande (2006) konstaffären.
Einar Jonsson Bilsadelmakeri
Einar Nilssons Einar Nilssons Möbelfabrik. 1928 inköpte Einar en fastighet i kvarteret Lämmeln 2. Han köpte av målaremästare Johan Anton Lindahl. Omkring 1936-37 övertog Einar sin brors verkstad i kvarteret Hjorten. Einar avvecklade sin verksamhet 1947. I huset fanns det också möbelaffär och senare Musikaffär - nuvarande (2006) Musikcentralen.
Einars Trä Startades 1944 av Einar Johansson i kvarteret Nålen 8, strax väster om ångcentralen. 1958 flyttade man till Norra industriområdet vid Verkstadsgatan, alldeles norr om Krahners. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Ekbacken Ligger i Uljeshult med i dag (2006) adressen Uljeshult Ekbacken.
Ekdahls Ekdahls Möblerstartades 1946 och 1974 flyttader verksamheten till Skillingaryd. Det året byggdes en ny fabrik vid Åkersvägen.
Ekebacken (Hagshult) Ligger i Väshult i Tofteryds socken med i dag (2006) adressen Väshult Ekebacken. Anges år 1937 som backar i Packebo. (uppdaterat 031229)
Ekebacken (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Ekebacken.
Ekeberg (Hagshult) Ligger i Hagshult med i dag (2006) postadressen Hagshults-Målen Ekeberg.
Ekeberg (Åker) Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekeberg. Det är ett före detta ryttartorp som flyttats till platsen. Se mer under Ryttartorpet. Läs mer i boken Bak hugen knut och torvat tak sidan 274 och 278. (kompletterat 040731)
Ekeberg (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Ekeberg.
Ekeberget Anges 1937 som ett berg i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Ekebergsmossen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Ekedal Bosättning vid Ekhult i Tofteryd. Blev känt för allmänheten i samband med Tofterydsdagen. Då byggdes en kolmila i Ekedal.
Ekedungen Ett hus i Boarp.
Ekekullen (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Ekekullen.
Ekekullen (Häradsköp i Åker) Anges 1937 som en kulle i Häradsköp i Åkers socken och att det växer ekar på kullen. (inlagt 031229)
Ekekullen (Mässeberg i Åker) Anges 1937 som en kulle i Mässeberg i Åkers socken och att det där förr växte ek på kullen. (inlagt 031229)
Ekekullen (elgebo i Åker) Anges 1937 som en kulle med ekvegetation i Elgebo i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekelund Ligger i Häradsö med i dag (2006) adressen Häradsö Ekelund. Torpet ligger söder om gårdarna i Häradsö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 334. (kompletterat 040814)
Ekens åäng
Eket En gammal gård i Tofteryd som omnämns i ett brev från 1460. Troligen låg den nära Sjöaryd.
Ekengrens Den 15/10 1904 öppnade Elna Ekengren hotell i Skillingaryd. Det låg i Götaströmshuset, där Beklädnadsaffären finns i dag (2006)
Ekgården Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Ekgården.
Ekhemmet (Tofteryd) Ligger i Ekhult i Tofteryds församling. (inlagt 031226)
Ekhemmet Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekhemmet. Det är ett torp under Häradsköp och är nu fritidshus. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 283. (kompletterat 040731)
Ekholmen Bosättning i Ekhult i Tofteryds församling. (inlagt 031226)
Ekholmen (Åker) Backstuga som ligger i Ryd i Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Ekholmen (Åker) Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekholmen.
Ekholmens Industri En industri alldeles väster om Skillingaryd
Ekhult By i Tofteryd. Här finns i dag postadresserna Ekhult följt av Assarsbo, Backen, Björkelid, Missionshuset och Norrgården. Ekhult har också varit soldattorp (nummer 749)
Ekhults Missionshus Ligger i Tofteryd.
Ekhäll Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Ekhäll.
Ekkullen (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Ekkullen.
Ekkullen (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Ekkullen.
Eks Mekaniska Verkstad Företag i Äddebo väster om Skillingaryd.
Eksgatan Gata på Eksområdet i östvästlig riktning. Här ligger Sörgårdsskolans äldsta skoldel och norr om gatan ligger Fridhäll.
Eksjö Fabriks Bolag
Eksområdet Bostadsområdet strax söder om Fridhäll.
Eksås (Eksåsen) Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Eksås.
Eksäter Ungdomsgård högt belägen nära Kylås. Invigdes 1970. Adressen är i dag (2006) Kyllås Eksäter.
