Våren välkomnas 1 maj 2008 Till startsidan för våren 1 maj www.skillingaryd.nu

Roger hälsade våren välkommen
Inlagt 1/5 2008
Frälsningarméns Hornmusikkår inledde med spela.
Lite kylslaget men ändå 80 personer på torget.

Ja, nu är våren officiellt välkomnad till Skillingaryd.
Dagens vårfirande inleddes av Jan Wahlin från Studieförbundet Bild och medarrangör var kultur och fritid.
Roger Josefsson var vårtalare och det var första gången som någon fått äran att hälsa våren välkommen för andra gången på Skillingaryds torg.
Roger talade om våren och om värme och glädje. Han menade vikten av att bry sig om andra och i stelt tänka mindre på sig själv.
Skillingaryds Manskör och Frälsningsarméns Hornmusikkår medverkade traditionsenligt.

Per Bunnstad
Fler och fler strömmade till. Totalt var det ett 80-tal på plats.
Manskören sjöng flera vårsånger. Ett av många framträdande för kören denna helg.
Roger Josefsson höll vårtalet. Musikanter fick lyssna till talet.
Hornmusikkåren spelade och numera finns även några yngre förmågor med.
Publiken lyssnade andäktigt.
Skillingaryds Manskör fanns traditionsenligt på plats.
Mats Ogell dirigerade och hans mannar sjöng.En bandyväska stod lite för sig själv. Fast när man inser att den tillhör Jan Wahlin förstår man att den innehåller annat än vad en bandyportfölj brukar göra.