Kurt Gustafsson www.skillingaryd.nu Till startsidan för personer

 

Kurt – en järnvägshistoriker
och föreningsmänniska
Kurt Gustafsson 2001.
Foto: Per Bunnstad

En stor idrottsledare och järnvägshistoriker har lämnat det jordiska. Kurt Gustafsson avled den 15 mars 2005. Han skulle den 19 juli ha fyllt 75 år.

För oss alla som kände Kurt och träffade honom ofta var det lätt att umgås med honom och saknaden känns stor. Kurt var ingen man som talade högt utan han var ofta lite eftertänksam. Han visste hur han skulle lägga orden och han var oerhört noggrann i allt han engagerade sig i.
Han var född i Hovmantorp och som ung flyttade han med familjen till Ryssby. Kurt kom till Skillingaryd 1955 och till en början jobbade han på Krahners, men gick 1961 över till Uppåkra. Hos ”Birger och grabbarna” skötte han det kamerala och var kvar på företaget fram till pensioneringen. Ja, egentligen ännu längre eftersom han fortsatte att svara för Uppåkras personaltidning Spånaren.

Ånglok
Under hela livet var järnvägshistoria ett viktigt kapitel i Kurts liv även om han själv aldrig jobbade vid järnvägen – förutom en kort tid som riktigt ung. Pappan var däremot järnvägare. Kurt samlade på sig mycket information och man kan säga att det var hans stora intresse. Kurt missade aldrig när det var ångloksbesök i bygden eller annat med anknytning till järnvägen.
Idrotten var också mycket viktig för Kurt. Han engagerade sig tidigt i Skillingaryds IS där han under en rad år var kassör i huvudstyrelsen, fotbollsektion och ishockeysektion. Det var den 17 november 1957 som Kurt valdes in som kassör i huvudstyrelsen och han hade det uppdraget i tre år. På 1960-talet var han kassör i ett par år. 1961-62 och det följande året var man med i fotbollsektionen.
På 70-talet engagerade han sig mer och var 1972/73-84/85 kassör i ishockeysektionen och hade motsvarande syssla i fotbollsektionen 74/75-81/82.

Revisor
Kurt var också revisor i många år och tillsammans med parhästen Rune Alm var han revisor i en rad föreningar som fram till nu Östbo Historiska Sällskap och Föreningen Skillingaryds Militärmuseum. Kurt var under många år även kommunrevisor och revisor i Tofteryds pastorat.
Kurt var aktiv i SIS seniorgrupp och han kom på träffarna ända till dess att hälsan la hinder i vägen. Och visst saknade vi Kurt på dessa träffar.
Kurt var en profil i samhället och när han kom i sin gröna bil var det många som hejade igenkännande.
En varm och ödmjuk människa har lämnats oss, men han förblir alltid i våra minnen. Just nu går våra tankar närmast till familjen.
Begravning äger rum torsdagen den 24 mars kl. 11.00.

Per Bunnstad 050316

Utmärkelser för Kurt i Skillingaryds IS:
Diplom 28/10 1972, silver 27/11 1974, guld 24/11 1981, guld med rubin (högsta utmärkelsen) 15/6 1999