Styrelsen
Östbo Historiska Sällskap

Sidan senast uppdaterad 17 mars 2013

Funktion Namn och länk till e-post Adress Postnr Ort Tel bostad Tel arbete Mobiltele
Ordförande Sven-Olov Carlsson
Snickaregatan 11 568 32 Skillingaryd 037070870 073-9136569
Sekreterare Linná Hugosson 568 30 Skillingaryd
Kassör vakant            
Ledamot Kjell Persson Ängstigen 6 568 32 Skillingaryd 037071191 0370-71191 073-0543712
Ledamot Jenny Larsen            
Ledamot Nils Bondeson            
Revisor Stig Wahlström Sandstigen 7 568 32 Skillingaryd 037071094
Revisor Rune Alm Kyrkväktareg. 6 568 32 Skillingaryd 037071089 0370-71089
Revisors-suppleant Per Pettersson Södra Järnvägsgatan 4 56830 Skillingaryd 037070098 070-3257467
Valberedning
             

Sven-Olov ny som ordförande
Inlagt 31/3 2008
Sven-Olov Carlsson tillsammans med sekreterare Inger Carlsson-Remnemark. Foto: Per Bunnstad
Vid årsmötet 2008 fick Östbo Historiska en ny ordförande i form av Sven-Olov Carlsson.

För två år sedan invaldes Sven-Olov i styrelsen och tanken var redan då att han skulle ta hand om ordförandeklubban efter Nils Bondeson. Sven-Olov ville avvakta då och blev vice ordförande medan Werner Ahlgren tog hand om den ordinarie ordförandeposten.
Nu byter Werner och Sven-Olov plats i styrelsen.
Övriga i styrelsen är sekreterare Inger Carlsson-Remnemark, kassör Ingrid Gunnarsson och ledamoten Kjell Persson. Suppleant är Eva-Lisa Svensson.

 

Bilder från styrelsemöte 11 maj 2006
Klicka på bilderna för större bilder


Foto: Per Bunnstad
Ingrid Gunnarsson, Sven-Olov Carlsson, Inger Carlsson-Remnemark och Werner Ahlgren. Sven-Olov Carlsson, Inger Carlsson-Remnemark, Werner Ahlgren och Ingemar Blomqvist.