Annie Mattsson www.skillingaryd.nu Till startsidan för personer

 

Gubbarna såg bra sura ut när kvinnorna kom med...
Annie första kvinnan i Skillingaryds fullmäktige
Smålands Folkblad 21 januari 1978
För 27 år sedan var Annie Mattsson första kvinnan i Skillingaryds fullmäktige. Då såg gubbarna sura ut för att en kvinna fick vara med. Men utvecklingen har inte gått särskilt mycket framåt på ett kvarts sekel. I dag finns fortfarande bara fyra kvinnor med i fullmäktige.
Foto: Per Bunnstad

Skillingaryd (Folkbladet)
Annie Mattsson, 77, var den första kvinnan som kom med i fullmäktige i Skillingaryd. Det var 1951 och Annie är fortfarande politiskt medveten och följer noga såväl kommunalpolitiken som rikspolitiken.

Det var 1944 som Annie vid 43 års ålder kom med i socialdemokratiska kvinnoklubben i Skillingaryd. Hon var med om att bilda klubben och blev dessutom dess första ordförande. Det var en post som hon innehade i 20-talet år.
Men Annie hade tidigare i flera år varit med i arbetarekommunen. Hon hade börjat följa med sin make Albert och blev så småningom styrelseledamot. Annie var bl a kassör och sekreterare.

Ensam kvinna
– För det mesta var man ensam kvinna på arbetarekommunens möten, berättar Annie.
Strax efter det att Annie blivit vald som ordföranden i kvinnoklubben blev hon också kommunalt engagerad.
Det första kommunala uppdraget för Annie var att bli ledamot av socialnämnden.
– Det var jag i många år och det tyckte jag var intressant. Man fick lärdom om hur världen är.
1951 kom Annie med i municipalfullmäktige.

Sura gubbar
– Det var många av gubbarna i fullmäktige som såg sura ut när det kom med en kvinna i fullmäktige. Ingen sa något om det men det märktes att de inte tyckte om det.
– Men man fick inte bry sig om att en del var negativt inställda. Till en början var man lite rädd att säga något men det ändrades snart. Det blev lättare och jag vågade tala.
– Sedan kom också min partikamrat Dagmar Ledin med i fullmäktige. Men tyvärr är det fortfarande lite för dåligt med kvinnor i politiken.

Egna vägar
Annie har varit mycket engagerad i föreningslivet. Den organisation som Annie först kom i kontakt med med NOV, Nykterhetsorden Verdandi.
– Mina föräldrar var religiösa och tyckte inte om att jag och mina andra sex syskon var med i olika föreningar. Men jag gick mina egna vägar eftersom jag ville vara med i föreningslivet.
– Det var mycket roligt att få vara med i NOV. Men en gång var vi några som blev anklagade för att ha brutit nykterhetslöftet.

Hade för roligt
– Det var en jul och vi hade en sammankomst hos en kamrat. Vi hade roligt och skrattade. Men sedan var det någon som beskyllde oss för att inte ha varit nyktra.
– Men vi steg fram vid ett möte och förnekade för medlemmarna att vi hade brutit löftet. Den som gjort anmälan han fick ta tillbaka den.
– Nu har jag slutat med politiken men jag är fortfarande mycket intresserad av dessa frågor.

Annan hobby
– Jag har nu en annan hobby som tar mycket av min tid. Jag har börjat virka och det är verkligen en fin hobby. Så tiden den får jag nog att gå. Några fritidsproblem har jag inte precis, säger Annie Mattsson.
Nu har alltså Annie Mattsson slutat med det politiska arbetet och hennes plats i fullmäktige har övertagits av andra partikamrater.
I fullmäktige finns det just nu bara fyra kvinnor. Det är Marit Gustavsson, Vaggeryd (s), Ingrid Simonsson, Skillingaryd (kds), Kersti Johansson (c) och Harriet Edensvärd (m).

Per Bunnstad