Eksätra Ligger i Hagshult med i dag postadressen Hagshult Eksätra.
Ekvallsvägen Anges 1937 som en skogsväg i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekåsen Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Ekåsen.
Ekängen Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2006) adressen Hagshults-Torp Ekängen.
El-Agenten Företag med verksamhet i Skillingaryd och Hillerstorp. Vid nyåret 2004/2005 tar Elagenten över Sohlbergs tidigare lokaler på Fabriksgatan. (kompletterat 041205)
Elgamo Gård i Tofteryds socken. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Elgamo till Älgamo. (inlagt 031226, kompletterat 060715)
Elgebo Elgebo hette förr Eliaboo. Elgebo är rote 8 i Åkers socken. Under Elgebo Lilla och Stora fanns torpen soldattorpet nr 101 Kisteryrdet, Norra Gruvbäcken, Södra Gruvbäcken, Molyckan, Sågen och Lugnet samt backstugorna Broen, Tråddrageristugan, Kvarnbacken, Sågen, Broholm och färgeristugan Strömsbro. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 247.
I dag (2006) finns det adresserna Elgebo samt Elgebo följt av Björkekulla, Gård och Södergård.
Herrgårdsbyggningen i Stora Elgebo byggdes av brukspatronen Andreas Åkerlund året 1813. Läs mer i boken mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 34 och 1986 sidan 58. Mer text och bild HÄR!
Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Elgebo till Älgebo (kompletterat 060715)
Elgebo allé 1892 beslutades om en förändrad vägsträckning vid Elgebo, vilket medförde att den vackra allén reducerades och senare borttogs. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 63.
Elgebo Gård Den stora gården i Elgebo. Läs mer under Elgebo.
Elgebo rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 8 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040814)
Elgebo Södergård Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Elgebo Södergård.
Elgebo Tråddrageri Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Här föddes 1839 ”stolla Hedda”. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 261.
Elghags Företag som startades av Curt Elghag 1967. Företaget Elghags startade sin verksamhet i Elghammar, men flyttade i början av 1900-talet till nya lokaler i Götaström. Man köpte in företaget Wog, men 1993 gick Elghags i konkurs. Ny ägare blev från 1 juli 1993 Hans Brand. Elghags kan numera sägas vara en del i företaget Wog som finns i Elghammar. Detta företag har fyra delägare.
Elghammars (Skillingaryd) Lennart Elghammars företag och bostad. Hans fastighet på Södra Järnvägsgatan 2 totalförstördes av brand 1971. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 45). Elghammar hade bland annat en mattaffär. Denna startade Gunnar Karlsson Elgehammar på Elghammar 1922.
Elghammars (Elghammar) Ibland kan det beteckna Elghammars strax väster om Skillingaryd där företaget WOG finns (2006). Här fanns ett bruk med stångjärnshammare. Det var Andreas Åkerlund som startade denna 1840. Namnet Elghammar kom av Elgebo, som han ägde. Kring 1850 brann bruksvillan. Den nya villan som byggdes ansågs för liten och den monterades ned och flyttades till Månsabo. En ny villa byggdes, troligen stod den klar 1860.
Elghammars Blåbandsförening En blåbandsförening - en nykterhetsförening bildades 1891 men den lades ned redan 1898.
Elghammars Industri Postadress som troligen avser industrin WOG i Elghammar.
Elghammars Träullsfabrik
Elghammars Väveri
Elghs Möbelfabrik Firma som inregistrerades 1944 och som 1947 tog nya lokaler vid Skolgatan - Gjuterigatan i bruk. Verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet. Kommunen äger huset och det revs våren 2003. På platsen byggdes 2004 en skolidrottsplats. (kompletterat 040731)
Eliamo(o) Se Älgamo. (inlagt 031226)
Elkes Tips och Toto Företag som numera (2006) har sin verksamhet i stationshuset. Tidigare fanns det vid Storgatan 5. Det har sitt ursprung i Göte Gustafssons Pappershandel. Drevs 1996-2003 av Elke och Sören Kuzmic. Vid halvårsskiftet 2003 övertogs rörelsen av Serwan Khorsheed och Nada Sokic.
Ellen Carlssons kafé Låg på Skolgatan i kaféet bildades för övrigt Skillingaryds Bollklubb (nuvarande SIS).
Elitkåren De brandmän i Skillingaryd som blev utbildade på brandbil och motorspruta och som var avlönade kallades från 1935 för elitkåren till skillnad från den allmänna brandkåren, Från och med 1941 kallas elitbrandmännen i sina kontrakt för borgarbrandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond En fond som Ingeborg (1907-1998) och hennes syster Ella (1910-1999) bildade genom ett testamente från 1995. Kommunen ansvarar för fonden.
