Nils Réen www.skillingaryd.nu Till startsidan för personer

Nils Réens begravning
Inlagt 21 september 2007
I Skillingaryds gravkapell hölls i går den 20 september 2007 en begravningsgudstjänst för Nils Reén, Skillingaryd. Officiant var komminister Leif Skjetne
Birgitta Mellin sjöng Tysta skyar, Ljus och värme och När du går över floden.
Kantor Monika Fransson inramade akten med orgelmusik.
Vid den blomstersmyckade båren togs ett sista farväl av makan Kerstin, barnen Kristina och Lars-Gunnar med familjer, barnbarn med familjer, broder, svägerska, syskonbarn med familjer, grannar och vänner samt representanter från Skillingaryds IS.
Till Nils Reéns minne hade gåvor lämnats till SIS ungdomsfotboll och Vi - Skogen.
En minnesstund hölls på Järnvägshotellet där minnesord lämnades av Martin Reén, Linus Persson, Mona Jönsson och sonen Lars- Gunnar Reén som framförde familjens tack för allt deltagande.
Onny Rydén läste upp namnen på dem som hedrat med blommor till båren och minnesgåvor.
Komminister Leif Skjetne avslutade med en andakt.

 

Nils Réen har lämnat oss
Inlagt 21 september 2007
Nils Réen på ett foto från 2001.
10 november 1920 föddes Nils Réen och i dagarna lämnade han oss.
”Nisse” var inte minst känd inom Skillingaryds IS där han hade en flertal uppdrag och han var en mycket stor fotbollssupporter.
Han var även med i seniorgruppen som brukade träffas sista torsdagen i varje månaden och som avlsutning delades SIS klubbtidning ut bland medlemmar runt om i samhället. Här var han med tills krafterna svek honom.