Årsmöten Skivaryds Samlarklubb www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för Skivaryds Samlarklubb

 

Beslut om differentierad medlemsavgift
Inlagt lördag 23 april 2011.

Skivaryds Samlarklubb har haft årsmöte och bland besluten märks en differntierad medemsavgift, lägre för den som är medlem i SFF, Sveriges Filatelist-Förbund, än för övriga.

SFF-medlemmar betalar 50 kronor i avgift mot 120 för övriga och detta är ett sätt att få fler att läsa SFF:s tidning Filatelisten. Ungdomar som samtidigt är med i ungdomsförbundet SFU betalar ingen lokal avgift.

I styrelsen blev det idel omval plus att Anders Ingner valdes in som ny suppleant. Ordinarie ledamöter är Per Bunnstad, ordförande, Tomas Johansson, vice ordförande, Vivi Johansson, sekreterare, Therese Fornstål, kassör, Kenneth Åberg och Bengt Pettersson.

Det togs ett beslut om att göra en utvärdering av SKIVARYD 2011 tillsammans med SKÅNELAND 2010 och tillställa förbundsledningen och utställningskollegiet denna.

Årsmötet hölls i onsdags den 20 april 2011 i Magnisa stuga i Vaggeryd.