Anders Andersson       www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för personer

Avhandling
om beräkning
av vågutbredning
Inlagt måndag 28 september 2009

Anders Andersson, känd musiker och matematiker från Byarum, har gjort en omfattande matematisk avhandling.

En uppsättning nya verktyg för matematiska modeller levereras i en nyutkommen doktorsavhandling vid Växjö universitet, ”Numerical Conformal Mappings for Waveguides”, skriven av Anders Andersson.

Konforma avbildningar
– Min avhandling handlar om konforma avbildningar, vilka används i vågutbredningsproblemen för att enklare kunna hantera geometriskt komplicerade vågledare. Genom att använda en konform avbildning kan vågutbredning i en krökt vågledare med varierande vidd studeras, genom att beräkningarna överförs till en rak jämnbred vågledare, där de är mycket enklare att utföra. Detta kan leda till kraftigt reducerade beräkningstider vid datorsimuleringar av vågutbredning i geometriskt komplicerade vågledare, säger Anders Andersson.

Växjö och Jönköping
Anders Andersson bor i Byarum och har vid sidan av sin doktorandtjänst vid Växjö univeritet en anställning som adjunkt i matematik vid Högskolan i Jönköping, där han undervisar på ingenjörsprogrammen.

Kulturpris
Anders är mycket aktiv i kommunens musikliv och 2005 fick han för övrigt kommunens kulturpris.

Per Bunnstad

Anders Andersson, musiker och matematiker.
Mer fakta
Vår värld är fylld av vågor. Ljuset når våra ögon i form av elektromagnetiska vågor, ljudet våra öron i form av akustiska vågor; för att inte nämna alla de moderna kommunikationsredskap där budskapen förmedlas från sändare till mottagare i form av elektromagnetiska vågor.

I många av dessa fall finns det vågledare, kanaler, rör eller ledningar som vågorna utbreder sig i. Det kan vara vågor och vågledare i det mycket lilla, till exempel elektromagnetiska vågor i det inre av datorns eller mobiltelefonens processorer, eller i det mycket stora, som fläktbullrets spridning i fläktsystemet i en skyskrapa eller i en flera km lång tunnel.

För att studera dessa saker redan på konstruktionsstadiet behövs matematiska modeller för vågutbredningen. En uppsättning nya verktyg för dessa matematiska modeller levereras i en nyutkommen doktorsavhandling vid Växjö universitet, ”Numerical Conformal Mappings for Waveguides”, skriven av Anders Andersson.

Avhandlingen ”Numerical Conformal Mappings for Waveguides” försvarades den 25 september 2009. Fakultetsopponent var professor Michael Benedicks, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.