Tillbyggnad med skollokaler Movalla www.skillingaryd.nu

Inledning
På denna sida kommer vi fortlöpande att berätta om tillbyggnaden av Movalla.
Fortsatt byggnation i fara
På följande rader finns bilder och ofta även text från byggstarten och framåt
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
040726 040727 040728 040729 040730 040731 040801+02
040801+02 040803 040804 040805 040806 040807 040808+09
040808+09 040810 040811 040812 040813 0408114-16 0408114-16
0408114-16 040817 040818 040819 040820    
  040824       040828  
          040904  
040906 040907 040908   040910-11  
040913 040914 040915 040916 050210 050411  
I fortsättningen sker uppdateringar i en följd här och inte noterat för speciella veckodagar
040920 040927 041014 041115 041117 041120  
  De sju första länkarna på nästa rad är inlagda 041218.
Vi vill samtidigt berätta alla alla som är intresserade av att göra en arbetsinsats 27-30 november kan komma klockan 08.00 för arbete fram till 13.00. Vi hoppas att det ska bli många frivilliga.
 
041127 041129 041201 041206 041208 041211 041218
041228 041229 041230 050107      
  050202          
    050411 050418      
050505 050509 050511        
      050615 050618    
050620 050622 050627 050629      
050707            
050815-16 050817 050822 050824 050826 050829 050831
050903 050905 050912 050913      
051012 051024          
051115            
051219 051220 051228        
060327 060327 060410 060526      
060601 060605 060610 060614 060708    
  060922          
070127   070203        
             
080404   080502 080503      
             
Första spadtaget 040726
I dag har första spadtaget tagits för tillbygget på Movalla. Se här!
(inlagt 040726)
Byggstart 040726
I morgon bitti - måndagen den 26 juli - kring 07.00 startar arbetet med tillbyggnaden på Movalla.
Efter en rad möten och genomgångar är det nu fastställt hur tillbyggnaden ska göras. Det är ett mycket omfattande arbete och inte minst inledningsvis. I morgon kommer kantsten, vegetation med mera att tas bort. Dessutom ska stora asfaltmassor bort och det blir ett noggrant grävande för att undvika att ta sönder elledningar, teleledningar med mera.
Kika gärna ned till Movalla och studera arbetet.
Den ena byggnaden - omklädningsdelen - blir 11x15 meter, den andra för klubblokal/kansli 11x17 meter.
En första skiss på kanslidelen. Se den här!
(inlagt 040713)
Byggmöten 040712+13 med bilder. Se här
Syfte
Verksamheten på idrottsplatsen Movalla har ökat år från år och särskilt markant har det varit 2003 och 2004, inte minst genom att den största brukaren - Skillingaryds IS - fått igång flickfotboll. Även i övrigt har ungdomsfotbollen och även ungdomsishockeyn ökat i omfattning.
Antalet omklädningsrum är för få och det finns också för små förråd. Därtill är möteslokalerna inte tillräckliga.
Med anledning av detta beslutade Stiftelsen Movalla i början av 2004 att undersöka en flytt av gamla Sörgårdsskolan till Movalla.
Kommunstyrelsen sa i juni 2004 ja till denna önskan och den 30 juni beviljade kultur- och fritidsnämnden 150.000 kronor i anslag i samband med flytten. Miljö- och byggnämnden beslutade i juni om bygglov.
Den 5 juli beslutade Stiftelsen Movallas styrelse - trots svårigheter att få en budget i balans - att starta bygget.
Byggnadskommitté
Stiftelsen Movalla beviljade den 5 juli att bilda en byggnadskommitté för tillbyggnaden. Representanter för Stiftelsenär Sigvard Åsberg, Roger Wilsson och Per Bunnstad. Kontaktpersoner från Skillingaryds IS för att anskaffa frivillig personal är Magnus Andersson och Andreas Orre. Dessutom ingår två personer som har erfarenhet av byggen: Anders Joelsson och Lars-Håkan Johansson.
Frivilligt arbete
Hela projektet förutsätter ett stort frivilligt arbete av brukarna och då inte minst av Skillingaryds IS. Det handlar om att ALLA SIS:are måste hjälpa till. Det är inte bara en önskan utan ett ”krav”. Alla som kan hjälpa till ombeds kontakta någon i arbetsgruppen - se här ovan.
Tidsplan (denna revideras efter hand)
• 12/7 09.00 Arbetsgruppen samlas till möte (före dess ska medlemmarna kontakta en rad personer och myndigheter) - flyttat från 13/7
• 20/7 cirka. Arbetet börjar med att ta ned elledningar, takrännor med mera från gamla Sörgårdsskolan
• 30/7 Markarbetena startar på Movalla
• 30/7 Detaljritningarna på byggnaderna ska vara klara

