Olle Åberg www.skillingaryd.nu Till startsidan för personer

Olle Åberg har avlidit

Inlagt 7 juli 2007

I tisdags den 3 juli 2007 avled Per-Olof ”Olle” Åberg, som var en välkänd profil i Skillingaryd.

Olle var född den 12 mars 1930 och hade i år fyllt 77. Han var uppvuxen i Skillingaryd och jobbade i nästan hela sitt yrkesverksamma liv på Krahners. Här var han tapetserare och mot slutet av sin anställning arbetsledare.
1952 gifte han sig med Ulla Druid som dock avled 1957.
1959 gifte han sig med Berit Gustavsson.
Olle byggde tidigt en villa på Kyrkogårdsområdet, vid Östra Allégatan. Han var faktiskt den förste nybyggaren här för precis 50 år sedan. Året därpå bildades Skillingaryds Manskör ABF och Olle blev en av medlemmarna.
Han var också en intresserad bowlare och han spelade i BK Krahner. Även hustrun Berit var bowlare. Berit avled 1995.
Andra intressen var naturen och resor.
De senaste åren bodde Olle på servicehuset Jupiter och han spred alltid glädje omkring sig.
Närmast anhöriga är barnen Marita, Peter, Ann-Louise och Jörgen med familjer samt vännen Vera.
Begravningen äger rum på onsdag den 11 juli kl. 11.00 i Skillingaryds gravkapell.
Tänk på Astma- och Allergifonden.
Gåvor förmedlas genom Skillingaryds Begravningsbyrå 0370-712 78