Ernst Åkerman www.skillingaryd.nu Till startsidan för personer

95-åring i Skillingaryd
Tegnér-ättling, skjutskarl
Ur Jönköpings Posten 5 februari 1973

Han fyller 95 år den 7 februari förre häradsdomaren och förtroendemannen Ernst Åkerman, Ludvigsborg, Skillingaryd. Han har varit med om åtskilligt under sin långa levnad och kan berätta om många händelser. Under flera år svarade han t ex för skjutsarna vid gästgivaregården i Skillingaryd.

Två hästar med vagnar ingick i detta åtagande och det gällde att i första hand svara för att folk på ett smidigt sätt kom från gästgivaregården i Skillingaryd till gästgivaregårdarna i Klevshult, Byarum och Hökhult. För en skjuts mellan Skillingaryd och Klevshult fick man på den tiden 1:20, berättar Åkerman. Var det fler än en passagerare så blev det dyrare. Gjordes dessutom turer längre bort än till närmsta gästgivaregård, så var taxan en helt annan. Det var mest handelsresande som utnyttjade dessa turer och de fick åka i fina jiggar.
Vid gästgivaregårdarna serverades brännvin. En kagge på 50 liter kostade 40 kr och räckte hela året. Då liksom nu så var det flera som missbrukade brännvinet och då räckte förstås inte en kagge så länge.
– I min barndom, berättar Ernst Åkerman, var det inte så vanligt varken med cykel eller bil. En gumma kom från trakten kring Hestra och gick till Skillingaryd. När hon fick se en person komma farande på en cykel så trodde hon, att ”den onde” var på väg. Hon vände om och sprang hem igen så fort hon kunde och berättade den hemska upplevelsen.
– I Skillingaryd var framlidne sadelmakaren Axel Johansson den förste som köpte en cykel. Det var en cykel med ett stort trähjul och det såg onekligen ganska trevligt ut när Axel Johansson kom farande.
Den första bilen såg jag i Västergötland. Bilen hade gått sönder och hamnat på en åker. Att få bilen reparerad var inte lätt och det dröjde lång tid innan den slutligen hämtades.

”Min far var skräddare”
– Min far var skräddare, berättar Ernst Åkerman, och han var en av de allra första som hade beställningsskrädderi i Jönköping. Skrädderiet låg i närheten av Vindbron. Inte mindre än ett 20-tal skräddare hade han och han sålde även färdigsydda kostymer. Tyget importerade han själv ifrån Tyskland. Inte bara finkläder utan även arbetskläder gjordes vid skrädderiet i Jönköping.
– Då det var dåligt ställt med samfärdseln mellan Skillingaryd och Jönköping brukade jag gå de cirka nio milen tur-retur mellan de båda platserna, berättar Åkerman. När jag blev äldre brukade jag ofta rida mellan de båda platserna.

Släkt till Esaias Tegnér
Ernst Åkerman har låtit sammanställa en släkttavla och enligt denna är Ernst Åkerman släkt till Esaias Tegnér. Det är ett omfattande arbete som utförts med detta släktregister som han haft god hjälp med. Han är onekligen glad över att det gått att få fram detsamma.
Ernst Åkerman är född på gården Hestra i Byarums socken och han inköpte sedermera gården Bondstorp i Västergötland. En fin gård med boningshus på nio rum och kök i själva huvudbyggnaden och dessutom två flyglar som inrymde bostäder för de anställda.
År 1905 ingick han giftermål och 1912 köptes gården Ludvigsborg i Skillingaryd. Det var inte så många fastigheter i Skillingaryd på den tiden, berättar Åkerman. Vid Stationsgatan låg ett och annat hus, längre norrut fanns folkskolan och någon annan byggnad och vid gamla Tofterydsvägen låg gästgivaregården, vid Sundbergshörn. Melanders hotell låg vid Stationsgatan, men annars var det inte så mycket beställt med bebyggelsen.

Järnvägsbygget
Ernst Åkerman kom ihåg när järnvägen vid Skillingaryd byggdes. Det var engelsmännen som byggde sträckan förbi Skillingaryd och upptill Götaström. Här tog spåret slut och en vändplan fanns. Järnvägstrafiken blev sedan alltmer intensiv och att åka tåg var ganska populärt under lång tid. Sedan kom biltrafiken på allvar och blev en svår konkurrent till järnvägen. Hästskjutsen kom också på avskrivning och numera är det väl nästan otänkbart att komma farande med häst och vagn på E4.
Trots sina 95 år, är Ernst Åkerman mycket vital. Han läser tidningar varje dag och är väl insatt i vad som händer och sker inte bara i bygden utan i världen i stort.

Storcken