Lars Olsson www.skillingaryd.nu Till startsidan för personer

Kulturpristagare - 1990 Lars Olsson
De får kulturpris
Ur Finnveden Fredag nr 47/1990
Torsten Nygren, ursprungligen Vaggeryd och Lars Olsson, från Skillingaryd, kommer att få Vaggeryds kommuns kulturstipendium 1990.

Stipendierna som ges i form av 4.500 kronor, delas ut i samband med kommunfullmäktiges julavslutning 17 december.
För tolfte året i rad delar kulturnämnden ut sina stipendium till några av bygdens kulturella förmågor.
Torsten Nygren, 67 år, är mest känd och uppskattad för sina litografier och teckningar. Han är född och uppvuxen i Vaggeryd, men bor numera i Hovslätt. Han har under alla tider varit hembygden trogen och håller fortfarande kontakten med Vaggeryd. Nygren är en god tecknare och målare. Han har i olja dokumenterat många av Vaggeryds gamla miljöer. Några av hans målningar kan ses i Sparbanken, VSOK-stugan och på Bäckalyckan.
Kulturnämndens motivering låter på följande sätt: "Torsten Nygren har under lång period på ett förtjänstfullt sätt, genom sina målningar och litografier, dokumenterat många av sin hembygds historiskt intressanta miljöer."
Lars Olsson, 28 år, är född och uppvuxen i Skillingaryd, där hans far är fotograf. Numera är han bosatt i Jönköping där han arbetar som bildlärare. Han har studerat vid Tidaholms Folkhögskolas estetiska linje och vid Konstfack i Stockholm.
Lars verksamhetsområden är keramik och akvareller, men hans teckningar med Skillingarydsmotiv och dess kyrkor har uppmärksammats allra mest i hembygden.
Kulturnämndens motivering: "Lars Olsson är en ung lovande tecknare. Han har på ett förtjänstfullt sätt tecknat av gamla Skillingarydsmotiv, byggnader och kyrkor. Genom sina teckningar dokumenterar han hembygdshistoriskt intressanta miljöer."
Stipendiumen på vardera 4.500 kronor delas ut i samband med kommunfullmäktiges avslutningsfest den 17 december. Man kommer även att anordna en utställning med konstnärerna i Skillingaryds teaterentré på den aktuella dagen. Allmänheten inbjuds till tillställningen.

Anette Svensson