Elljusspåret, elljusbanan Stod klar vid Grönelund 1968. En ny elljusbana stod klar 1982. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 52.
Elmhult Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Elmhult. Den förste som bodde på Elmhult var en skomakare som hette Elm. (uppdaterat 031226)
Elmontage Elaffären i Fribergshuset vid korsningen Kaffegatan-Storgatan.
Elverket Dess gamla lokal fanns på Skolgatans östra sida.
Emanuelas Backstuga i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Hade tre olika namn: Hyttebo, Emanuelas och Kappen. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 83.
Emil Erikssons På 1920-talet sa man Emil Erikssons fastighet om hus där Metria finns i dag (2006) vid Torget-Stationsgatan. När Fribergs flyttade från huset kring 1927 öppnad Emil själv en speceriaffär i huset. Efter honom kom Boberg och Bengtsson och senare Petrus Molin.
Emil Sjö Möbelfabrik Gustav Furukvist och Emil Sjö delade på sin rörelse 1935. Emil tog den norra delen av byggnaden i kvarteret Järven. Torkutrymmet delade man på. Emil hade företaget 1935-1948. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Em-Ji Industrimontage
Emiliero Ligger strax väster om Skillingaryd. Adressen är i dag (2006) Bengtsbo Emiliero.
Emmaboda Är ett torp under hemmanet Nåthult och heter egentligen Rödjan.
Enbacken Ligger i Mölnarp med i dag (2006) adressen Mölnarp Enbacken.
Enebacken (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Enebacken.
Enebacken (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Enebacken.
Enedungen Ligger i Boarp med i dag (2006) adressen Boarp Enedungen.
Enekroken Anges 1937 som åker- och slåttermark i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031229)
Engholms Engholms Industri AB ägs numera av Lars Ljungqvist. Företaget startade 1913 och har lokaler på Smedjegatan 6.
Experience En sång- och musikgrupp som tidigare hette X-perience. Fasta deltagare är nu (2005) Annelie Jonsson och Weine Rapp.
Ericssons Frisersalong Frisersalong som fanns vid Kaffegatan 34. Den lades ned 1989 då den drevs av grundarens son Sven-Olof Ericsson. Gustav Ericsson hade startat vid Stationsgatan på 1920-talet. När Ericsson flyttade till Kaffegatan tog Erik Djerf över lokalen på Stationsgatan.
Erik och Sigvard Huvudpersonerna i Tofterydsrevyn 2002, 2004 och 2006 och de spelas av bröderna Gustavsson, Björn och David. (inlagt 061226)
Eriksbyggegapet Anges 1937 som en gärdesgård på vägen till Eriksbygget i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031229)
Eriksbygget Torp under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 94). Har i dag (2006) adressen Ålaryd Eriksbygget.
Erlandsbo Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes i slutet av 1700-talet. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 81.
Ernst Claessons Möbeltillverkning Se Klaessons Möberltillvkerning
Eskil Håkanssons Snickerifabrik Eskil hade till en börjat delat lokal med brodern Hjalmar i kvarteret Tomaten. 1918 byggde Eskil en egen fabrik i kvarteret Illern. 1931 flyttade han till Örebro.
Esso Bröderna Dombys bensinstation och verkstad vid södra infarten till Skillingaryd. I dag (2006) är det Lennart ”Grus” Larsson som har verksamhet i lokalerna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 74.
ETM - Klevshult Ett företag i Klevshult.
Ett eko av Tofterydsdagen Namn på den samling som man brukade ha en tid efter Tofterydsdagen.
Ett ringa stycke av jorden En bok utgiven 1979 av Stellan Andersson. Den handlar om kampen mot ett utbyggt skjutfält.
Exercisplatsen Förr talades om exercisplatsen som nuvarande Slätten. ”Exercis-platsen” står det exempelvis på en karta från 1853.
Explosive Design Skillingaryd Handelsbolag Ett företag startat i mars 2005. Bolagsmän: Robert Alkemark och Dan Damberg.
Verksamhet: Design och handel med prydnadsföremål samt annan för ändamålet förenlig verksamhet. Alla priser till etappsegrarna i O-Ringen 2005 kom från detta företag. (inlagt 050810)
Expo-Artiklar Företaget EXPO-Artiklar Kurt Svensson startade kring 1979 och upphörde (?) i mitten av 1990-talet då Kurt flyttade till Värnamo.