Bertil Gunnarsson www.skillingaryd.nu Till startsidan för personer

Fann stenyxa från stenåldern
Inlagt torsdag 13 maj 2010
Hemma i Gölgås några kilometer väster om Skillingryd fann Bertil Gunnarsson för precis en vecka sedan något som troligen härrör sig från perioden 2.000–4.000 år före Kristus.

Bertil visar fyndet, vilket är en brynsten för flintyxor. Han fann det i en åker på gården. Tidigare har man funnit saker från den här tiden i den här bygden i Åkers socken, vilket ger belägg för att här funnits människor i kanske uppemot 6.000 år.

Svindlande
Bertil tycker att tanken är svindlande, att det på familjens ägor varit bebodda från så lång tid tillbaka.

Fått svar
Bertil har skrivit till länsmuseet och fått bekräftat att fyndet är så gammalt som ovan relaterts.

Per Bunnstad

Gölgåsarn fyller 60 år i dag
Bertil Gunnarsson 2005.
Foto: Per Bunnstad/
www.skillingaryd.nu
Inlagt 4 oktober 2007

I dag fyller Gölgåsarn 60 år!
Det är alltså Bertil Gunnarsson som avses.

Att han kallas för Gölgåsarn är inte så konstigt. Var och varannan på landsbygden får sitt namn efter platsen där man bor. Bertill kommer naturligtvis från gården Gölgås som ligger ganska nära Ljungberg, bara några 100 meter från vägen Skillingaryd-Nyholm.
Jubilaren är inte minst känd för att han för några år sedan var en av de mest framträdande i Skillingarydsrevyn.
På senare år han han även varit fotbollsledare i Skillingaryds IS.
Civilt har han i många år varit vaktmästare på Sörgården.
Vi gratulerar med detta Bertil på hans högtidsdag.