• 1/9 Byggnaderna transporteras till Movalla och helst ska då båda grunderna vara färdiga.
• Våren 2005. Omklädningsbyggnaden ska vara helt klar. När det gäller den andra byggnaden sker inredning när ekonomin så tillåter.
• Målet är att allt ska vara klart för invigning 2005 - då för övrigt idrottsplatsen Movalla fyller 70.
De nya lokalerna - 1 omklädningsbyggnad
En lokal om cirka 11x15 meter kommer att placeras alldeles väster om omklädningsbyggnaden med en gavel åt ishallen. Här blir det plats för två omklädningsrum och två förråd. Det blir en korridor i den västra delen med utgång mot fotbollsplanen åt norr och in i ishallen åt söder (vid de befintliga dörrarna bakom spelarbåsen)
De nya lokalerna - 2 kanslibyggnaden
Den andra lokalen om cirka 11x15 meter placeras i ishallens förlängning åt väster med långsidan mot fotbollsplanen. Den långa korridoren blir mot söder med en ingång direkt till ishallen (ungefär där trappan går upp till”andravåning” i ishallen). Det blir också en ingång från fotbollsplanen. För besökare direkt till kansliet blir det en entré från parkeringen. Arbetet med denna lokal kommer att ske när ekonomin så tillåter.
I denna byggnad kommer både Stiftelsen Movalla och SIS att ha sina kanslier och det blir även klubblokal och sammanträdesrum.
De gamla lokalerna för klubblokal och kansli kommer att användas som sammanträdeslokal och för annan fritidsverksamhet.
Byggnationen stoppas?
Stiftelsen Movalla beslutade vid sitt möte i onsdags den 11 september att om det inte blir fler medhjälpare i arbetet med omklädningsrummen så läggs arbetet på is. Det är ett antal som ställer upp men alldeles för få.
Nu gäller det att det i bästa vecka måndag 16/5 och onsdag 18/5 kl. 17.30 kommer många. Annars läggs arbetet på is. (Inlagt 050513)
Byggnationen stoppas 2?
Det har varit mycket tunt med ideella krafter på sistone för Movallabygget. Nu är det risk för att arbetet helt stoppas. På onsdag har Stiftelsen Movalla årsmöte och då ska beslut tas. Det finns ledamöter i styrelsen som funderar på att helt hoppa av då man anser att för få får dra ett alldeles för tungt lass.
Om det inte kommer avsevärt fler i nästa vecka: måndag och onsdag 17.30 är det risk för att bygget läggs på is. Därmed blir det ren kris när det gäller omklädningsmöjligheterna i augusti. Under tiden det är sommarishockeyskola blir det mer än problem. (Inlagt 050609)
 
 
Tyck till om skissen
Här nedan följer en grovskiss på omklädningsbyggnaden och alla som har egna förslag bör kontakta Per Bunnstad 070-2131466 senast måndag 20/9 2004.
1-3 = omklädningsrum
4-5 = förråd
Dörr till ishallen är angiven med = längst till höger i bild