Telefonnummer Movalla (styrelse, träningsläger mm)
  Movallas startsida
  www.skillingaryd.nu

Kom till Skillingaryd för träningsläger
Vi kan skräddarsy träningslägret åt er. Vi har utmärkt förläggning i baracker på Skillingaryds Läger, goda möjligheter till kost och en idrottsanläggning som står öppen och väntar på Er.
Så här hittar Du Movalla och Skillingaryd KARTA (uppdaterad 10 okt 2004)
Movalla Idrottsplats är belägen i Skillingaryd, 40 km söder Jönköping, 30 km norr om Värnamo. Vi ligger alldeles intill motorvägen E4, på den västra sidan.
Latitud 57,4326
57° 25' 57,36"
Longitud 14,1012
14° 6' 4,32"
Infart norrifrån: trafikplatsen Götaström, sväng av mot Skillingaryd. Efter cirka 4 km sväng vänster på Storgatan direkt efter
Önska och precis före Frälsningsarmén (v sida). Kör så långt det går och tag vänster (norrut) ut på Lagagatan: rakt fram finns ishallen och bakom fotbollsplanerna. Parkering för aktiva till höger (öster) om ishallen. För publik till vänster (väster om ishallen)
Infart söderifrån: trafikplatsen Skillingaryd (Statoil), sväng av mot Skillingaryd. Efter cirka 1 km sväng höger på Storgatan direkt efter Frälsningsarmén (h sida). Kör så långt det går och tag vänster (norrut) ut på Lagagatan: rakt fram finns ishallen och bakom fotbollsplanerna. Parkering för aktiva till höger (öster) om ishallen. För publik till vänster (väster om ishallen)
Allmän information om Skillingaryd: www.skillingaryd.nu
Öppettider
Fotbollsplanerna och tennisbanorna är i bruk april-oktober
Ishallen i bruk 1 augusti – 15 mars.
För bokning; Ring 070213 14 66 eller e-post movalla@skillingaryd.nu
Vi ordnar kompletta träningsläger med kost och logi på militärlägret i Skillingaryd.
Fotbollsplaner (A-plan 1935) och B-plan (1989) med fulla mått samt löparbanor kring A-planen, 2 tennisbanor och ishall (1977) ägs av kommunen men förvaltas av en ideell förening, Movalla Idrottsplats.
Antal omklädningsrum: 9.
Adress och telefon
Adress: Movalla Idrottsplats, Stationsgatan 3, 3 vån, 568 30 Skillingaryd.
Kontakt: Per Bunnstad 070–213 14 66
Hemsida: www.skillingaryd.nu/movalla Epost: movalla@skillingaryd.nu

Styrelse (uppdaterad 5 oktober 2017)
• Ordförande: vakant
• Sekreterare: Per Bunnstad, Box 91, 568 22 Skillingaryd. 0370
71466 b, , 070213 14 66.
• Ledamot: Roger Wilsson, Femkampsvägen 5, 568 30 Skillingaryd. 0370
71146, 070892 24 13
• Ledamot: Karl-Egon Karlsson, Geijersgatan 5, 568 30 Skillingaryd. 0370
70926 b+a. 0703738586
• Ledamot: Ingvar Arkenström, Ymersgatan 7, 568 31 Skillingaryd. 0370715 82, 070540 02 57, 070581 21 29
• Styrelsesuppleant Kjell-Göran Johansson, Ryttarns väg 6, 568 30 Skillingaryd 0370
704 27, 070-699 22 67
Styrelsesuppleant Lars Lindblad
• Kassör: Therese Fornstål 0370-70566 a
• Kommunrepresentant:
Tommy Ottosson


Vaktmästare (uppdaterad 12 maj 2016)
Vaktmästare
072-300 38 22
Jan-Erik Aronsson
• Torleif Syrén
• Jimmy
Karlsson

Organisationsnummer 828000-5714